โครงการ Work and Study ที่ฟิลิปปินส์

work-and-study-in-PH

Work and Study ที่ฟิลิปปินส์

สถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ประเทศฟิลิปปินส์ในเครือข่ายของก้อปันกันได้ให้ความสำคัญต่อการบริการนักเรียนไทยมากขึ้น สถาบันจำนวนหนึ่งได้เริ่มเปิดรับสมัครบุคคลสัญชาติไทยเข้าทำงานในตำแหน่งผู้จัดการนักเรียน (Student Manager) เพื่อดูแลและบริการนักเรียนไทย และดูแลสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์สถาบัน ในขณะที่ทำงาน ผู้จัดการนักเรียนจะได้เรียนและฝึกใช้ภาษาอังกฤษกับเพื่อนนักเรียน เพื่อน staff และบุคลากรของโรงเรียนไปด้วย

โครงการนี้ไม่เหมาะสำหรับ

• บุคคลที่ต้องการทำงานในต่างประเทศเพื่อเก็บเกี่ยวเม็ดเงินเพื่อส่งกลับประเทศ
• บุคคลที่ต้องการทำงานในต่างประเทศและคาดหวังเก็บเงินออมทรัพย์

โครงการนี้เหมาะสำหรับ

• บุคคลที่สามารถสื่อภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐานได้
• บุคคลที่สนใจงานบริการ
• บุคคลที่ต้องการพัฒนาประสบการณ์และทักษะการทำงานในต่างประเทศ
• บุคคลที่ต้องการเรียนและฝึกใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานร่วมกับผู้คนจากนานาชาติ (แต่เน้นฝึกและพัฒนาประสบการณ์การทำงานมากกว่าเรียน)
• บุคคลที่มีงบประมาณในการเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศที่จำกัด และต้องการอยู่ใช้ชีวิตและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษระยะยาว (6 เดือนเป็นอย่างต่ำ)

บริการของก้อปันกันสำหรับโครงการ Work and Study ที่ฟิลิปปินส์

• ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ โรงเรียน
• ประสานงานในการสมัครงาน
• ให้คำแนะนำ เตรียมตัวก่อนเดินทาง
• ดูแลให้คำปรึกษาระหว่างที่ทำงานในต่างประเทศกับสถาบันในเครือข่ายของเรา

เงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียนระหว่างโครงการ 

• ในช่วงที่สถาบันมีนักเรียนเป็นจำนวนมาก สถาบันมีสิทธิ์ที่จะขอยกเลิกการเข้าเรียนของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนแทน ทั้งนี้การพิจารณาและตัดสินใจจัดคาบเรียนทดแทนให้เจ้าหน้าที่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถาบัน ซึ่งก้อปันกันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่สามารถช่วยต่อรองกับทางสถาบันให้ได้
• ก้อปันกันไม่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งใดๆระหว่างเจ้าหน้าที่และสถาบันในช่วงที่เข้าร่วมโครงการได้ ทั้งนี้หากจำเป็นที่จะต้องให้เราช่วยสื่อสาร สืบเนื่องจากความเข้าใจผิด การสื่อสารที่ผิดพลาดหรือการกระทำใดๆที่เกี่ยวข้องกับก้อปันกัน เรายินดีที่จะช่วยเหลือและประสานงาน

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. กรอกข้อมูลเบื้องต้นลงในใบสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่
2. ติดต่อแจ้งการส่งใบสมัครที่ [email protected] ID: @korpungun
3. เราจะคัดเลือกผู้สมัครและส่งข้อมูลถึงเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนที่ผู้สมัครสนใจสมัครเข้าทำงาน
4. หากทางโรงเรียนเห็นสมควร เราจะนัดให้ผู้สมัครทำการสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนออนไลน์
5. หากโรงเรียนตกลงที่จะจ้าง ผู้สมัครจะต้องทำสัญญากับโรงเรียน
6. นัดหมายพูดคุยเพื่อเตรียมตัวก่อนเดินทางกับก้อปันกัน

ข้อตกลงกับก้อปันกั

• ก้อปันกันจะไม่สามารถรายงานความคืบหน้าของใบสมัครให้กับผู้สมัครได้ หากโรงเรียนไม่แจ้งอัพเดทใดๆถึงก้อปันกัน
• ก้อปันกันจะไม่สามารถให้เหตุผลในการปฏิเสธการสมัครงานแทนโรงเรียนได้
• ในกรณีที่ผ่านการสัมภาษณ์และทำสัญญากับโรงเรียนแล้ว ผู้สมัครจะต้องชำระค่าบริการกับก้อปันกัน 4,900 บาท (ไม่รวม VAT)

พิเศษ! นักเรียนของก้อปันกันไม่ต้องเสียค่าบริการ 4,900 บาท สำหรับการสมัครเข้าร่วมโครงการ Work and Study ที่ฟิลิปปินส์

ข้อมูลติดต่อ

โทร : 095-909-3960
E-mail : [email protected]
Line :@korpungun
FB: korpungunoverseas

โรงเรียนที่กำลังเปิดรับสมัคร

Beci-International

Credit : API Beci

โรงเรียน API Beci เมืองบาเกียว

API-BECI Work and Study

ตำแหน่ง : Thai Student Manager

รายละเอียดการทำงาน : 

• สนับสนุนงานธุรการร่วมกับฝ่าย Management และ Marketing
• รับนักเรียนใหม่ที่สนามบิน
• ปฐมนิเทศให้กับนักเรียนใหม่ และช่วยเหลือนักเรียนใหม่
• ดูแลนักเรียนเมื่อมีกิจกรรมนอกสถานที่ในกรณีที่จำเป็น
• ดูแลและให้คำปรึกษากับนักเรียน เช่น รับเรื่องร้องเรียน ตอบคำถาม และให้คำแนะนำเรื่องการเรียนหรือชีวิตประจำวัน

วันทำงาน : 

• วันจันทร์ – ศุกร์ : เวลา 08:00 – 17:00 น.
• วันเสาร์ – อาทิตย์ : รับนักเรียนใหม่ที่สนามบิน หรือทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

• มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น และตรงต่อเวลา
• เคารพในความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับชาวต่างชาติได้
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้ – ดี
• มีทักษะขั้นพื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ :

• Allowance ประมาณ 10,000 PhP ต่อเดือน
• คาบเรียนภาษาตัวต่อตัว (1:1) วันละ 2 คาบ
• ฟรีที่พัก พร้อมอาหาร
• ฟรีค่าน้ำ/ค่าไฟ
• ฟรีค่าเอกสารการเรียน
• ฟรีค่าใบอนุญาตเรียนภาษา (SSP)
• ฟรีค่าต่อวีซ่า และ I-CARD

เงื่อนไขทั่วไป

• สัญญาขั้นต่ำ 6 เดือน
• ผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างงานจะต้องวางเงินมัดจำจำนวน 20,000 PhP ให้กับสถาบัน API BECI เมื่อเดินทางไปถึงแล้ว หากอยู่ครบ 6 เดือน จะได้รับเงินคืน

วันเริ่มงาน : ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับข้อมูล

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ API Beci – คลิก

I Breeze

Credit : I.BREEZE

โรงเรียน I.BREEZE เมืองเซบู

ตำแหน่ง : Thai Student Manager

รายละเอียดการทำงาน : 

• สนับสนุนงานธุรการภายในสำนักงาน
• สนับสนุนด้านการตลาดต่างประเทศ
• รับนักเรียนใหม่ที่สนามบิน
• ปฐมนิเทศให้กับนักเรียนใหม่ และช่วยเหลือนักเรียนใหม่
• ดูแลนักเรียนเมื่อมีกิจกรรมนอกสถานที่ในกรณีที่จำเป็น
• ดูแลและให้คำปรึกษากับนักเรียน เช่น รับเรื่องร้องเรียน ตอบคำถาม และให้คำแนะนำเรื่องการเรียนหรือชีวิตประจำวัน

วันทำงาน : 

• วันจันทร์ – ศุกร์ : เวลา 07:50 – 18:00 น.
• วันเสาร์ – อาทิตย์ : รับนักเรียนใหม่ที่สนามบิน หรือทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

• มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น และตรงต่อเวลา
• เคารพในความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับชาวต่างชาติได้
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้ – ดี
• มีทักษะขั้นพื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์ (MS Office)

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ :

• ค่าตอบแทนเดือนละ 10,000 PhP (เริ่มตั้งแต่เดือนที่ 2)
• คาบเรียน 3 คาบต่อวัน ประกอบด้วยคาบเรียนตัวต่อตัว (1:1) 2 คาบ และคาบเรียนกลุ่มเล็ก 1 คาบ (ไม่มีเรียนช่วง 2 สัปดาห์แรก)
• มีหอพักให้ (ห้อง 3 หรือ 4 เตียง) พร้อมอาหาร
• สถาบันออกค่า SWP, VISA ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าหนังสือเรียน และค่าซักผ้าให้

เงื่อนไขทั่วไป

• สัญญาขั้นต่ำ 6 เดือน
• ผู้ที่ได้รับการจ้างงานจะต้องออกค่าตั๋วเครื่องบินเอง

วันเริ่มงาน : ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับข้อมูล

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ I.BREEZE – คลิก


โรงเรียนที่เคยเปิดรับสมัครก่อนหน้านี้
(รอรายละเอียดสำหรับการเปิดรับสมัครครั้งต่อไป)

Credit : Philinter Education Center

โรงเรียน Philinter เมืองเซบู

ตำแหน่ง :  ผู้จัดการชาวไทย (Thai  Manager)

รายละเอียดการทำงาน : 

• บริการ รับ-ส่ง จากสนามบิน และเช็คอินห้องพักให้กับนักเรียนใหม่
• แก้ไขข้อกังวลใจให้กับนักเรียน (เมื่อนักเรียนมีคำถาม หรือเรื่องร้องเรียน)
• สลับสับเปลี่ยนกะกลางวัน/กลางคืน ในการดูแลนักเรียน และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงเรียน
• ให้ความช่วยเหลือด้านการดำเนินงานของโรงเรียน
• ดูแลและจัดการอัพเดทสื่อออนไลน์ของโรงเรียน อาทิ Website, Facebook และ Blog

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

• มีความรู้ด้านการบริการลูกค้าและการตลาด
• สามารถทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานชาวต่างชาติได้
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
• มีความรับผิดชอบ และมีความน่าเชื่อถือ

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ :

ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับข้อมูล

วันเริ่มงาน : ยังไม่เปิดรับสมัคร

 ❊ [รีวิว] ประสบการณ์ทำงานเป็น Thai Manager ที่ Philinter โดย เนต คลิก

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Philinter คลิก

SMEAG Work and Study

Credits : SMEAG

โรงเรียน SMEAG เมืองเซบู

ตำแหน่ง :  ผู้จัดการชาวไทย (Thai Student Manager)

เวลาทำงาน :  วันจันทร์ – ศุกร์  เวลา 12.30 – 18.30 น.

รายละเอียดการทำงาน : 

• แปลเอกสารต่างๆของสถาบันให้เป็นภาษาไทย และ/หรือ แปลจากไทยเป็นอังกฤษ
• รับนักเรียนใหม่ที่สนามบิน
• ปฐมนิเทศให้กับนักเรียนใหม่และช่วยเหลือนักเรียนใหม่
• ดูแลนักเรียนเมื่อมีกิจกรรมนอกสถานที่ในกรณีที่จำเป็น
• ดูแลและให้คำปรึกษากับนักเรียน เช่น รับเรื่องร้องเรียน ตอบคำถาม และให้คำแนะนำเรื่องการเรียนหรือชีวิตประจำวัน
• ช่วยเหลือ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของสถาบัน และจัดทำ Daily Report รายงานเกี่ยวกับปัญหา/ความต้องการของนักเรียนต่อหัวหน้างาน
• ประชาสัมพันธ์สถาบันทางออนไลน์ ดูแลและอัพเดทเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค หรือ อินสตาแกรมของสถาบัน
• ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

• จบปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้ – ดี
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับชาวต่างชาติได้
• มีความรับผิดชอบ อดทน และกระตือรือร้น พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

*หากมีผลสอบทางการด้านภาษาอังกฤษประกอบจะพิจารณาเป็นพิเศษ  (เช่น TOEIC, IELTS, TOEFL)

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ :

• ฟรีคาบเรียนภาษาอังกฤษทุกวันจันทร์ – ศุกร์ คาบเรียนตัวต่อตัววันละ 4 คาบ
• ฟรีที่พัก พร้อมอาหาร 3 มื้อทุกวัน – ฟรีค่าต่อวีซ่า
• ฟรีค่าใบอนุญาตเรียนภาษา (SSP)
• ฟรีค่าเอกสารการเรียน (ตลอดโครงการฯ)
• ฟรีค่าน้ำ/ค่าไฟ
• ค่าเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 10,000 เปโซ
• เอกสาร/ประกาศนียบัตรรับรองการทำงาน

ค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นผู้รับผิดชอบ :

• ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-เซบู-กรุงเทพฯ
• ค่าประกันภัยการเดินทาง

วันเริ่มงาน : ยังไม่เปิดรับสมัคร

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ SMEAG คลิก

Credits : QQ English

โรงเรียน QQ English เมืองเซบู

QQ-English-Cebu-logo

ตำแหน่ง :  Thai Marketing Internship

ระยะเวลา : 48 สัปดาห์

วันทำงาน : 5 วัน/สัปดาห์ (5 ชั่วโมง/วัน)

รายละเอียดการทำงาน :

• แปลเอกสารต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ หรือแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
• ไปรับนักเรียนที่สนามบิน เช็คอินเข้าหอพัก ตรวจเช็คหอพัก แนะนำแคมปัส และเช็คเอาท์
• ปฐมนิเทศให้กับนักเรียนใหม่
• ดูแลและให้คำปรึกษากับนักเรียน เช่น รับเรื่องร้องเรียน ตอบคำถาม ประสานงาน และให้คำแนะนำเรื่องการเรียนต่างๆ
• ช่วยเหลือ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของสถาบัน และจัดทำ Weekly Report เกี่ยวกับปัญหา/ความต้องการของนักเรียน/ความเคลื่อนไหวต่างๆ ภายในสถาบันต่อผู้จัดการ
• ประชาสัมพันธ์สถาบันทางออนไลน์ เขียนคอนเทนท์และอัพเดทเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค อินสตาแกรม หรือบล็อกของโรงเรียน
• ช่วยเหลือและประสานงานในการพานักเรียนไปโรงพยาบาล
• ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้ – ดี
• หากศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ด้าน Marketing จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับชาวไทย และชาวต่างชาติได้
• มีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้น

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ :

• ฟรีเรียนภาษาอังกฤษ 4 คลาส/วัน
(คลาสเรียนแบบตัวต่อตัว ทุกวันจันทร์-ศุกร์)
• ฟรีอาหาร 3 มื้อทุกวัน (บุฟเฟ่ต์)
• ฟรีค่าใบอนุญาตเรียนภาษา (SSP)
• ฟรีค่าบัตร I-Card
• ฟรีค่าต่อวีซ่า
• ฟรีค่าน้ำ/ค่าไฟ
• ฟรีบัตรประจำตัวนักเรียน (E-Money Card)
• ได้รับประกาศนียบัตรเมื่อจบโครงการ
• ได้รับค่า Over Time ในกรณีที่ไปรับนักเรียนใหม่ในวันหยุด หรือทำงานล่วงเวลา

เบี้ยเลี้ยง : มี 2 ตัวเลือก ดังนี้

• 8,000 เปโซ/เดือน
– ทำงาน 6 ชม./วัน, 6 วัน/สัปดาห์
– คลาสเรียนตัวต่อตัว 4 คลาส/วัน, 50 นาที/คลาส
– ไม่มีค่าล่วงเวลา

• แบบไม่มีเบี้ยเลี้ยง
– ทำงาน 5 ชม./วัน, 5 วัน/สัปดาห์
– คลาสเรียนตัวต่อตัว 4 คลาส/วัน, 50 นาที/คลาส
– มีค่าล่วงเวลาให้ในกรณีไปรับนักเรียนในวันเสาร์หรืออาทิตย์ 200 เปโซ/ชม.

ค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นผู้รับผิดชอบ :

• ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-เซบู-กรุงเทพฯ
• ค่าประกันภัยการเดินทาง

วันเริ่มงาน : ยังไม่เปิดรับสมัคร

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ QQ English คลิก
(เตรียมพบกับข้อมูลภาษาไทยของ QQ English ที่นี่ เร็วๆ นี้)

EV-Academy Work and Study

Credits : EV Academy

โรงเรียน EV Academy ในย่านเมืองเซบู

EVACADEMY-logo

ตำแหน่ง : Thai Student-Manager

ข้อกำหนดที่ต้องมี

• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นอย่างต่ำ
• สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้
• สามารถทำงานกับผู้คนจากนานาชาติได้ด้วยความเข้าใจและความมั่นใจ
• หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการศึกษา การตลาดหรือการบริการจะดีมาก

เงื่อนไขทั่วไป

เรียนภาษาอังกฤษ part-time และทำงาน part-time

• จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 5,000 PhP
• ต้องทำสัญญาทำงานขั้นต่ำ 6 เดือน (มี probationary period 2 เดือน)
• ทุก 6 เดือนจะสามารถลาพักได้ 1 สัปดาห์
• ที่พัก, อาหาร 3 มื้อ และบริการซักผ้าจะถูกจัดให้โดยโรงเรียน
• นักเรียนต้องชำระค่า VISA ด้วยตัวเอง (ประมาณ 12,930 PhP สำหรับ 24 สัปดาห์ *หากทำวีซ่า 59 วันก่อนเดินทาง)
• สัญญาขั้นต่ำ 6 เดือน

วันเริ่มงาน : ยังไม่เปิดรับสมัคร

รายละเอียดตำแหน่งงาน download ที่นี่ – EV Thai Student-Manager

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ EV Academy – คลิก

Credits : IDEA Education

โรงเรียน IDEA Academia และ IDEA Cebu เมืองเซบู
(1 คน ต่อ 1 โรงเรียน)

ideaedu

ตำแหน่ง School Assistant

ข้อกำหนดที่ต้องมี

• ไม่กำหนดวุฒิการศึกษา
• สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้
• สามารถทำงานกับผู้คนจากนานาชาติได้ด้วยความเข้าใจและความมั่นใจ
• หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการศึกษา การตลาดหรือการบริการจะดีมาก

เงื่อนไขทั่วไป

• เรียนภาษาอังกฤษ part-time และทำงาน part-time
• 1-2 เดือนแรก จะได้เรียนตัวต่อตัว 3 คาบต่อวัน และได้ค่าตอบแทน 5,000 PhP
• เดือนที่ 3-4 จะได้เรียนตัวต่อตัว 3 คาบ และได้ค่าตอบแทน 5,000 PhP
• เดือนที่ 5-6 จะได้เรียนตัวต่อตัว 2 คาบ และได้ค่าตอบแทน 10,000 PhP
• ต้องทำสัญญาทำงานขั้นต่ำ 6 เดือน (มี probationary period 2 เดือน)
• SSP (Special Student Permit), VISA Fee, ที่พักห้อง 4 เตียง, อาหาร 3 มื้อ และบริการซักผ้าจะถูกจัดให้โดยโรงเรียน
• สัญญาขั้นต่ำ 6 เดือน

วันเริ่มงาน : ยังไม่เปิดรับสมัคร

รายละเอียดตำแหน่งงาน download ที่นี่ – ACADEMIA SCHOOL ASSISTANT

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ IDEA Academia – คลิก

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ IDEA Cebu – คลิก

ขอรับคำปรึกษา

บริการในการสมัคร ประสานงาน

แนะนำในการศึกษาต่อต่างประเทศ และเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ฟรี!

Line : @korpungun โทร 095-909-3960