แนะนำวิธีการใช้งาน KPG Portal

แนะนำวิธีการใช้งาน KPG Portal

แนะนำวิธีการใช้งาน KPG Portal
สำหรับการดำเนินการเรียนต่อต่างประเทศกับ KPG OVERSEAS

Portal (พอร์ทัล) นี้พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยอำนวยการขั้นตอนต่างๆ สำหรับการศึกษาต่อต่างประเทศให้กับผู้ใช้บริการของก้อปันกัน ที่กรอก KPG Intake from เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สนใจศึกษาต่อต่างประเทศ … พอร์ทัลนี้จะช่วยคุณอย่างไร?

1. ขั้นตอนดำเนินการที่ชัดเจน: พอร์ทัลของ KPG OVERSEAS นี้จะทำให้คุณจะเห็นภาพ ทำความเข้าใจ และติดตามเกี่ยวกับขั้นตอนและรายการต่างๆ ที่ต้องดำเนินการสำหรับการศึกษาต่อของคุณได้ไม่ยาก

2. ลดความยุ่งยาก: ทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการศึกษาต่อต่างประเทศของคุณอยู่ที่นี่ ตั้งแต่ประมาณการค่าใช้จ่าย ไทม์ไลน์การดำเนินการ เอกสารต่างๆ หลักฐานการชำระค่าใช้จ่าย รวมถึงฐานความรู้ (knowledge base) เปรียบเสมือนคู่มือแนะนำการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ และการเตรียมตัวก่อนเดินทาง

3. เลี่ยงปัญหา: ขั้นตอนและคำแนะนำสำหรับการดำเนินการในพอร์ทัลพัฒนาขึ้นมาจากประสบการณ์ ที่จะช่วยให้การดำเนินการเป็นไปอย่างราบรื่น และทำให้คุณมีความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อต่างประเทศ

6 เมนูอำนวยการศึกษาต่อต่างประเทศ

1) Home : หน้าแรก

ในหน้า Home คุณจะสามารถดูรายละเอียดภาพรวมต่างๆ อาทิ สิ่งที่คุณต้องทำ เช่น การกรอกแบบฟอร์ม การอัพโหลดเอกสาร การเตรียมเอกสาร การเตรียมตัวสัมภาษณ์วีซ่า การจัดส่ง passport รวมถึงรายการชำระค่าใช้จ่ายในใบแจ้งหนี้ (Invoice) และรายละเอียดการบริการที่ต้องศึกษาและเซ็นต์อนุมัติให้ก้อปันกันดำเนินการได้ (Proposal) 

2) Tasks : รายการที่ต้องทำ

ในส่วนของ Tasks คุณสามารถดูรายการที่คุณต้องทำ พร้อมกับวิธีการดำเนินการได้ เมื่อคลิกลงบนชื่อรายการนั้นๆ (ดังตัวอย่างที่ปรากฎขึ้นด้านขวามือของรูป) บางรายการอาจได้รับการแจ้งให้ดำเนินการตั้งแต่เริ่มต้น บางรายการอาจตามมาในภายหลัง เมื่อรายการใดสำเร็จลุล่วงไปแล้ว เราสามารถเช็คลงในกล่องสี่เหลี่ยมว่าเสร็จสิ้นแล้วได้

3) Projects : โปรเจค

สำหรับการดูภาพรวมของการดำเนินการ ขั้นตอน และรายการที่ต้องทำระหว่าง KPG team และผู้ใช้บริการ สามารถดูได้ในหน้า Projects นี้ครับ ซึ่งในแต่ละรายการที่ต้องดำเนินการจะระบุว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบ และจะต้องดำเนินการอย่างไร

4) Financials : ค่าใช้จ่ายถึงก้อปันกัน

สำหรับการแจ้งชำระค่าใช้จ่าย พร้อมหลักฐานการชำระค่าใช้จ่ายที่คุณชำระให้กับก้อปันกัน เช่น ค่าสมัครเรียน ค่าใช้จ่ายสำหรับการสมัครขอวีซ่า และค่ามัดจำบริการของก้อปันกัน จะปรากฏและได้รับการบันทึกไว้ในเมนูนี้ครับ ดังนั้น ไม่ต้องกังวลไปว่า ก้อปันกันจะจัดเก็บค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อนไหม จัดเก็บอะไรไปแล้วบ้าง สามารถตรวจในนี้ได้ทุกเมื่อ 🙂

(สำหรับการสมัครเรียนต่ออเมริกา เรียนต่อแคนาดากับก้อปันกัน ผู้สมัครสามารถชำระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมในการศึกษาถึงสถานศึกษาในต่างประเทศได้โดยตรง ในอัตราค่าใช้จ่ายปกติ)

5) Proposals : รายละเอียดข้อเสนอ

ในหน้านี้คุณสามารถเข้าดูรายละเอียดข้อเสนอ รวมถึงไทม์ไลน์การดำเนินการ ประมาณการค่าใช้จ่าย และเงื่อนไขการบริการ คุณสามารถคลิกเพื่อลงนามอนุมัติให้ก้อปันกันดำเนินการบริการคุณได้อีกด้วย

(ก้อปันกันจะนำข้อมูลและรายละเอียดของผู้สมัครไปดำเนินการสมัครให้
เมื่อผู้สมัครเซ็นต์อนุมัติให้เราดำเนินการสมัครเรียนแทนผู้สมัครได้แล้วเท่านั้น)

6) How-to (Wiki) : ฐานความรู้สนับสนุนการใช้งานและการดำเนินการ

ในเมนูนี้ คุณสามารถเข้าถึงคำอธิบาย และคำแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับการใช้งานระบบพอร์ทัล และการดำเนินการศึกษาต่อต่างประเทศได้

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE : @korpungun

ขอรับคำปรึกษา

บริการในการสมัคร ประสานงาน

แนะนำในการศึกษาต่อต่างประเทศ และเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ฟรี!

Line : @korpungun โทร 095-909-3960