เรียนภาษาอังกฤษเน้นการพูดคุย (Speaking ESL) ที่ฟิลิปปินส์

เรียนภาษาอังกฤษ เน้นการพูดคุย ที่ฟิลิปปินส์

หากคุณต้องการ

• เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความเข้าใจ ความคล่องและความมั่นใจในการใช้งานแบบเข้มข้น โดยเน้นไปที่การพัฒนาทักษะการพูด การฟังและการออกเสียง
• ฝึกใช้ภาษาอังกฤษร่วมกับเพื่อนจากนานาประเทศตลอด 24 ชั่วโมง

ก้อปันกันขอเสนอ หลักสูตรการเรียน Communication ESL ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ทางเลือกใหม่สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความเข้าใจ ความคล่องและความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ในขณะที่ผู้เรียนจะได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในบรรยากาศสากลร่วมกับเพื่อนจากนานาประเทศ ตั้งแต่เกาหลี เวียดนาม ญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน รัฐเซีย มองโกเลียและซาอุ

สำหรับการ เรียนภาษาอังกฤษเน้นการพูดคุย ที่ฟิลิปปินส์ นักเรียนจะได้

• วัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษก่อนเริ่มเรียน
• เรียนแบบตัวต่อตัว (1:1) เรียนกลุ่มเล็ก (ประมาณ 5-7 คน) และเรียนกลุ่มใหญ่ (8 คน +) กับครูผู้สอนที่ได้รับการเทรนสำหรับการสอนการพูด การออกเสียงและการฟัง
• เต็มที่กับการเรียน เพราะโรงเรียนจัดเตรียมอาหาร ที่พักและกิจกรรมไว้ให้พร้อม
• ทำข้อสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (โดยเฉพาะในกรณีที่อยู่เรียน 4 สัปดาห์)
• รับประกาศนียบัตรสำหรับการเข้ารับการศึกษา

แนะนำสถาบันสำหรับ 
เรียนภาษาอังกฤษเน้นการพูดคุย ที่ฟิลิปปินส์ 

1. สถาบัน PhilInter (เซบู)

เรียนภาษาอังกฤษ เน้นพูดคุย

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์ กับ Philinter Education Center (PhilInter) โรงเรียนภาษาในเซบู ซึ่งเป็นหนึ่งในสภาบันภาษาชั้นนำสำหรับการเรียนภาษาในเมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ และในปี 2015 PhilInter ได้รับรางวัล Best English Education Learning Center (รางวัลระดับชาติ) และ รางวัล Most Outstanding English Education Learning Center อีกด้วย PhilInter ได้ดำเนินการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างมีคุณภาพมามากกว่า 12 ปี

หลักสูตร Intensive Power Speaking (IPS) : หลักสูตรทีค่อนข้างเข้มข้นสำหรับการสร้างความคล่องแคล่วและแม่นยำในการใช้ ภาษาด้วยการสอนแบบ CLT (Communicative Language Teaching) โดยนักเรียนจะได้เรียนและฝึกภาษาอังกฤษผ่านการพูดเป็นหลักทั้งในการเรียนแบบ 1-1 (5 ครั้ง/วัน) การเรียนในกลุ่มเล็ก (2 ครั้ง/วัน) และการเรียนในกลุ่มใหญ่ (2ครั้ง/วัน)

 

เกี่ยวกับสถาบัน PhilInter – คลิกที่นี่

2. สถาบัน IDEA CEBU (เซบู)

เรียนภาษาอังกฤษในเซบู ฟิลิปปินส์กับ IDEA Cebu ซึ่งเป็น 1 ใน 2 แคมปัสของ IDEA English Network โรงเรียน IDEA Cebu ได้ย้ายเข้าวิทยาเขตใหม่ในช่วงต้นปี 2017 สิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพของโรงเรียนจึงมีความใหม่เมื่อเทียบกับหลายๆโรงเรียน ที่สำคัญโรงเรียน IDEA Cebu ตั้งอยู่ชั้น 3 ในย่านการค้าแบบ community mall ชื่อ Time Square ที่ได้รวบรวม ร้านค้า ร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ไว้ ซึ่งจะทำให้นักเรียนรู้สึกสะดวกสบายสำหรับการใช้ชีวิตประจำวัน

หลักสูตร Value ESL (English as a Second Language) & Power Speaking : เรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้งานทั่วไป IDEA Cebu มีหลักสูตร ESL สำหรับ สำหรับนักเรียนที่ต้องการเน้นฝึกและพัฒนาทักษะการพูดโดยเฉพาะ

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ หลักสูตรนี้จะช่วยพัฒนาทักษะการพูด ซึ่งนอกจากความความคล่องแคล่ว ความถูกต้อง และการออกเสียงแล้ว ผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะด้านไวยากรณ์ การอ่านและการเขียนอีกด้วย นักเรียนสามารถเลือกความเข้มข้นของการเรียนได้ โดยวิชาเรียนจะเน้นไปที่การพัฒนาทักษะการพูดคุยสื่อสาร วิชาเรียนประกอบด้วย Speaking, Reading Pronunication เป็นหลัก โดยจะมีวิชาเรียน Grammar, Discussion, Debate, Active Listening, Role Play, Presentation และอื่นๆให้เลือกในคาบเรียนตัวต่อตัวที่เพิ่มขึ้น และคาบเรียนกลุ่ม

1- Value ESL :

หลักสูตรราคาประหยัด แพ็คเกจ 990 USD (ยังไม่รวมค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ) เรียนตัวต่อตัว 3 คาบ, กลุ่มเล็ก 1 คาบ, กลุ่มใหญ่ 1 คาบ, Optional Class ในการทดสอบคำศัพท์ช่วงเช้า 1 คาบ, Optional Class ช่วงบ่าย 2 คาบ, และ Optional Class ช่วงค่ำ 2 คาบ รวม 10 คาบ หรือ 7.25 ชั่วโมงต่อวัน

2- Power Speaking :

เริ่มที่คาบเรียนต่อตัว 4 คาบต่อวัน คาบ, กลุ่มเล็ก 1 คาบ, กลุ่มใหญ่ 1 คาบ, Optional Class ในการทดสอบคำศัพท์ ช่วงเช้า 1 คาบ, Optional Class ช่วงบ่าย 2 คาบ, และ Optional Class ช่วงค่ำ 2 คาบ รวม 11 คาบ หรือ 8 ชั่วโมงต่อวัน *ผู้เรียนสามารถเพิ่มจำนวนคาบเรียนต่อตัวต่อได้ถึง 8 คาบต่อวัน โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

*Optional Class ในการทดสอบคำศัพท์ช่วงเช้าจะบังคับหรือไม่ขึ้นอยู่ระดับภาษาอังกฤษของนักเรียน

เกี่ยวกับ IDEA Cebu – คลิกที่นี่

3. สถาบัน Monol (บาเกียว) 

Live and Learn at Monol : ใช้ชีวิตและเรียนภาษาอังกฤษที่ Monol อาคารเดี่ยวทั้งหมด 14 ชั้น ตั้งอยู่บนเชิงเขา ทำให้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของภูเขาได้จากบางมุมของอาคาร สถาบันที่มี E.O.P. (นโยบายที่กำหนดให้นักเรียน ครูและเจ้าหน้าที่ภายในโรงเรียนต้องใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น) ที่เข้มงวดและใช้งานได้จริงทั่วทั้งโรงเรียน นักเรียนทุกคนจะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกันตลอดเวลา สถาบันมีห้องพักที่สะดวกสบายแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนที่ชัดเจน

จุดเด่น

• มีนโยบายใช้ภาษาอังกฤษตลอดเวลา (E.O.P) ที่จริงจัง นักเรียนต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารตลอดเวลา
• มีกิจกรรมให้ทำภายในโรงเรียนที่น่าสนใจ เช่น กอล์ฟ ซาวน่า

1. Regular Speaking ESL  : หลักสูตรการสื่อสารเพื่อการใช้งานทั่วไปแบบปกติ

เน้นการพัฒนาทักษะทางด้าน การฟัง พูด อ่าน เขียน ไวยากรณ์ และการออกเสียง โดยแบ่งผู้เรียนออกเป็น 2 ระดับ ตามความสามารถทางด้านภาษาได้แก่ Foundation ESL และ Essential ESL  โดยในแต่ละระดับย่อยจะใช้ระยะเวลาในการเรียนทั้งสิ้น  8  สัปดาห์  แต่อาจใช้ระยะเวลาน้อยกว่านั้น  หากผู้เรียนสามารถสอบเลื่อนระดับได้ ซึ่งจัดขึ้นทุกๆ 4 สัปดาห์

2. Intensive Speaking ESL : หลักสูตรเน้นการสื่อสารเข้มข้น

หลักสูตร Intensive Speaking ESL เน้นทักษะในเรื่องการพูด และมีการแบ่งระดับผู้เรียนโดยอ้างอิงจาก Regular Speaking ESL โดยในหลักสูตร Intensive Speaking ESL จะเน้นการเรียนรู้แบบ 1:1 และการนำไปประยุกต์ใช้เป็นหลัก

MONOL-Intensive-Speaking-ESL

※ คะแนนสอบ IELTS เป็นตัวเทียบสำหรับการเลื่อนระดับระดับของผู้เรียน

เกี่ยวกับ Monol – คลิกที่นี่

# เรียนภาษาอังกฤษ เน้นการพูดคุย ที่ฟิลิปปินส์

ขอรับคำปรึกษา

 

เรียนต่อแคนาดา อเมริกา

Line : @korpungun

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์

Line : @kpglearn

คอร์สออนไลน์ KPG LIVE

Line : @kpglive

TEL: 094-883-8778

JOIN

นัดหมายพูดคุยผ่าน