[แนะนำ] 4 โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษในแคนาดา

เรียนภาษาที่แคนาดา study-english-language-schools-in-canada

Photo credit : Cornelia Schneider-Frank from Pixabay

เรียนภาษาที่แคนาดา
แนะนำ 4 โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษในแคนาดา 

หลังจากที่ได้เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนที่แคนาดาและอเมริกา และเข้าร่วมประชุมการศึกษานานาชาติ ICEF Vancouver 2019 ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสไปเยี่ยม โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษในแคนาดา เมืองแวนคูเวอร์และเมืองโตรอนโต้ เพื่อนำประสบการณ์ตรงจากที่ได้ไปสัมผัสมาด้วยตนเอง มาใช้ในการแนะนำ และให้คำปรึกษาแก่บุคคลที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษในประเทศแคนาดา

สรุป เรียนภาษาอังกฤษที่แคนาดา ใน 15 นาที

คลิกดูตารางสรุปตัวเลือกสถาบันและโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษที่แคนาดา

ก่อนแนะนำโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษในแคนาดา ผมขอเล่าให้ฟังถึงภาพรวมของการเรียนภาษาอังกฤษในแคนาดาก่อนนะครับ

ก. ที่ตั้งและการเดินทาง

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษในแคนาดา ที่ก้อปันกันร่วมงานด้วย มักจะตั้งอยู่ในย่านใจกลางเมือง รายล้อมไปด้วยร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้า กิจกรรมต่างๆ และตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าหรือรถไฟใต้ดิน (เดินเท้าไปได้ภายใน 1-3 นาที) จึงทำให้สะดวกในการเดินทาง ทั้งจากที่พักภายในเมือง หรือบ้านพักของโฮสต์แฟมิลี่นอกตัวเมือง ทั้งนี้ เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ใจกลางเมือง นักเรียนที่พักอาศัยกับ host family อาจจะต้องใช้เวลาเดินทางจากที่พักเฉลี่ยประมาณ 35-60 นาที

… จากการที่ได้ทดลองใช้ระบบขนส่งสาธารณะที่แวนคูเวอร์และโตรอนโต้แล้ว นับได้ว่าปลอดภัย และค่อนข้างสะดวก (รถประจำทางและรถไฟครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ ของเมืองเป็นอย่างดี) จึงง่ายต่อการเดินทางมากเลยครับ แผนที่ตามสถานีค่อนข้างจัดเจน อีกทั้งยังมีผู้คนที่ยินดีคอยให้ข้อมูลและคำแนะนำ (แต่สำหรับมือใหม่ต้องกล้าถามนะครับ) ที่สำคัญ เราสามารถใช้ Google map ในการดูตำแหน่งปัจจุบัน พร้อมกับตรวจสอบเวลาที่รถประจำทางจะมาถึงสถานีได้อย่างค่อนข้างแม่นยำ

ข. หลักสูตรการเรียนการสอน

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษในแคนาดา มักจะเปิดสอนหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ที่แตกต่างของผู้เรียน รวมถึง General English สำหรับการใช้งานทั่วไป, Business English ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน, University Pathway ภาษาอังกฤษสำหรับการเข้าศึกษาต่อวิทยาลัย มหาวิทยาลัย (โดยเฉพาะในแคนาดา) รวมถึง Test Prep หลักสูตรเตรียมสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ เช่น IELTS และ TOEFL เป็นต้น ดังนั้น ไม่ว่านักเรียนจะมีความต้องการหรือเป้าหมายในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างไร โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่แคนาดาจะตอบโจทย์ความต้องการในการเรียนภาษาอังกฤษของทุกคนได้

… สำหรับจำนวนคาบเรียนต่อสัปดาห์ โดยทั่วไปจะมีให้เลือกหลักๆ 2 รูปแบบ คือ แบบ Intensive เรียนประมาณ 27-28 ชั่วโมง และแบบ General / Standard เรียนประมาณ 21-22 ชั่วโมง) ต่อสัปดาห์

** Special (เรียนภาษาอังกฤษและทำงาน) ! สำหรับนักเรียนที่มีทักษะด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับปานกลาง – สูง ที่ต้องการไปต่างประเทศเพื่อต่อยอดความรู้เฉพาะทาง และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่แคนาดามักจะเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร (Certificate / Diploma) ที่นักเรียนสามารถลงเรียนในสาขาการเรียนที่สนใจได้ อาทิ International Business Management, Innovication and Entreprenuership Business Communication, Tourism & Hospitality, TESOL และ Customer Service/Relationship เป็นต้น โดยจะสามารถทำงาน part-time ระหว่างเรียนได้สัปดาห์ละไม่เกิน 20 ชั่วโมง และสำหรับบางหลักสูตร นักเรียนสามารถเลือกทำงานเต็มเวลาในช่วง Co-Op ของหลักสูตร เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงาน และการฝึกใช้ภาษาอังกฤษในบริบทของการทำงานจริง (สามารถรับค่าตอบแทนได้)

หมายเหตุ : ผู้ที่จะสามารถลงเรียนหลักสูตร diploma เพื่อทำงานระหว่าง เรียนภาษาที่แคนาดา ได้ จะต้องสอบวัดระดับภาษาอังกฤษให้ได้ถึงเกณฑ์ที่สถาบันนั้นๆ กำหนด โดยสถาบันจะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันไปสำหรับในแต่ละหลักสูตร

ค. ชั้นเรียน และการฝึกใช้ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่แคนาดามักจะมีนักเรียนเฉลี่ยต่อห้องประมาณ 14-18 คน โดยจะมีเพื่อนร่วมชั้นเรียน และเพื่อนภายในโรงเรียนจากหลากหลายเชื้อชาติ โรงเรียนจะพยายามจัดให้มีนักเรียนจากภูมิหลังทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย เพื่อการแลกเปลี่ยนทางความคิดและการฝึกใช้ภาษาอังกฤษของทุกคน โดยส่วนมากนักเรียนจะมาจากประเทศบราซิล ประเทศแถบลาตินอเมริกา เกาหลี ญี่ปุ่น ไต้หวัน จีน ประเทศแถบยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกา (แต่ละโรงเรียนยังมีจำนวนเรียนไทยที่ค่อนข้างน้อยหากเทียบกับประเทศอื่นๆ … ดังนั้นโอกาสที่จะได้เจอนักเรียนไทยในชั้นเรียนเดียวจึงมีค่อนข้างน้อย)

สำหรับการฝึกใช้ภาษาอังกฤษ โรงเรียนจะมีนโยบาย English Only Policy (E.O.P.) คือการใช้ภาษาอังกฤษภาษาเดียวในการสื่อสาร โดยให้ครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่โรงเรียนช่วยเชื้อเชิญและกำหนดให้นักเรียนต้องใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน อีกทั้งครูผู้สอนยังมีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบของเลคเชอร์ การอภิปราย การนำเสนอ ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ และสำหรับการฝึกใช้ภาษานอกเวลาเรียน บางโรงเรียนจะให้ครูผู้สอนภาษาเข้าร่วมกิจกรรมนอกเวลาเรียน เพื่อช่วยสร้างบรรยากาศให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อีกด้วย

ง.​ ระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่แคนาดาเปิดรับนักเรียนที่มีระดับภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันเข้าเรียนและฝึกพัฒนาทักษะภาษา ตั้งแต่ beginner (เบื้องต้น/ขั้นพื้นฐาน) จนถึง advance (ขั้นสูง) โดยนักเรียนใหม่ทุกคนจะต้องเข้าสอบวัดระดับภาษาอังกฤษในวันแรกที่เริ่มเรียน เพื่อที่จะได้ลงเรียนตามระดับภาษาอังกฤษของตนเอง ร่วมกับเพื่อนๆที่มีระดับภาษาอังกฤษที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้นถึงแม้จะเป็น Beginner ก็สามารถไปเริ่มเรียนได้นะครับ

ทั้งนี้การมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาขั้นพื้นฐาน พร้อมกับทัศนคติและหัวใจที่พร้อมเปิดรับการเรียนรู้จะช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้รวดเร็วมากขึ้น และจะช่วยให้ปรับตัวได้ง่ายขึ้น อีกทั้งระดับภาษาอังกฤษมีผลต่อโอกาสในการเลือกวิชาและหลักสูตรการเรียนด้วยนะครับ เช่น หากทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับเริ่มต้น นักเรียนอาจจะไม่สามารถเลือกเรียนวิชาเรียน Debating หรือ Public Speaking หรือหลักสูตร Business English หรือ IELTS Mastery ได้

**Tip สำหรับ beginner ! นักเรียนระดับ beginner อาจเลือกไปเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ อย่างเข้มข้นก่อนระยะเวลา 2-3 เดือน และไปฝึกภาษาอังกฤษต่อที่แคนาดาประมาณ 4-6 เดือน ซึ่งนักเรียนจากประเทศอย่างญี่ปุ่น เกาหลี และไต้หวัน นิยมที่จะเลือกลงเรียนกันแบบนี้ครับ

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษในแคนาดา ที่แนะนำ

หลังจากที่ได้ไปเยี่ยมโรงเรียนต่างๆ ผมได้คัดเลือกโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่แคนาดามาแนะนำ สำหรับการให้คำปรึกษาและบริการในการเรียนภาษาอังกฤษ เรียนต่อแคนาดา โดยพิจารณาจากปัจจัยดังนี้

ก. ความหลากหลายของหลักสูตร และวิชาเรียน
ข. การบริการนักเรียน
ค. บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของโรงเรียน
ง. เสียงสะท้อนและคำแนะนำของเอเจนด้านการศึกษาต่อต่างประเทศจากนานาประเทศ

ILSC-VANCOUVER-KPG

★ สถาบัน ILSC
เมือง Vancouver, Toronto และ Montreal

โรงเรียนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ ใน 3 เมืองใหญ่ของแคนาดา สำหรับ ILSC สาขา Vancouver และ Toronto นั้น ตั้งอยู่ในย่านใจกลางเมือง รายล้อมไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร คาเฟ่ และสามารถเดินเท้าไปจากสถานีรถไฟฟ้าได้ภายใน 2-3 นาที

จุดเด่น/ความน่าสนใจของ ILSC :

• ILSC ได้รับรางวัล ST Star Awards 2013, 2014 และ Greystone College ของ ILSC ได้รับรางวัล ST Star Vocational College 2016

 มีหลักสูตรที่พร้อมตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของผู้เรียน เช่น General English, French, Cambridge / IELTS test prep, University Pathway, Junior ESL, Volunteer English, Business English, 30 & Beyond และรวมถึงวิชาเรียนที่หลากหลาย ให้นักเรียนได้ฝึกพัฒนาทักษะภาษาในบริบทต่างๆ หรือด้วยวิธีการที่แตกต่าง เช่น Medical English, Creative writing (Story Telling, Acting, Film)

 ILSC มีวิชาเรียน English through City จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน โดยแต่ละคาบ ชั้นเรียนจะนัดพบกันตามจุดต่างๆของเมือง เพื่อการสำรวจ ทำกิจกรรมและเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีชื่อวิชาเรียนว่า English through Vancouver หรือ English through Toronto ซึ่งจะนักเรียนจะได้เรียนและฝึกใช้ภาษาอังกฤษจากการปฏิบัติใช้จริง

 ครูผู้สอนที่มีคุณภาพ … ถึงแม้ ILSC จะเป็นโรงเรียนเอกชน แต่ ILSC มี teacher union (สหภาพครู) เพื่อเป็นตัวแทนดูแลความเป็นอยู่ของผู้สอนด้วยนะ ซึ่งการที่ครูจะสามารถได้งานประจำ และเข้าร่วมสหภาพได้ ครูจะต้องได้รับการประเมินทั้งจากผู้อำนวยการศูนย์และนักเรียนมาเป็นอย่างดี

 มีแคมปัสที่ Montreal สำหรับคนที่สนใจเรียนภาษาฝรั่งเศส หรือเรียนภาษาอังกฤษ โดยที่ได้ฝึกใช้ภาษาฝรั่งเศสไปด้วย

 Greystone College ของ ILSC สำหรับการเรียนและทำงานในแคนาดาเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรที่หลากหลาย

ตารางเรียน 2 แบบให้เลือกได้แก่ Full-Time Intensive (30 คาบ) และ Full-time (24 คาบ) ต่อสัปดาห์ *หนึ่งคาบเรียน 50 นาที โดยจะแบ่งเป็นวิชาหลัก (core) และวิชาทักษะ (skill)

ตารางสรุปค่าใช้จ่ายเรียนภาษากับ ILSC แคนาดา

เรียนและทำงานในแคนาดากับ ILSC

สำหรับนักเรียนที่ระดับภาษาอังกฤษพัฒนาถึงเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว และต้องการลงเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรด้าน Business Administration, Business Communication, Business Management, International Business Management, Hospitality Management, Hospitality Operations, Hospitality Sales and Marketing, TESOL พร้อมทำงานระหว่างเรียน นักเรียนสามารถลงเรียนต่อที่ Greystone College ซึ่งเป็นวิทยาลัยเอกชนในเครือของ ILSC ได้ *สำหรับบางหลักสูตร นักเรียนสามารถเลือกทำงานเต็มเวลาในช่วง Co-Op ของหลักสูตร

 

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ILSC คลิก

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Greystone College คลิก

ILAC-CANADA-KPG

★ สถาบัน ILAC
เมือง Vancouver และ Toronto

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษขนาดใหญ่​ ILAC แบรนด์แคนาเดียนที่โฟกัสกับการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ที่ 2 เมืองใหญ่ในประเทศแคนาดา ได้แก่ Vancouver และ Toronto ILAC นับได้ว่าเป็นหนึ่งในโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่กำลังได้รับความนิยมมากที่สุดในแคนาดา

จุดเด่น/ความน่าสนใจของ ILAC :

 ILAC เป็นสถาบันที่รับจากยอมรับจากทั่วโลก สถาบันได้รับรางวัลต่างๆมากมาย ทั้งจากภายในแคนาดา เช่น Consumer Choice 2012 – 2018, Top Choice Award 2007 – 2012 รางวัลต่างประเทศ เช่น 2017 Best Customer Service จากบราซิล Japan Best School Award 2010, 2013, 2017, 2018 และรางวัลระดับนานาชาติ เช่น ST Star Awards 2018, ST Super Star Lifetime award เป็นต้น

 มีเปิดสอนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ สอนสด ในชื่อ ILAC KISS ซึ่งมีหลักสูตรการเรียนให้เลือกหลากหลาย อาทิ General English, Business English, หลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL / IELTS และหลักสูตร University Pathway Program เพื่อการเตรียมศึกษาต่อแคนาดา โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้ผลสอบ TOEFL / IELTS และสามารถเลือกที่จะเดินทางไปเรียนต่อที่แคนาดากับสถาบัน ILAC อย่างต่อเนื่องได้เลย สำหรับนักเรียนที่ต้องการ – เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ILAC KISS คลิก

• ความหลากหลายของนักเรียน ด้วยวัย เชื้อชาติและวัฒนธรรม – สำหรับอายุ ประมาณ 26-31% เป็นนักเรียนอายุ 19-21 ปี, 41-42% อายุ 22-27 ปี และประมาณ 28-32% อายุ 28 ปี+ // สำหรับสัญชาติ Toronto Campus 29% มาจากเอเชีย, 39% มาจาก Latin America & Brazil, 32% มาจาก Europe, Middle East & Africa และ Vancouver Campus 23% มาจาก Europe, Middle East & Africa, 38% มาจากเอเชีย, 39% มาจาก Latin America & Brazil

• บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของโรงเรียน – ILAC ขึ้นชื่อเรื่องความใหม่ ดีไซน์สไตล์โมเดิร์นที่โปร่งและเปิด ดูทันสมัย

• *สำหรับสาขาที่ Toronto- ILAC มี Dream House Residence เป็นหอพักของสถาบันเองด้วยนะครับ

• Textbook – ILAC มีหนังสือเรียนที่สถาบันผลิตเองร่วมกับ Oxford University Press

• หลักสูตรการเรียน – ILAC เปิดสอนภาษาอังกฤษ โดยมีวิชาที่หลากหลายให้นักเรียนเลือกเรียนเช่นกัน สำหรับหลักสูตรเตรียมสอบ ILAC จะมี TOEFL prep ด้วยนะครับ และหลักสูตรที่โดดเด่นที่สุดของ ILAC จะเป็น University Pathway สำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในแคนาดา เนื่องจาก ILAC มี partnership ร่วมกับกว่า 82 สถาบันระดับอุดมศึกษาทุกรัฐในประเทศแคนาดา โดยที่นักเรียนสามารถเรียนภาษาหลักสูตร University Pathway ที่ ILAC ให้จบจากระดับที่กำหนดแล้ว เข้าเรียนต่อในวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย parntership ของ ILAC ได้โดยไม่ต้องยื่นผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

** University and College Partner ของ ILAC (ลงเรียน University Pathway 8 สัปดาห์ขึ้นไป – เจ้าหน้าที่แผนก University Pathway ของ ILAC จะช่วยให้คำปรึกษาและดำเนินการเข้าเรียนต่อกับสถาบันที่เป็น partner ของ ILAC ให้โดยไม่คิดค่าบริการ)

สำหรับ ILAC จะมีตารางเรียน 2 แบบให้เลือกได้แก่ Power English (38 คาบ) และ Intensive English (30 คาบ) ต่อสัปดาห์ *หนึ่งคาบเรียน 45 นาที โดยจะแบ่งเป็นวิชาหลัก (principal), วิชาเลือก (elective) และ วิชา Power English

Schedule-ILAC

ตารางสรุปค่าใช้จ่ายเรียนภาษากับ ILAC แคนาดา

เรียนและทำงานในแคนาดากับ ILAC

สำหรับนักเรียนที่ระดับภาษาอังกฤษพัฒนาถึงเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว และต้องการลงเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร Business ด้าน Sales & Marketing, Business Administration หรือ Customer Service พร้อมทำงานระหว่างเรียน นักเรียนสามารถลงเรียนกับ ILAC International College ซึ่งเป็นวิทยาลัยเอกชนของ ILAC ได้ครับ *สำหรับบางหลักสูตร นักเรียนสามารถเลือกทำงานเต็มเวลาในช่วง Co-Op ของหลักสูตร

พิเศษ! เรียนภาษาที่แคนาดา ILAC มีเปิดสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ สำหรับเตรียมความพร้อมก่อนไปเรียนต่อแคนาดา ในชื่อ ILAC KISS ซึ่งมีหลักสูตรการเรียนให้เลือกหลากหลาย อาทิ General English หลักสูตรการเรียนเพื่อการพัฒนาพื้นฐาน และการใช้งานทั่วไป, หลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL และ IELTS, หลักสูตร Business English เพื่อการทำงานหรือการประกอบธรุกิจ และ หลักสูตร University Pathway Program เพื่อการเตรียมศึกษาต่อแคนาดา โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้ผลสอบ TOEFL / IELTS และสามารถเลือกที่จะเดินทางไปเรียนต่อที่แคนาดากับสถาบัน ILAC อย่างต่อเนื่องได้เลย สำหรับนักเรียนที่ต้องการ – เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ILAC KISS คลิก

 

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ILAC คลิก

ILAC-CANADA-LOGO
VGC_KPG

★ สถาบัน VGC
เมือง Vancouver

เรียนภาษาที่แคนาดา VGC คือสถาบันที่มีชื่อเสียงของเมืองแวนคูเวอร์ คณาจารย์ของที่นี่ทุกคนจะต้องเรียนจบระดับปริญญาจากมหาวิทยาลัย มีใบอนุญาตสอน และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการสอนมาก่อน อีกทั้ง ทางสถาบันยังมี facility ที่ใหม่และครบครันเตรียมพร้อมสำหรับนักเรียน อีกด้วย

จุดเด่น/ความน่าสนใจของ VGC :

 มีความเข้มงวดในเรื่องนโยบายการจ้างอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้แน่ใจว่าจะได้บุคคลากรที่ไม่เพียงแต่จะมีคุณภาพเท่านั้น แต่ยังพร้อมจะช่วยผลักดันคุณให้ไปถึงเป้าหมายได้อีกด้วย

 คณาจารย์และทีมงานของ VGC เข้าใจเป็นอย่างดีว่านักเรียนแต่ละคนต่างก็มีเป้าหมายที่ต่างกัน ผู้สอนจะคอยเอาใจใส่พัฒนาการในการเรียนของนักเรียน และปรับการเข้าหาให้กลายเป็นการแนะแนวทางที่ดีที่สุดผ่านประสบการณ์การเรียนรู้

 VGC ภูมิใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก โดยมีการเปิดรับสมัครผู้เข้าเรียนจากกว่า 70 ประเทศทั่วโลกเพื่อมาเรียนยังประเทศแคนาดา ห้องเรียนของคุณจะเต็มไปด้วยผู้เรียนที่มีภูมิหลังและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไป สิ่งนี้จะช่วยให้คุณขยายขอบเขตของการติดต่อกับเพื่อนนานาชาติและกลายเป็นพลเมืองของโลกตัวจริง

 หลักสูตรการเรียนอันเป็นเอกลักษณ์ ที่มีชื่อว่า Global English (การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารทั่วไปพร้อมกับทักษะด้านวิชาการ) คุณจะสามารถใช้ภาษาอังกฤษทั่วไปในชีวิตประจำวันไปพร้อม ๆ กับทักษะการพัฒนาและการให้สิทธิพิเศษต่าง ๆ

 คอยช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติหลายพันคนให้ไปถึงเป้าหมายที่พวกเขาวางเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นการพิชิตผลคะแนนเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย หรือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ VGC จะทำให้คุณประสบความสำเร็จจนได้

• มีหลักสูตร Business English Certificate ให้เลือกเรียนเยอะ

ตัวอย่าง ตารางเรียนของ VGC International College’s School of English Language

ตารางสรุปค่าใช้จ่ายเรียนภาษากับ VGC แคนาดา

เรียนและทำงานในแคนาดากับ VGC

VGC International College มี School of International Business ซึ่งมีมาตรฐานเชิงวิชาการสูงเทียบเท่ากับ School of English Language ผู้เรียนจะได้เรียนด้านธุรกิจ ไปพร้อม ๆ กับวิชาเรียนช่วงบ่าย เพื่อเสริมสร้างระดับในการเรียนภาษาอังกฤษ อีกทั้ง ยังสามารถทำงานเต็มเวลากับบริษัทแคนาดาต่อในช่วง Co-Op ของหลักสูตร อีกด้วย

 

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ VGC คลิก

VGC-International-College-Logo
TAMWOOD-CANADA-KPG

★ สถาบัน TAMWOOD
เมือง Vancouver, Toronto และ Whistler

เรียนภาษาที่แคนาดา TAMWOOD โรงเรียนขนาดกลางที่มีสาขาใน 2 เมืองใหญ่ในประเทศแคนาดา ได้แก่ Vancouver และ Toronto และเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของแคนาดา คือ Whistler นั่นเอง หากเปรียบเทียบกับ 2 โรงเรียนขนาดใหญ่ก่อนหน้า เพื่อนๆ ที่เป็นเอเจนต่างชาติมักจะเรียก Tamwood ว่าเป็น small and boutique school

จุดเด่น/ความน่าสนใจของ TAMWOOD :

• TAMWOOD Guarantee – แทมวูดการันตีว่านักเรียนทุกคนของ TAMWOOD จะได้พัฒนาสู่ระดับภาษาอังกฤษที่สูงขึ้นในทุกๆ 2 สัปดาห์ *หากไม่พัฒนา และอยู่ภายในเงื่อนไขของโรงเรียน จะสามารถลงเรียนต่อได้โดยไม่เสียค่าเล่าเรียน

• วิธีการของ TAMWOOD ที่ประกอบด้วยการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ + Workshop ทุกวันศุกร์ช่วงบ่าย ด้วยกิจกรรมแบบ interactive เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกใช้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้รวดเร็วยิ่งขึ้น + Personal Coaching สำหรับนักเรียนที่ลงเรียนมากกว่า 4 สัปดาห์ เพื่อทำงานกับผู้สอนแบบ 1 – 1 เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ได้ตามเป้าหมายของตัวเอง

• Academic Report – นอกจากประกาศนียบัตรในการเข้ารับการศึกษาที่มีให้เหมือนกับทุกสถาบันแล้ว TAMWOOD ยังมี language assessement พร้อม progress report ที่ชี้แจงถึงความสามารถด้านภาษาด้านการฟัง การอ่าน การเขียน การพูด พร้อมกับพัฒนาการในแต่ละช่วงของผู้เรียนมอบให้อีกด้วย

• มีสาขาที่เมือง Whistler เมืองท่องเที่ยว สำหรับกิจกรรม outdoor – สำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบทั่วไป และ ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงด้วยวิชาเรียน English for Real Life พร้อมกับเวลาและโอกาสที่จะได้ Ski, Snowboard หรือ Mountain Bike หลังเลิกเรียนในทุกๆวัน **รวมถึงหลักสูตร Certificate/Diploma ด้าน Hospitatlity, Service, Tourism หรือ Good and Berverage สำหรับการเรียนและทำงานที่ Whistler อีกด้วยนะ

• TAMWOOD Career – เรียนและทำงานในแคนาดา TAMWOOD มีหลักสูตรประกาศนียบัตรที่แตกต่างอย่างโดดเด่นภายใต้แบรนด์ Tamwood Career และยังมีโรงเรียน Startup ภายใต้ชื่อ Global Startup School ที่เปิดสอนเกี่ยวกับ Innovation & Entreprenuer อีกด้วย

 อีกหนึ่ง specialty คือ Summer Camp ช่วงเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม สำหรับนักเรียนอายุ 7-17 จากทั่วโลก โดยเป็น Summer Camp ของ TAMWOOD เน้นไปที่การทำกิจกรรมเป็นสำคัญ (หากไม่ใช่ English and Activity camp สำหรับนักเรียนอายุ 7-12 ปี) ตัวอย่าง Camp สำหรับนักเรียน 13 ปี + ประกอบด้วยTeen Global Learner Camp, Teen Outdoor Leadership Camp, Future of Work : Career Planing เป็นต้น

• Volunteer Projects – สำหรับนักเรียนที่ต้องการทำงานอาสา และฝึกใช้ภาษาอังกฤษ TAMWOOD เป็นตัวเลือกสำหรับคุณ โครงการอาสาของ TAMWOOD ประกอบด้วย โครงการอนุรักษ์ป่าและธรรมชาติ A) Preservation/Conservation/Beautification ที่ Lake Louise, Yoho, Kootenay National Park รัฐ Alberta หรือ B) Banff National Park Conservation Leadership Ceritificate Program สำหรับโครงการเกี่ยวกับสัตว์ ประกอบด้วย C) Small Animal Rescue เมือง Vancouver หรือ Ontario, D) O.W.L Raptors Rehabilitation เมือง Vancouver **นักเรียนที่สนใจงานอาสา ต้องการฝึกใช้ภาษาอังกฤษจากการปฏิบัติใช้งานจริง นิยมเลือกที่จะเรียนภาษาอังกฤษกับ TAMWOOD และต่อด้วยโครงการอาสาของสถาบันครับ

สำหรับ TAMWOOD จะมีตารางเรียน 3 แบบให้เลือกได้แก่ Intensive (36 คาบ), Learn Fast (32 คาบ), Skill Builder (28 คาบ) ต่อสัปดาห์ *หนึ่งคาบเรียน 45 นาที โดยจะแบ่งเป็นวิชาหลัก (Essential English Skills), วิชาเลือก (Elective) และ วิชา English for Real Life

Schedule-TAMWOOD

ตารางสรุปค่าใช้จ่ายเรียนภาษากับ Tamwood แคนาดา

เรียนและทำงานในแคนาดากับ TAMWOOD

สำหรับนักเรียนที่ระดับภาษาอังกฤษพัฒนาถึงเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว และต้องการลงเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรด้าน Hospitality, Service & Tourism, Food & Berverage, International Business Mamagement นักเรียนสามารถลงเรียนกับสถาบัน TAMWOOD Career หรือหลักสูตร Applied Diploma ด้าน Innovation and Entrepreneurship หรือ Marketing นักเรียนสามารถลงเรียนกับ Global Startup School ซึ่งเป็นสถาบันเอกชนของ TAMWOOD ได้ *สำหรับบางหลักสูตร นักเรียนสามารถเลือกทำงานเต็มเวลาในช่วง Co-Op ของหลักสูตร

Featured image credit : 
Cornelia Schneider-Frank from Pixabay

# เรียนภาษาที่แคนาดา

ขอรับคำปรึกษา

 

ศึกษาต่อต่างประเทศ

Line : @korpungun

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

Line : @kpglearn

TEL: 094-883-8778

JOIN

นัดหมายพูดคุยผ่าน