เรียนภาษาอังกฤษหลักสูตร ESL ที่ฟิลิปปินส์

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์ หลักสูตร ESL

ESL คือ English as a Second Language เป็นการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง สำหรับบุคคลทั่วไปทุกระดับภาษา เพื่อให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานที่ดีเพียงพอ สำหรับการใช้งานทั่วไป ก่อนต่อเยอะใช้งานเฉพาะทาง

หากคุณต้องการ

 เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความเข้าใจ ความคล่องและความมั่นใจในการใช้งาน โดยเน้นไปที่การพัฒนาทักษะรอบด้าน ตั้งแต่ ฟัง พูด อ่าน เขียน แกรมม่า
 ฝึกใช้ภาษาอังกฤษร่วมกับเพื่อนจากนานาประเทศในชั้นเรียนและสภาพแวดล้อมที่ได้ใช้ภาษาอังกฤษจริง

ก้อปันกัน (KPG) นำเสนอสถาบันชั้นนำที่เราแนะนำ สำหรับการเรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์ หลักสูตร ESL สำหรับคนที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความเข้าใจ ความคล่องและความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ในขณะที่ผู้เรียนจะได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในบรรยากาศสากล ร่วมกับเพื่อนจากนานาประเทศ ตั้งแต่เกาหลี เวียดนาม ญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน รัฐเซีย มองโกเลียและซาอุ เป็นต้น

ในการเรียน ESL ที่ฟิลิปปินส์ ผู้เรียนจะได้

 วัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษก่อนเริ่มเรียน
 เรียนแบบตัวต่อตัว (1:1) เรียนกลุ่มเล็ก (ประมาณ 3-5 คน) และเรียนกลุ่มใหญ่ (8 คน +)
 เต็มที่กับการเรียน เพราะสถาบันสอนภาษาที่เป็นพันธมิตรกับเราได้จัดเตรียมอาหาร ที่พักและกิจกรรมไว้ให้พร้อม
 ทำข้อสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (โดยเฉพาะในกรณีที่อยู่เรียน 4 สัปดาห์)
 เรียนแบบเข้มข้น ตั้งแต่เช้า-ค่ำ *ในกรณีที่ลงเรียนภาษาอังกฤษแบบ Sparta
 รับประกาศนียบัตรสำหรับการเข้ารับการศึกษา

คลิปสรุปการเรียน ESL ที่ฟิลิปปินส์

รูปแบบของการเรียน ESL ที่ฟิลิปปินส์ 3 ประเภท

1. Sparta ESL : หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น เรียนเช้าถึงค่ำ โดยปกติแล้ว หลักสูตร Sparta ESL จะรวมคลาสเรียนช่วงเวลากลางคืน ในรูปแบบการเรียนกลุ่ม หรือการทบทวนบทเรียนด้วยตัวเองไว้ในหลักสูตรด้วย ที่สำคัญ คือ นักเรียนมักจะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกนอกแคมปัสในวันจันทร์-พฤหัสบดี (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของแต่ละสถาบัน) โดยมีวัตถุประสงค์ คือ นักเรียนจะได้เรียนและฝึกใช้ภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น เรียกได้ว่าฝึกจนภาษาอังกฤษเข้าซึมซับไปในตัวของผู้เรียน

2. Semi-Sparta : หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น เรียนเช้าถึงเย็น สำหรับหลักสูตรนี้ การเรียนช่วงค่ำจะเป็นเพียงตัวเลือก (optional) ที่นักเรียนจะเข้าร่วมหรือไม่ก็ได้ และนักเรียนสามารถเข้าออกนอกโรงเรียนหลังเลิกเรียนได้ทุกวันเป็นปกติ

3. Lite-ESL : หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษแบบกึ่งเข้มข้น เรียนครึ่งวันเช้าหรือครึ่งวันบ่าย โดยที่อีกครึ่งวันจะมีเวลาว่างสำหรับการทำงาน หรือทำกิจกรรมต่างๆได้ตามอัธยาศัย เหมาะสำหรับวัยทำงานหรือวัยเกษียณ และนักเรียนสามารถเข้าออกนอกโรงเรียนหลังเลิกเรียนได้ทุกวันเป็นปกติ

สารบัญ

• สถาบันแนะนำสำหรับหลักสูตร ESL 

• EV Academy
• GLC (IDEA English)
• PINES
• SMEAG

• ค่าใช้จ่ายใช้จ่ายเรียน ESL ที่ฟิลิปปินส์

แนะนำสถาบันสำหรับ
เรียนภาษาอังกฤษหลักสูตร ESL ที่ฟิลิปปินส์ 

1. สถาบัน EV Academy เมือง เซบู (Cebu) 

เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ EV Academy สถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำในฟิลิปปินส์ สไตล์ resort มีสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการครบวงจรภายในโรงเรียน ตั้งแต่หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษ ที่พักในแคมปัส อาหารและกิจกรรม ใน 18 ปีที่ผ่านมา EV ได้ดำเนินการสอนนักเรียนมาแล้วกว่า 13,000 คนจากมากกว่า 17 ประเทศ

จุดเด่นของ EV Academy

• เลือก Intensive หรือ Semi-Intensive
สามารถเลือกเรียนแบบเข้มข้น หรือกึ่งเข้มข้นได้ (เลือกดูรายละเอียดได้ที่นี่)
• เลือกเรียน ESL หรือ Power Speaking
มีตัวเลือก หลักสูตร ESL สำหรับการเพื่อการใช้งานทั่วไป หรือ Speaking 6 หรือ Power Speaking 8 ให้เลือกเรียนเน้นการเรียนตัวต่อตัว สำหรับการฝึกและพัฒนาทักษะการพูดคุยสื่อสาร
• Facilities ที่อยู่สบาย
สิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจร อยู่สบาย

หลักสูตร ESL ของ EV Academy

หลักสูตรการเรียนที่ได้รับความนิยมสูงสุด สำหรับการเรียนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการใช้งานทั่วไป อย่างครอบคลุม รวมถึง ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ควบคู่กับการเรียนทำความเข้าใจด้านไวยากรณ์และการออกเสียงให้ถูกต้อง

ในหลักสูตรนี้จะประกอบด้วยคาบเรียนตัวต่อตัว 4 คาบ คาบเรียนกลุ่มเล็ก 2 คาบ และคาบเรียนกลุ่มใหญ่ 2 คาบต่อวัน

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ESL ของ EV ได้ที่นี่

หลักสูตร Power Speaking

Power Speaking เป็นหลักสูตร ESL ที่ให้ความสำคัญและจะเน้นไปที่การพัฒนาด้านทักษะการพูด การสนทนา สื่อสารภาษาอังกฤษ จุดเด่นของหลักสูตรหากเปรียบเทียบกับหลักสูตร ESL ปกติแล้ว คือ ผู้เรียนจะได้เรียนคาบตัวต่อตัวมากขึ้นในหนึ่งวัน และจะได้มุ่งเน้นไปที่ทักษะการพูดคุยเพื่อการสื่อสาร ตามหลัก CLT (Communicative Language Training)

ในหลักสูตรนี้จะประกอบด้วย คาบเรียนตัวต่อตัว 6 คาบ และคาบเรียนกลุ่มเล็ก 2 คาบต่อวัน (สำหรับ Power Speaking 6) หรือ คาบเรียนต่อตัวต่อ 8 คาบ ต่อวัน (สำหรับ Power Speaking 8)

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Power Speaking ของ EV ได้ที่นี่

เกี่ยวกับสถาบัน EV Academy – คลิกที่นี่

2. สถาบัน GLC (IDEA English) เมือง เซบู (Cebu) 

เรียนภาษาอังกฤษในเซบู GLC : GLOBAL LANGUAGE CEBU โรงเรียนสอนภาษาโฉมใหม่ของ IDEA Cebu เปิดสอนหลักสูตรหลากหลาย ได้แก่ หลักสูตรเน้นพัฒนาทักษะการพูดคุยสื่อสาร หลักสูตรเตรียมสอบ TOEIC IELTS หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน และหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

จุดเด่นของ GLC

• Quality
ครูผู้สอนที่มีมาตรฐานและคุณภาพ GLC เป็นสถาบันเดียวในเซบู ที่ได้รับการรับรองให้เป็น CELTA training center ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านมาตรฐานและคุณภาพของมหาวิทยาลัย Cambridge ประเทศอังกฤษ​ และผู้สอนของ GLC 15% มีคุณสมบัติตามมาตรฐานของ CELTA รวมถึงบทเรียนที่อิงตามมาตรฐานการจัดระดับภาษาอังกฤษสากล (CEFR: Common European Framework)

 Best Location
สถาบัน GLC ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Cebu มีแหล่งการค้า รวมถึงสถานที่สำหรับการทำกิจกรรม การพบปะสังสรรค์อื่นๆ เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร ตลาดกลางคืน เพื่อให้ผู้เรียนได้ออกไปทำกิจกรรมและแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน โดยการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร

 Communicative Method
GLC ใช้แนวทาง Communicative Method ในการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อการพัฒนาได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาสั้นๆ โดยการเน้นการสื่อสาร และแนวทาง PREP (การฝึกฝนการโต้ตอบ) และ active listening ในการพัฒนาทักษะการสื่อสาร

 I.T. Learning
GLC ใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุนการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นระบบ AI ในการประเมินผล แบบเรียนดิจิทอล เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านโทรศัพท์และ tablet ที่ผู้เรียนสามารถทบทวนและรีวิวเมื่อไหร่และจากที่ใดก็ได้

 Staff Support
สถาบันมีเจ้าหน้าสนับสนุนนักเรียนจากนานาประเทศ รวมถึงเจ้าหน้าที่คนไทยที่จะคอยช่วยดูแลและให้คำแนะนำกับนักเรียน

หลักสูตร ESL / Power Speaking ของ GLC

หลักสูตรการเรียน ESL POWER SPEAKING สำหรับการพัฒนาทักษะการพูดคุย สื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะการ พูด การออกเสียง การตอบโต้ เปิดสอน 3 รูปแบบ

• POWER SPEAKING : เรียนคาบเรียนตัวต่อตัว 4 คาบ และคาบเรียนกลุ่ม 2 คาบ ต่อวัน (คาบละ 50 นาที)
• INTENSIVE POWER SPEAKING : เรียนคาบเรียนตัวต่อตัว 5 คาบ และคาบเรียนกลุ่ม 2 คาบ ต่อวัน (คาบละ 50 นาที)
• ULTRA 7 POWER SPEAKING : เรียนคาบเรียนตัวต่อตัว 7 คาบ และคาบเรียนกลุ่ม 1 คาบ ต่อวัน (คาบละ 50 นาที)

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ESL / Power Speaking ของ GLC ได้ที่นี่

เกี่ยวกับสถาบัน GLC – คลิกที่นี่

Pines Main Campus

3. สถาบัน PINES International Academy เมืองบาเกียว (Baguio) 

หนึ่งในสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่เมืองบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งมีความเหมาะสมกับการไปเรียนภาษาอังกฤษและศึกษาต่อ เมืองบาเกียวขึ้นชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้และการศึกษาในภาคเหนือของฟิลิปปินส์ ซึ่งสถาบัน Pines ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เงียบสงบ ไม่วุ่นวายและมีความปลอดภัยของเมืองบาเกียว สถาบันตั้งอยู่ตรงข้ามกับ The Mansion House หรือบ้านพักของประธานธิบดีของประเทศฟิลิปปินส์สำหรับช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน

จุดเด่นของ PINES

• Quality Assurance
PINES ร่วมมือกับ British Council และเป็นศูนย์สอบ IELTS อย่างเป็นทางการ และ PINES มีครูผู้สอนต้องผ่านการอบรมและการประเมินตามระบบของสถาบัน
• Location
ตั้งอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวและเดินทางสะดวก มีระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชม. และมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ แผนกต้อนรับและดูแลนักเรียน ห้องสมุด คลินิค ห้องออกกำลังกาย โรงอาหาร พร้อมอาหารฮาลาล บริการซักรีด  และ cofee shop
• เลือกเรียนแบบ Sparta ได้
ผู้ที่ต้องการเรียนรูปแบบที่เข้มข้น เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนรู้ ในช่วงเวลาที่จำกัด สามารถเลือกเรียนรูปแบบของ Sparta ได้

หลักสูตร ESL ของ PINES

หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานทั่วไป เพื่อเพิ่มความเข้าใจ ความถนัดและความคล่องในการสื่อสารภาษาอังกฤษ เปิดสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐาน-ขั้นสูง โดย PINES มีตัวเลือกสำหรับการเรียน ESL ดังนี้

1) Power Speaking เรียน 8-11 คาบต่อวัน (ตัวต่อตัว 4 คาบ + กลุ่ม 4 คน 4 คาบ + กลุ่ม optional classes ช่วงเช้าและเย็นอีก 1-3 คาบต่อวัน)

2) Intensive ESL เรียน 7-10 คาบต่อวัน (ตัวต่อตัว 5 คาบ + กลุ่ม 4 คน 2 คาบ + กลุ่ม optional classes ช่วงเช้าและเย็นอีก 1-3 คาบต่อวัน)

3) Power ESL เรียน 5-10 คาบต่อวัน (ตัวต่อตัว 5 ถึง 7 คาบ + กลุ่ม optional classes ช่วงเช้าและเย็นอีก 1-3 คาบต่อวัน)

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ESL ของ PINES ได้ที่นี่

เกี่ยวกับสถาบัน PINES – คลิกที่นี่

SMEAG Capital Campus

4. สถาบัน SMEAG เมืองเซบู (Cebu)

SMEAG ก่อตั้งขึ้นในปี 2006 โดยเริ่มต้นจากหลักสูตร ESL ถัดมาในปี 2007 SMEAG ได้รับเลือกเป็นศูนย์อบรมภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในฟิลิปปินส์

ด้วยประสบการณ์อันเชี่ยวชาญและยาวนานในการสอน ทั้งหมดนี้เลยส่งผลให้ SMEAG มีความพร้อมสำหรับการสอนและเข้าถึงนักเรียนนานาชาติผ่านหลักสูตรการเรียนที่เป็นระบบและมีความหลากหลาย ปรับระดับการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล และมีศูนย์สอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การศึกษาเหล่านี้ส่งผลให้นักเรียนสามารถมีประสบการณ์การเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบที่สุด

จุดเด่นของ SMEAG

1. SMEAG มีศูนย์สอบที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ สำหรับ
• IELTS
ศูนย์สอบ IELTS ได้รับการรับรองจาก British Council
• TOEIC, TOEFL
ศูนย์สอบ TOEIC และ TOEFL ได้รับการรับรองจาก ETS
2. คณะครูผู้มีความสามารถสูง
เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ และได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดี
3. นักเรียนกว่า 98% ได้รับคะแนนสอบตามที่มุ่งหวัง
และมีความเชื่อมั่นในทักษะภาษาอังกฤษผ่านทาง Guarantee Program (หลักสูตรรับรองผล) : IELTS/ TOEIC/ TOEFL/ CAMBRIDGE

หลักสูตรการเรียน ESL ของ SMEAG

ผู้เรียนจะได้รับการผลักดันให้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษผ่านทางชั้นเรียนเกี่ยวกับ Conversation, Grammar, Reading, Listening, Writing, Vocabulary SMEAG ESL จะช่วยให้ผู้เรียนได้ 4 ทักษะ (Listening / Reading / Writing / Speaking) อย่างสมดุล เพื่อเตรียมพร้อมที่จะก้าวไปสู่หลักสูตรระดับสูงขึ้น

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ESL ของ SMEAG ได้ที่นี่

เกี่ยวกับสถาบัน SMEAG – คลิกที่นี่

ค่าเรียน ESL ที่ฟิลิปปินส์

ตารางเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายคอร์สเรียนหลักสูตร ESL กับสถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำที่เมืองเซบู (Cebu) และ บาเกียว (Baguio) ประเทศฟิลิปปินส์ โดย KPG ได้นำราคาของคอร์สเรียนที่แนะนำ พร้อมห้องพักแบบที่ส่วนตัว และแบบแชร์ห้องพัก (ที่ประหยัดที่สุด) ของแต่ละสถาบันมาเปรียบให้ดูได้ที่นี่

CityAcademyCourse NameBedroom Type4 week Price (USD)4 week Price (THB)8 week Price (USD)8 week Price (THB)12 week Price (USD)12 week Price (THB)24 week Price (USD)24 week Price (THB)
CebuCELLA - PremiumLight ESL Morning/AfternoonSingle 2,35082,2504,550159,2506,750236,25013,350467,250
CebuCELLA - PremiumLight ESL Morning/AfternoonQuad 1,65057,7503,15081,9004,650162,7509,150237,900
CebuCELLA - UniLight ESL Morning/AfternoonSingle 1,95068,2503,750131,2505,550194,25010,950383,250
CebuCELLA - UniLight ESL Morning/AfternoonQuad1,50052,5002,85099,7504,200147,0008,250288,750
CebuEV AcademySPARTA Intensive ESLSingle2,29080,1504,480156,8006,670233,45013,240463,400
CebuEV AcademySPARTA Intensive ESLQuadruple 1,85064,7503,600126,0005,350187,25010,600371,000
CebuEV AcademySEMI SPARTA ESL ClassicSingle2,24078,4004,380153,3006,520228,20012,400434,000
CebuEV AcademySEMI SPARTA ESL ClassicQuadruple 1,80063,0003,500122,5005,200182,0009,880345,800
CebuGLCGeneral ESL / Intensive Power Speaking (IPS) 5 1:1, 2 Small Group, 2 GroupSingle Room (1 bed)2,36082,6004,600161,0006,840239,40013,560474,600
CebuGLCGeneral ESL / Intensive Power Speaking (IPS) 5 1:1, 2 Small Group, 2 GroupTriple Room (3 beds)1,82063,7003,520123,2005,220182,70010,320361,200
CebuGLCPower Speaking (GPS) 4 1:1, 2 Small Group, 2 GroupSingle Room (1 bed)2,16075,6004,200147,0006,240218,40012,360432,600
CebuGLCPower Speaking (GPS) 4 1:1, 2 Small Group, 2 GroupTriple Room (3 beds)1,62056,7003,120109,2004,620161,7009,120319,200
CebuI.BREEZELight ESL / 4 weeks +Single1,94067,9003,780132,3005,620196,70011,140389,900
CebuI.BREEZELight ESL / 4 weeks +Quad1,56054,6003,020105,7004,480156,8008,860310,100
CebuI.BREEZEPower ESL / 4 weeks +Single2,12074,2004,140144,9006,160215,60012,220427,700
CebuI.BREEZEPower ESL / 4 weeks +Quad1,74060,9003,380118,3005,020175,7009,940347,900
CebuSMEAGESL (Cambridge for Adult) / KET, PET, FCE / 1 Bed1,96068,6003,820133,7005,680198,80011,260394,100
CebuSMEAGESL (Cambridge for Adult) / KET, PET, FCE / 5 Beds1,52053,2002,940102,9004,360152,6008,620301,700
BaguioMonolGeneral ESLStandard Single Room 1,50052,5002,900101,5004,300150,5008,500297,500
BaguioMonolGeneral ESLStandard Room for 3 1,40049,0002,70094,5004,000140,0007,900276,500
BaguioPINESPower Speaking (4 1:1, 4 4:1)Main Campus - Single2,00070,0003,850134,7505,700199,50011,250393,750
BaguioPINESPower Speaking (4 1:1, 4 4:1)Main Campus - 6-Bed 1,50052,5002,85099,7504,200147,0008,250288,750
BaguioPINESPower ESL 7 (7 1:1)Main Campus - Single2,29080,1504,430155,0506,570229,95012,990454,650
BaguioPINESPower ESL 7 (7 1:1)Main Campus - 6-Bed 1,79062,6503,430120,0505,070177,4509,990349,650
BaguioAPI Beci - CafeLite ESLSingle Room1,70059,5003,300115,5004,900171,5009,700339,500
BaguioAPI Beci - CafeLite ESLQuad Room1,27044,4502,44085,4003,610126,3507,120249,200
BaguioAPI Beci - CafeSpeed ESL 1Single Room1,90066,5003,700129,5005,500192,50010,900381,500
BaguioAPI Beci - CafeSpeed ESL 1Quad Room1,47051,4502,84099,4004,210147,3508,320291,200
BaguioAPI Beci - CityLite ESLStudio Single1,90066,5003,700129,5005,500192,50010,900381,500
BaguioAPI Beci - CityLite ESLStudio Quad1,30045,5002,50087,5003,700129,5007,300255,500
BaguioAPI Beci - CitySpeed ESLStudio Single2,10073,5004,100143,5006,100213,50012,100423,500
BaguioAPI Beci - CitySpeed ESLStudio Quad1,50052,5002,900101,5004,300150,5008,500297,500
BaguioAPI Beci - Sparta24 ESLQuad Room (3 + 1)2,03571,2253,685128,9755,335186,72510,285359,975

หมายเหตุ :

1. ตารางนี้แสดงผลเฉพาะตัวเลือกคอร์สเรียนและห้องพักที่ราคาสูงและต่ำสุดของแต่ละสถาบันเท่านั้น และคำนวนอัตราแลกเปลี่ยนที่

1 USD1 PHP
35.000.62

2. ขอให้พิจารณาข้อมูลด้วยสกุลเงิน USD (ค่าใช้จ่าย THB จัดทำไว้เพื่อความสะดวกในการประมาณการเพียงเท่านั้น) สำหรับอัตราแลกเปลี่ยนที่นักเรียนจะชำระ จะเป็นอัตราแลกเปลี่ยน อิงตามธนาคาร ณ วันที่นักเรียนเลือกที่จะชำระค่าใช้จ่าย

3.ราคานี้รวมค่าสมัครเรียน ค่าที่พัก ค่าเรียน ยังไม่รวม Local Fees และ โปรโมชั่นส่วนลด (ถ้ามี)

4.หากต้องการใบเสนอราคา ฉบับละเอียด สามารถติดต่อและแจ้ง a) ชื่อสถาบัน, b) หลักสูตร, c) รูปแบบห้องพัก และ d) ระยะเวลาเรียน … สัปดาห์ มาได้ที่ Line: @korpungun

KPG’s Partner Institutions

นอกจากสถาบันเหล่านี้แล้ว ก้อปันกัน (KPG) ยังมีสถาบันสอนภาษาในฟิลิปปินส์อื่นๆให้เป็นตัวเลือกทั้งหมดดังนี้

# เรียนภาษาอังกฤษหลักสูตร ESL ที่ฟิลิปปินส์

ขอรับคำปรึกษา

 

เรียนต่อแคนาดา อเมริกา

Line : @korpungun

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์

Line : @kpglearn

คอร์สออนไลน์ KPG LIVE

Line : @kpglive

TEL: 094-883-8778

JOIN

นัดหมายพูดคุยผ่าน