SMEAG

เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์กับ SMEAG ก่อตั้งขึ้นในปี 2006 โดยเริ่มต้นจากหลักสูตร ESL ถัดมาในปี 2007 SMEAG ได้รับเลือกเป็นศูนย์อบรมภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในฟิลิปปินส์ รวมถึงมีศูนย์สอบ IELTS, TOEFL และ TOEIC ที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ

SMEAG Capital Campus

Photo Credits : SMEAG

SMEAG
GLOBAL EDUCATION

สถาบัน SMEAG ฟิลิปปินส์ ก่อตั้งขึ้นในปี 2006 โดยเริ่มต้นจากหลักสูตร ESL (หลักสูตรภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง) ถัดมาในปี 2007 SMEAG ได้รับเลือกเป็นศูนย์อบรมภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในฟิลิปปินส์

ด้วยประสบการณ์อันเชี่ยวชาญและยาวนานในการสอน ทั้งหมดนี้เลยส่งผลให้ SMEAG มีความพร้อมสำหรับการสอนและเข้าถึงนักเรียนนานาชาติผ่านหลักสูตรการเรียนที่เป็นระบบและมีความหลากหลาย ปรับระดับการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล และมีศูนย์สอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การศึกษาเหล่านี้ส่งผลให้นักเรียนสามารถมีประสบการณ์การเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบที่สุด

สารบัญ

• ทำไมต้อง SMEAG?
• ที่ตั้งและแคมปัส
• หลักสูตรการเรียน SMEAG
• ค่าเรียน SMEAG
• รวมรีวิวประสบการณ์นักเรียนไทย

จุดเด่น ของ SMEAG

1. SMEAG มีศูนย์สอบที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ สำหรับ

IELTS
ศูนย์สอบ IELTS ได้รับการรับรองจาก British Council

• TOEIC, TOEFL
ศูนย์สอบ TOEIC และ TOEFL ได้รับการรับรองจาก ETS

2. คณะครูผู้มีความสามารถสูง เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ และได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดี

3. นักเรียนหลากหลายเชื้อชาติจากทั่วทุกมุมโลก อาทิเช่น เกาหลี, ญี่ปุ่น, จีน, ไต้หวัน, เวียดนาม,ไทย, อิหร่าน, สเปน, และ รัสเซีย ส่งผลให้นักเรียนได้ฝึกใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารกับเพื่อนจากหลากหลายเชื้อชาติ อีกทั้งยังช่วยเปิดประสบการณ์ในการเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างอีกด้วย

4. นักเรียนกว่า 98% ได้รับคะแนนสอบตามที่มุ่งหวัง และมีความเชื่อมั่นในทักษะภาษาอังกฤษผ่านทาง Guarantee Program (หลักสูตรรับรองผล) : IELTS

5. SMEAG มีการจำลองการสอบทุกสัปดาห์ ในแต่ละศูนย์สอบมีการประเมินคะแนนสอบโดยผู้ตรวจสอบ ที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างเข้มข้น

7. ระบบบริหารจัดการนักเรียน
• ระบบบริหารจัดการศึกษาออนไลน์

– ช่วยจัดการในเรื่อง ตารางเรียน, บันทึกการเข้าชั้นเรียน และ ผลสอบ อย่างมีประสิทธิภาพ
• การอบรมด้านความปลอดภัย
– ฝึกอบรมนักเรียน ให้รู้จักวิธีการรับมือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

สถาบัน SMEAG

CAPITAL CAMPUS
( แคมปัส – แคปปิทอล )

ตั้งอยู่ที่ : Guadalupe, Cebu ประเทศฟิลิปปินส์

สภาพแวดล้อม : Guadalupe เป็นศูนย์กลางทางการเมือง ของเขตปกครองเซบู มีหน่วยงานรัฐบาลรายล้อมวิทยาเขตเป็นย่านที่อยู่อาศัยของบุคคลสำคัญของรัฐบาล ทำให้บริเวณโดยรอบมีความปลอดภัยสูงมาก

ห้องเรียน : มีห้องเรียนตัวต่อตัว 1:1 -156 ห้อง, ห้องเรียนกลุ่มเล็ก 1:4 -21 ห้อง, ห้องเรียนกลุ่มใหญ่ 1:8 -4 ห้อง, ห้องเรียนกลุ่ม -3 ห้องห้องประชุม -1 ห้อง,และห้องไว้ให้สำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาด้วยตนเอง

หอพัก  : ห้องพัก 1 คน – 8 ห้อง, ห้องพัก 2 คน -6 ห้อง, ห้องพัก 3 คน -111 ห้อง,  ห้องพัก 4 คน -81ห้อง

สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ : ห้องรับประทานอาหาร, ร้านสะดวกซื้อ, โรงภาพยนตร์, ยิม, สนามบาสเกตบอล, โต๊ะปิงปอง, โต๊ะบิลเลียด, ร้านกาแฟ, ร้านนวด, โรงเรียนอนุบาล, ห้องครัวทำอาหารด้วยตนเอง

กฏระเบียบและข้อบังคับ : วันจันทร์-ศุกร์, วันหยุดสุดสัปดาห์/นักขัตฤกษ์ สามารถออกด้านนอก และพักค้างคืนได้แต่ต้องได้รับอนุญาตก่อน
• Curfew : 11:00 pm
• จำเป็นต้องเข้าชั้นเรียน Sparta เช้าและเย็น ในช่วง 4 สัปดาห์แรกของการเรียน

หลักสูตร SMEAG

SMEAG เปิดหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษหลากหลายหลักสูตร รวมถึง

• ESL เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้พื้นฐาน สำหรับการใช้งานทั่วไป

• Speaking Master เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษในระยะเวลาสั้น

• IELTS เพื่อเตรียมสอบ IELTS สำหรับการศึกษาต่อ

• TOEFL เพื่อเตรียมสอบ TOEFL สำหรับการศึกษาต่อ

• TOEIC เพื่อเตรียมสอบ TOEIC สำหรับการสมัครงาน

• BUSINESS เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้สำหรับการใช้งานในการทำธุรกิจ

หลักสูตร ESL

ESL : English as a Second Language : หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง 

หลักสูตร ESL เป็นหลักสูตรพื้นฐานของ SMEAG มีการแบ่งระดับภาษาออกเป็น 6 ระดับ ตั้งแต่ 0-5 โดยอิงตามเกณฑ์ CEFR ของสหภาพยุโรป

หลักสูตร ESL ของ SMEAG พัฒนาขึ้นโดยอิงกับ Cambridge English ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการเรียนและพัฒนาทักษะ ความรู้ด้านภาษาอังกฤษอย่างมีคุณภาพ

ผู้เรียนจะได้รับการผลักดันให้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษผ่านทางชั้นเรียนเกี่ยวกับ Conversation, Grammar, Reading, Listening, Writing, Vocabulary SMEAG ESL จะช่วยให้ผู้เรียนได้ 4 ทักษะ (Listening/Reading/Writing/Speaking) อย่างสมดุล เพื่อเตรียมพร้อมที่จะก้าวไปสู่หลักสูตรระดับสูงขึ้น

•  เหมาะสำหรับนักเรียน : ที่ต้องการปรับพื้นฐานตั้งแต่ระดับพื้นฐาน-สูง และต้องการชั้นเรียนที่เข้มข้นแบบตัวต่อตัว (1:1)
• วิทยาเขตที่เปิดสอน : CAPITAL
•  ระยะเวลาเรียน : อย่างต่ำ 4 สัปดาห์

ตัวอย่างตารางเรียนใน 1 วัน

หลักสูตร Speaking Master

Speaking Master : หลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษในระยะเวลาสั้น

หลักสูตร Speaking Master มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการพูดผ่านหลากหลายกิจกรรม เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการพูดหลากหลายรูปแบบในระยะเวลาสั้น อีกทั้ง หลักสูตรนี้จะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการพูดในที่สาธารณะ และพัฒนาทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนจะได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษและกรอบความคิดสากลไปพร้อมกัน

•  เหมาะสำหรับนักเรียน : ที่ต้องการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษในระยะเวลาสั้น

•  วิทยาเขตที่เปิดสอน : CAPITAL

•  ระยะเวลาเรียน : อย่างต่ำ 4 สัปดาห์

ตัวอย่างตารางเรียนใน 1 วัน

หลักสูตร IELTS

IELTS : International English Language Testing System: หลักสูตรเพื่อเตรียมสอบวัดระดับภาษาอังกฤษนานาชาติ

IELTS คือ การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ ออกแบบการสอบโดยมหาวิทยาลัย Cambridge ESOL, the British Council และ IDP (ออสเตรเลีย IELTS)

คอร์สเตรียมสอบ IELTS ของ SMEAG มีด้วยกัน 4 ทักษะ – Listening, Reading, Writing, และ Speaking ทาง SMEAG มีคณะครูที่มีคุณภาพ ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกที่เข้มข้นถึง 7 ขั้นตอน และใช้เวลาอีกสองเดือน ในการฝึกอบรมอย่างเข้มงวดโดย British Council

• เหมาะสำหรับนักเรียน : ที่วางแผนจะไปเรียนต่อต่างประเทศ หรือ ย้ายถิ่นฐานไปต่างประเทศรวมถึงต้องการจะได้คะแนนสอบดังที่คาดหวัง ภายในระยะเวลาอันสั้น และสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาภาษาอังกฤษแบบทางการในเชิงลึก
วิทยาเขตที่เปิดสอน : CAPTIAL
ระยะเวลาเรียน : อย่างต่ำ 4 สัปดาห์, หลักสูตรรับรองผล IELTS จะต้องลงเรียน 12 สัปดาห์

ตัวอย่างตารางเรียนใน 1 วัน

จุดเด่น หลักสูตร IELTS ของ SMEAG

1.  ที่แรก และ ที่เดียว สำหรับศูนย์สอบ IELTS ที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ ในฟิลิปปินส์ SMEAG ร่วมกับ the British Council ดำเนินการสอบ IELTS อย่างเป็นทางการ นับตั้งแต่ กรกฎาคม 2011

2.  SMEAG จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ดำเนินการโดย the British Council เพื่อที่จะฝึกอบรมครู ให้ได้รับข้อมูล IELTS ที่เที่ยงตรง และใหม่ล่าสุด เป็นเวลา 8 ชั่วโมง ผลลัพธ์ก็คือ นักเรียนจะได้รับประสบการณ์การเรียน IELTS ที่มีคุณภาพ ส่งผลให้นักเรียนทำคะแนนสอบได้สูงขึ้น

3.  SMEAG มีศูนย์ทรัพยากร IELTS (IRC) คอยรับข้อมูลล่าสุดจาก the British Council ส่งผลให้มีเครื่องมือหลากหลายเตรียมพร้อมสำหรับผู้ที่จะเข้าสอบ อาทิเช่น หนังสือแบบฝึกหัด IELTS ล่าสุด, CD, DVD

4.  หลักสูตรรับรองผล IELTSไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน และค่าสอบ จนกว่านักเรียนจะประสบผลสำเร็จได้คะแนนสอบดังที่ตั้งเป้าหมายไว้ สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนอย่างต่ำ12 สัปดาห์ มีเงื่อนไขคือต้องเข้าเรียนครบทุกครั้ง และมีความประพฤติดี

ผลลัพธ์ของความสำเร็จของนักเรียน

SMEAG IELTS 12 weeks

รีวิวเรียน IELTS กับ SMEAG

หลักสูตร TOEFL

TOEFL : Test of English as a Foreign Language : หลักสูตรเพื่อเตรียมการทดสอบภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ

TOEFL คือ การทดสอบภาษาอังกฤษที่พัฒนาโดย America ETS เพื่อวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนที่มาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ที่มีแผนจะศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ในอเมริกา, แคนาดา, ออสเตรเลีย, อังกฤษ เป็นต้น

SMEAG เป็นศูนย์สอบ TOEFL iBT อย่างเป็นทางการ ผู้ควบคุมการสอบได้รับการอบรมโดยตรงจากสำนักงานใหญ่ ETS ส่งผลให้หลักสูตรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หลักสูตรเรียนเตรียมสอบ TOEFL ของ SMEAG จะเป็นการเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการวัดผลภาษาอังกฤษ 4 ทักษะ คือ Listening, Reading, Writing, Speaking

• เหมาะสำหรับนักเรียน : ที่ต้องการผลคะแนนสอบอย่างเป็นทางการ เพื่อสมัครงาน หรือย้ายถิ่นฐานภายในระยะเวลาอันสั้น และผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง มากกว่าแค่ระดับการสื่อสารพื้นฐาน
• วิทยาเขตที่เปิดสอน : CAPITAL
• ระยะเวลาเรียน : อย่างต่ำ 4 สัปดาห์, หลักสูตรรับรองผล TOEFL จะต้องเรียน 12 สัปดาห์

ตัวอย่างตารางเรียนใน 1 วัน

จุดเด่น หลักสูตร TOEFL ของ SMEAG

1.  ศูนย์สอบ TOEFL ในเซบู ที่ได้รับการรับรองโดย ETS นับตั้งแต่ปี 2014, การสอบ iBT TOEFL บริหารจัดการโดย SMEAG และ ETS

2.  มีการจำลองการสอบ iBT TOEFL ในวันเสาร์ ทุกสัปดาห์ ณ ศูนย์สอบจริง ช่วยให้นักเรียนประสบผลสำเร็จได้คะแนนสอบดังที่ตั้งเป้าหมายไว้

3.  หลักสูตรรับรองผล TOEFLไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน และค่าสอบ จนกว่านักเรียนจะประสบผลสำเร็จได้คะแนนสอบดังที่ตั้งเป้าหมายไว้ สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนอย่างต่ำ12 สัปดาห์ มีเงื่อนไขคือ ต้องเข้าเรียนครบทุกครั้ง และมีความประพฤติดี

4.  หลักสูตร TOEFL ที่ SMEAG ขึ้นตรงกับ ศูนย์ IELTS ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในฟิลิปปินส์

SMEAG Official TOEFL Result

Photo Credit : SMEAG Weekly Newsletter JULY 23-29

หลักสูตร TOEIC

TOEIC : Test of English for International Communication: หลักสูตรเพื่อเตรียมการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในระดับนานาชาติ

TOEIC คือ การทดสอบภาษาอังกฤษที่พัฒนาโดย ETS ในปี 1979 ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับผู้ที่ทำงานในระดับนานาชาติ

TOEIC ที่ SMEAG ไม่เพียงแต่พัฒนาหลักสูตรเพื่อนักเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเท่านั้นยังมีการศึกษาแนวข้อสอบล่าสุด เพื่อที่จะนำไปใช้กับตำราเรียนของ SMEAG อีกด้วย

• เหมาะสำหรับนักเรียน : ที่ต้องการผลคะแนนสอบอย่างเป็นทางการ เพื่อสมัครงาน หรือย้ายถิ่นฐานภายในระยะเวลาอันสั้น
• วิทยาเขตที่เปิดสอน : CAPITAL
• ระยะเวลาเรียน : อย่างต่ำ 4 สัปดาห์, หลักสูตรรับรองผลสอบ TOEIC จะต้องลงเรียนขั้นต่ำ 12 สัปดาห์

ตัวอย่างตารางเรียนใน 1 วัน

จุดเด่น หลักสูตร TOEIC ของ SMEAG

1.  ศูนย์สอบ TOEIC ที่ได้รับการรับรองโดย ETS เพียงแห่งเดียวในเซบู ตั้งอยู่ที่วิทยาเขต CAPITAL นับตั้งแต่ กรกฎาคม 2012 จนถึงปัจจุบัน จัดดำเนินการสอบโดย SMEAG และ ETS

2.  ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี, the R&D manager ที่ SMEAG มีการจัดอบรมคณะครูเป็นประจำเพื่อพัฒนาคุณภาพของชั้นเรียน TOEIC ให้ดีขึ้น SMEAG ยังเปิดโอกาศให้ครูลองทำข้อสอบจำลอง และข้อสอบจริง เพื่อเก็บข้อมูลแนวโน้มข้อสอบล่าสุด นำไปปรับปรุงตำราเรียนให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ ส่งผลให้นักเรียนมีโอกาสได้คะแนนสูงขึ้น

3.  SMEAG มอบโอกาศให้สำหรับชั้นเรียน Speaking และ Writing ให้นักเรียนมีโอกาศได้ฝึกทำข้อสอบจำลอง iBT/CBT ณ ศูนย์สอบจริง ด้วยประสบการณ์นี้ ส่งผลให้นักเรียนได้รับคะแนนสอบ ดังที่ตั้งเป้าหมายไว้ได้เร็วขึ้น

4.  หลักสูตรรับรองผล TOEICไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน และค่าสอบ จนกว่านักเรียนจะประสบผลสำเร็จได้คะแนนสอบดังที่ตั้งเป้าหมายไว้ สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนอย่างต่ำ12 สัปดาห์ มีเงื่อนไขคือ ต้องเข้าเรียนครบทุกครั้ง และมีความประพฤติดี

พัฒนาการคะแนนสอบ : หลักสูตรรับรองผล TOEIC

หลักสูตร BUSINESS

BUSINESS : หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อประกอบธุรกิจ  

เรียนรู้สำนวนภาษาอังกฤษ การสื่อสารและการแสดงทางธุรกิจ ที่ใช้กันทั่วไปในแวดวงธุรกิจระหว่างประเทศ รวมถึงการเขียนรายงาน การเขียนอีเมล การใช้งานภาษาอังกฤษในการประชุม การเจรจาต่อรองและตกลงทางธุรกิจ ส่งผลให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมการทำงาน และเติบโตในสภาพแวดล้อมสากล เป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลก

SMEAG เป็สถาบันที่ได้จัดการฝึกอบรมให้กับองค์กรหลายๆแห่ง

• เหมาะสำหรับนักเรียน : ที่มีความปรารถนา จะทำงานร่วมกับบริษัทระดับโลก ติดต่อลูกค้าจากทั่วโลก เรียนรู้เทคนิคการส่งต่อความรู้ทางธุรกิจให้บุคคลอื่น
วิทยาเขตที่เปิดสอน : CAPITAL
ระยะเวลาเรียน : อย่างต่ำ 4 สัปดาห์

ตัวอย่างตารางเรียนใน 1 วัน

จุดเด่น หลักสูตร BUSINESS ของ SMEAG

1.   ศูนย์สอบ BULATS(ศูนย์ทดสอบภาษาอังกฤษธุรกิจ) เพียงที่เดียวของฟิลิปปินส์ ที่ได้รับการรับรองโดย Cambridge มีบริษัท และองค์กร มากกว่า 11,000 แห่งทั่วโลก ที่ใช้การสอบ BULATS เพื่อพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรในองค์กร นักเรียนสามารถตรวจสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของตนเองได้ตลอดเวลา โดยการเข้าสอบ BULATS, TOEIC และ TOEFL ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก

2.   การเพิ่มประสิทธิภาพของทักษะการนำเสนอ โดยเน้นทักษะด้านการสื่อสาร นักเรียนจะได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมการนำเสนอหลากหลายรูปแบบ ประกอบกับข้อเสนอแนะของครูผู้สอน ส่งผลให้ทักษะการนำเสนอของนักเรียน มีการพัฒนาก้าวหน้าแบบองค์รวม

3.  การฝึกอบรมทางธุรกิจอย่างเข้มข้น ด้วยชั้นเรียนปกติ 450 นาทีต่อวัน ในหลักสูตรเตรียมความพร้อมธุรกิจเชิงปฏิบัติ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทักษะอย่างเท่าเทียมกัน ระหว่าง ทักษะการสื่อสารมืออาชีพระดับโลก และทักษะการสื่อสารทั่วไป จึงเหมาะสำหรับ นักเรียนที่มีความปรารถนาจะเข้าชั้นเรียนระยะสั้น แต่ได้ผลลัพธ์มากที่สุด

สนใจสมัครเรียน SMEAG ?

ราคา SMEAG ของปี 2023

Program/CourseAccomodation4 weeks USD4 weeks THB8 weeks USD8 weeks THB12 weeks USD12 weeks THB16 weeks USD16 weeks THB20 weeks USD20 weeks THB24 weeks USD24 weeks THB
ESL (Cambridge for Adult) / KET, PET, FCE / 1 Bed1,96068,6003,820133,7005,680198,8007,540263,9009,400329,00011,260394,100
ESL (Cambridge for Adult) / KET, PET, FCE / 2 Beds1,78062,3003,460121,1005,140179,9006,820238,7008,500297,50010,180356,300
ESL (Cambridge for Adult) / KET, PET, FCE / 3 Beds1,68058,8003,260114,1004,840169,4006,420224,7008,000280,0009,580335,300
ESL (Cambridge for Adult) / KET, PET, FCE / 4 Beds1,60056,0003,100108,5004,600161,0006,100213,5007,600266,0009,100318,500
ESL (Cambridge for Adult) / KET, PET, FCE / 5 Beds1,52053,2002,940102,9004,360152,6005,780202,3007,200252,0008,620301,700
ESL (Cambridge for Adult) / KET, PET, FCELocal Fees (PHP/THB)15,4009,54823,93014,83737,23023,08345,06027,93752,89032,79260,72037,646
ESL (Cambridge for Adult) / CAE1 Bed2,42084,7004,730165,5507,060247,1009,380328,30011,700409,50014,020490,700
ESL (Cambridge for Adult) / CAE2 Beds2,24078,4004,370152,9506,520228,2008,660303,10010,800378,00012,940452,900
ESL (Cambridge for Adult) / CAE3 Beds2,14074,9004,170145,9506,220217,7008,260289,10010,300360,50012,340431,900
ESL (Cambridge for Adult) / CAE4 Beds2,06072,1004,010140,3505,980209,3007,940277,9009,900346,50011,860415,100
ESL (Cambridge for Adult) / CAE5 Beds1,98069,3003,850134,7505,740200,9007,620266,7009,500332,50011,380398,300
ESL (Cambridge for Adult) / CAELocal Fees (PHP/THB)15,4009,54823,93014,83737,23023,08345,06027,93752,89032,79260,72037,646
ESL 2 Speaking Master / KET, PET, FCE1 Bed2,22077,7004,340151,9006,460226,1008,580300,30010,700374,50012,820448,700
ESL 2 Speaking Master / KET, PET, FCE2 Beds2,04071,4003,980139,3005,920207,2007,860275,1009,800343,00011,740410,900
ESL 2 Speaking Master / KET, PET, FCE3 Beds1,94067,9003,780132,3005,620196,7007,460261,1009,300325,50011,140389,900
ESL 2 Speaking Master / KET, PET, FCE4 Beds1,86065,1003,620126,7005,380188,3007,140249,9008,900311,50010,660373,100
ESL 2 Speaking Master / KET, PET, FCE5 Beds1,78062,3003,460121,1005,140179,9006,820238,7008,500297,50010,180356,300
ESL 2 Speaking Master / KET, PET, FCELocal Fees (PHP/THB)15,4009,54823,93014,83737,23023,08345,06027,93752,89032,79260,72037,646
ESL 2 Speaking Master / CAE1 Bed2,68093,8005,260184,1007,840274,40010,420364,70013,000455,00015,580545,300
ESL 2 Speaking Master / CAE2 Beds2,50087,5004,900171,5007,300255,5009,700339,50012,100423,50014,500507,500
ESL 2 Speaking Master / CAE3 Beds2,40084,0004,700164,5007,000245,0009,300325,50011,600406,00013,900486,500
ESL 2 Speaking Master / CAE4 Beds2,32081,2004,540158,9006,760236,6008,980314,30011,200392,00013,420469,700
ESL 2 Speaking Master / CAE5 Beds2,24078,4004,380153,3006,520228,2008,660303,10010,800378,00012,940452,900
ESL 2 Speaking Master / CAELocal Fees (PHP/THB)15,4009,54823,93014,83737,23023,08345,06027,93752,89032,79260,72037,646
IELTS/TOEFL / Pre TOEFL / TOEFL Foundation1 Bed2,22077,7004,340151,9006,460226,1008,580300,30010,700374,50012,820448,700
IELTS/TOEFL / Pre TOEFL / TOEFL Foundation2 Beds2,04071,4003,980139,3005,920207,2007,860275,1009,800343,00011,740410,900
IELTS/TOEFL / Pre TOEFL / TOEFL Foundation3 Beds1,94067,9003,780132,3005,620196,7007,460261,1009,300325,50011,140389,900
IELTS/TOEFL / Pre TOEFL / TOEFL Foundation4 Beds1,86065,1003,620126,7005,380188,3007,140249,9008,900311,50010,660373,100
IELTS/TOEFL / Pre TOEFL / TOEFL Foundation5 Beds1,78062,3003,460121,1005,140179,9006,820238,7008,500297,50010,180356,300
IELTS/TOEFL / Pre TOEFL / TOEFL FoundationLocal Fees (PHP/THB)15,4009,54823,93014,83737,23023,08345,06027,93752,89032,79260,72037,646
IELTS/TOEFL / IELTS (5.5 - 7.0) / TOEFL (60 - 100)1 Bed2,34081,9004,580160,3006,820238,7009,060317,10011,300395,50015,640547,400
IELTS/TOEFL / IELTS (5.5 - 7.0) / TOEFL (60 - 100)2 Beds2,16075,6004,220147,7006,280219,8008,340291,90010,400364,00014,560509,600
IELTS/TOEFL / IELTS (5.5 - 7.0) / TOEFL (60 - 100)3 Beds2,06072,1004,020140,7005,980209,3007,940277,9009,900346,50013,960488,600
IELTS/TOEFL / IELTS (5.5 - 7.0) / TOEFL (60 - 100)4 Beds1,98069,3003,860135,1005,740200,9007,620266,7009,500332,50013,480471,800
IELTS/TOEFL / IELTS (5.5 - 7.0) / TOEFL (60 - 100)5 Beds1,90066,5003,700129,5005,500192,5007,300255,5009,100318,50013,000455,000
IELTS/TOEFL / IELTS (5.5 - 7.0) / TOEFL (60 - 100)Local Fees (PHP/THB)15,4009,54823,93014,83737,23023,08345,06027,93752,89032,79260,72037,646
TOEIC / Pre TOEIC1 Bed2,14074,9004,180146,3006,220217,7008,260289,10010,300360,50012,340431,900
TOEIC / Pre TOEIC2 Beds1,96068,6003,820133,7005,680198,8007,540263,9009,400329,00011,260394,100
TOEIC / Pre TOEIC3 Beds1,86065,1003,620126,7005,380188,3007,140249,9008,900311,50010,660373,100
TOEIC / Pre TOEIC4 Beds1,78062,3003,460121,1005,140179,9006,820238,7008,500297,50010,180356,300
TOEIC / Pre TOEIC5 Beds1,70059,5003,300115,5004,900171,5006,500227,5008,100283,5009,700339,500
TOEIC / Pre TOEICLocal Fees (PHP/THB)15,4009,54823,93014,83737,23023,08345,06027,93752,89032,79260,72037,646
TOEIC / TOEIC 600 - 900 +1 Bed2,22077,7004,340151,9006,460226,1008,580300,30010,700374,50012,820448,700
TOEIC / TOEIC 600 - 900 +2 Beds2,04071,4003,980139,3005,920207,2007,860275,1009,800343,00011,740410,900
TOEIC / TOEIC 600 - 900 +3 Beds1,94067,9003,780132,3005,620196,7007,460261,1009,300325,50011,140389,900
TOEIC / TOEIC 600 - 900 +4 Beds1,86065,1003,620126,7005,380188,3007,140249,9008,900311,50010,660373,100
TOEIC / TOEIC 600 - 900 +5 Beds1,78062,3003,460121,1005,140179,9006,820238,7008,500297,50010,180356,300
TOEIC / TOEIC 600 - 900 +Local Fees (PHP/THB)15,4009,54823,93014,83737,23023,08345,06027,93752,89032,79260,72037,646
Business1 Bed2,72095,2005,340186,9007,960278,60010,580370,30013,200462,00015,820553,700
Business2 Beds2,54088,9004,980174,3007,420259,7009,860345,10012,300430,50014,740515,900
Business3 Beds2,44085,4004,780167,3007,120249,2009,460331,10011,800413,00014,140494,900
Business4 Beds2,36082,6004,620161,7006,880240,8009,140319,90011,400399,00013,660478,100
Business5 Beds2,28079,8004,460156,1006,640232,4008,820308,70011,000385,00013,180461,300
BusinessLocal Fees (PHP/THB)15,4009,54823,93014,83737,23023,08345,06027,93752,89032,79260,72037,646

หมายเหตุ :

1. คำนวนอัตราแลกเปลี่ยนที่ 

1 USD1 PHP
35.000.62

2. ขอให้พิจารณาข้อมูลด้วยสกุลเงิน USD และ PHP เป็นหลัก (ค่าใช้จ่าย THB จัดทำไว้เพื่อความสะดวกในการประมาณการเพียงเท่านั้น) สำหรับอัตราแลกเปลี่ยนที่นักเรียนจะชำระ จะเป็นอัตราแลกเปลี่ยน อิงตามธนาคาร ณ วันที่นักเรียนเลือกที่จะชำระค่าใช้จ่าย

3.ราคานี้รวมค่าสมัครเรียน ค่าที่พัก ค่าเรียน ยังไม่รวมโปรโมชั่นส่วนลด (ถ้ามี)

4. Local Fees คือ ค่าธรรมเนียมต่างๆที่นักเรียนต้องเตรียมไปชำระกับสถาบัน เมื่อเดินทางไปถึงสถาบันที่ฟิลิปปินส์แล้ว ซึ่งอาจรวมถึง SSP (ใบอนุญาตสำหรับการศึกษาที่ฟิลิปปินส์), VISA (ค่าวีซ่า หากลงเรียนมากกว่า 4 สัปดาห์), ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่ามัดจำหอพัก เป็นต้น

5.หากต้องการใบเสนอราคา ฉบับละเอียด สามารถติดต่อและแจ้ง a) ชื่อสถาบัน, b) หลักสูตร, c) รูปแบบห้องพัก และ d) ระยะเวลาเรียน … สัปดาห์ มาได้ที่ Line: @korpungun

All Credits : SMEAG

รีวิวประสบการณ์นักเรียนไทย

เรียนภาษาอังกฤษที่ SMEAG ฟิลิปปินส์

“เป็นประสบการณ์ครั้งแรกของหนูกับประเทศฟิลิปปินส์ และ คอร์ส TOEFL สุดหฤโหด ที่รับประกันความโหดจนต้องร้องขอชีวิต!” อ่านต่อ...

มาย — รีวิว เรียนหลักสูตร TOEFL ที่ฟิลิปปินส์

ประสบการณ์เรียนที่ SMEAG

“ผมชอบ 1:1 ทั้งหมดเลย ไม่แน่ใจว่าอาจารย์ผมดีด้วยรึเปล่า ถูกโฉลกกับอาจารย์พอดี ก็เลยสนุกอยู่ครับ” อ่านต่อ...

ท็อป — รีวิว SMEAG หลักสูตร ESL 1 & PRE-TOEIC

“ตอนแรกที่ตัวเองไป คือพูดอะไรไม่ได้เลยค่ะ รู้แต่การแนะนำตัวเอง แต่พออยู่ได้ประมาณ 3 เดือน เตยสามารถพูดได้เป็นประโยคยาวๆ เลยค่ะ” อ่านต่อ...

ใบเตย — รีวิว SMEAG เรียน ESL และ IELTS รวม 22 สัปดาห์

ประสบการณ์เรียนภาษาอังกฤษ 3 เดือนที่เซบู SMEAG

“ทุกคนที่อยู่ที่นี่เฟรนด์ลี่ มันทำให้เราไม่กังวลและทำให้เรากล้าที่จะพูดมากขึ้น ครูทุกคนพร้อมจะสอน ผิดไม่เป็นไร ขอให้กล้าพูด กล้าแสดงออก” อ่านต่อ...

จ๋า — รีวิว ประสบการณ์เรียนภาษาอังกฤษ 3 เดือนที่เซบู

ประสบการณ์การเรียน TOEFL ที่ฟิลิปปินส์ โดย แน็ต

“การเรียน 1:1 ก็ดีนะคะ เหมือนเขารู้จุดอ่อนเรา เขาก็จะช่วยเราได้เลย แต่บางคลาสที่เรียนเป็นกลุ่มก็ต้องตามเพื่อนให้ทัน ครู TOEFL ที่นี่ดีค่ะ” อ่านต่อ...

แน็ต — รีวิว ประสบการณ์การเรียน TOEFL ที่ SMEAG

ประสบการณ์การเรียน ESL ที่ฟิลิปปินส์ โดย แมค

“สำหรับแมคการอ่านจะยากที่สุดเลย แต่ก็เริ่มอ่านได้ในประโยคที่ง่ายๆ เริ่มพูดคุยกับรูมเมทได้แล้ว อาจจะยังไม่มากแต่แมคก็เริ่มพึ่งพาตัวเองได้แล้ว” อ่านต่อ...

แมค — รีวิว ประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษที่ SMEAG

“ครูที่นี่ Friendly มากค่ะ เหมือนได้เรียนกับรุ่นพี่คนนึง เวลาเรียนด้วยครูจะคุยสนุกมาก คุยชีวิตประจำวันของเราอย่างไปเที่ยวไหนมาบ้าง ทำอะไรบ้าง” อ่านต่อ…

อีฟ — รีวิว หลักสูตร ESL 4 สัปดาห์ ที่ SMEAG

“ตอนแรกที่มาก็กลัวเหมือนกันว่าจะฟังไม่รู้เรื่องสื่อสารไม่ได้ แต่พอมาถึงแล้วก็คือเราได้ใช้จนเป็นชีวิตประจำวันทั้งพูดคุยกับครู กับเพื่อน กับคนทั่วไป” อ่านต่อ…

เนย — รีวิว หลักสูตร ESL และ IELTS ที่ SMEAG

รีวิวเรียน ESL กับ SMEAG โดยองศา

ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศก้อปันกัน
ได้รับการรับรองจากทางสถาบันให้เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของ SMEAG

ติดต่อ Line : @korpungun

# สถาบัน SMEAG ฟิลิปปินส์
All Credits : SMEAG GLOBAL EDUCATION

ขอรับคำปรึกษา

 

เรียนต่อแคนาดา อเมริกา

Line : @korpungun

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์

Line : @kpglearn

คอร์สออนไลน์ KPG LIVE

Line : @kpglive

TEL: 094-883-8778

JOIN

นัดหมายพูดคุยผ่าน