ทำความรู้จักก้อปันกัน

Vision

ผู้นำด้านการบริการศึกษาต่อต่างประเทศด้วยมาตรฐานสากล มุ่งสร้างเครือข่ายผู้ให้คำปรึกษา ส่งเสริมการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้โลกกว้าง

Mission

บริการด้านการศึกษาต่อต่างประเทศด้วยความเป็นมืออาชีพ ให้ความใส่ใจต่อความต้องการและความสำเร็จตามเป้าหมายผู้ใช้บริการก่อนเดินทางเป็นสำคัญ

KorPunGun (KPG) serves as professional peer guides promoting informed decision-making for Thais to study abroad.

KPG OVERSEAS (ก้อปันกัน)

KPG OVERSEAS มีชื่อภาษาไทยเดิมที่นักเรียนของเราหลายๆคนคุ้นเคย คือ ก้อปันกัน เป็นชื่อของ กันต์ (ผู้ก่อตั้ง) รวมถึงน้องชายและลูกพี่ลูกน้องของกันต์ เราตั้งชื่อนี้ขึ้นด้วยความตั้งใจที่จะแบ่งปันประสบการณ์และข้อมูลเพื่อให้บริการด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ โดยให้ความสำคัญต่อการให้ข้อมูลที่ครบถ้วน และการสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการเปรียบเสมือนเพื่อนร่วมเดินทางในการศึกษาต่อต่างประเทศ และการพัฒนาทักษะด้านภาษาและการสื่อสารสากล

KPG OVERSEAS ปันข้อมูลและประสบการณ์การศึกษาต่อต่างประเทศ โดยให้ความสำคัญต่อหลักการ 3 ข้อ 

ก้อปันกันก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2556 (ในรูปแบบของห้างหุ้นส่วนสามัญ ก้อปันกัน ซึ่งได้ปรับเป็นบริษัท ก้อปันกัน จำกัด ในปีพ.ศ. 2560 – ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105560112061) โดยนายกันต์พงศ์ ทวีสุข ศิษย์เก่าและอดีตนักกิจกรรมในตำแหน่งที่ปรึกษานักศึกษานานาชาติและประธานสภานักศึกษา ณ Shoreline Community College รัฐ Washington ประเทศสหรัฐฯ ด้วยความตั้งใจที่จะบริการในการเรียนต่อต่างประเทศ และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อความตระหนักรู้เท่าทันในตนเอง ความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม รวมถึงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะทางวัฒนธรรม (Cultural Skills and Competency) 

ศูนย์ให้คำปรึกษาและบริการด้านเรียนต่อต่างประเทศ “ก้อปันกัน” (KorPunGun) ปันข้อมูลการเรียนต่ออเมริกา แคนาดา เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์

เราให้ข้อมูลและคำปรึกษาโดยคำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ เราให้ความสำคัญกับแก่นคุณค่า 3 ข้อ คือ

ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน: ให้ท่านได้ศึกษา ค้นหาตัวเลือกที่ตอบโจทย์ความต้องการของตน และเพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
คำปรึกษาที่จริงใจ: จริงใจต่อความต้องการ เป้าหมายและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการเป็นรายบุคคล
บริการที่วางใจได้: บริการด้านการศึกษาต่อต่างประเทศเป็นอาชีพ ชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายอย่างตรงไปตรงมา ดูแลตั้งแต่ก่อนเดินทาง และช่วงที่ศึกษาอยู่ในต่างประเทศ

ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศก้อปันกัน

เรียนต่ออเมริกา แคนาดา และเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ KPG LIVE

ในปี 2563 บจก.ก้อปันกันได้ขยายกิจการโดยการปรับเพิ่มการให้บริการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ โดยใช้ชื่อแบรนด์ KPG LIVE (เคพีจี ไลฟ์)

โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ตัวต่อตัว โดยครูผู้สอนมืออาชีพ ที่ผ่านการอบรมและการประเมินตามระบบของสถาบัน โปรแกรมการเรียนได้รับการรับรองจาก TESDA และกระทรวงการศึกษาของฟิลิปปินส์ ด้วยหลักสูตรที่หลากหลาย ปรับให้เข้ากับผู้เรียนได้อย่างเฉพาะตัว คุณจึงมั่นใจได้เลยว่า KPG Live จะตอบโจทย์อย่างที่คุณต้องการ

KPG LEARN หรือ ก้อปันกันเลิร์นนิ่งแพลตฟอร์ม คือ ระบบการจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System) สำหรับการเรียนด้วยตัวเอง ด้านภาษาและทักษะการสื่อสารสากล เพื่อการพัฒนาความรู้และความเข้าใจขั้นพื้นฐานอันเป็นรากฐานที่มั่นคงให้กับศักยภาพของผู้เรียน สำหรับการสามารถนำไปใช้งานจริงในโลกสากล

ที่สำคัญนอกจากที่จะเป็นระบบจัดการการเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้ว KPG LEARN ยังให้ความสำคัญกับการสร้างชุมชนเพื่อการเรียนรู้ออนไลน์ให้กับผู้เรียน เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกๆคนอีกด้วย

Let's Explore the World(s)

สโลแกนของก้อปันกัน คือ “Let’s explore the world(s)” ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อของเราในการออกเดินทางไปเรียนรู้โลกกว้างที่มีความเป็นไปได้อีกมากมาย เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในขณะที่ใช้ชีวิตศึกษาในต่างประเทศ

ก้อปันกันได้พัฒนาโครงการ Cross Border (XB) Education [การศึกษานอกกรอบ] เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนปรับตัวและเรียนรู้ได้จากสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาทักษะและสมรรถนะทางวัฒธรรมของผู้เรียน

นอกเหนือจากการให้ข้อมูลและบริการเรียนต่อต่างประเทศแล้ว ก้อปันกันจะสนับสนุนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้วยกิจกรรมภายใต้แบรนด์ XB Education เพื่อความตระหนักรู้เท่าทันในตนเอง ความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม รวมถึงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะทางวัฒนธรรม (Cultural Skills and Competency) อีกด้วย

Member & Association

ก้อปันกันเป็นสมาชิกขององค์กร Global Student Mobility (GSM) มีบทบาทในการเชื่อมโยงศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศกับสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยศูนย์การศึกษาที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกได้จะต้องได้รับการคัดเลือกและรับรองโดย GSM และได้รับการแนะนำจากสมาชิกที่เป็นตัวแทนของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในอเมริกา ก้อปันกันจึงมีโอกาสที่จะเชื่อมต่อกับสถาบันในอเมริกาได้เป็นอย่างดี

อีกทั้งเรายังเป็นองค์กรได้ที่รับคัดเลือกและรับรองให้เข้าร่วมประชุมการศึกษานานาชาติ ICEF 2019 ที่เมือง Vancouver ประเทศแคนาดา และได้เข้าร่วมสมาคมหอการค้าไทย-แคนาดา (CanCham Thailand) ในปี 2022

ทีมงานของเรา

Kanpong Thaweesuk
Founder

Santiparp Pensomboon
Office and Media Manager

Kanhathai Treesatjayan
Sales and Services Manager

Suchansinee Jongpermwattanapol
Materket and Sales support

ติดตามเราทาง social media

มี Study Permit กำลังศึกษาอยู่และสนใจศึกษาต่อในแคนาดา? 
.
หรือ บอกต่อเพื่อนเพื่อนที่สนใจ? KPG ขอมอบสิทธิพิเศษ ดังนี้

หากคุณ
✅ กำลังศึกษาอยู่ในแคนาดา โดยมี study permit อยู่ในแคนาดาอยู่แล้ว
✅ ต้องการที่จะสมัครเรียนต่อในแคนาดา และ
✅ ให้ professional agent ช่วยแนะนำ ดำเนินการสมัครเรียน ติดตามผลการสมัครให้

ติดต่อ สอบถาม และดำเนินการกับ KPG OVERSEAS รับสิทธิ พิเศษ ดังนี้

✅ ฟรี! (ไม่มีค่าบริการ) แนะนำในการสมัคร extend/change of condition ของ study permit + co-op work permit (โดยอิงจากข้อมูลใน canada.ca) สำหรับโปรแกรมการเรียนใหม่

✅ ส่วนลดพิเศษ 50% (มูลค่า 150 CAD) สำหรับการเข้าร่วม bootcamp ช่วยเตรียมความพร้อมและเทคนิคการหางานที่ดีให้กับนักศึกษาต่างชาติในแคนาดาโดย isempower https://isempower.com/bootcamp/ หรือ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://korpungun.com/partnership/is-empower-canada/

หรือ หากคุณมีเพื่อนที่มีความสนใจหรือมีความต้องการดังกล่าว
✅ แนะนำ (Refer) เพื่อนของคุณมาถึงเราได้ พร้อมรับค่าตอบแทนในการแนะนำ (referral fee) 5,000 THB

อ่านเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ -> http://go.korpungun.com/onshore-promo
มี Study Permit กำลังศึกษาอยู่และสนใจศึกษาต่อในแคนาดา? . หรือ บอกต่อเพื่อนเพื่อนที่สนใจ? KPG ขอมอบสิทธิพิเศษ ดังนี้ หากคุณ ✅ กำลังศึกษาอยู่ในแคนาดา โดยมี study permit อยู่ในแคนาดาอยู่แล้ว ✅ ต้องการที่จะสมัครเรียนต่อในแคนาดา และ ✅ ให้ professional agent ช่วยแนะนำ ดำเนินการสมัครเรียน ติดตามผลการสมัครให้ ติดต่อ สอบถาม และดำเนินการกับ KPG OVERSEAS รับสิทธิ พิเศษ ดังนี้ ✅ ฟรี! (ไม่มีค่าบริการ) แนะนำในการสมัคร extend/change of condition ของ study permit + co-op work permit (โดยอิงจากข้อมูลใน canada.ca) สำหรับโปรแกรมการเรียนใหม่ ✅ ส่วนลดพิเศษ 50% (มูลค่า 150 CAD) สำหรับการเข้าร่วม bootcamp ช่วยเตรียมความพร้อมและเทคนิคการหางานที่ดีให้กับนักศึกษาต่างชาติในแคนาดาโดย isempower https://isempower.com/bootcamp/ หรือ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://korpungun.com/partnership/is-empower-canada/ หรือ หากคุณมีเพื่อนที่มีความสนใจหรือมีความต้องการดังกล่าว ✅ แนะนำ (Refer) เพื่อนของคุณมาถึงเราได้ พร้อมรับค่าตอบแทนในการแนะนำ (referral fee) 5,000 THB อ่านเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ -> http://go.korpungun.com/onshore-promo
3 ทางเลือก : การยื่นสมัครวีซ่านักเรียนแคนาดาที่จะไม่ทำให้คุณโดนแบน 
.
ด้วยเจตนาของหน่วยงานด้านการอพยพย้านถิ่นฐานของประเทศแคนาดาในการป้องกันและหลีกเลี่ยง fraud application คือ เอกสารการสมัครวีซ่าที่มีการปลอมแปลง หรือข้อมูลของผู้สมัครที่ไม่เป็นไปตามจริง ไม่ได้สะท้อนรายละเอียดที่แท้จริงของผู้สมัคร ซึ่งทำให้เกิด misrepresentation ขึ้นและอาจมีโทษสูงสุด คือ การที่ผู้สมัครจะโดนปฏิเสธและโดนแบนในการยื่นสมัครขอวีซ่าแคนาดาได้
.
เพื่อเป็นแนวทาง KPG ขอนำเสนอ 3 ทางเลือกและแนวทางในดำเนินการ ที่จะไม่ทำให้คุณโดนแบนจากการยื่นสมัครขอวีซ่าแคนาดา ได้แก่
.
ทางเลือกที่ 1 ใช้บริการของ RCIC
.
ทางเลือกที่ 2 ให้ Agencyเรียนต่อแคนาดา ช่วยแนะนำ
.
ทางเลือกที่ 3 ดำเนินการด้วยตนเอง
.
อ่านเพิ่มเติมใน bio link

#วีซ่าแคนาดา #เรียนต่อแคนาดา #โยกย้าย #ย้ายประเทศไปแคนาดา #ก้อปันกัน #korpungun
3 ทางเลือก : การยื่นสมัครวีซ่านักเรียนแคนาดาที่จะไม่ทำให้คุณโดนแบน . ด้วยเจตนาของหน่วยงานด้านการอพยพย้านถิ่นฐานของประเทศแคนาดาในการป้องกันและหลีกเลี่ยง fraud application คือ เอกสารการสมัครวีซ่าที่มีการปลอมแปลง หรือข้อมูลของผู้สมัครที่ไม่เป็นไปตามจริง ไม่ได้สะท้อนรายละเอียดที่แท้จริงของผู้สมัคร ซึ่งทำให้เกิด misrepresentation ขึ้นและอาจมีโทษสูงสุด คือ การที่ผู้สมัครจะโดนปฏิเสธและโดนแบนในการยื่นสมัครขอวีซ่าแคนาดาได้ . เพื่อเป็นแนวทาง KPG ขอนำเสนอ 3 ทางเลือกและแนวทางในดำเนินการ ที่จะไม่ทำให้คุณโดนแบนจากการยื่นสมัครขอวีซ่าแคนาดา ได้แก่ . ทางเลือกที่ 1 ใช้บริการของ RCIC . ทางเลือกที่ 2 ให้ Agencyเรียนต่อแคนาดา ช่วยแนะนำ . ทางเลือกที่ 3 ดำเนินการด้วยตนเอง . อ่านเพิ่มเติมใน bio link #วีซ่าแคนาดา #เรียนต่อแคนาดา #โยกย้าย #ย้ายประเทศไปแคนาดา #ก้อปันกัน #korpungun