GLC Junior Summer Camp x KPG Learn โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน ณ เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์

GLC Junior Summer Camp x KPG Learn
31 มีนาคม – 27 เมษายน 2567

โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนอายุ 8 – 18 ปี ระยะเวลา 4 สัปดาห์ (28 วัน) ร่วมกับสถาบัน Global Language Cebu (GLC) ที่เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ โครงการนี้ผสมผสานระหว่างหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น และกิจกรรมต่างๆ ในประเทศฟิลิปปินส์ พร้อมทั้งโอกาสที่จะได้ใช้ภาษาอังกฤษตลอดการเข้าร่วมโครงการ โดยมีเจ้าหน้าที่เดินทางไปส่งและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน

รับชมวีดีโอแนะนำ GLC Junior SummerCamp

# เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ # เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์ # เรียนภาษาที่เซบู

รายละเอียดโครงการ

• วันที่ : 31 มีนาคม – 27 เมษายน 2567 (28 วัน)
*เช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 22:00 น.

• ราคา : ขึ้นอยู่กับช่วงอายุของผู้เข้าร่วม ดังนี้
– อายุ 8 – 9 ปี* : ค่าใช้จ่าย USD 2,860
– อายุ 10 – 18 ปี* : ค่าใช้จ่าย USD 2,380

*นักเรียนอายุ 8 – 12 ปี ต้องสัมภาษณ์ความพร้อมก่อนสมัครเข้าร่วมโครงการ

หมายเหตุ : นักเรียนอายุระหว่าง 8-9 ปี จะมีคุณครูพักอยู่ในห้องแบบ ครู 1 ท่าน ต่อ นักเรียน 1 คน

Promotion ส่วนลดพิเศษ!
สมัครภายใน 25 ธันวาคม 2566 รับส่วนลด USD 100
แถมฟรีประกันภัยการเดินทาง จาก MSIG
สมัครเป็นคู่ หรือเป็นทีม มากกว่า 1 คน รับส่วนลดเพิ่มเติม คนละ USD 50
พิเศษสำหรับนักเรียนเก่า KPG รับส่วนลดเพิ่มเติม คนละ USD 50
ติดต่อขอรายละเอียด ได้ที่ LINE : @kpglearn

• ราคาโครงการนี้รวม : 
– ค่าสมัคร
– ค่าเรียน
– ค่าที่พักแบบ 2 เตียง ในอาคาร ANNEX2
– ค่าอาหาร 3 มื้อ/วัน ตลอดโครงการ
– ค่ากิจกรรม ในวันหยุด
– ค่าประกันเดินทางต่างประเทศ*
– ค่า SSP (Special Study Permit)
– ค่า Local fee (บัตรนักเรียน, สื่อการเรียน, ค่าน้ำ-ค่าไฟ)
– ค่ารับ-ส่งจากสนามบิน

*KPG มอบประกันภัยการเดินทางต่างประเทศสำหรับนักเรียนทุกคนฟรีจากบริษัท MSIG เราจะทำการสมัครด้วยแผนความคุ้มครอง Easy VISA จากบริษัท MSIG ซึ่งให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมสำหรับการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุฉุกเฉินตลอดระยะเวลาเรียน

• ค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมในโครงการ :
– ค่า W.E.G (Waiver of Exclusion Ground)
* เฉพาะนักเรียนที่อายุ 8-14 ปี ที่คุณพ่อหรือคุณเเม่นักเรียนไม่สามารถบินเดินทางพาเข้าประเทศฟิลิปปินส์ได้ด้วยตัวเอง
1) ค่าธรรมเนียมการขอเอกสาร ในประเทศไทย 925 บาท (ชําระที่สถานทูตฟิลิปปินส์ประจําประเทศไทย)
2) ค่าดําเนินการที่ประเทศฟิลิปปินส์ 3,120 เปโซฟิลิปปินส์ ชําระที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ประจําสนามบินนานาชาติมัคตัน เซบู
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
– ค่า SIM โทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ – เซบู – กรุงเทพ

• ประเภทห้องพัก : หอพักนักเรียน ห้อง 2 เตียง ในอาคาร ANNEX2
*โรงเรียนจะเป็นฝ่ายจัดหาห้องพักให้นักเรียน

• จำนวนคาบเรียน :
– ทดสอบคำศัพท์
– คาบเรียนตัวต่อตัว 4 คาบ/วัน
– คาบกลุ่ม 4 คาบ/วัน
– กิจกรรมตอนเย็น

• ตัวอย่างตารางเรียน :

เวลารายการ
07:00-8:30 น.อาหารเช้า
08:00-8:50 น.คาบเรียนที่ 1 (ตัวต่อตัว)
09:00-9:50 น.คาบเรียนที่ 2 (ตัวต่อตัว)
10:00-10:50 น.พัก
11:00-11:50 น.คาบเรียนที่ 3 (ตัวต่อตัว)
12:00-12:50 น.อาหารกลางวัน
13:00-13:50 น.คาบเรียนที่ 4 (ตัวต่อตัว)
14:00-14:50 น.คาบเรียนกลุ่ม 1
15:00-15:50 น.คาบเรียนกลุ่ม 2
16:00-16:50 น.ทดสอบศัพท์/การบ้าน
17:00-17:50 น.อาหารเย็น
18:00-18:50 น.ทบทวนบทเรียนด้วยตัวเอง
19:00-21:00 น.กิจกรรมตอนเย็น

• ตัวอย่างกิจกรรมในวันหยุด :
– เที่ยวชมธรรมชาติ และกิจกรรมว่ายน้ำตามเกาะต่างๆ
– เพลิดเพลินกับการเที่ยวชมเมือง Cebu และกิจกรรมสนุกๆ อีกมากมาย

• ตารางกิจกรรม :
(คลิกที่ภาพเพื่อรับชมตารางกิจกรรมแบบขยายใหญ่)

• การฉีดวัคซีน :
นักเรียนจำเป็นต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิดอย่างน้อย 3 เข็ม ก่อนเดินทางเข้าประเทศ

• วันสิ้นสุดการสมัคร : จนกว่าจะเต็ม หรือภายใน 29 กุมภาพันธ์ 2567

รับชมวีดีโอ GLC Campus Tour

การสมัครเข้าร่วมโครงการ

• เตรียมสำเนา Passport (มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน) หน้าที่มีรูปถ่ายของนักเรียน
• กรอกแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการ คลิก
• ชำระค่ามัดจำโครงการ 5,000 บาท *ไม่สามารถขอคืนได้ทุกกรณี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสมัครเข้าร่วมโครงการ
ติดต่อ LINE : @kpglearn

ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบัน Global Language Cebu (GLC) คลิก

All Credits : Global Language Cebu (GLC)

แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการ

ขอรับคำปรึกษา

 

เรียนต่อแคนาดา อเมริกา

Line : @korpungun

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์

Line : @kpglearn

คอร์สออนไลน์ KPG LIVE

Line : @kpglive

TEL: 094-883-8778

JOIN

นัดหมายพูดคุยผ่าน