[รีวิว] เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ 4 สัปดาห์ กับ GLC เป็น Beginner ก็เรียนได้ โดย สายป่าน

ประสบการณ์เรียนหลักสูตร Power Speaking กับ GLC เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์

[รีวิว] เรียนภาษาระยะสั้นที่เซบู ฟิลิปปินส์ 4 สัปดาห์! โดย นัท

ประสบการณ์เรียนหลักสูตร ESL Classic ที่ EV Academy เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์

[รีวิว] เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ 4 สัปดาห์ พูด อ่าน และคิดเป็นภาษาอังกฤษได้! โดย พลอย

ประสบการณ์เรียนหลักสูตร ESL Classic ที่ EV Academy เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์

[รีวิว] เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ อัปสกิลสู่โลกการทำงาน! โดย เนย

ประสบการณ์เรียนหลักสูตร ESL และ IELTS ที่ SMEAG CAPITAL CAMPUS เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์

[รีวิว] เรียนภาษา และใช้ชีวิตที่เซบู ฟิลิปปินส์ 8 สัปดาห์! โดย มิว

ประสบการณ์เรียนหลักสูตร ESL Classic และ IELTS ที่ EV Academy เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์

[รีวิว] เรียนต่างประเทศครั้งแรกที่เซบู ฟิลิปปินส์ 4 สัปดาห์! โดย อีฟ

ประสบการณ์เรียนหลักสูตร ESL ที่สถาบัน SMEAG CAPITAL CAMPUS เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์

[รีวิว] เรียนหลักสูตร Power Speaking กับ Pines International Academy โดย นิ

ประสบการณ์ภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ ระยะเวลา 4 สัปดาห์ กับสถาบัน Pines International Academy เมืองบาเกียว

[รีวิว] หลักสูตร ESL Classic กับ EV Academy โดย แป๋ม

ประสบการณ์ภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ ระยะเวลา 4 สัปดาห์ กับสถาบัน EV Academy เมืองเซบู

[รีวิว] เรียนหลักสูตร ESL Classic กับ EV Academy โดย ไปป์

ประสบการณ์ภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ ระยะเวลา 4 สัปดาห์ กับสถาบัน EV Academy เมืองเซบู

[รีวิว] เรียนหลักสูตร Power Speaking กับ Pines International Academy โดย ริว

ประสบการณ์ภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ ระยะเวลา 4 สัปดาห์ กับสถาบัน Pines International Academy เมืองบาเกียว