ทำความรู้จักก้อปันกัน

Vision

To Utilize Our Experiences and Resources to Uplift Your Study Abroad Journey

– เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และทรัพยากรของเราในการยกระดับเส้นทางการศึกษาต่อต่างประเทศของคุณ

Mission

Provide Specialized Services for Studying Abroad with Care and Utilization of Modern Technology 

– บริการเรียนต่อต่างประเทศเฉพาะทาง ด้วยความใส่ใจ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

KorPunGun (KPG) serves as professional peer guides promoting informed decision-making for Thais to study abroad.

KPG OVERSEAS

KPG มีชื่อภาษาไทยเดิมที่นักเรียนของเราหลายๆคนคุ้นเคย คือ ก้อปันกัน (KorPunGun) ​เป็นชื่อของ กันต์ (ผู้ก่อตั้ง) รวมถึงน้องชายและลูกพี่ลูกน้องของกันต์ เราตั้งชื่อนี้ขึ้นด้วยความตั้งใจที่จะแบ่งปันประสบการณ์และข้อมูลเพื่อให้บริการด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ โดยให้ความสำคัญต่อการให้ข้อมูลที่ครบถ้วน และการสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการเปรียบเสมือนเพื่อนร่วมเดินทางในการศึกษาต่อต่างประเทศ และการพัฒนาทักษะด้านภาษาและการสื่อสารสากล

KPG ปันข้อมูลและประสบการณ์การศึกษาต่อต่างประเทศ โดยให้ความสำคัญต่อหลักการ 3 ข้อ 

Our Reivews

รีวิวจริงโดยนักเรียนของเรา

ดูรีวิวทั้งหมด

KPG OVERSEAS

เรียนต่ออเมริกา แคนาดา และเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์

ก้อปันกันก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) ได้จดทะเบียนเป็น บริษัท ก้อปันกัน จำกัด ในปีพ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) – ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105560112061) โดยนายกันต์พงศ์ ทวีสุข ศิษย์เก่าและอดีตนักกิจกรรมในตำแหน่งที่ปรึกษานักศึกษานานาชาติและประธานสภานักศึกษา ณ Shoreline Community College รัฐ Washington ประเทศสหรัฐฯ ด้วยความตั้งใจที่จะบริการในการเรียนต่อต่างประเทศ และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อความตระหนักรู้เท่าทันในตนเอง ความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม รวมถึงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะทางวัฒนธรรม (Cultural Skills and Competency) 

ศูนย์ให้คำปรึกษาและบริการด้านเรียนต่อต่างประเทศ KPG Overseas ปันข้อมูลการเรียนต่ออเมริกา แคนาดา เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ ให้บริการแบบมืออาชีพ มีการจัดการที่เป็นระบบด้วย KPG Portal ซึ่งผู้เรียนสามารถสำหรับการดูขั้นตอน ติดตามสิ่งต่างๆที่ต้องดำเนินการ และการเข้าถึงข้อมูลและคำแนะนำสำคัญต่างๆที่จะช่วยให้คุณพร้อมที่จะออกเดินทางไปพิชิตความสำเร็จในการศึกษาต่อต่างประเทศ

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ KPG LIVE

ในปี 2563 (ค.ศ. 2020) บจก.ก้อปันกันได้ขยายกิจการโดยการปรับเพิ่มการให้บริการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ โดยใช้ชื่อแบรนด์ KPG LIVE (เคพีจี ไลฟ์)

โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ตัวต่อตัว โดยครูผู้สอนมืออาชีพ ที่ผ่านการอบรมและการประเมินตามระบบของสถาบัน โปรแกรมการเรียนได้รับการรับรองจาก TESDA และกระทรวงการศึกษาของฟิลิปปินส์ ด้วยหลักสูตรที่หลากหลาย ปรับให้เข้ากับผู้เรียนได้อย่างเฉพาะตัว คุณจึงมั่นใจได้เลยว่า KPG LIVE จะตอบโจทย์อย่างที่คุณต้องการ

ปีพ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023) ก้อปันกันได้ เปิดแบรนด์ใหม่ KPG LEARN เป็นแบรนด์เฉพาะสำหรับการให้บริการคอร์สเรียนภาษาอังกฤษกับครูฟิลิปปินส์ 2 รูปแบบ รวมถึงการเรียนแบบเข้มข้น โดยการเดินทางไปเรียนที่เมืองเซบูหรือเมืองบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์ รวมถึงการเรียนออนไลน์แบบตัวต่อตัว 

Let's Explore the World(s)

สโลแกนของก้อปันกัน คือ “Let’s explore the world(s)” ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อของเราในการออกเดินทางไปเรียนรู้โลกกว้างที่มีความเป็นไปได้อีกมากมาย เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในขณะที่ใช้ชีวิตศึกษาในต่างประเทศ

ก้อปันกันได้พัฒนาโครงการ Cross Border (XB) Education [การศึกษานอกกรอบ] เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนปรับตัวและเรียนรู้ได้จากสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาทักษะและสมรรถนะทางวัฒธรรมของผู้เรียน

นอกเหนือจากการให้ข้อมูลและบริการเรียนต่อต่างประเทศแล้ว ก้อปันกันจะสนับสนุนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้วยกิจกรรมภายใต้แบรนด์ XB Education เพื่อความตระหนักรู้เท่าทันในตนเอง ความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม รวมถึงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะทางวัฒนธรรม (Cultural Skills and Competency) อีกด้วย

Member & Association

ก้อปันกันเป็นสมาชิกขององค์กร Global Student Mobility (GSM) มีบทบาทในการเชื่อมโยงศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศกับสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยศูนย์การศึกษาที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกได้จะต้องได้รับการคัดเลือกและรับรองโดย GSM และได้รับการแนะนำจากสมาชิกที่เป็นตัวแทนของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในอเมริกา ก้อปันกันจึงมีโอกาสที่จะเชื่อมต่อกับสถาบันในอเมริกาได้เป็นอย่างดี

อีกทั้งเรายังเป็นองค์กรได้ที่รับคัดเลือกและรับรองให้เข้าร่วมประชุมการศึกษานานาชาติ ICEF 2019 ที่เมือง Vancouver ประเทศแคนาดา ได้เข้าร่วมสมาคมหอการค้าไทย-แคนาดา (CanCham Thailand) ในปี 2022-2023 และได้เข้าร่วมสมาคมไทยแนะนำการศึกษาต่อต่างประเทศ (TIECA) ในปี 2023

ทีมงานของเรา

Kanpong Thaweesuk
Founder and Director

Santiparp Pensomboon
Office and Media Manager

Kanhathai Treesatjayan
Sales and Services Manager

Tisa Somsap
Marketer and Sales

Sarocha Ritsangtong
Marketer and Service Support

Thanjarach Temna
Service Coordinator

Nitcha Khitchantasakun
Service Support

Sitta Thaikong
Graphic / Editor

ติดตามเราทาง social media