เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ KPG LIVE

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ 

คลาสสด โดยครูต่างชาติ มืออาชีพ

KPG LIVE คือ ?

โปรแกรม เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ตัวต่อตัว โดยครูผู้สอนมืออาชีพ ที่ผ่านการอบรมและการประเมินตามระบบของสถาบัน โปรแกรมการเรียนได้รับการรับรองจาก TESDA และกระทรวงการศึกษาของฟิลิปปินส์

KPG LIVE นำเสนอคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ด้วยหลักสูตรที่หลากหลาย ปรับให้เข้ากับผู้เรียนได้อย่างเฉพาะตัว

ทำไมต้อง เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ กับ KPG LIVE ?

 • ฝึกฝนพูด สื่อสาร อภิปรายในคลาสเรียนกับครูผู้สอนมืออาชีพ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างเห็นผล
 • หลักสูตรและบทเรียนที่หลากหลายตั้งแต่ เพื่อการใช้งานทั่วไป การทำงาน สัมภาษณ์งาน และเตรียมสอบ IELTS
 • มีรายงานการเรียน (report) เกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียน จุดแข็ง และสิ่งที่ควรพัฒนา หลังคาบเรียนทุกคาบ
 • เรียนรู้อย่างเป็นระบบ 4 ขั้นตอน เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้สูงสุด
Preview ระบบการเรียน 4 ขั้นตอน (ขั้นตอนที่ 2: class เป็นการเรียนคลาสสดกับครูผู้สอน)

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับเด็ก

หลักสูตร Junior ESL คือ คอร์สเรียนออนไลน์ แนะนำสำหรับเด็ก วัย 6-14 ปี เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะการสื่อสารจากการฝึกใช้งานจริง สอนโดยกับครูมืออาชีพชาวฟิลิปปินส์ประจำสถาบันสอนภาษาชั้นนำที่ได้รับการรับรองจาก British Council

 • ครูผ่านการฝึกอบรม และประสบการณ์ในการสอนเด็กการสอนเด็ก
 • หลักสูตรและแบบเรียนที่มีมาตรฐานตามระดับภาษาสากล CEFR
 • เรียนได้ระหว่าง 06.00 – 22.00 น. ของวันจันทร์ – วันศุกร์ คาบละ 40 นาที
 • เลือกจำนวนคาบเรียนต่อเดือนได้ตามที่ต้องการ (เริ่มต้นที่สัปดาห์ละ 2 คาบ)

หลักสูตรและคอร์สเรียน

Junior Let’s Go

แบบเรียนสำหรับเด็กของ Oxford University Press ประกอบด้วยบทเรียนที่สนุกและน่าสนใจ ที่จะมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนเพลิดเพลินกับการเรียนภาษาอังกฤษ

Junior Free Talk

แบบเรียนประกอบด้วยการอ่านบทความสั้นๆ รวมถึงคำถามเพื่อการอภิปราย ที่จะมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการพูดและการทำความเข้าใจ

Junior Writing

แบบเรียนฝึกฝนทักษะด้านการเขียน เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องพัฒนาความแม่นยำในการสะกดคำ การวางโครงสร้างประโยค และการเขียนบทความ

Junior Free Talk

แบบเรียนประกอบด้วยการอ่านบทความสั้นๆ รวมถึงคำถามเพื่อการอภิปราย ที่จะมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการพูดและการทำความเข้าใจ

Junior Writing

แบบเรียนฝึกฝนทักษะด้านการเขียน เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องพัฒนาความแม่นยำในการสะกดคำ การวางโครงสร้างประโยค และการเขียนบทความ

Junior News Series

แบบเรียนประกอบด้วยการอ่านบทความข่าวสารที่น่าสนใจ เนื้อหาเอื้อต่อการอภิปราย โดยที่ผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองได้โดยอิสระ

Junior Writing

แบบเรียนฝึกฝนทักษะด้านการเขียน เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องพัฒนาความแม่นยำในการสะกดคำ การวางโครงสร้างประโยค และการเขียนบทความ

Junior News Series

แบบเรียนประกอบด้วยการอ่านบทความข่าวสารที่น่าสนใจ เนื้อหาเอื้อต่อการอภิปราย โดยที่ผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองได้โดยอิสระ

Junior News Series

แบบเรียนประกอบด้วยการอ่านบทความข่าวสารที่น่าสนใจ เนื้อหาเอื้อต่อการอภิปราย โดยที่ผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองได้โดยอิสระ

มีรูปแบบการเรียน 2 ประเภท ให้เลือก ได้แก่

 1. Free booking เลือกเวลาเรียนได้อิสระ เพื่อการเรียนในวันและเวลาที่คุณสะดวก
 2. Fixed schedule กำหนดเวลาเรียนประจำ เพื่อความต่อเนื่องในการเรียนกับครูคนเดิม

รีวิวโดยผู้เรียนจริง

รีวิวโดยน้องซูกัส

รีวิวโดยน้องซูโม่

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับผู้ใหญ่

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ Senior Programs สำหรับผู้เรียนอายุ 15 ปี​+ เพื่อการพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานทั่วไป อาทิ ใช้งานในชีวิตประจำวัน การสนทนา การเดินทางท่องเที่ยว ตั้งแต่ระดับพื้นฐานถึงระดับสูง เพิ่มพูนความถนัดและความคุ้นชินกับการใช้ภาษา เมื่อระดับภาษาอยู่ในเกณฑ์ที่สูงขึ้นแล้ว สามารถเลือกเรียนคอร์ส Business English คอร์สเรียนเตรียมสอบ IELTS กับครูผู้เชี่ยวชาญได้อีกด้วย

 • ครูผ่านการฝึกอบรม และประสบการณ์ในการสอนผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง
 • หลักสูตรและแบบเรียนที่มีมาตรฐานตามระดับภาษาสากล CEFR
 • เรียนได้ระหว่าง 06.00 – 22.00 น. ของวันจันทร์ – วันศุกร์ คาบละ 40 นาที
 • เลือกจำนวนคาบเรียนต่อเดือนได้ตามที่ต้องการ (เริ่มต้นที่สัปดาห์ละ 2 คาบ)

หลักสูตรและคอร์สเรียน

Daily Conversation

แบบเรียนประกอบด้วยตัวอย่างบทสนทนาหลายรูปแบบ ที่มีประโยชน์และน่าสนใจ โดยที่ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน

Power Speaking

แบบเรียนประกอบด้วยบทความเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่น่าสนใจ ที่จะมีส่วนกระตุ้นให้นักเรียนคิด และสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างมั่นใจ

Free Talking

แบบเรียนประกอบด้วยบทความข่าวสาร และประเด็นต่างๆ ในสังคม ที่เหมาะสำหรับการนำมาอภิปราย สามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองได้โดยอิสระ

Business English

แบบเรียนประกอบด้วยตัวอย่างบทสนทนาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษธุรกิจ รวมถึงคำศัพท์และสำนวนต่างๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริงในโลกการทำงาน

Job Interview

แบบเรียนประกอบด้วยตัวอย่างบทสนทนาการสัมภาษณ์งาน ฝึกคิดและตอบคำถามที่พบบ่อย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ

IELTS Module

แบบเรียนประกอบด้วยแบบจำลองข้อสอบ IELTS ผู้เรียนจะได้ฝึกตอบคำถาม เพื่อพัฒนาคะแนนสอบได้ตามที่ตังเป้าหมาย

IELTS Speaking

แบบเรียนประกอบด้วยแบบจำลองข้อสอบ IELTS ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนพัฒนาทักษะในการตอบคำถามพาร์ท Speaking

IELTS Writing

แบบเรียนประกอบด้วยแบบจำลองข้อสอบ IELTS ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนพัฒนาทักษะในการตอบคำถามพาร์ท Writing

มีรูปแบบการเรียน 2 ประเภท ให้เลือก ได้แก่

 1. Free booking เลือกเวลาเรียนได้อิสระ เพื่อการเรียนในวันและเวลาที่คุณสะดวก
 2. Fixed schedule กำหนดเวลาเรียนประจำ เพื่อความต่อเนื่องในการเรียนกับครูคนเดิม

รีวิวโดยผู้เรียนจริง

รีวิวโดยน้อง Pattama

รีวิวโดยคุณฝ้าย

รีวิวโดยคุณแบม

ความคิดเห็นของผู้เรียน 

KPG รวบรวมความคิดเห็นของผู้เรียน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง และเราได้รวบรวมความคิดเห็นของผู้เรียนบางส่วนจากประสบการณ์เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ เพื่อช่วยให้คุณได้ศึกษาเกี่ยวกับ KPG LIVE จากมุมมองของผู้เรียน

รายละเอียดสำคัญคอร์สเรียน KPG Live

ค่าใช้จ่าย

คอร์สเรียนออนไลน์KPG LIVE คาบละ 40 นาที
พร้อมระบบการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน

ระยะเวลาเรียน (เดือน)

8 คาบ / เดือน

12 คาบ / เดือน

25 คาบ / เดือน

1

3,820
เหลือ 3,240

4,860
เหลือ 4,130

5,900
เหลือ 5,010

3

11,450
เหลือ 8,590

14,570
เหลือ 10,940

17,690

เหลือ 13,260

6

22,890
เหลือ 16,030

29,130
เหลือ 20,380

35,370
เหลือ 24,770

12

45,770
เหลือ 29,740

58,250
เหลือ 37,870

70,370
เหลือ 45,960

*ราคาเดียวกันสำหรับทั้งเด็กและผู้ใหญ่*

ระยะเวลาเรียน (เดือน)

12 คาบ / เดือน
(3 คาบ / สัปดาห์)

20 คาบ / เดือน
(5 คาบ / สัปดาห์)


40 คาบ / เดือน

(10 คาบ / สัปดาห์)

1

5,400 
เหลือ 4,590

6,550
เหลือ 5,590

11,560
เหลือ 9,830

3

16,180
เหลือ 12,810

19,650
เหลือ 14,760

34,670
เหลือ 26,010

6

32,360
เหลือ 22,650

39,300
เหลือ 27,510

69,340
เหลือ 48,540

12

64,720
เหลือ 42,070

78,590
เหลือ 51,080

138,680
เหลือ 90,140

*ราคาเดียวกันสำหรับทั้งเด็กและผู้ใหญ่*

ระยะเวลาเรียน (เดือน)

12 คาบ / เดือน
(3 คาบ / สัปดาห์)

20 คาบ / เดือน
(5 คาบ / สัปดาห์)


40 คาบ / เดือน

(10 คาบ / สัปดาห์)

1

6,940
เหลือ 5,900

8,480
เหลือ 7,210

15,410
เหลือ 13,100

3

20,810
เหลือ 15,610

25,430
เหลือ 19,070

46,230
เหลือ 34,670

6

41,610
เหลือ 29,130

50,850
เหลือ 35,600

92,450
เหลือ 64,720

ระยะเวลาเรียน (เดือน)

8 คาบ / เดือน

12 คาบ / เดือน

25 คาบ / เดือน

1

3,820
เหลือ 3,240

4,860
เหลือ 4,130

5,900
เหลือ 5,010

3

11,450
เหลือ 8,590

14,570
เหลือ 10,940

17,690

เหลือ 13,260

6

22,890
เหลือ 16,030

29,130
เหลือ 20,380

35,370
เหลือ 24,770

12

45,770
เหลือ 29,740

58,250
เหลือ 37,870

70,370
เหลือ 45,960

ระยะเวลาเรียน (เดือน)

12 คาบ / เดือน
(3 คาบ / สัปดาห์)

20 คาบ / เดือน
(5 คาบ / สัปดาห์)


40 คาบ / เดือน

(10 คาบ / สัปดาห์)

1

5,400 
เหลือ 4,590

6,550
เหลือ 5,590

11,560
เหลือ 9,830

3

16,180
เหลือ 12,810

19,650
เหลือ 14,760

34,670
เหลือ 26,010

6

32,360
เหลือ 22,650

39,300
เหลือ 27,510

69,340
เหลือ 48,540

12

64,720
เหลือ 42,070

78,590
เหลือ 51,080

138,680
เหลือ 90,140

ระยะเวลาเรียน (เดือน)

12 คาบ / เดือน
(3 คาบ / สัปดาห์)

20 คาบ / เดือน
(5 คาบ / สัปดาห์)


40 คาบ / เดือน

(10 คาบ / สัปดาห์)

1

6,940
เหลือ 5,900

8,480
เหลือ 7,210

15,410
เหลือ 13,100

3

20,810
เหลือ 15,610

25,430
เหลือ 19,070

46,230
เหลือ 34,670

6

41,610
เหลือ 29,130

50,850
เหลือ 35,600

92,450
เหลือ 64,720

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ KPG LIVE


โปรแกรมการเรียนออนไลน์ ตัวต่อตัว คลาสสด คาบละ 40 นาที ในช่วงระหว่าง 06.00 – 22.00 น. ของวันจันทร์ – ศุกร์ โดยสามารถเลือกจำนวนคาบเรียนต่อสัปดาห์ได้

และสามารถเรียนได้ 2 รูปแบบ ได้แก่

 1. Fixed schedule กำหนดเวลาเรียนประจำ เพื่อความต่อเนื่องในการเรียนกับครูคนเดิม
 2. Free booking เลือกเวลาเรียนได้อิสระ เพื่อการเรียนในวันและเวลาที่คุณสะดวก

ทั้งนี้ นอกเหนือจากคลาสดแล้ว ระบบ KPG LIVE ของเรายังมีแบบฝึกหัดก่อนและหลังคาบเรียนให้ผู้เรียนได้เตรียมตัวและทบทวน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ

*สำหรับ IELTS Expert จะเป็นคอร์สเรียนรูปแบบ fixed schedule โดยที่มีครูที่มีความเชี่ยวชาญด้วยผลสอบ IELTS 7.0 ดำเนินการสอน

สำหรับ KPG Live เรายินดีให้บริการผู้เรียนที่มีอายุมากกว่า 5 ปี ที่มีระดับภาษาอังกฤษตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นสูง เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเงื่อนไขและความต้องการเป็นรายบุคคล

 • สำหรับการเรียนในรูปแบบกำหนดเวลาเรียนประจำ (Fixed Schedule) หากนักเรียนต้องการเปลี่ยนครูผู้สอน สามารถทำได้เพียงเดือนละครั้งเท่านั้น
 • หากมีการขาดเรียนไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ โดยไม่ได้ยกเลิกล่วงหน้า ชั้นเรียนจะถูกยกเลิกและไม่ขอชดเชยได้

สำหรับผู้เรียนที่สนใจ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ คลาสสดกับครูต่างชาติ มืออาชีพกับโปรแกรมการเรียน KPG Live ของเรา สามารถเลือกดูรายละเอียดของบทเรียนทั้งหมด ทั้งสำหรับเด็ก (Junior ESL) และผู้ใหญ่ (Senior Programs) ตามการจัดลำดับภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล CEFR ได้ที่นี่

ครูผู้สอนของ KPG Live เป็นครูประจำสอนภาษาอังกฤษมืออาชีพชาวฟิลิปปินส์ ประจำสถาบันสอนภาษาที่ได้รับการรับรองให้เป็นศูนย์สอบ IELTS โดย British Council

ครูของเราได้รับการฝึกอบรมด้านการสอนภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล เป็นครูอาชีพที่มีความใส่ใจและความเข้าใจในผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองเป็นอย่างดี เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาความคล่องและความมั่นใจ ด้วยการสร้างความคุ้นเคยในการใช้ภาษาอังกฤษให้มากขึ้น


สิ่งที่ต้องใช้ในการเรียน

 • คอมพิวเตอร์ (Laptop/PC) แท็บเล็ต หรือ โทรศัพท์มือถือ  *แนะนำให้เรียนผ่านคอมพิวเตอร์*
 • กล้องเว็บแคม หรือ กล้องของคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือ
 • หูฟัง พร้อมไมค์
 • สัญญาณอินเทอร์เน็ต

สำหรับคำแนะนำวิธีการใช้งาน รวมถึงคำถามที่พบบ่อย (FAQs) พร้อมคำตอบเกี่ยวกับโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับ KPG LIVE สามารถดูวีดีโอแนะนำและอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

ตัวเลือกคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ คลาสสด ทั้งหมด

คอร์สเรียน
สำหรับเด็ก

6-14 ปี

5-14 ปี

-

คอร์สเรียน
สำหรับผู้ใหญ่

15 ปี+

15 ปี +

15 ปี +

จุดเด่น

• การเรียนรู้แบบ 4 steps มีแบบฝึกหัดก่อนเริ่มและหลังคาบเรียน

• ครูมืออาชีพ มีคุณภาพ เทรนโดยสถาบันที่ได้รับการรับรองให้เป็นศูนย์สอบ IELTS

• มีบทเรียนและแบบฝึกหัดมาตรฐานสากล

• มี feedback ทุกหลังคาบเรียน

• มีคาบเรียนกลุ่มกับเพื่อนต่างชาติ 

• ครูมืออาชีพ มีคุณภาพ

• มีบทเรียนมาตรฐานสากล

• มี feedback ทุกหลังคาบเรียน

• สอนสด โดยครู Native ชาวแคนาดา ของสถาบัน ILAC

• มีบทเรียนมาตรฐานเดียวกันกับการเดินทางไปเรียนที่แคนาดา

• มี University Pathway Program เพื่อเตรียมศึกษาต่อ (โดยเฉพาะในประเทศแคนาดา/อเมริกา)

คาบเรียน

40 นาที (1:1)

25 นาที (1:1) /
50 นาที (กลุ่ม)

180 นาที (กลุ่ม 15 คน)

วันที่เปิดสอน

จันทร์ - ศุกร์

จันทร์ - อาทิตย์

จันทร์ - อาทิตย์

เวลาที่เปิดสอน

06:00 - 22:00

07:00 - 21:00

19:30 - 22:30 /
08:00 - 11:00

ทดลองเรียน

1 ครั้ง / 40 นาที

2 ครั้ง / 25 นาที (1:1)
+ 45 นาที (กลุ่ม)

เช็คกับเจ้าหน้าที่
ก้อปันกัน

ราคาเริ่มต้น / 4 สัปดาห์

3,240 บาท (8 คาบ)

2,220 บาท (12 คาบ)

20,540 บาท (20 คาบ)

ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมการเรียนตามวัตถุประสงค์

บทความเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

5 เหตุผล : ทำไมต้องเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์?

บทความแนะนำ 5 เหตุผลสำคัญที่จะช่วยทำให้คุณตัดสินเลือกเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับสถาบันสอนภาษาในต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วย

1) ได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ด้วยการฝึกใช้งานจริง
2) เรียนได้ทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ต
3) การเตรียมความพร้อมก่อนไปต่างประเทศ
4) เพื่อความต่อเนื่องสำหรับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
5) ราคาคอร์สเรียนที่เข้าถึงได้ ตัวเลือกที่หลากหลาย และคุณภาพที่วางใจได้

อ่านต่อ

3 ประเด็นสำคัญควรอ่าน ก่อนตัดสินใจเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

 หากกำลังพิจารณาการเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ขอแนะนำให้พิจารณา 3 ประเด็นสำคัญ  ได้แก่

1) Live : คลาสเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์คลาสสดดีอย่างไร? 
2) Quality: เราจะพิจารณาและทราบถึงคุณภาพและมาตรฐานของครูผู้สอนได้อย่างไร? 
3) Choices : ตัวเลือกโปรแกรมการเรียนที่หลากหลาย เราจะเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมกับความต้องการและเงื่อนไขของเราอย่างไรดี? 

อ่านต่อ

เตรียมตัวเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ให้เห็นผล

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ คลาสสดที่มีประสิทธิภาพควรจะให้ความสำคัญกับการฝึกใช้ภาษาของผู้เรียน เพื่อการพัฒนาอย่างเห็นผล เราควรเตรียมตัวอย่างไร?

ในบทความนี้ เราได้รวบรวมคำแนะนำในการเตรียมตัวไว้ให้ โดยครอบคลุมสาระ ดังนี้

1) การเตรียมตัวก่อนเริ่มเรียน
2) การเตรียมตัวระหว่างเรียน
3) สิ่งที่ควรทำหลังคาบเรียน
4) พฤติกรรมที่ดีในชั้นเรียนออนไลน์

อ่านต่อ