GLOBAL LANGUAGE CEBU

เรียนภาษาอังกฤษในเซบู GLC : GLOBAL LANGUAGE CEBU โรงเรียนสอนภาษาโฉมใหม่ของ IDEA Cebu เปิดสอนหลักสูตรหลากหลาย ได้แก่ หลักสูตรเน้นพัฒนาทักษะการพูดคุยสื่อสาร หลักสูตรเตรียมสอบ TOEIC IELTS หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน และหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

Photo Credits : GLC

GLOBAL LANGUAGE CEBU

เรียนภาษาอังกฤษที่เซบู ฟิลิปปินส์

เรียนภาษาอังกฤษในเซบู GLC : GLOBAL LANGUAGE CEBU โรงเรียนสอนภาษาโฉมใหม่ของ IDEA Cebu เปิดทำการตั้งแต่ปี ค.ศ. 2011 เป็นหนึ่งในสถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำในประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งได้ต้อนรับนักเรียนกว่า 10,000 คน จาก​ญี่ปุ่น รวมถึงประเทศอื่นๆ ในเอเชีย ยุโรป และอเมริกาใต้

GLC ให้ความสำคัญกับ LEARN, HAVE FUN, EXPERIENCE ให้ผู้เรียนได้เรียนในชั้นเรียน สนุกสนามไปกับกิจกรรมต่างๆ พร้อมกับมีประสบการณ์ใหม่ๆ ร่วมกับเพื่อนต่างชาติ สำหรับการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

วีดีโอพาทัวร์สถาบัน GLC

จุดเด่นของ GLC

GLC ได้รับการดูแลและบริหารจัดการโดยชาวญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์และให้ความสำคัญกับประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียน

Quality : ครูผู้สอนที่มีมาตรฐานและคุณภาพ GLC เป็นสถาบันเดียวในเซบู ที่ได้รับการรับรองให้เป็น CELTA training center ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านมาตรฐานและคุณภาพของมหาวิทยาลัย Cambridge ประเทศอังกฤษ​ และผู้สอนของ GLC 15% มีคุณสมบัติตามมาตรฐานของ CELTA รวมถึงบทเรียนที่อิงตามมาตรฐานการจัดระดับภาษาอังกฤษสากล (CEFR: Common European Framework)

Best Location : สถาบัน GLC ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Cebu มีแหล่งการค้า รวมถึงสถานที่สำหรับการทำกิจกรรม การพบปะสังสรรค์อื่นๆ เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร ตลาดกลางคืน เพื่อให้ผู้เรียนได้ออกไปทำกิจกรรมและแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน โดยการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร

Communicative Method : GLC ใช้แนวทาง Communicative Method ในการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อการพัฒนาได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาสั้นๆ โดยการเน้นการสื่อสาร และแนวทาง PREP (การฝึกฝนการโต้ตอบ) และ active listening ในการพัฒนาทักษะการสื่อสาร

I.T. Learning : GLC ใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุนการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นระบบ AI ในการประเมินผล แบบเรียนดิจิทอล เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านโทรศัพท์และ tablet ที่ผู้เรียนสามารถทบทวนและรีวิวเมื่อไหร่และจากที่ใดก็ได้

Staff Support : สถาบันมีเจ้าหน้าสนับสนุนนักเรียนจากนานาประเทศ รวมถึงเจ้าหน้าที่คนไทยที่จะคอยช่วยดูแลและให้คำแนะนำกับนักเรียน

ที่ตั้งของ GLC

GLC ได้ย้ายเข้าวิทยาเขตใหม่ในปี 2022 มีห้องเรียนหลากหลายหลายรูปแบบ รวมถึงทางสถาบันยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ไว้เตรียมพร้อมต้อนรับนักเรียน ซึ่งจะทำให้นักเรียนรู้สึกสะดวกสบายสำหรับการใช้ชีวิตประจำวัน

วิธีการเรียนและระดับภาษาของ GLC

GLC ใช้แนวทาง Communicative-based English ในการจัดการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยให้ความสำคัญการพูด การทำซ้ำ และการฝึกฝนการสื่อสาร เพื่อพัฒนาคลังคำศัพท์และไวยากรณ์  โดยมีองค์ประกอบ สำคัญ ดังนี้

PREP

PREP เป็นวิธีการฝึกฝนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ใช้ในสมาคม ToastMasters International ซึ่งเป็นสมาคมสำหรับการฝึกฝนและพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ โดยให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่ชัดเจนและเป็นระบบ โดยจะต้องมีประเด็นหลัก เหตุผล หลักฐานประกอบการอธิบายเป็นสำคัญในสารที่ต้องการจะสื่อถึง

RRR

RRR เป็นเทคนิคของ Active Listening ที่ให้ความสำคัญกับการฟังเพื่อความเข้าใจ และนำสู่การสื่อสารสนทนา โดยการทบทวนความเข้าใจ ปฏิกิริยาการตอบกลับ เช่น คำถามหรือข้อคิดเห็น

ตัวอย่างคาบเรียนตัวต่อตัว

ตัวอย่างคาบเรียนกลุ่ม

ระดับภาษาอังกฤษของ GLC

สถาบัน GLC แบ่งระดับภาษาอังกฤษของผู้เรียนออกเป็น 12 ระดับ นับรวมเป็น 300 คะแนน โดยการแบ่งระดับภาษาของสถาบันอิงตามเกณฑ์ CEFR ของสหภาพยุโรป

Placement: ผู้เรียนจะได้สอบวัดระดับภาษาอังกฤษก่อนเริ่มเรียน เพื่อให้สถาบันจัดคลาสเรียน แบบเรียน รวมถึงผู้สอนที่เหมาะสมกับระดับภาษาของผู้เรียนเป็นบุคคลได้
Progress Test: ผู้เรียนจะต้องสอบวัดระดับภาษาอังกฤษทุกๆ 4 สัปดาห์ เพื่อการเลื่อนระดับภาษาอังกฤษ

หลักสูตรและแบบเรียน

GLC มีเปิดสอนทั้งหลักสูตรสำหรับเด็ก และหลักสูตรสำหรับผู้ใหญ่ ดังนี้

GENERAL ENGLISH หลักสูตรเรียนเน้นพัฒนาทักษะการพูดคุยสื่อสาร

FAMILY SHARE PACKAGE หลักสูตรสำหรับครอบครัว แชร์คาบเรียนได้

TOEIC หลักสูตรเตรียมสอบ TOEIC

IELTS หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS

BUSINESS ENGLISH หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ/การทำงาน

Junior ESL หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก 5-14 ปี

แบบเรียน

GLC ใช้แบบเรียนที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ SDG (การพัฒนาอย่างยั่งยืน) เป็นแบบเรียนดิจิทอล เพื่อการเรียนรู้ระดับสูง ด้วยเนื้อหาที่เข้าใจได้ง่าย และเชื่อมโยงกับผู้เรียนได้

สำหรับโปรแกรมการเรียนเตรียมสอบ GLC ใช้เนื้อหาการเรียนเตรียมสอบ IELTS และ TOEIC ของ GlobalExam รวมถึงตัวอย่างข้อสอบ ข้อสอบเสมือนจริง อิงจากข้อสอบที่ผ่านมา ซึ่งใช้โดยกว่า 400 องค์กร ใน 20 ประเทศ

หลักสูตร GENERAL ENGLISH

หลักสูตรการเรียน GENERAL ENGLISH สำหรับการพัฒนาทักษะการพูดคุย สื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะการ พูด การออกเสียง การตอบโต้

เปิดรับผู้เรียนใหม่เข้าเรียนในหลักสูตรนี้ทุกสัปดาห์
เปิดสอนสำหรับผู้เรียนอายุ 14 ปีขึ้นไป ทุกระดับภาษา ตั้งแต่ พื้นฐาน-ขั้นสูง
หมายเหตุ : LITE POWER SPEAKING สำหรับผู้เรียนอายุ 15 ปีขึ้นไป

GLC เปิดสอนหลักสูตร GENERAL ENGLISH 4 รูปแบบ ได้แก่

• LITE POWER SPEAKING : เรียนคาบเรียนตัวต่อตัว 3 คาบ และคาบเรียนกลุ่ม 2 คาบ ต่อวัน (คาบละ 50 นาที) คาบเรียนทั้งหมดจะเริ่มช่วงบ่าย คาบแรกเริ่มตั้งแต่เวลา 13:00 น.
POWER SPEAKING :
เรียนคาบเรียนตัวต่อตัว 4 คาบ และคาบเรียนกลุ่ม 2 คาบ ต่อวัน (คาบละ 50 นาที)
INTENSIVE POWER SPEAKING : เรียนคาบเรียนตัวต่อตัว 5 คาบ และคาบเรียนกลุ่ม 2 คาบ ต่อวัน (คาบละ 50 นาที)
ULTRA 7 POWER SPEAKING : เรียนคาบเรียนตัวต่อตัว 7 คาบ และคาบเรียนกลุ่ม 1 คาบ ต่อวัน (คาบละ 50 นาที)

ตัวอย่างตารางเรียน LITE POWER SPEAKING

รายละเอียดเพิ่มเติม

1) ตารางเรียนเป็นเพียงตัวอย่าง อาจแตกต่างและเปลี่ยนแปลงเป็นรายบุคคล
2) ทุกวันศุกร์จะเป็นการเรียนเพื่อทบทวนบทเรียนที่ได้เรียนไปแล้ว

ตัวอย่างตารางเรียน POWER SPEAKING

รายละเอียดเพิ่มเติม

1) ตารางเรียนเป็นเพียงตัวอย่าง อาจแตกต่างและเปลี่ยนแปลงเป็นรายบุคคล
2) กรณีที่ลงเรียนคาบเรียนตัวต่อตัว 6-7 คาบ คาบเรียนตัวต่อตัวที่ 6-7 จะอยู่ในช่วงเวลา 18.00 – 21.00 น.
3) ทุกวันศุกร์จะเป็นการเรียนเพื่อทบทวนบทเรียนที่ได้เรียนไปแล้ว

หลักสูตร Family Share Package

หลักสูตรสำหรับครอบครัวที่ต้องการเดินทางไปเรียนภาษาที่เซบูพร้อมกัน ไดยเปิดโอกาสให้ภายในครอบครัวเดียวกันสามารถแชร์จำนวนคาบเรียนได้โดยอิสระและปรับเปลี่ยนได้ โดยหลักสูตรการเรียนจะเป็น General English ขึ้นอยู่กับอายุของผู้เรียน

เปิดรับผู้เรียนใหม่เข้าเรียนในหลักสูตรนี้ทุกสัปดาห์
ครอบครัวต้องเข้าพักในห้องเดียวกัน และมีตารางเรียนแบบเดียวกัน
หลักสูตรการเรียนจะขึ้นอยู่กับช่วงอายุของผู้เรียน
– อายุ 15 ปีขึ้นไป : Power Speaking
– อายุ 12-14 ปี : Junior Power Speaking (ตัวต่อตัวเท่านั้น)
– อายุ 5-11 ปี : Kids English (ตัวต่อตัวเท่านั้น)

GLC เปิดสอนหลักสูตร​ FAMILY SHARE PACKAGE 2 รูปแบบ ได้แก่

FAMILY PACKAGE 2 : สำหรับแชร์ 2 คน
ประกอบด้วยคาบเรียนตัวต่อตัว 8 คาบ และคาบเรียนกลุ่ม 2 คาบ* ต่อวัน (คาบละ 50 นาที)
• FAMILY PACKAGE 3 : สำหรับแชร์ 2-3 คน
ประกอบด้วยคาบเรียนตัวต่อตัว 12 คาบ และคาบเรียนกลุ่ม 2 คาบ* ต่อวัน (คาบละ 50 นาที)

*คาบเรียนกลุ่มแชร์ได้เฉพาะสำหรับผู้เรียนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

ตัวอย่างตารางเรียน 

รายละเอียดเพิ่มเติม

1) ตารางเรียนเป็นเพียงตัวอย่าง อาจแตกต่างและเปลี่ยนแปลงเป็นรายบุคคล
2) ทุกวันศุกร์จะเป็นการเรียนเพื่อทบทวนบทเรียนที่ได้เรียนไปแล้ว

หลักสูตรเตรียมสอบ TOEIC

หลักสูตร TOEIC สำหรับผู้เรียนที่ต้องการเรียนเพื่อเตรียมสอบ TOEIC ให้ได้คะแนนที่สูงขึ้น ไปพร้อมกับโอกาสที่จะได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษจากการใช้งานจริง

เปิดรับผู้เรียนใหม่เข้าเรียนในหลักสูตรนี้ได้ในสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน
เปิดสอนสำหรับผู้เรียนอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีระดับภาษาอังกฤษตั้งแต่ Level 4 หรือ TOEIC 400 +

GLC เปิดสอนหลักสูตร​ TOEIC 2 รูปแบบ ได้แก่

TOEIC INTENSIVE : เรียนคาบเรียนตัวต่อตัว 5 คาบ และคาบเรียนกลุ่ม 2 คาบ ต่อวัน (คาบละ 50 นาที)
TOEIC ULTRA 8 : เรียนคาบเรียนตัวต่อตัว 8 คาบ ต่อวัน (คาบละ 50 นาที)

ตัวอย่างตารางเรียน 

รายละเอียดเพิ่มเติม

1) ตารางเรียนเป็นเพียงตัวอย่าง อาจแตกต่างและเปลี่ยนแปลงเป็นรายบุคคล
2) กรณีที่ลงเรียนคาบเรียนตัวต่อตัว 6-8 คาบ คาบเรียนตัวต่อตัวที่ 6-8 จะอยู่ในช่วงเวลา 18.00 – 21.00 น.
3) ทุกวันศุกร์จะเป็นการเรียนเพื่อทบทวนบทเรียนที่ได้เรียนไปแล้ว

หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS

หลักสูตรการเรียนเพื่อเตรียมสอบ IELTS สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อต่างประเทศ ที่จะต้องใช้ผลสอบ IELTS ที่สูงขึ้น จากการเรียนในคาบเรียน การฝึกทำแบบทดสอบ และการแนะนำจากผู้สอน ในขณะที่จะสามารถพัฒนาทักษะและความรู้ด้านภาษาอังกฤษจากการใช้งานจริง

เปิดรับผู้เรียนใหม่เข้าเรียนในหลักสูตรนี้ในสัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน
เปิดสอนสำหรับผู้เรียนอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีระดับภาษาอังกฤษ Level 4 หรือ IELTS 3.0+

GLC เปิดสอนหลักสูตร IELTS 2 รูปแบบ ได้แก่

IELTS INTENSIVE : เรียนคาบเรียนตัวต่อตัว 5 คาบ และคาบเรียนกลุ่ม 2 คาบ ต่อวัน (คาบละ 50 นาที)
IELTS ULTRA 8 : เรียนคาบเรียนตัวต่อตัว 8 คาบ ต่อวัน (คาบละ 50 นาที)

ตัวอย่างตารางเรียน 

รายละเอียดเพิ่มเติม

1) ตารางเรียนเป็นเพียงตัวอย่าง อาจแตกต่างและเปลี่ยนแปลงเป็นรายบุคคล
2) กรณีที่ลงเรียนคาบเรียนตัวต่อตัว 6-7 คาบ คาบเรียนตัวต่อตัวที่ 6-7 จะอยู่ในช่วงเวลา 18.00 – 21.00 น.
3) ทุกวันศุกร์จะเป็นการเรียนเพื่อทบทวนบทเรียนที่ได้เรียนไปแล้ว

หลักสูตร Business

หลักสูตร Business สำหรับผู้เรียนที่ต้องการเรียนและพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการทำงาน การทำธุรกิจ โดยผู้เรียนจะได้เรียนครบทั้งทักษะด้านการอ่าน การเขียน การพูดและการฟัง รวมถึงการพัฒนาคลังคำศัพท์ ทักษะในการประชุม การนำเสนอ และการเจราจาต่อรองสำหรับธุรกิจ

เปิดรับผู้เรียนใหม่เข้าเรียนในหลักสูตรนี้ได้ทุกสัปดาห์
เปิดสอนสำหรับผู้เรียนอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีระดับภาษาอังกฤษตั้งแต่ Level 5 +

GLC เปิดสอนหลักสูตร​ Business 2 รูปแบบ ได้แก่

BUSINESS ENGLISH : เรียนคาบเรียนตัวต่อตัว 4 คาบ และคาบเรียนกลุ่ม 2 คาบ ต่อวัน (คาบละ 50 นาที)
BUSINESS ULTRA 8 : เรียนคาบเรียนตัวต่อตัว 7 คาบ และคาบเรียนกลุ่ม 1 คาบ ต่อวัน (คาบละ 50 นาที)

ตัวอย่างตารางเรียน 

รายละเอียดเพิ่มเติม

1) ตารางเรียนเป็นเพียงตัวอย่าง อาจแตกต่างและเปลี่ยนแปลงเป็นรายบุคคล
2) กรณีที่ลงเรียนคาบเรียนตัวต่อตัว 6-8 คาบ คาบเรียนตัวต่อตัวที่ 6-8 จะอยู่ในช่วงเวลา 18.00 – 21.00 น.
3) ทุกวันศุกร์จะเป็นการเรียนเพื่อทบทวนบทเรียนที่ได้เรียนไปแล้ว

หลักสูตร JUNIOR POWER SPEAKING

หลักสูตร Kid English / Junior Power Speaking สำหรับเด็กวัย 5-14 ปี เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษษอังกฤษ ด้วยบทเรียนและแบบเรียนสำหรับเด็ก

เปิดรับผู้เรียนใหม่เข้าเรียนในหลักสูตรนี้ทุกสัปดาห์
เปิดสอนสำหรับผู้เรียนทุกระดับภาษา ตั้งแต่ พื้นฐาน-ขั้นสูง

GLC เปิดสอนหลักสูตร Junior 2 รูปแบบ ได้แก่

KID ENGLISH สำหรับเด็กอายุ 5 – 11 ปี เลือกเรียนคาบเรียนตัวต่อตัว 6, 7 หรือ 8 ต่อวัน (คาบละ 50 นาที)
JUNIOR POWER SPEAKING สำหรับเด็กอายุ 12 – 14 ปี เลือกคาบเรียนตัวต่อตัว 6, 7 หรือ 8 ต่อวัน (คาบละ 50 นาที)

ตัวอย่างตารางเรียน 

รายละเอียดเพิ่มเติม

1) ตารางเรียนเป็นเพียงตัวอย่าง อาจแตกต่างและเปลี่ยนแปลงเป็นรายบุคคล
2) ทุกวันศุกร์จะเป็นการเรียนเพื่อทบทวนบทเรียนที่ได้เรียนไปแล้ว

บริการของ GLC

GLC มีบริการอำนวยความสะดวกสบายและดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียนได้เต็มที่และเพลิดเพลินไปกับการเรียนได้ ดังนี้

• บริการรับจากสนามบิน Cebu Mactan Airport
• อาหาร 3 มื้อ รูปแบบ buffet ต่อวัน รวมทั้งวันหยุดด้วย
• บริการทำความสะอาดห้องพัก และบริการซักเสื้อผ้า โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
• บริการด้านสุขภาพ โดยมีพยาบาลประจำโรงเรียนคอยดูแลช่วงวันทำการ 8.00 – 17.00 น. พร้อมทั้งมีแพทย์ประจำสถาบันเดินทางมาให้ผู้เรียนได้พบปะ ขอคำปรึกษาเบื้องต้นทุกสัปดาห์
• การให้คำปรึกษา ด้วยระบบ buddy teacher ที่ผู้เรียนจะมีครูชาวฟิลิปปินส์เปรียบเสมือนเพื่อนประจำตัวเป็นรายบุคคล สำหรับการพูดคุย ขอคำปรึกษา และความช่วยเหลือต่างๆ
• กิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อประสบการณ์ภายนอก

หอพักของสถาบัน

GLC มีหอพักภายในโรงเรียน นักเรียนสามารถเลือกห้องพักได้ ดังนี้

• ห้องเดี่ยว
• ห้องสองเตียง
• ห้องสามเตียง

ห้องพักมีห้องน้ำในตัว รวมเตียง โต๊ะเรียน เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ ตู้เสื้อผ้า (มีกุญแจ) เครื่องทำน้ำอุ่น ตู้เย็นเล็ก กาน้ำร้อน และ Wi-Fi

สนใจสมัครเรียน GLC?

ราคา GLC ของปี 2023

Program/CourseAccomodation4 weeks USD4 weeks THB8 weeks USD8 weeks THB12 weeks USD12 weeks THB16 weeks USD16 weeks THB20 weeks USD20 weeks THB24 weeks USD24 weeks THB
Power Speaking (GPS) 4 1:1, 2 Small Group, 2 GroupSingle Room (1 bed)2,16075,6004,200147,0006,240218,4008,280289,80010,320361,20012,360432,600
Power Speaking (GPS) 4 1:1, 2 Small Group, 2 GroupTwin Room (2 beds)1,76061,6003,400119,0005,040176,4006,680233,8008,320291,2009,960348,600
Power Speaking (GPS) 4 1:1, 2 Small Group, 2 GroupTriple Room (3 beds)1,62056,7003,120109,2004,620161,7006,120214,2007,620266,7009,120319,200
Power Speaking (GPS) 4 1:1, 2 Small Group, 2 GroupHotel Single Room (1 bed)2,74095,9005,360187,6007,980279,30010,600371,00013,220462,70015,840554,400
Power Speaking (GPS) 4 1:1, 2 Small Group, 2 GroupHotel Twin Room (2 beds)2,30080,5004,480156,8006,660233,1008,840309,40011,020385,70013,200462,000
Power Speaking (GPS) 4 1:1, 2 Small Group, 2 GroupLocal Fees (PHP/THB)17,80011,03625,94016,08338,45023,83947,89029,69255,33034,30562,77038,917
General ESL / Intensive Power Speaking (IPS) 5 1:1, 2 Small Group, 2 GroupSingle Room (1 bed)2,36082,6004,600161,0006,840239,4009,080317,80011,320396,20013,560474,600
General ESL / Intensive Power Speaking (IPS) 5 1:1, 2 Small Group, 2 GroupTwin Room (2 beds)1,96068,6003,800133,0005,640197,4007,480261,8009,320326,20011,160390,600
General ESL / Intensive Power Speaking (IPS) 5 1:1, 2 Small Group, 2 GroupTriple Room (3 beds)1,82063,7003,520123,2005,220182,7006,920242,2008,620301,70010,320361,200
General ESL / Intensive Power Speaking (IPS) 5 1:1, 2 Small Group, 2 GroupHotel Single Room (1 bed)2,940102,9005,760201,6008,580300,30011,400399,00014,220497,70017,040596,400
General ESL / Intensive Power Speaking (IPS) 5 1:1, 2 Small Group, 2 GroupHotel Twin Room (2 beds)2,50087,5004,880170,8007,260254,1009,640337,40012,020420,70014,400504,000
General ESL / Intensive Power Speaking (IPS) 5 1:1, 2 Small Group, 2 GroupLocal Fees (PHP/THB)17,80011,03625,94016,08338,45023,83947,89029,69255,33034,30562,77038,917
General ESL / Ultra 7 Power Speaking (UPS) 7 1:1, 2 Small Group, 2 GroupSingle Room (1 bed)2,76096,6005,400189,0008,040281,40010,680373,80013,320466,20015,960558,600
General ESL / Ultra 7 Power Speaking (UPS) 7 1:1, 2 Small Group, 2 GroupTwin Room (2 beds)2,36082,6004,600161,0006,840239,4009,080317,80011,320396,20013,560474,600
General ESL / Ultra 7 Power Speaking (UPS) 7 1:1, 2 Small Group, 2 GroupTriple Room (3 beds)2,22077,7004,320151,2006,420224,7008,520298,20010,620371,70012,720445,200
General ESL / Ultra 7 Power Speaking (UPS) 7 1:1, 2 Small Group, 2 GroupHotel Single Room (1 bed)3,340116,9006,560229,6009,780342,30013,000455,00016,220567,70019,440680,400
General ESL / Ultra 7 Power Speaking (UPS) 7 1:1, 2 Small Group, 2 GroupHotel Twin Room (2 beds)2,900101,5005,680198,8008,460296,10011,240393,40014,020490,70016,800588,000
General ESL / Ultra 7 Power Speaking (UPS) 7 1:1, 2 Small Group, 2 GroupLocal Fees (PHP/THB)17,80011,03625,94016,08338,45023,83947,89029,69255,33034,30562,77038,917
Family Package 2 (FP 2)Single Room (1 bed)2,80098,0005,480191,8008,160285,60010,840379,40013,520473,20016,200567,000
Family Package 2 (FP 2)Twin Room (2 beds)2,40084,0004,680163,8006,960243,6009,240323,40011,520403,20013,800483,000
Family Package 2 (FP 2)Triple Room (3 beds)2,26079,1004,400154,0006,540228,9008,680303,80010,820378,70012,960453,600
Family Package 2 (FP 2)Hotel Single Room (1 bed)3,380118,3006,640232,4009,900346,50013,160460,60016,420574,70019,680688,800
Family Package 2 (FP 2)Hotel Twin Room (2 beds)2,940102,9005,760201,6008,580300,30011,400399,00014,220497,70017,040596,400
Family Package 2 (FP 2)Local Fees (PHP/THB)17,80011,03625,94016,08338,45023,83947,89029,69255,33034,30562,77038,917
Family Package 3 (FP 3)Single Room (1 bed)3,480121,8006,840239,40010,200357,00013,560474,60016,920592,20020,280709,800
Family Package 3 (FP 3)Twin Room (2 beds)3,080107,8006,040211,4009,000315,00011,960418,60014,920522,20017,880625,800
Family Package 3 (FP 3)Triple Room (3 beds)2,940102,9005,760201,6008,580300,30011,400399,00014,220497,70017,040596,400
Family Package 3 (FP 3)Hotel Single Room (1 bed)4,060142,1008,000280,00011,940417,90015,880555,80019,820693,70023,760831,600
Family Package 3 (FP 3)Hotel Twin Room (2 beds)3,620126,7007,120249,20010,620371,70014,120494,20017,620616,70021,120739,200
Family Package 3 (FP 3)Local Fees (PHP/THB)17,80011,03625,94016,08338,45023,83947,89029,69255,33034,30562,77038,917
Family Package 4 (FP 4)Single Room (1 bed)4,160145,6008,200287,00012,240428,40016,280569,80020,320711,20024,360852,600
Family Package 4 (FP 4)Twin Room (2 beds)3,760131,6007,400259,00011,040386,40014,680513,80018,320641,20021,960768,600
Family Package 4 (FP 4)Triple Room (3 beds)3,620126,7007,120249,20010,620371,70014,120494,20017,620616,70021,120739,200
Family Package 4 (FP 4)Hotel Single Room (1 bed)4,740165,9009,360327,60013,980489,30018,600651,00023,220812,70027,840974,400
Family Package 4 (FP 4)Hotel Twin Room (2 beds)4,300150,5008,480296,80012,660443,10016,840589,40021,020735,70025,200882,000
Family Package 4 (FP 4)Local Fees (PHP/THB)17,80011,03625,94016,08338,45023,83947,89029,69255,33034,30562,77038,917
Intensive TOEIC (ITC) 5 1:1, 2 Small GroupSingle Room (1 bed)2,56089,6005,000175,0007,440260,4009,880345,80012,320431,20014,760516,600
Intensive TOEIC (ITC) 5 1:1, 2 Small GroupTwin Room (2 beds)2,16075,6004,200147,0006,240218,4008,280289,80010,320361,20012,360432,600
Intensive TOEIC (ITC) 5 1:1, 2 Small GroupTriple Room (3 beds)2,02070,7003,920137,2005,820203,7007,720270,2009,620336,70011,520403,200
Intensive TOEIC (ITC) 5 1:1, 2 Small GroupHotel Single Room (1 bed)3,140109,9006,160215,6009,180321,30012,200427,00015,220532,70018,240638,400
Intensive TOEIC (ITC) 5 1:1, 2 Small GroupHotel Twin Room (2 beds)2,70094,5005,280184,8007,860275,10010,440365,40013,020455,70015,600546,000
Intensive TOEIC (ITC) 5 1:1, 2 Small GroupLocal Fees (PHP/THB)19,80012,27630,44018,87342,95026,62952,89032,79260,33037,40567,77042,017
Ultra 8 TOEIC (UTC) 8 1:1, Online Mock & ReviewSingle Room (1 bed)3,160110,6006,200217,0009,240323,40012,280429,80015,320536,20018,360642,600
Ultra 8 TOEIC (UTC) 8 1:1, Online Mock & ReviewTwin Room (2 beds)2,76096,6005,400189,0008,040281,40010,680373,80013,320466,20015,960558,600
Ultra 8 TOEIC (UTC) 8 1:1, Online Mock & ReviewTriple Room (3 beds)2,62091,7005,120179,2007,620266,70010,120354,20012,620441,70015,120529,200
Ultra 8 TOEIC (UTC) 8 1:1, Online Mock & ReviewHotel Single Room (1 bed)3,740130,9007,360257,60010,980384,30014,600511,00018,220637,70021,840764,400
Ultra 8 TOEIC (UTC) 8 1:1, Online Mock & ReviewHotel Twin Room (2 beds)3,300115,5006,480226,8009,660338,10012,840449,40016,020560,70019,200672,000
Ultra 8 TOEIC (UTC) 8 1:1, Online Mock & ReviewLocal Fees (PHP/THB)19,80012,27630,44018,87342,95026,62952,89032,79260,33037,40567,77042,017
Intensive IELTS (IIS) 5 1:1, 2 Small GroupSingle Room (1 bed)2,56089,6005,000175,0007,440260,4009,880345,80012,320431,20014,760516,600
Intensive IELTS (IIS) 5 1:1, 2 Small GroupTwin Room (2 beds)2,16075,6004,200147,0006,240218,4008,280289,80010,320361,20012,360432,600
Intensive IELTS (IIS) 5 1:1, 2 Small GroupTriple Room (3 beds)2,02070,7003,920137,2005,820203,7007,720270,2009,620336,70011,520403,200
Intensive IELTS (IIS) 5 1:1, 2 Small GroupHotel Single Room (1 bed)3,140109,9006,160215,6009,180321,30012,200427,00015,220532,70018,240638,400
Intensive IELTS (IIS) 5 1:1, 2 Small GroupHotel Twin Room (2 beds)2,70094,5005,280184,8007,860275,10010,440365,40013,020455,70015,600546,000
Local Fees (PHP/THB)19,80012,27630,44018,87342,95026,62952,89032,79260,33037,40567,77042,017
Ultra 8 IELTS (UIS) 8 1:1, Online Mock & Review, Self Online StudySingle Room (1 bed)3,160110,6006,200217,0009,240323,40012,280429,80015,320536,20018,360642,600
Ultra 8 IELTS (UIS) 8 1:1, Online Mock & Review, Self Online StudyTwin Room (2 beds)2,76096,6005,400189,0008,040281,40010,680373,80013,320466,20015,960558,600
Ultra 8 IELTS (UIS) 8 1:1, Online Mock & Review, Self Online StudyTriple Room (3 beds)2,62091,7005,120179,2007,620266,70010,120354,20012,620441,70015,120529,200
Ultra 8 IELTS (UIS) 8 1:1, Online Mock & Review, Self Online StudyHotel Single Room (1 bed)3,740130,9007,360257,60010,980384,30014,600511,00018,220637,70021,840764,400
Ultra 8 IELTS (UIS) 8 1:1, Online Mock & Review, Self Online StudyHotel Twin Room (2 beds)3,300115,5006,480226,8009,660338,10012,840449,40016,020560,70019,200672,000
Ultra 8 IELTS (UIS) 8 1:1, Online Mock & Review, Self Online StudyLocal Fees (PHP/THB)19,80012,27630,44018,87342,95026,62952,89032,79260,33037,40567,77042,017
Business 4 1:1, 2 Small GroupSingle Room (1 bed)2,56089,6005,000175,0007,440260,4009,880345,80012,320431,20014,760516,600
Business 4 1:1, 2 Small GroupTwin Room (2 beds)2,16075,6004,200147,0006,240218,4008,280289,80010,320361,20012,360432,600
Business 4 1:1, 2 Small GroupTriple Room (3 beds)2,02070,7003,920137,2005,820203,7007,720270,2009,620336,70011,520403,200
Business 4 1:1, 2 Small GroupHotel Single Room (1 bed)3,140109,9006,160215,6009,180321,30012,200427,00015,220532,70018,240638,400
Business 4 1:1, 2 Small GroupHotel Twin Room (2 beds)2,70094,5005,280184,8007,860275,10010,440365,40013,020455,70015,600546,000
Business 4 1:1, 2 Small GroupLocal Fees (PHP/THB)19,80012,27630,44018,87342,95026,62952,89032,79260,33037,40567,77042,017
Ultra 7 Business 7 1:1, 1 Group ClassSingle Room (1 bed)3,160110,6006,200217,0009,240323,40012,280429,80015,320536,20018,360642,600
Ultra 7 Business 7 1:1, 1 Group ClassTwin Room (2 beds)2,76096,6005,400189,0008,040281,40010,680373,80013,320466,20015,960558,600
Ultra 7 Business 7 1:1, 1 Group ClassTriple Room (3 beds)2,62091,7005,120179,2007,620266,70010,120354,20012,620441,70015,120529,200
Ultra 7 Business 7 1:1, 1 Group ClassHotel Single Room (1 bed)3,740130,9007,360257,60010,980384,30014,600511,00018,220637,70021,840764,400
Ultra 7 Business 7 1:1, 1 Group ClassHotel Twin Room (2 beds)3,300115,5006,480226,8009,660338,10012,840449,40016,020560,70019,200672,000
Ultra 7 Business 7 1:1, 1 Group ClassLocal Fees (PHP/THB)19,80012,27630,44018,87342,95026,62952,89032,79260,33037,40567,77042,017

หมายเหตุ :

1. คำนวนอัตราแลกเปลี่ยนที่ 

1 USD1 PHP
35.000.62

2. ขอให้พิจารณาข้อมูลด้วยสกุลเงิน USD และ PHP เป็นหลัก (ค่าใช้จ่าย THB จัดทำไว้เพื่อความสะดวกในการประมาณการเพียงเท่านั้น) สำหรับอัตราแลกเปลี่ยนที่นักเรียนจะชำระ จะเป็นอัตราแลกเปลี่ยน อิงตามธนาคาร ณ วันที่นักเรียนเลือกที่จะชำระค่าใช้จ่าย

3.ราคานี้รวมค่าสมัครเรียน ค่าที่พัก ค่าเรียน ยังไม่รวมโปรโมชั่นส่วนลด (ถ้ามี)

4. Local Fees คือ ค่าธรรมเนียมต่างๆที่นักเรียนต้องเตรียมไปชำระกับสถาบัน เมื่อเดินทางไปถึงสถาบันที่ฟิลิปปินส์แล้ว ซึ่งอาจรวมถึง SSP (ใบอนุญาตสำหรับการศึกษาที่ฟิลิปปินส์), VISA (ค่าวีซ่า หากลงเรียนมากกว่า 4 สัปดาห์), ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่ามัดจำหอพัก เป็นต้น

5.หากต้องการใบเสนอราคา ฉบับละเอียด สามารถติดต่อและแจ้ง a) ชื่อสถาบัน, b) หลักสูตร, c) รูปแบบห้องพัก และ d) ระยะเวลาเรียน … สัปดาห์ มาได้ที่ Line: @korpungun

Credits : GLC

รีวิว GLC (IDEA CEBU)

ประสบการณ์นักเรียนไทย เรียนภาษาอังกฤษในเซบู

รีวิว IDEA CEBU
โดยซินดี้และดีไซน์

รีวิว IDEA CEBU 
โดยคุณบีม ข้อมูลแน่นๆ

รีวิวประสบการณ์
โดยมีน Meenisery และ Can Nayika

ทริป Island Hopping
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อ่านบทความประสบการณ์นักเรียนไทย

“ได้ประสบการณ์การเรียน และได้ประสบการณ์ชีวิตอีก ผมคิดว่าดี ราคาก็ไม่ถือว่าแพงมากถ้าเทียบกับประสบการณ์ที่ได้” อ่านต่อ...

บีม — เรียนภาษาอังกฤษที่เซบู และทำงาน กับสถาบัน IDEA

Wan IDEA Cebu Certificate

“พอกลับมาถึงไทยแล้วรู้สึกว่าภาษาอังกฤษเราพัฒนาขึ้น เขาจะมีทดสอบคำศัพท์ทุกๆเช้า เลยได้เรียนรู้ศัพท์ใหม่ๆเพิ่มมากขึ้น” อ่านต่อ...

หวาน — ประสบการณ์เรียนภาษาอังกฤษ 2 เดือน ที่เซบู

“ครูฟิลิปปินส์น่ารักทุกคน ตอนไปเรียนป่านมีของฝากให้ทุกคน ครูทุกคนก็มีของขวัญให้ป่านด้วย รู้สึกประทับใจมากๆ” อ่านต่อ...

สายป่าน — เรียนหลักสูตร Power Speaking กับ GLC

ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศก้อปันกันได้รับการรับรองจากทางสถาบันให้เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของ GLOBAL LANGUAGE CEBU

ติดต่อโทร : 095-909-3960
Line : @korpungun

# เรียนภาษาอังกฤษในเซบู GLC
All Credits : GLC : GLOBAL LANGUAGE CEBU

ขอรับคำปรึกษา

 

เรียนต่อแคนาดา อเมริกา

Line : @korpungun

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์

Line : @kpglearn

คอร์สออนไลน์ KPG LIVE

Line : @kpglive

TEL: 094-883-8778

นัดหมายพูดคุยผ่าน