I.BREEZE

I.BREEZE เซบู ตั้งอยู่ในเมือง มาโบโล่ (Mabolo) ใจกลางเมือง Cebu ทางสถาบันได้ขยายพื้นที่และออกแบบให้ผู้เรียนสามารถมีสมาธิกับการเรียนได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้ง สถาบันยังตั้งอยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้ามากมาย ร้านอาหาร ร้านนวด และร้านกาแฟ ผู้เรียนจึงสามารถสนุกไปกับการเล่าเรียนที่สถาบันได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

Photo Credits : I.BREEZE

I.BREEZE
International Language Center

I.BREEZE International Language Center เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในเดือนธันวาคม ปี 2018 พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายไม่ว่าจะเป็นห้องนอน หอพัก ยิม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร ห้องอาหารเย็นพร้อมด้วยมื้อบุฟเฟ่ต์ นอกจากนี้ยังมีไวไฟไม่จำกัดและอื่น ๆ อีกมากมาย สถาบันตั้งอยู่ใจกลางเมืองเซบู ดังนั้นผู้เรียนจึงเข้าถึงแหล่งชอปปิ้งได้ (SM และ Ayala Mall), ร้านอาหาร ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านนวด และร้านกาแฟ ทีมรักษาความปลอดภัยและกล้องวงจรปิดช่วยดูแลความเรียบร้อยของสถาบันตลอด 24 ชั่วโมง

สารบัญ

• ทำไมต้อง I.BREEZE?
• ที่ตั้งและแคมปัส
• หลักสูตรการเรียนทั้งหมด
• บริการ I.BREEZE
• ค่าเรียน I.BREEZE

คลิปแนะนำ I.BREEZE

จุดเด่นของ I.BREEZE เซบู 

• Native Teacher Class

I.BREEZE มีครู native ที่อำนวยการสอนวิชาเรียนด้านการออกเสียง รวมถึงด้านการเตรียมสอบวัดระดับภาษา เช่น IELTS, TOEIC รวมถึง Business English (ทั้งนี้ในคาบเรียนตัวต่อตัว ผู้เรียนจะยังคงเรียนกับครูชาวฟิลิปปินส์)

• Writing Activity System

I.BREEZE มีระบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน Essay ของผู้เรียน โดยให้ผู้สอนตอน แนะนำในการปรับแก้ และให้ผู้เรียนได้ฝึกแก้ไข

• Interview Test Review

I.BREEZE มีระบบสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียน โดยผู้เรียนจะต้องให้สัมภาษณ์ โดยสถาบันจะบันทึกวีดีโอ ก่อนเริ่มเรียน ทุกเดือน และก่อนจบการศึกษา พร้อมผู้สอนที่จะช่วยรีวิว และแนะนำในการปรับแก้ไขให้ทุกครั้ง เพื่อความรู้ตัวและการพัฒนาอย่างถูกจุด

• ผู้สอนที่มีคุณภาพ

I.BREEZE จ้างผู้สอนผ่านความถนัดเฉพาะด้าน นอกจากนี้ยังมีการเสริมด้วยการฝึกอบรบอย่างเข้มข้น ตั้งแต่การฝึกไวยากรณ์ การทดสอบ แนะนำและสนับสนุนการพัฒนาของครูทุกเดือน และการฝึกอบรมในวันเสาร์ สำหรับครูใหม่ โดยเฉพาะสำหรับการสอนวิชาเรียนหลักสูตร IELTS และ TOEIC

• I.BREEZE การจัดการอันดับหนึ่ง

I.BREEZE รับประกันประสบการณ์การเรียนที่น่าพอใจด้วยการจัดการพิเศษที่ให้การสนับสนุนนักเรียนตั้งแต่ต้นจนจบระยะเวลาการศึกษา ไม่ว่าจะเป็น ไปรับที่สนามบิน / ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่, สำเร็จการศึกษา – ให้นักเรียนเข้าใจชีวิตของสถาบันการศึกษา, นโยบายและการใช้ชีวิตในเซบู การประชุมนักศึกษาใหม่ในสัปดาห์แรก, การทดสอบปกติและการให้คำปรึกษาด้านการศึกษา – ที่ปรึกษาทั่วไปเกี่ยวกับชั้นเรียน – จากการดูแลทางการแพทย์ขั้นพื้นฐานไปจนถึงการดูแลฉุกเฉิน และการจัดการนักเรียนในเรื่องของการเข้าเรียน

ที่ตั้งและแคมปัสของ I.BREEZE

ตั้งอยู่ในเมือง มาโบโล่ (Mabolo) ใจกลางเมือง Cebu ตั้งอยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้ามากมาย ร้านอาหาร ร้านนวด และร้านกาแฟ ผู้เรียนจึงสามารถสนุกไปกับการเล่าเรียนที่สถาบันได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

• จำนวนนักเรียน : นักเรียน 200 คน
• สิ่งอำนวยความสะดวก : ห้องนอน หอพัก ห้องอ่านหนังสือ โรงอาหาร ยิม สระว่ายน้ำ สนามแบดมินตัน และกล้องวงจรปิด

I.BREEZE Location

ดูบรรยายกาศสถาบัน I.BREEZE แบบ 3 มิติ – คลิกที่นี่

i.breeze-cebu-3d

หลักสูตรการเรียน
ของ I.BREEZE เซบู

Power ESL

Light ESL

Intensive Speaking

Business

Intensive TOEIC

Intensive IELTS

Junior

หลักสูตร Power ESL

• วันที่เริ่มเรียน: ทุกวันจันทร์
• ข้อกำหนด: อายุ 18 ปีขึ้นไป
• ไม่จำกัดระดับภาษาอังกฤษ: สามารถเริ่มเรียนได้ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน – ขั้นสูง

รายละเอียดคาบเรียน

• 1:1 Class (คาบเรียนตัวต่อตัว) 6 คาบ ต่อวัน
การพูด การฟัง ไวยากรณ์ การเขียน การอ่าน บทสนทนา

มีครูชาวฟิลิปปินส์จากแต่ละแผนวิชา ช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยรวมอย่างรวดเร็วในระยะสั้นด้วยชั้นเรียนที่กำหนดเองพร้อมคำถามและคำตอบ

• Small Group Class 1 คาบ ต่อวัน
ทักษะการนำเสนอและการโต้วาที

ชั้นเรียนกลุ่มย่อยมีนักเรียนระดับคล้ายกันสี่คนพร้อมครูประจำชั้นเรียนเฉพาะกลุ่ม นักเรียนจะมีการอภิปรายอย่างเป็นระบบ เรียนรู้วิธีจัดการกับหัวข้อต่าง ๆ และวิธีนำการสนทนา นอกจากนี้การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนทำให้พวกเขานำสิ่งที่เรียนรู้ในห้องเรียนตัวต่อตัวมาใช้ร่วมกันได้อีกด้วย

• Native Class 1 คาบ ต่อวัน
ทักษะการนำเสนอและการสื่อสาร

Native Class สำหรับนักเรียนที่วางแผนจะศึกษาต่อต่างประเทศและทำงานในวันหยุดหรือนักเรียนที่ต้องการทักษะภาษาอังกฤษขั้นสูงพวกเขาสามารถเรียนรู้การสื่อสารภาษาอังกฤษที่มีประโยชน์และเหมาะสมและยังได้ฝึกการออกเสียงกับครูเจ้าของภาษา

• Special Class (วิชาตัวเลือก) 1 คาบ ต่อวัน
คำศัพท์ กิจกรรมต่าง ๆ (เต้น ร้อง และอื่น ๆ)

วิชาตัวเลือกนี้เป็นวิชาที่นักเรียนกำหนดเองหากพวกเขาต้องการเรียนเพิ่มขึ้นหรือต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน

ตัวอย่างตารางเรียน Power ESL

I.BREEZE Power ESL Schedule

หลักสูตร Light ESL

• วันที่เริ่มเรียน: ทุกวันจันทร์
• ข้อกำหนด: อายุ 18 ปีขึ้นไป
• ไม่จำกัดระดับภาษาอังกฤษ: สามารถเริ่มเรียนได้ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน – ขั้นสูง

I.BREEZE Light ESL

รายละเอียดคาบเรียน

• 1:1 Class (ห้องเรียนตัวต่อตัว) 4 คาบต่อวัน
การพูด การฟัง ไวยากรณ์ การอ่าน

ทุกวิชาเรียนอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากแต่ละแผนก ทั้งการพูด การอ่าน ไวยากรณ์และการฟัง นักเรียนสามารถเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการสอนที่หลากหลาย

• Small Group Class 2 คาบต่อวัน
ทักษะการโต้วาที และการแสดงภาษาอังกฤษ

Small Group Class มีนักเรียนระดับคล้ายกันสี่คนและช่วยให้พวกเขาเรียนรู้วิธีแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสมและทำอย่างไรให้ได้รับข้อสรุปในระหว่างการสนทนา I.BREEZE มอบวิชาเรียนที่มีการเตรียมการเรียนการสอนไว้อย่างดีไม่ว่าจะเป็น Debating, Dictation, Casual English หรือ Situational English.

• Special Class (วิชาตัวเลือก) 1 คาบต่อวัน
คำศัพท์ กิจกรรมต่าง ๆ (เต้น ร้อง และอื่น ๆ)

ตัวอย่างตารางเรียน Light ESL

หลักสูตร Intensive Speaking

• วันที่เริ่มเรียน: ทุกวันจันทร์
• ข้อกำหนด: อายุ 18 ปีขึ้นไป
• ไม่จำกัดระดับภาษาอังกฤษ: สามารถเริ่มเรียนได้ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน – ขั้นสูง

I.BREEZE Intensive Speaking

รายละเอียดคาบเรียน

• 1:1 Class (ห้องเรียนตัวต่อตัว) 5 คาบต่อวัน
การพูด การสนทนา ไวยากรณ์ การฟัง การอ่าน การเขียน

วัตถุประสงค์หลักของหลักสูตร Intensive Speaking คือ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยรวมเช่นการพูด การฟัง การเขียนและการอ่าน โดยมุ่งเน้นที่ชั้นเรียน 1: 1 เพื่อให้นักเรียนมีความมั่นใจมากขึ้นและเรียนได้อย่างไม่มีข้อกดดันพร้อมกับอาจารย์มืออาชีพจากแต่ละแผนก ประกอบไปด้วย วิชาตัวต่อตัว 5 วิชา (3 วิชาที่กำหนด / การพูด 2 ไวยาการณ์ 1 และวิชาเลือกจากการฟัง การอ่าน และการเขียน)

• Special Class (วิชาตัวเลือก) 1 คาบต่อวัน
ไวยากรณ์ คำศัพท์ กิจกรรมต่าง ๆ (เต้น ร้อง และอื่น ๆ)

ตัวอย่างตารางเรียน Intensive Speaking

I.BREEZE Intensive Speaking Schedule

หลักสูตร Business

• วันที่เริ่มเรียน: ทุกวันจันทร์
• ข้อกำหนด: อายุ 18 ปีขึ้นไป
• ระดับภาษาอังกฤษ จะต้องไม่ต่ำกว่า CEFR A2 (IELTS 3.0 / TOEIC 351) สำหรับ General Business หรือ CEFR B2 (IELTS 5.0 / TOEIC 751) สำหรับ BEC
• ระยะเวลาเรียน ขั้นต่ำ 4 สัปดาห์

รายละเอียดคาบเรียน

• 1:1 Class (ห้องเรียนตัวต่อตัว) 4 คาบต่อวัน
การพูด การสนทนา ไวยากรณ์ การฟัง การอ่าน การเขียน เพื่อการใช้งานในบริบททางธุรกิจ

• Small Group Class 2 คาบต่อวัน
คาบเรียนกลุ่มเล็ก โดยจะมีวิชาเรียน คือ Travel & Survival หรือ Grammar

• Special Class (วิชาตัวเลือก) 1 คาบต่อวัน
คำศัพท์ กิจกรรมต่าง ๆ (เต้น ร้อง และอื่น ๆ)

หลักสูตร INTENSIVE TOEIC

• วันที่เริ่มเรียน: ทุกวันจันทร์
• ข้อกำหนด: อายุ 18 ปีขึ้นไป
• ระดับภาษาอังกฤษ จะต้องไม่ต่ำกว่า IELTS 3.0 / TOEIC 351 / I.BREEZE Level A2
• มีการทำแบบทดสอบประจำสัปดาห์
• ระยะเวลาเรียน ขั้นต่ำ 4 สัปดาห์

รายละเอียดคาบเรียน

• 1:1 Class (ห้องเรียนตัวต่อตัว) 4 คาบต่อวัน
วิชาเตรียมสอบ TOEIC ด้าน Reading, Listening, Speaking หรือ Writing

• Small Group Class 2 คาบต่อวัน
วิชาเตรียมสอบ TOEIC ด้านคำศัพท์ หรือสามารถเลือกเรียน ESL ด้วยการฝึกใช้งานจริง หรือไวยากรณ์ได้

• Special Class (วิชาตัวเลือก) 1 คาบต่อวัน
คำศัพท์ กิจกรรมต่าง ๆ (เต้น ร้อง และอื่น ๆ)

หลักสูตร INTENSIVE IELTS

• วันที่เริ่มเรียน: ทุกวันจันทร์
• ข้อกำหนด: อายุ 18 ปีขึ้นไป
• ระดับภาษาอังกฤษ จะต้องไม่ต่ำกว่า IELTS 3.0 / TOEIC 351 / I.BREEZE Level A2 (ถ้าระดับภาษาไม่ถึง จะต้องลงเรียน POWER ESL แทน โดยไม่มีการ refund)
• มีการทำแบบทดสอบประจำสัปดาห์
• ระยะเวลาเรียน ขั้นต่ำ 4 สัปดาห์

รายละเอียดคาบเรียน

• 1:1 Class (ห้องเรียนตัวต่อตัว) 5 คาบต่อวัน
วิชาเตรียมสอบ IELTS ด้าน Speaking, Listening, Reading, Writing และ Vocabulary

• Small Group Class 3 คาบต่อวัน
วิชาเตรียมสอบ IELTS 2 คาบ และวิชา ESL ด้านไวยากรณ์ 1 คาบ

• Special Class (วิชาตัวเลือก) 1 คาบต่อวัน
คำศัพท์ กิจกรรมต่าง ๆ (เต้น ร้อง และอื่น ๆ)

ตัวอย่างตารางเรียน IELTS INTENSIVE

I.BREEZE IELTS Schedule

หลักสูตร Junior ESL หรือ YLE

• วันที่เริ่มเรียน: ทุกวันจันทร์
• ข้อกำหนด: อายุ 5 – 14 ปี (จะต้องไปเรียนพร้อมกับผู้ปกครอง) *กรณีผู้ปกคริงไม่ได้ไปอยู่เรียนด้วย จะมีค่า guardian fee เพิ่มเติม

หลักสูตรสำหรับเด็กของ I.BREEZE แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ Junior ESL และ Junior YLE (Younger Learners English by Cambridge)

สำหรับ Junior ESL

รายละเอียดชั้นเรียน

• 1:1 Class (ห้องเรียนตัวต่อตัว) 6 คาบต่อวัน
การอ่าน 1&2 คำศัพท์ การสนทนา 1 & 2 ไวยากรณ์

• Special Class
การเขียนบันทึกประจำวัน (การบ้าน)

Junior YLE

รายละเอียดชั้นเรียน

• 1:1 Class (ห้องเรียนตัวต่อตัว) 6 คาบต่อวัน
การอ่าน 1&2 คำศัพท์ การสนทนา 1 & 2 ไวยากรณ์

• Special Class
การเขียนบันทึกประจำวัน (การบ้าน)

• Test
มีการทดสอบระดับภาษาทุกสัปดาห์

ตัวอย่างตารางเรียน Junior ESL

I.BREEZE Junior ESL Schedule

สนใจสมัครเรียน I.BREEZE ?

ราคา I.BREEZE ของปี 2023

Program/CourseAccomodation4 weeks USD4 weeks THB8 weeks USD8 weeks THB12 weeks USD12 weeks THB16 weeks USD16 weeks THB20 weeks USD20 weeks THB24 weeks USD24 weeks THB
Power ESL / 4 weeks +Single2,12074,2004,140144,9006,160215,6008,180286,30010,200357,00012,220427,700
Power ESL / 4 weeks +Double1,92067,2003,740130,9005,560194,6007,380258,3009,200322,00011,020385,700
Power ESL / 4 weeks +Triple1,82063,7003,540123,9005,260184,1006,980244,3008,700304,50010,420364,700
Power ESL / 4 weeks +Quad1,74060,9003,380118,3005,020175,7006,660233,1008,300290,5009,940347,900
Power ESL / 4 weeks +Local Fees (PHP/THB)13,8008,55621,54013,35534,05021,11141,09025,47648,73030,21355,77034,577
Light ESL / 4 weeks +Single1,94067,9003,780132,3005,620196,7007,460261,1009,300325,50011,140389,900
Light ESL / 4 weeks +Double1,74060,9003,380118,3005,020175,7006,660233,1008,300290,5009,940347,900
Light ESL / 4 weeks +Triple1,64057,4003,180111,3004,720165,2006,260219,1007,800273,0009,340326,900
Light ESL / 4 weeks +Quad1,56054,6003,020105,7004,480156,8005,940207,9007,400259,0008,860310,100
Light ESL / 4 weeks +Local Fees (PHP/THB)13,8008,55621,54013,35534,05021,11141,09025,47648,73030,21355,77034,577
Intensive Speaking / 4 weeks +Single1,98069,3003,860135,1005,740200,9007,620266,7009,500332,50011,380398,300
Intensive Speaking / 4 weeks +Double1,78062,3003,460121,1005,140179,9006,820238,7008,500297,50010,180356,300
Intensive Speaking / 4 weeks +Triple1,68058,8003,260114,1004,840169,4006,420224,7008,000280,0009,580335,300
Intensive Speaking / 4 weeks +Quad1,60056,0003,100108,5004,600161,0006,100213,5007,600266,0009,100318,500
Intensive Speaking / 4 weeks +Local Fees (PHP/THB)13,8008,55621,54013,35534,05021,11141,09025,47648,73030,21355,77034,577
Intensive IELTS / 4 weeks +Single2,14074,9004,180146,3006,220217,7008,260289,10010,300360,50012,340431,900
Intensive IELTS / 4 weeks +Double1,94067,9003,780132,3005,620196,7007,460261,1009,300325,50011,140389,900
Intensive IELTS / 4 weeks +Triple1,84064,4003,580125,3005,320186,2007,060247,1008,800308,00010,540368,900
Intensive IELTS / 4 weeks +Quad1,76061,6003,420119,7005,080177,8006,740235,9008,400294,00010,060352,100
Intensive IELTS / 4 weeks +Local Fees (PHP/THB)13,8008,55621,54013,35534,05021,11141,09025,47648,73030,21355,77034,577
Intensive TOEIC / 4 weeks +Single2,02070,7003,940137,9005,860205,1007,780272,3009,700339,50011,620406,700
Intensive TOEIC / 4 weeks +Double1,82063,7003,540123,9005,260184,1006,980244,3008,700304,50010,420364,700
Intensive TOEIC / 4 weeks +Triple1,72060,2003,340116,9004,960173,6006,580230,3008,200287,0009,820343,700
Intensive TOEIC / 4 weeks +Quad1,64057,4003,180111,3004,720165,2006,260219,1007,800273,0009,340326,900
Intensive TOEIC / 4 weeks +Local Fees (PHP/THB)13,8008,55621,54013,35534,05021,11141,09025,47648,73030,21355,77034,577
Junior ESL / 4 weeks +Single2,24078,4004,380153,3006,520228,2008,660303,10010,800378,00012,940452,900
Junior ESL / 4 weeks +Double2,04071,4003,980139,3005,920207,2007,860275,1009,800343,00011,740410,900
Junior ESL / 4 weeks +Triple1,94067,9003,780132,3005,620196,7007,460261,1009,300325,50011,140389,900
Junior ESL / 4 weeks +Quad1,86065,1003,620126,7005,380188,3007,140249,9008,900311,50010,660373,100
Junior ESL / 4 weeks +Local Fees (PHP/THB)13,8008,55621,54013,35534,05021,11141,09025,47648,73030,21355,77034,577
Junior YLE Cambridge / 4 weeks +Single2,30080,5004,500157,5006,700234,5008,900311,50011,100388,50013,300465,500
Junior YLE Cambridge / 4 weeks +Double2,10073,5004,100143,5006,100213,5008,100283,50010,100353,50012,100423,500
Junior YLE Cambridge / 4 weeks +Triple2,00070,0003,900136,5005,800203,0007,700269,5009,600336,00011,500402,500
Junior YLE Cambridge / 4 weeks +Quad1,92067,2003,740130,9005,560194,6007,380258,3009,200322,00011,020385,700
Junior YLE Cambridge / 4 weeks +Local Fees (PHP/THB)13,8008,55621,54013,35534,05021,11141,09025,47648,73030,21355,77034,577
General Business & BED / 4 weeks +Single2,04071,4003,980139,3005,920207,2007,860275,1009,800343,00011,740410,900
General Business & BED / 4 weeks +Double1,84064,4003,580125,3005,320186,2007,060247,1008,800308,00010,540368,900
General Business & BED / 4 weeks +Triple1,74060,9003,380118,3005,020175,7006,660233,1008,300290,5009,940347,900
General Business & BED / 4 weeks +Quad1,66058,1003,220112,7004,780167,3006,340221,9007,900276,5009,460331,100
General Business & BED / 4 weeks +Local Fees (PHP/THB)13,8008,55621,54013,35534,05021,11141,09025,47648,73030,21355,77034,577

หมายเหตุ :

1. ราคานี้ยังไม่รวมโปรโมชั่นส่วนลด
2.หากต้องการใบเสนอราคา ฉบับละเอียด สามารถติดต่อและแจ้ง
a) ชื่อสถาบัน, b) หลักสูตร, c) รูปแบบห้องพัก และ d) ระยะเวลาเรียน … สัปดาห์
มาได้ที่ Line: @korpungun

All Credits : I.BREEZE

บริการและสภาพแวดล้อมของ I.BREEZE เซบู

• บริการตั้งแต่รับจากสนามบินถึงการจบการศึกษา

I.BREEZE Services

• หอพัก : ห้องเดี่ยว ห้องคู่ ห้อง 3 คน และห้อง 4 คน

I.BREEZE Cebu ACCOMODATION

• สิ่งอำนวยความสะดวก : ห้องนอน หอพัก ห้องอ่านหนังสือ โรงอาหาร ยิม สระว่ายน้ำ สนามแบดมินตัน และกล้องวงจรปิด

• ห้างสรรพสินค้าในเซบูที่อยู่รายล้อม I.BREEZE

I.BREEZE Surrounding

กฎข้อบังคับของ I.BREEZE เซบู

เวลาเคอร์ฟิว :

• ตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดี ตั้งแต่ 4 ทุ่มเป็นต้นไป
• ตั้งแต่วันศุกร์ถึงวันเสาร์ ตั้งแต่ตี 1 เป็นต้นไป
• สามารถค้างคืนข้างนอกได้ในวันหยุด

# I.BREEZE เซบู
Photo Credits : I.BREEZE 

ขอรับคำปรึกษา

 

เรียนต่อแคนาดา อเมริกา

Line : @korpungun

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์

Line : @kpglearn

คอร์สออนไลน์ KPG LIVE

Line : @kpglive

TEL: 094-883-8778

นัดหมายพูดคุยผ่าน