เรียนภาษาอังกฤษหลักสูตร ESL ที่ฟิลิปปินส์

เรียนภาษาอังกฤษหลักสูตร ESL

เรียนภาษาอังกฤษหลักสูตร ESL
ที่ฟิลิปปินส์ 

หากคุณต้องการ

 เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความเข้าใจ ความคล่องและความมั่นใจในการใช้งาน โดยเน้นไปที่การพัฒนาทักษะรอบด้าน ตั้งแต่ ฟัง พูด อ่าน เขียน แกรมม่า
 ฝึกใช้ภาษาอังกฤษร่วมกับเพื่อนจากนานาประเทศตลอด 24 ชั่วโมง

ก้อปันกันขอเสนอหลักสูตรการเรียน  ESL ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ทางเลือกใหม่สำหรับคนที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความเข้าใจ ความคล่องและความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ในขณะที่ผู้เรียนจะได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในบรรยากาศสากลร่วมกับเพื่อนจากนานาประเทศ ตั้งแต่เกาหลี เวียดนาม ญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน รัฐเซีย มองโกเลียและซาอุ

สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานทั่วไป ESL ที่ฟิลิปปินส์ นักเรียนจะได้

 วัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษก่อนเริ่มเรียน
 เรียนแบบตัวต่อตัว (1:1) เรียนกลุ่มเล็ก (ประมาณ 5-7 คน) และเรียนกลุ่มใหญ่ (8 คน +)
 เต็มที่กับการเรียน เพราะโรงเรียนจัดเตรียมอาหาร ที่พักและกิจกรรมไว้ให้พร้อม
 ทำข้อสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (โดยเฉพาะในกรณีที่อยู่เรียน 4 สัปดาห์)
 เรียนแบบเข้มข้นตั้งแต่เช้า-ค่ำ *ในกรณีที่ลงเรียนภาษาอังกฤษแบบ Sparta
 รับประกาศนียบัตรสำหรับการเข้ารับการศึกษา

เรียนภาษาอังกฤษหลักสูตร ESL ที่ฟิลิปปินส์ จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่

1. Sparta ESL : หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น เรียนเช้าถึงค่ำ โดยปกติแล้ว หลักสูตร Sparta ESL จะรวมคลาสเรียนช่วงเวลากลางคืน ในรูปแบบการเรียนกลุ่ม หรือการทบทวนบทเรียนด้วยตัวเองไว้ในหลักสูตรด้วย ที่สำคัญ คือ นักเรียนมักจะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกนอกแคมปัสในวันจันทร์-พฤหัสบดี โดยมีวัตถุประสงค์ คือ นักเรียนจะได้เรียนและฝึกใช้ภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น เรียกได้ว่าฝึกจนภาษาอังกฤษเข้าซึมซับไปในตัวของผู้เรียน

2. Semi-Sparta : หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น เรียนเช้าถึงเย็น สำหรับหลักสูตรนี้ การเรียนช่วงค่ำจะเป็นเพียงตัวเลือก (optional) ที่นักเรียนจะเข้าร่วมหรือไม่ก็ได้ และนักเรียนสามารถเข้าออกนอกโรงเรียนหลังเลิกเรียนได้ทุกวันเป็นปกติ

แนะนำสถาบันสำหรับ
เรียนภาษาอังกฤษหลักสูตร ESL ที่ฟิลิปปินส์ 

1. สถาบัน EV Academy (เซบู) 

EV-Academy Cebu

EV Academy ดำเนินการเรียนการสอนแบบ Sparta อย่างแท้จริง คือ ผู้เรียนไม่สามารถออกนอกโรงเรียนได้ระหว่างวันจันทร์-พฤหัส เพราะจะต้องเรียนและทบทวนบทเรียนอย่างเข้มข้น (8.00 – 20.00น.) ทั้งนี้หลังจากย้ายเข้าแคมปัสใหม่เดือนตุลาคมปี 2017 สถาบันได้เปิดสอนหลักสูตรแบบ Semi Sparta เพิ่ม คือ เรียนแบบเข้มข้น แต่ไม่จำเป็นต้องอยู่ทบทวนบทเรียนภายในโรงเรียนในช่วงค่ำ และสามารถออกนอกโรงเรียนหลังเวลาเรียนได้

จุดเด่น

• เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียง
และโดดเด่นมากที่สุดสำหรับหลักสูตร Sparta ESL
• มีหลักสูตร Semi Sparta
ให้เลือกสำหรับนักเรียนที่ไม่ต้องการเรียนแบบ Sparta
• มีหลักสูตร ESL ให้เลือก 3 ประเภท
ได้แก่ ESL Classic, Power Speaking 6 และ Power Speaking 8 (เน้นพูดคุยสื่อสาร)
• Facilities ใหม่
สิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจร อยู่สบาย

เรียนภาษาอังกฤษหลักสูตร ESL ที่ EV Academy หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง เพื่อการใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวัน แบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก คือ Sparta และ Semi-Sparta ซึ่งแบ่งเป็น 3 หลักสูตรย่อย ที่นักเรียนสามารถเลือกได้ตามความต้องการของตัวเอง ดังนี้

1. ESL Classic :
หลักสูตรปกติสำหรับการเรียนและพัฒนาครบทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่านและเขียน เรียนในรูปแบบ (1:1) ตัวต่อตัว 4 คาบ, กลุ่มเล็ก 2 คาบ, และกลุ่มใหญ่ 2 คาบต่อวัน

2. Power Speaking 6 :
หลักสูตรเพื่อเน้นการพูดคุยสื่อสารในชีวิตประจำวัน โดยจะเรียนในรูปแบบของตัวต่อตัว (1:1) 6 คาบ, กลุ่มเล็ก 1 คาบ และกลุ่มใหญ่ 1 คาบต่อวัน

3. Power Speaking 8 :
หลักสูตรเพื่อเน้นการพูดคุยสื่อสารในชีวิตประจำวันแบบพิเศษ คือจะได้เรียนในรูปแบบ (1:1) ตัวต่อตัว 8 คาบต่อวัน

ทั้งนี้ สำหรับการเรียนในรูปแบบ Sparta นักเรียนจะไม่สามารถออกนอกโรงเรียนได้ในวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี และจะต้องเข้า optional class เวลา 19.00 – 20.00, ทำแบบทดสอบการใช้ประโยคประจำวัน เวลา 20.00 – 21.00 และทบทวนบทเรียนทุกวัน เวลา 21.00 – 22.00 นอกเหนือจากคาบเรียนตามที่ระบุไว้ด้านบนแล้ว

เกี่ยวกับ EV Academy – คลิกที่นี่ 

2. สถาบัน PhilInter (เซบู) 

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์กับ Philinter Education Center (PhilInter) โรงเรียนภาษาในเซบูซึ่งเป็นหนึ่งในสภาบันภาษาชั้นนำสำหรับการเรียนภาษาในเมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ และในปี 2015 PhilInter ได้รับรางวัล Best English Education Learning Center (รางวัลระดับชาติ) และ รางวัล Most Outstanding English Education Learning Center อีกด้วย PhilInter ได้ดำเนินการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างมีคุณภาพมามากกว่า 12 ปี

จุดเด่น

• มีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
และมีระบบวัดความสามารถที่อยู่ในมาตรฐานของ CEFR (The Common European Framework of Reference for Languages )
• มีกิจกรรมที่หลากหลายให้นักเรียนได้เข้าร่วม
โดยเฉพาะในวันศุกร์ช่วงบ่ายจะเป็นเวลาสำหรับกิจกรรม co-curricular ที่นักเรียนจะได้นำสิ่งที่เรียนมาฝึกใช้จริงผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ role play, debate, speech presentation เป็นต้น
• มีระบบ Buddy teacher system
เพื่อพัฒนาครูผู้สอนและมี international staff ที่จะคอยอยู่ดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
• มีวิชาที่หลากหลาย
ให้นักเรียนเลือกเรียนตามความต้องการและความสนใจ
• ในหลักสูตร ESL มีให้เรียน Pronunciation

หลักสูตร General ESL : การเรียนภาษาอังกฤษสำหรับการใช้งานทั่วไป โดยรวมถึงการเรียน Speaking, Listening, Writing, Grammar, Pronunciation, Reading และ Vocabulary ในทุกวัน นักเรียนจะได้เรียนแบบ 1:1 class 4 ครั้ง, small group 2 ครั้ง และ big group 2 ครั้ง

เกี่ยวกับ PhilInter คลิกที่นี่

3. สถาบัน IDEA Cebu (เซบู)

IDEA Cebu เป็นหนึ่งในสถาบันสอนภาษาอังกฤษในเซบูในเครือของ IDEA English Network ได้ย้ายเข้าวิทยาเขตใหม่ในช่วงต้นปี 2017 สิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพของโรงเรียนจึงมีความใหม่เมื่อเทียบกับหลายๆ โรงเรียน ที่สำคัญโรงเรียน IDEA Cebu ตั้งอยู่ชั้น 3 ในย่านการค้าแบบ community mall ชื่อ Time Square ที่ได้รวบรวม ร้านค้า ร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไว้ ซึ่งจะทำให้นักเรียนรู้สึกสะดวกสบายสำหรับการใช้ชีวิตประจำวัน

IDEA CEBU มีระบบการเรียนการสอนแบบ Semi-intensive ที่นักเรียนจะต้องทำแบบทดสอบคำศัพท์ทุกเช้า IDEA Cebu เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษที่เน้นการพูดคุยสื่อสาร รวมถึงภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Academic English และหลักสูตรการันตีผลสอบ TOEIC, IELTS และ TOEFL

IDEA CEBU ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะการพูดเป็นหลัก ครูผู้สอนของ IDEA ทุกท่านได้ผ่านการฝึกฝนที่เข้มข้นและหลักสูตรพัฒนาทักษะการสอนเพื่อช่วยให้ นักเรียนได้พัฒนาทักษะด้านภาษาอย่างเต็มที่ IDEA ยินดีต้อนรับนักเรียนที่สนใจเรียนภาษาในเซบู โดยไม่จำกัดทักษะและความสามารถพื้นฐาน อายุหรือเพศ IDEA สามารถจัดหลักสูตรการเรียนรู้ให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนมากที่สุดเท่า ที่จะทำได้ โดยแนวคิดด้านระบบการเรียนของ IDEA Cebu จะมีองค์ประกอบ 3 ด้านที่สำคัญ คือ

1. Vocabulary : นักเรียนจะได้ศึกษาคำศัพท์ใหม่อย่างน้อยวันละ 15-20 คำ
2. Drill : ได้ทดสอบและฝึกใช้งานบทเรียนที่เรียนไปก่อนหน้า
3. Self-Study : ช่วงค่ำของทุกๆวัน นักเรียนจะต้องใช้เวลาทบทวน ศึกษาและทำความเข้าใจในบทเรียนเพิ่มเติม *บังคับสำหรับระดับภาษา A0 – A2   [Basic – High-Beginner 2] และหลักสูตร TOEFL/IELTS/TOEIC Guaranteed

หลักสูตร Value ESL (English as a Second Language) : เรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้งานทั่วไป

Value ESL : หลักสูตรราคาประหยัด แพ็คเกจ 990 USD (ยังไม่รวมค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ) เรียนตัวต่อตัว 3 คาบ, กลุ่มเล็ก 1 คาบ, กลุ่มใหญ่ 1 คาบ, Optional Class ในการทดสอบคำศัพท์ช่วงเช้า 1 คาบ, Optional Class ช่วงบ่าย 2 คาบ, และ Optional Class ช่วงค่ำ 2 คาบ รวม 10 คาบ หรือ 7.25 ชั่วโมงต่อวัน

*Optional Class ในการทดสอบคำศัพท์ช่วงเช้าจะบังคับหรือไม่ขึ้นอยู่ระดับภาษาอังกฤษของนักเรียน

IDEA Cebu Value ESL

เกี่ยวกับ IDEA Cebu – คลิกที่นี่

4. สถาบัน SMEAG (เซบู)

SMEAG-Sparta-Campus

SMEAG ก่อตั้งขึ้นในปี 2006 โดยเริ่มต้นจากหลักสูตร ESL ถัดมาในปี 2007 SMEAG ได้รับเลือกเป็นศูนย์อบรมภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในฟิลิปปินส์

ด้วยประสบการณ์อันเชี่ยวชาญและยาวนานในการสอน ทั้งหมดนี้เลยส่งผลให้ SMEAG มีความพร้อมสำหรับการสอนและเข้าถึงนักเรียนนานาชาติผ่านหลักสูตรการเรียนที่เป็นระบบและมีความหลากหลาย ปรับระดับการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล และมีศูนย์สอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การศึกษาเหล่านี้ส่งผลให้นักเรียนสามารถมีประสบการณ์การเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบที่สุด

จุดเด่น

1. เป็นสถาบันที่ใหญ่ที่สุดในฟิลิปปินส์
มีมากถึง 3 วิทยาเขต คือ Sparta Campus, Classic Campus และ Capital Campus
2. มีศูนย์สอบที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ
• Cambridge ตั้งอยู่ที่ Sparta Campus
• IELTS ตั้งอยู่ที่ Classic Campus
• TOEIC, TOEFL ตั้งอยู่ที่ Capital Campus
• BULATS ตั้งอยู่ที่ Capital Campus
3. คณะครูผู้มีความสามารถสูง
เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ และได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดี
4. นักเรียนหลากหลายเชื้อชาติจากทั่วทุกมุมโลก
อาทิเช่น เกาหลี, ญี่ปุ่น, จีน, ไต้หวัน, เวียดนาม,ไทย, อิหร่าน, สเปน, และ รัสเซีย ส่งผลให้นักเรียนได้ฝึกใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารกับเพื่อนจากหลากหลายเชื้อชาติ อีกทั้งยังช่วยเปิดประสบการณ์ในการเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างอีกด้วย

เรียนภาษาอังกฤษหลักสูตร ESL : หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง

เป็นหลักสูตรพื้นฐานของ SMEAG นักเรียนจะได้รับการผลักดันให้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษผ่านทางชั้นเรียน conversation, grammar, reading, listening, writing, vocabulary SMEAG ESL จัดกระบวนการเรียนรู้ 620 นาทีต่อวัน ผ่านทาง 4 ทักษะ (Listening/Reading/Writing/Speaking) ช่วยปรับปรุงทักษะภาษาอังกฤษทุกด้าน อย่างสมดุลเพื่อเตรียมพร้อมที่จะก้าวไปสู่หลักสูตรระดับสูงขึ้น

– เหมาะสำหรับนักเรียน : ที่ขาดพื้นฐาน และต้องการชั้นเรียนที่เข้มข้นแบบตัวต่อตัว (1:1)
– วิทยาเขตที่เปิดสอน : SPARTA, CLASSIC, CAPITAL
– ระยะเวลาเรียน : อย่างต่ำ 4 สัปดาห์
– ชั้นเรียนรวมทั้งสิ้น 620 นาที ​:
แบ่งเป็น ชั้นเรียนปกติ 360 นาที, ชั้นเรียนพิเศษ 90 นาที, ชั้นเรียนสปาร์ตา 170 นาที

SMEAG-ESL
ESL Program SMEAG

จุดเด่น หลักสูตร ESL ของ SMEAG

1. ชั้นเรียนแบบ 1:1 สอนโดยคณะครูผู้ได้รับการฝึกอบรมพิเศษในแขนงวิชา Reading/Writing และ Listening/Speaking ด้วยหลักสูตรการเรียนที่เข้มข้น ส่งผลดีต่อการเรียนรู้อย่างเป็นระบบของนักเรียน

2. ในแต่ละวัน นักเรียนจะได้ฝึกฟัง และเขียนตามคำบอก ในชั้นเรียน Listening/Speaking และ ได้ฝึกเขียนเรียงความ ในชั้นเรียน Reading/Writing งานแต่ละชิ้นที่ทำส่ง จะได้รับการประเมินผลทุกวัน ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพ ในการเรียนรู้ คำศัพท์,ไวยกรณ์ และ สำนวนต่างๆ

3. ESL 2 PROGRAM เพิ่มชั้นเรียน 1:1 เพื่อให้คำปรึกษา/หาจุดบกพร่องชั้นเรียนที่เพิ่มขึ้นนี้ จะมุ่งเน้นปรับแก้จุดบกพร่องของนักเรียน รวมถึงเพิ่มเติมทักษะทุกด้านอย่างสมดุล SMEAG มีความภาคภูมิใจ ที่นักเรียนมีอัตราผ่านการทดสอบ มากกว่า 90%

เกี่ยวกับ SMEAG – คลิกที่นี่

5. สถาบัน BECI (บาเกียว)

BECI

Beci โรงเรียนที่มีพื้นที่ outdoor สำหรับการพักผ่อนและความเป็นส่วนตัวท่ามกลางธรรมชาติ มี lounge และหอพักฝั่ง A ที่เห็นวิวเขาที่สวยงาม และมีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงเรียนครบวงจร Beci เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (Sparta ESL), หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS, TOEFL, TOEIC แบบรับรองผลคะแนน, หลักสูตรเพื่อเตรียมเป็น Flight Attendant และ Barista ที่สำคัญโรงเรียนมี SP (Speaking Prescription) สำหรับการประเมินทักษะการพูดของนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรมและการจัดหลักสูตรการเรียนให้ตรงกับความต้องการของปัจเจกอย่างมีประสิทธิภาพ

จุดเด่น

• มีโปรแกรมเสริมที่ช่วยให้ทักษะการพูดเป็นธรรมชาติมากขึ้น
เช่นSpeaking Prescription (SP)   ฝึกการใช้งานบทสนทนาที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันอย่างเป็นส่วนตัว (ตามความต้องการของแต่ละบุคคล) และ REHAB  PROGRAM คลินิกแก้ไขปัญหาการออกเสียงโดยอาจารย์เจ้าของภาษา
• มีอาคารเรียน  หอพัก  และพื้นที่ส่วนรวมที่ทันสมัย   
นอกจากนี้รอบรอบวิทยาลัยยังมีบริการ Sport Club ร้านอาหาร และ สปา ไว้รองรับผู้เรียนอีกด้วย
• มีระบบการติดตามประเมินผลการเรียนออนไลน์
ที่เรียกว่า Edu Care System  ซึ่งช่วยให้ผู้เรียน ผู้ปกครองและเอเจน  สามารถเข้าติดตามผลการเรียน  การเข้าชั้นเรียน  การให้คำปรึกษา  และการทำกิจกรรมในสถาบันของผู้เรียน
• มีระบบการฝึกอบรมและคัดสรรบุคลากรครูที่น่าเชื่อถือ
เนื่องจาก BECI เป็นสมาชิกของ TESLA ซึ่งเป็นสมาพันธ์ฝึกอบรมครูสอนภาษาอังกฤษที่มีชื่อเสียงของฟิลิปปินส์  ซึ่งปัจจุบันประธานสมาพันธ์ของ TESLA ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมและหลักสูตรของ BECI ด้วย

เรียนภาษาอังกฤษหลักสูตร ESL : เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานทั่วไป โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1 Semi SPARTA Program : Speed ESL ( 9 ชั่วโมง/วัน + )

เงื่อนไข : ลงทะเบียนขั้นต่ำ 4 สัปดาห์
เป็นหลักสูตร ฟัง พูด อ่าน เขียน  ที่ได้รับความนิยมสูงสุด  เหมาะสำหรับผู้เรียนตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นไปจนถึงขั้นแอดวานซ์ โดยเรียนทั้งสิ้น 9 ชั่วโมงต่อวันแบ่งเป็น

• คลาสตัวต่อตัว 4 ชั่วโมงต่อวัน  ฝึกการฟังพูดอ่านเขียน
• คลาสกลุ่ม 2 ชั่วโมงต่อวัน  โดยแบ่งห้องเรียนตามระดับของผู้เรียน  และใช้สื่อการเรียนการสอนที่ผู้สอนแต่ละคลาสจัดเตรียมเฉพาะ
• คลาสกลางคืน 3 ชั่วโมงต่อวัน  ฝึกการสนทนากับเจ้าของภาษา เรียนรู้ไวยากรณ์และรูปประโยค

*SP : สำหรับหลักสูตร Semi Sparta นักเรียนจะต้องสอบ SP (Speaking Prescription)  เดือนละ 1 ครั้ง

2 SPARTA Program : SPARTA ESL

เงื่อนไข : ลงทะเบียนขั้นต่ำ 4 สัปดาห์
เป็นหลักสูตรการเรียนแบบเข้มข้น  เหมาะสำหรับนักเรียนที่อยากเรียนแบบเข้มข้น พัฒนาวินัยในการเรียนภาษาอังกฤษ และพัฒนาทักษะการพูดให้เป็นธรรมชาติผ่าน SP Program ซึ่งดูแลผู้เรียนเป็นรายบุคคล  สำหรับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนมากกว่า 8 สัปดาห์ ในสัปดาห์สุดท้ายจะเน้นการพูดและการออกเสียง รวมถึงคลาสเรียนปรับการออกเสียงกับ native speaker (Rehab : Pronunciation Correction) โดยนักเรียนที่ลงทะเบียนในโปรแกรมนี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกนอกบริเวณโรงเรียนในวันจันทร์-พฤหัสบดี

รูปแบบการเรียน SPARTA ESL  : ใน 1 วันเรียนทั้งสิ้น 11 ชั่วโมง  แบ่งเป็น

• คลาสตัวต่อตัว 5 ชั่วโมงต่อวัน  ฝึกการฟังพูดอ่านเขียน
• คลาสกลุ่ม 3 ชั่วโมงต่อวัน  โดยแบ่งห้องเรียนตามระดับของผู้เรียน  และใช้สื่อการเรียนการสอนที่ผู้สอนแต่ละคลาสจัดเตรียมเฉพาะ
• คลาสกลางคืน 3 ชั่วโมงต่อวัน  ฝึกการออกเสียง ไวยากรณ์และคำศัพท์

*SP : สำหรับหลักสูตร Sparta ESL ผู้เรียนต้องสอบ SP (Speaking Prescription) และเข้า SP Class อาทิตย์ละ 1 ครั้ง

ตัวอย่างตารางเรียนหลักสูตร ESL

เกี่ยวกับ Intensive Speaking Prescribing Program (SPEAKING PRESCRIPTION )

SP (Speaking Prescription) Test เป็นการสอบประเมินความสามารถในการพูดของผู้เรียน  เพื่อแก้ไขและพัฒนาการใช้คำศัพท์  ไวยากรณ์และการออกเสียงในบทสนทนาที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันให้เป็นธรรมชาติ

วัตถุประสงค์หลักของ SP คือ การประเมินทักษะการพูดของนักเรียนให้ได้อย่างเป็นรูปธรรม และการจัดหลักสูตรการเรียนให้ตรงกับความต้องการของปัจเจกอย่างมีประสิทธิภาพ ในการทดสอบจะมีกล้องบันทึกการสัมภาษณ์ หลังจากการสัมภาษณ์ทีมงานในแผนก SP จะถอดเทปเพื่อเตรียมและนำเสนอ feedback เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ทดสอบอย่างละเอียด โดยผู้ทดสอบจะได้รับเอกสารที่เป็นสคริปต์ตามที่ตนได้สื่อสารออกไปและคำแนะนำในการแก้ไข รวมถึงวีดีโอบันทึกการสัมภาษณ์พร้อม subtitle ตามที่ตนเองได้สื่อสารด้วย เมื่อสำเร็จการศึกษา นักเรียนจะได้รับ CD รวมวีดีโอการทดสอบ SP และใบรายงานผลการเรียนตั้งแต่สัปดาห์แรกจนถึงสัปดาห์สุดท้าย

*สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียนในหลักสูตร Semi-Sparta หรือ Sparta หากสนใจสอบ SP test ต้องชำระค่าลงทะเบียนสอบ 2,000 เปโซต่อการสอบ 1 ครั้ง

เกี่ยวกับ Beci – คลิกที่นี่

# เรียนภาษาอังกฤษหลักสูตร ESL ที่ฟิลิปปินส์

ขอรับคำปรึกษา

บริการในการสมัคร ประสานงาน

แนะนำในการศึกษาต่อต่างประเทศ และเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ฟรี!

Line : @korpungun โทร 095-909-3960