Pines International Academy

Pines International Academy สถาบันสอนภาษาอังกฤษที่เมืองบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์ ได้รับการรับการรับรองจาก TESDA และกระทรวงการศึกษาของฟิลิปปินส์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เงียบสงบ ไม่วุ่นวายและมีความปลอดภัยสูงของเมืองบาเกียว ตรงข้ามกับ The Mansion House หรือบ้านพักของประธานธิบดีของฟิลิปปินส์

Pines บาเกียว

Photo Credits : Pines International Academy

Pines International Academy

สำหรับท่านที่อาจจะยังมีคำถามอยู่ในใจว่ามีคนไปเลือกไปเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปินส์ด้วยหรือ? ก่อนไปอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ Pines บาเกียว เราขออธิบายเกี่ยวกับ 4 เหตุผลสำคัญว่าทำไมผู้คนถึงเลือกที่จะไปเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปินส์ให้อ่านกันแบบกระชับๆ กันก่อนครับ

Why Philippines Pines

1. Location : เป็นประเทศที่เหมาะแก่การเดินทางไปเรียนและการท่องเที่ยว ใช้เวลาเดินทางไปจากประเทศไทยเพียงไม่กี่ชั่วโมง ไม่จำเป็นต้องขอวีซ่า และหากต้องขอวีซ่าสำหรับการเข้าประเทศมากกว่า 4 สัปดาห์ ไม่มีปัญหาเรื่องการขอวีซ่าแน่นอน!

2. Activities and Adventure : ประเทศฟิลิปปินส์มีเกาะมากมายสำหรับการท่องเที่ยว และมีให้มีกิจกรรมมากมายที่น่าตื่นเต้นสำหรับการผจญภัย หากคุณต้องการ

3. English Speaking Country : ประเทศฟิลิปปินส์มีประชากรร้อยละ 90 ใช้ภาษาอังกฤษ และมีภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ

4. Friendliness of the Filippinos : คนฟิลิปปินส์ใจดีและเป็นกันเอง ครูที่สอนภาษาก็ใจดีและสอนภาษาด้วยความใส่ใจกับนักเรียน และหากคุณยังไม่ทราบ ในทุกหลักสูตรการเรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์ คุณจะได้เรียนทั้งในรูปแบบของตัวต่อตัว​ (1:1) และคาบเรียนกลุ่มร่วมกับเพื่อนๆจากนานาประเทศ

คาบเรียนตัวต่อตัว (1:1) ในทุกวันทุกหลักสูตรที่ Pines บาเกียว

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีชาวไทยเลือกที่จะไปเรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์กันมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหนึ่งในเมืองที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นนั่นก็คือ เมืองบาเกียว (Baguio) ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศฟิลิปปินส์ มีอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ย 21 องศาเซลเซียส !

Pines บาเกียว

หนึ่งในสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่เมืองบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งมีความเหมาะสมกับการไปเรียนภาษาอังกฤษและศึกษาต่อ เมืองบาเกียวขึ้นชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้และการศึกษาในภาคเหนือของฟิลิปปินส์ ซึ่งสถาบัน Pines ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เงียบสงบ ไม่วุ่นวายและมีความปลอดภัยของเมืองบาเกียว สถาบันตั้งอยู่ตรงข้ามกับ The Mansion House หรือบ้านพักของประธานธิบดีของประเทศฟิลิปปินส์สำหรับช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน

credit : BAGUIO ENGLISH SCHOOL ASSOCIATION

ทำไมต้องเรียนภาษาที่บาเกียวกับ Pines?

• Pines ได้รับการรับการรับรองจาก TESDA และกระทรวงการศึกษาของฟิลิปปินส์
• Pines ร่วมมือกับ British Council และเป็นศูนย์สอบอย่างเป็นทางการ
• Pines มีสองวิทยาเขตในเมืองบาเกียว เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างของผู้เรียน ได้แก่ Main Campus และ Chapis Campus
• Pines ตั้งอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวและเดินทางสะดวก มีระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชม. และมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ แผนกต้อนรับและดูแลนักเรียน ห้องสมุด คลินิค ห้องออกกำลังกาย โรงอาหาร พร้อมอาหารอิสลาม บริการซักรีด  และ cofee shop
• Pines มีครูผู้สอนต้องผ่านการอบรมและการประเมินตามระบบของสถาบัน
• Pines มีเกียรติบัตรมอบนักเรียนให้เมื่อจบการศึกษา ไม่ว่าจะลงเรียนกี่สัปดาห์ก็ตาม

Pines English Programs

หลักสูตรการเรียนภาษาที่บาเกียวกับ Pines

1. หลักสูตร POWER ESL 

หลักสูตรที่พัฒนาจาก General ESL หรือที่รู้จักในชื่อ“ Spartan Speaking” หลักสูตรนี้จะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงและได้สัมผัสภาษาภาษาอังกฤษมากที่สุดทั้งการพูด  การฟัง  การอ่าน  และการเขียน เหมาะกับนักเรียนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงระดับสูง

หลักสูตรนี้มีหลายแนวทางที่จะนำคุณไปสู่การบรรลุเป้าหมาย  อย่างไรก็ดีจะใช้วิธีการสอนที่เน้นการสื่อสารใจความสำคัญเป็นหลัก หรือที่เรียกว่า  Communicative Language Teaching (CLT)  ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้เรียนการสื่อสารจากชีวิตจริง  ที่มีความสนุกกว่า   มีประโยชน์มากขึ้น   และมีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์จริงมากกว่าห้องเรียน

ตารางเรียนประกอบด้วย 8 คาบเรียนต่อวัน โดยแบ่งออกเป็น คาบเรียนตัวต่อตัว (1: 1) 4 คาบ โดยมีวิชาเรียน Speaking, Vocabuary, Pronunciation, Grammar, คาบเรียนกลุ่ม 4 คน 4 คาบ โดยมีวิชาเรียน Listening, Patterns and Expression, Disucssion, และ 3 คาบเรียนวิชาเลือก (option class) ในช่วงเช้า 1 คาบ และช่วงเย็น 2 คาบ สำหรับนักเรียน sparta (นักเรียน semi-sparta ไม่ต้องเข้าเรียน option class)

ลักษณะสำหรับของหลักสูตร

• มีการจัดระดับนักเรียนเป็นเลเวล ตั้งแต่ระดับ 1-10
• มีคาบเรียนตัวต่อตัว 1: 1 และคาบเรียนแบบกลุ่ม 4:1 ครูไม่ซ้ำกันในแต่ละคาบเรียน
• เป็นระบบการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่ประสบความสำเร็จและดำเนินการมานานกว่า 18 ปี
• มีใบประกาศนียบัตรรับรองให้ตามระยะเวลาที่ลงทะเบียนเรียน

2. หลักสูตร INTENSIVE ESL

หลักสูตรนี้จะเป็นการเรียนแบบภาษาที่สองหรือใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนใช้ชีวิตในสังคมและวัฒนธรรมที่เป็นสากลได้ดียิ่งขึ้น

หลักสูตรนี้จะเพิ่มคาบเรียนแบบตัวต่อตัว (1:1) เป็น 5 คาบเรียนต่อวัน ซึ่งจะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สื่อสารภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่ นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาอันสั้น เหมาะกับนักเรียนตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับสูง และหากเทียบกับหลักสูตร POWER ESL หลักสูตรนี้จะมีคาบเรียนเพียง 7 คาบเท่านั้น เพื่อให้นักเรียนมีเวลาเหลือในการทบทวนบทเรียนของตัวเอง

ตารางเรียนประกอบด้วย 7 คาบเรียนต่อวัน โดยแบ่งออกเป็น คาบเรียนตัวต่อตัว (1: 1) 5 คาบ โดยมีวิชาเรียน Patters and Expressions, Vocabuary, Pronunciation, Speaking, Grammar, คาบเรียนกลุ่ม 4 คน 2 คาบ (Listening), และ 3 คาบเรียนวิชาเลือก (option class) ในช่วงเช้า 1 คาบ และช่วงเย็น 2 คาบ สำหรับนักเรียน sparta (นักเรียน semi-sparta ไม่ต้องเข้าเรียน option class)

ลักษณะสำหรับของหลักสูตร

• เหมาะสำหรับผู้ตั้งแต่เรียนระดับเริ่มต้นเพราะสามารถเรียนรู้ได้เร็วในระยะเวลาอันสั้นและตรงกับความต้องการของผู้เรียน
• เปิดโอกาสในการพูดมากขึ้นให้สามารถพูดได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้องด้วยคาบเรียนแบบตัวต่อตัวที่มากถึง 5 คาบต่อวัน
• มีให้เวลานักเรียนในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ (ทบทวนและมีความแม่นยำในบทเรียน)
• มีใบประกาศนียบัตรรับรองให้ตามระยะเวลาที่ลงทะเบียนเรียน

3. หลักสูตร Premium ESL

เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาสำหรับนักเรียนที่มุ่งเน้นและมีเป้าหมายเฉพาะ วิชาเรียนมีการออกแบบและปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียน

หลักสูตรนี้มีคาบเรียนเป็นแบบตัวต่อตัวทั้งหมด (1:1) 7 คาบ  ซึ่งสามารปรับเปลี่ยนวิชาเรียนได้อย่างยืดหยุ่น เพื่อให้ตรงกับความต้องการที่หลากหลายและแตกต่างกันของผู้เรียน ดังนั้นผู้เรียนจึงจะสามารถปรับวิชาที่เรียนได้ตามความต้องการและเป้าหมายของตัวเองได้ โดยมีวิชาเรียน Vocabulary, Pronunciation, Grammar, Speaking, Pattern and Expression, Listening, Discussion, และ 3 คาบเรียนวิชาเลือก (option class) ในช่วงเช้า 1 คาบ และช่วงเย็น 2 คาบ สำหรับนักเรียน sparta (นักเรียน semi-sparta ไม่ต้องเข้าเรียน option class)

ลักษณะสำหรับของหลักสูตร

• นักเรียนสามารถเลือกครูผู้สอนได้ ตามระดับความสามารถด้านภาษาของผู้เรียน
• สำหรับวิชาเรียน จะพิจารณาตามความต้องการและลักษณะการเรียนรู้ของนักเรียน *ไม่สามารถเลือกวิชาเรียนจากหลักสูตรอื่นได้ เช่น Speaking Master, Business English และ Test Modules
• มีหนังสือมากกว่า 70 เล่มให้เลือกเรียนตามระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษและความต้องการของนักเรียน
• มีใบประกาศนียบัตรรับรองให้ตามระยะเวลาที่ลงทะเบียนเรียน

4. หลักสูตร IELTS 

การเรียนหลักสูตรนี้ไม่เพียงแต่มุ่งให้นักเรียนทำคะแนนได้ตามเป้าหมายเท่านั้น แต่ยังช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนภายใน 3-4 เดือนอีกด้วย ในส่วนของระยะเวลาที่จะต้องใช้ในการเรียนหลักสูตร IELTS นั้นขึ้นอยู่กับทักษะและความสามารถการเรียนรู้ของนักเรียน ณ จุดเริ่มต้น และเป้าหมายด้านผลสอบ IELTS ของผู้เรียน

หลักสูตรนี้จะเป็นการอบรมเตรียมสอบ IELTS ที่มีประสิทธิภาพให้กับนักเรียน  สำหรับผู้เรียนระดับเริ่มต้นแนะนำให้เรียน Pre-IELTS   ก่อน 4 สัปดาห์  แล้วค่อยลงเรียน  IELTS

สำหรับการเรียน กรณีที่มีนักเรียนลงเรียนหลักสูตรเตรียมสอบเพียงคนเดียว นักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนตัวต่อตัว (1:1) 6 คาบต่อวัน และหากมีนักเรียนลงเรียน 2 คน จะได้เรียนคาบเรียนตัวต่อตัว (1:1)  4 คาบต่อวัน  และคาบเรียน (2:1)  3 คาบต่อวัน

หลักสูตร IELTS ของสถาบัน Pines แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตรหลัก ได้แก่ 1) Pre-IELTS ซึ่งไม่มีเงื่อนไขที่เกี่ยวกับระดับภาษาอังกฤษสำหรับการเริ่มเรียน มีวิชาเรียน คือ Pre-IELTS Speaking, Pre-IELTS Writing, Pre-IELTS Reading ตลอดจน ESL ในด้านการฟัง การเขียนและ discussion และ 2) IELTS ซึ่งมีเงื่อนไขในการพิจารณาผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษก่อนเริ่มเรียน มีวิชาเรียน คือ IELTS Speaking, IELTS Writing, IELTS Listening, IELTS Reading

5. หลักสูตร IELTS GUARANTEE 

หลักสูตรรับประกันผลสอบ IELTS มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและฝึกทักษะที่จำเป็นสำหรับการสอบ IELTS ให้ได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ หลักสูตรนี้ประกอบด้วยเนื้อหาการสอบอย่างละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบการทดสอบและประเภทคำถาม รวมทั้งทักษะการทำข้อสอบ หลักกลยุทธ์ และเทคนิค มีการทดสอบจำลอง (mock test) และการฝึกหัดในห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนฝึกฝนทักษะและเทคนิคที่จำเป็นเหล่านี้

หลักสูตรนี้จะช่วยเตรียมความพร้อมให้นักเรียนและเพิ่มความมั่นใจก่อนการทำการสอบจริง ทำให้ผู้เรียนสามารถทำคะแนนได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่ว่าจะเป็น 5.5, 6.0 หรือ 6.5 ในระยะเวลา 8 สัปดาห์ หรือ 12 สัปดาห์ ตามความต้องการนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน

โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วยการเรียนแบบตัวต่อตัว (1:1) 3-4 คาบต่อวัน (IELTS Writing, IELTS Speaking), คาบเรียนกลุ่ม 4 คน (IELTS Listening, IELTS Reading, IELTS Writing) 3-4 คาบต่อวัน และการเรียน self-mission 5 คาบต่อวัน (Listening and Reading, IELTS Vocabulary, Writing 1-2)

ลักษณะสำหรับของหลักสูตร

• ครูผู้สอนมีประสบการณ์สอนนักเรียนในระดับสูงและมีคะแนนสอบตามข้อกำหนดของสถาบัน
• มีการสอบแบบจำลอง (mock test) สองครั้งในสัปดาห์ที่ 8 เพื่อเพิ่มความมั่นใจก่อนการสอบจริง
• หลักสูตรนี้จะมีสอนเฉพาะที่วิทยาเขตระดับภาษาขั้นสูง (Chapis Campus)
• มีการทดสอบ IELTS จำลอง (mock test) จะทำทุกเช้าวันเสาร์
• ฝึกการพูดและการเขียน IELTS ฟรี!
• ฟรีค่าเล่าเรียนนานสูงสุด 4 สัปดาห์สำหรับผู้ที่ไม่บรรลุเป้าหมายตามเงื่อนไขที่สถาบันกำหนดไว้

นโยบายเกี่ยวกับการรับรองผลสอบ

เพื่อการได้รับสิทธิ์เรียนต่อ 4 สัปดาห์โดยไม่เสียค่าเล่าเรียน ภายในช่วงระยะเวลาที่เรียน 8 สัปดาห์ หรือ 12 สัปดาห์:
• ผู้เรียนต้องไม่ละเมิดกฎทั่วไปของโรงเรียนแม้แต่ครั้งเดียว
• ผู้เรียนจะต้องไม่มีการขาดเรียนแม้แต่ครั้งเดียวของชั้นเรียนปกติ/พิเศษ (AM / PM), การสอบจำลองและการทดสอบอย่างเป็นทางการ; (การขาดเรียนเนื่องจากเจ็บป่วย: หากอัตราการเข้าเรียนต่ำกว่า 95% เนื่องจากการเจ็บป่วยที่ตรวจโดยแพทย์โรงพยาบาลไม่ใช่พยาบาลประจำโรงเรียน โรงเรียนจะไม่รับผิดชอบในการรับประกันคะแนน)
• คะแนนสอบจำลอง (mock test) จะต้องไม่มีแนวโน้มที่จะลดลง 3 ครั้ง

* หากนักเรียนเปลี่ยนจากหลักสูตร IELTS Guarantee เป็นหลักสูตรอื่นจะไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมใด ๆ เมื่อเปลี่ยนหลักสูตรผลประโยชน์ของการรับประกัน IELTS จะสิ้นสุดลง หลังจากนั้นจะใช้กฎทั่วไปและแผนการเรียนปกติของโรงเรียน

6. หลักสูตร TOEIC 

เป็นแบบทดสอบที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อทดสอบทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของผู้ที่ทำงานในสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศและการใช้ภาษาอังกฤษในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ หลักสูตรนี้มุ่งเน้นไปที่การช่วยให้นักเรียนได้รับคะแนนที่สูงขึ้นเพื่อโอกาสในการจ้างงาน

ถ้ามีนักเรียนเพียงคนเดียว จะได้เรียนแบบตัวต่อตัว (1:1) จำนวน 6 คาบ ซึ่งปัจจุบันหลักสูตรนี้มี 8 คาบเรียน โดยแบ่งเป็นการเรียนแบบตัวต่อตัว (1:1) 4 คาบ และคาบกลุ่ม 4 คน 4 คาบต่อวัน *แต่ต้องมีนักเรียนอย่างน้อย 2 คนในกลุ่มเรียน, และ 3 คาบเรียนวิชาเลือก (option class) ในช่วงเช้า 1 คาบ และช่วงเย็น 2 คาบ สำหรับนักเรียน sparta (นักเรียน semi-sparta ไม่ต้องเข้าเรียน option class)

ลักษณะสำหรับของหลักสูตร

• ไม่เพียงมุ่งเน้นแต่ให้คะแนน TOEIC สูงขึ้นแต่ยังรวมถึงการเตรียมนักเรียนสำหรับความพร้อมในการหางานอีกด้วย
• ต้องมีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ก่อนมาที่สถาบัน
• ผู้เรียนระดับเริ่มต้นควรที่จะเข้าร่วมโปรแกรม Pre-TOEIC ก่อนเข้าเรียน TOEIC 1

หลักสูตร TOEIC ของสถาบัน Pines แบ่งออกเป็น 4 หลักสูตรหลัก ได้แก่ 1) Pre-TOEIC ซึ่งจะเรียนที่ Main Campus, ส่วนหลักสูตรหลังจากนี้จะเรียนที่ Chapis campus 2) TOEIC-1 สำหรับคะแนน TOEIC 550 – 649, 3) TOEIC-2 สำหรับคะแนน TOEIC 650-700, และ 4) TOEIC-3 สำหรับคะแนน TOEIC 800 +

โครงสร้างหลักสูตร Pre-TOEIC ประกอบด้วย Pre-TOEIC Grammar, Pre-TOEIC RC, Pre-TOEIC Vocabulary และวิชาเรียน ESL ด้าน Listening, Writing, Discussion สำหรับหลักสูตร TOEIC 1-3 ประกอบด้วย TOEIC Listening, TOEIC Reading Comprehension, TOEIC Listening, TOEIC Grammar, TOEIC Reading

7. หลักสูตร TOEIC GUARANTEE 

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเตรียมความพร้อมให้นักเรียนก่อนการสอบ TOEIC จริงอย่างเข้มข้น ด้วยการเรียนที่เข้มข้น ทำให้นักเรียนสามารถทำคะแนนได้ตามที่คาดหวังไว้ในระยะเวลาที่สั้น ด้วยแผนการเรียนที่เข้มข้นของ Pines

ในหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนแบบตัวต่อตัว (1:1) จำนวน 3 คาบ, คาบกลุ่ม 4 คน 4 คาบต่อวัน, คาบ self-study สำหรับทดทวนบทเรียนด้วยตัวเอง 3 คาบต่อวัน และคาบเรียนเพิ่มเติมอีก 2 คาบต่อวัน

โครงสร้างหลักสูตร TOEIC Guarantee ประกอบด้วยการเรียนในรูปแบบตัวต่อตัว (1:1) 3 คาบต่อวัน โดยมีวิชา TOEIC Listening, TOEIC Reading, TOEIC Grammar และการเรียนในรูปแบบกลุ่ม 4 คน 4 คาบต่อวัน โดยมีวิชา TOEIC Listening, TOEIC Reading นอกจากนี้แล้วนักเรียนยังจะต้องเข้าร่วม self-mission 3 คาบ ด้าน Listening, Reading และ Grammar รวมถึงบังคับเข้าเรียนคำศัพท์ในช่วงเช้าและเย็นเพิ่มอีกด้วย

ลักษณะสำหรับของหลักสูตร

• รวมการสอบ TOEIC จริง 1 ครั้ง ในวันเสาร์สัปดาห์ที่ 10 ของหลักสูตร และผลสอบจะสามารถเช็คได้หลังจากสอบประมาณ 6-7 วันทำการ
• ประโยชน์ของหลักสูตร (ค่าเล่าเรียนฟรี + การทดสอบทางการ) : ผลประโยชน์นี้สำหรับนักเรียนที่สอบแล้วคะแนนไม่ถึงเป้าหมายที่กำหนด เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักเรียนมากขึ้นด้วยการขยายระยะเวลาเรียนเพิ่มให้ฟรี แต่นักเรียนต้องจ่ายค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเอง นี่จะเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนจนกว่าจะได้รับคะแนนตามเป้าหมายและทำคะแนนล่าสุดไม่ต่ำกว่าคะแนนก่อนหน้า

Pines TOEIC Guarantee

นโยบายเกี่ยวกับการรับรองผลสอบ

• นักเรียนต้องเข้าเรียนวิชาบังคับของหลักสูตร
• ต้องเข้าเรียนไม่ต่ำกว่า 95 % ของการเรียนทั้งหมด คาบปกติ วิชาการพูด วิชาบังคับ และ self-study
• นักเรียนต้องสอบแบบทดสอบจำลองทั้งหมดและคะแนนที่ได้ต้องไม่ลดลงเกิน 3 ครั้งของการสอบทั้งหมด
• ไม่ควรละเมิดกฎระเบียบของโรงเรียน นักเรียนที่ได้รับใบเตือนจากทางโรงเรียนจะถือว่าคุณสมบัติไม่ผ่านเงื่อนไขและจะไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆจากหลักสูตรทั้งสิ้นอัตโนมัติ

กำหนดการ

• สัปดาห์ที่ 1 : สอบประเมินผล, ปฐมนิเทศ, ชั้นเรียน, สอบแบบทดสอบจำลองในเช้าวันเสาร์
• สัปดาห์ที่ 2 ถึง 8 : ชั้นเรียน, สอบแบบทดสอบจำลองในทุกเช้าวันเสาร์
• สัปดาห์ที่ 9 ถึง 10 : ชั้นเรียน, สอบแบบทดสอบจำลองทุกวัน, สอบทางการ
• สัปดาห์ที่ 11 ถึง 12 : ชั้นเรียนการพูดอย่าเข้มข้นจะประกอบไปด้วย  คาบเรียนกลุ่ม

Pines Group-Class

8. หลักสูตร TOEFL

หลักสูตรนี้จะช่วยเตรียมความพร้อมให้นักเรียนและเพิ่มความมั่นใจก่อนการทำการสอบ TOEFL จริง หลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL นี้ได้ออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนที่วางแผนสอบเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสอน โดยไม่เพียงแต่มีเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสำหรับการเรียนต่อต่างประเทศเท่านั้น หลักสูตรนี้จะช่วยให้นักเรียนได้คุ้นเคยกับภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการอีกด้วย

หลักสูตรประกอบด้วยการเรียนปกติ 8 คาบต่อวัน แบ่งเป็นคาบเรียนแบบตัวต่อตัว (1:1) 4 คาบ และคาบเรียนกลุ่ม 4 คน 4 คาบต่อวัน, และ 3 คาบเรียนวิชาเลือก (option class) ในช่วงเช้า 1 คาบ และช่วงเย็น 2 คาบ สำหรับนักเรียน sparta (นักเรียน semi-sparta ไม่ต้องเข้าเรียน option class)

โครงสร้างหลักสูตร TOEFL ประกอบด้วยวิชา TOEFL Speaking, TOEFL Writing, TOEFL Reading และ TOEFL Listening

Pines Option Class

วิชาเลือก (Option Class) สำหรับนักเรียน Sparta

การเรียนภาษาอังกฤษกับเรารับประกันได้ว่ามีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้สถาบันยังมีจุดมุ่งหมายที่จะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในช่วงระยะเวลาที่การเรียนผ่านโปรแกรมการศึกษาช่วงเช้าและเย็น สำหรับชั้นเรียนคาบเช้าและเย็นจะเรียกว่าearly birds” (นักเรียนที่ตื่นแต่เช้าต้องการเรียนก่อนหรือหลังอาหารเช้า) และ night owls” (นักเรียนที่ต้องการเรียนหลังจากทานอาหารเย็นเสร็จ) นักเรียนสามารถเลือกลงเรียนวิชาที่นักเรียนมีความพร้อมที่จะเรียนหลังคาบเรียนปกติ เพราะเราคำนึงถึงเวลาของการเรียนรู้เป็นสำคัญมากกว่าการสูญเปล่าเวลาไปกับกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่ใช่การเรียนรู้

• หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และมีความสนุกในการเรียน สำหรับนักเรียนที่ลงเรียนในรูปแบบ sparta นักเรียนที่ลงเรียนแบบ semi-sparta ไม่สามารถลงเรียนวิชาเลือกได้
• หลักสูตรนี้ถูกสร้างมาให้นักเรียนมีส่วนร่วมและสนุกไปกับส่งแวดล้อมที่นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้จริงได้
• เป็นวิธีการที่ใช้ในคาบเรียนเพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกัน การแสดงออก และการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
• ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ในห้องเรียนกับนักเรียนที่มีความต่างของระดับเลเวล ในขณะเดียวกันก็เพิ่มมิตรภาพการสื่อสารในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันอีกด้วย
• หลักสูตรนี้สร้างผู้นำด้านการเรียนที่คอยให้ช่วยเหลือด้านต่างๆ ด้วยครูที่มีทักษะความรู้และทำงานอย่างเต็มที่
• หลักสูตรนี้มีคาบเรียนที่แตกต่างจากคาบเรียนปกติ แต่มีความสำคัญไม่แพ้กัน
• แต่ละคาบเรียนจะมีหลักสูตรพิเศษที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะของนักเรียน
• เรียนฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย !

*หมายเหตุสำคัญเกี่ยวกับนักเรียนใหม่ที่ Pines

นักเรียนใหม่ทุกคนที่ Pines จะต้องเข้าเรียนวิชา Reading Alound (คาบเรียนการอ่านออกเสียง) ในช่วงเวลา 21.50 – 22.20 น. ในช่วง 4 สัปดาห์แรก

2 วิทยาเขตของสถาบัน Pines

Pines Main Campus

1. Main Campus 

แคมปัสใหม่ของสถาบัน Pines เมืองบาเกียว รองรับนักเรียนได้กว่า 350 คน เปิดสอนหลักสูตร ESL สำหรับนักเรียนในระดับ Pre-beginner, Beginner และ Intermediate

สิ่งอำนวยความสะดวก

• สถาบันมีเจ้าหน้าที่บริการทั้งชาวฟิลิปปินส์และชาวต่างชาติ
• คลินิกมีพยาบาลประจำ  24 ชั่วโมง
• มีห้องซักรีดและพนักงานประจำ
• มีอาหารอิสลาม
• มีร้านกาแฟและเบเกอรี่ที่โรงอาหาร

Pines Main Campus Classroom

ห้องเรียน Main Campus

Pines Main Campus Bedroom

ห้องพัก Main Campus

Pines Main Camus Facilities

สิ่งอำนวยความสะดวก Main Campus

รายละเอียดวิชาเลือก (Option Class) *สำหรับนักเรียน Sparta

ชั้นเรียนเช้าเวลา 7.00 – 7.45 วิชา ประกอบด้วย (a) การฟังและการพูด : บทความเกี่ยวกับสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน อาทิ การจราจรติดขัด การพูดคุยกับหัวหน้างาน การออกไปเที่ยวกับเพื่อน ฯลฯ หรือกิจกรรมนั้นจะเป็นการเขียนตามคำบอกทั้งบางส่วนและแบบเต็ม รวมถึงการพูดคุยเกี่ยวกับบทความนั้นๆด้วย หรือ (b) การฟังและการเขียนตามคำบอก : บทความเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตประจำวันของชายชาวอเมริกันที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ หรือกิจกรรมในคาบเรียนนั้นจะรวมการเขียนตามคำบอกทั้งบางส่วนและแบบเต็ม

ชั้นเรียนเย็นเวลา 20.00 – 20.45 วิชา และ 20.55 -21.40 ประกอบด้วย (a)  Watch Up! – ชมภาพยนตร์ภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจโดยไม่มีคำบรรยาย!, (b) Power Speaking – พูดภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ!, (c) Job Application 101 – สำหรับงานทุกประเทศทั่วโลก!, (d) Vocabulary Master – ฝึกฝนคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้ได้มากที่สุด!, (e) Practical English – รู้ว่าจะถามอะไร!  รู้ว่าจะพูดอะไร!, (f) Intensive Listening – เข้าใจในสิ่งที่ได้ยินกับการฟังที่เข้มข้น!, (g) Guitar Class – ผ่อนคลายสบายๆ ด้วยการเรียนภาษาอังกฤษผ่านบทเพลง!

Pines Chapis Campus

2. Chapis Campus 

สถาบัน Pines วิทยาเขตชาปิส (Chapis campus) รองรับนักเรียนได้กว่า 1550 คน เปิดสอนหลักสูตร ESL สำหรับนักเรียนในระดับ Upper – Intermediate, Advanced และการเรียนเพื่อเตรียมสอบต่างๆ อาทิ TOEFL, TOEIC, IELTS ซึ่งในวิทยาเขตนี้สถาบันจะบังคับใช้นโยบาย English Only Policy (E.O.P) ที่นักเรียนจะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารตลอดในช่วงที่อยู่ในสถาบัน

สิ่งอำนวยความสะดวก

• แผนกต้อนรับและพื้นที่สำหรับพักผ่อนของนักเรียน
• ห้องออกกำลังกาย
• มีห้องซักรีดและพนักงานประจำ
• มีอาหารอิสลาม
• มีร้านกาแฟและเบเกอรี่ที่โรงอาหาร

ห้องเรียน Chapis Campus

ห้องพัก Chapis Campus

Pines Chapis Campus Facilities

สิ่งอำนวยความสะดวก Chapis Campus

รายละเอียดวิชาเลือก (Option Class) *สำหรับนักเรียน Sparta

ชั้นเรียนเช้าเวลา 7.00 – 7.45 วิชา ประกอบด้วย (a) การฟังและการพูด : บทความเกี่ยวกับสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน อาทิ การจราจรติดขัด การพูดคุยกับหัวหน้างาน การออกไปเที่ยวกับเพื่อน ฯลฯ หรือกิจกรรมนั้นจะเป็นการเขียนตามคำบอกทั้งบางส่วนและแบบเต็ม รวมถึงการพูดคุยเกี่ยวกับบทความนั้นๆด้วย หรือ (b) การฟังและการเขียนตามคำบอก : บทความเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตประจำวันของชายชาวอเมริกันที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ หรือกิจกรรมในคาบเรียนนั้นจะรวมการเขียนตามคำบอกทั้งบางส่วนและแบบเต็ม

ชั้นเรียนเย็นเวลา 20.00 – 20.45 วิชา และ 20.55 -21.40 ประกอบด้วย (a) การออกเสียง – เป็นการฝึกฝนที่น่าสนใจและมีความท้าทาย  ให้นักเรียนได้พัฒนาการออกเสียงและสำเนียงให้เหมือนกับชาวอเมริกัน, (b) คำศัพท์ทางธุรกิจ – จะมีการจัดนักเรียนตามความเหมาะสม ด้วยคำศัพท์และสำนวนทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายของวิชานี้คือเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนก่อนเข้าสู่โลกการทำธุรกิจ, (c) กีต้าร์และเพลง – ผู้ที่ชื่นชอบดนตรีและต้องการเรียนภาษาอังกฤษผ่านบทเพลงจะได้รับประโยชน์อย่างมากจากคาบเรียนนี้ จะทำให้นักเรียนสนุกสนานและมีความผ่อนคลายไปพร้อมกัน, หรือ (d) คาบเรียน Monitored/ Required Self Study – นักเรียนที่ต้องเรียนคนเดียวจะได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์คอยดูแลและให้คำปรึกษาอยู่ 3 ชั่วโมง

ตัวอย่างตารางเรียนสถาบัน Pines บาเกียว

สถานที่สำคัญที่รายล้อม Pines บาเกียว

# Pines บาเกียว
Photo Credits : Pines International Academy

ขอรับคำปรึกษา

บริการในการสมัคร ประสานงาน

แนะนำในการศึกษาต่อต่างประเทศ และเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ฟรี!

Line : @korpungun โทร 095-909-3960