ทำความรู้จักก้อปันกัน

Vision

ผู้นำด้านการบริการศึกษาต่อต่างประเทศด้วยมาตรฐานสากล มุ่งสร้างเครือข่ายผู้ให้คำปรึกษา ส่งเสริมการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้โลกกว้าง

Mission

บริการด้านการศึกษาต่อต่างประเทศด้วยความเป็นมืออาชีพ ให้ความใส่ใจต่อความต้องการและการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ใช้บริการก่อนเดินทางเป็นสำคัญ

ทำไมต้องก้อปันกัน?

ก้อปันกัน (KorPunGun) ปันข้อมูลและประสบการณ์การศึกษาต่อต่างประเทศ โดยให้ความสำคัญต่อหลักการ 3 ข้อ 

ก้อปันกันก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2556 (ในรูปแบบของห้างหุ้นส่วนสามัญ ก้อปันกัน ซึ่งได้ปรับเป็นบริษัท ก้อปันกัน จำกัด ในปีพ.ศ. 2560) โดยนายกันต์พงศ์ ทวีสุข ศิษย์เก่าและอดีตนักกิจกรรมในตำแหน่งที่ปรึกษานักศึกษานานาชาติและประธานสภานักศึกษา ณ Shoreline Community College รัฐ Washington ประเทศสหรัฐฯ ด้วยความตั้งใจที่จะบริการในการเรียนต่อต่างประเทศ และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อความตระหนักรู้เท่าทันในตนเอง ความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม รวมถึงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะทางวัฒนธรรม (Cultural Skills and Competency) 

ศูนย์ให้คำปรึกษาและบริการด้านเรียนต่อต่างประเทศ “ก้อปันกัน” (KorPunGun) ปันข้อมูลการเรียนต่ออเมริกา แคนาดา เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์

เราให้ข้อมูลและคำปรึกษาโดยคำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ เราให้ความสำคัญกับแก่นคุณค่า 3 ข้อ คือ

ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน: ให้ท่านได้ศึกษา ค้นหาตัวเลือกที่ตอบโจทย์ความต้องการของตน และเพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
คำปรึกษาที่จริงใจ: จริงใจต่อความต้องการ เป้าหมายและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการเป็นรายบุคคล
บริการที่วางใจได้: บริการด้านการศึกษาต่อต่างประเทศเป็นอาชีพ ชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายอย่างตรงไปตรงมา ดูแลตั้งแต่ก่อนเดินทาง และช่วงที่ศึกษาอยู่ในต่างประเทศ

ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศก้อปันกัน

เรียนต่ออเมริกา แคนาดา และเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์

ก้อปันกันออนไลน์อิงลิช

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ คลาสสด ครูต่างชาติ มืออาชีพ

ในปี 2563 บจก.ก้อปันกันได้ขยายกิจการโดยการปรับเพิ่มการให้บริการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ โดยใช้ชื่อแบรนด์ KorPunGun Online English (ก้อปันกันออนไลน์อิงลิช)

เราให้คำปรึกษาในการเลือกคอร์ส บริการสมัคร ตลอดจนแนะนำในการเรียน คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ สอนสด มีคุณภาพ โดยสถาบันสอนภาษาชั้นนำ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียน

KPG Learn หรือ ก้อปันกันเลิร์นนิ่งแพลตฟอร์ม คือ ระบบการจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System) สำหรับการเรียนด้วยตัวเอง ด้านภาษาและทักษะการสื่อสารสากล เพื่อการพัฒนาความรู้และความเข้าใจขั้นพื้นฐานอันเป็นรากฐานที่มั่นคงให้กับศักยภาพของผู้เรียน สำหรับการสามารถนำไปใช้งานจริงในโลกสากล

ที่สำคัญนอกจากที่จะเป็นระบบจัดการการเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้ว KorPunGun Learning Platform ยังให้ความสำคัญกับการสร้างชุมชนเพื่อการเรียนรู้ออนไลน์ให้กับผู้เรียน เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกๆคนอีกด้วย

KPG Learn

Learning Platform รวบรวมคอร์สเรียนพื้นฐานสำหรับพัฒนาทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร

Let's Explore the World(s)

สโลแกนของก้อปันกัน คือ “Let’s explore the world(s)” ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อของเราในการออกเดินทางไปเรียนรู้โลกกว้างที่มีความเป็นไปได้อีกมากมาย เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในขณะที่ใช้ชีวิตศึกษาในต่างประเทศ

ก้อปันกันได้พัฒนาโครงการ Cross Border (XB) Education [การศึกษานอกกรอบ] เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนปรับตัวและเรียนรู้ได้จากสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาทักษะและสมรรถนะทางวัฒธรรมของผู้เรียน

นอกเหนือจากการให้ข้อมูลและบริการเรียนต่อต่างประเทศแล้ว ก้อปันกันจะสนับสนุนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้วยกิจกรรมภายใต้แบรนด์ XB Education เพื่อความตระหนักรู้เท่าทันในตนเอง ความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม รวมถึงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะทางวัฒนธรรม (Cultural Skills and Competency) อีกด้วย

Member & Association

ก้อปันกันเป็นสมาชิกขององค์กร Global Student Mobility (GSM) มีบทบาทในการเชื่อมโยงศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศกับสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยศูนย์การศึกษาที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกได้จะต้องได้รับการคัดเลือกและรับรองโดย GSM และได้รับการแนะนำจากสมาชิกที่เป็นตัวแทนของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในอเมริกา ก้อปันกันจึงมีโอกาสที่จะเชื่อมต่อกับสถาบันในอเมริกาได้เป็นอย่างดี

อีกทั้งเรายังเป็นองค์กรได้ที่รับคัดเลือกและรับรองให้เข้าร่วมประชุมการศึกษานานาชาติ ICEF 2019 ที่เมือง Vancouver ประเทศแคนาดาอีกด้วย

ทีมงานของเรา

Kanpong Thaweesuk
Founder

Santiparp Pensomboon
Office and Media Manager

Kanhathai Treesatjayan
Sales and Services Manager

ติดตามเราทาง social media

แนะแนวเรียนต่อ ป.ตรี ในอเมริกา กับ Edmonds College และ Seattle Pacific University
⠀
ก้อปันกัน ร่วมกับเจ้าหน้าที่วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย และศิษย์เก่า มีข้อมูลและคำแนะนำเชิงลึกเกี่ยวกับการเรียนต่อปริญญาตรีในอเมริกา หลักสูตร 2+2 University Transfer, High School Completion มาแชร์ให้คุณรับฟังและสอบถาม ภายในงานสัมมนาออนไลน์แนะแนวเรียนต่อ Edmonds College และ Seattle Pacific University ผ่านโปรแกรม ZOOM ถึงที่บ้าน
⠀
วันพรุ่งนี้ 6 ม.ค. 2564
เวลา 10.00 – 12.00 น.
*ตามเวลาในประเทศไทย
⠀
ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings
⠀
⠀
หากสนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูได้บน korpungun.com ในส่วน ‘สัมมนา’
⠀
▫️▫️▫️
ช่องทางติดต่อ :
- โทร. : 095-909-3960
- Line@ : @korpungun
⠀
ติดตามก้อปันกัน
Youtube : korpungun
Twitter : KorPunGun
FB Page : korpungunoverseas
⠀
▫️▫️▫️
⠀
#ก้อปันกัน #KorPunGun #เรียนต่ออเมริกา #เรียนภาษาที่อเมริกา #StudyinUSA #CommunityCollege #UniversityTransfer #HighSchoolCompletion #EdmondsCollege #EdC #SeattlePacificUniversity #SPU
แนะแนวเรียนต่อ ป.ตรี ในอเมริกา กับ Edmonds College และ Seattle Pacific University ⠀ ก้อปันกัน ร่วมกับเจ้าหน้าที่วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย และศิษย์เก่า มีข้อมูลและคำแนะนำเชิงลึกเกี่ยวกับการเรียนต่อปริญญาตรีในอเมริกา หลักสูตร 2+2 University Transfer, High School Completion มาแชร์ให้คุณรับฟังและสอบถาม ภายในงานสัมมนาออนไลน์แนะแนวเรียนต่อ Edmonds College และ Seattle Pacific University ผ่านโปรแกรม ZOOM ถึงที่บ้าน ⠀ วันพรุ่งนี้ 6 ม.ค. 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. *ตามเวลาในประเทศไทย ⠀ ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings ⠀ ⠀ หากสนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูได้บน korpungun.com ในส่วน ‘สัมมนา’ ⠀ ▫️▫️▫️ ช่องทางติดต่อ : - โทร. : 095-909-3960 - [email protected] : @korpungun ⠀ ติดตามก้อปันกัน Youtube : korpungun Twitter : KorPunGun FB Page : korpungunoverseas ⠀ ▫️▫️▫️ ⠀ #ก้อปันกัน #KorPunGun #เรียนต่ออเมริกา #เรียนภาษาที่อเมริกา #StudyinUSA #CommunityCollege #UniversityTransfer #HighSchoolCompletion #EdmondsCollege #EdC #SeattlePacificUniversity #SPU
Edmonds College ได้เสนอทุนลดหย่อนค่าเรียน $1000 USD ให้กับนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนที่ Edmonds College โดยมีเงื่อนไขดังนี้
⠀
📚 สมัครเข้าเรียนที่ Edmonds College ในเทอม Spring 2021, Fall 2021, Winter 2021, หรือ Spring 2022
⠀
📚 ไม่จำกัดจำนวนทุน ไม่ต้องทำเรื่องสมัครขอทุนแยก ไม่มีข้อกำหนดเรื่องเกรด
✨ สมัครผ่านก้อปันกัน = ได้ทุนเลย ✨
⠀
📚 เมื่อนักเรียนลงทะเบียนเรียนที่ Edmonds College ทุนลดหย่อนค่าเรียนเทอมละ $500 USD จะถูกหักออกจากค่าเล่าเรียนของนักเรียนโดยอัตโนมัติ โดยนักเรียนสามารถได้ทุนนี้สูงสุดถึง 2 เทอม
⠀
ฟรี ‼️ ค่าสมัคร สำหรับนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนที่ Edmonds College ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564
⠀
▫️▫️▫️
สนใจเรียนต่ออเมริกา
- ติดต่อ : 081-349-7669
- Line@ : @korpungun
⠀
ติดตามก้อปันกัน
Youtube : korpungun
Twitter: KorPunGun
FB Page : korpungunoverseas
⠀
▫️▫️▫️
⠀
#ก้อปันกัน #KorPunGun #เรียนต่ออเมริกา #เรียนภาษาที่อเมริกา #StudyinUSA #CommunityCollege #UniversityTransfer #HighSchoolCompletion #EdmondsCollege
Edmonds College ได้เสนอทุนลดหย่อนค่าเรียน $1000 USD ให้กับนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนที่ Edmonds College โดยมีเงื่อนไขดังนี้ ⠀ 📚 สมัครเข้าเรียนที่ Edmonds College ในเทอม Spring 2021, Fall 2021, Winter 2021, หรือ Spring 2022 ⠀ 📚 ไม่จำกัดจำนวนทุน ไม่ต้องทำเรื่องสมัครขอทุนแยก ไม่มีข้อกำหนดเรื่องเกรด ✨ สมัครผ่านก้อปันกัน = ได้ทุนเลย ✨ ⠀ 📚 เมื่อนักเรียนลงทะเบียนเรียนที่ Edmonds College ทุนลดหย่อนค่าเรียนเทอมละ $500 USD จะถูกหักออกจากค่าเล่าเรียนของนักเรียนโดยอัตโนมัติ โดยนักเรียนสามารถได้ทุนนี้สูงสุดถึง 2 เทอม ⠀ ฟรี ‼️ ค่าสมัคร สำหรับนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนที่ Edmonds College ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ⠀ ▫️▫️▫️ สนใจเรียนต่ออเมริกา - ติดต่อ : 081-349-7669 - [email protected] : @korpungun ⠀ ติดตามก้อปันกัน Youtube : korpungun Twitter: KorPunGun FB Page : korpungunoverseas ⠀ ▫️▫️▫️ ⠀ #ก้อปันกัน #KorPunGun #เรียนต่ออเมริกา #เรียนภาษาที่อเมริกา #StudyinUSA #CommunityCollege #UniversityTransfer #HighSchoolCompletion #EdmondsCollege
มาร่วมค้นคำตอบเกี่ยวกับการเรียนระดับมัธยมปลายในแคนาดา ไปกับ คุณ Tymon ที่จะมาไขข้อสงสัยในคำถามต่างๆ เช่น
⠀
> High school system in Canada 
ระบบการศึกษาระดับมัธยมปลายในแคนาดา 
> What is it like to study there? What is the class culture and class size?
สังคมในโรงเรียน/ห้องเรียน - การเรียนที่นั่นเป็นอย่างไร
> Diversity (International student population)
ความหลากหลายด้านวัฒนธรรม (จำนวนนักเรียนจากต่างประเทศ)
> Why study in Canada? How is it different compared to schools elsewhere?
ทำไมถึงต้องเรียนที่แคนาดา โรงเรียนแตกต่างจากโรงเรียนอื่นอย่างไร
> Application Requirements 
ข้อกำหนดในการสมัคร 
> Costs & Scholarships
ค่าใช้จ่ายและทุนการศึกษา
> Housing options 
ทางเลือกของสถานที่อยู่อาศัย (หอพัก อพาทเมนต์ โฮมสเตย์ ฯลฯ)

อยากรู้รายละเอียด สามารถเข้าร่วมนิทรรศการเรียนต่อแคนาดา
วันอาทิตย์ ที่ 28 ก.พ. 64 เวลา 10:00-12:30📍
https://korpungun.com/event/study-canada-virtual-fair/
มาร่วมค้นคำตอบเกี่ยวกับการเรียนระดับมัธยมปลายในแคนาดา ไปกับ คุณ Tymon ที่จะมาไขข้อสงสัยในคำถามต่างๆ เช่น ⠀ > High school system in Canada ระบบการศึกษาระดับมัธยมปลายในแคนาดา > What is it like to study there? What is the class culture and class size? สังคมในโรงเรียน/ห้องเรียน - การเรียนที่นั่นเป็นอย่างไร > Diversity (International student population) ความหลากหลายด้านวัฒนธรรม (จำนวนนักเรียนจากต่างประเทศ) > Why study in Canada? How is it different compared to schools elsewhere? ทำไมถึงต้องเรียนที่แคนาดา โรงเรียนแตกต่างจากโรงเรียนอื่นอย่างไร > Application Requirements ข้อกำหนดในการสมัคร > Costs & Scholarships ค่าใช้จ่ายและทุนการศึกษา > Housing options ทางเลือกของสถานที่อยู่อาศัย (หอพัก อพาทเมนต์ โฮมสเตย์ ฯลฯ) อยากรู้รายละเอียด สามารถเข้าร่วมนิทรรศการเรียนต่อแคนาดา วันอาทิตย์ ที่ 28 ก.พ. 64 เวลา 10:00-12:30📍 https://korpungun.com/event/study-canada-virtual-fair/