บริการที่วางใจได้

เราให้บริการด้านการศึกษาต่อต่างประเทศเป็นอาชีพ ชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายอย่างตรงไปตรงมา มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ใช้บริการ

คำปรึกษาที่จริงใจ

เราให้คำปรึกษาด้วยความจริงใจต่อความต้องการ เป้าหมายและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการเป็นรายบุคคล  คำนึงถึงเงื่อนไข และความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นหลัก

ข้อมูลที่ครบถ้วน

เราให้ข้อมูลด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ เกี่ยวกับสถาบัน หลักสูตร ประสบการณ์ของผู้เรียนที่ครบถ้วน ทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง

study in canada & U.S.A.

บริการของก้อปันกัน สำหรับผู้ที่สนใช้บริการของก้อปันกันในการสมัครศึกษาประเทศแคนาดาและอเมริกา

(สามารถเลือกดูขั้นตอนและรายละเอียดการบริการของแต่ละประเทศได้)

บริการ เรียนต่อแคนาดา

4 ขั้นตอน เรียนต่อแคนาดา

บริการ เรียนต่ออเมริกา

4 ขั้นตอน เรียนต่ออเมริกา

Services / Countries

Consultation (ให้คำปรึกษา)

School Application (สมัครเรียน)

Visa Preparation (สนับสนุนการเตรียมสมัครวีซ่า)

Pre-Departure (เตรียมตัวก่อนเดินทาง)

Fee (ไม่มีค่าบริการ)

Canada

ให้คำปรึกษา: ✔️

สมัครเรียน: ✔️

สมัครขอวีซ่า: ✔️

เตรียมตัวก่อนเดินทาง: ✔️

ค่ามัดจำบริการ 5,000 THB

(คืนให้เต็มจำนวนหลังจากที่ไปเรียนแล้ว)

Download รายละเอียดบริการเรียนต่อแคนาดา
U.S.A.

ให้คำปรึกษา: ✔️

สมัครเรียน: ✔️

สมัครขอวีซ่า: ✔️

เตรียมตัวก่อนเดินทาง: ✔️

ค่ามัดจำบริการ 5,000 THB

(คืนให้เต็มจำนวนหลังจากที่ไปเรียนแล้ว)

Download รายละเอียดบริการเรียนต่ออเมริกา

Study English in the Philippines

บริการของก้อปันกัน สำหรับผู้ที่สนใช้บริการ KPG LEARN สำหรับการ เรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศฟิลิปปินส์

Consultation

1) Plan: ตั้งเป้าหมาย งบประมาณและช่วงเวลาที่ต้องการเรียน

2) Consider: พิจารณาและเลือกสถาบัน หลักสูตร รูปแบบห้องพัก และวันที่เริ่มเรียน ที่เหมาะสมกับเงื่อนไขและความต้องการของตนเอง และเช็คห้องพัก/วันที่สามารถเดินทางไปเริ่มเรียนได้

3) Contact: ติดต่อ KPG LEARN เพื่อแจ้งรายละเอียดเงื่อนไขและความต้องการ หรือขอคำปรึกษาในการวางแผน

School Application

Apply: สมัครเรียนกับ KPG โดยจะต้องชำระค่ามัดจำการสมัครเรียน 5,000 – 6,000 THB (ขึ้นอยู่กับว่าจะสมัครโรงเรียนใด) เพื่อจองที่นั่ง ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะถูกหักออกจากยอดที่ต้องชำระก่อนเดินทางไปเรียน

*แนะนำให้ติดต่อเพื่อดำเนินการสมัคร 2-3 เดือนล่วงหน้า เป็นอย่างช้า (ยิ่งสมัครล่วงหน้าได้ยิ่งดี) โดยเฉพาะหากมีสถาบันและรูปแบบห้องพักที่ต้องการเป็นพิเศษ

*ใช้เวลา 1-3 วันทำการในการพิจารณาตอบรับ*

After Application Tasks

1) Book an air-ticket: จองและชำระค่าตั๋วเรื่องบิน

2) Pay: ชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย ค่าเรียน ค่าที่พัก 2-4 สัปดาห์ก่อนเดินทางไปเรียน

*ไม่จำเป็นต้องทำวีซ่าก่อนเดินทางไปเรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์

Pre-Departure

ก้อปันกันจัดส่งข้อมูล พร้อมนัดหมายเพื่อการพูดคุย แนะนำกับผู้เรียนในการเตรียมตัวก่อนเดินทาง

นอกจากนี้แล้ว เราจะ

• ประสานงานในการทำเรื่องรับ-ส่งจากสนามบิน (หากต้องการ)
• แนะนำในการจองตั๋วเครื่องบิน
• ทำเรื่องสมัครประกันภัย MSIG
• ดูแลและบริการ หลังจากที่ออกเดินทาง

Services

Consultation (ให้คำปรึกษา)

School Application (สมัครเรียน)

Ater Application To-Do (สิ่งที่ต้องทำหลังสมัครเรียน)

Pre-Departure (เตรียมตัวก่อนเดินทาง)

Fee (ไม่มีค่าบริการ)

Philippines

ให้คำปรึกษา: ✔️

สมัครเรียน: ✔️

แนะนำการขอวีซ่า (4 สัปดาห์ +): ✔️

เตรียมตัวก่อนเดินทาง: ✔️

Free

รายละเอียดบริการภาษาที่ฟิลิปปินส์

Online Courses

บริการของก้อปันกันเกี่ยวกับคอร์สเรียนออนไลน์กับ KPG LIVE

(สามารถเลือกดูขั้นตอนและรายละเอียดการบริการสำหรับคอร์สเรียนประเภทต่างๆได้)

เลือกคอร์สเรียน

ศึกษาและเลือกหาคอร์สเรียนได้ด้วยตัวเองที่นี่
หรือติดต่อก้อปันกัน เพื่อขอรับคำปรึกษา

หากต้องการประเมินระดับภาษาของตนเอง
สามารถสอบวัดระดับภาษาออนไลน์ได้

ทดลองเรียน + สมัครเรียน

เมื่อผู้เรียนทราบถึงคอร์สเรียนที่สนใจแล้ว
สามารถสมัครทดลองเรียนได้

สำหรับผู้ที่พร้อมสมัคร
สามารถดำเนินการสมัครเรียนได้เลย

หรือสอบถามทาง LINE @kpglearn

ชำระค่าใช้จ่าย

สำหรับการชำระค่าใช้จ่าย
ผู้สมัครสามารถดูตัวเลือก
และช่องทางการชำระค่าใช้จ่ายได้ที่นี่

เตรียมตัวเรียน

ก่อนวันและเวลาเรียน เจ้าหน้าที่ของก้อปันกันจะติดต่อถึงผู้เรียนเพื่อแจ้งรายละเอียดการเข้าเรียน

สำหรับผู้ที่เข้าเรียนครั้งแรก
อ่านคำแนะนำตรียมตัวก่อนเรียน

Group program Services

บริการของก้อปันกันสำหรับลูกค้ากลุ่ม สถาบันการศึกษา หรือองค์กร ที่สนใจจัดหาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ สอนสดโดยครูต่างชาติ มืออาชีพ หรือการจัดโปรแกรมสำหรับการศึกษา/เรียนรู้ในต่างประเทศให้กับพนักงาน