เรียนประกาศนียบัตรเฉพาะทางในอเมริกา Certificate Programs

เรียนประกาศนียบัตรเฉพาะทางในอเมริกา  : Certificate Programs

สำหรับท่านที่ต้องการจะเรียนหลักสูตร ประกาศนียบัตรเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ รวมถึงทักษะ ความรู้และประสบการณ์สำหรับการประกอบวิชาชีพเฉพาะทาง ก้อปันกันได้คัดเลือกหลักสูตรที่น่าสนใจและมีความโดดเด่นจากแต่ละวิทยาลัยในเครือข่ายมาแนะนำ ตั้งแต่หลักสูตรทางด้านธุรกิจ การเงิน การตลาด การจัดการ Entrepreneurship, Computer Sciences, Culinary Arts, Early Childhood Education, Family support, Film, Cinemas, Arts and Design, TEFL, Project Management, เป็นต้น

หลักสูตรประกาศนียบัตรเหล่านี้มีระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือนถึง 2 ปี สำหรับหลักสูตรที่มีระยะเวลา 3 เดือน – 18 เดือน จะเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร (certificate) สำหรับหลักสูตร 2 ปี คือหลักสูตรอนุปริญญา (associate degree)

หลักสูตร ประกาศนียบัตรเฉพาะทาง อาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับบุคคลที่อาจจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทหรือมัธยมปลายแล้ว และต้องการศึกษาเฉพาะทางในระยะเวลา 1-2 ปี เพื่อมาประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นทางเลือกแทนการเรียนต่อในระดับปริญญาที่อาจจะใช้เวลามาก(กว่า)

สำหรับการเตรียมตัวสมัครเข้าเรียนใน หลักสูตรประกาศนียบัตรเฉพาะทาง นักเรียนจะต้องมีความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษ (ควรจะมีคะแนน IELTS/TOEFL) แต่หากไม่มีสามารถสอบวัดระดับของสถาบัน และเรียนปรับพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษกับสถาบันได้ หากต้องการ และในบางหลักสูตรอาจจะกำหนดให้นักเรียนใช้ portfolio/resume ในการสมัครเข้าเรียน เพื่อพิจารณาการตอบรับนักเรียนด้วย

เรียนหลักสูตร 1 ปีจบและทำงานในอเมริกาได้ 1-3 ปี อย่างถูกกฏหมาย

เนื่องจากหลักสูตรการเรียนการศึกษาในอเมริกาให้ความสำคัญกับการนำไปใช้ หรือการได้ใช้งานจริงเพื่อพัฒนาต่อยอดความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการทำงาน ดังนั้นนักเรียนจะได้รับโอกาสให้ได้ทำงานหลังจากที่เรียบจบเป็นระยะเวลา 1-3 ปี ทั้งนี้นักเรียนจะต้อง a. มีบริษัทจ้างงาน b. ทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่จบมา ซึ่งวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยของเราจะมีเจ้าหน้าที่แผนกสนับสนุนในการหาและสมัครเข้าทำงานด้วย

การทำงานหลังจากสำเร็จการศีกษาในอเมริกา สามารถทำได้อย่างถูกกฏหมาย ได้ค่าตอบแทน ที่สำคัญคุณจะได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่

OPT

หากสำเร็จหลักสูตรที่ใช้ระยะเวลาเรียนอย่างต่ำ 1 ปี ท่านสามารถสมัคร Optional Practical Training หรือ OPT เพื่อฝึก/ทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับวิชาเรียนในอเมริกาได้เป็นเวลา 1-3 ปี  หากเป็นหลักสูตรในภาคสาขา STEM (Science, Technology, Engineer, Mathematics) สามารถทำงานในอเมริกาหลังเรียนจบหลักสูตรได้มากถึง 3 ปี

หลักสูตร ประกาศนียบัตรเฉพาะทาง ในอเมริกาของก้อปันกันมีใน 4 มลรัฐ ดังนี้

รัฐ Washington

University of Washington เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ก่อตั้งในปี ค.ศ.1861 มีนักศึกษามาสมัครมากกว่า 50,000 คนต่อปี ถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆ ของอเมริกาและของโลก ไม่เพียงเท่านั้นที่นี่ยังโดดเด่นในเรื่องของหอสมุดระดับเวิล์ดคลาส ศิลปะ ดนตรี การละคร กีฬา และการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลอีกด้วย 

หลักสูตร Global Business Program (GBP) เพื่อศึกษาและเรียนประกาศนียบัตรระยะเวลา 3 เทอม (1 ปีการศึกษา) โดยเมื่อสำเร็จหลักสูตรแล้วนักเรียนจะได้ประกาศนียบัตร และสามารถทำงานในอเมริกาได้ 1 ปี ด้วยการสมัครทำ OPT : Occupation Practical Training  

เทอม 1 : Foundation of Global Business + Elective (ระหว่าง Business Presentation Skills หรือ Writing for Business)โดยจะเป็นการสอนแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความเข้าใจใน Global Business Operations รวมถึง trends ของโลกธุรกิจ

เทอม 2 : Marketing + Elective (ระหว่าง Application & Interview Preparation หรือ International Negotiation)

เทอม 3 : Project Management + Elective (ระหว่าง International Negotiation, Business Presentation Skills, Writing for Business

หลักสูตร Global IT Foundations Program ใช้เวลาเรียน 9 เดือนโดยแบ่งการศึกษาเป็น 3 เทอม โดยเมื่อสำเร็จหลักสูตรแล้ว นักเรียนจะได้ประกาศนียบัตร UW Global IT Foundations Certificate  และสามารถทำงานในอเมริกาได้ 1 ปี ด้วยการสมัครทำ OPT : Occupation Practical Training  

สืบเนื่องจากซีแอทเทิลเป็นจุดเริ่มต้นของบริษัทระดับท็อปๆ ของโลกซึ่งแน่นอนก็มีบริษัทแม่อยู่ที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น Boe-ing, Microsoft, Amazon, Starbucks, Costco และ REI. อีกทั้งยังมีธุรกิจ start-up เจ๋งๆ และก็ยังเป็นแหล่งรวมในเรื่องของเทคโนโลยีอีกด้วย ดังนั้น โอกาส ประสบการณ์ และค่าตอบแทนที่ได้รับจากการทำงาน OPT ระยะเวลา 1 ปีนั้น อาจครอบคลุมหรือมากกว่าค่าเล่าเรียนที่นักเรียนได้เสียไป

ในหลักสูตร Global IT Foundations Program คุณจะได้ :

•  ศึกษาอยู่ใจกลางเมือง Seattle เมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องการบริหารกิจการ และประสบความสำเร็จด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
•  เรียนวิชาหลัก 3 วิชา และวิชาเลือก 1 วิชา ต่อ 1 ภาคการศึกษา
•  เริ่มการศึกษาในภาคฤดูใบไม้ผลิ (มีนาคม) หรือภาคฤดูใบไม้ร่วง (กันยายน)
• ได้โอกาสในทำงานจริง ระยะเวลา 1 ปี ด้วยอัตราการจ้างงานสาย IT ที่สูงมาก จากบริษัทชั้นนำของโลก

เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรและ University of Washington – คลิก

Edmonds College เป็นสถานศึกษาที่ปลอดภัย เงียบสงบในบริเวณเมือง Lynwood อยู่ใกล้หาดและชุมชนย่านที่พักอาศัยของผู้คน สะดวกในการเดินทางไปห้างสรรพสินค้า ตัวเมือง Edmonds หรือเข้าถึงธรรมชาติ เช่น ชายหาดและสวนสาธารณะ มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

หลักสูตร ประกาศนียบัตรเฉพาะทาง ที่ Edmonds College

สาขา Business Management

 • Business Management – E-Business Associate of Technical Arts  : เรียน 90 หน่วยกิต หรือประมาณ 6 เทอม หลักสูตรสำหรับนักเรียนที่ต้องการทำงานในตำแหน่งด้านการจัดการธุรกิจที่จะต้องใช้ทักษะทางด้านเทคโนโลยี เพื่อพัฒนา Customer Relations, การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ, การบริหารจัดการ Supply Chain อย่างมีประสิทธิภาพและการเพิ่มศักยภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน
 • Business Management – Associate of Technical Arts  : เรียน 90 หน่วยกิต หรือประมาณ 6 เทอม หลักสูตรสำหรับนักเรียนที่ต้องการต่อยอดทักษะในการระดับการจัดการ และสำหรับนักเรียนที่มีประสบการณ์และปรารถนาที่จะย้ายสายงาน
 • Business Management – Entrepreneurship and Small Business Management Certificate  : เรียน 45 หน่วยกิต หรือประประมาณ 3 เทอมการศึกษา (1 ปี) หลักสูตรสำหรับการเรียนทักษะพื้นฐานสำหรับ entrepreneurship และการจัดการธุรกิจขนาดย่อม
 • Business Management – Marketing and Sales Certificate : เรียน 30 หน่วยกิต หรือประมาณ 2 เทอมการศึกษา หลักสูตรสำหรับนักเรียนที่ปรารถนาที่จะเรียนทางด้านการขายและการตลาดในสายงานธุรกิจ
 • Business Management – Global Business Certificate : เรียน 40 หน่วยกิต หรือประมาณ 3 เทอมการศึกษา (1 ปี) หลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไปที่ที่ต้องการเรียนรู้และพัฒนาความเข้าใจพื้นฐานทางด้านธุรกิจสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมทางธุรกิจระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจรวมถึงการก้าวข้ามขอบจำกัดทางด้านการเมือง เศรษศาสตร์และวัฒนธรรม
 • Business Management – Project Management Certificate : เรียน 23 หน่วยกิต หรือประมาณ 2 เทอม หลักสูตรสำหรับนักเรียนที่ต้องการเก็บเกี่ยวประสบการณ์และสมรรถภาพในการบริการจัดการโครงการ ทั้งในฐานะของลูกจ้างหรือผู้จัดการในสาขาการงานต่างๆ
 • Business Management – Supervision Certificate  : เรียน 35 หน่วยกิต หรือประมาณ 2-3 เทอม หลักสูตรสำหรับบุคคลที่ต้องการพัฒนาทักษะในการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ เป็นผู้จัดการ เป็นหัวหน้าในสายงาน

สาขา Computer Information Systems / Computer Science

 • Computer Information Systems – Business System Analyst Advanced Certificate  : เรียน 40 หน่วยกิต หรือประมาณ 2-3 เทอม หลักสูตรนี้ให้ความสำคัญกับการใช้งานระบบในการทำความเข้าใจและแก้ไขปัญหาธุรกิจโดยเฉพาะที่เกี่ยวจ้องกับการจัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศน์
 • Computer Information Systems – Web Application Developer Certificate  : เรียน 44 หน่วยกิต หรือประมาณ 3 เทอม (1ปี) หลักสูตรสำหรับการพัฒนาเว็บไวต์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้ HTML, client-side scripting, and server-side scripting
 • Computer Science – Computer Game Development Certificate : เรียน 66 หน่วยกิต หรือประมาณ 4-5 เทอม (1 ปีครึ่ง) หลักสูตรสำหรับ นักเรียนที่ปรารถนาที่จะเรียนทักษะพื้นฐานในการพัฒนาซอร์ฟแวร์สำหรับการออกแบบกราฟฟิค multimedia และเกมส์ เพื่อที่จะเข้าทำงานในอุตสาหกรรมความบันเทิงทางเทคโนโลยี

สาขา Culinary Arts

 • Culinary Arts – Advanced Commercial Cooking Certificate : เรียน 69 หน่วยกิต หรือประมาณ 4-5 เทอม (1 ปีครึ่ง) หลักสูตรต่อยอดแนวคิดและความรู้ในการทำอาหารเชิงพาณิชย์เบื้องต้น ในเทอมที่ 3 นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะและความรู้ในการใช้เตาอบ line work และทักษะการ supervisor
 • Culinary Arts – Baking Certificate : เรียน 44 หน่วยกิต หรือประมาณ 3 เทอม(1 ปี) หลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและความรู้สำหรับ pastries and baking

สาขา Early Childhood Education

สาขา Family Support Studies

 • Family Support Studies – Certificate : เรียน 50 หน่วยกิต ประมาณ 3-4 เทอม (1 ปี) เพื่อการทำงานกับครอบครัว การพัฒนาครอบครัวที่ healthy โดยการใช้จุดแข็ง การเชื่อมโยงครอบครัวกับทรัพยากรในชุมชน และการ  empower ให้ผู้ปกครองเป็น advocate ของครอบครัว
 • Family Support Studies – Family Support Core Certificate : เรียน 23 หน่วยกิต ประมาณ 1-2 เทอม เป็นหลักสูตรสำหรับการทำงานสนับสนุนครอบครัว

สาขา Horticulture

 • Horticulture – Nursery Growers Certificate : เรียน 44.5 หน่วยกิต หรือประมาณ 3 เทอม (1 ปี) เพื่อความเข้าใจเบื้องต้นและการฝึกอบรมวิชาชีพที่จำเป็นในการดูแลและจัดการพืชผลทางการเกษตรจากการปลูกใน green house
 • Horticulture – Landscape Horticulture Certificate : เรียน 43 หน่วยกิต หรือประมาณ 3 เทอม (1 ปี) เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะทางสำหรับการทำงานในด้าน landscape horticulture
 • Horticulture – Urban Agriculture System Certificate : เรียน 44.5 หน่วยกิต หรือประมาณ 3 เทอม (1 ปี)  เพื่อศึกษาทฤษฏีขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับ urban agriculture รวมถึง urban agriculture production และ enterprises อีกด้วย
 • Horticulture – Urban Agriculture : Enterprises Certificate : เรียน 30.5 หน่วยกิต หรือประมาณ 2 เทอม เพื่อศึกษาทฤษฎีขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับ urban agriculture โดยเฉพาะในส่วนของ enterprises
 • Horticulture – Urban Agriculture : Production Certificate : เรียน 31.5 หน่วยกิต หรือประมาณ 2 เทอม เพื่อศึกษาทฤษฎีขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับ urban agriculture โดยเฉพาะในส่วนของ production

สาขา Hospitality and Tourism

 • Hospitality and Tourism – Certificate : เรียน 44.5 หน่วยกิต หรือประมาณ 3 เทอม (1 ปี) เพื่อเตรียมนักเรียนสำหรับการเข้าทำงานในบริษัทตั้งแต่ travel agencies, airlines, cruise โรงแรม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอื่นๆ หลักสูตรการเรียนจะอ้างอิงจากประสบการณ์การศึกษาและการทำงานที่นักเรียนจะได้รับขณะที่เริ่มทำงาน
 • Hospitality and Tourism – Associate of Technical Arts Degree : เรียน 95 หน่วยกิต ประมาณ 6 เทอม (2 ปี) พื่อเตรียมนักเรียนสำหรับการเข้าทำงานในบริษัทตั้งแต่ travel agencies, airlines, cruise โรงแรม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอื่นๆ หลักสูตรการเรียนจะอ้างอิงจากประสบการณ์การศึกษาและการทำงานที่นักเรียนจะได้รับขณะที่เริ่มทำงาน
 • Hospitality and Tourism – Business and Management Associate of Technical Arts Degree : เรียน 103 หน่วนกิต ประมาณ 6-7 เทอม (2 ปี) เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการโรงแรม รวมถึงทักษะในการประกอบธุรกิจ เทคนิคในการบริหารจัดการ

สาขา Social and Human Services

 • Social and Human Services – Addiction Studies Certificate : เรียน 82 หน่วยกิต หรือประมาณ 6 เทอม (2 ปี) เพื่อเตรียมนักเรียนสำหรับความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับการบำบัดอาการเสพติดต่างๆ สำหรับการเข้าทำงานใน drug treatment program ของรัฐ Washington
 • Social and Human Services – Senior Services and Activities Certificate : เรียน 44 หน่วยกิต หรือประมาณ 3 เทอม (1 ปี) เพื่อให้ความรู้ ทักษะและความสามารถกับนักเรียนในการทำงานกับผู้สูงวัย รวมถึงประชากรกลุ่มอื่นๆที่กิจกรรมจะช่วยให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้
shoreline

Shoreline Community College  (SCC) ตั้งอยู่ในบริเวณตอนเหนือของเมือง Seattle Shoreline ตระหนักเป็นอย่างดีว่าการเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศเป็นความท้าทายสำหรับนักเรียน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของ Shoreline จึงพร้อมที่จะสนับสนุนนักเรียนด้วยเจตนาที่ตั้งมั่นในการส่งเสริมความสำเร็จของนักเรียน

สาขา Biology Lab Specialist

 • หลักสูตร Biology Lab Specialist   แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ certificate of completion (เรียน 1 ปี) สำหรับนักเรียนที่มี training หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์อยู่แล้ว หรือ ประเภท Associate in Applied Arts and Sciences (เรียน 2 ปี) สำหรับนักเรียนที่ไม่มีภูมิหลังด้านวิทยาศาสตร์มาก่อน ในปีแรกจะได้เรียนวิชาพื้นฐาน ด้าน Math, Sciences และปีที่ 2 จะได้เรียน Applied Biotechnology

สาขา Business Administration

 • หลักสูตร General Business Administration AAAS เรียน 93 หน่วยกิต หรือประมาณ 6 เทอม (2 ปี) เพื่อเตรียมความรู้และทักษะสำหรับการทำงานประกอบธุรกิจ รวมถึง managerial leadership, marketing and sales, effective supervision, international business, legal issues
 • หลักสูตร General Business CC เรียน 30 หน่วยกิต หรือประมาณ 2 เทอม เพื่อทำความเข้าใจและพัฒนาทักษะเบื้องต้นสำหรับการประกอบธุรกิจตั้งแต่ business principles, marketing and supervision
 • หลักสูตร Entrepreneurship AAAS เรียน 93 หน่วยกิต หรือประมาณ 6 เทอม (2 ปี) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาธุรกิจใหม่หรือปรับปรุงธรุกิจที่มีอยู่แล้ว นักเรียนจะได้เรียนรู้ภาพรวมเกี่ยวกับทฤษฏีการบริหารจัดการ แนวทางมาตรฐานการปฏิบัติงาน เทคนิคการพัฒนาธุรกิจและการวางแผนการเงิน รวมถึงกลยุทธิในการบริหารจัดการพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • หลักสูตร Entrepreneurship CC เรียน 30 หน่วยกิต หรือประมาณ 2 เทอม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็น entrepreneur โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานของการประกอบธุรกิจ รวมทั้งด้านการตลาด การโฆษณา การขาย การสื่อสารอย่างเป็นมืออาชีพ การวางแผนธุรกิจ และการบริหารจัดการ retail
 • หลักสูตร Fashion Merchandising AAASเรียน 45 – 93 หน่วยกิต เพื่อพัฒนาพื้นฐานสำหรับเกี่ยวกับธุรกิจ นักเรียนจะได้สำรวจและทำความเข้าใจอุตสาหกรรม fashion ตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต การเลือกวัสดุ การออกแบบร้านค้า การจัดแสดงในร้านค้า การสำรวจและวิจัยทางการตลาดและการจัดการ
 • หลักสูตร Marketing AAAS and Cert of Prof เรียน 45 – 93 หน่วยกิต  เพื่อพัฒนาพื้นฐาน ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจทั่วไป หลักการด้านการตลาด รวมถึง retailing, professional selling, advertising, e-business, event marketing และ international business
 • หลักสูตร Social Media Marketing Cert of Completion เรียน 30 หน่วยกิต เพื่อพัฒนาแผนการด้านการตลาดโดยการใช้ social media รวมถึง กลยุทธ งบประมาณ และ Return on Investment (ROI) นักเรียนจะได้ศึกษาแนวทางการปฏิบัติที่ได้รับความนิยม ได้ฝึกเขียน content สำหรับการใช้ประชาสัมพันธ์ทาง social media ได้ฝึกวิเคราะห์ทางการตลาดอีกด้วย
 • หลักสูตร Sports Event Marketing AAAS and Cert of Prof เรียน 45-93 หน่วยกิต เพื่อพัฒนาพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ หลักการด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย การโฆษรา การขายอย่างเป็นอาชีพ การค้าขายระหว่างประเทศ e-business, legal issues และ event marketing

สาขา Cinema-Drama-Film

 • หลักสูตร Digital Film Production เรียน 93 – 97 หน่วยกิต (ประมาณ 6 เทอม หรือ 2 ปี) เพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ในกระบวนการการถ่ายทำหนัง หลักสูตรประกอบด้วย 1. ความรู้และความเข้าใจเชิงวิชาการ 2. ความรู้เชิงเทคนิค 3. การร่วมงานเป็นกลุ่ม 4. การเชื่อมโยงกับวงการสื่อในภูมิภาค
 • หลักสูตร Drama / Theatre Arts เรียน 90 หน่วยกิต (ประมาณ 6 เทอม หรือ 2 ปี)  เพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ dramatic literature, history of theatrical production, theatrical performance และบทบาทของ theatre arts ในสังคม นักเรียนจะได้วิเคราะห์ ทำความเข้าใจ วิพากษ์ dramatic literature and performance นักเรียนจะได้รับความรู้และทักษะเฉพาะทางในด้านดังนี้อีกด้วย Theatre Performance, Dramatic Literature and Traditions, Craft of Acting, Theatrical Production, State Design, Costume Design, Experimental Theater, Lighting, Playwriting and Directing
 • หลักสูตร Cinema, Film and Media Studies Associate in Arts เรียน 90 หน่วยกิต (ประมาณ 6 เทอม หรือ 2 ปี) นักเรียนจะได้สำรวจและศึกษาบทบาทของสื่อในสังคม ในบริบททางประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม อีกทั้งนักเรียนจะยังมีโอกาสได้ศึกษาด้านการผลิตภาพยนต์และสื่อ รวมทั้ง screenwriting, journalism, directing, cinematography, photography, lighting and editing

สาขา Clean Energy Technology & Entrepreneurship

สาขา Dental Hygiene

 • หลักสูตร Associate of Applied Arts & Sciences  เรียน 116 หน่วยกิต ประมาณ 7-8 เทอม (2 ปี) ทั้งนี้นักเรียนจะต้องมีหน่วยกิตบังคับขั้นพื้นฐาน (per-requisite) ประมาณ 53-60 หน่วยกิต (1 ปี)

สาขา Nursing

 • หลักสูตร Nursing เรียน 6-10 เทอม (ประมาณ 2 ปี หรือ 2 ปีครึ่ง) เพื่อเตรียมความพร้อมทางวิชาชีพ ทั้งความรู้ ทักษะแลความสามารถที่จะสอบเป็น registered nurse ในรัฐ Washington ทั้งนี้นักเรียนจะต้องเรียนหน่วยกิตขั้นพื้นฐาน (per-requisite) ประมาณ 1 ปีการศึกษาก่อนด้วย

สาขา Music Technology

 • ลักสูตร Digital Audio AAASรียน 110 หน่วยกิต (ประมาณ 8-10 เทอม) นักเรียนจะได้เรียนรู้ภาพรวมของทฤษฏีทางดนตรี การแสดง การบันทึกเสียง การใช้งาน digital และ analog audio technology และ multimedia application โดยจะใช้งานด้วยระบบ Macintosh เป็นหลัก
 • MIDI Music Production  เรียน 118 หน่วยกิต (ประมาณ 9-10 เทอม) นักเรียนจะได้เรียนรู้การผลิตดนตรีโดย MIDI สำหรับการใช้วงดนตรี วิทยุ โทรทัศน์ และการบันทึกเสียงสำหรับงานโฆษณา และ multimedia production โดยนักเรียนจะได้พัฒนาทักษะจากประสบกา รณืตรง
 • Performance เรียน 90-97 หน่วยกิต (ประมาณ 8 เทอม) สำหรับการแสดงดนตรี โดยนักเรียนจะได้เรียนพื้นฐานด้านทฤษฏีดนตรี และดนตรีประยุกต์ รวมทั้งมีโอกาสได้ร่วมแสดงในวงคอนเสริ์ตต่างๆตั้งแต่ Jazz, choral and bluegrass, orchestra, opera, musical theatre, voice-dance theatre ขึ้นอยู่กับความสนใจของนักเรียน

สาขา Visual Arts

 • หลักสูตร Graphic Design and Production Arts  เรียน 112-121 หน่วยกิต หรือประมาณ 9-10 เทอม โดยนักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับการใช้หลักคิดในการพัฒนางาน การคัดเลือกและจัดวางองค์ประกอบในการออกแบบ การนำหลักการของ audience และการวิเคราะห์การตลาด การสำรวจและวิจัยมาใช้
 • หลักสูตร Animation and Video for Multimedia เรียน 115-122 หน่วยกิต หรือประมาณ 9-10 เทอม โดยนักเรียนจะได้เรียนและพัฒนาทักษะ conceptual thinking ทักษะเทคนิคขั้นพื้นฐาน รวมถึงการฝึกฝนเฉพาะทางเพื่อที่จะทำงานในตำแหน่ง animators, video content producers และ editors
 • หลักสูตร Creative Project Management เรียน 90 – 95 หน่วยกิต ประมาณ 6 เทอม ในหลักสูตรนี้นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการโปรเจคด้วยความสร้างสรรค์ ประกอบด้วยทักษะในการสื่อสารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนโปรเนค การตั้งงบประมาณและ timeline
 • หลักสูตร Game Art and Design เรียน 117-126 หน่วยกิต หรือประมาณ 9-10 เทอม ที่นักเรียนจะได้เรียนทักษะ conceptual thinking ทักษะเทคนิคขั้นพื้นฐาน รวมถึงการฝึกฝนเฉพาะทางที่สำคัญสำหรับการเตรียมัตวเข้าทำงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับ Game, Animation

Green River Collegeรียนต่อ Green River College เปิดสอนหลักสูตรการศึกษา 2 ปี มีหลักสูตรอนุปริญญาและ ประกาศนียบัตรเฉพาะทาง ต่างๆมากกว่า 75 หลักสูตร ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่อุดมไปด้วยต้นไม้สูงและทิวทัศน์แบบสวนสาธารณะ มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เป็นมิตร สงบสุขและเหมาะสำหรับการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

หลักสูตร ประกาศนียบัตรเฉพาะทาง ที่โดดเด่นที่ Green River คือหลักสูตรด้าน Aerospace and Aviation ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดย – คลิกที่นี่

Seattle-Central-College-logoSeattle Central College นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเพลิดเพลินกับอาจารย์ชั้นคุณภาพ และเนื่องจากห้องเรียนมีจำนวนนักเรียนน้อย นักเรียนจึงได้รับความใส่ใจอย่างทั่วถึง Seattle Central มีหลักสูตรการศึกษาที่หลากหลายให้นักเรียนได้เลือกเรียน มีงานบริการและทรัพยากรที่พร้อมสนับสนุนให้นักเรียนประสบความสำเร็จ

 
 •  เตรียม Master of Business Administration (MBA) – MBA Preparation สำหรับคนที่สนใจเรียนต่อ MBA ในอเมริกา แต่ไม่มีพื้นฐานทางด้านธุรกิจ
 • Apparel Design & Development  : หลักสูตรการออกแบบเสื้อผ้า หลักสูตรการเรียนที่เน้นพัฒนาเทคนิคการออกแบบมากที่สุดในภูมิภาค หลักสูตรนี้ของ Seattle Central มีชื่อเสืยงสืบเนื่องจากนวัตกรรมในการเรียนรู้ของหลักสูตร
 • Graphic Design : หลักสูตร graphic design ที่ขึ้นชื่อด้วยการออกแบบระดับมืออาชีพ นักเรียนจะได้ไม่ได้เน้นพัฒนทักษะพื้นฐานเท่านั้น แต่ยังจะได้ฝึกนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการสร้างงาน ดังนั้นนักเรียนจะมีความเข้าใจในวงการที่เป็นปัจจุบัน รวมถึงมาตรฐานของวงการในปัจจุบันอีกด้วย
 • Visual Media : หลักสูตรนี้มีชื่อมาก่อนว่า Commercial Photography ซึ่งในหลักสูตรปัจจุบัน นักเรียนจะได้เรียนทั้งเกี่ยวกับภาพนิ่งและภาพเคื่อนไหว การใช้ภาพในการสื่อสารกับผู้คน ทั้งในมุมของทฤษฏี ทักษะและกิจกรรมเบื้องหลังต่างๆ
 • Culinary Arts : หลักสูตรศิลปะการทำอาหารที่ดำเนินการสอนโดย award-wining chef นักเรียนจะได้เรียนแบบเข้มข้นและจากประสบการณ์ตรง ตั้งแต่ทักษะการทำอาหารขั้นพื้นฐาน จนถึงเทคนิคการทำอาหารแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่
 • Specialty Desserts and Breads : หลักสูตรการอบขนมหวานและอาหารที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ
 • Network Design & Administration : หลักสูตรที่จะพัฒนาทักษะ PERL ความคล่องในการใช้ภาษาในการโปรแกรม ระบบความปลอดภัยใน application ทางโทรศัพท์ รวมถึงประสบการณ์ในการใช้ Linux นักเรียนจะได้รับคุณสมบัติสำหรับการรับรอง Cisco Certified Network Associate (CCNA) และ Cisco Certified Network Professionals (CCNP)
 • Database Administration and Development : หลักสูตรสำหรับพัฒนาทักษะการจัดการฐานข้อมูล และการออกแบบ application ที่ทำงานโดยอ้างอิงกับการออกแบบของฐานข้อมูล
 • Programming : หลักสูตรที่จะเตรียมให้นักเรียนเป็น expert ในการเขียนโปรแกรม การออกแบบโปรแกรม และโปรแกรมสำหรับโทรศัพท์และเว็บไซต์
 • Web Design : หลักสูตรการออกแบบเว็บไซต์ที่จะเตรียมให้คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้าน web typography, graphic design และอื่นๆที่จำเป็าสำหรับการออกแบบเว็บไซต์ในปัจจุบัน

Bellevue College  ก่อตั้งในปี 1966 ได้รับการยกย่องให้เป็นวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการในระดับประเทศและระดับนานาชาติ มีมากกว่า 135 ประกาศนียบัตรและหลักสูตรการศึกษา ซึ่งรวมถึง ปริญญาตรี 6 สาขา อนุปริญญาสำหรับการโอนหน่วยกิตมากกว่า 60 สาขา และมากกว่า 75 ประกาศนียบัตรเฉพาะทาง หรือวิชาชีพ ในทุกเทอม Bellevue College มีนักเรียนกว่า 19,000 คนโดยเป็นนักเรียนนานาชาติ 1,029 คน มีนักเรียนเฉลี่ยนประมาณ 22 คน ต่อห้องเรียน

 หลักสูตร International Business หลักสูตรวิชาชีพทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศ สำหรับนักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ความรู้ทางด้านธุรกิจ และมีโอกาสในกาใช้ภาษาและความรู้ในการฝึกงานเป็นเวลา 220 ชั่วโมง (ไม่มีค่าตอบแทน) หลักสูตรนี้ ใช้ เวลา 1 ปี โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

 1. Track A : เรียน ESL และเรียนวิชาของสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
 2. Track B : เรียนภาษาอังกฤษ วิชาของสาขาธุรกิจระหว่างประเทศและวิชาอื่นๆระดับวิทยาลัย

หลักสูตรนี้จะเริ่ม 2 ครั้งต่อปี คือ Fall Quarter (กันยายน) และ Spring Quarter (เมษายน)

รายละเอียดเพิ่มเติม – International Business Professions (IBP)

รัฐ Oregon

Lane-LogoLane Community College เรียนต่อ Lane Community College ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติสำหรับความเป็นเลิศ Lane เป็นหนึ่งใน สมาชิก League for Innovation in the Community College ทั้ง 19 แห่งทางด้านความสำเร็จและนวัตกรรม ในทุกเทอม Lane ต้อนรับนักเรียนนานาชาติกว่า 450 คน

 • Dance Program : หลักสูตรศิลปะการเต้น ที่รองรับนักเรียนที่ต้องเป็นมืออาชีพในสาขาวิชาการเต้น โดยมีหลากหลายสไตล์ให้นักเรียนเลือกเรียน ตั้งแต่ Modern, Ballet, and Jazz นักเรียนจะได้เรียนการออกแบท่าเต้นโดย Improvisation, Dance Composition และ Group Choreography ในบางคลาสเรียนจะประกอบด้วย Gyrokinesis, Body­Mind Stretch and Relaxation, Gyrokinesis, Pilates, Dancing the Fluid Body (Continuum Movement), Authentic Movement, Fluid Yoga, and Contact Improvisation นอกเหนือจากนี้นักเรียนจะได้สำรวจ world dance เช่น Balinese and African อีกด้วย
 • Graphic Design : เรียน graphic design หลักสูตร AAS in Graphic Design เรียนประมาณ 2 ปีการศึกษา นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะขั้นพื้นฐานที่สำคัญ ได้ทำ project ที่หลากหลายตั้งแต่ interactive media design, web design, motion graphics และ อื่นๆ
 • Multimedia Design : หลักสูตรการออกแบบสื่อ AAS in Multimedia  โดย 1 ปีเป็นประกาศนียบัตรด้าน Multimedia Design อีก 1 ปี เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร Web Design

รัฐ California

UCSC Silicon Valley Extension เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรใจกลาง Silicon Valley +ทำงานในอเมริกา 1 ปีเต็ม! เป็นสาขาหนึ่งของ University of California, Santa Cruz หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำของสหรัฐอเมริกา มีชื่อเสียงไปทั่วโลกในความเป็นเลิศทางการศึกษา ตั้งอยู่ในย่านเดียวกับบริษัทชั้นนำของประเทศ อาทิ Apple, eBay, Intel และ Cisco ที่ตั้งอันสมบูรณ์แบบนี้ทำให้ UCSC Extension สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจต่างๆ

มีหลักสูตรการเรียนที่หลากหลาย ครอบคลุมสาขาหลัก ดังต่อไปนี้

Bioscience Certificate Programs 
+Biotechnology
– 3 Quarters (30 units) เริ่มเรียนเทอมใดก็ได้
+Clinical Trials Design and Management
– 3 Quarters (30 units) เริ่มเรียนเทอมใดก็ได้
+Regulatory Affairs
– 3 Quarters (30 units) เริ่มเรียนเทอมใดก็ได้

• Business Certificate Programs
+Business Administration
– 3 Quarters (30 units) เริ่มเรียนเทอมใดก็ได้
+Human Resource Management
– 3 Quarters (30 units) เริ่มเรียนเทอมใดก็ได้
+Marketing Management
– 3 Quarters (30 units) เริ่มเรียนเทอม Winter, Spring
+Project and Program Management
– 3 Quarters (30 units) เริ่มเรียนเทอมใดก็ได้
+Procurement and Supply Chain Management
– 3 Quarters (30 units) เริ่มเรียนเทอมใดก็ได้

Design Certificate Program
+User Experience and Web Design
– 3 Quarters (30 units) เริ่มเรียนเทอม Winter, Summer

Education Certificate Programs
+Early Childhood Education
– 3 Quarters (37 units) เริ่มเรียนเทอม Fall, Spring
+TESOL
– 3 Quarters (37 units) เริ่มเรียนเทอม Fall, Spring

Technology Certificate Programs
+Computer Programming
– 3 Quarters (30 units) เริ่มเรียนเทอมใดก็ได้
+Database and Data Analytics
– 3 Quarters (30 units) เริ่มเรียนเทอมใดก็ได้
+Embedded Systems
– 3 Quarters (30 units) เริ่มเรียนเทอมใดก็ได้
+Linux Programming and Administration
– 3 Quarters (30 units) เริ่มเรียนเทอมใดก็ได้
+Software Engineering and Quality
– 3 Quarters (30 units) เริ่มเรียนเทอมใดก็ได้
+VLSI Engineering

– 3 Quarters (30 units) เริ่มเรียนเทอมใดก็ได้

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1935 UCI เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นที่รู้จักในด้านการทำวิจัย  มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในย่านธุรกิจและย่านการท่องเที่ยวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย เป็นที่รู้จักกันในนามของ “The O.C.” (Orange Country)

ค่าเล่าเรียนของโปรแกรม ACP : $7,900

UC Irvine Ranking

 • อันดับ 9 มหาวิทยาลัยรัฐบาลอเมริกันที่ดีที่สุด  และอันดับที่ 39 เมื่อเทียบกับทุกมหาวิทยาลัยในประเทศ
 • อันดับ 3 มหาวิทยาลัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุดจัดอันดับโดย Sierra Magazine (2016)
 • มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดอันดับที่ 33 ในสหรัฐอเมริกาและอันดับที่ 58 ของโลก จัดอันดับโดย Shiang Hai Jiao Tong University Rankings (2016)
 • อันดับ 25 มหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรปริญญาโทดีที่สุดระดับชาติ จากการจัดอันดับของ The Nation’s Top 50 [ สาขาอาชญาวิทยาอันดับ 5/ เคมีอินทรีย์อันดับ 12 / การศึกษาอันดับ 25 / วิศวกรรมโยธา อันดับ 26 / วิทยาการคอมพิวเตอร์อันดับ 29 / วิทยาศาสตร์ชีวภาพอันดับ 34 / และธุรกิจอันดับ 44]

1. หลักสูตร ACP Business Administration วางรากฐานไปสู่ความสำเร็จ

พัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในสาขาวิชาชีพ  การเรียนจากประสบการณ์ตรงในหลักสูตรจะช่วยให้คุณพัฒนารากฐานที่เข้มแข็งในการดำเนินและวิเคราะห์ธุรกิจ   เรียนรู้การเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพและเข้าใจการสร้างทีม  หากคุณกำลังวางแผนเรียน MBA โปรแกรมนี้คือโปรแกรมที่ใช่สำหรับการเตรียมตัวเรียนต่อ  สำหรับรายวิชาในหลักสูตรมีดังต่อไปนี้

 • Essentials of Management
 • Finance for Non Financial Business Person
 • Strategic Planning
 • Communication in the Business Environment
 • Integrated Marketing Strategies for Today’s Business
 • Entrepreneurship

2. หลักสูตร ACP Marketing สร้างแบรนด์ของคุณเอง

เตรียมตัวเพื่อโอกาสด้านอาชีพที่หลากหลายด้วยทักษะการตลาดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การวิจัยผู้บริโภค การนำเสนองาน ความคิดสร้างสรรค์ และการวางแผนกลยุทธ์  จากครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ตรงและเป็นผู้นำในสาขาวิชาชีพการตลาด  สำหรับรายวิชาในหลักสูตรมีดังต่อไปนี้

 • Essentials of Marketing and Practices
 • Market Research and Analysis
 • Strategies Brand Management
 • Web and Mobile Marketing
 • Business to Business Marketing
 • CAPSTONE : Strategies Marketing

3. หลักสูตร ACP International Tourism and Hotel Management มาเป็นส่วนหนึ่งกับธุรกิจที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว

สัมผัสประสบการณ์การทำงานข้ามวัฒนธรรม  เรียนรู้โจทย์ท้าทายในธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม  โดยหลักสูตรนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ทักษะด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์ให้ดึงดูดลูกค้า  การรักษาพนักงาน การสร้างวัฒนธรรมการบริการ การบริหารโครงการ ระบบบัญชีและงบประมาณ  รวมทั้งเรียนรู้ตัวอย่างในธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรมที่ยั่งยืน  สำหรับรายวิชาในหลักสูตรมีดังต่อไปนี้

 • Introduction to the Hospital Industry
 • Customer Service Management
 • Human Resources and Leadership for the Hospitality Professional
 • Strategic Management and Branding for the Hospitality Industry
 • Accounting and Budgeting
 • Project and Event Management

4. หลักสูตร ACP Applied Project Management เป็นผู้นำสู่ความสำเร็จ

ทักษะการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพกำลังเป็นที่ต้องการ  คุณจะได้เรียนรู้พื้นฐานการบริหารโครงการ  แนวคิด  ทฤษฎี  และวิธีปฏิบัติ  เรียนรู้ลักษณะของทีมที่เปี่ยมประสิทธิภาพ  เครื่องมือและทักษะที่จำเป็นในขั้นตอนต่าง ๆ ของโครงการ  รวมทั้งวิธีการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  UCI ได้รับการรับรองเป็นสถาบันสอนการบริหารโครงการมาตรฐานสากล (Charter Global Registered Education Provider of Project Management Institution) และผ่านการรับรองมาตรฐาน PMP®  จึงมั่นใจได้ว่าผู้เรียนจะได้ประโยชน์จากการสอนที่มีคุณภาพ  สำหรับรายวิชาในหลักสูตรมีดังต่อไปนี้

 • Project Launch
 • Project Planning
 • Global Aspects of Project Management
 • Project Scheduling
 • Project Execution
 • Project Practicum with Multiple Projects

5. หลักสูตร ACP Communication and Embedded Systems Design Engineering ออกแบบอาชีพอย่างมีศิลปะ

คุณจะได้เรียนรู้การออกแบบวิศกรรมเชิงระบบเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู่ตลาดระดับโลก  พัฒนาการออกแบบและประสิทธิภาพสินค้าผ่านระบบชิพและการสื่อสาร  นอกจากนี้คุณจะได้พบกับเพื่อนใหม่ที่จะเป็นเครือข่ายให้คุณประสบความสำเร็จในการเรียนและการทำงาน  สำหรับรายวิชาในหลักสูตรมีดังต่อไปนี้

 • System requirement engineering
 • C programming for Embedded Systems
 • Introduction to Communication and Networking
 • Communication Systems Design
 • Fundamentals of Embedded Systems Design and Programming
 • Embedded System Architecture
 • Writing Portable Device Driver

6. หลักสูตร ACP Data Science and Predictive Analytics for Business Professionals อนาคตที่ยิ่งใหญ่อยู่ในมือของคุณ

ข้อมูลอันมหาศาลหมายถึงโอกาสอันมหาศาล  วิทยาศาสตร์ข้อมูลเป็นหนึ่งในทักษะที่เป็นที่ต้องการมากที่สุด  นิตยสาร Harvard Business Review กล่าวว่า นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเป็นอาชีพหนึ่งที่เซ็กซี่ที่สุดของศตวรรษที่ 21 โดยในหลักสูตรนี้คุณจะได้เรียนรู้กลยุทธ์และทักษะในการเก็บและบริหารข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร  การที่ Netflix และ Amazon เข้าใจความต้องการของลูกค้าไม่ใช่เพราะเวทมนต์แต่เป็นเพราะวิทยาศาสตร์  สำหรับรายวิชาในหลักสูตรมีดังต่อไปนี้

 • Application of Predictive Analytics
 • Strategic Business Analysis Using Predictive Analytics
 • Data preparation for Data Mining
 • Modeling Methods, Deploying, and Refining Predictive Model
 • Business Applications of Data Science
 • Data Exploration Analytics and Visualization
 • Big Data Visualization and Analytics

7. หลักสูตร ACP Global Human Resources Management เป็นบุคลากรที่ล้ำค่า

เรียนรู้ทิศทางโลกด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และขยายโอกาสให้กับอาชีพของคุณ  เรียนรู้แนวปฏิบัติของบรรษัทข้ามชาติ  ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานและเทคโนโลยีใหม่ระดับโลกด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์  นอกจากนี้คุณยังจะได้เรียนรู้จากตัวอย่าง การสรรหาพนักงาน  การฝึกอบรม การบริหารค่าตอบแทน  แรงงานสัมพันธ์  และเรื่องราวน่ารู้อื่น ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาแรงงานระหว่างประเทศ  สำหรับรายวิชาในหลักสูตรมีดังต่อไปนี้

 • Foundation of Human Resource
 • Global Workforce Management
 • Performance Management : Leading for Greater Results
 • International Talent Acquisition
 • Cross-Cultural Communication
 • Technology Applications in Talent Management

8. หลักสูตร ACP innovation management and Entrepreneurship คิดให้แตกต่าง เพื่อโอกาสที่แตกต่าง

จุดเน้นของการเรียนอยู่ที่นวัตกรรม บ่มเพาะการคิดแบบผู้ประกอบการ เพื่อสร้างไอเดีย มองเห็นโอกาส และแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน  วิเคราะห์โมเดลธุรกิจของบริษัทชั้นนำ และนำกลยุทธ์ไปปรับใช้ให้เข้ากับโลกธุรกิจในปัจจุบัน  ผู้เรียนยังมีโอกาสได้พัฒนาแผนธุรกิจเพื่อนำเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ  และพัฒนาทักษะทางธุรกิจต่าง ๆ โดยร่วมมือกับชุมชนของผู้ประกอบการ  สำหรับรายวิชาในหลักสูตรมีดังต่อไปนี้

 • Design thinking and innovation
 • Business model design
 • Effective Deal Making
 • Marketing and Business Development
 • Managing Innovative Teams
 • Business Innovations Through Design [A Capstone Course]

9. หลักสูตร ACP International Business Law ฝึกฝนความเชี่ยวชาญข้ามพรมแดน

เตรียมตัวให้พร้อมที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทข้ามชาติ  คุณจะได้เรียนรู้แนวคิดและทฤษฎีทางกฎหมายที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ เช่น ทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม การบังคับใช้สัญญา มาตรฐานแรงงาน ธุรกรรมพาณิชย์ระหว่างประเทศ กระบวนการทางสิทธิบัตร ภาษีและศุลกากร  นอกจากนี้คุณยังจะได้ฝึกประยุกต์แนวคิดกฎหมายธุรกิจเข้ากับโลกธุรกิจจริง  ซึ่งจะช่วยให้คุณมองเห็นความเสี่ยงด้านกฎหมายก่อนที่จะเกิดผลกระทบกับธุรกิจของคุณ   สำหรับรายวิชาในหลักสูตรมีดังต่อไปนี้

 • International Contract Law
 • International Sales and Transactions Law
 • Intellectual Property
 • International Dispute Resolution
 • Foreign Direct Investment
 • Corporate Social Responsibility for Multinational Enterprise

10. หลักสูตร ACP International Business Operation and Management ก้าวไปสู่ระดับโลกในอาชีพของคุณ

พัฒนาทักษะที่กำลังเป็นที่ต้องการทั่วโลก  ไม่ว่าจะเป็นการปรับโฉมแบรนด์เพื่อก้าวไปสู่ตลาดโลก การต่อรองในสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ค้นหาว่าบริษัทระดับโลกจัดการการลงทุน การเงิน และบริหารความเสี่ยงอย่างไร  และประยุกต์สิ่งที่เรียนรู้เพื่อสร้างและนำเสนอแผนธุรกิจสำหรับการลงทุนข้ามชาติ  สำหรับรายวิชาในหลักสูตรมีดังต่อไปนี้

 • International Business Strategy
 • International Finance
 • International Marketing
 • Intercultural Communication Negotiation
 • Import/Export : International Trade and Supply Chain Management
 • International Business Planning [A Capstone Course]

11. หลักสูตร ACP International Finance พูดจาประสานักการเงินในโลกธุรกิจ

เป็นผู้เชี่ยวชาญในตลาดการเงินและการลงทุนระหว่างประเทศ  ฝึกการวิเคราะห์และทำความเข้าใจข้อมูลทางการเงินของบริษัทข้ามชาติ จากการเรียนรู้โดยการปฏิบัตินี้  คุณจะได้สร้างและวิเคราะห์โมเดลทางการเงินและพัฒนาทักษะการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ  สำหรับรายวิชาในหลักสูตรมีดังต่อไปนี้

 • Financial Mathematics
 • Financial Modeling
 • International Financial Market
 • International financial Market Strategies
 • Financial Analysis
 • Risk Management in the Multinational Firm

12. หลักสูตร ACP Media and Global Communication กำหนดทิศทางการสื่อสารของโลก

การสื่อสารข้ามพรมแดนสร้างโอกาสทางอาชีพที่หลากหลาย  ร่วมสำรวจว่าการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ช่วยสนับสนุนเป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างไร  โดยหลักสูตรนี้คุณจะได้พัฒนาและประยุกต์ใช้แผนการสื่อสารเชิงบูรณาการ  และทำความเข้าใจความเป็นมนุษย์ที่มีในสื่อ และผลกระทบที่สื่อมีต่อสังคม  สำหรับรายวิชาในหลักสูตรมีดังต่อไปนี้

 • Media and Global Communications
 • International Crisis Communication and Management
 • Public Relations
 • Ethics and Discipline in Advertising
 • Developing A Digital Media Strategy
 • Persuasion and Social Influence
 • Communication Planning [A Capstone Course]

13. หลักสูตร ACP Teaching English as a Foreign Language (TEFL) ทำให้โลกเป็นห้องเรียนของคุณ

เรียนวิธีการสอนภาษาอังกฤษและตัวอย่างการสอนที่ดีที่สุดในปัจจุบันจากครูพี่เลี้ยงระดับแนวหน้า  โดยในคลาส TEFL คุณจะได้เรียนร่วมไปกับนักเรียนเจ้าของภาษาและสร้างเครือข่ายวิชาชีพไปในตัว  พัฒนาทักษะที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการศึกษาบัณฑิต หรือประยุกต์ใช้ในการสอน  คุณมีโอกาสที่จะได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การสอน ESL ของอเมริกาและทำการสอนในชั้นเรียนด้วยตัวคุณเอง  คุณสามารถเลือกเรียนได้ระหว่างหลักสูตร TEFL Full Time 3 เดือน หรือ TEFL Course Work and Internship 6 เดือน  สำหรับรายวิชาในหลักสูตรมีดังต่อไปนี้

 • TEFL Professional Workshops
 • Introduction to Language Learning Theory
 • Method of TEFL
 • Teaching the Skills
 • Teaching Pronunciation Skills
 • Teaching Young Learners (K-12)
 • Language Diagnostics and Assessment
 • Teaching Practice
 • Internship

รัฐ Delaware

University of Delaware เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งเป็นที่รู้จักยกย่องทั้งในระดับชาติและนานาชาติ มีนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตวิทยาลัยรวมทั้งสิ้นประมาณ 20,000 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีนักศึกษานานาชาติ 1,000 คนจากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ประกอบด้วยวิทยาลัย 7 แห่งที่เสนอหลักสูตรระดับปริญญาตรี 125 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโทและเอก 158 หลักสูตร โดยที่สถาบันภาษาอังกฤษ (ELI) เป็นหน่วยงานทางวิชาการแห่งหนึ่งของมหาวิทยาลัยเดลาแวร์และตั้งอยู่ภายในวิทยาเขต มีความเป็นเลิศนหลักสูตรระดับบัณฑิตวิทยาลัย อาทิ วิศวกรรมเคมี ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทางทะเล กายภาพบำบัด และวิถีชีวิตในเมือง ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มสาขาวิชาที่ดีที่สุดในประเทศ โดย US News and World Report ทั้งนี้รวมไปถึงสถาบัน ELI ซึ่งได้รับการรับรองวิทยฐานะโดยคณะกรรมการรับรองวิทยฐานะหลักสูตรภาษาอังกฤษ (Commission on English Language Program Accreditation: CEA)

สถาบันภาษาอังกฤษด้านกฎหมายและกระบวนการทางกฎหมายของอเมริกา (American Law and Legal English Institute: ALLEI)

allei-notetaking

ในสังกัดมหาวิทยาลัยเดลาแวร์ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1998 เพื่อฝึกอบรมบุคลากรที่ประกอบอาชีพทางกฎหมายระหว่างประเทศให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการทางกฎหมายของอเมริกา

นักศึกษาในหลักสูตรนี้จะได้รับประสบการณ์ที่ไม่มีใครเหมือนจากแวดวงของนักกฎหมายในมลรัฐเดลาแวร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากกิจกรรมทางกฎหมายในศาลชั้นต้นสำหรับคดีแพ่ง (Court of Chancery) ของมลรัฐ ซึ่งเป็นศูนย์กลางนานาชาติสำหรับบริษัทและกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการค้า คดีฟ้องร้องส่วนใหญ่ในสหรัฐฯ เกิดขึ้นที่มลรัฐเดลาแวร์ นอกจากนี้ เนติบัณฑิตยสภาแห่งมลรัฐเดลาแวร์ยังมีสมาชิกที่ประกอบด้วยทนายความและผู้พิพากษาหลายท่านซึ่งเป็นที่ยกย่องนับถือมากที่สุดในประเทศสหรัฐฯ บางท่านเป็นอาจารย์ในสถาบัน ALLEI มานานหลายปี

หลักสูตร ALLEI ใช้เวลาเรียนทั้งสิ้น 4 สัปดาห์ โดยประกอบด้วยกิจกรรมการสอนและกิจกรรมเกี่ยวกับกฎหมาย 120 ชั่วโมง ซึ่งครอบคลุมถึงวิชาต่างๆ สัมมนา การเยี่ยมชมกระบวนการทางกฎหมาย และกิจกรรมด้านวัฒนธรรม

*นักศึกษาที่สนใจเข้าเรียนในหลักสูตร ALLEI จะต้องมีระดับคะแนนภาษาอังกฤษในขั้นกลางเป็นอย่างต่ำจึงจะเข้าเรียนในหลักสูตรนี้ได้

ขอรับคำปรึกษา

 

เรียนต่อแคนาดา อเมริกา

Line : @korpungun

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์/คอร์สออนไลน์

Line : @kpglearn

TEL: 094-883-8778

JOIN

นัดหมายพูดคุยผ่าน