กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนเข้าใช้เว็บไซต์นี้

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ (รวมถึงเอกสารที่อ้างถึงในเอกสารเหล่านี้) จะบอกถึงข้อกำหนดในการให้บริการที่คุณใช้งานหรือเข้า www.korpungun.com โดเมนย่อยหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องและ/หรือแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับเว็บไซต์ดังกล่าว(“เว็บไซต์“ของเรา) ไม่ว่าจะเป็นผู้เข้าชมหรือผู้ใช้ที่ลงทะเบียน การใช้เว็บไซต์ของเรา รวมถึงการใช้งาน เข้าชม หรือลงทะเบียนบัญชี หากคุณลงชื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเราผ่านทางบุคคลที่สาม เช่น Facebook, WeChat, Google เป็นต้น คุณจะต้องปฎิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา

กรุณาอ่านและยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้อย่างรอบคอบ ก่อนใช้งานเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของเรา

เราขอแนะนำให้คุณพิมพ์สำเนาข้อกำหนดเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต เมื่อใช้เว็บไซต์ของเรา คุณยืนยันว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและยอมรับว่าคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว

หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้คุณจะต้องไม่ใช้เว็บไซต์ของเรา

1. ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้อ้างถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ ซึ่งรวมไปถึงการใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา:

นโยบายส่วนบุคคลของเรา ซึ่งกำหนดเงื่อนไขที่เราดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณ หรือที่คุณให้ไว้กับเรา

นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของเรา ซึ่งระบุถึงการใช้งานที่ได้รับอนุญาตและสิ่งต้องห้ามในการใช้งานเว็บไซต์ เมื่อใช้งานเว็บไซต์ของเรา คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้นี้

นโยบายคุกกี้ของเรา ซึ่งระบุข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา

2. ข้อมูลเกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์ของเราดำเนินการโดย KorPunGun Co.,Ltd. (“เรา” หรือ “KorPunGun“) สำนักงานของเราตั้งอยู่ที่ 159 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ หนองแขม หนองแขม กรุงเทพ 10160 หมายเลขโทรศัพท์ของเราคือ +66 81 349 7669

3. การเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา

เราไม่รับประกันว่าเว็บไซต์หรือเนื้อหาใดๆ ที่มีอยู่ของเราจะพร้อมใช้งานตลอดเวลาหรือไม่มรการหยุดชะงัก การอนุญาตให้เข้าใช้เว็บไซต์ของเราเป็นแบบชั่วคราวเราอาจระงับ ถอน ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงบางส่วน หรือทั้งหมดของเว็บไซต์ของเราโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อคุณ หากเว็บไซต์ของเราไม่สามารถให้บริการได้ตลอดเวลาหรือในช่วงเวลาใดๆ

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการทำข้อตกลงที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับคุณในการเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลใดก็ตามที่เข้าใช้ไซต์ของเราผ่านทางอินเทอร์เน็ตของคุณทราบถึงข้อกำหนดในการให้บริการและข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่ระบุไว้ข้างต้นและสอดคล้องกับข้อกำหนดเหล่านี้

4. บัญชีและรหัสผ่านของคุณ

ในการลงทะเบียนสำหรับบัญชีผู้ใช้บนเว็บไซต์ของเราคุณต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปในการลงทะเบียนหรือมีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไปและได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองของคุณในการลงทะเบียนบัญชีบนเว็บไซต์ของเรา คุณจำเป็นต้อง (หรือบิดา มารดา หรือผู้ปกครองของคุณที่ทำหน้าที่แทนคุณ) มีอำนาจในการทำสัญญาผูกพันกับเรา และจะไม่ถูกเพิกถอนจากการกระทำดังกล่าวภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

หากคุณเลือกหรือได้รับรหัสประจำตัวผู้ใช้ รหัสผ่าน หรือข้อมูลอื่นใดที่เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยของเราในการตั้งค่าบัญชี คุณต้องรักษาข้อมูลดังกล่าวให้เป็นความลับ คุณต้องไม่เปิดเผยต่อบุคคลที่สามใดๆ ทั้งสิ้น

เรามีสิทธิ์ในการปิดการใช้งานรหัสประจำตัวผู้ใช้ หรือรหัสผ่านของผู้ใช้ ไม่ว่าคุณจะเลือกหรือได้รับการจัดสรรจากเรา เมื่อใดก็ตามหากอยู่ในความเห็นที่สมเหตุสมผลของเรา คุณไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับหรือข้อกำหนดใดๆ ในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้และ/หรือหากเราเชื่อว่าบัญชีของคุณถูกใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือหลอกลวง

หากคุณทราบหรือสงสัยว่าบุคคลอื่นที่คุณรู้รหัสประจำตัวผู้ใช้หรือรหัสผ่านของคุณ คุณต้องแจ้งให้เราทราบทันทีที่ [email protected] หลังจากได้รับการแจ้งเตือนดังกล่าวแล้ว คุณอาจจำเป็นต้องตั้งค่าบัญชีใหม่ด้วยรหัสประจำตัวและ/หรือรหัสผ่านใหม่

5. ราคา

ราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เราจะพยายามทำให้ที่ดีที่สุด แต่ราคาบางส่วนที่ระบุในเว็บไซต์อาจไม่ถูกต้อง เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาดในการกำหนดราคาใดๆ บนเว็บไซต์ของเรา และ/หรือในการจองที่กำลังดำเนินการแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์

บางครั้งเราอาจเสนอรายการโปรโมชั่น ข้อเสนอพิเศษ หรือคูปองในรูปแบบอื่นๆ บนเว็บไซต์ของเรา (“คูปอง”) คูปองจะมีข้อตกลงและเงื่อนไขที่จะนำไปใช้นอกเหนือจากข้อตกลงเหล่านี้ และจะเป็นโมฆะถ้าคุณพยายามที่จะแลกคูปองโดยการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้หรือข้อกำหนดของคูปอง ยกเว้นคูปองที่ระบุไว้อย่างชัดเจน คูปองไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นหรือส่วนลดอื่นๆ ได้ คูปองสามารถแลกเป็นเงินสดได้ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่นที่กำหนดไว้ในคูปองเท่านั้น คูปองนี้ไม่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้และไม่มีมูลค่าเป็นเงินสดใดๆ

6. การชำระเงิน

คุณสามารถเลือกที่ชำระค่าใช้จ่ายด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีของเรา หรือเลือกที่ชำระค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตด้วยระบบ GBPRIME ได้

  1. เว็บไซต์ online.korpungun.com จะไม่ได้เก็บข้อมูลบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ตามมาตรฐานความปลอดภัยสากล ยกเว้นวันหมดอายุ และเลข 4 หลักสุดท้ายของหมายเลขบัตรเครดิต เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงการทำรายการ
  2. เว็บไซต์ใช้บริการช่องทางการชำระเงิน (Payment Gateway) ของ GBPrime ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยในการชำระเงินออนไลน์ผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิต
  3. ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า จะถูกเก็บรักษาภายใต้ความปลอดภัยของระบบ และสามารถใช้ข้อมูลเพื่อติดต่อไปยังลูกค้า ภายใต้จุดประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของเรา

7. การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิก

ข้อตกลงใดๆ ที่ได้ทำขึ้นระหว่างนักเรียนและสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ เป็นความรับผิดชอบของนักเรียนในการทำความเข้าใจนโยบายการยกเลิกของสถาบันการศึกษาในต่างประเทศในขณะที่ทำการจอง ในกรณีที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาติดต่อเรา ทั้งนี้โดยทั่วไปแล้ว ซึ่งรายละเอียดนโยบายในการคืนเงินจะเป็นไปตามการชี้แจงของบริษัท และระเบียบของสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

8. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

เราเป็นเจ้าของหรือได้รับใบอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดบนเว็บไซต์ของเรา และในเนื้อหาที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของเรา ทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ และสนธิสัญญา (และ/หรือกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่คล้ายคลึงกันตามที่เกี่ยวข้อง) ทั่วโลก สงวนสิทธิ์ทั้งหมดนี้

  • คุณสามารถพิมพ์สำเนาหนึ่งชุด และสามารถดาวน์โหลดส่วนที่คัดลอกจากหน้าใดก็ได้บนเว็บไซต์ของเราเพื่อการใช้งานส่วนตัวของคุณ
  • คุณต้องไม่ดัดแปลงเนื้อหาใดๆ ในกระดาษหรือสำเนาดิจิทัลที่คุณพิมพ์ หรือดาวน์โหลดมาไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม และคุณต้องไม่ใช้ภาพประกอบ ภาพวิดีโอ หรือเสียง หรือกราฟิกใดๆ แยกออกมาจากข้อความที่แนบมาด้วย
  • ต้องยอมรับสถานะของเรา (และผู้ให้ข้อมูลที่ระบุใดๆ) ในฐานะผู้เขียนเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา
  • คุณต้องไม่ใช้เนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งบนเว็บไซต์ของเราเพื่อจุดประสงค์ทางการค้าโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากเรา
  • หากคุณพิมพ์ คัดลอก หรือดาวน์โหลด ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์เราโดยละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ สิทธิ์ในการใช้เว็บไซต์ของเราจะยุติลงทันที และคุณต้องเลือกว่าจะคืน หรือทำลายสำเนาเอกสารใดๆ ที่คุณทำขึ้นมา

9. ความเชื่อมั่นในข้อมูล

เนื้อหาของเว็บไซต์เราเป็นข้อมูลทั่วไปที่มีไว้ให้เท่านั้น คุณควรที่จะขอรับคำแนะนำจากทีมงานมืออาชีพของเราก่อนที่จะดำเนินการ หรืองดเว้นการกระทำใดๆ บนพื้นฐานของเนื้อหาบนเว็บไซต์เรา

เราจะพยายามอัพเดทข้อมูลบนเว็บไซต์ของเราอย่างเหมาะสม โดยเราจะเฝ้าติดตามและอัพเดทข้อมูลและรายละเอียดให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ แต่เราไม่สามารถรับรอง หรือรับประกัน ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือเป็นนัยว่าเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรามีความถูกต้อง ครบถ้วน หรือทันเหตุการณ์ตลอดเวลา เราแสดงข้อมูลที่สถาบันการศึกษาในต่างประเทศให้เรามาเป็นระยะๆ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความแน่นอนของรายละเอียดที่แสดงไว้ ด้วยขอบเขตสูงสุดตามกฎหมายที่บังคับใช้

10. ข้อจำกัดความรับผิดชอบของเรา

ข้อตกลงในการใช้งานเหล่านี้ไม่รวม หรือจำกัดความรับผิดชอบในการเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บส่วนตัวที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อ หรือการฉ้อฉล หรือการหลอกลวงโดยฉ้อโกงหรือความรับผิดอื่นที่ไม่สามารถยกเว้น หรือจำกัดโดยกฎหมายที่ใช้บังคับตามที่กำหนดไว้ในข้อ 17

เราไม่รวมเงื่อนไข การรับประกัน การรับรอง หรือข้อตกลงอื่นใดที่อาจส่งผลต่อเว็บไซต์ หรือเนื้อหาของเรา ไม่ว่าจะเป็นโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ในขอบเขตสูงสุดตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ของผู้ใช้ไม่ว่าจะในสัญญา การละเมิด (รวมทั้งประมาท) การฝ่าฝืนในหน้าที่ตามกฎหมายหรืออื่นๆ แม้ว่าจะเป็นแบบที่คาดการณ์ได้ เกิดขึ้นภายใต้ หรือเป็นการเชื่อมโยงกัน:

  • การใช้หรือไม่สามารถใช้เว็บไซต์ของเรา
  • การใช้หรือการพึ่งพาเนื้อหาใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเรา

หากคุณเป็นผู้ใช้ผู้บริโภค โปรดทราบว่าเราจะให้บริการเว็บไซต์ของเราเฉพาะผู้ใช้ในประเทศและส่วนตัวเท่านั้น คุณตกลงที่จะไม่ใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อจุดประสงค์ทางการค้าหรือธุรกิจใดๆ และเราไม่มีส่วนรับผิดต่อการสูญเสียกำไร การสูญเสียธุรกิจ การหยุดชะงักทางธุรกิจ และ/หรือการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจของคุณ

ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้ใช้บังคับ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดจากไวรัส การโจมตีแบบกระจายการให้บริการ หรือสิ่งอื่นที่ใดเป็นอันตรายต่อเทคโนโลยีที่อาจส่งผลต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ข้อมูล หรือเนื้อหาข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่นๆ เนื่องจากการใช้เว็บไซต์ของเรา หรือการดาวน์โหลดเนื้อหาใดๆ ของคุณบนเว็บไซต์ หรือบนเว็บไซต์ใดๆ ที่เชื่อมโยงกับคุณ

เราไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของเรา ลิงก์ต่างๆ ดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้ได้การรับรองจากเรา เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานของคุณ

เราจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำ ความผิดพลาด การละเลย การรับรอง การรับประกัน การฝ่าฝืนหรือความประมาทโดยหรือของสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ หรือนักเรียนด้วย

11. อัพโหลดเนื้อหาไปยังเว็บไซต์ของเรา

เมื่อใดก็ตามที่คุณใช้คุณสมบัติที่ช่วยให้คุณสามารถอัพโหลดเนื้อหาไปยังเว็บไซต์ของเรา หรือติดต่อกับผู้ใช้คนอื่นบนเว็บไซต์ของเรา คุณต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเนื้อหาที่กำหนดไว้ใน นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้

คุณรับรองว่าการสนับสนุนดังกล่าวไม่สอดคล้องกับ นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ และคุณจะต้องรับผิดชอบเรา และชดใช้ค่าเสียหายแก่เรา สำหรับการละเมิดการรับประกันใดๆ ที่เกิดขึ้น นั่นหมายความว่าคุณจะต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเราจากการที่คุณได้ฝ่าฝืนการรับรองนั้นๆ

เนื้อหาใดก็ตามที่คุณอัพโหลดไปยังเว็บไซต์ของเรา หรือให้ข้อมูลแก่เราในลักษณะอื่นใดเพื่อให้เราใช้งานเว็บไซต์ จะถือว่าไม่เป็นความลับ และไม่เป็นกรรมสิทธิ์ คุณมีสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของเนื้อหาทั้งหมดของคุณ แต่จำเป็นต้องให้สิทธิ์แก่เรา และผู้ใช้รายอื่นบนเว็บไซต์ของเราโดยไม่มีข้อจำกัด อนุญาตให้ใช้จัดเก็บ และคัดลอกเนื้อหานั้น และแจกจ่าย และให้บริการแก่บุคคลที่สามทั่วโลก

นอกจากนี้เรายังมีสิทธิ์เปิดเผยตัวตนของคุณกับบุคคลที่สามที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า เนื้อหาที่คุณโพสต์ หรืออัพโหลดไปยังเว็บไซต์ของเราเป็นการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิในความเป็นส่วนตัวของพวกเขา

เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อบุคคลที่สาม เกี่ยวกับเนื้อหาหรือความถูกต้องของเนื้อหาหรือรายการที่คุณหรือผู้ใช้รายอื่นโพสต์

เรามีสิทธิ์ในการลบโพสต์ใดๆ ที่คุณทำขึ้นบนเว็บไซต์ของเรา หากความเห็นของเราที่มีต่อโพสต์ของคุณไม่สอดคล้องกับมาตรฐานเนื้อหาที่กำหนดไว้ใน  นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้

12. ไวรัส

เราไม่รับประกันว่าเว็บไซต์ของเราจะปลอดภัยหรือปราศจากข้อบกพร่องหรือไวรัส คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดค่าเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และแพลตฟอร์มเพื่อเข้าใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา คุณควรใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณเอง

คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์ของเราในทางที่ผิดโดยการนำไวรัส โทรแจนส์ เวิร์ม ลอจิกบอมบ์ หรือสิ่งอื่นที่อาจทำลายหรือเป็นอันตรายต่อเทคโนโลยี คุณต้องไม่พยายามเข้าใช้งานเว็บไซต์ เซิร์ฟเวอร์ที่เก็บไว้บนเว็บไซต์ของเรา หรือเซิร์ฟเวอร์ใดๆ คอมพิวเตอร์ หรือฐานข้อมูลที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของเราโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณต้องไม่โจมตีเว็บไซต์ของเราผ่านการโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการ หรือกระจายการโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการ การฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ คุณอาจกระทำความผิดอาญาตามกฎหมายไซเบอร์ที่บังคับใช้ เราจะรายงานการฝ่าฝืนดังกล่าวต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเราจะร่วมมือกับหน่วยงานเหล่านั้นโดยการเปิดเผยตัวตนของคุณให้แก่พวกเขา ในกรณีที่มีการฝ่าฝืน สิทธิ์ของคุณในการใช้เว็บไซต์ของเราจะหยุดลงทันที

13. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเรา

คุณอาจถูกเชื่อมโยงไปยังหน้าแรกของเราได้หากคุณดำเนินการในลักษณะที่เป็นธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ทำลายชื่อเสียงของเรา หรือหาประโยชน์จากเรา

คุณต้องไม่สร้างลิงก์ในลักษณะแนะนำสมาคมอนุมัติ หรือรับรองใดๆ โดยที่เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

คุณต้องไม่สร้างลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของเราบนเว็บไซต์ใดที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของ

เว็บไซต์ของเราต้องไม่ถูกจัดวางไว้บนเว็บไซต์อื่น และไม่ควรสร้างลิงก์ไปยังส่วนใดส่วนหนึ่งของของเว็บไซต์เรานอกเหนือจากหน้าแรก

เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเชื่อมโยงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เว็บไซต์ที่คุณเชื่อมโยงต้องสอดคล้องกับมาตรฐานของเนื้อหาที่กำหนดไว้ในนโยบายส่วนตัว นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของเรา

หากคุณต้องการใช้งานเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น กรุณาติดต่อ [email protected]

14. ลิงก์และแหล่งข้อมูลของบุคคลที่สามบนเว็บไซต์ของเรา

ในกรณีที่เว็บไซต์ของเรามีลิงก์ไปยังเว็บไซต์และแหล่งข้อมูลอื่นๆ โดยบุคคลที่สาม ลิงก์เหล่านี้มีไว้ให้เพื่อเป็นข้อมูลของคุณเท่านั้น

เราไม่มีอำนาจควบคุมเนื้อหาของเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลเหล่านั้น

15. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด

เราอาจแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยการแก้ไขที่หน้านี้ เราจะใช้วิธีการที่เหมาะสม เช่น การประกาศในสิ่งที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของเราเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการแก้ไขดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เราขอให้คุณตรวจสอบหน้านี้เป็นครั้งคราว เพื่อแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เราทำขึ้น เนื่องจากคุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการขณะที่คุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา หากคุณไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงคุณต้องหยุดใช้งานเว็บไซต์

17. เครื่องหมายการค้า

“KorPunGun” โลโก้ “KPG Overseas” “KPG Live” และ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้ เป็นเครื่องหมายทางการค้าที่ลงทะเบียนไว้ และต้องไม่ถูกนำมาใช้ในทางใดก็ตาม โดยปราศจากความยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา

28. ติดต่อเรา

หากต้องการติดต่อเรา กรุณาส่งอีเมลหาเราที่ [email protected]

ขอขอบคุณที่เข้าชมเว็บไซต์ของเรา

เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2021