API BECI International Language Academy

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์ เมืองบาเกียว กับ API BECI International Langauge Academy มีคลาสตัวต่อตัว (1:1) ซึ่งช่วยแก้ไขจุดอ่อนในการใช้ภาษาเป็นรายบุคคล มีโปรแกรมเสริมที่ช่วยให้ทักษะการพูดเป็นธรรมชาติมากขึ้น เช่น Speaking Prescription (SP) และ REHAB  PROGRAM

API BECI เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์ เมืองบาเกียว

Photo Credits : API BECI

API BECI
International Language Academy 

เรียนภาษาที่เมืองบาเกียว API BECI International Language Academy ทางสถาบันมีอาคารเรียน หอพัก และพื้นที่ส่วนรวมที่ทันสมัย บรรยากาศร่มรื่น มีคลาสตัวต่อตัว (1:1) มีโปรแกรมเสริมที่ช่วยให้ทักษะการพูดเป็นธรรมชาติมากขึ้น รวมถึงมีโปรแกรมรับรองผลคะแนนการสอบ IELTS TOEFL และ TOEIC

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเมืองบาเกียว

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์ เมืองบาเกียว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะลูซอน  ห่างจากกรุงมะนิลาไปทางทิศเหนือราว 224 กิโลเมตร  มีประชากรประมาณ  360,000 คน (ข้อมูลเมื่อเดือนกันยายน 2016)  เมืองบาเกียวอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,500 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 13 ถึง 20 องศาเซลเซียส

ทำไมจึงควรเรียนภาษาอังกฤษที่บาเกียว?

เมืองบาเกียวนับว่าเป็นอีกเมืองที่ปลอดภัยมากที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยว  นอกจากนี้ยังได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งการศึกษา  สถานที่พักผ่อนและตากอากาศ   เมืองบาเกียวได้รับการพัฒนาให้เป็นสถานตากอากาศสำหรับทหารอเมริกัน  สถาปัตยกรรมของเมืองได้รับการออกแบบโดย Daniel Bumham สถาปนิกที่ออกแบบเมืองวอชิงตันดีซี  การหลั่งไหลเข้ามาของทหารอเมริกันเป็นจำนวนมากทำให้วัฒนธรรมและภาษาอังกฤษกลายเป็นอีกหนึ่งภาษาหลักที่ใช้กันในเมืองนี้  ด้วยสภาพภูมิอากาศที่ค่อนข้างเย็นตลอดทั้งปีจึงทำให้บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ที่ดี

เมืองบาเกียวเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยหลักของฟิลิปปินส์อยู่กว่า 10 สถาบันประกอบด้วยมหาวิทยาลัยแพทย์ 3 สถาบัน  นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนเตรียมทหาร  และสถาบันสอนภาษาอังกฤษอีกเป็นจำนวนมาก

API BECI บาเกียว

จุดเด่นของ API BECI

1. มีคลาสตัวต่อตัว (1:1)
ซึ่งช่วยแก้ไขจุดอ่อนในการใช้ภาษาเป็นรายบุคคล

2. มีโปรแกรมเสริม
ที่ช่วยให้ทักษะการพูดเป็นธรรมชาติมากขึ้น เช่นSpeaking Prescription (SP) ฝึกการใช้งานบทสนทนาที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันอย่างเป็นส่วนตัว (ตามความต้องการของแต่ละบุคคล) และ REHAB  PROGRAM คลินิกแก้ไขปัญหาการออกเสียงโดยอาจารย์เจ้าของภาษา

3. มีโปรแกรมรับรองผลคะแนนการสอบ
TOEIC, TOEFL และ IELTS หากคะแนนสอบไม่เป็นที่น่าพอใจ  สามารถเรียนซ้ำได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

4. มีอาคารเรียน หอพัก และพื้นที่ส่วนรวมที่ทันสมัย
นอกจากนี้รอบรอบวิทยาลัยยังมีบริการ Sport Club ร้านอาหาร และ สปา ไว้รองรับผู้เรียนอีกด้วย

5. มีระบบการติดตามประเมินผลการเรียนออนไลน์
ที่เรียกว่า Edu Care System  ซึ่งช่วยให้ผู้เรียน ผู้ปกครองและเอเจน  สามารถเข้าติดตามผลการเรียน  การเข้าชั้นเรียน การให้คำปรึกษา และการทำกิจกรรมในสถาบันของผู้เรียน

6. มีระบบการฝึกอบรมและคัดสรรบุคลากรครูที่น่าเชื่อถือ
เนื่องจาก API BECI เป็นสมาชิกของ TESLA ซึ่งเป็นสมาพันธ์ฝึกอบรมครูสอนภาษาอังกฤษที่มีชื่อเสียงของฟิลิปปินส์ ซึ่งปัจจุบันประธานสมาพันธ์ของ TESLA ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมและหลักสูตรของ API BECI ด้วย

7. มี English Only Policy (EOP)
นโยบายที่มีส่วนช่วยให้นักเรียนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักอย่างแท้จริง ส่งผลให้ทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนพัฒนาขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

API BECI LADY CAMPUS

++ พิเศษ API BECI ได้เปิดแคมปัสใหม่ซึ่งเป็นแคมปัสสำหรับนักเรียนหญิงล้วน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ++
* รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

API BECI LADY CAMPUS

อัตราส่วนนักเรียนจากประเทศต่างๆ ที่ API BECI

API BECI มีนักเรียนจากหลากหลายเชื้อชาติทั้ง เกาหลี  ญี่ปุ่น ไต้หวัน จีน และเวียดนาม  ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การปรับตัวเข้าหาเพื่อนต่างวัฒนธรรม

API BECI Student Nationality

หลักสูตร
เรียนภาษาที่เมืองบาเกียว API BECI

1. หลักสูตร ESL :
เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานทั่วไป โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1.1 Semi SPARTA Program :
Speed ESL ( 9 ชั่วโมง/วัน + ) เงื่อนไข : ลงทะเบียนขั้นต่ำ 4 สัปดาห์ 

เป็นหลักสูตร ฟัง พูด อ่าน เขียน ที่ได้รับความนิยมสูงสุด เหมาะสำหรับผู้เรียนตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นไปจนถึงขั้นแอดวานซ์ โดยเรียนทั้งสิ้น 9 ชั่วโมงต่อวันแบ่งเป็น

• คลาสตัวต่อตัว 4 ชั่วโมงต่อวัน  ฝึกการฟังพูดอ่านเขียน
• คลาสกลุ่ม 2 ชั่วโมงต่อวัน  โดยแบ่งห้องเรียนตามระดับของผู้เรียน  และใช้สื่อการเรียนการสอนที่ผู้สอนแต่ละคลาสจัดเตรียมเฉพาะ
• คลาสกลางคืน 3 ชั่วโมงต่อวัน  ฝึกการสนทนากับเจ้าของภาษา เรียนรู้ไวยากรณ์และรูปประโยค

*SP : สำหรับหลักสูตร Semi Sparta นักเรียนจะต้องสอบ SP (Speaking Prescription)  เดือนละ 1 ครั้ง

1.2 SPARTA Program :
SPARTA ESL เงื่อนไข : ลงทะเบียนขั้นต่ำ 4 สัปดาห์

เป็นหลักสูตรการเรียนแบบเข้มข้น  เหมาะสำหรับนักเรียนที่อยากเรียนแบบเข้มข้น พัฒนาวินัยในการเรียนภาษาอังกฤษ และพัฒนาทักษะการพูดให้เป็นธรรมชาติผ่าน SP Program ซึ่งดูแลผู้เรียนเป็นรายบุคคล  สำหรับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนมากกว่า 8 สัปดาห์ ในสัปดาห์สุดท้ายจะเน้นการพูดและการออกเสียง รวมถึงคลาสเรียนปรับการออกเสียงกับ native speaker (Rehab : Pronunciation Correction) โดยนักเรียนที่ลงทะเบียนในโปรแกรมนี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกนอกบริเวณโรงเรียนในวันจันทร์-พฤหัสบดี

✎  รูปแบบการเรียน SPARTA ESL :
ใน 1 วันเรียนทั้งสิ้น 11 ชั่วโมง  แบ่งเป็น

• คลาสตัวต่อตัว 5 ชั่วโมงต่อวัน  ฝึกการฟังพูดอ่านเขียน
• คลาสกลุ่ม 3 ชั่วโมงต่อวัน  โดยแบ่งห้องเรียนตามระดับของผู้เรียน  และใช้สื่อการเรียนการสอนที่ผู้สอนแต่ละคลาสจัดเตรียมเฉพาะ
• คลาสกลางคืน 3 ชั่วโมงต่อวัน  ฝึกการออกเสียง ไวยากรณ์และคำศัพท์

*SP : สำหรับหลักสูตร Sparta ESL ผู้เรียนต้องสอบ SP (Speaking Prescription) และเข้า SP Class อาทิตย์ละ 1 ครั้ง

ตัวอย่างตารางเรียนหลักสูตร ESL

เกี่ยวกับ Intensive Speaking Prescribing Program  (SPEAKING PRESCRIPTION)

SP (Speaking Prescription) Test เป็นการสอบประเมินความสามารถในการพูดของผู้เรียน  เพื่อแก้ไขและพัฒนาการใช้คำศัพท์  ไวยากรณ์และการออกเสียงในบทสนทนาที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันให้เป็นธรรมชาติ

วัตถุประสงค์หลักของ SP

คือ การประเมินทักษะการพูดของนักเรียนให้ได้อย่างเป็นรูปธรรม และการจัดหลักสูตรการเรียนให้ตรงกับความต้องการของปัจเจกอย่างมีประสิทธิภาพ ในการทดสอบจะมีกล้องบันทึกการสัมภาษณ์ หลังจากการสัมภาษณ์ทีมงานในแผนก SP จะถอดเทปเพื่อเตรียมและนำเสนอ feedback เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ทดสอบอย่างละเอียด โดยผู้ทดสอบจะได้รับเอกสารที่เป็นสคริปต์ตามที่ตนได้สื่อสารออกไปและคำแนะนำในการแก้ไข รวมถึงวีดีโอบันทึกการสัมภาษณ์พร้อม subtitle ตามที่ตนเองได้สื่อสารด้วย

เมื่อสำเร็จการศึกษา นักเรียนจะได้รับ CD รวมวีดีโอการทดสอบ SP และใบรายงานผลการเรียนตั้งแต่สัปดาห์แรกจนถึงสัปดาห์สุดท้าย

API BECI SP Test
API BECI SP Test Feedback

*สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียนในหลักสูตร Semi-Sparta หรือ Sparta หากสนใจสอบ SP test ต้องชำระค่าลงทะเบียนสอบ 2,000 เปโซต่อการสอบ 1 ครั้ง

เกี่ยวกับ REHAB PROGRAM : Intensive Pronunciation Prescribing Program

เป็นโปรแกรมใหม่ของ API Beci ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาการออกเสียงภาษาอังกฤษไม่ถูกต้อง   เป็นคลาสขนาดเล็กผู้เข้าร่วมไม่เกิน 5 คน  ให้ความสำคัญกับไวยากรณ์และการออกเสียง  โดยเรียนกับครูเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เวลา 13:00 – 17:00 น. (4 ชม.)  และทบทวนโดยครูชาวฟิลิปปินส์ เวลา 19:00 – 21:00 น. (2 ชม.) (โปรแกรมเสร็จสิ้นในหนึ่งสัปดาห์)

API BECI rehab program

ตัวอย่างคลาส Rehab

*สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียนในหลักสูตร Sparta หากสนใจเข้า Rehab Program ต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่ม 1,000 เปโซ

2. หลักสูตร TOEIC Guaranteed :
เตรียมสอบ TOEIC แบบการันตีผลคะแนน ( เรียน 11 ชั่วโมงต่อวัน )

โปรแกรมสอบ TOEIC แบบรับรองผล  มีผู้สอนเป็นอาจารย์ที่สอบ TOEIC แบบเป็นทางการโดยได้คะแนนเต็ม  ในหลักสูตรมีโปรแกรมช่วยเตรียมตัวผู้เรียน  ฝึกการวิเคราะห์คำถาม  กลยุทธ์การทำข้อสอบ  และการเตรียมตัวขั้นต้นสำหรับสอบ TOEIC  ในคอร์สนี้ผู้เรียนจะได้ฝึกทำข้อสอบจำลองทุกๆอาทิตย์  ควบคู่ไปกับการเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆและการทำข้อสอบจริงโดยใน 1 วันจะเรียนทั้งสิ้น 11 ชั่วโมงแบ่งเป็น

API BECI TOEIC

เงื่อนไขการการันตี :

1. ต้องลงทะเบียนอย่างน้อย 12 สัปดาห์
2. ต้องส่งคะแนนการสอบอย่างเป็นทางการที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี
3. หากไม่มีคะแนนการสอบอย่างเป็นทางการอาจใช้ BECI TOEIC mock test ได้
4. หากคะแนนสอบเดิมมากกว่า 400 ขึ้นไปการันตีที่ 700 คะแนน
5. หากคะแนนสอบเดิมมากกว่า 700 ขึ้นไปการันตีที่ 900 คะแนน
6. หากผู้เรียนไม่สามารถสอบได้คะแนนตามที่การันตีไว้  สามารถเรียนซ้ำโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ยกเว้นค่าอาหารและที่พัก
7. การการันตีจะถูกยกเลิกหากผู้เรียนถูกลงโทษตามระเบียบของสถาบัน  หรือมีผลการเข้าร่วมชั้นเรียนต่ำกว่า 95 เปอร์เซ็นต์

3. IELTS Foundation & Guaranteed Class :
หลักสูตรปรับพื้นฐาน IELTS และเตรียมสอบ IELTS แบบการันตีผลคะแนน

หลักสูตรรับรองผลซึ่งถูกสอนโดยอาจารย์ที่มีคะแนนสอบ Academic IELTS สูงกว่า 8 คะแนนขึ้นไป  หลักสูตรนี้รับนักเรียนเพียง 20 คนต่อเดือน  เพื่อให้มั่นใจว่าแต่ละคนจะได้รับการติดตามและดูแลอย่างทั่วถึง  โดยในขั้นต้นจะเป็นการเตรียมตัวผู้เรียนขั้นพื้นฐานก่อนจะเข้าสู่คลาสการันตีคะแนนต่อไป  ซึ่งในการเตรียมตัวนั้นรวมไปถึงการสร้างความคุ้นเคยกับสำเนียงอังกฤษ การใช้สื่อจาก BBC และ TED Talk ในคลาสฝึกการฟัง หลักสูตร IELTS ที่ API Beci แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ IELTS Foundation กับ IELTS Guaranteed Class

3.1 IELTS Foundation
เรียน 9 ชั่วโมงต่อวัน แบ่งเป็น

API BECI IELTS Foundation

3.2 IELTS Guaranteed Class
เรียน 10 ชั่วโมงต่อวัน แบ่งเป็น

เงื่อนไขการการันตี :

1. ต้องลงทะเบียนอย่างน้อย 12 สัปดาห์
2. ต้องส่งคะแนนการสอบอย่างเป็นทางการ  โดยคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี
3. หากคะแนนเดิมเท่ากับ 4.0 การันตีคะแนนที่ 5.5
4. หากคะแนนเดิมเท่ากับ 5.5 การันตีคะแนนที่ 6.0
5. หากคะแนนเดิมเท่ากับ 6.0 การันตีคะแนนที่ 6.5
6. หากคะแนนเดิมเท่ากับ 6.5 การันตีคะแนนที่ 7.0

ข้อมูลอื่นๆ :

1. หากนักเรียนยื่นคะแนนสอบเดิมเป็น General IELTS สถาบันจะการันตีคะแนนเป็น General IELTS  หากยื่นนักเรียนยื่นคะแนนสอบเดิมเป็น Academic IELTS สถาบันจะการันตีคะแนนเป็น Academic IELTS
2. การสอบอย่างเป็นทางการจะถูกจัดหลังจากการเรียนการสอนเริ่มขึ้น  10 สัปดาห์ ณ ศูนย์สอบของเมืองบาเกียว หากคะแนนสอบไม่เป็นที่พอใจ  ผู้เรียนสามารถเรียนซ้ำได้โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายจนกว่าจะได้คะแนนเป็นที่น่าพอใจ (ยกเว้นค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่นค่าที่พัก  ค่าอาหาร และค่าต่อวีซ่า  เป็นต้น )
3. ทางสถาบันเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการสอบ IELTS
4. การการันตีจะถูกยกเลิกหากผู้เรียนถูกลงโทษตามระเบียบของสถาบัน  หรือมีผลการเข้าร่วมชั้นเรียนต่ำกว่า 95 เปอร์เซ็นต์

4. SPECIAL BUSINESS ENGLISH COURSE
( เรียน 9 ชั่วโมง/วัน )

เรียนการเขียน Cover Letter  Resume  การเขียนจดหมายโต้ตอบทางธุรกิจ  การสัมภาษณ์งาน  และการนำเสนองาน   โดยใน 1 วันจะเรียนทั้งสิ้น 9 ชั่วโมงแบ่งออกเป็นคลาส ตัวต่อตัว(1:1)  4 ชั่วโมง  คลาสกลุ่ม 2 ชั่วโมง  และคลาสกลางคืน 3 ชั่วโมง

API BECI SPECIAL BUSINESS ENGLISH COURSE

หลักสูตรนี้เหมาะกับนักเรียนที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการทํางาน  หรือวางแผนที่จะย้ายไปอยู่หรือทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก โดยหลักสูตร SPECIAL BUSINESS ENGLISH แบ่งการเรียนออกเป็น 3 ระดับดังนี้

1. ระดับพื้นฐาน  เรียนพื้นฐานภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ  ศัพท์ที่ใช้ในการสื่อสารทางธุรกิจโดยทั่วไป  การเขียน Resume และ Cover letter รวมทั้งทักษะในการสัมภาษณ์งาน

2. ระดับ Advance  เรียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจแบบเข้มข้น  ฝึกการอ่าน  เขียน  และทำความเข้าใจบทความทางธุรกิจ

3. ระดับ Superior  เรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้งานจริง ฝึกการเขียนจดหมายและเขียนรายงาน  ฝึกการอ่านบทความและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความทางธุรกิจ  รวมทั้งการนำวงประชุม

หลักสูตรเสริม Barista
เรียนภาษาอังกฤษและเรียนรู้ศิลปะการชงกาแฟ

โปรแกรมดังกล่าวมีระยะเวลาทั้งสิ้น 4 สัปดาห์  โดยเรียนวันละ 1 ชั่วโมงตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี  ผู้เรียนต้องประยุกต์ทักษะด้านภาษาที่ได้จากโปรแกรม ESL ให้เข้ากับสถานการณ์  หลังจากจบหลักสูตรผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรด้วย

API BECI Barista Class

เนื้อหาการเรียนการสอน :

สัปดาห์ที่ 1  แนะนำ Barista Training Program :

แนะนำให้รู้จักกับงานพาร์ทไทม์ประเภทต่างๆ เช่น พนักงานต้อนรับ  บริกร  งานดูแลความสะอาด  บาร์เทนเดอร์ และบาริสต้า

สัปดาห์ที่ 2 -3  การฝึกปฏิบัติในศูนย์ฝึกอบรม :

เรียนรู้เกี่ยวกับการทำเอสเพรสโซ่ การเสิร์ฟกาแฟ และการซ่อมบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆเบื้องต้น

สัปดาห์ที่ 4  การฝึกโดยปฏิบัติงานจริง :

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการทำเอสเพรสโซ่ อเมริกาโน่ และคาปูชิโน่ (1-8 ออนซ์) ทำเรซูเม่แบบมืออาชีพ รวมทั้งเรียนรู้เทคนิควิธีการสัมภาษณ์งาน

ค่าใช้จ่าย : 6,000 เปโซ
(คิดเป็นเงินไทยประมาณ 3,600 บาท /4สัปดาห์)

หลักสูตรเสริม Guitar Class
เรียนรู้ทักษะการเล่นกีตาร์ควบคู่ไปกับการเรียนภาษาอังกฤษ

เสริมสร้างสุนทรียภาพผ่านเสียงดนตรี ร่วมกับเพื่อนต่างชาติ

ระดับการเรียน : มีให้เลือก 2 ระดับ Beginner และ Intermediate

ระยะเวลาเข้าคลาส :
– วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี  (4 วัน/สัปดาห์ )
– ช่วงเย็น 17:00 – 17:50 น. (50 นาที/วัน)

ค่าใช้จ่าย : 500 เปโซ /4 สัปดาห์
(คิดเป็นเงินไทยประมาณ 300 บาท /4สัปดาห์)

พิเศษ! นักเรียนจะได้รับโอกาสขึ้นโชว์แสดงความสามารถของตนเองร่วมกับเพื่อนๆ ในวันจบการศึกษา และงานกิจกรรมของโรงเรียนในแต่ละเดือนอีกด้วย

API BECI Special Guitar Class

ระดับการเรียนภาษาอังกฤษที่ API BECI

ในวันจันทร์หลังจากที่นักเรียนไปถึงสถาบัน จะมีการวัดระดับการเรียนภาษาอังกฤษของ API Beci  นักเรียนจะได้ทำการทดสอบ Speaking, Listening,Writing, Reading เพื่อวัดระดับก่อนเริ่มเรียน หลังจากนั้นจะมีการสอบทุกสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน โดยระดับการเรียนภาษาอังกฤษที่ API Beci แบ่งออกเป็นดังนี้

API BECI EOP

English Only Policy

จุดเด่นของสถาบัน API Beci อีกประการ คือมี English Only Policy (EOP) นโยบายที่จะช่วยผลักดันให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่ โดยทางโรงเรียนจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและกระตุ้นให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร EOP มีส่วนช่วยให้นักเรียนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักอย่างแท้จริง ส่งผลให้ทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนพัฒนาขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

อาคารและสถานที่
ภายในแคมปัสของ
API BECI

1. อาคารเรียน :

มีหลากหลายรูปแบบทั้งห้องเรียนแบบหนึ่งต่อหนึ่งห้องเรียนกลุ่มและห้องเรียนภาคกลางคืน

2. หอพัก :

2.1  หอพักในสถาบัน  :

หอพักตั้งอยู่ห่างจากอาคารเรียนเพียง 30 เมตร  โดยมีพื้นที่ใช้สอยและห้องประเภทต่างๆดังนี้

• lounge :  
ตั้งอยู่ชั้น 5 ของหอพักในสถาบัน  เป็นห้องกระจกสามารถมองเห็นวิวธรรมชาติได้รอบทิศทาง  มี Wi-Fi  ห้องอาหาร ห้องเรียน Barista และพื้นที่อ่านหนังสือไว้บริการ

• ห้องพัก 4 ชั้น :
มีห้องประเภท 1 (เดี่ยวมีระเบียง), 2 (คู่มีระเบียง), 3A (สามคนมีระเบียง + วิวภูเขา), 3B (สามคนไม่มีระเบียง + วิวโรงเรียน), ห้อง 4 เตียง และห้อง 6 เตียง ภายในประกอบไปด้วย ห้องอาบน้ำติดระบบทำน้ำอุ่น สุขา โต๊ะอ่านหนังสือส่วนตัว  ตู้เย็น  และระเบียง

API BECI Dormitory 2
API BECI Dormitory 3

2.2 หอพักนอกกรีนวัลเล่ย์ :

ตั้งอยู่ในย่านที่ปลอดภัยห่างจากสถาบันประมาณ 5 นาที มีห้องเตียงเดี่ยวประเภท 2, 3, 4 (มีห้องนั่งเล่น) และ 6 คน  ภายในประกอบไปด้วย ห้องอาบน้ำติดระบบทำน้ำอุ่น สุขา โต๊ะอ่านหนังสือส่วนตัว(ยกเว้นห้อง 6 คนเป็นโต๊ะรวม)  และ ตู้เย็น

API BECI Green Vallley External Dorm

3. Community Building :

ภายในมี คลีนิคภาษา (Speaking Prescription) ห้องฝึกพูด สำนักงานผู้จัดการ ห้องอบรมครู และห้องสมุด

4. สิ่งอำนวยความสะดวก :

ภายในโรงเรียนประกอบด้วย ห้องอาหาร ร้านกาแฟ ร้านซักรีด นวด โต๊ะปิงปอง  สนามบาสเกตบอล  สนามแบดมินตันและสนามวอลเลย์บอล

API BECI Facilities
API BECI 2020 Promotion

พิเศษ! 2 โปรโมชั่นใหม่
เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์ เมืองบาเกียว กับ API Beci

1) PROMOTION 101 :
รับส่วนลด $100 USD/ 4 สัปดาห์

เงื่อนไข : สมัครเรียนล่วงหน้า 101 วันก่อนเริ่มเรียน

2) HNY 2020 Promo :
-Main Campus ลดเพิ่ม $50 USD/ 4 สัปดาห์
-API BECI The Cafe ลดเพิ่ม $100 USD/ 4 สัปดาห์

เงื่อนไข : สมัครเรียนช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2020 ลงเรียนไม่ต่ำกว่า 4 สัปดาห์ เริ่มเรียนเมื่อไหร่ก็ได้

*ทั้ง 2 โปรโมชั่นสามารถใช้ร่วมกับ long-term discount promotion ได้

สนใจติดต่อ
โทร. 095-909-3960
E-mail : [email protected]
Add Line : korpungun.ph

สมัครด่วน! ก่อนห้องพักเต็ม!

Group Pick Up Date :
วันเดินทางสำหรับการเริ่มเรียนที่ API Beci ที่แนะนำ

กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ

1. ในเมืองบาเกียว :

เล่นกอล์ฟในกอล์ฟคลับระดับโลก  ฝึกขี่ม้า แค้มปิ้งรอบเมือง  หรือใช้บริการสนามกีฬาใน API BECI

2. นอกเมืองบาเกียว :

1. โต้คลื่นที่หาด ซาน เฟอร์นันโด ซึ่งห่างจากบาเกียวเพียง 2 ชั่วโมง
2. ชมนาขั้นบันไดที่สวยที่สุดในโลก (Rice Terraces) ได้รับการขนานนามว่า สิ่งมหัศจรรย์ลำดับที่ 8 ของโลกที่ บานาเว
3. สัมผัสประสบการณ์เดินป่าและสำรวจถ้ำเมืองซากาด้า
4. เที่ยวไปยังเมืองวีแกนชมวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมสเปน

กิจกรรมร่วมกับชุมชน

ที่  API BECI สนับสนุนให้นักเรียนพัฒนาทักษะด้านภาษาผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกับโรงเรียน สถาบันเพื่อชุมชุน  และมหาวิทยาลัยในบาเกียว  ผ่านโปรแกรมที่เรียกว่า “BECI Outreach”  โดยผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยนทักษะที่ตัวเองถนัดเช่น วาดรูป ทำอาหาร หรือสอนภาษาประจำชาติให้กับเพื่อนๆชาวฟิลิปปินส์ได้ด้วย

รีวิว ประสบการณ์นักเรียนไทย
เรียนภาษาที่เมืองบาเกียว API BECI

  [รีวิว] เรียนภาษาอังกฤษหลักสูตร Sparta ที่ API BECI บาเกียว ฟิลิปปินส์ 4 สัปดาห์ โดย อร

 [รีวิว] เรียนภาษาที่ API BECI : เดินทาง-เรียน-เที่ยว แบบช็อตต่อช็อต โดย เบส

  วีดีโอรีวิว โดย เจมส์

การเรียนและใช้ชีวิตที่ API BECI

# เรียนภาษาที่เมืองบาเกียว API BECI

All Credits : API BECI
International Language Academy

ขอรับคำปรึกษา

 

ศึกษาต่อต่างประเทศ

Line : @korpungun

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

Line : @kpglearn

TEL: 094-883-8778

JOIN

นัดหมายพูดคุยผ่าน