โครงการ Work and Study ที่ฟิลิปปินส์

work-and-study-in-PH

Work and Study ที่ฟิลิปปินส์

สถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ประเทศฟิลิปปินส์ในเครือข่ายของ KPG ได้ให้ความสำคัญต่อการบริการนักเรียนไทยมากขึ้น สถาบันจำนวนหนึ่งได้เริ่มเปิดรับสมัครบุคคลสัญชาติไทยเข้าทำงานในตำแหน่ง

• เจ้าหน้าที่คนไทย (Thai Student Staff) หรือ
• ผู้จัดการนักเรียน (Student Manager)

เพื่อดูแลและบริการนักเรียนไทย รวมถึงดูแลสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์สถาบัน ในขณะที่ทำงาน ผู้จัดการนักเรียนจะได้เรียนและฝึกใช้ภาษาอังกฤษกับเพื่อนนักเรียน เพื่อน staff และบุคลากรของโรงเรียนไปด้วย

โครงการนี้เหมาะสำหรับ

บุคคลที่

✅ สามารถสื่อภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐานได้
✅ สนใจงานบริการ
✅ ต้องการพัฒนาประสบการณ์และทักษะการทำงานในต่างประเทศ
✅ ต้องการเรียนและฝึกใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานร่วมกับผู้คนจากนานาชาติ (เน้นฝึกและพัฒนาประสบการณ์การทำงาน มากกว่าเรียน)
✅  บุคคลที่มีงบประมาณในการเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศที่จำกัด และต้องการอยู่ใช้ชีวิตและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษระยะยาว (6-12 เดือนเป็นอย่างต่ำ)

❌ โครงการนี้ไม่เหมาะสำหรับ

บุคคลที่ต้องการทำงานในต่างประเทศ ด้วยความคาดหวังเก็บเงินออมทรัพย์ เก็บเกี่ยวเม็ดเงินจากค่าตอบแทน เนื่องจากสถาบันจะมีค่าตอบแทนให้เล็กน้อย

ความแตกต่างระหว่าง Student Staff and Manager

รายละเอียดทางด้านล่างเป็นภาพรวม เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามแต่ละสถาบันและในแต่ละช่วงเวลา

1) ขอบเขตหน้าที่ อาจรวมถึง

• ดูแลและสนับสนุนนักเรียนที่สถาบัน โดยเฉพาะนักเรียนจากประเทศไทย หรืออื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริการตอบรับและแนะนำนักเรียนที่สถาบัน
ทำและดูแลสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้กับสถาบัน โดยเฉพาะในช่องทางที่เป็นภาษาไทย
ประสานงาน จัดการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับนักเรียนที่ดูแล

2) สิ่งที่จะได้รับ

สำหรับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คนไทย (Thai Student Staff)
✅ ฟรี! ได้เรียน อย่างน้อย 2-4 คาบต่อวัน
ฟรี! ที่พักและอาหารของโรงเรียน 
ฟรี! ค่าธรรมเนียมต่างๆของรัฐบาลและโรงเรียน

สำหรับตำแหน่งผู้จัดการนักเรียน (Student Manager)

ไม่มีคาบเรียน 
✅ ฟรี! ที่พักและอาหารของโรงเรียน 
✅ ฟรี! ค่าธรรมเนียมต่างๆของรัฐบาลและโรงเรียน

3) ค่าตอบแทน

สำหรับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คนไทย (Thai Student Staff)
10,000 – 20,000 PhP ต่อเดือน 

สำหรับตำแหน่งผู้จัดการนักเรียน (Student Manager)
600 – 1,000 USD + ต่อเดือน

หมายเหตุ:
• KPG มีหน้าที่ในการช่วยนำเสนอและประชาสัมพันธ์โอกาสนี้เท่านั้น ไม่ได้มีรายได้หรือค่าตอบแทนใดๆจากโครงการนี้
KPG มีหน้าที่ในการช่วยนำเสนอและประชาสัมพันธ์โอกาสนี้เท่านั้น ไม่ได้มีรายได้หรือค่าตอบแทนใดๆจากโครงการนี้
รายละเอียดของขอบเขตหน้าที่ ลักษณะงาน สิ่งที่ตอบแทนของแต่ละสถาบันอาจแตกต่างกันและมีการเปลี่ยนแปลง
ค่าตอบแทนอาจจะต่ำกว่าประมาณการนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสถาบัน

รายละเอียดสำคัญ

KPG มีหน้าที่ในการช่วยนำเสนอและประชาสัมพันธ์โอกาสนี้เท่านั้น ไม่ได้มีรายได้หรือค่าตอบแทนใดๆจากโครงการนี้
• ผู้ที่สนใจสมัครจะต้องติดต่อเพื่อทำการแนะนำตัวและสมัครกับทางสถาบันเอง ตามรายละเอียดที่มีให้ 
รายละเอียดของขอบเขตหน้าที่ ลักษณะงาน สิ่งที่ตอบแทนของแต่ละสถาบันอาจแตกต่างกันและมีการเปลี่ยนแปลง
ค่าตอบแทนอาจจะต่ำกว่าประมาณการนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสถาบัน

สถาบันที่เปิดรับสมัคร Work & Study ที่ฟิลิปปินส์

คลิกดูได้ที่นี่

ขอรับคำปรึกษา

 

เรียนต่อแคนาดา อเมริกา

Line : @korpungun

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์

Line : @kpglearn

คอร์สออนไลน์ KPG LIVE

Line : @kpglive

TEL: 094-883-8778

นัดหมายพูดคุยผ่าน