ทำความรู้จักก้อปันกัน

Vision

ผู้นำด้านการบริการศึกษาต่อต่างประเทศด้วยมาตรฐานสากล มุ่งสร้างเครือข่ายผู้ให้คำปรึกษา ส่งเสริมการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้โลกกว้าง

Mission

บริการด้านการศึกษาต่อต่างประเทศด้วยความเป็นมืออาชีพ ให้ความใส่ใจต่อความต้องการและความสำเร็จตามเป้าหมายผู้ใช้บริการก่อนเดินทางเป็นสำคัญ

KorPunGun (KPG) serves as professional peer guides promoting informed decision-making for Thais to study abroad.

KPG OVERSEAS (ก้อปันกัน)

KPG OVERSEAS มีชื่อภาษาไทยเดิมที่นักเรียนของเราหลายๆคนคุ้นเคย คือ ก้อปันกัน เป็นชื่อของ กันต์ (ผู้ก่อตั้ง) รวมถึงน้องชายและลูกพี่ลูกน้องของกันต์ เราตั้งชื่อนี้ขึ้นด้วยความตั้งใจที่จะแบ่งปันประสบการณ์และข้อมูลเพื่อให้บริการด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ โดยให้ความสำคัญต่อการให้ข้อมูลที่ครบถ้วน และการสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการเปรียบเสมือนเพื่อนร่วมเดินทางในการศึกษาต่อต่างประเทศ และการพัฒนาทักษะด้านภาษาและการสื่อสารสากล

KPG OVERSEAS ปันข้อมูลและประสบการณ์การศึกษาต่อต่างประเทศ โดยให้ความสำคัญต่อหลักการ 3 ข้อ 

ก้อปันกันก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2556 (ในรูปแบบของห้างหุ้นส่วนสามัญ ก้อปันกัน ซึ่งได้ปรับเป็นบริษัท ก้อปันกัน จำกัด ในปีพ.ศ. 2560 – ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105560112061) โดยนายกันต์พงศ์ ทวีสุข ศิษย์เก่าและอดีตนักกิจกรรมในตำแหน่งที่ปรึกษานักศึกษานานาชาติและประธานสภานักศึกษา ณ Shoreline Community College รัฐ Washington ประเทศสหรัฐฯ ด้วยความตั้งใจที่จะบริการในการเรียนต่อต่างประเทศ และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อความตระหนักรู้เท่าทันในตนเอง ความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม รวมถึงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะทางวัฒนธรรม (Cultural Skills and Competency) 

ศูนย์ให้คำปรึกษาและบริการด้านเรียนต่อต่างประเทศ “ก้อปันกัน” (KorPunGun) ปันข้อมูลการเรียนต่ออเมริกา แคนาดา เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์

เราให้ข้อมูลและคำปรึกษาโดยคำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ เราให้ความสำคัญกับแก่นคุณค่า 3 ข้อ คือ

ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน: ให้ท่านได้ศึกษา ค้นหาตัวเลือกที่ตอบโจทย์ความต้องการของตน และเพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
คำปรึกษาที่จริงใจ: จริงใจต่อความต้องการ เป้าหมายและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการเป็นรายบุคคล
บริการที่วางใจได้: บริการด้านการศึกษาต่อต่างประเทศเป็นอาชีพ ชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายอย่างตรงไปตรงมา ดูแลตั้งแต่ก่อนเดินทาง และช่วงที่ศึกษาอยู่ในต่างประเทศ

ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศก้อปันกัน

เรียนต่ออเมริกา แคนาดา และเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ KPG LIVE

ในปี 2563 บจก.ก้อปันกันได้ขยายกิจการโดยการปรับเพิ่มการให้บริการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ โดยใช้ชื่อแบรนด์ KPG LIVE (เคพีจี ไลฟ์)

โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ตัวต่อตัว โดยครูผู้สอนมืออาชีพ ที่ผ่านการอบรมและการประเมินตามระบบของสถาบัน โปรแกรมการเรียนได้รับการรับรองจาก TESDA และกระทรวงการศึกษาของฟิลิปปินส์ ด้วยหลักสูตรที่หลากหลาย ปรับให้เข้ากับผู้เรียนได้อย่างเฉพาะตัว คุณจึงมั่นใจได้เลยว่า KPG Live จะตอบโจทย์อย่างที่คุณต้องการ

KPG LEARN หรือ ก้อปันกันเลิร์นนิ่งแพลตฟอร์ม คือ ระบบการจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System) สำหรับการเรียนด้วยตัวเอง ด้านภาษาและทักษะการสื่อสารสากล เพื่อการพัฒนาความรู้และความเข้าใจขั้นพื้นฐานอันเป็นรากฐานที่มั่นคงให้กับศักยภาพของผู้เรียน สำหรับการสามารถนำไปใช้งานจริงในโลกสากล

ที่สำคัญนอกจากที่จะเป็นระบบจัดการการเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้ว KPG LEARN ยังให้ความสำคัญกับการสร้างชุมชนเพื่อการเรียนรู้ออนไลน์ให้กับผู้เรียน เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกๆคนอีกด้วย

Let's Explore the World(s)

สโลแกนของก้อปันกัน คือ “Let’s explore the world(s)” ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อของเราในการออกเดินทางไปเรียนรู้โลกกว้างที่มีความเป็นไปได้อีกมากมาย เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในขณะที่ใช้ชีวิตศึกษาในต่างประเทศ

ก้อปันกันได้พัฒนาโครงการ Cross Border (XB) Education [การศึกษานอกกรอบ] เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนปรับตัวและเรียนรู้ได้จากสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาทักษะและสมรรถนะทางวัฒธรรมของผู้เรียน

นอกเหนือจากการให้ข้อมูลและบริการเรียนต่อต่างประเทศแล้ว ก้อปันกันจะสนับสนุนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้วยกิจกรรมภายใต้แบรนด์ XB Education เพื่อความตระหนักรู้เท่าทันในตนเอง ความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม รวมถึงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะทางวัฒนธรรม (Cultural Skills and Competency) อีกด้วย

Member & Association

ก้อปันกันเป็นสมาชิกขององค์กร Global Student Mobility (GSM) มีบทบาทในการเชื่อมโยงศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศกับสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยศูนย์การศึกษาที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกได้จะต้องได้รับการคัดเลือกและรับรองโดย GSM และได้รับการแนะนำจากสมาชิกที่เป็นตัวแทนของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในอเมริกา ก้อปันกันจึงมีโอกาสที่จะเชื่อมต่อกับสถาบันในอเมริกาได้เป็นอย่างดี

อีกทั้งเรายังเป็นองค์กรได้ที่รับคัดเลือกและรับรองให้เข้าร่วมประชุมการศึกษานานาชาติ ICEF 2019 ที่เมือง Vancouver ประเทศแคนาดา ได้เข้าร่วมสมาคมหอการค้าไทย-แคนาดา (CanCham Thailand) ในปี 2022 และได้เข้าร่วมสมาคมไทยแนะนำการศึกษาต่อต่างประเทศ (TIECA) ในปี 2023

ทีมงานของเรา

Kanpong Thaweesuk
Founder and Director

Santiparp Pensomboon
Office and Media Manager

Kanhathai Treesatjayan
Sales and Services Manager

Tisa Somsap
Marketer and Sales

Thanjarach Temna
Service Coordinator

Punika Montakarntiwong
Service Support

Titiwut Payakkata
VISA Support

Suchansinee Jongpermwattanapol
Advisor

ติดตามเราทาง social media

❗️❗️ เปิดประสบการณ์การเรียนต่อ ที่ #NiagaraCollege ดียังไง ❓

🏢 #NiagaraCollege เน้นหลักสูตรเชิงประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ที่ล้ำสมัย เป็นวิทยาลัยที่สนับสนุนการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมทั้งในระดับภูมิภาค และระดับโลก มีหลักสูตรหลากหลายให้เลือก 

หลักสูตรที่เราแนะนำ 📖 
• English for Academic Preparation (EAP)
โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ระยะเวลา 2 เดือนถึง 1 ปีครึ่ง ตามระดับความสามารถของผู้เรียน
• Bachelor’s Degree
หลักสูตรปริญญาตรี ระยะเวลา 4 ปี
เรียนรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติผ่านการฝึกงานเพื่อสร้างความพร้อมในการเริ่มต้นอาชีพระดับปริญญาตรีขึ้นไป
• Advanced Diploma
หลักสูตรปริญญาบัตรในระดับปริญญาตรี ระยะเวลา 3 ปี เป็นหลักสูตรเข้มข้น โดดเด่นด้านการพัฒนาทักษะการทำงานของผู้เรียน
• Diploma
หลักสูตรปริญญาบัตรในระดับปริญญาตรี ระยะเวลา 2 ปี ผสมระหว่างการเรียนรู้เชิงทฤษฎีและปฏิบัติ 
• Undergraduate Certificate
หลักสูตรประกาศนียบัตรในระดับปริญญาตรี ระยะเวลา 1 ปี เน้นความรู้พื้นฐาน
• Graduate Certificate
หลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับผู้ที่จบการศึกษาปริญญาตรีแล้ว ระยะเวลา 1 ปี เพื่อต่อยอดการเรียนรู้

🖊 อยากรู้รายละเอียด สนใจอยากสมัคร
เจอกัน 11 ก.พ. นี้ 10.30 - 12.00 น. 
เจอกันผ่าน Zoom ตามเวลาไทย 💻 
✅ ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาที่ลิงค์หน้าโปรไฟล์

แล้วพบกันนะครับ 👍 

สนใจเรียนต่ออเมริกา/แคนาดา ติดต่อ
Line@ : @korpungun
.
KPG OVERSEAS
ปันประสบการณ์ และบริการเรียนต่อต่างประเทศ
จากผู้ที่เคยศึกษาและทำงานในแวดวงการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา
.
เราไม่ใช่แค่ Agency แต่เราอยากปันทุกประสบการณ์ที่เรารู้ให้ทุกคน

#ก้อปันกัน #korpungun #NiagaraCollege  #เรียนต่อแคนาดา #StudyinCanada #PGWP
❗️❗️ เปิดประสบการณ์การเรียนต่อ ที่ #NiagaraCollege ดียังไง ❓ 🏢 #NiagaraCollege เน้นหลักสูตรเชิงประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ที่ล้ำสมัย เป็นวิทยาลัยที่สนับสนุนการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมทั้งในระดับภูมิภาค และระดับโลก มีหลักสูตรหลากหลายให้เลือก หลักสูตรที่เราแนะนำ 📖 • English for Academic Preparation (EAP) โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ระยะเวลา 2 เดือนถึง 1 ปีครึ่ง ตามระดับความสามารถของผู้เรียน • Bachelor’s Degree หลักสูตรปริญญาตรี ระยะเวลา 4 ปี เรียนรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติผ่านการฝึกงานเพื่อสร้างความพร้อมในการเริ่มต้นอาชีพระดับปริญญาตรีขึ้นไป • Advanced Diploma หลักสูตรปริญญาบัตรในระดับปริญญาตรี ระยะเวลา 3 ปี เป็นหลักสูตรเข้มข้น โดดเด่นด้านการพัฒนาทักษะการทำงานของผู้เรียน • Diploma หลักสูตรปริญญาบัตรในระดับปริญญาตรี ระยะเวลา 2 ปี ผสมระหว่างการเรียนรู้เชิงทฤษฎีและปฏิบัติ • Undergraduate Certificate หลักสูตรประกาศนียบัตรในระดับปริญญาตรี ระยะเวลา 1 ปี เน้นความรู้พื้นฐาน • Graduate Certificate หลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับผู้ที่จบการศึกษาปริญญาตรีแล้ว ระยะเวลา 1 ปี เพื่อต่อยอดการเรียนรู้ 🖊 อยากรู้รายละเอียด สนใจอยากสมัคร เจอกัน 11 ก.พ. นี้ 10.30 - 12.00 น. เจอกันผ่าน Zoom ตามเวลาไทย 💻 ✅ ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาที่ลิงค์หน้าโปรไฟล์ แล้วพบกันนะครับ 👍 สนใจเรียนต่ออเมริกา/แคนาดา ติดต่อ [email protected] : @korpungun . KPG OVERSEAS ปันประสบการณ์ และบริการเรียนต่อต่างประเทศ จากผู้ที่เคยศึกษาและทำงานในแวดวงการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา . เราไม่ใช่แค่ Agency แต่เราอยากปันทุกประสบการณ์ที่เรารู้ให้ทุกคน #ก้อปันกัน #korpungun #NiagaraCollege #เรียนต่อแคนาดา #StudyinCanada #PGWP
สนใจเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ? ไม่ว่าเป็นช่วงปิดเทอม ช่วงจบมหาวิทยาลัย ช่วงวัยทำงาน ช่วงเตรียมสอบ #ielts ช่วงๆและหลินฮุ้ย (เอ้ย! ไม่ใช่) ช่วงเตรียมตัวก่อนไปเรียนต่อต่างประเทศ ก้อปันกันขอเชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาเรียนภาษาอังกฤษแบบตัวต่อตัว อย่างเข้มข้นที่ประเทศฟิลิปปินส์

วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 15:00 – 17:00 น.

สถานที่จัดงาน อาคาร KX Knowledge Xchange
ใกล้ BTS วงเวียนใหญ่ Exit 4 (มีที่จอดรถ)

พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษในงาน !

ลงทะเบียนได้ที่ https://online.korpungun.com/event/study-in-ph-seminar/

หรือติดต่อ LINE @korpungun

#เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์​ #เรียนภาษาที่เซบู #เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ #เรียนภาษาอังกฤษที่เซบู #korpungun #ก้อปันกัน
สนใจเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ? ไม่ว่าเป็นช่วงปิดเทอม ช่วงจบมหาวิทยาลัย ช่วงวัยทำงาน ช่วงเตรียมสอบ #ielts ช่วงๆและหลินฮุ้ย (เอ้ย! ไม่ใช่) ช่วงเตรียมตัวก่อนไปเรียนต่อต่างประเทศ ก้อปันกันขอเชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาเรียนภาษาอังกฤษแบบตัวต่อตัว อย่างเข้มข้นที่ประเทศฟิลิปปินส์ วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 15:00 – 17:00 น.
 สถานที่จัดงาน อาคาร KX Knowledge Xchange
ใกล้ BTS วงเวียนใหญ่ Exit 4 (มีที่จอดรถ) พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษในงาน ! ลงทะเบียนได้ที่ https://online.korpungun.com/event/study-in-ph-seminar/ หรือติดต่อ LINE @korpungun #เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์​ #เรียนภาษาที่เซบู #เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ #เรียนภาษาอังกฤษที่เซบู #korpungun #ก้อปันกัน
ก้อปันกัน reel แนะนำสถาบันเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ต่อเนื่องเลย .

อยากพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ... ทำไมเรียนภาษาอังกฤษต้อง “ฟิลิปปินส์” 🇵🇭 นะ?

☑️ ไปง่าย
☑️ อยู่ใกล้
☑️ ค่าครองชีพไม่แพง
.
❗️และสื่อสารกับสถานการณ์จริงได้เลย! เพราะส่วนใหญ่คนฟิลิปปินส์ก็มักจะพูดภาษาอังกฤษอยู่แล้ว เหมาะกับผู้เริ่มต้น ที่อยากจะพูดคุยได้ความคล่องมากยิ่งขึ้น

ที่สำคัญเมื่อสมัคร KPG Oversea เราแนะให้ครบ…
☑️ แนะนำการจองไฟล์ทบิน
☑️ แนะนำสำหรับการเตรียมตัวก่อนเดินทาง
☑️ ได้ตัวเลือกสถาบันและหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียน
☑️ ฟรี! ประกันภัยการเดินทางและสุขภาพ MSIG คุ้มครองตลอดระยะเวลาที่เรียน❗️…สำหรับนักเรียนที่สมัครเรียน 4 สัปดาห์เป็นต้นไป
☑️ ฟรี…ค่าธรรมเนียมการโอนต่างประเทศสำหรับการชำระค่าเรียน จ่ายค่าใช้จ่ายในอัตราเดียวกัน หรือประหยัดกว่าการสมัครกับสถาบันโดยตรง (ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม)

▫️ ประสบการณ์การเรียนที่ได้รับความรู้ เน้นการสื่อสาร ใช้ได้จริง กลับมาได้งาน เลื่อนตำแหน่งใหม่ ได้เลยค่ะ

รายละเอียดเพิ่มเติมลิ้งค์ใน bio

สนใจเรียนต่อภาษาที่ฟิลิปปินส์ ติดต่อ
Line@ : @korpungun
.
KPG OVERSEAS
ปันประสบการณ์ และบริการเรียนต่อต่างประเทศ
จากผู้ที่เคยศึกษาและทำงานในแวดวงการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา
.
เราไม่ใช่แค่ Agency แต่เราอยากปันทุกประสบการณ์ที่เรารู้ให้ทุกคน

#ก้อปันกัน #korpungun #เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์ #เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์  #เรียนภาษาที่เซบู #เรียนภาษาที่บาเกียว
ก้อปันกัน reel แนะนำสถาบันเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ต่อเนื่องเลย . อยากพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ... ทำไมเรียนภาษาอังกฤษต้อง “ฟิลิปปินส์” 🇵🇭 นะ? ☑️ ไปง่าย ☑️ อยู่ใกล้ ☑️ ค่าครองชีพไม่แพง . ❗️และสื่อสารกับสถานการณ์จริงได้เลย! เพราะส่วนใหญ่คนฟิลิปปินส์ก็มักจะพูดภาษาอังกฤษอยู่แล้ว เหมาะกับผู้เริ่มต้น ที่อยากจะพูดคุยได้ความคล่องมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญเมื่อสมัคร KPG Oversea เราแนะให้ครบ… ☑️ แนะนำการจองไฟล์ทบิน ☑️ แนะนำสำหรับการเตรียมตัวก่อนเดินทาง ☑️ ได้ตัวเลือกสถาบันและหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียน ☑️ ฟรี! ประกันภัยการเดินทางและสุขภาพ MSIG คุ้มครองตลอดระยะเวลาที่เรียน❗️…สำหรับนักเรียนที่สมัครเรียน 4 สัปดาห์เป็นต้นไป ☑️ ฟรี…ค่าธรรมเนียมการโอนต่างประเทศสำหรับการชำระค่าเรียน จ่ายค่าใช้จ่ายในอัตราเดียวกัน หรือประหยัดกว่าการสมัครกับสถาบันโดยตรง (ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม) ▫️ ประสบการณ์การเรียนที่ได้รับความรู้ เน้นการสื่อสาร ใช้ได้จริง กลับมาได้งาน เลื่อนตำแหน่งใหม่ ได้เลยค่ะ รายละเอียดเพิ่มเติมลิ้งค์ใน bio สนใจเรียนต่อภาษาที่ฟิลิปปินส์ ติดต่อ [email protected] : @korpungun . KPG OVERSEAS ปันประสบการณ์ และบริการเรียนต่อต่างประเทศ จากผู้ที่เคยศึกษาและทำงานในแวดวงการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา . เราไม่ใช่แค่ Agency แต่เราอยากปันทุกประสบการณ์ที่เรารู้ให้ทุกคน #ก้อปันกัน #korpungun #เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์ #เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ #เรียนภาษาที่เซบู #เรียนภาษาที่บาเกียว