เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์

เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ตัวต่อตัวและกลุ่มกับเพื่อนนานาชาติ โดยครูคุณภาพ

➤ ฝึกฝนสื่อสารเพื่อใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวัน
➤ เตรียมสอบ TOEIC, TOEFL, IELTS
➤ ประกอบธุรกิจหรือการทำงาน
➤ Family Program
➤ Summer Camp

Programs Partners Why Us? FAQs Contact Us

Learn English in the Philippines

ก้อปันกันเป็นบริษัทที่บุกเบิกในการแนะนำ ให้ข้อมูล คำปรึกษาและบริการด้านการเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ เราได้ทดลองเรียนและคัดเลือกสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและใส่ใจต่อประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียน นักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษแบบตัวต่อตัว (1:1) กลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่กับครูที่มีความสามารถในการอำนวยการสอนภาษาอังกฤษ โดยมีหลักสูตรที่ครอบคลุมความต้องการที่หลากหลาย นอกเวลาเรียนนักเรียนจะได้ใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนจากนานาชาติ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลตั้งแต่เริ่มเรียนจนจบหลักสูตร สถาบันของเราตั้งอยู่ที่ 2 เมือง ได้แก่ เซบู และบาเกียว

ทำไมต้องเรียนภาษาอังกฤษในฟิลิปปินส์?

  1. เรียนแบบตัวต่อตัว (1:1): เรียนภาษาและฝึกใช้ภาษาอังกฤษแบบตัวต่อตัว (1:1) อย่างน้อย 4 คาบต่อวัน สอนโดยครูที่ได้รับการฝึกด้านการสอนภาษาอังกฤษมาเป็นอย่างดี
  2. พัฒนาทักษะภาษากับเพื่อนๆจากนานาประเทศ: อย่างน้อย 2-3 คาบต่อวันเรียน และฝึกการใช้ภาษากับเพื่อนกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ เพิ่มความคล่องและความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษร่วมกับเพื่อนจากนานาประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน เวียดนาม จีน รัสเซีย
  3. วัฒนธรรมภาษาอังกฤษ: ฟิลิปปินส์ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหนึ่งในภาษาหลักของประเทศ ผู้เรียนจะได้นำพาตัวไปสู่สภาพแวดล้อมที่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  4.  ครูที่ใจดีและใส่ใจกับนักเรียน: ครูฟิลิปปินส์ให้ความสำคัญและใส่ใจกับการเรียนรู้ของเราและใจเย็นในการสอน ทำให้นักเรียนได้เรียนและ ใช้ภาษาอังกฤษได้ด้วยความมั่นใจ โดยเฉพาะสำหรับผู้เรียนระดับเริ่มต้นที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านการพูดคุยสื่อสารให้มั่นใจและคล่องแคล่วมากขึ้น
  5. บริการครบวงจร ปลอดภัย: เสมือนไปอยู่โรงเรียนประจำ ที่ผู้เรียนมีหน้าที่หลัก คือ การเรียนและการฝึกฝนใช้งานภาษาอังกฤษ โดยที่โรงเรียนมีหอพัก และบริการอำนวยความสะดวกครบวงจร รวมถึง อาหาร บริการซักผ้า บริการ รับส่งสนามบิน Internet Wifi เป็นต้น

เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ เก่งเร็ว อยู่ใกล้ ใช้งบไม่เยอะ!

อยากเก่งภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว? นอกเหนือบทเรียนแล้วก็คงหนีไม่พ้นการฝึกฝนใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน นั่นหมายความว่าการได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ภาษา ไปพร้อมกับการเรียนภาษา จะทำให้ภาษาอังกฤษดีขึ้นได้ทันตาเห็น ร่วมทำความเข้าใจถึงเหตุผลว่าทำไม “ฟิลิปปินส์” ถึงควรอยู่ในลิสต์ที่ตอบโจทย์ความต้องการได้ทุกข้อ!

อ่านบทความเพิ่มเติม

Programs

สถาบันสอนภาษาอังกฤษในประเทศฟิลิปปินส์ของเรา เปิดสอนหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศฟิลิปปินส์ที่หลากหลาย ตั้งแต่การปรับพื้นฐาน การฝึกฝนเพื่อใช้งานทั่วไป เพื่อการทำงาน การเตรียมสอบ รวมถึง Summer Camp สามารถเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ของคุณได้เลย

ESL

ฝึกฝน พูดคุยสื่อสารเพื่อใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวัน

หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้งานทั่วไป (ESL) สำหรับผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ผู้เรียนจะสามารถเลือกคอร์สตอบโจทย์ความต้องการของตนเองได้ เช่น คอร์สเรียนที่เน้นการการพูด การออกเสียงและการฟัง หรือเรียนทั้งการฟังพูดอ่านเขียน รวมถึงรูปแบบการเรียนหลักสูตร ESL ที่แบ่งเป็นแบบ Sparta (เรียนแบบเข้มข้น ตั้งแต่เช้า ถึงค่ำ) และ Semi-Sparta (เช้าถึงบ่าย หรือเย็น)

อ่านเพิ่มเติม

IELTS Test Preparation

เตรียมสอบ IELTS พร้อมการันตีผลสอบ

หลักสูตรพื่อเตรียมสอบ IELTS แบบเข้มข้น เพื่อให้ได้คะแนนสูงขึ้นตามที่ต้องการ โดยสถาบันจะการันตีผลสอบให้ ซึ่งรวมการทำข้อสอบจริงของ British Council หรือ IDP ไว้ด้วย ผู้เรียนที่จะลงเรียนหลักสูตรนี้จะต้องสอบวัดระดับภาษา หรือมีผลสอบตามเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่กำหนด ผู้เรียนจะได้ฝึกทำแบบทดสอบเพื่อประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน ฝึกใช้ภาษาอังกฤษ พัฒนาความคล่องและกลยุทธในการทำข้อสอบ โดยจะมีครูผู้สอนแนะนำเพื่อการพัฒนาที่ต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม

Business English

ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อการนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจ การทำงาน การนำเสนองาน โดยคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อการทำงานมีตัวเลือกครอบคลุมบริบทเฉพาะต่างๆ อาทิ การนำเสนองาน การประชุม การต่อรองทางธุรกิจ การทำงานในสถานที่ทำงาน  การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง การตลาด การตอนรับและการโรงแรม เทคโนโลยีสาระสนเทศ การพยาบาล การบัญชีและการเงิน เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม

Junior & Family

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กและครอบครัว

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอายุ 7 – 15 ปี ที่จะได้เรียนภาษาอังกฤษแบบตัวต่อตัววันละ 4-6 คาบ เพื่อฝึกฝนการใช้งานในชีวิตประจำวัน เน้นพัฒนาความสามารถในการพูดคุยสื่อสาร โดยที่ผู้ปกครองจะต้องเดินทางไปพักอาศัยอยู่และเรียนด้วย หรือเพียงแค่เดินทางไปส่งด้วยตนเองก็ได้

อ่านเพิ่มเติม

Summer Camp

โครงการช่วงปิดเทอม

โครงการภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนอายุ 7-18 ปี ที่เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ช่วงปิดเทอมทั้งในเดือนเมษายน และตุลาคม โครงการนี้ผสมผสานระหว่างหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น และกิจกรรมต่างๆ โดยจะมีเจ้าหน้าที่เดินทางไปส่ง อยู่ดูแลสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน จนเดินทางกลับ

อ่านเพิ่มเติม

Online Courses

คอร์สเรียนออนไลน์สอนสดกับสถาบันที่ฟิลิปปินส์

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ โดยสถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำในประเทศฟิลิปปินส์ โดยที่ไม่ต้องเดินทาง ซึ่งรารับประกัน โอกาสที่จะได้ฝึกพูด อภิปรายในชั้นเรียน ครูผู้มืออาชีพ มีคลาสเรียนทั้งรูปแบบตัวต่อตัว (1:1) และเรียนกลุ่มร่วมกับเพื่อนต่างชาติให้เลือก และมีตัวเลือกคอร์สเรียนที่หลากหลาย

อ่านเพิ่มเติม

Preview เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์เป็นอย่างไร?

เมืองเซบู (Cebu)

เมืองบาเกียว (Baguio)

Partners in the Philippines

สถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำในประเทศฟิลิปปินส์ที่ก้อปันกันเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการ

Why Us?

ทำไมถึงเลือกใช้บริการของก้อปันกันไปเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์?

ก้อปันกัน (KPG) เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษในฟิลิปปินส์ในประเทศไทย

เราได้รับความไว้วางใจจากสถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำในฟิลิปปินส์หลากหลายสถาบัน

สมัครเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์กับก้อปันกัน (KPG)

✅  ได้ตัวเลือกสถาบันและหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียน

✅  จ่ายค่าใช้จ่ายในอัตราเดียวกัน หรือประหยัดกว่า การสมัครกับสถาบันโดยตรง (ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม)

✅  ฟรี ! ค่าธรรมเนียมการโอนต่างประเทศ สำหรับการชำระค่าเล่าเรียน

✅  ฟรี ! ประกันภัยการเดินทางและสุขภาพ MSIG คุ้มครองตลอดระยะเวลาเรียน

✅  แนะนำการจองไฟล์ทบิน

✅  แนะนำสำหรับการเตรียมตัวก่อนเดินทาง

3 สิ่งที่ก้อปันกันรับรอง

  • ข้อมูลที่ครบถ้วน: ให้ท่านได้ศึกษา ค้นหาตัวเลือกที่ตอบโจทย์ความต้องการของตนเองได้เป็นอย่างดี จากประสบการณ์ที่ได้สัมผัสมาด้วยเองแล้ว เพื่อสร้างให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
  • คำปรึกษาที่จริงใจ: คำนึงถึงเงื่อนไข และความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นหลัก เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำเป็นรายบุคคล
  • บริการที่วางใจได้: ชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายอย่างตรงไปตรงมา มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ใช้บริการตั้งแต่ต้น รวมถึงช่วงเวลาที่เดินทางไปแล้ว

Contact Us

ติดต่อขอรับข้อมูลและคำปรึกษาเรื่องภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์กับเรา

Blog & News

บทความและอัพเดทข่าวสารเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์

เตรียมตัวก่อนไปเรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์

เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์

คำถามที่พบบ่อย

ฟิลิปปินส์ปลอดภัยไหม?

ความปลอดภัยในประเทศฟิลิปปินส์สำหรับนักเรียนต่างชาติ จากประสบการณ์ที่ก้อปันกันส่งนักเรียนไปเรียนที่ประเทศฟิลิปปินส์ตั้งแต่ปี 2016 จนถึงปัจจุบัน ยังไม่เคยมีนักเรียนที่ได้รับความไม่ปลอดภัยทางด้านอาชญากรรมใดๆที่ร้ายเเรงที่ผลต่อสุขภาพกายหรือสุขภาพจิตของผู้เรียน หากเปรียบเทียบกับประเทศไทยที่เรามักจะได้ข่าวนักท่องเที่ยวโดนทำร้ายร่างกาย หรือเสียชีวิต ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่ค่อนข้างปลอดภัยมากทีเดียว อย่างไรก็ตาม ทางก้อปันกันกันและทางสถาบันจะเน้นย้ำกับนักเรียนก่อนเดินทาง หรือขณะไปเรียนอยู่เสมอว่า หากออกนอกโรงเรียน นักเรียควรมีเพื่อนไปด้วยเสมอ ไม่แนะนำให้นักเรียนไปไหนมาไหนคนเดียว หากไม่จำเป็น และจะต้องมีความระมัดระวังในเรื่องของทรัพย์สินมีค่าของตนเองไม่ว่าจะอยู่ในโรงเรียน หรือนอกโรงเรียน

ครูผู้สอนเป็นคนชาติใด?

โดยส่วนใหญ่แล้วครูผู้สอนจะเป็นชาวฟิลิปปินส์ โดยเฉพาะในคาบเรียนตัวต่อตัวและคาบเรียนกลุ่มย่อย ทั้งนี้ครูฟิลิปปินส์ส่วนมากจะได้รับการฝึกอบรมและการประเมินผลเพื่อการพัฒนาด้านการสอนโดยสถาบันอย่างต่อเนื่อง หากสถาบันไหนมีครูสอนที่เป็น Native Speakers ครูที่เป็น native speakers จะสอนในคลาสกลุ่มใหญ่ หรือสอนเฉพาะคลาสกลุ่มที่นักเรียนอยู่ในระดับภาษาอังกฤษที่ดีมากเท่านั้น

สำเนียงครูเป็นอย่างไร?

 ครูชาวฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่จะมีสำเนียงเป็น American Accent รวมถึงสื่อการสอนต่างๆ ก็จะเน้นไปทาง American English มากกว่า British English ครูบางคนอาจจะมีสำเนียงฟิลิปปินส์บ้างนิดหน่อย แต่ไม่ใช่ปัญหาที่จะทำให้นักเรียนติดสำเนียงนั้นมาได้ สำเนียงไม่ใช่โรคติดต่อไม่สามารถติดกันได้ง่ายๆ การเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์คุณครูจะสอนให้เราออกเสียง (pronunciation) ให้ถูกต้องตามระดับมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการที่เราจะสามารถพูดได้อย่างมั่นใจ คล่องแคล่ว และฟังชาวต่างชาติได้ดีขึ้นอีกด้วย

เลือกเมืองและสถาบันไหนดี?

ปัจจุบัน ก้อปันกันมีตัวเลือกอยู่ 2 เมือง คือ เซบู และ บาเกียว

เมืองเซบูจะมีบรรยากาศเหมือนภาคใต้ของไทย หากนักเรียนชอบทะเล มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายกว่า แนะนำให้เลือกเรียนสถาบันในเซบู

แต่หากนักเรียนชอบภูเขา ต้นไม้ ธรรมชาติ อากาศเย็นตลอดปี เหมือนทางภาคเหนือของไทย แนะนำให้เลือกสถาบันในเมืองบาเกียว

ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?

ในปี 2022 สำหรับค่าเรียน ESL ค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ประมาณ 70,000 - 90,000 บาท/ 4 สัปดาห์ ทั้งนี้สำหรับหลักสูตรพิเศษอื่นๆ รวมถึงหลักสูตรการันตีคะแนนสอบ ค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ประมาณ 240,000 - 290,000 บาท/ 12 สัปดาห์  

ประมาณการค่าใช้จ่ายนี้ คำนวนโดยรวมทุกอย่างแล้ว (ค่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าน้ำและค่าไฟ ค่าหนังสือเรียน ค่าธรรมเนียม) ยกเว้น ตั๋วเครื่องบินไปกลับ และ pocket money (ค่าใช้จ่ายส่วนตัว)

*หมายเหตุ ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแลงตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ รวมถึงโปรโมชั่นพิเศษต่างๆ ที่ทางโรงเรียนและก้อปันกันมีให้ 

เรียนสัปดาห์ละกี่วัน และวันละกี่คาบ?

หากเป็นหลักสูตรปกตินักเรียนจะได้เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00 น. (หากไม่มีวันหยุดพิเศษต่างๆ) โดยทั่วไปใน 1 วัน นักเรียนจะได้เรียน ตัวต่อตัว 4 คาบ (ฟัง พูด อ่าน และ เขียน) คลาสกลุ่มเล็ก 2 คาบ และ กลุ่มใหญ่ 2 คาบ และจะหยุดเรียนในวันเสาร์-อาทิตย์ 

เริ่มเรียนได้เมื่อไหร่ และคอร์สเรียนนานแค่ไหน?

หากไม่ใช่หลักสูตรการันตีคะแนนสอบ นักเรียนสามารถเริ่มได้ทุกวันจันทร์ในทุกๆ สัปดาห์ แนะนำให้ลงเรียนขั้นต่ำ 4 สัปดาห์ และมากสุดไม่เกิน 32 สัปดาห์ ในครั้งแรกที่ทำการสมัครเรียน

หากเป็นหลักสูตรที่การันตีคะแนนสอบ เช่น TOEIC, IELTS, TOEFL จะเริ่มเรียนในวันจันทร์เช่นกัน แต่จะมีสัปดาห์ที่เริ่มเรียนเฉพาะในแต่ละเดือน นักเรียนต้องเช็ควันเริ่มเรียนกับทางเจ้าหน้าที่ก้อปันกันอีกครั้ง ปกติหลักสูตรการันตีคะแนนสอบจะมีระยะเวลาเรียนขั้นต่ำ 12 สัปดาห์ ในแต่ละคอร์ส นักเรียนต้องเช็คระดับภาษาอังกฤษปัจจุบัน และระดับภาษาอังกฤษที่นักเรียนต้องการให้กับเจ้าหน้าที่ก้อปันกันเพื่อประเมิณความเหมาะสมให้อีกครั้ง

พื้นฐานภาษาไม่ดี ไปเรียนได้ไหม?

โรงเรียนจะจัดการเรียนให้เหมาะสมกับระดับภาษาอังกฤษของนักเรียน ดังนั้น หากนักเรียนพื้นฐานไม่ดี สามารถไปเรียนได้ ไม่ต้องกังวล

มีจำกัดอายุผู้เรียนไหม?

หากนักเรียนต้องเดินทางไปเรียนด้วยตัวเอง แนะนำให้นักเรียนมีอายุขั้นต่ำ 15 ปี เป็นต้นไป เนื่องจากว่า นักเรียนที่อายุต่ำกว่า 15 ปี จะไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศได้ด้วยตัวเอง จำเป็นที่จะต้องมีผู้ปกครองเดินทางไปส่งและไปเรียนด้วย

สำหรับวัยผู้ใหญ่วัยเกษียณ โดยส่วนใหญ่ทางโรงเรียนไม่ได้มีกำหนดอายุนักเรียน หากนักเรียนร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นกรณีพิเศษ สามารถสมัครเรียนได้เช่นกัน

สมัครเรียนอย่างไร?

> หากนักเรียนต้องการเรียนกับสถาบัน รวมถึงได้ประเภทห้องพักที่ต้องการ แนะนำให้นักเรียนทำเรื่องสมัครเรียนล่วงหน้าขั้นต่ำอย่างน้อย 4-5 เดือน เนื่องจากหลายๆสถาบันเป็นที่ต้องการของนักเรียนไทย รวมถึงนักเรียนต่างชาติเป็นอย่างมาก นักเรียนสามารถติดต่อเพื่อทำการขอเช็คห้องพักก่อนทำเรื่องสมัครเรียนได้ที่ LINE id : @korpungun ทางเจ้าหน้าที่ก้อปันกันจะเช็คห้องพัก รวมถึงวันที่สามารถเริ่มเรียนได้เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียนได้

สำหรับเอกสารที่ใช้สมัครเรียน จะใช้เพียง 

-> ไฟล์รูปถ่ายพาสปอร์ตหน้าแรกของนักเรียน ที่ยังไม่หมดอายุ และมีระยะการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

-> เบื้องต้น จะมีเก็บค่ามัดจำบริการ 5,000 บาท แต่จะถูกหักคืนให้กับนักเรียนตอนที่นักเรียนชำระค่าเรียนก่อนเดินทาง * หมายเหตุ หากนักเรียนมีปัญหาไม่สามารถเดินทางไปเรียนได้ หรือยกเลิกการเรียน นักเรียนจะไม่ได้รับเงิน 5,000 บาทนี้คืน

ก้อปันกันบริการอะไรบ้าง? มีค่าใช้จ่ายไหม?

ก้อปันกันบริการให้คำปรึกษาตัวเลือกหลักสูตร สถาบัน รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้กับนักเรียน ก้อปันกันมีตัวเลือกสถาบัน และโปรแกรมที่หลากหลายให้กับนักเรียนเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์ และเหมาะสมกับความต้องการกับนักเรียนให้มากที่สุด

ก้อปันกันมีบริการแนะนำตัวเลือกไฟล์ทบินการเดินทางที่เหมาะสม (นักเรียนจะต้องจองด้วยตัวเอง) และแนะนำขั้นตอนการเตรียมตัวการเดินทาง

รวมถึงก้อปันกันจะมีสมัครประกันการเดินทางของบริษัท MSIG ประเภท EASY VISA กับนักเรียนที่ไปเรียนขั้นต่ำตั้งแต่ 4 สัปดาห์ให้ ฟรี เพื่อดูแลนักเรียนตลอดระยะเวลาเรียนให้อีกด้ว

สำหรับค่าใช้จ่าย สำหรับการสมัครเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์กับก้อปันกัน ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจากที่ผู้เรียนจะต้องจ่ายกับทางสถาบันโดยตรง โดยผู้เรียนจะชำระค่าใช้จ่ายตามรายละเอียดใน Invoice ที่ออกโดยสถาบันในประเทศฟิลิปปินส์ให้ก้อปันกันได้เลย

ชำระค่าใช้จ่ายอย่างไร?

นักเรียนจะชำระเป็นวิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท ก้อปันกัน เพื่อที่ทางบริษัทจะชำระต่อให้กับทางสถาบันต่อไป

ขั้นตอนการดำเนินการเป็นอย่างไร?

- ขั้นตอนที่ 1 นักเรียนตัดสินใจเลือกโปรแกรม สถาบัน วันที่เดินทาง ระยะเวลาเรียน

- ขั้นตอนที่ 2 ทางก้อปันกันเช็คที่พักกับทางสถาบัน และคอนเฟิมกับนักเรียน ว่าสามารถเดินทางตามวันที่นักเรียนต้องการได้


- ขั้นตอนที่ 3 ทางก้อปันกันส่งลิ้งค์ intake form ให้กับนักเรียนเพื่อทำเรื่องสมัครเรียน


- ขั้นตอนที่ 4 เมื่อนักเรียนกรอกรายละเอียดลง intake form แล้ว ทางก้อปันกัน จะมี assign task ให้ทางระบบ portal เพื่อให้ชำระมัดจำสมัครเรียน 5,000 บาท หลังจากที่นักเรียนชำระเงินมาแล้ว ทางก้อปันกันจะทำเรื่องสมัครเรียนให้กับนักเรียนในลำดับต่อไป


- ขั้นตอนที่ 5 ก้อปันกัน จะ assign task ในการให้นักเรียนชำระเงินส่วนที่ 2 ก่อนเดินทาง รวมถึงการซื้อตั๋วเครื่องบินไปกลับ และการเตรียมตัวเดินทางต่างๆ


- ขั้นตอนที่ 6 หลังจากที่ได้รับเงินในส่วนที่ 2 ก่อนเดินทางแล้ว ทางก้อปันกันจะชำระต่อไปให้กับทางสถาบันที่นักเรียนสมัครเรียน รวมถึงส่งเอกสารเที่ยวบินให้กับทางสถาบันเพื่อออกเอกสาร airport pick up confirmation ให้กับนักเรียน


- ขั้นตอนที่ 7 นักเรียนเตรียมตัวเดินทางตาม tasks ที่ทางก้อปันกันมี assign ให้ทางระบบ portal

ต้องขอวีซ่าไหม?

ปัจจุบันประเทศฟิลิปปินส์ให้บุคคลที่มีสัญชาติไทยเข้าประเทศได้โดยที่ไม่ต้องมีวีซ่าได้เป็นระยะเวลา 30 วัน หากนักเรียนลงเรียนมากกว่า 4 สัปดาห์ ทางสถาบันที่นักเรียนไปเรียนจะช่วยจัดการในเรื่องการสมัครขอวีซ่าให้ *ซึ่งค่าใช้จ่ายนักเรียนจะได้ทราบในใบเสนอราคาอยู่แล้ว

เดินทางด้วยสายการบินอะไร?

นักเรียนสามารถเดินทางได้ด้วยสายการบิน Philippines Airlines ฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์ หรือ สายการบิน เซบู แปซิฟิค (Cebu Pacific Airline)

ฟิลิปปินส์มีอะไรให้เที่ยวบ้าง?

สถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ในประเทศฟิลิปปินส์จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ นักเรียนสามารถเข้าไปอ่านประสบการณ์นักเรียนที่ไปเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ได้ที่ https://korpungun.com/category/testimonial/philippines/

อาหารในสถาบันเป็นอย่างไร?

ทางโรงเรียนจะเตรียมอาหารให้ครบ 5 หมู่ เนื้อ นม ไข่ ผัก ผลไม้ เนื่องด้วย นักเรียนในสถาบันส่วนใหญ่มาจากหลากหลายชาติในโซนเอเชีย อาหารส่วนใหญ่จะเป็นอาหารเอเชีย รสชาติส่วนใหญ่จะเป็นรสจืด นั้น หากนักเรียนที่ติดรสจัดมากๆ เช่น เผ็ด ทางเราแนะนำให้นักเรียนเตรียมน้ำพริกไปด้วย

เรียนไปทำงานไปด้วยได้ไหม?

เนื่องด้วยการเรียนที่ฟิลิปปินส์เป็นแบบการเรียนเข้มข้นตั้งแต่ 08.00 - 17.00 น. จันทร์ - ศุกร์ หลังจากที่เรียนแล้ว นักเรียนจะมีการบ้านที่ทางคุณครูได้มอบหมายให้ทำในแต่ละวันด้วย ดังนั้น นักเรียนจะไม่สามารถมีเวลาไปทำงานอื่นๆ ได้ การไปเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์จึงไม่เหมาะกับคนที่ต้องการทำงานไปด้วยระหว่างเรียน

ก่อนเดินทางต้องเตรียมตัวอย่างไร?

 นักเรียนจะต้องเตรียมแลกเงิน Peso เพื่อไปชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่ 3 (Local Fee)  และเตรียมแลกเงินไปสำหรับ Pocket Money รวมถึงเตรียมยาสามัญพื้นฐานไปในการดูแลตัวเองระหว่างที่ไปเรียน … สำหรับรายละเอียดการเตรียมตัวอื่นๆ ก้อปันกันจะมีคำแนะนำให้กับนักเรียนที่เลือกสมัครและใช้บริการของเราอีกครั้ง