บริการที่วางใจได้

เราให้บริการด้านการศึกษาต่อต่างประเทศเป็นอาชีพ ชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายอย่างตรงไปตรงมา มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ใช้บริการ

คำปรึกษาที่จริงใจ

เราให้คำปรึกษาด้วยความจริงใจต่อความต้องการ เป้าหมายและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการเป็นรายบุคคล  คำนึงถึงเงื่อนไข และความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นหลัก

ข้อมูลที่ครบถ้วน

เราให้ข้อมูลด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ เกี่ยวกับสถาบัน หลักสูตร ประสบการณ์ของผู้เรียนที่ครบถ้วน ทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง

study abroad services

บริการของก้อปันกันด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ สำหรับผู้ที่สนใช้บริการของก้อปันกันในการสมัครศึกษาต่อต่างประเทศ

(สามารถเลือกดูขั้นตอนและรายละเอียดการบริการของแต่ละประเทศได้)

บริการ เรียนต่ออเมริกา

download รายละเอียดบริการของ KPG

4 ขั้นตอน เรียนต่ออเมริกา

download ไฟล์ ขั้นตอนการเรียนต่ออเมริกา

บริการ เรียนต่อแคนาดา

Download บริการเรียนต่อแคนาดา

4 ขั้นตอน เรียนต่อแคนาดา

Consultation

ก้อปันกันให้ข้อมูลที่ครบถ้วน คำปรึกษาที่จริงใจในการเลือกสถาบันและหลักสูตร รวมถึงการแนะนำในการเตียมสมัครเข้าศึกษาต่อ โดยคำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ

*แนะนำให้สมัคร 1-9 เดือนล่วงหน้า*

สถาบันในฟิลิปปินส์ใช้ระบบ first-come-first-served
แนะนำให้สมัครล่วงหน้า เผื่อที่จะได้มีตัวเลือกต่างๆ !

School Application

ก้อปันกันแนะนำการเตรียมเอกสารสมัครเข้าเรียน ผู้ใช้บริการสามารถกรอกแบบฟอร์ม อัพโหลดเอกสารออนไลน์ เพื่อทำเรื่องสมัครเข้าเรียนได้ และเราจะติดตาม อัพเดทสถานะการสมัครเข้าเรียนให้ทราบ

*ใช้เวลา 1-3 วันทำการในการพิจารณาตอบรับ*

VISA Application

ก้อปันกันจัดส่งเอกสารคู่มือแนะนำในการทำเรื่องขอวีซ่า 59 วัน สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ ผู้สมัครสามารถเดินทางไปทำเรื่องขอวีซ่าได้ด้วยตนเอง

*ใช้เวลา 2-3 วันทำการในทำเรื่องสมัครขอวีซ่า*

ผู้สมัครที่เดินทางไปเรียน 4 สัปดาห์ หรือน้อยกกว่า ไม่ต้องทำวีซ่า สำหรับผู้สมัครที่เดินทางไปเรียนมากกว่า 4 สัปดาห์ เราแนะนำให้ทำวีซ่ากับสถานกงสุลฟิลิปปินส์ในกรุงเทพ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

Pre-Departure Orientation

ก้อปันกันจัดส่งข้อมูล พร้อมนัดหมายเพื่อการพูดคุย แนะนำกับผู้เรียนในการเตรียมตัวก่อนเดินทาง

นอกจากนี้แล้ว เราจะ

  • แนะนำและประสานงานในการจัดหาที่พักของสถาบัน
  • ประสานงานในการทำเรื่องรับ-ส่งจากสนามบิน (หากต้องการ)
  • แนะนำในการจองตั๋วเครื่องบิน
  • ดูแลและบริการ หลังจากที่ออกเดินทาง
Services / Countries

Consultation (ให้คำปรึกษา)

School Application (สมัครเรียน)

Visa Application (สมัครขอวีซ่า)

Pre-Departure (เตรียมตัวก่อนเดินทาง)

U.S.A.

ให้คำปรึกษา: ✔️

สมัครเรียน: ✔️

สมัครขอวีซ่า: ✔️

เตรียมตัวก่อนเดินทาง: ✔️

Free

Canada

ให้คำปรึกษา: ✔️

สมัครเรียน: ✔️

สมัครขอวีซ่า: ✔️

เตรียมตัวก่อนเดินทาง: ✔️

Free

Philippines

ให้คำปรึกษา: ✔️

สมัครเรียน: ✔️

แนะนำการขอวีซ่า (4 สัปดาห์ +): ✔️

เตรียมตัวก่อนเดินทาง: ✔️

Free

Online Courses

บริการของก้อปันกันเกี่ยวกับคอร์สเรียนออนไลน์กับ KPG Online English

(สามารถเลือกดูขั้นตอนและรายละเอียดการบริการสำหรับคอร์สเรียนประเภทต่างๆได้)

เลือกคอร์สเรียน

ศึกษาและเลือกหาคอร์สเรียนได้ด้วยตัวเอง
หรือติดต่อก้อปันกัน เพื่อขอรับคำปรึกษา

หากต้องการประเมินระดับภาษาของตนเอง
สามารถสอบวัดระดับภาษาออนไลน์ได้

ทดลองเรียน + สมัครเรียน

เมื่อผู้เรียนทราบถึงคอร์สเรียนที่สนใจแล้ว
สามารถสมัครทดลองเรียนได้

สำหรับผู้ที่พร้อมสมัคร
สามารถดำเนินการสมัครเรียนได้เลย

ชำระค่าใช้จ่าย

สำหรับการชำระค่าใช้จ่าย
ผู้สมัครสามารถดูตัวเลือก
และช่องทางการชำระค่าใช้จ่ายได้ที่นี่

เมื่อชำระค่าใช้จ่ายแล้ว
ขอให้แจ้งบริษัทผ่านแบบฟอร์มนี้

เตรียมตัวเรียน

ก่อนวันและเวลาเรียน เจ้าหน้าที่ของก้อปันกันจะติดต่อถึงผู้เรียนเพื่อแจ้งรายละเอียดการเข้าเรียน

สำหรับผู้ที่เข้าเรียนครั้งแรก
อ่านคำแนะนำตรียมตัวก่อนเรียน

VISA Services

บริการของก้อปันกันด้านวีซ่า สำหรับผู้ที่ต้องการใช้บริการเฉพาะในส่วนการสมัครขอวีซ่า *ไม่รวมการสมัครเข้าเรียน

(สามารถเลือกดูขั้นตอนและรายละเอียดการบริการแต่ละประเภทได้)

ศึกษาข้อมูลและกรอกแบบฟอร์มเบื้องต้น

สำหรับบุคลที่ต้องการให้ก้อปันกันช่วย
ดำเนินการและแนะนำในการสมัครขอวีซ่านักเรียนอเมริกา (F-1)

สามารถศึกษารายละเอียดการบริการและกรอกข้อมูล
เพื่อการประเมิน การให้คำแนะนำในเบื้องต้นได้ที่นี่

กรอกเอกสารสมัคร

หากผู้ใช้บริการประสงค์ที่จะใช้บริการของก้อปันกัน
ในการทำเรื่องสมัครขอวีซ่านักเรียนอเมริกา

สามารถดำเนินการกรอกเอกสารการสมัครได้ที่นี่

*ใช้เวลา 3-15 วันทำการในทำเรื่องสมัครและนัดสัมภาษณ์*

เตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์

เมื่อก้อปันกันได้ดำเนินการสมัครขอวีซ่า ชำระค่าใช้จ่าย ผู้สมัครจะสามารถเลือกวันและเวลาสำหรับการนัดหมายสัมภาษณ์ขอวีซ่าได้

หลังจากนั้นทีมงานของก้อปันกันจะนัดหมายกับผู้สมัครในการเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์ขอวีซ่า

สัมภาษณ์และผลวีซ่า

ผู้สมัครเดินทางไปสัมภาษณ์ขอวีซ่าด้วยตนเองที่สถานกงสุลในกรุงเทพหรือเชียงใหม่

สำหรับผลวีซ่าอเมริกา โดยทั่วไปแล้วผู้สมัครจะทราบผลในวันที่สัมภาษณ์โดยทันที

ศึกษาข้อมูลและกรอกแบบฟอร์มเบื้องต้น

สำหรับบุคลที่ต้องการให้ก้อปันกันช่วย
ดำเนินการและแนะนำในการสมัครขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา (B-1/B2)

สามารถศึกษารายละเอียดการบริการและกรอกข้อมูล
เพื่อการประเมิน การให้คำแนะนำในเบื้องต้นได้ที่นี่

กรอกเอกสารสมัคร

หากผู้ใช้บริการประสงค์ที่จะใช้บริการของก้อปันกัน
ในการทำเรื่องสมัครขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา

สามารถดำเนินการกรอกเอกสารการสมัครได้ที่นี่

*ใช้เวลา 3-15 วันทำการในทำเรื่องสมัครและนัดสัมภาษณ์*

เตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์

เมื่อก้อปันกันได้ดำเนินการสมัครขอวีซ่า ชำระค่าใช้จ่าย ผู้สมัครจะสามารถเลือกวันและเวลาสำหรับการนัดหมายสัมภาษณ์ขอวีซ่าได้

หลังจากนั้นทีมงานของก้อปันกันจะนัดหมายกับผู้สมัครในการเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์ขอวีซ่า

สัมภาษณ์และผลวีซ่า

ผู้สมัครเดินทางไปสัมภาษณ์ขอวีซ่าด้วยตนเองที่สถานกงสุลในกรุงเทพหรือเชียงใหม่

สำหรับผลวีซ่าอเมริกา โดยทั่วไปแล้วผู้สมัครจะทราบผลในวันที่สัมภาษณ์โดยทันที

ศึกษาข้อมูลและกรอกแบบฟอร์มเบื้องต้น

สำหรับบุคลที่ต้องการให้ก้อปันกันช่วย
ดำเนินการและแนะนำในการสมัครขอวีซ่านักเรียนแคนาดา

(เรามีทีมทนายมืออาชีพที่มีใบอนุญาตเป็นตัวแทน ในการยื่นสมัครขอวีซ่าแคนาดาในการช่วยดำเนินการ)

สามารถศึกษารายละเอียดการบริการและกรอกข้อมูล
เพื่อการประเมิน การให้คำแนะนำในเบื้องต้นได้ที่นี่

กรอกเอกสารสมัคร

หากผู้ใช้บริการประสงค์ที่จะใช้บริการของก้อปันกัน
ในการทำเรื่องสมัครขอวีซ่านักเรียนแคนาดา

สามารถดำเนินการกรอกเอกสารการสมัครได้ที่นี่

ยื่นสมัครขอวีซ่า

เมื่อเราดำเนินการสมัครขอวีซ่าและชำระค่าใช้จ่าย ผู้สมัครจะต้องเดินทางมายัง VFS Canada กรุงเทพเพื่อทำ biomentric (สแกนใบหน้าและรอยนิ้วมือ)

รอผลวีซ่า

สำหรับการยื่นสมัครขอวีซ่าแคนาดา จะไม่มีการสัมภาษณ์ การพิจารณาจะอิงจากข้อมูลในใบสมัครและเอกสาร ซึ่งอาจใช้เวลา 2-12 สัปดาห์ หรือนานกว่า *ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและกรณี

สามารถตรวจสอบระยะเวลาในการดำเนินการพิจารณาวีซ่าแคนาดา ณ ปัจจุบันได้ที่นี่

ศึกษาข้อมูลและกรอกแบบฟอร์มเบื้องต้น

สำหรับบุคลที่ต้องการให้ก้อปันกันช่วย
ดำเนินการและแนะนำในการสมัครขอวีซ่าท่องเที่ยวแคนาดา

(เรามีทีมทนายมืออาชีพที่มีใบอนุญาตเป็นตัวแทน ในการยื่นสมัครขอวีซ่าแคนาดาในการช่วยดำเนินการ)

สามารถศึกษารายละเอียดการบริการและกรอกข้อมูล
เพื่อการประเมิน การให้คำแนะนำในเบื้องต้นได้ที่นี่

กรอกเอกสารสมัคร

หากผู้ใช้บริการประสงค์ที่จะใช้บริการของก้อปันกัน
ในการทำเรื่องสมัครขอวีซ่านักเรียนแคนาดา

สามารถดำเนินการกรอกเอกสารการสมัครได้ที่นี่

ยื่นสมัครขอวีซ่า

เมื่อเราดำเนินการสมัครขอวีซ่าและชำระค่าใช้จ่าย ผู้สมัครจะต้องเดินทางมายัง VFS Canada กรุงเทพเพื่อทำ biomentric (สแกนใบหน้าและรอยนิ้วมือ)

รอผลวีซ่า

สำหรับการยื่นสมัครขอวีซ่าแคนาดา จะไม่มีการสัมภาษณ์ การพิจารณาจะอิงจากข้อมูลในใบสมัครและเอกสาร ซึ่งอาจใช้เวลา 2-12 สัปดาห์ หรือนานกว่า *ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและกรณี

สามารถตรวจสอบระยะเวลาในการดำเนินการพิจารณาวีซ่าแคนาดา ณ ปัจจุบันได้ที่นี่

Services

VISA Application (กรอกเอกสารวีซ่า)

Documents (แนะนำการเตรียมเอกสาร)

Interview Prep (เตรียมตัวสัมภาษณ์)

U.S.A. นักเรียน F-1

กรอกเอกสาร: ✔️

แนะนำการเตรียมเอกสาร: ✔️

แนะนำในการเตรียมสัมภาษณ์: ✔️

5,000 THB
(รวม VAT)

*ฟรี! สำหรับผู้ที่สมัครเรียนกับก้อปันกัน

U.S.A. ท่องเที่ยว B1/B2

กรอกเอกสาร: ✔️

แนะนำการเตรียมเอกสาร: ✔️

แนะนำในการเตรียมสัมภาษณ์: ✔️

4,500 THB
(รวม VAT)

ส่วนลด 500 THB ! สำหรับนักเรียน/ผู้ปกครองของนักเรียนของก้อปันกัน

Canada นักเรียน

กรอกเอกสาร: ✔️

แนะนำการเตรียมเอกสาร: ✔️

ไม่ต้องสัมภาษณ์

15,000 THB
(รวม VAT)

*ฟรี! สำหรับผู้ที่สมัครเรียนกับก้อปันกัน

*มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม กรณีที่ใช้บริการทนายเป็นตัวแทนในการยื่นสมัคร

Canada ท่องเที่ยว

กรอกเอกสาร: ✔️

แนะนำการเตรียมเอกสาร: ✔️

ไม่ต้องสัมภาษณ์

5,000 THB
(รวม VAT)

ส่วนลด 500 THB ! สำหรับนักเรียน/ผู้ปกครองของนักเรียนของก้อปันกัน

*มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม กรณีที่ใช้บริการทนายเป็นตัวแทนในการยื่นสมัคร

Group program Services

บริการของก้อปันกันสำหรับลูกค้ากลุ่ม สถาบันการศึกษา หรือองค์กร ที่สนใจจัดหาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ สอนสดโดยครูต่างชาติ มืออาชีพ หรือการจัดโปรแกรมสำหรับการศึกษา/เรียนรู้ในต่างประเทศให้กับพนักงาน