Cebu Blue Ocean Academy

CBO (CEBU BLUE OCEAN) เป็นสถาบันที่ให้ความสำคัญในการสอนภาษาอังกฤษ คัดเลือกคุณครูมีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุด เป็นสถาบันในเครือของ PINES

Photo Credits : Cebu Blue Ocean Academy

Cebu Blue Ocean Academy

เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์กับสถาบัน CEBU BLUE OCEAN (CBO) เป็นสถาบันที่ให้ความสำคัญในการสอนภาษาอังกฤษ คัดเลือกคุณครูมีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุด เพราะนักเรียนสำคัญที่สุดสำหรับเรา ซึ่ง CBO เป็นสถาบันในเครือของ PINES International Academy ที่เมืองบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์

จุดเด่นของ CBO

ก่อนทำการตัดสินใจ ก้อปันกันคัดเหตุผลที่ทำให้ CEBU BLUE OCEAN เป็นอีกทางเลือกที่ดีสำหรับคุณ:

คุณภาพและมาตรฐาน: CEBU BLUE OCEAN ให้ความสำคัญกับ “คุณภาพการสอนภาษาอังกฤษ” เพื่อให้นักเรียนได้เรียนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพกับคุณครูชาวฟิลิปปินส์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษอย่างดี

สภาพแวดล้อม: CEBU BLUE OCEAN ตั้งอยู่ในเมืองเซบูที่เป็นเมืองติดทะเล มีห้องพักที่สามารถมองเห็นวิวทะเลได้ พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ที่จะช่วยให้การเรียนภาษาอังกฤษของคุณไม่น่าเบื่อ ได้ฝึกภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงและสามารถสื่อสารกับคนท้องถิ่นและนักเรียนจากทั่วโลกได้

• คอร์สเรียน: CEBU BLUE OCEAN มีคอร์สเรียนให้เลือกหลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน มีการเรียนการสอนที่เน้นแบบตัวต่อตัวมากกว่ากลุ่มใหญ่ และยังมีคลาสเสริม (Option Class) ที่คุณสามารถเลือกเรียนเพิ่มเติมได้ ตอบโจทย์ผู้เรียนที่ต้องการใช้เวลาไปกับการฝึกฝนภาษาอังกฤษ

• จุดเด่นอื่นๆของ CBO
    • มีการวัดระดับภาษา เพื่อจัดระดับคอร์สเรียนให้เหมาะสม
    • คลาสเรียนแบบตัวต่อตัว และ กลุ่มเล็กๆ
    • มีจำนวนชั่วโมงเรียนที่เหมาะสม
    • ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาติต่างๆ

ที่ตั้งของ CBO

CEBU BLUE OCEAN (CBO) ตั้งอยู่บนเกาะ Mactan เห็นวิวทะเล

หลายคนอาจยังไม่รู้ ก้อปันกันเลยอยากบอกว่า CEBU BLUE OCEAN เป็นอีกหนึ่งสถาบันที่มีวิวทะเล สวยงามมาก บรรยากาศดี นักเรียนของที่นี่ยังสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของโรงแรม (EGI HOTEL) ได้ไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำ ฟิสเนส เป็นต้น

สิ่งอำนวยความสะดวกของ CBO   

เจ้าหน้าที่ประจำสถาบันคอนให้ความช่วยเหลือ
• มีอาหารให้ทานทุกวัน
ห้องออกกำลังกาย
คลินิกที่มีพยาบาลประจำ
สระว่ายน้ำ
ห้องซักรีดที่มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ
ห้องสมุดหากต้องการค้นคว่า ที่นั่งทำการบ้าน
คาเฟ่สำหรับชา กาแฟ ขนม

หลักสูตรการเรียน

หลักสูตรการเรียน ของ CEBU BLUE OCEAN

มีหลายหลักสูตรที่นักเรียนสามารถเลือกเรียนตามความต้องการและระดับความเชี่ยวชาญของนักเรียนได้ดังนี้:

ESL
Business English
TOEIC
IELTS
Family

หลักสูตร ESL

เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง เพื่อการใช้งานทั่วไป โดยเนื้อหาการเรียนจะประกอบด้วยวิชา

• Reading: อ่านออกเสียงอย่างเป็นธรรมชาติ
• Pattern English: เรียนรู้จากรูปแบบภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย
• Expression: เรียนรู้สำนวนที่เป็นประโยชน์และจำเป็น
• Speaking: การฝึกฝนเพื่อการพูดคุยสื่อสารอ
• Grammar: กฎไวยากรณ์
• Listening: รับฟังสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น สนทนาภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม เช่น การเขียนตามคำบอก
Discussion: เรียนรู้การแสดงความคิดเห็นด้วยการส่งต่อไอเดียระหว่างกัน

ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบหลัก ให้เลือกได้ ดังนี้

รูปแบบที่ 1: Light ESL

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษ เน้นการสร้างพื้นฐาน ทักษะการฟัง การเขียนสร้างประโยค เพิ่มความคล่องในการอ่านและพูด เพื่อความเข้าใจและสามารถสื่อสารขั้นพื้นฐาน

ตารางเรียนประกอบด้วย 7 คาบเรียนต่อวัน โดยแบ่งออกเป็น

คาบเรียนตัวต่อตัว (1:1) 4 คาบ
คาบเรียนเสริม Optional Class 3 คาบ

*สำหรับนักเรียน สำหรับนักเรียนคอร์ส Light ESL จะไม่มีคลาสเรียนกลุ่ม (4:1) และสำหรับ Optional Class ที่หากไม่ใช่การเรียนเสริมด้วยตัวเอง จะมีค่าใช้จ่ายจำนวน 300เปโซ 

รูปแบบที่ 2: Intensive ESL

หลักสูตรนี้เป็นการเรียนรู้อย่างจริงจังและหนักแน่นที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อการสื่อสารที่สามารถนำไปใช้ได้จริงสถานการณ์ประจำวัน โดยนักเรียนจะต้องทำการบ้านและฝึกซ้อมเป็นประจำ

ตารางเรียนประกอบด้วย 7 คาบเรียนต่อวัน โดยแบ่งออกเป็น

คาบเรียนตัวต่อตัว (1:1) 5 คาบ
คาบเรียนกลุ่ม (4:1)  2 คาบ
คาบเรียนเสริม Optional Class 3 คาบ

*สำหรับนักเรียน สำหรับนักเรียนคอร์ส Intensive  ESL หากไม่มีคลาสเรียนกลุ่ม (4:1) ทางสถาบันจะจัดคอร์สเรียนแบบ ตัวต่อตัว (1:1) ให้แทน และสำหรับ Optional Class ที่หากไม่ใช่การเรียนเสริมด้วยตัวเอง จะมีค่าใช้จ่ายจำนวน 300 เปโซ

รูปแบบที่ 3: Survival ESL

หลักสูตรนี้เน้นการเรียนรู้คำศัพท์และทักษะการสื่อสารที่ใช้จริงในชีวิตประจำวัน เช่น การสนทนากับคนในชีวิตประจำวัน และสิ่งต่างๆรวมไปถึงบริบทของสังคมที่พูดภาษาอังกฤษกันเป็นหลัก นักเรียนระดับเริ่มต้นก็สามารถเรียนคอร์สนี้ได้

ตารางเรียนประกอบด้วย 7 คาบเรียนต่อวัน โดยแบ่งออกเป็น

• คาบเรียนตัวต่อตัว (1:1) 5 คาบ
คาบเรียนกลุ่ม (4:1)  2 คาบ
คาบเรียนเสริม Optional Class 3 คาบ

*สำหรับนักเรียน สำหรับนักเรียนคอร์ส Survival  ESL หากไม่มีคลาสเรียนกลุ่ม (4:1) ทางสถาบันจะจัดคอร์สเรียนแบบ ตัวต่อตัว (1:1) ให้แทน

รูปแบบที่ 4: Power ESL 5, 6, หรือ 7

หลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการสื่อสารในระดับที่สูงขึ้นตามลำดับ นักเรียนจะมีโอกาสทำโครงการและศึกษาความรู้เฉพาะทางที่ต้องการ

ตารางเรียน Power ESL 5 ประกอบด้วย 8 คาบเรียนต่อวัน โดยแบ่งออกเป็น

• คาบเรียนตัวต่อตัว (1:1) 5 คาบ
• คาบเรียนเสริม Optional Class 3 คาบ

ตารางเรียน Power ESL 6 ประกอบด้วย 9 คาบเรียนต่อวัน โดยแบ่งออกเป็น

• คาบเรียนตัวต่อตัว (1:1) 6 คาบ
• คาบเรียนเสริม Optional Class 3 คาบ

ตารางเรียน Power ESL 7 ประกอบด้วย 9 คาบเรียนต่อวัน โดยแบ่งออกเป็น

• คาบเรียนตัวต่อตัว (1:1) 7 คาบ
• คาบเรียนเสริม Optional Class 3 คาบ

*สำหรับนักเรียน สำหรับนักเรียนคอร์ส Power ESL 5, 6, และ 7 ไม่มีคลาสเรียนกลุ่ม (4:1) และสำหรับ Optional Class ที่หากไม่ใช่การเรียนเสริมด้วยตัวเอง จะมีค่าใช้จ่ายจำนวน 300 เปโซ

หลักสูตร Business English

เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานทางธุรกิจ

ลักสูตรนี้เน้นการเรียนรู้ทักษะการสื่อสารทางธุรกิจ และการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ธุรกิจ เช่น การนำเสนอ, การส่งอีเมลทางธุรกิจ, และการสนทนากับพาร์ทเนอร์ธุรกิจ

ตารางเรียน Business English  ประกอบด้วย 7 คาบเรียนต่อวัน โดยแบ่งออกเป็น

• คาบเรียนตัวต่อตัว (1:1) 5 คาบ
• คาบเรียนกลุ่ม (4:1) 2 คาบ

• คาบเรียนเสริม Optional Class 3 คาบ

*สำหรับนักเรียน สำหรับนักเรียนคอร์ส Business English หากไม่มีคลาสเรียนกลุ่ม (4:1) ทางสถาบันจะจัดคอร์สเรียนแบบ ตัวต่อตัว (1:1) ให้แทน และสำหรับ Optional Class ที่หากไม่ใช่การเรียนเสริมด้วยตัวเอง จะมีค่าใช้จ่ายจำนวน 300 เปโซ

หลักสูตร TOEIC

เรียนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC

หลักสูตรนี้เน้นการเตรียมสำหรับการสอบ TOEIC ซึ่งเป็นการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทางธุรกิจและสามารถใช้ในการสมัครงาน

ตารางเรียน TOEIC  ประกอบด้วย 7 คาบเรียนต่อวัน โดยแบ่งออกเป็น

• คาบเรียนตัวต่อตัว (1:1) 5 คาบ
• คาบเรียนกลุ่ม (4:1) 2 คาบ

• คาบเรียนเสริม Optional Class 3 คาบ

*สำหรับนักเรียน สำหรับนักเรียนคอร์ส TOEIC หากไม่มีคลาสเรียนกลุ่ม (4:1) ทางสถาบันจะจัดคอร์สเรียนแบบ ตัวต่อตัว (1:1) ให้แทน และสำหรับ Optional Class ที่หากไม่ใช่การเรียนเสริมด้วยตัวเอง จะมีค่าใช้จ่ายจำนวน 300 เปโซ

หลักสูตร IELTS

เรียนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ IELTS

หลักสูตรนี้เน้นการเตรียมสำหรับการสอบ IELTS ซึ่งเป็นการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษาต่อในต่างประเทศหรือการทำงานที่ต้องการคะแนน IELTS สูง

ตารางเรียน IELTS  ประกอบด้วย 7 คาบเรียนต่อวัน โดยแบ่งออกเป็น

• คาบเรียนตัวต่อตัว (1:1) 5 คาบ
• คาบเรียนกลุ่ม (4:1) 2 คาบ

• คาบเรียนเสริม Optional Class 3 คาบ

*สำหรับนักเรียน สำหรับนักเรียนคอร์ส IELTS หากไม่มีคลาสเรียนกลุ่ม (4:1) ทางสถาบันจะจัดคอร์สเรียนแบบ ตัวต่อตัว (1:1) ให้แทน และสำหรับ Optional Class ที่หากไม่ใช่การเรียนเสริมด้วยตัวเอง จะมีค่าใช้จ่ายจำนวน 300 เปโซ

หลักสูตร Family

เรียนภาษาอังกฤษ สำหรับครอบครัว

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับครอบครัวที่ต้องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษพร้อมกัน และสนับสนุนการสื่อสารในชีวิตประจำวันในบรรยากาศเรียนรู้ที่เป็นกันเอง

ตารางเรียน Family  ประกอบด้วย 7 คาบเรียนต่อวัน โดยแบ่งออกเป็น

• คาบเรียนตัวต่อตัว (1:1) 5 คาบ
• คาบเรียนกลุ่ม (4:1) 2 คาบ

• คาบเรียนเสริม Optional Class 3 คาบ

*สำหรับนักเรียน สำหรับนักเรียนคอร์ส Family หากไม่มีคลาสเรียนกลุ่ม (4:1) ทางสถาบันจะจัดคอร์สเรียนแบบ ตัวต่อตัว (1:1) ให้แทน และสำหรับ Optional Class ที่หากไม่ใช่การเรียนเสริมด้วยตัวเอง จะมีค่าใช้จ่ายจำนวน 300 เปโซ

ตัวอย่างตารางเรียนที่ CBO

ตัวอย่างตารางเรียนประจำวัน ของ CEBU BLUE OCEAN

เวลารายการ
06:30 - 08:00 น.อาหารเช้า
07:10 - 07:50 น.คลาสเสริม (Optional Class) ช่วงเช้า
08:00 - 12:00 น.คลาสเรียนตัวต่อตัว และ/หรือคลาสเรียนกลุ่ม ตามตารางของแต่ละหลักสูตร
12:00 - 13:00 น.อาหารกลางวัน
13:00 - 18:00 น.คลาสเรียนตัวต่อตัว และ/หรือคลาสเรียนกลุ่ม ตามตารางของแต่ละหลักสูตร
18:00 - 19:00 น.อาหารเย็น
19:00 - 19:50 น.คลาสเสริม (Optional Class) ช่วงเย็น หรือ กิจกรรมส่วนตัว
20.00 - 22.00น.เรียนด้วยตัวเอง หรือ กิจกรรมส่วนตัว

นอกจากคาบเรียนปกติแล้ว CBO ยังมีกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ดังนี้

• การแข่งขันการอ่านภาษาอังกฤษ
• การแข่งขันสุนทรพจน์
• การแข่งขันสุนทรพจน์
• ฟอร์จูนเกม และ หมุนวงล้อ
• แข่งตอบคำถามภาษาอังกฤษ

ห้องพักของนักเรียน CBO

Cebu Blue Ocean มีตัวเลือกห้องพัก ให้เลือกแบบ 1, 2 หรือ 3 เตียง เลือกได้ ตามงบประมาณที่นักเรียนมี ห้องพักมีห้องน้ำในตัว อีกทั้งห้องที่เป็นวิวทะเลคือสวยมาก

ตัวอย่างห้องพัก 1 เตียง (มีให้เลือกแบบ City หรือ Ocean View)

ห้องเดี่ยว (วิวเมือง) ประกอบด้วยเตียงขนาดคิงไซส์ โคมไฟข้างเตียง โต๊ะและเก้าอี้ศึกษา ตู้เย็นขนาดเล็ก ตู้เสื้อผ้าบิวท์อิน อ่างล้างหน้า และห้องน้ำ ห้องพักมีเครื่องปรับอากาศด้วย

ห้องเดี่ยว (วิวทะเล) ประกอบด้วยเตียงขนาดคิงไซส์ โคมไฟข้างเตียง โต๊ะและเก้าอี้อ่านหนังสือ โซฟา ตู้เย็นขนาดเล็ก ตู้เสื้อผ้าบิวท์อิน อ่างล้างหน้า และห้องน้ำ ห้องพักมีเครื่องปรับอากาศด้วย สิ่งที่น่าสนใจที่สุดเกี่ยวกับห้องนี้คือวิวทะเลจากระเบียง

ตัวอย่างห้องพัก 2 เตียง (มีให้เลือกแบบ City หรือ Ocean View)

ห้อง 2 เตียง (วิวเมือง) ประกอบด้วยเตียงคู่ 2 เตียงแยกจากกันด้วยฉากกั้นที่ทันสมัย โคมไฟข้างเตียง โต๊ะและเก้าอี้อ่านหนังสือ ตู้เย็น ตู้เสื้อผ้าบิวท์อิน อ่างล้างหน้า และห้องน้ำ ห้องพักมีเครื่องปรับอากาศด้วย

• ห้อง 2 เตียง (วิวทะเล) ประกอบด้วยเตียงคู่ 2 เตียงแยกจากกันด้วยฉากกั้นที่ทันสมัย โคมไฟข้างเตียง โต๊ะและเก้าอี้อ่านหนังสือ ตู้เย็นขนาดเล็ก ตู้เสื้อผ้าบิวท์อิน อ่างล้างหน้า และห้องน้ำ ห้องพักมีเครื่องปรับอากาศด้วย

ตัวอย่างห้องพัก 3 เตียง

ห้องพักสำหรับ 3 คน (วิวทะเล) ประกอบด้วยเตียงเดี่ยว 3 เตียงคั่นด้วยฉากกั้นสุดเก๋ โคมไฟข้างเตียง โต๊ะและเก้าอี้อ่านหนังสือ ชั้นวางของ ตู้เสื้อผ้าบิวท์อิน ตู้เย็น อ่างล้างจาน และห้องน้ำ ห้องพักมีเครื่องปรับอากาศด้วย

สนใจสมัครเรียนที่ CBO ?

ราคา Cebu Blue Ocean

Program/CourseAccomodation4 weeks USD4 weeks THB8 weeks USD8 weeks THB12 weeks USD12 weeks THB16 weeks USD16 weeks THB20 weeks USD20 weeks THB24 weeks USD24 weeks THB
Light ESL1 Bed Ocean2,27079,4504,390153,6506,510227,8508,630302,05010,750376,25012,870450,450
Light ESL1 Bed City2,12074,2004,090143,1506,060212,1008,030281,05010,000350,00011,970418,950
Light ESL2 Beds Ocean1,89066,1503,630127,0505,370187,9507,110248,8508,850309,75010,590370,650
Light ESL2 Beds City1,75061,2503,350117,2504,950173,2506,550229,2508,150285,2509,750341,250
Light ESL3 Beds Ocean1,70059,5003,250113,7504,800168,0006,350222,2507,900276,5009,450330,750
Light ESLLocal Fees (PHP/THB)13,9008,61825,14015,58741,15025,51351,69032,04862,23038,58372,77045,117
Survival ESL1 Bed Ocean2,37082,9504,590160,6506,810238,3509,030316,05011,250393,75013,470471,450
Survival ESL1 Bed City2,22077,7004,290150,1506,360222,6008,430295,05010,500367,50012,570439,950
Survival ESL2 Beds Ocean1,99069,6503,830134,0505,670198,4507,510262,8509,350327,25011,190391,650
Survival ESL2 Beds City1,85064,7503,550124,2505,250183,7506,950243,2508,650302,75010,350362,250
Survival ESL3 Beds Ocean1,80063,0003,450120,7505,100178,5006,750236,2508,400294,00010,050351,750
Survival ESLLocal Fees (PHP/THB)13,9008,61825,14015,58741,15025,51351,69032,04862,23038,58372,77045,117
Intensive ESL1 Bed Ocean2,37082,9504,590160,6506,810238,3509,030316,05011,250393,75013,470471,450
Intensive ESL1 Bed City2,22077,7004,290150,1506,360222,6008,430295,05010,500367,50012,570439,950
Intensive ESL2 Beds Ocean1,99069,6503,830134,0505,670198,4507,510262,8509,350327,25011,190391,650
Intensive ESL2 Beds City1,85064,7503,550124,2505,250183,7506,950243,2508,650302,75010,350362,250
Intensive ESL3 Beds Ocean1,80063,0003,450120,7505,100178,5006,750236,2508,400294,00010,050351,750
Intensive ESLLocal Fees (PHP/THB)13,9008,61825,14015,58741,15025,51351,69032,04862,23038,58372,77045,117
Power ESL 51 Bed Ocean2,33081,5504,510157,8506,690234,1508,870310,45011,050386,75013,230463,050
Power ESL 51 Bed City2,18076,3004,210147,3506,240218,4008,270289,45010,300360,50012,330431,550
Power ESL 52 Beds Ocean1,95068,2503,750131,2505,550194,2507,350257,2509,150320,25010,950383,250
Power ESL 52 Beds City1,81063,3503,470121,4505,130179,5506,790237,6508,450295,75010,110353,850
Power ESL 53 Beds Ocean1,76061,6003,370117,9504,980174,3006,590230,6508,200287,0009,810343,350
Power ESL 5Local Fees (PHP/THB)13,9008,61825,14015,58741,15025,51351,69032,04862,23038,58372,77045,117
Power ESL 61 Bed Ocean2,45085,7504,750166,2507,050246,7509,350327,25011,650407,75013,950488,250
Power ESL 61 Bed City2,30080,5004,450155,7506,600231,0008,750306,25010,900381,50013,050456,750
Power ESL 62 Beds Ocean2,07072,4503,990139,6505,910206,8507,830274,0509,750341,25011,670408,450
Power ESL 62 Beds City1,93067,5503,710129,8505,490192,1507,270254,4509,050316,75010,830379,050
Power ESL 63 Beds Ocean1,88065,8003,610126,3505,340186,9007,070247,4508,800308,00010,530368,550
Power ESL 6Local Fees (PHP/THB)13,9008,61825,14015,58741,15025,51351,69032,04862,23038,58372,77045,117
Power ESL 71 Bed Ocean2,57089,9504,990174,6507,410259,3509,830344,05012,250428,75014,670513,450
Power ESL 71 Bed City2,42084,7004,690164,1506,960243,6009,230323,05011,500402,50013,770481,950
Power ESL 72 Beds Ocean2,19076,6504,230148,0506,270219,4508,310290,85010,350362,25012,390433,650
Power ESL 72 Beds City2,05071,7503,950138,2505,850204,7507,750271,2509,650337,75011,550404,250
Power ESL 73 Beds Ocean2,00070,0003,850134,7505,700199,5007,550264,2509,400329,00011,250393,750
Power ESL 7Local Fees (PHP/THB)13,9008,61825,14015,58741,15025,51351,69032,04862,23038,58372,77045,117
Business Course1 Bed Ocean2,60091,0005,050176,7507,500262,5009,950348,25012,400434,00014,850519,750
Business Course1 Bed City2,45085,7504,750166,2507,050246,7509,350327,25011,650407,75013,950488,250
Business Course2 Beds Ocean2,22077,7004,290150,1506,360222,6008,430295,05010,500367,50012,570439,950
Business Course2 Beds City2,08072,8004,010140,3505,940207,9007,870275,4509,800343,00011,730410,550
Business Course3 Beds Ocean2,03071,0503,910136,8505,790202,6507,670268,4509,550334,25011,430400,050
Business CourseLocal Fees (PHP/THB)13,9008,61825,14015,58741,15025,51351,69032,04862,23038,58372,77045,117
TOEIC1 Bed Ocean2,45085,7504,750166,2507,050246,7509,350327,25011,650407,75013,950488,250
TOEIC1 Bed City2,30080,5004,450155,7506,600231,0008,750306,25010,900381,50013,050456,750
TOEIC2 Beds Ocean2,07072,4503,990139,6505,910206,8507,830274,0509,750341,25011,670408,450
TOEIC2 Beds City1,93067,5503,710129,8505,490192,1507,270254,4509,050316,75010,830379,050
TOEIC3 Beds Ocean1,88065,8003,610126,3505,340186,9007,070247,4508,800308,00010,530368,550
TOEICLocal Fees (PHP/THB)13,9008,61825,14015,58741,15025,51351,69032,04862,23038,58372,77045,117
IELTS1 Bed Ocean2,53088,5504,910171,8507,290255,1509,670338,45012,050421,75014,430505,050
IELTS1 Bed City2,38083,3004,610161,3506,840239,4009,070317,45011,300395,50013,530473,550
IELTS2 Beds Ocean2,15075,2504,150145,2506,150215,2508,150285,25010,150355,25012,150425,250
IELTS2 Beds City2,01070,3503,870135,4505,730200,5507,590265,6509,450330,75011,310395,850
IELTS3 Beds Ocean1,96068,6003,770131,9505,580195,3007,390258,6509,200322,00011,010385,350
IELTSLocal Fees (PHP/THB)13,9008,61825,14015,58741,15025,51351,69032,04862,23038,58372,77045,117
Junior1 Bed Ocean2,900101,5005,650197,7508,400294,00011,150390,25013,900486,50016,650582,750
Junior1 Bed City2,75096,2505,350187,2507,950278,25010,550369,25013,150460,25015,750551,250
Junior2 Beds Ocean2,52088,2004,890171,1507,260254,1009,630337,05012,000420,00014,370502,950
Junior2 Beds City2,38083,3004,610161,3506,840239,4009,070317,45011,300395,50013,530473,550
Junior3 Beds Ocean2,33081,5504,510157,8506,690234,1508,870310,45011,050386,75013,230463,050
JuniorLocal Fees (PHP/THB)13,9008,61825,14015,58741,15025,51351,69032,04862,23038,58372,77045,117
Parents 2H (Family Course)1 Bed Ocean1,90066,5003,650127,7505,400189,0007,150250,2508,900311,50010,650372,750
Parents 2H (Family Course)1 Bed City1,75061,2503,350117,2504,950173,2506,550229,2508,150285,2509,750341,250
Parents 2H (Family Course)2 Beds Ocean1,52053,2002,890101,1504,260149,1005,630197,0507,000245,0008,370292,950
Parents 2H (Family Course)2 Beds City1,38048,3002,61091,3503,840134,4005,070177,4506,300220,5007,530263,550
Parents 2H (Family Course)3 Beds Ocean1,33046,5502,51087,8503,690129,1504,870170,4506,050211,7507,230253,050
Parents 2H (Family Course)Local Fees (PHP/THB)13,9008,61825,14015,58741,15025,51351,69032,04862,23038,58372,77045,117

หมายเหตุ :

1. คำนวนอัตราแลกเปลี่ยนที่

1 USD1 PHP
35.000.62

2. ขอให้พิจารณาข้อมูลด้วยสกุลเงิน USD และ PHP เป็นหลัก (ค่าใช้จ่าย THB จัดทำไว้เพื่อความสะดวกในการประมาณการเพียงเท่านั้น) สำหรับอัตราแลกเปลี่ยนที่นักเรียนจะชำระ จะเป็นอัตราแลกเปลี่ยน อิงตามธนาคาร ณ วันที่นักเรียนเลือกที่จะชำระค่าใช้จ่าย

3.ราคานี้รวมค่าสมัครเรียน ค่าที่พัก ค่าเรียน ยังไม่รวมโปรโมชั่นส่วนลด (ถ้ามี)

4. Local Fees คือ ค่าธรรมเนียมต่างๆที่นักเรียนต้องเตรียมไปชำระกับสถาบัน เมื่อเดินทางไปถึงสถาบันที่ฟิลิปปินส์แล้ว ซึ่งอาจรวมถึง SSP (ใบอนุญาตสำหรับการศึกษาที่ฟิลิปปินส์), VISA (ค่าวีซ่า หากลงเรียนมากกว่า 4 สัปดาห์), ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่ามัดจำหอพัก เป็นต้น

5.หากต้องการใบเสนอราคา ฉบับละเอียด สามารถติดต่อและแจ้ง a) ชื่อสถาบัน, b) หลักสูตร, c) รูปแบบห้องพัก และ d) ระยะเวลาเรียน … สัปดาห์ มาได้ที่ Line: @korpungun

ขอรับคำปรึกษา

 

เรียนต่อแคนาดา อเมริกา

Line : @korpungun

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์

Line : @kpglearn

คอร์สออนไลน์ KPG LIVE

Line : @kpglive

TEL: 094-883-8778

JOIN

นัดหมายพูดคุยผ่าน