เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
สอนสด โดยครูต่างชาติ มืออาชีพ

KPG LIVE คือ ?

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ตัวต่อตัว โดยครูต่างชาติ มืออาชีพ

ครูผู้สอนที่ผ่านการอบรมและการประเมินตามระบบของสถาบัน โปรแกรมการเรียนได้รับการรับรองจาก TESDA และกระทรวงการศึกษาของฟิลิปปินส์

KPG LIVE นำเสนอคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ด้วยหลักสูตรที่หลากหลาย ปรับให้เข้ากับผู้เรียนได้อย่างเฉพาะตัว

จุดเด่น ของการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ สอนสด KPG LIVE

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับเด็ก

หลักสูตร Junior ESL คือ คอร์สเรียนออนไลน์ แนะนำสำหรับเด็ก วัย 6-14 ปี เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะการสื่อสารจากการฝึกใช้งานจริง สอนโดยกับครูมืออาชีพชาวฟิลิปปินส์ประจำสถาบันสอนภาษาชั้นนำที่ได้รับการรับรองจาก British Council

 • ครูผ่านการฝึกอบรม และประสบการณ์ในการสอนเด็กการสอนเด็ก
 • หลักสูตรและแบบเรียนที่มีมาตรฐานตามระดับภาษาสากล CEFR
 • เรียนได้ระหว่าง 06.00 – 22.00 น. ของวันจันทร์ – วันศุกร์ คาบละ 40 นาที
 • เลือกจำนวนคาบเรียนต่อเดือนได้ตามที่ต้องการ (เริ่มต้นที่สัปดาห์ละ 2 คาบ)

หลักสูตรและคอร์สเรียน

Junior Let’s Go

แบบเรียนสำหรับเด็กของ Oxford University Press ประกอบด้วยบทเรียนที่สนุกและน่าสนใจ ที่จะมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนเพลิดเพลินกับการเรียนภาษาอังกฤษ

Junior Free Talk

แบบเรียนประกอบด้วยการอ่านบทความสั้นๆ รวมถึงคำถามเพื่อการอภิปราย ที่จะมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการพูดและการทำความเข้าใจ

Junior Writing

แบบเรียนฝึกฝนทักษะด้านการเขียน เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องพัฒนาความแม่นยำในการสะกดคำ การวางโครงสร้างประโยค และการเขียนบทความ

Junior Free Talk

แบบเรียนประกอบด้วยการอ่านบทความสั้นๆ รวมถึงคำถามเพื่อการอภิปราย ที่จะมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการพูดและการทำความเข้าใจ

Junior Writing

แบบเรียนฝึกฝนทักษะด้านการเขียน เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องพัฒนาความแม่นยำในการสะกดคำ การวางโครงสร้างประโยค และการเขียนบทความ

Junior News Series

แบบเรียนประกอบด้วยการอ่านบทความข่าวสารที่น่าสนใจ เนื้อหาเอื้อต่อการอภิปราย โดยที่ผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองได้โดยอิสระ

Junior Writing

แบบเรียนฝึกฝนทักษะด้านการเขียน เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องพัฒนาความแม่นยำในการสะกดคำ การวางโครงสร้างประโยค และการเขียนบทความ

Junior News Series

แบบเรียนประกอบด้วยการอ่านบทความข่าวสารที่น่าสนใจ เนื้อหาเอื้อต่อการอภิปราย โดยที่ผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองได้โดยอิสระ

Junior News Series

แบบเรียนประกอบด้วยการอ่านบทความข่าวสารที่น่าสนใจ เนื้อหาเอื้อต่อการอภิปราย โดยที่ผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองได้โดยอิสระ

มีรูปแบบการเรียน 2 ประเภท ให้เลือก ได้แก่

 1. Free booking เลือกเวลาเรียนได้อิสระ เพื่อการเรียนในวันและเวลาที่คุณสะดวก
  Package เริ่มต้น 6,170 บาท* (Package 2 เดือน รวม 20 คาบ)
 2. Fixed schedule กำหนดเวลาเรียนประจำ เพื่อความต่อเนื่องในการเรียนกับครูคนเดิม
  Package เริ่มต้น 6,170 บาท* (Package 1 เดือน สัปดาห์ละ 3 คาบ)

หมายเหตุ : *ราคาเริ่มต้นดังกล่าวสำหรับคอร์ส ESL, Business, Job Interview เท่านั้น (สำหรับคอร์ส IELTS จะมีราคาสูงกว่า)

รีวิวโดยผู้เรียนจริง Junior ESL

รีวิวโดยน้องซูกัส

รีวิวโดยน้องซูโม่

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับผู้ใหญ่

หลักสูตร Senior Programs คือ คอร์สเรียนออนไลน์ สำหรับผู้เรียนอายุ 15 ปี​+ เพื่อการพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานทั่วไป อาทิ ใช้งานในชีวิตประจำวัน การสนทนา การเดินทางท่องเที่ยว ตั้งแต่ระดับพื้นฐานถึงระดับสูง เพิ่มพูนความถนัดและความคุ้นชินกับการใช้ภาษา เมื่อระดับภาษาอยู่ในเกณฑ์ที่สูงขึ้นแล้ว สามารถเลือกเรียนคอร์ส Business English คอร์สเรียนเตรียมสอบ IELTS กับครูผู้เชี่ยวชาญได้อีกด้วย

 • ครูผ่านการฝึกอบรม และประสบการณ์ในการสอนผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง
 • หลักสูตรและแบบเรียนที่มีมาตรฐานตามระดับภาษาสากล CEFR
 • เรียนได้ระหว่าง 06.00 – 22.00 น. ของวันจันทร์ – วันศุกร์ คาบละ 40 นาที
 • เลือกจำนวนคาบเรียนต่อเดือนได้ตามที่ต้องการ (เริ่มต้นที่สัปดาห์ละ 2 คาบ)

หลักสูตรและคอร์สเรียน

Daily Conversation

แบบเรียนประกอบด้วยตัวอย่างบทสนทนาหลายรูปแบบ ที่มีประโยชน์และน่าสนใจ โดยที่ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน

Power Speaking

แบบเรียนประกอบด้วยบทความเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่น่าสนใจ ที่จะมีส่วนกระตุ้นให้นักเรียนคิด และสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างมั่นใจ

Free Talking

แบบเรียนประกอบด้วยบทความข่าวสาร และประเด็นต่างๆ ในสังคม ที่เหมาะสำหรับการนำมาอภิปราย สามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองได้โดยอิสระ

Business English

แบบเรียนประกอบด้วยตัวอย่างบทสนทนาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษธุรกิจ รวมถึงคำศัพท์และสำนวนต่างๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริงในโลกการทำงาน

Job Interview

แบบเรียนประกอบด้วยตัวอย่างบทสนทนาการสัมภาษณ์งาน ฝึกคิดและตอบคำถามที่พบบ่อย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ

IELTS Module

แบบเรียนประกอบด้วยแบบจำลองข้อสอบ IELTS ผู้เรียนจะได้ฝึกตอบคำถาม เพื่อพัฒนาคะแนนสอบได้ตามที่ตังเป้าหมาย

IELTS Speaking

แบบเรียนประกอบด้วยแบบจำลองข้อสอบ IELTS ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนพัฒนาทักษะในการตอบคำถามพาร์ท Speaking

IELTS Writing

แบบเรียนประกอบด้วยแบบจำลองข้อสอบ IELTS ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนพัฒนาทักษะในการตอบคำถามพาร์ท Writing

มีรูปแบบการเรียน 2 ประเภท ให้เลือก ได้แก่

 1. Free booking เลือกเวลาเรียนได้อิสระ เพื่อการเรียนในวันและเวลาที่คุณสะดวก
  Package เริ่มต้น 6,170 บาท* (Package 2 เดือน รวม 20 คาบ)
 2. Fixed schedule กำหนดเวลาเรียนประจำ เพื่อความต่อเนื่องในการเรียนกับครูคนเดิม
  Package เริ่มต้น 6,170 บาท* (Package 1 เดือน สัปดาห์ละ 3 คาบ)

หมายเหตุ : *ราคาเริ่มต้นดังกล่าวสำหรับคอร์ส ESL, Business, Job Interview เท่านั้น (สำหรับคอร์ส IELTS จะมีราคาสูงกว่า)

รีวิวโดยผู้เรียนจริง Senior Programs

รีวิวโดยน้อง Pattama

รีวิวโดยคุณฝ้าย

รีวิวโดยคุณแบม

คอร์สเรียนตามวัตถุประสงค์

Test Preparation

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ Test Preparation เพื่อเตรียมสอบ IELTS คอร์สเรียนนี้ สอนโดยครูต่างชาติที่สอนภาษาอังกฤษเป็นอาชีพ และได้ผ่านการฝึกอบรม ตลอดจนการทำแบบทดสอบจริงมาแล้ว นอกจากจะได้เตรียมตัวเพื่ออัพผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่ต้องการแล้ว ผู้เรียนจะได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษจริงกับชาวต่างชาติในการเรียนอีกด้วย

ตัวเลือกคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ เพื่อเตรียมสอบ

ILAC KISS หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS เพื่อใช้คะแนนสำหรับการศึกษาต่อ สอนสด โดยครู native ชาวแคนาเดียน ของ ILAC สถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำในประเทศแคนาดา มาตรฐานเดียวกับการเดินทางไปเรียนที่แคนาดา (รับผู้เรียนอายุ 14 ปี+)

รายละเอียดเพิ่มเติม

Academic English

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ Academic English เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับเตรียมศึกษาต่อต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศแคนาดา และสหรัฐอเมริกา ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเป็นหลัก รวมถึงแนะนำสำหรับบุคคลที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ เพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อในประเทศ อื่นๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน

ตัวเลือกคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ เพื่อเตรียมศึกษาต่อ

ILAC KISS หลักสูตรเพื่อการศึกษา University Pathway พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ การใช้งานเชิงวิชาการ สอนสด โดยครู native ชาวแคนาเดียน ของ ILAC สถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำในประเทศแคนาดา มาตรฐานเดียวกับการเรียนที่แคนาดา (รับผู้เรียนอายุ 14 ปี+) สามารถใช้ผลสอบวัดระดับของ ILAC ยื่นสมัครเข้าเรียนวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในอเมริกา ได้มากกว่า 90 สถาบัน !

รายละเอียดเพิ่มเติม

ILSC HELLO โปรแกรมภาษาอังกฤษออนไลน์ของ ILSC ที่มีคุณภาพจะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายในการศึกษา สอนโดยครู native ของสถาบัน ILSC มาตรฐานเดียวกันกับการเดินทางไปเรียนที่แคนาดา ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกที่จะเรียนเพื่อย่นระยะเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายที่จะต้องไปเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ หรือสามารถเลือกที่จะเรียนจนจบระดับภาษาที่ต้องใช้ ก่อนไปเรียนต่อ academic program ในต่างประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม