Monol International Education Institute

เรียนภาษาอังกฤษที่ Monol เมืองบาเกียว ฟิลิปปินส์ สถาบันมีห้องพักที่สะดวกสบาย แบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนที่ชัดเจน เปิดสอนหลักสูตร Speaking ESL, Intensive Speaking ESL, IELTS Guarantee, TOEIC และหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก โดยมีเจ้าหน้าที่ของสถาบันช่วยดูแล

เรียนภาษาอังกฤษที่ Monol ฟิลิปปินส์

Photo Credits : Monol

MONOL
International Education Institute

เรียนภาษาอังกฤษที่ Monol ฟิลิปปินส์ เมืองบาเกียว สถาบันที่มี E.O.P. (นโยบายที่กำหนดให้นักเรียน ครูและเจ้าหน้าที่ภายในโรงเรียนต้องใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น) ที่เข้มงวดและใช้งานได้จริงทั่วทั้งโรงเรียน นักเรียนทุกคนจะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกันตลอดเวลา สถาบันมีห้องพักที่สะดวกสบายแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนที่ชัดเจน เปิดสอนหลักสูตร Speaking ESL, Intensive Speaking ESL, IELTS Guarantee, TOEIC และหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กโดยมีเจ้าหน้าที่ของสถาบันช่วยดูแล

สถาบัน Monol เป็นอาคารเดี่ยวทั้งหมด 14 ชั้น ตั้งอยู่บนเชิงเขา ทำให้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของภูเขาได้จากบางมุมของอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัยที่เคร่งครัด ณ ทางเข้าของโรงเรียนจะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24/7  ชั้นของอาคารแบ่งตามใช้งานอย่างเป็นสัดส่วนที่ชัดเจน นักเรียนสามารถเลือกที่จะเดินขึ้นลงบันไดหรือใช้ลิฟต์ก็ได้ Monol มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบวงจรคล้ายคลึงกันกับโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษอื่นในเครือข่ายของก้อปันกัน แต่ที่น่าสนใจ คือ Sauna ให้นักเรียนได้ผ่อนคลายฟรี มี golf เป็น free optional class ในช่วงค่ำรวมถึงสนามบาสเก็ตบอลขนาดเต็ม และหอพักที่สะดวกสบาย

Monol Building

จุดเด่น ของ Monol

หลักสูตรและวัตถุดิบสำหรับการเรียนการสอน :

สถาบันมีหลักสูตรให้นักเรียนเลือกตั้งแต่ General ESL (การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานทั่วไป),  IELTS Guarantee, TOEIC และ Business English โดยหลักสูตรการเรียนการสอนและวัตถุดิบในการจัดการเรียนการสอนพัฒนาขึ้นโดยครูและนักพัฒนาของโรงเรียนเอง

มีห้องพักหลากหลายรูปแบบ :

ตั้งแต่ 1, 2, 3, 4 ,6, และ 3 + 1 ที่จะมีนักเรียน 3 และครู 1 คน พักอาศัยด้วยกัน นักเรียนภายในห้องสามารถตกลงกันและพูดคุยกับครูที่ร่วมพักอาศัยได้ว่า ต้องการเรียนหรือฝึกสื่อสารภาษาอังกฤษในเรื่องใดเพิ่มเติมจากคลาสเรียนเป็นพิเศษ

ใช้ชีวิตเรียบๆ ปราศจากความกังวลและเต็มที่กับการเรียน :

โรงเรียนมีบริการให้กับนักเรียนครบวงจร เพื่อให้นักเรียนโฟกัสกับการเรียนได้เต็มที่ ภายในหอพักแต่ละห้องจะมี dehumidifier (เครื่องลดความชื้น เพื่อลดกลิ่นอับภายในห้อง) ตู้เย็น ตู้เสื้อผ้า โต๊ะเรียน ไฟสำหรับโต๊ะเรียน ตระกร้าผ้า ไม้แขวนเสื้อ โรงเรียนยังมีบริการทำความสะอาดห้อง บริการซักผ้า และบริการอาหารแบบ buffet ให้อีกด้วย

Family & Junior Programs :

มีโปรแกรมสำหรับครอบครัว และโปรแกรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับนักเรียนวัยเยาว์ที่หลากหลายน่าสนใจ

มีกิจกรรมให้นักเรียนทำและผ่อนคลายมากมาย :

ภายในตัวโรงเรียนจะมี golf range ให้นักเรียนได้ผ่อนคลายและฝึกใช้ภาษาอังกฤษ มี sauna (แยกเพศ) อยู่ติดกับคาเฟ่และร้านค้า มี gym และพื้นที่สำหรับ Yoga และ Zumba ทั้งหมดนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทั้งนี้โรงเรียนยังมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ท่องเที่ยวและร่วมสนุกกับเพื่อนๆในทุกสัปดาห์อีกด้วย แต่นักเรียนจะต้องเสียค่าเดินทางเอง

• NEWS !! LEAP Program :

หลักสูตรใหม่ของ Monol เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2018 นักเรียนจะได้เรียนตัวต่อ 5 คาบ และมีชั่วโมง consultation 1 คาบต่อวัน ซึ่งนักเรียนที่ต้องการลงเรียนหลักสูตรนี้ จะต้องลงเรียนหลักสูตร General ESL ก่อน 4 สัปดาห์ LEAP program ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษตามความสามารถและความต้องการเป็นรายบุคคล นักเรียนจะได้เรียนเรียนกับครูผู้มีประสบการณ์ของ MONOL เป้าหมายของหลักสูตร คือ นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็ว ด้วยการเรียนการสอนที่ใส่ใจและให้ความสำคัญต่อนักเรียนเป็นรายบุคคล

หลักสูตร ที่ Monol เปิดสอน

1. General ESL  :

สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองเพื่อการใช้งานทั่วไป แบ่งออกเป็น 3 หลักสูตรได้แก่ Regular Speaking ESL,  One-on-one ESL และ Group ESL

1.1  Regular Speaking ESL  : หลักสูตรการสื่อสารเพื่อการใช้งานทั่วไปแบบปกติ

เน้นการพัฒนาทักษะทางด้าน  การฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ไวยากรณ์  และการออกเสียง  โดย        แบ่งผู้เรียนออกเป็น 2 ระดับตามความสามารถทางด้านภาษาได้แก่  Foundation ESL และ Essential ESL  โดยในแต่ละระดับย่อยจะใช้ระยะเวลาในการเรียนทั้งสิ้น  8  สัปดาห์  แต่อาจใช้ระยะเวลาน้อย       กว่านั้น  หากผู้เรียนสามารถสอบเลื่อนระดับซึ่งจัดขึ้นทุกๆ 4 สัปดาห์ได้

สำหรับผู้เรียนหลักสูตร  Foundation ESL  หากโรงเรียนไม่สามารถจัดสรรคลาสกลุ่มให้ได้  จะได้เรียนคลาสตัวต่อตัว 5 ชั่วโมงสำหรับการฝึกฟังพูดและอ่าน  แทน

1.2  One-on-One ESL : หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษแบบตัวต่อตัว

หลักสูตร One-on-One ESL จะตอบสนองความต้องการของนักเรียนเป็นรายบุคคลได้เป็นอย่างดี ด้วยการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนและครูผู้สอนอย่างมีคุณภาพ นักเรียนจะมีโอกาสเต็มที่ในการถามคำถามและฝึกฝนภาษาอังกฤษด้วยการปฏิบัติ ในหลักสูตรนี้ ครูผู้สอนจะสามารถปรับตัวตามรูปแบบการสื่อสารของนักเรียนได้ สามารถให้คำแนะนำได้อย่างเต็มที่ สามารถทำความเข้าใจและสนับสนุนพัฒนาตามความต้องการของนักเรียนแต่ละคนที่แตกต่างกัน

3. Group ESL : หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบกลุ่ม

หลักสูตร Group ESL เน้นการปฏิสัมพันธ์กันภายในคลาสเรียนระหว่างเพื่อนร่วมชั้นเรียนและผู้สอน ถึงแม้จะไม่มีการเรียนการสอนแบบตัวต่อตัว แต่หลักสูตรนี้ยังคงให้ความสำคัญกับการฝึกนักเรียนให้มีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยการฝึกอภิปรายภายในชั่นเรียน และรวมถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียนในชั้นเรียน

※ คะแนนสอบ IELTS เป็นตัวเทียบสำหรับการเลื่อนระดับระดับของผู้เรียน

2. Business English

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจเป็นหลักสูตรเฉพาะสำหรับการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทของการทำงาน  แบ่งออกเป็น 3 หลักสูตร ได้แก่  Pre-employment (ก่อนการจ้าง)  Post-employment (หลังการจ้างงาน)  และหลักสูตรฝึกพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน  โดยแต่ละหลักสูตรได้รับการออกแบบเฉพาะเพื่อสร้างความมั่นใจและทักษะในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน  หลักสูตรนี้แนะนำสำหรับผู้เรียนที่ผ่านหลักสูตร  Intermediate  ของโปรแกรม Regular Speaking ESL หรือ  Intensive Speaking ESL *โดยมีเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนขั้นต่ำ 4 สัปดาห์

2.1  Pre-Employment : เตรียมพร้อมด้านภาษาอังกฤษก่อนการจ้าง

หลักสูตร  Pre-Employment  มุ่งเน้นในการเตรียมผู้เรียนเข้าสู่ตลาดงาน  โดยเฉพาะทักษะการสัมภาษณ์งาน  วิชาต่างๆในหลักสูตร มุ่งเน้นทักษะในด้านการเขียนและการฟังในบริบทของการทำงาน  ในขณะเดียวกันก็ช่วยเหลือผู้เรียนในการปรับบุคลิก  เพื่อสร้างความประทับใจแก่นายจ้างด้วย

2.2  Post-Employment : พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

หลักสูตร Post-Employment   ไม่เพียงพัฒนาทักษะของผู้เรียนในด้านการเขียนและการอ่าน  แต่ช่วยเพิ่มการสร้างความมั่นใจในตัวเอง  เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการนำเสนองาน  การโฆษณา  และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในที่ทำงาน

Monol Business Post-Employment

2.3 หลักสูตรสำหรับ Flight Attendant : ภาษาอังกฤษเพื่อพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน นอกจากทักษะการสื่อสารแล้ว  หลักสูตรนี้ยังช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานต้อนรับบนเครื่องบินอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

3. IELTS :

หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

3.1  Regular IELTS : เหมาะสำหรับผู้เรียนที่วางแผนเรียนต่อหรือทำงานในต่างประเทศ  และอยากเพิ่มคะแนนสอบ IELTS  ทั้งในระบบของ British Council หรือ IDP Australia IELTS หลักสูตรนี้ช่วยให้ผู้เรียนปรับพื้นฐานตั้งแต่การทำความเข้าใจระบบการสอบ IELTS ตลอดจนเรียนรู้เทคนิคในการพิชิตข้อสอบ

แนะนำสำหรับ ผู้เรียนที่ได้คะแนน  IELTS ซึ่งจัดโดย MONOL ขั้นต่ำ  4.0  หรือผู้เรียนที่จบระดับ  Intermediate  ของหลักสูตร Regular Speaking ESL หรือ Intensive Speaking ESL  โดยหลักสูตรนี้มีเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนขั้นต่ำ 4 สัปดาห์

Monol Regular IELTS

* สำหรับนักเรียนที่เริ่มภาคเรียนตามปกติจะได้เรียนหลักสูตร 7 ชั่วโมงต่อวัน ( Class 1:1 จำนวน 3 ชั่วโมง + คลาส 1:5 จำนวน 4 ชั่วโมง ) / สำหรับนักเรียนที่เข้ามาระหว่างภาคเรียนจะมีคลาสตัวต่อตัวเพิ่มเป็นจำนวน 5 ชั่วโมง
** ในการเรียนการสอนภาคบรรยาย (lecture)  ผู้เรียนจะได้เรียนรู้รูปแบบทั่วไปของข้อสอบ IELTS
*** มีการสอบโดยใช้ข้อสอบจำลอง  เพื่อประเมินพัฒนาการของผู้เรียนทุกวันศุกร์

3.2  IELTS Guarantee Score Program : หลักสูตร IELTS ที่รับรองคะแนนสอบ

Monol IELTS Guarantee Score Program

ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2018 Monol จะเพิ่มคะแนนการันตีหลักสูตร IELTS 7.0 สำหรับนักเรียนที่มีคะแนน IELTS 6.5

4. TOEIC :

หลักสูตรเตรียมสอบ TOEIC โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท

ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ Introduction to TOEIC สำหรับระดับเริ่มต้นและ  TOEIC Practice  โดยออกแบบเพื่อรองรับการเรียนในระยะเวลา 16 สัปดาห์ แต่ขั้นต่ำนักเรียนจะต้องลงเรียน 4 สัปดาห์

Monol TOEIC Practice

※ คะแนนสอบ TOEIC จะถูกประเมินหลังจากเสร็จสิ้นการเรียนในแต่ละเทอม

5. Family & Junior Program :

โปรแกรมนี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับครอบครัวและเด็ก โดยมีเนื้อหาเดียวกันกับการเรียนในโปรแกรมปกติ     สำหรับโปรแกรมนี้สมาชิกในครอบครัวทุกคนมีสถานะเป็นนักเรียน  และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของสถาบันได้เหมือนนักเรียนทั่วไป  (เปิดรับเด็กที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 7 ขวบ / ผู้ปกครองไม่จำเป็นต้องเป็นพ่อแม่ของเด็ก)

จุดเด่นของโปรแกรมพิเศษสำหรับครอบครัวและเด็ก

1. สามารถโอนถ่ายคลาสเรียนระหว่างสมาชิกในครอบครัวได้
2.ในกรณีที่ไม่มีเพื่อนร่วมชั้น สามารถเปลี่ยน class กลุ่มให้เป็น class ตัวต่อตัวได้
3. สามารถเลือกอยู่ห้องด้วยกันได้  ขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิกในครอบครัว
4. ออกจากพื้นที่โรงเรียนได้ในวันปกติ ตั้งแต่เวลา 17.00 ถึง 21.00  เมื่อได้รับอนุญาตจากฝ่ายบริหาร  อย่างไรก็ตามเด็กจะไม่ได้รับการอนุญาตให้ออกนอกพื้นที่โดยที่ไม่มีผู้ปกครองติดตาม
5. เข้าร่วมคลาสกลางคืนเพื่อฝึก ESL และ วิชาอื่นเช่นคณิตศาสตร์ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
6. เข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร ในวันหยุดสุดสัปดาห์ ซึ่งจัดขึ้นรอบเมืองบาเกียว (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

6. JUNIOR ESL :

หลักสูตรสำหรับเด็ก อายุระหว่าง 7 ถึง 16 ปี  โดยมีโครงสร้างหลักสูตรเหมือนคอร์ส ESL ปกติ  แต่จะเพิ่มการดูแลพิเศษโดยทีมพี่เลี้ยง โครงสร้างหลักสูตรแบ่งออกเป็น 2 ระดับใหญ่และ 5 ระดับย่อย  แต่ละระดับใช้เวลาเรียนทั้งสิ้น 8 สัปดาห์  อาจใช้เวลาน้อยกว่านั้นหากสอบเลื่อนระดับซึ่งจัดขึ้นทุกๆ 4 สัปดาห์ผ่าน

*อย่างไรก็ตาม สำหรับหลักสูตรนี้ ผู้ปกครองจำเป็นต้องเดินทางไปส่งด้วยตัวเอง

Monol Junior ESL

※ คะแนนสอบ IELTS เป็นตัวเทียบสำหรับการเลื่อนระดับระดับของผู้เรียน

Monol Junior ESL info

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Junior ESL

ตารางวันหยุดสุดสัปดาห์ของนักเรียนในโปรแกรม Junior ESL  (ดูแลโดยเจ้าหน้าที่จากสถาบัน)

สิ่งอำนวยความสะดวก
และบริการต่างๆ ในโรงเรียน Monol

หอพัก มีแบบ 1, 2, 3, 4, 6 เตียง และห้องพักแบบ 3+1

Monol Dorm 1

• ภายในห้องพัก มีตู้เย็น เครื่องลดความชื้น  สุขาแยกออกจากห้องอาบน้ำเป็นสัดส่วน  มีโต๊ะเขียนหนังสือ และตู้เสื้อผ้าส่วนตัว
• ระบบ ป้องกันและแจ้งเตือนไฟไหม้
• Wifi ฟรีครอบคลุมทุกชั้น
• มีเครื่องลดความชื้นให้ในหอพักทุกห้อง
• บริการซักรีดและทำความสะอาดห้องไม่จำกัดครั้ง
• มีห้องพักแบบพิเศษ 4 เตียง ที่มีนักเรียน 3 คน และครู 1 คน พักอาศัยด้วยกัน นักเรียนภายในห้องสามารถตกลงกันและพูดคุยกับครูที่ร่วมพักอาศัยได้ว่า ต้องการเรียนหรือฝึกสื่อสารภาษาอังกฤษในเรื่องใดเพิ่มเติมจากคลาสเรียนเป็นพิเศษ

New! Room for One : ห้องพัก 1 เตียง สำหรับนักเรียนที่ต้องการความเป็นส่วนตัว และความสะดวกสบาย ภายในห้องพักที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ไม่ว่าจะเป็น เตียง Queen Size, โต๊ะเขียนหนังสือ, ตู้เสื้อผ้า, ตู้เย็น, เครื่องลดความชื้น และห้องน้ำส่วนตัวพร้อมเครื่องทำน้ำอุ่น เริ่มเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2563

พื้นที่สำหรับสันทนาการภายใน Monol 

ภายในสถาบัน นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมหรือใช้บริการต่างๆเหล่านี้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม ฟิตเนส  คลาสโยคะและพิลาทิส โต๊ะปิงปอง สนามบาสเกตบอล โต๊ะบิลเลียด ซาวน่า ห้องพักผ่อน พื้นที่ไดรฟ์กอล์ฟ ลานบาร์บีคิว ห้องชมภาพยนตร์

Monol Facility 1
Monol Facility 2

MONOL ให้ความสำคัญกับสุขภาวะและความปลอดภัย โดยมีบริการ

• บริการช่วยเหลือทางการแพทย์
• รปภ. และกล้องวงจรปิดตลอด 24 ชั่วโมง
• บริการน้ำดื่มสะอาด  และอาหารแบบ buffet ที่ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ
• ตัวอาคารทนทานต่ออัคคีภัย

Monol ATM Buffet Clinic

กิจกรรมของ Monol ที่น่าสนใจ

• กิจกรรมภายในโรงเรียน  เช่น  งานเลี้ยงสังสรรค์  การแข่งขันประกวดเรียงความ  การแข่งขันกีฬาภายในได้แก่บาสเกตบอล  บิลเลียด  และปิงปองเป็นต้น
• กิจกรรมภายนอกโรงเรียน  เช่น  กิจกรรมชุมชนร่วมกับโรงเรียนในท้องถิ่นและสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า  และ ท่องเที่ยวตามธรรมชาติซึ่งมีไฮไลท์คือการโต้คลื่น และการเที่ยวชมเกาะต่างๆ
• ศูนย์กีฬา เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 06:00 ถึง 24.00 น  มี คลาสออกกำลังกายฟรีระหว่างวันจันทร์ถึงศุกร์   ยิม  สำหรับฝึกความแข็งแกร่งของร่างกาย และศิลปะการป้องกันตัว ให้บริการตั้งแต่เวลา 15:00 ถึงเวลา 24:00 น. : โยคะ  พิลาทิส  สำหรับฝึกความยืดหยุ่นของร่างกายและเสริมบุคลิก  ให้บริการตั้งแต่เวลา 17:00 ถึงเวลา 21:00 น : กอล์ฟ  สำหรับฝึกพื้นฐานการจับไม้  ท่ายืนและวิธีการตีลูกที่ถูกต้อง ให้บริการตั้งแต่เวลา 17:00 ถึงเวลา 21:00 น

GROUP PICK-UP 
การรับจากสนามบิน NAIA (มะนิลา)

ทางสถาบันจัดให้มี  GROUP PICK-UP สำหรับเที่ยวบินที่มาถึงระหว่าง  วันเสาร์  เวลา 20.00 และ  วันอาทิตย์ เวลา 01:00  โดยจัดบริการเดือนละ 2 ครั้งทุกวันเสาร์

Monol GROUP PICK-UP

※ นักเรียนที่มาถึงก่อนกำหนดการรับข้างต้น  ทางสถาบันแนะนำให้รอจนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่จากทางสถาบันไปถึง ณ จุดนัดพบ

※ วันที่เป็นสีแดงหมายถึงวันเริ่มเทอม A

※ หากกำหนดวันรับไม่ตรงกับวันที่ข้างต้น  นักเรียนสามารถนัดหมายให้รับส่วนตัวได้ โดยมีค่าใช้จ่าย 200 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ  หรือสามารถเดินทางไปที่เมืองบาเกียวได้ด้วยตัวเอง

กำหนดการประจำเดือน

Monol Monthly Schedule

ประสบการณ์นักเรียนไทยใน Monol

  [รีวิว] นักเรียนไทยอายุ 14 ปีกับการเรียนภาษาอังกฤษที่ Monol เมืองบาเกียว ฟิลิปปินส์ โดย น้องบอล

  [รีวิว] ประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษ Business English ที่ Monol โดย เฟี๊ยด

  [รีวิว] เรียนภาษาอังกฤษ Regular Speaking ที่ Monol บาเกียว ตั้งแต่ไปยันกลับ โดย ไอรีน

Monol Thai Student Irene

# เรียนภาษาอังกฤษที่ Monol ฟิลิปปินส์ 

Photo Credits : Monol

การลงทะเบียนและการคืนเงิน

การลงทะเบียน

เราแนะนำให้ลงทะเบียนขั้นต่ำ 8 สัปดาห์  ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนเรียนมากกว่า 8 สัปดาห์ได้

นักเรียนต้องจ่ายค่าเล่าเรียนและค่าที่พักเต็มจำนวน  2 สัปดาห์ก่อนมาถึงฟิลิปปินส์

ทางสถาบันจะเป็นผู้พิจารณาในกรณีที่นักเรียนต้องการจ่ายค่าเล่าเรียนและค่าที่พักเป็นเทอม

นโยบายการคืนเงิน

• ก่อนมาถึงประเทศฟิลิปปินส์

1. หากนักเรียนยกเลิกโปรแกรม 1 สัปดาห์ก่อนมาถึงฟิลิปปินส์  ทางสถาบันจะคืนค่าลงทะเบียนให้เต็มจำนวน ($100)

2. หากนักเรียนยกเลิกโปรแกรมน้อยกว่า 1 สัปดาห์ก่อนมาถึงฟิลิปปินส์  ทางสถาบันจะหักค่าที่พักเป็นจำนวน 1 สัปดาห์ออกจากเงินคืนค่าลงทะเบียน($100)

• ในระหว่างที่เรียนในฟิลิปปินส์

3. ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถคืนได้

ค่าลงทะเบียน ($100)

ค่าธรรมเนียมรับส่งสนามบิน ($50) ** อาจสามารถคืนได้ในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถใช้บริการเนื่องจากเหตุสุดวิสัย

ค่าธรรมเนียมรับส่งส่วนตัว ($200) ** สามารถคืนได้ในกรณีที่ยกเลิกล่วงหน้า

ค่าใช้จ่ายที่จ่ายในฟิลิปปินส์

    • SSP
    • ค่าธรรมเนียมการต่ออายุวีซ่าและ ACR I-Card
    • ค่าหนังสือ

4. หากนักเรียนยกเลิกโปรแกรมในสัปดาห์แรกของเทอมแรก  นักเรียนจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน รวมทั้งค่าธรรมเนียม SSP

5. การคืนเงินจะยึดตามตารางเวลาของแต่ละเทอมเป็นหลัก  ไม่ว่านักเรียนจะเริ่มเรียนช่วงใดก็ตาม  นักเรียนที่เริ่มเรียนในเทอมใดเทอมหนึ่งแล้วจะไม่ได้รับเงินคืนของเทอมนั้น

6. ก่อนที่จะเริ่มเรียนในเทอมถัดไป  นักเรียนควรส่งคำร้องขอเงินคืนล่วงหน้ามากกว่าหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่เทอมถัดไปจะเริ่มต้น  หลังจากที่ได้รับอนุมัติแล้ว  นักเรียนจะได้รับเงินค่าเล่าเรียนพร้อมค่าที่พักคืนเต็มจำนวน

7. ในกรณีที่นักเรียนส่งคำร้องขอเงินคืนเป็นระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์หรือน้อยกว่านั้น  ทางสถาบันจะหักค่าที่พักเป็นจำนวนหนึ่งสัปดาห์ออกจากเงินคืน

ขอรับคำปรึกษา

บริการในการสมัคร ประสานงาน

แนะนำในการศึกษาต่อต่างประเทศ และเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ฟรี!

Line : @korpungun โทร 095-909-3960