เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ KPG LIVE

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

คลาสสด โดยครูต่างชาติ มืออาชีพ

KPG Live คืออะไร ?

โปรแกรม เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ตัวต่อตัว โดยครูผู้สอนมืออาชีพ ที่ผ่านการอบรมและการประเมินตามระบบของสถาบัน โปรแกรมการเรียนได้รับการรับรองจาก TESDA และกระทรวงการศึกษาของฟิลิปปินส์ ด้วยหลักสูตรที่หลากหลาย ปรับให้เข้ากับผู้เรียนได้อย่างเฉพาะตัว

ทำไมต้อง เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับ KPG Live ?

 • ฝึกฝนพูด สื่อสาร อภิปรายในคลาสเรียนกับครูผู้สอนมืออาชีพ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างเห็นผล
 • หลักสูตรและบทเรียนที่หลากหลายตั้งแต่ เพื่อการใช้งานทั่วไป การทำงาน สัมภาษณ์งาน และเตรียมสอบ IELTS, TOEFL, TOEIC
 • มีรายงานการเรียน (report) เกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียน จุดแข็ง และสิ่งที่ควรพัฒนา หลังคาบเรียนทุกคาบ
 • เรียนรู้อย่างเป็นระบบ 4 ขั้นตอน เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้สูงสุด
4 ขั้นตอนมีอะไรบ้าง?

การเรียนในแต่ละบทเรียนจะเป็นไปตาม 4 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1) พรีวิว (Preview) เพื่อการศึกษาเนื้อหาเพื่อเตรียมตัวก่อนคลาสเรียน
ขั้นตอนที่ 2) คาบเรียน (Class) คาบละ 40 นาที คลาสสดกับครูผู้สอนผ่าน Zoom
ขั้นตอนที่ 3) ฝึกเขียน (Homework) การบ้านหลังคาบเรียน
ขั้นตอนที่ 4) ทบทวนบทเรียน (Review) ทบทวนและทำความเข้าใจเนื้อหาบทเรียน

Preview ระบบการเรียน 4 ขั้นตอน (ขั้นตอนที่ 2: class เป็นการเรียนคลาสสดกับครูผู้สอน)

คอร์สสำหรับเด็ก

หลักสูตร Junior ESL คือ คอร์สเรียนออนไลน์ แนะนำสำหรับเด็ก วัย 6-14 ปี เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะการสื่อสารจากการฝึกใช้งานจริง สอนโดยกับครูมืออาชีพชาวฟิลิปปินส์ประจำสถาบันสอนภาษาชั้นนำที่ได้รับการรับรองจาก British Council

 • ครูผ่านการฝึกอบรม และประสบการณ์ในการสอนเด็กการสอนเด็ก
 • หลักสูตรและแบบเรียนที่มีมาตรฐานตามระดับภาษาสากล CEFR
 • เรียนได้ระหว่าง 06.00 – 22.00 น. ของวันจันทร์ – วันศุกร์ คาบละ 40 นาที
 • เลือกจำนวนคาบเรียนต่อเดือนได้ตามที่ต้องการ (เริ่มต้นที่สัปดาห์ละ 3 คาบ)

หลักสูตรและคอร์สเรียน

มีรูปแบบการเรียน 2 ประเภท ให้เลือก ได้แก่

 1. Free booking เลือกเวลาเรียนได้อิสระ เพื่อการเรียนในวันและเวลาที่คุณสะดวก
 2. Fixed schedule กำหนดเวลาเรียนประจำ เพื่อความต่อเนื่องในการเรียนกับครูคนเดิม

รีวิวโดยผู้เรียนจริง

คอร์สสำหรับผู้ใหญ่

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ Senior Programs สำหรับผู้เรียนอายุ 15 ปี​+ เพื่อการพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานทั่วไป อาทิ ใช้งานในชีวิตประจำวัน การสนทนา การเดินทางท่องเที่ยว ตั้งแต่ระดับพื้นฐานถึงระดับสูง เพิ่มพูนความถนัดและความคุ้นชินกับการใช้ภาษา เมื่อระดับภาษาอยู่ในเกณฑ์ที่สูงขึ้นแล้ว สามารถเลือกเรียนคอร์ส Business English คอร์สเรียนเตรียมสอบ IELTS กับครูผู้เชี่ยวชาญได้อีกด้วย

 • ครูผ่านการฝึกอบรม และประสบการณ์ในการสอนผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง
 • หลักสูตรและแบบเรียนที่มีมาตรฐานตามระดับภาษาสากล CEFR
 • เรียนได้ระหว่าง 06.00 – 22.00 น. ของวันจันทร์ – วันศุกร์ คาบละ 40 นาที
 • เลือกจำนวนคาบเรียนต่อเดือนได้ตามที่ต้องการ (เริ่มต้นที่สัปดาห์ละ 3 คาบ)

หลักสูตรและคอร์สเรียน

มีรูปแบบการเรียน 2 ประเภท ให้เลือก ได้แก่

 1. Free booking เลือกเวลาเรียนได้อิสระ เพื่อการเรียนในวันและเวลาที่คุณสะดวก
 2. Fixed schedule กำหนดเวลาเรียนประจำ เพื่อความต่อเนื่องในการเรียนกับครูคนเดิม

ความคิดเห็นของผู้เรียน 

ก้อปันกันรวบรวมความคิดเห็นของผู้เรียน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง และเราได้รวบรวมความคิดเห็นของผู้เรียนบางส่วนจากประสบการณ์เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ เพื่อช่วยให้คุณได้ศึกษาเกี่ยวกับ KPG Live จากมุมมองของผู้เรียน

รายละเอียดสำคัญของ KPG Live

ค่าใช้จ่าย

(เลือกตัวเลือกเพื่อคำนวณค่าใช้จ่าย)

เลือกรูปแบบการเรียน
เลือกจำนวนคาบเรียนต่อเดือน
เลือกระยะเรียน
เลือกระยะเวลาเรียนและจำนวนคาบ
Total THB

สำหรับ KPG Live เรายินดีให้บริการผู้เรียนที่มีอายุมากกว่า 5 ปี ที่มีระดับภาษาอังกฤษตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นสูง เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเงื่อนไขและความต้องการเป็นรายบุคคล

 • สำหรับการเรียนในรูปแบบกำหนดเวลาเรียนประจำ (Fixed Schedule) หากนักเรียนต้องการเปลี่ยนครูผู้สอน สามารถทำได้เพียงเดือนละครั้งเท่านั้น
 • หากมีการขาดเรียนไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ โดยไม่ได้ยกเลิกล่วงหน้า ชั้นเรียนจะถูกยกเลิกและไม่ขอชดเชยได้


โปรแกรมการเรียนออนไลน์ ตัวต่อตัว คลาสสด คาบละ 40 นาที ในช่วงระหว่าง 06.00 – 22.00 น. ของวันจันทร์ – ศุกร์ โดยสามารถเลือกจำนวนคาบเรียนต่อสัปดาห์ได้

และสามารถเรียนได้ 2 รูปแบบ ได้แก่

 1. Fixed schedule กำหนดเวลาเรียนประจำ เพื่อความต่อเนื่องในการเรียนกับครูคนเดิม
 2. Free booking เลือกเวลาเรียนได้อิสระ เพื่อการเรียนในวันและเวลาที่คุณสะดวก

ทั้งนี้ นอกเหนือจากคลาสดแล้ว ระบบ KPG Live ของเรายังมีแบบฝึกหัดก่อนและหลังคาบเรียนให้ผู้เรียนได้เตรียมตัวและทบทวน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ

สำหรับผู้เรียนที่สนใจ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ คลาสสดกับครูต่างชาติ มืออาชีพกับโปรแกรมการเรียน KPG Live ของเรา สามารถเลือกดูรายละเอียดของบทเรียนทั้งหมด ทั้งสำหรับเด็ก (Junior ESL) และผู้ใหญ่ (Senior Programs) ตามการจัดลำดับภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล CEFR ได้ที่นี่

ครูผู้สอนของ KPG Live เป็นครูประจำสอนภาษาอังกฤษมืออาชีพชาวฟิลิปปินส์ ประจำสถาบันสอนภาษาที่ได้รับการรับรองให้เป็นศูนย์สอบ IELTS โดย British Council

ครูของเราได้รับการฝึกอบรมด้านการสอนภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล เป็นครูอาชีพที่มีความใส่ใจและความเข้าใจในผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองเป็นอย่างดี เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาความคล่องและความมั่นใจ ด้วยการสร้างความคุ้นเคยในการใช้ภาษาอังกฤษให้มากขึ้น


สิ่งที่ต้องใช้ในการเรียน

 • คอมพิวเตอร์ (Laptop/PC) แท็บเล็ต หรือ โทรศัพท์มือถือ  *แนะนำให้เรียนผ่านคอมพิวเตอร์*
 • กล้องเว็บแคม หรือ กล้องของคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือ
 • หูฟัง พร้อมไมค์
 • สัญญาณอินเทอร์เน็ต

สำหรับคำแนะนำวิธีการใช้งาน รวมถึงคำถามที่พบบ่อย (FAQs) พร้อมคำตอบเกี่ยวกับโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับ KPG Live สามารถดูวีดีโอแนะนำและอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

ตัวเลือกคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ คลาสสด ทั้งหมด

คอร์สเรียน
สำหรับเด็ก

6-14 ปี

5-14 ปี

3-14 ปี

-

คอร์สเรียน
สำหรับผู้ใหญ่

15 ปี+

15 ปี +

15 ปี +

15 ปี +

จุดเด่น

• การเรียนรู้แบบ 4 steps มีแบบฝึกหัดก่อนเริ่มและหลังคาบเรียน

• ครูมืออาชีพ มีคุณภาพ เทรนโดยสถาบันที่ได้รับการรับรองให้เป็นศูนย์สอบ IELTS

• มีบทเรียนและแบบฝึกหัดมาตรฐานสากล

• มี feedback ทุกหลังคาบเรียน

• มีคาบเรียนกลุ่มกับเพื่อนต่างชาติ 

• ครูมืออาชีพ มีคุณภาพ

• มีบทเรียนมาตรฐานสากล

• มี feedback ทุกหลังคาบเรียน

• มีครูผู้สอนจำนวนมาก และเลือกได้ตลอด 24 ชั่วโมง

• มีบทเรียนที่หลากหลาย มาตรฐานสากล

• มี feedback ทุกหลังคาบเรียน

• สอนสด โดยครู Native ชาวแคนาดา ของสถาบัน ILAC

• มีบทเรียนมาตรฐานเดียวกันกับการเดินทางไปเรียนที่แคนาดา

• มี University Pathway Program เพื่อเตรียมศึกษาต่อ (โดยเฉพาะในประเทศแคนาดา/อเมริกา)

คาบเรียน

40 นาที (1:1)

25 นาที (1:1) /
50 นาที (กลุ่ม)

25 นาที (1:1)

180 นาที (กลุ่ม 15 คน)

วันที่เปิดสอน

จันทร์ - ศุกร์

จันทร์ - อาทิตย์

จันทร์ - อาทิตย์

จันทร์ - อาทิตย์

เวลาที่เปิดสอน

06:00 - 22:00

07:00 - 21:00

24 ชั่วโมง

19:30 - 22:30 /
08:00 - 11:00

ทดลองเรียน

1 ครั้ง / 40 นาที

2 ครั้ง / 25 นาที (1:1)
+ 45 นาที (กลุ่ม)

2 ครั้ง / ครั้งละ 25 นาที

เช็คกับเจ้าหน้าที่
ก้อปันกัน

ราคาเริ่มต้น / 4 สัปดาห์

2,970 บาท (8 คาบ)

2,000 บาท (12 คาบ)

3,060 บาท (15 คาบ)

17,680 บาท (20 คาบ)

ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมการเรียนตามวัตถุประสงค์