เรียน Business English ที่ฟิลิปปินส์

เรียน Business English ที่ฟิลิปปินส์

หากคุณสนใจเรียนภาษาอังกฤษเพื่อ

 เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบธุรกิจหรือการทำงาน
 พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานจริง
 สร้าง connection กับเพื่อนต่างชาติ

ก้อปันกัน (KPG) ขอเสนอหลักสูตรการเรียน Business English สำหรับการไป เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์ ทางเลือกใหม่สำหรับนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงาน การต่อรองทางการค้า การนำเสนองาน การประชุมงาน ในขณะที่คุณจะได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในบรรยากาศสากล และสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับเพื่อนจากนานาประเทศ ตั้งแต่เกาหลี เวียดนาม ญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน รัฐเซีย มองโกเลียและซาอุ

การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน (Business English) ที่ฟิลิปปินส์ นักเรียนจะได้

 สอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษก่อนเริ่มเรียน
 เรียนแบบตัวต่อตัว (1:1) และเรียนกลุ่มเล็ก (ไม่เกิน 5 คน) และกลุ่มใหญ่ (ไม่เกิน 10 คน)
 เรียนและฝึกใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานในบริบทต่างๆ เช่น การต่อรองทางการค้า การนำเสนองาน การประชุมงาน เป็นต้น
 ฝึกการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
 โฟกัสกับการเรียน เนื่องจากโรงเรียนเตรียมอาหาร ที่พักและกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายไว้ให้
 สร้าง connection กับเพื่อนจากนานาประเทศตั้งแต่เกาหลี ญี่ปุ่น เวียดนาม จีน ไต้หวัน รัฐเซีย มองโกเลีย ซาอุ ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับการทำงานและการใช้ชีวิตในอนาคต

สารบัญ

• สถาบันแนะนำสำหรับหลักสูตร Business English

• GLC (IDEA English)
• API BECI
• EV Academy

• ค่าใช้จ่ายใช้จ่ายเรียน Business English ที่ฟิลิปปินส์

แนะนำสถาบัน
สำหรับ เรียน Business English ที่ฟิลิปปินส์

1. สถาบัน GLC (IDEA English) เมือง เซบู (Cebu) 

เรียนภาษาอังกฤษในเซบู GLC : GLOBAL LANGUAGE CEBU โรงเรียนสอนภาษาโฉมใหม่ของ IDEA Cebu เปิดสอนหลักสูตรหลากหลาย ได้แก่ หลักสูตรเน้นพัฒนาทักษะการพูดคุยสื่อสาร หลักสูตรเตรียมสอบ TOEIC IELTS หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน และหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

จุดเด่นของ GLC

• Quality
ครูผู้สอนที่มีมาตรฐานและคุณภาพ GLC เป็นสถาบันเดียวในเซบู ที่ได้รับการรับรองให้เป็น CELTA training center ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านมาตรฐานและคุณภาพของมหาวิทยาลัย Cambridge ประเทศอังกฤษ​ และผู้สอนของ GLC 15% มีคุณสมบัติตามมาตรฐานของ CELTA รวมถึงบทเรียนที่อิงตามมาตรฐานการจัดระดับภาษาอังกฤษสากล (CEFR: Common European Framework)

 Best Location
สถาบัน GLC ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Cebu มีแหล่งการค้า รวมถึงสถานที่สำหรับการทำกิจกรรม การพบปะสังสรรค์อื่นๆ เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร ตลาดกลางคืน เพื่อให้ผู้เรียนได้ออกไปทำกิจกรรมและแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน โดยการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร

 Communicative Method
GLC ใช้แนวทาง Communicative Method ในการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อการพัฒนาได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาสั้นๆ โดยการเน้นการสื่อสาร และแนวทาง PREP (การฝึกฝนการโต้ตอบ) และ active listening ในการพัฒนาทักษะการสื่อสาร

 I.T. Learning
GLC ใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุนการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นระบบ AI ในการประเมินผล แบบเรียนดิจิทอล เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านโทรศัพท์และ tablet ที่ผู้เรียนสามารถทบทวนและรีวิวเมื่อไหร่และจากที่ใดก็ได้

 Staff Support
สถาบันมีเจ้าหน้าสนับสนุนนักเรียนจากนานาประเทศ รวมถึงเจ้าหน้าที่คนไทยที่จะคอยช่วยดูแลและให้คำแนะนำกับนักเรียน

หลักสูตร Business English ของ GLC

หลักสูตร Business สำหรับผู้เรียนที่ต้องการเรียนและพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการทำงาน การทำธุรกิจ โดยผู้เรียนจะได้เรียนครบทั้งทักษะด้านการอ่าน การเขียน การพูดและการฟัง รวมถึงการพัฒนาคลังคำศัพท์ ทักษะในการประชุม การนำเสนอ และการเจราจาต่อรองสำหรับธุรกิจ

 เปิดรับผู้เรียนใหม่เข้าเรียนในหลักสูตรนี้ได้ทุกสัปดาห์
• เปิดสอนสำหรับผู้เรียนอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีระดับภาษาอังกฤษตั้งแต่ Level 5 +

GLC เปิดสอนหลักสูตร​ Business 2 รูปแบบ ได้แก่

• BUSINESS ENGLISH : เรียนคาบเรียนตัวต่อตัว 4 คาบ และคาบเรียนกลุ่ม 2 คาบ ต่อวัน (คาบละ 50 นาที)
• BUSINESS ULTRA 8 : เรียนคาบเรียนตัวต่อตัว 7 คาบ และคาบเรียนกลุ่ม 1 คาบ ต่อวัน (คาบละ 50 นาที)

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Business English ของ GLC ได้ที่นี่

เกี่ยวกับสถาบัน GLC – คลิกที่นี่

2. สถาบัน API BECI – City Campus เมือง บาเกียว (Baguio) 

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์ เมืองบาเกียว กับ API BECI International Langauge Academy มีคลาสตัวต่อตัว (1:1) ซึ่งช่วยแก้ไขจุดอ่อนในการใช้ภาษาเป็นรายบุคคล มีโปรแกรมเสริมที่ช่วยให้ทักษะการพูดเป็นธรรมชาติมากขึ้น เช่น Speaking Prescription (SP) และ REHAB  PROGRAM

จุดเด่นของ API BECI

• มีหลักสูตร Business English พร้อมคลาสตัวต่อตัว (1:1) 
ซึ่งจะตอบโจทย์ ช่วยแก้ไขจุดอ่อนในการใช้ภาษาของนักเรียนเป็นรายบุคคล

• API BECI City Campus
มี co-working space ให้ทำงานแบบ remote ในช่วงที่ลงเรียนอยู่กับสถาบันได้ และตั้งอยู่ใกล้ SM Baguio ห้างและจากลางเมืองบาเกียว

• มีโปรแกรมเสริมให้เลือก
อาทิ SPEAKING PRESCRIPTION PROGRAM (SP Program) ที่ช่วยให้ทักษะการพูดเป็นธรรมชาติมากขึ้น ฝึกการใช้งานบทสนทนาที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันอย่างเป็นส่วนตัว (ตามความต้องการของแต่ละบุคคล) REHAB PROGRAM คลินิกแก้ไขปัญหาการออกเสียงโดยอาจารย์เจ้าของภาษา และ COFFEE ESL เรียนรู้เกี่ยวกับกาแฟ พร้อมเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษไปพร้อมๆ กัน เป็นต้น

• มีระบบการติดตามประเมินผลการเรียนออนไลน์
ที่เรียกว่า Edu Care System  ซึ่งช่วยให้ผู้เรียน ผู้ปกครองและเอเจนซี่  สามารถเข้าติดตามผลการเรียน  การเข้าชั้นเรียน การให้คำปรึกษา และการทำกิจกรรมในสถาบันของผู้เรียน

• มีระบบการฝึกอบรมและคัดสรรบุคลากรครูที่น่าเชื่อถือ
เนื่องจาก API BECI เป็นสมาชิกของ TESLA ซึ่งเป็นสมาพันธ์ฝึกอบรมครูสอนภาษาอังกฤษที่มีชื่อเสียงของฟิลิปปินส์

หลักสูตร Business English ของ API BECI

API BECI มีตัวเลือกตารางเรียน Business English ให้เลือก เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนที่แตกต่างกัน ดังนี้

• Biz 2.0 : เรียนคาบเรียนตัวต่อตัว 4 คาบ และคาบเรียนกลุ่ม 2 คาบ ต่อวัน (คาบละ 50 นาที)
• Flexi Biz 2.0 : เรียนคาบเรียนตัวต่อตัว 3 คาบ และคาบเรียนกลุ่ม 2 คาบ ต่อวัน (คาบละ 50 นาที)

เกี่ยวกับสถาบัน API BECI – คลิกที่นี่

3. สถาบัน EV Academy เมือง เซบู (Cebu) 

เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ EV Academy สถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำในฟิลิปปินส์ สไตล์ resort มีสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการครบวงจรภายในโรงเรียน ตั้งแต่หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษ ที่พักในแคมปัส อาหารและกิจกรรม ใน 18 ปีที่ผ่านมา EV ได้ดำเนินการสอนนักเรียนมาแล้วกว่า 13,000 คนจากมากกว่า 17 ประเทศ

จุดเด่นของ EV Academy

• Facilities ที่อยู่สบาย
สิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจร อยู่สบาย
• ครูและหลักสูตรที่น่าสนใจ
มีคุณภาพและมีหลักสูตรใหม่ Digital English และ Business English ให้เลือกเรียน
Staffs
มีสตาฟคอยช่วยเหลือนักเรียนหลากหลาย ตลอดเวลา ที่นี่มีสตาฟหลายเชื้อชาติและพูดได้หลายภาษา เช่น เกาหลี ญี่ปุ่น จีน รัสเซีย รวมถึงเจ้าหน้าที่คนไทย

หลักสูตร Business English ของ EV Academy

เพื่อการเรียนและพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับการทำงาน การประกอบธุรกิจ เน้นด้านการสื่อสารมากกว่าไวยากรณ์ทั่วไป

• มีครูผู้สอนเฉพาะทาง ที่จบมาจากมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือได้รับประกาศนียบัตรเกี่ยวกับธุรกิจมาก่อน
• มีหลักสูตรการเรียนเฉพาะบุคคล
• มีโอกาสให้พูดนำเสนอ อภิปรายหน้าชั้นเรียนเป็นประจำ

เหมาะสำหรับ
• ผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน
• ผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาประสบการณ์ ความรู้ที่อาจจะเพิ่มศักยภาพให้กับตนเองและองค์กรในการทำงานได้

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Business English ของ EV ได้ที่นี่

หลักสูตร Digital English ของ EV Academy

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ ใช้งานและฝึกภาษาอังกฤษในการสร้างโลกดิจิทัล หลักสูตรนี้เป็นการประยุกต์ใช้ภาษาในโซเชียลมีเดียผ่านการส่งข้อความและการสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพ เช่น การเขียน Blog หรือทำ Content, การสร้าง vlog และการทำ Podcast เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด• มีครูผู้สอนเฉพาะทาง ที่จบมาจากมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือได้รับประกาศนียบัตรเกี่ยวกับธุรกิจมาก่อน

ผลลัพธ์ของหลักสูตร
1. การเข้าถึงและการค้นหาข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเอง
2. พัฒนาภาษาอังกฤษให้คล่องตัวและสนทนาได้ทุกวัน
3. ใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่างมีประสิทธิภาพ
4. สร้างและผลิตเนื้อหาออนไลน์หรือ Digital ได้เป็นภาษาอังกฤษ
5. มี connection กับเพื่อนต่างชาติโดยการสื่อสารภาษาอังกฤษ

เหมาะสำหรับ
• ผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในโลกออนไลน์ (Digital)
• ผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาประสบการณ์ ความรู้ที่อาจจะเพิ่มศักยภาพให้กับตนเองในการทำสื่อหรือบทความเป็นภาษาอังกฤษ

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Digital English ของ EV ได้ที่นี่

เกี่ยวกับสถาบัน EV Academy – คลิกที่นี่

ค่าเรียน Business English ที่ฟิลิปปินส์

ตารางเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายคอร์สเรียนหลักสูตร Business English กับสถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำที่เมืองเซบู (Cebu) และ บาเกียว (Baguio) ประเทศฟิลิปปินส์ โดย KPG ได้นำราคาของคอร์สเรียนที่แนะนำ พร้อมห้องพักแบบที่ส่วนตัว และแบบแชร์ห้องพัก (ที่ประหยัดที่สุด) ของแต่ละสถาบันมาเปรียบให้ดูได้ที่นี่

CityAcademyCourse NameBedroom Type4 week Price (USD)4 week Price (THB)8 week Price (USD)8 week Price (THB)12 week Price (USD)12 week Price (THB)24 week Price (USD)24 week Price (THB)
CebuCELLA - PremiumSpecial Business Single 2,65092,7505,150180,2507,650267,75015,150530,250
CebuCELLA - PremiumSpecial Business Quad 1,95068,2503,75097,5005,550194,25010,950284,700
CebuEV AcademySEMI SPARTA / TOEIC, Business, or Digital EnglishSingle2,39083,6504,680163,8006,970243,95013,840484,400
CebuEV AcademySEMI SPARTA / TOEIC, Business, or Digital EnglishQuadruple 1,95068,2503,800133,0005,650197,75011,200392,000
CebuGLCBusiness 4 1:1, 2 Small GroupSingle Room (1 bed)2,56089,6005,000175,0007,440260,40014,760516,600
CebuGLCBusiness 4 1:1, 2 Small GroupTriple Room (3 beds)2,02070,7003,920137,2005,820203,70011,520403,200
CebuGLCUltra 7 Business 7 1:1, 1 Group ClassSingle Room (1 bed)3,160110,6006,200217,0009,240323,40018,360642,600
CebuGLCUltra 7 Business 7 1:1, 1 Group ClassTriple Room (3 beds)2,62091,7005,120179,2007,620266,70015,120529,200
CebuI.BREEZEGeneral Business & BED / 4 weeks +Single2,04071,4003,980139,3005,920207,20011,740410,900
CebuI.BREEZEGeneral Business & BED / 4 weeks +Quad1,66058,1003,220112,7004,780167,3009,460331,100
CebuSMEAGBusiness / 1 Bed2,72095,2005,340186,9007,960278,60015,820553,700
CebuSMEAGBusiness / 5 Beds2,28079,8004,460156,1006,640232,40013,180461,300
BaguioAPI Beci - CityBiz 2.0Studio Single2,30080,5004,500157,5006,700234,50013,300465,500
BaguioAPI Beci - CityBiz 2.0Studio Quad1,70059,5003,300115,5004,900171,5009,700339,500
BaguioAPI Beci - CityFlexi-Biz 2.0Studio Single2,30080,5004,500157,5006,700234,50013,300465,500
BaguioAPI Beci - CityFlexi-Biz 2.0Studio Quad2,00070,0003,900136,5005,800203,00011,500402,500

หมายเหตุ :

1. ตารางนี้แสดงผลเฉพาะตัวเลือกคอร์สเรียนและห้องพักที่ราคาสูงและต่ำสุดของแต่ละสถาบันเท่านั้น และคำนวนอัตราแลกเปลี่ยนที่

1 USD1 PHP
35.000.62

2. ขอให้พิจารณาข้อมูลด้วยสกุลเงิน USD (ค่าใช้จ่าย THB จัดทำไว้เพื่อความสะดวกในการประมาณการเพียงเท่านั้น) สำหรับอัตราแลกเปลี่ยนที่นักเรียนจะชำระ จะเป็นอัตราแลกเปลี่ยน อิงตามธนาคาร ณ วันที่นักเรียนเลือกที่จะชำระค่าใช้จ่าย

3.ราคานี้รวมค่าสมัครเรียน ค่าที่พัก ค่าเรียน ยังไม่รวม Local Fees และ โปรโมชั่นส่วนลด (ถ้ามี)

4.หากต้องการใบเสนอราคา ฉบับละเอียด สามารถติดต่อและแจ้ง a) ชื่อสถาบัน, b) หลักสูตร, c) รูปแบบห้องพัก และ d) ระยะเวลาเรียน … สัปดาห์ มาได้ที่ Line: @korpungun

KPG’s Partner Institutions

นอกจากสถาบันเหล่านี้แล้ว ก้อปันกัน (KPG) ยังมีสถาบันสอนภาษาในฟิลิปปินส์อื่นๆให้เป็นตัวเลือกทั้งหมดดังนี้

# เรียน Business English ที่ฟิลิปปินส์

ขอรับคำปรึกษา

 

เรียนต่อแคนาดา อเมริกา

Line : @korpungun

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์

Line : @kpglearn

คอร์สออนไลน์ KPG LIVE

Line : @kpglive

TEL: 094-883-8778

JOIN

นัดหมายพูดคุยผ่าน