KPG x GLC Summer Camp โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน ณ เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์

KPG x GLC Summer Camp
Cebu, Philippines

โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนอายุ 8 – 18 ปี ระยะเวลา 4 สัปดาห์ (28 วัน) ร่วมกับสถาบัน Global Language Cebu (GLC) ที่เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ โครงการนี้ผสมผสานระหว่างหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น และกิจกรรมต่างๆ ในประเทศฟิลิปปินส์ พร้อมทั้งโอกาสที่จะได้ใช้ภาษาอังกฤษตลอดการเข้าร่วมโครงการ โดยมีเจ้าหน้าที่เดินทางไปส่งและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน

รายละเอียดโครงการ

• วันที่ : 2 เมษายน – 29 เมษายน 2566 (28 วัน)
*เช็คอินที่สนามบิน วันเสาร์ที่ 01 เมษายน 2566 เวลา 22:00 น.

• อายุ : 8 – 18 ปี
*นักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี จะต้องทำ W.E.G (Waiver of Exclusion Ground) ก่อนออกเดินทาง

• ราคา : ขึ้นอยู่กับช่วงอายุของผู้เข้าร่วม ดังนี้
– อายุ 8 – 12 ปี* : ค่าใช้จ่าย 94,380 บาท
*นักเรียนอายุ 8 – 12 ปี ต้องสัมภาษณ์ความพร้อมก่อนสมัครเข้าร่วมโครงการ
– อายุ 13 – 14 ปี : ค่าใช้จ่าย 91,080 บาท
– อายุ 15 – 18 ปี : ค่าใช้จ่าย 89,100 บาท

Promotion ส่วนลดพิเศษ!
สมัครภายใน 11 กุมภาพันธ์ 2566 รับส่วนลด 1,000 บาท
สมัครเป็นคู่ หรือเป็นทีม มากกว่า 1 คน รับส่วนลดเพิ่มเติม คนละ 1,000 บาท
ติดต่อขอรายละเอียด ได้ที่ LINE : @korpungun

• ราคาโครงการนี้รวม : 
– ค่าสมัคร
– ค่าเรียน
– ค่าที่พัก
– ค่าอาหาร 3 มื้อ/วัน ตลอดโครงการ
– ค่ากิจกรรม ในวันหยุด
– ค่าประกันเดินทางต่างประเทศ
– ค่า SSP (Special Study Permit)
– ค่า Local fee (บัตรนักเรียน, สื่อการเรียน, ค่าน้ำ-ค่าไฟ)
– ค่ารับ-ส่งจากสนามบิน
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ – เซบู – กรุงเทพ

• ค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมในโครงการ :
– ค่า W.E.G (Waiver of Exclusion Ground)
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
– ค่า SIM โทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต

• ประเภทห้องพัก : หอพักนักเรียน ห้อง 3 เตียง
*โรงเรียนจะเป็นฝ่ายจัดหาห้องพักให้นักเรียน

• จำนวนคาบเรียน :
– ทดสอบคำศัพท์
– คาบเรียนตัวต่อตัว 4 คาบ/วัน
– คาบกลุ่ม 3 คาบ/วัน
– กิจกรรมตอนเย็น

• ตัวอย่างกิจกรรมในวันหยุด :
– เที่ยวชมธรรมชาติ และกิจกรรมว่ายน้ำร่วมกับปลาฉามวาฬยักษ์ใหญ่ที่แสนเป็นมิตร
– เพลิดเพลินกับการเที่ยวชมเมือง Cebu และกิจกรรมสนุกๆ อีกมากมาย

• การฉีดวัคซีน :
นักเรียนอายุ 13-18 ปี จำเป็นต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม ก่อนเดินทางเข้าประเทศฟิลิปปินส์ หากไม่ได้รับการฉีดวัคซีนมาหรือฉีดต่ำกว่า 1 เข็ม ต้องตรวจ ATK หรือ RT-PCR นำผลมายื่นก่อนขึ้นเครื่อง ณ จุดตรวจที่สนามบิน

• วันสิ้นสุดการสมัคร : จนกว่าจะเต็ม หรือภายใน 10 มีนาคม 2566

รับชมรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม คลิก

การสมัครเข้าร่วมโครงการ

• เตรียมสำเนา Passport (มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน) หน้าที่มีรูปถ่ายของนักเรียน
• กรอกแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการ คลิก
• ชำระค่ามัดจำโครงการ 16,500 บาท *ไม่สามารถขอคืนได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสมัครเข้าร่วมโครงการ
ติดต่อ LINE : @korpungun

ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบัน Global Language Cebu (GLC) คลิก

All Credits : Global Language Cebu (GLC)

แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการ

ขอรับคำปรึกษา

 

ศึกษาต่อต่างประเทศ

Line : @korpungun

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

Line : @kpglearn

TEL: 094-883-8778

JOIN

นัดหมายพูดคุยผ่าน