หลักสูตร High School Completion

หลักสูตร High School Completion

หลักสูตร High School Completion

2 ทางเลือก สำหรับนักเรียนอายุ 16 ปี หรือมากกว่า ที่ยังไม่จบมัธยมปลายและต้องการที่จะ…

สำหรับนักเรียนที่อายุ 16 ปี + ที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทย หรือต่างประเทศ นักเรียนแลกเปลี่ยนที่สนใจกลับไป เรียนต่ออเมริกา หลังจากจบโครงการ โดยที่ยังไม่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลาย (High School) เราจะมี 2 ทางเลือกที่แนะนำดังดังนี้

High-School-Completion-Banner-

ทางเลือกที่ 1 :
เรียน หลักสูตร High School Completion และ 2+2 University Transfer (optional)

ทางเลือกนี้เป็นที่ได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ต้องกลับไปเรียนต่ออเมริกาหลังจบโครงการ

หลักสูตร  High School Completion เป็นอย่างไร?

นักเรียนจะได้เรียนในระดับมัธยมปลายและปริญญาตรีควบคู่กันในวิทยาลัย หน่วยกิตที่ลงเรียนในหลักสูตรนี้จะทำ 2 หน้าที่หลัก คือ :

1. ตอบสนองข้อกำหนดสำหรับวุฒิมัธยมศึกษา
2. ตอบสนองข้อกำหนดสำหรับการโอนเข้ามหาวิทยาลัย

1 วิชาเรียนจะตอบสนองข้อกำหนดของ 2 หลักสูตรไปในเวลาเดียวกัน กล่าวได้ว่าเนื่องจากวิชาส่วนใหญ่ที่นักเรียนเลือกลงเรียนในหลักสูตร High School Completion สามารถที่จะใช้หน่วยกิตของหลักสูตรนี้สำหรับการจบหลักสูตรมัธยมปลายและอนุปริญญา (associate degree) เพื่อโอนศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้

นักเรียนจึงสามารถเรียนและสำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาและมัธยมศึกษาได้ในระยะเวลา 2 ปี (หากไม่ต้องเรียนปรับภาษาอังกฤษ) เช่น ปัจจุบันนักเรียนอายุ 16 ปีกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นม.4 สามารถไปเรียนหลักสูตร High School Completion และหลักสูตร 2+2 University Transfer ได้ โดยเมื่ออายุประมาณ 18-19 ปี นักเรียนสามารถจบมัธยมปลายและมีหน่วยกิตระดับปี 1 และ 2 ของระดับปริญญาตรี หลังจากนั้นสามารถโอนเข้าศึกษาต่อปี 3 และ 4 ในมหาวิทยาลัยเพื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีได้

ทั้งนี้ สำหรับทางเลือกนี้ นักเรียนจะต้องลงเรียนวิชาตามที่วิทยาลัยกำหนด เพื่อจบหลักสูตร High School Completion ซึ่งอาจจะทำให้นักเรียนต้องลงเรียนวิชาเรียนเพิ่มเติม และ/หรือ สามารถเลือกวิชาเลือก (electives) ได้โดยมีตัวเลือกที่จำกัดกว่านักเรียนที่เรียนเฉพาะหลักสูตร 2+2 University Transfer

เมื่อจบการศึกษาในหลักสูตรนี้นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรจบมัธยมศึกษาของวิทยาลัยที่ได้รับการรับของโดยรัฐ Washington

ตัวอย่างวุฒิ

Highschool-Completion-Diploma Certificate

สำหรับโปรแกรมนี้ นักเรียนควรที่จะ:

  • พร้อมรับผิดชอบการใช้ชีวิตด้วยตนเอง
  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปีที่ 3 แล้ว
  • มีอายุอย่างน้อย 16 ปี

หลักสูตร H.S.C. แตกต่างจาก University Transfer อย่างไร?

วิดีโอแนะนำหลักสูตรจากประสบการณ์ตรง

ทางเลือกที่ 2 :
เรียนหลักสูตร 2+2 University Transfer และสอบ GED 

หากนักเรียนไม่ประสงค์ที่จะลงเรียนวิชาเรียนตามที่กำหนดในหลักสูตร High School Completion และต้องการวุฒิเทียบเท่าระดับมัธยมปลาย สามารถเลือกที่จะเรียนเฉพาะ หลักสูตร 2+2 University Transfer และสอบ GED ขณะที่ศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยได้ โดยไม่จำเป็นต้องสอบให้จบ GED ก่อนไปเริ่มต้นเรียนที่วิทยาลัย

ตารางค่าใช้จ่าย
(โดยประมาณ)

สำหรับการเรียน Community Colleges ในเครือข่ายของก้อปันกัน

Item/รายการ1 ปีการศึกษาCurrency/ สกุลเงิน
Tuition and fees: ค่าเทอม ค่าธรรมเนียมของวิทยาลัย10,500USD
Medical Insurance: ค่าประกันสุขภาพ1,050USD
Housing: ค่าที่พัก7,650USD
Book & Supplies: ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน900USD
รวม USD20,100USD
รวม THB623,100THB

สัมภาษณ์ศิษย์เก่า

เรียน High School Completion

FAQ คำถามที่พบบ่อย

• ต้องใช้คะแนน TOEFL/IELTS ไหม?

การเข้าเรียนหลักสูตร High School Completion ไม่บังคับใช้คะแนน TOEFL/IELTS ในการสมัครเข้าเรียน และเมื่อเดินทางไปยังวิทยาลัยแล้ว นักเรียนจะต้องสอบวัดความสามารถด้านภาษา (Placement Test) เพื่อที่จะให้วิทยาลัยประเมินว่านักเรียนต้องเรียนหลักสูตรภาษา ESL ก่อนไหมและในระดับใด

แต่หากมีคะแนนสอบ TOEFL/IELTS ตามที่แต่ละวิทยาลัยกำหนด สามารถใช้คะแนนยื่น ณ เวลาที่สมัครซึ่งจะช่วยรับรองให้นักเรียนสามารถเข้าเรียนในระดับวิทยาลัยได้ทันที

• High School Diploma ได้รับการรับรองรับจาก university นอกรัฐ Washington หรือไม่?

การรับรอง Washington State High School diploma นั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของมหาวิทยาลัยนั้นๆ แต่มหาวิทยาลัยนอกรัฐ Washington ส่วนใหญ่มักรองรับ diploma จากต่างรัฐ

• นักเรียนสามารถโอนเข้ามหาวิทยาลัย 4 ปีเมื่อสำเร็จหลักสูตร high school diploma ได้ไหม?

ได้ มันเป็นไปได้ที่จะโอนเข้ามหาวิทยาลัยด้วย high school diploma ที่ได้จาก community college ทั้งนี้ผู้เรียนควรปรึกษาและสื่อสารกับ academic advisor ที่ดูแลนักเรียนนานาชาติโดยเฉพาะ อย่างใกล้ชิดเพื่อจะได้ไม่พลาดกำหนดการวันสมัครของ university ที่ต้องการจะเข้าศึกษาต่อ

การลงเรียนเป็นอย่างไร?

นักเรียนจะลงเรียนในวิทยาลัย โดยมี academic advisor คอยดูแลและให้คำแนะนำ หน่วยกิตที่นักเรียนจะต้องลงเรียนเพื่อจบหลักสูตร High School Completion นี้ เป็นหน่วยกิตที่ตรงตามข้อกำหนดในการจบวุฒิม.ปลายในรัฐ Washington ตามข้อมูลของ Education Commission of the States โดยนักเรียนจะต้องเก็บหน่วยกิตในสาขาวิชาดังต่อไปนี้

*นอกเหนือจากนี้แล้วนักเรียนจะต้องสอบ SAT หรือ ACT ให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดก่อนช่วงเวลาที่ต้องการให้วิทยาลัยออกวุฒิ high school ให้ ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกทำแบบทดสอบนี้ช่วงระหว่างปลายปีที่ 1 หรือ 2 ของช่วงที่เรียนในวิทยาลัย เพราะในช่วงเวลานี้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและความรู้ทั่วไปของนักเรียนมักจะพร้อมสำหรับการทำแบบทดสอบแล้ว

บรรยากาศในห้องเรียนเป็นอย่างไร?

นักเรียนต่างชาติจะได้เรียนรวมกับนักเรียนอเมริกันซึ่งส่วนใหญ่อายุเฉลี่ย 17-24 ปี ถึงแม้ว่านักเรียนบางส่วนจะเป็นเด็กนักเรียนม.ปลายก็จริง แต่บรรยากาศในห้องเรียนจะเป็นแบบในระดับวิทยาลัย ดังนั้นนักเรียนที่เรียนในหลักสูตรนี้จะต้องสามารถรับผิดชอบการเรียนของตนเองได้

ถ้าอยากเรียนแค่ Diploma (วุฒิมัธยมปลาย) อย่างเดียวได้ไหม และใช้เวลานานเท่าไร?

ได้ ปกติแล้วนักเรียนจะใช้เวลาประมาณ 2-3 เทอม หรือประมาณ 6-9 เดือน ซึ่งยังไม่นับรวม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาหน่วยกิตระดับมัธยมปลาย (นับตั้งแต่ grade 9 หรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่3) ที่นักเรียนได้เรียนมาก่อนหน้านี้แล้วด้วย และขึ้นอยู่กับเวลาเรียนปรับภาษาในหลักสูตรภาษา ESL ในกรณีที่นักเรียนต้องเรียนปรับภาษาก่อน

ข้อแตกต่างระหว่างการลงเรียนในหลักสูตร High School Completion เพื่อเอาวุฒิม.ปลาย อย่างเดียว กับเอาทั้งวุฒิ คือ ม.ปลายและอนุปริญญา

ใน การสมัคร ถ้าต้องการวุฒิม.ปลายอย่างเดียว จะต้องมีการเทียบโอนหน่วยกิตเพื่อเทียบว่ามีหน่วยกิตจากต่างประเทศ ซึ่งสำหรับบางวิทยาลัย นักเรียนจะต้องให้หน่วยงานนอกทำเรื่องประเมินหน่วยกิตจากต่างประเทศ โดยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมาประมาณ $250-$300 บางวิทยาลัยจะมีเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยที่มีหน้าที่ในการเทียบโอนหน่วยกิตจากต่างประเทศ จึงไม่ต้องใช้หน่วยงานภายนอก เช่น Edmonds Community College และ Green River College

อย่างไรก็ตาม โดยปกติแล้ว ถ้านักเรียนเลือกที่จะเรียนให้จบวุฒิ Associate degree (ประมาณ 2 ปีการศึกษา) นักเรียนจะได้ทั้ง 2 วุฒิพร้อมกันก็ต่อเมื่อเรียนจบหลักสูตร

วุฒิ GED และ High School Diploma แตกต่างกันอย่างไร?

นักเรียนที่อายุ 16 ปีแล้วและยังไม่จบมัธยมปลายสามารถเลือกที่จะเข้าเรียนในวิทยาลัยด้วยหลักสูตร High School Completion หรือสามารถเลือกที่จะเรียนหลักสูตร 2+2 University Transfer และสอบเอาวุฒิ GED (General Education Development) ซึ่งเป็นวุฒิที่เทียบกับ High School Diploma

อย่างไรก็ตามนักเรียนควรศึกษาและตรวจสอบว่ามหาวิทยาลัย 4 ปีที่ต้องการเข้าศึกษาต่อเพื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้วุฒิม.ปลายในการสมัครเข้าเรียนอย่างไร ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมหาวิทยาลัยจำนวนมากจะรับทั้งวุฒิ high school และ GED โดยเฉพาะนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา (Associate degree) จากวิทยาลัยแล้ว ไม่ว่าจะจบม.ปลายด้วยวุฒิ high school diploma ด้วยหลักสูตร High School Completion หรือสอบ GED มักเป็นปัญหา

ประสบการณ์นักเรียนอายุ 16-17 ปีในวิทยาลัย

อ่านประสบการณ์นักเรียนเพิ่มเติม

ประสบการณ์นักเรียน High School Completion

Community College ในเครือข่ายของก้อปันกัน
ที่มีหลักสูตร High School Completion

รัฐ Washington

shoreline

Shoreline Community College : การเรียนต่อที่ Shoreline จะเป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับชีวิตทางการศึกษาของ นักเรียนต่างชาติ เนื่องจาก Shoreline ทราบดีว่าการเดินทางไปศึกษาในต่างประเทศนั้นเป็นก้าวที่ใหญ่สำหรับนักเรียน อาจารย์และพนักงานของ Shoreline จึงพร้อมที่จะช่วยเหลือนักเรียนด้วยความเจตนารมที่ตั้งมั่นในการช่วยส่งเสริมความสำเร็จของนักเรียน

รายละเอียดของ Shoreline คลิกที่นี่

EDCC เรียนภาษาอังกฤษในอเมริกา

Edmonds College : Edmonds เป็นวิทยาลัยแรกที่เปิดหลักสูตร High School Completion นักศึกษาสามารถศึกษาในระดับอนุปริญญาเปรียบเทียบเท่ากับกับการศึกษาปี 1 และ ปี 2 ของระดับปริญญาตรี เมื่อจบจาก Edmonds แล้วนักศึกษาสามารถโอนไปเรียนต่อยังมหาวิทยาลัยทั่วไปทั้งในและนอกรัฐ Washingtonได้

รายละเอียดของ Edmonds คลิกที่นี่

Green River College

Green River College : Green River  เปิดสอนหลักสูตรการศึกษา 2-4 ปี มีหลักสูตรอนุปริญญา ปริญญาตรีและประกาศนียบัตรต่างๆมากกว่า 75 หลักสูตร มีหลักสูตร Foundation for Success ที่จะช่วยสนับสนุนให้นักเรียนประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่อุดมไปด้วยต้นไม้สูงและทิวทัศน์แบบสวนสาธารณะ ในเขต Auburn ทางตอนใต้ของ Seattle มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เป็นมิตร สงบสุขและเหมาะสมกับการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

รายละเอียดของ Green River คลิกที่นี่

Seattle Central College : Seattle Central มีหลักสูตรการศึกษาที่หลากหลายให้นักเรียนได้เลือกเรียน มีงานบริการและทรัพยากรที่พร้อมช่วยเหลือให้นักเรียนประสบความสำเร็จ โดยเฉลี่ยนแล้วนักเรียนนานาชาติที่ Seattle Central มีเกรดเฉลี่ยที่ 3.3 (ระหว่าง 0-4)

รายละเอียดของ Seattle Central คลิกที่นี่

Skagit Valley College : ตั้งอยู่ในย่าน Mt Vernon ประมาณ 90 กิโลเมตรทางตอนเหนือของเมือง Seattle และประมาณ 90 กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมือง Vancouver, Canada วิทยาลัยตั้งอยู่ในรัฐ Washington ติดคาบมหาสมุทรแปซิฟิก (Pacific Northwest) ภูมิภาคที่ถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวางว่ามีทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดในประเทศอเมริกา

รายละเอียดของ Skagit Valley  คลิกที่นี่

Whatcom Community College : ตั้งอยู่ในเมืองเบลลิงแฮม รัฐวอชิงตัน มีประชากรประมาณ 80,000 คน รวมทั้งนักศึกษาระดับอุดมศึกษามากกว่า 20,000 คน มีนักศึกษาโดยเฉลี่ย 7,000 คน นักศึกษานานาชาติมากกว่า 150 คนจากมากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐบาล ใช้เวลาขับรถเพียง 90 นาทีไปยังเมืองซีแอตเติล และ 60 นาทีไปยังเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดา

รายละเอียดของ Whatcom คลิกที่นี่

Lake Washington

Lake Washington Institute of Technologyหนึ่งใน Community College ของเมืองซีแอตเทิล มีหลักสูตรประกาศนียบัตรมากกว่า 100 หลักสูตร ครอบคลุมทั้ง 40 สาขาวิชา ตั้งแต่สายวิทยาศาสตร์ ไปจนถึงสายศิลปศาสตร์ รวมทั้งมีหลักสูตรการออกแบบเกม หลายๆ โปรแกรมจะมีผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในแต่ละด้านมาสอนด้วยตัวเอง และยังจับมือกับบริษัทชั้นนำต่างๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างสถาบันและโลกแห่งความเป็นจริง มีทั้งบริษัทซอฟต์แวร์, ร้านอาหาร, กราฟิก เฮ้าส์ เป็นต้น

รายละเอียดของ LWTech คลิกที่นี่

# หลักสูตร High School Completion

เรียนหลักสูตร High School Completion และ University Transfer

ขอรับคำปรึกษา

 

ศึกษาต่อต่างประเทศ

Line : @korpungun

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

Line : @kpglearn

TEL: 094-883-8778

JOIN

นัดหมายพูดคุยผ่าน