Lane Community College

เรียนต่ออเมริกา Lane Community College เมือง Eugene รัฐ Oregon ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติสำหรับความเป็นเลิศ Lane เป็นหนึ่งในสมาชิก League for Innovation in the Community College ทั้ง 19 แห่งทางด้านความสำเร็จและนวัตกรรม ในทุกเทอม Lane ต้อนรับนักเรียนนานาชาติกว่า 450 คน

เรียนต่ออเมริกา Lane Community College

Photo Credits : Lane Community College

Lane Community College

เรียนต่ออเมริกา Lane Community College ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติสำหรับความเป็นเลิศ Lane เป็นหนึ่งในสมาชิก League for Innovation in the Community College ทั้ง 19 แห่งทางด้านความสำเร็จและนวัตกรรม ในทุกเทอม Lane ต้อนรับนักเรียนนานาชาติกว่า 450 คน

Lane CC

แผนกบริการนักเรียนนานาชาติของ Lane ให้บริการอย่างครบวงจร รวมถึง รับ-ส่งสนามบิน ปฐมนิเทศน์ การให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการ การวางแผนการโอนหน่วยกิต การดูแลด้านกฎเกณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับ VISA และการเดินทางไปยังกิจกรรมท้องถิ่นต่างๆ เช่น NBA games นอกเหนือจากนี้ Lane ยังมีอพาร์ทเม้นท์พร้อมเฟอร์นิเจอร์ Titan Court บริการนักเรียนนานาชาติอีกด้วย

Lane เป็นวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเมือง Eugene, Oregon เป็นชุมชนสำหรับนักเรียนศึกษา อยู่เมืองร่วมกับ University of Oregon และ Northwest Christian University มีทุนจำนวน $1,500 – $5,000 USD ให้กับนักเรียนใหม่ที่สมัครเข้าเรียนในทุกเทอม และมีหอพักสำหรับนักศึกษาที่ตั้งอยู่ในตัวเมือง Eugene ซึ่งค่าเช่าอยู่ในอัตราที่ต่ำถ้าเทียบกับวิทยาลัยในรัฐ Washington และ California

ทำไมเรียนต่อ Lane Community College?

• ตั้งอยู่ในเมือง Eugene ซึ่งเป็นเมืองที่ร่มรื่น สงบ ปลอดภัย เหมาะกับการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง และประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องจากรัฐ Oregon ปลอดภาษีซื้อขาย

• มีอพาร์ทเม้นท์สำหรับนักศึกษาของวิทยาลัยราคาประหยัดและมีกิจกรรมนอกห้องเรียนอย่างต่อเนื่อง

• มีโครงการ Dual Enrollment ร่วมกับ University of Oregon : นักเรียนของ Lane สามารถลงเรียนเพื่อเก็บหน่วยกิตใน University of Oregon ได้ โดยจ่ายค่าเรียนในอัตราของ Lane Community College

• มีทุนจำนวน $1,500 – $5,000 USD ให้กับนักเรียนนานาชาติใหม่ในทุกเทอมที่สมัครเข้าเรียน (Fall, Winter, Spring)

• มีหลักสูตรเพื่อโอนต่อป.ตรี ด้าน Business, Engineering and Computer Sciences ที่ได้รับความนิยม

• มีหลักสูตรประกาศนียบัตรที่น่าสนใจ เช่น Flight Technology & Pilot Training, Culinary & Hospitality, Early Childhood Education, Graphic Design & Multimedia Design และ Computer Simulation & Game Development

• มีแผนกบริการนักเรียนนานาชาติที่มีคุณภาพ ใส่ใจกับประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียนมีแผนกบริการนักเรียนนานาชาติที่มีคุณภาพ ใส่ใจกับประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียน

• มี Internship Programs และบริการช่วยสรรหาโอกาสสำหรับการฝึกงานระหว่างที่เรียน

• No TOEFL requirement ! และนักเรียนสามารถทำแบบทดสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษออนไลน์ของวิทยาลัยก่อนเดินทางไปเรียนได้

• อายุ 17 ปี ยังไม่ต้องจบมัธยมปลาย สามารถเข้าเรียนได้เลย ; มีให้สอบ GED

Lane Eugene Oregon

สถานที่ตั้ง

Lane Community College ตั้งอยู่ในเมือง Eugene รัฐ Oregon Eugene เป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และส่วนหนึ่งเป็นที่รู้จักเนื่องด้วย Nike ได้ถูกก่อตั้งขึ้นที่นี่ นักเรียนนิยมเมืองดังกล่าวสำหรับการศึกษาเนื่องจากมีกิจกรรมที่หลากหลาย สำหรับนักเรียน ความปลอดภัย ความสวยงามของธรรมชาติรายล้อม อากาศบริสุทธิ์และสดชื่น รัฐ Oregon เป็นที่รู้จักกันดีสำหรับการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ไม้ บริษัทสินค้าทางด้านการกีฬา อาทิ Nike และ Columbia Sportswear และบริษัทเทคโนโลยีระดับสูง อาทิ Hynix Semiconductor of America, Oregon Scientific และ Tektronix

อ่านบทความ
รู้จัก เมือง Eugene ผ่าน 7 คำศัพท์ คลิกที่นี่

หลักสูตรการศึกษา

ของ Lane Community College

1. หลักสูตร 2+2 University Transfer

Lane Community College เปิดสอนหลักสูตร 2+2 University Transfer ในสาขา Business, Engineering, Art, Journalism และอื่นๆอีกมากมาย การเข้าเรียนที่ Lane Community College แล้วโอนไปเรียนต่อใน University จะทำให้นักเรียนได้รับความใส่ใจจากอาจารย์มากกว่า เนื่องจากอัตราส่วนระหว่างนักเรียนกับอาจารย์ที่น้อยกว่า อีกทั้งนักเรียนจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้กว่า $30,000 หรือ 1 ล้านบาท

โดยทั่วไปแล้ว นักเรียนที่ต้องการเรียนหลักสูตรปริญญาตรีในอเมริกาจะต้องใช้เวลาเรียน 4 ปี หรือมีหน่วยกิตทั้งหมด 180 หน่วย และในการที่จะสำเร็จหลักสูตรปริญญาตรีในอเมริกา นักเรียนจะมี 2 ตัวเลือกคือ :

1. เรียนที่มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย 4 ปีโดยตรง หรือ
2. เรียนที่ Community College 2 ปีและโอนหน่วยกิตไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยโดยที่จะใช้เวลาเรียนเพิ่มอีก 2 ปีเพื่อที่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (นักเรียนอเมริกามากกว่า 50% เลือกทางเลือกนี้)

Lane 22

โดยทั่วไปแล้วการศึกษาใน 2 ปีแรกในอเมริกาทั้งใน Community College และ University มีความคล้ายคลึงกัน คือไม่ว่านักเรียนตั้งใจที่จะเรียนเอกวิชาใด นักเรียนต้องลงเรียนวิชาพื้นฐานให้ครบ 90 หน่วยกิต จากแขนงวิชาต่างๆ รวมถึง General Educational Development, Humanities, Social Science, Natural Science, และ Pre-major course ดังนั้นเมื่อจบการศึกษาจาก College แล้วนักเรียนสามารถโอนไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยได้โดยทันที ซึ่งในระหว่างเรียนจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านวิชาการประจำตัว (Academic Advisor) ที่จะคอยช่วยทำให้แน่ใจว่าวิชาที่นักเรียนลงเรียนนั้นสามารถที่โอนไปยัง มหาวิทยาลัยที่หมายได้

สาขาการเรียนที่ Lane มีให้เลือกเรียน

Lane Programs
ตัวอย่างหนังสือรับรองการโอนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย 4 ปี จาก Lane Community College ตามเงื่อนไขที่กำหนด

หมายเหตุ : จดหมายเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่าง รายละเอียดบางส่วนของบางมหาวิทยาลัยอาจจะถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งนักเรียนจะได้รับอัพเดทหากต้องการ จาก academic advisor ในช่วงที่พูดคุยปรึกษาเรื่องการวางแผนโอนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

ศิษย์เก่าของ Lane โอนไปเรียนต่อที่ไหนกันบ้าง?

• Oregon State University
• University of Washington
• University of California
• Columbia University
• Stanford University
• University of Wisconsin
• Purdue University
• University of Minnesota
• Drexel University
• University of Pittsburgh
• Seattle University
• University of Arizona
• Willamette University
• Texas A&M
• University of Massachusetts
• Arizona State University
• University of Colorado
• University of Texas
• Seattle Pacific University
• University of Oregon
• Colorado State University
• University of San Francisco
• Portland State University
• Montana State University
• Hawaii Pacific University
• San Francisco State University
• Embry-Riddle University
• New York Film Academy
• Oregon Institute of Technology
• University of British Columbia (ประเทศแคนาดา)

หลักสูตรพิเศษ !

2+1 Business Management
(USA+France)

หลักสูตร 2 ปีที่ Lane (USA) + 1 ปี ที่ Rennes School of Business ที่ประเทศฝรั่งเศส ด้าน Management : เพิ่มเติม คลิกที่นี่

Lane Rennes Business

2+1 Graphic Design
(USA+New Zealand)

หลักสูตร 2 ปีที่ Lane (USA) + 1 ปีที่ Otago Polytechnic School of Design ประเทศนิวซีแลนด์ ด้าน Graphic Design : เพิ่มเติม คลิกที่นี่

2+1 Dance or Acting
(USA+UK)

หลักสูตร 2 ปีที่ Lane (USA) + 1 ปีที่ University of Wales Trinity Saint David (UK) ด้านการเต้นหรือการแสดง : เพิ่มเติม คลิกที่นี่

Lane University of Wales Dance Acting

2+2 Tourism
(USA+AUS)

หลักสูตร 2 ปีที่ Lane USA + 2 ปีที่ USC Australia ด้าน Tourism : เพิ่มเติม คลิกที่นี่

Lane USC Tourism Business

2. หลักสูตรภาษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ (IESL)

หลักสูตร International ESL (IESL) ของ Lane ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยนักเรียนจากทั่วโลกได้พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การพูดและหลักไวยากรณ์ นักเรียนจะได้ศึกษากับอาจารย์ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโททางด้าน TESOL หรือเกี่ยวข้อง นอกจากนี้จำนวนนักเรียนต่อห้องนั้นน้อยเพื่อนักเรียนจะได้รับความใส่ใจจาก อาจารย์อย่างทั่วถึง

IESL Program Structure

IESL มีทั้งหมด 5 ระดับ คือ B,C,D,E และ F นักเรียนนานาชาติทั้งหมดจะต้องทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษในช่วงปฐมนิ เทศน์ เพื่อถูกจัดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม สามารถดูรายละเอียดของแต่ละระดับได้ที่นี่ – International ESL Course Description page การจัดการเรียนการสอน IESL แบ่งได้เป็น 2 ช่วง คือ 1) ช่วง 4 ชั่วโมงจากวันจันทร์ถึงศุกร์ และ 2) ช่วงบ่าย 5 ชั่วโมง จากวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี นักเรียนจะใช้เวลาเรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

Transition from IESL to College level

เรียนต่ออเมริกา Lane Community College นักเรียนจะได้รับการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนต่อในระดับวิทยาลัย Lane ต้องการที่จะสนับสนุนนักเรียนในการเข้าเรียนระดับวิทยาลัยในทุกที่อย่างดี ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ TOEFL และ iELTS นั้นไม่บังคับใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดูได้ที่นี่ – IESL transition process page.

ใครเหมาะสำหรับหลักสูตร ESL ของ Lane?

1. นักเรียนที่ต้องการฝึกและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
2. นักเรียนที่ต้องการเข้ารับการศึกษาในระดับวิทยาลัยที่ Lane Community College : เมื่อเรียนจบ ESL ที่ Lane ระดับสุดท้ายแล้ว นักเรียนสามารถเข้าเรียนในระดับวิทยาลัยได้ทันที

Program Guidelines :
ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายเกรดและการเข้าเรียนดูเพิ่มเติมได้ที่นี่ IESL Program Guidelines.

Lane ESL

3. หลักสูตรประกาศนียบัตรเฉพาะทาง

เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในด้านที่สนใจเพื่อประกอบอาชีพทางด้านนั้นๆ เมื่อจบหลักสูตรแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการจบ และมีโอกาสฝึก/ทำงานในอเมริกาได้เป็นเวลา 1 ปี

รายละเอียดหลักสูตรประกาศนียบัตรเฉพาะทาง คลิกที่นี่

ทุนการศึกษา
การสมัครทุนนักเรียนนานาชาติใหม่

ทุนนักเรียนนานาชาติใหม่ของ Lane มี 3 ประเภท ได้แก่ A) ทุนลดหย่อนค่าเล่าเรียน $500 – $3,500 USD B) ทุนลดหย่อน ค่าหอพัก $500 USD และ C) ทุน Diversity ลดหย่อนค่าเล่าเรียน $1,000 USD

 

A. ทุนลดหย่อนค่าเล่าเรียน

รายละเอียดและเงื่อนไข

• สมัครเข้าเรียนที่ Lane Community College กับก้อปันกันแล้ว
• เป็นนักเรียนใหม่ที่ไม่เคยสมัครเข้าเรียนที่ Lane มาก่อน
• เป็นนักเรียนเต็มเวลา (Full-time) ในสถานะของ F-1 นักเรียนนานาชาติ ที่มี I-20 ของ Lane
• ทุนที่จะได้รับมีตั้งแต่ $500 – $3,500 USD
• การพิจารณามอบทุนขึ้นอยู่กับการพิจารณาของวิทยาลัย ทั้งนี้ขอให้เข้าใจว่าจะมีนักเรียนท่าน อื่นสมัครขอทุนด้วย และการสมัครไม่การันตีว่าจะได้รับทุน
• ผู้ได้รับทุนจะต้องทํากิจกรรมชุมชนขั้นต่ํา 25 ชั่วโมง
• ทุนลดหย่อนค่าเรียนจะได้จากการหักจากค่าเทอมของวิทยาลัย โดยจํานวนที่ได้จะถูกแบ่งหัก จากค่าเทอม 3 เทอม

กําหนดการสมัครขอทุน

Fall term admission – June 15
Winter term admission – October 30
Spring term admission – January 15

ผลการสมัครทุนจะประกาศให้ทราบประมาณ 2-4 สัปดาห์หลังจากวันสิ้นสุดการเปิดรับสมัคร ขอทุน

B) ทุนลดหย่อนค่าหอพัก $500 USD

รายละเอียดและเงื่อนไข

• สมัครเข้าเรียนที่ Lane Community College กับก้อปันกันแล้ว
• เป็นนักเรียนใหม่ที่ไม่เคยสมัครเข้าเรียนที่ Lane มาก่อน
• เป็นนักเรียนเต็มเวลา (Full-time) ในสถานะของ F-1 นักเรียนนานาชาติ ที่มี I-20 ของ Lane
• ทุนที่จะได้รับมีตั้งแต่ $500 USD
• ทุนที่จะได้รับ คือ $500 USD โดยจะถูกนำไปหารกับจำนวนเดือนที่ทำสัญญาเช่าและหักออกจากค่าเช่ารายเดือน เช่น เช่า 10 เดือน ค่าเช่าในแต่ละเดือนจะถูกหักออกเดือนละ $50 USD
• ทุนให้กับทุกคนที่สมัคร โดยไม่มีเงื่อนไข

กําหนดการสมัครขอทุน

Fall term admission – June 15
Winter term admission – October 30
Spring term admission – January 15

C) ทุน Diversity ลดหย่อนค่าเล่าเรียน $1,000 USD

รายละเอียดและเงื่อนไข

• ให้โดยอัตโนมัติสำหรับนักเรียนไทยที่เริ่มเรียนที่ Lane Community College และสมัครเรียนกับก้อปันกัน
• แบ่งการลดหย่อนเป็น 3 ส่วน โดยนำไปหักจากค่าเล่าเรียน 3 เทอม
• ได้รับพิเศษเพิ่มเติมจากทุนในข้อที่ 1

หมายเหตุ : สำหรับทุนประเภทที่ต้องการสมัครให้วิทยาลัยพิจารณา ก้อปันกันไม่สามารถการันตีผลลัพธ์ของการขอทุนได้

Lane New Friend

ที่พัก (Housing)

Titan Court—the best place for international students to live in Eugene!

นักเรียนนานาชาติและอเมริกาของ Lane, University of Oregon และ Northwest Christian University พักอาศัยด้วยกัน ณ Titan Court จะมีกิจกรรมประจำสัปดาห์นำโดยนักเรียนที่ทำหน้าที่เป็น Resident Advisor ในการช่วยทำให้นักเรียนได้รู้จักเพื่อนมากขึ้น รู้จักแหล่งอาหาร ท่องเที่ยวและช้อปปิ้ง Titan Court มีเครื่องซักผ้าที่จะ message ถึงนักเรียนเมื่อเสื้อผ้าถูกซักเสร็จเรียบร้อยแล้วอีกด้วย มีรูปแบบอพาร์ทเม้นท์ที่หลากหลายให้ลือก สามารถดูได้ที่นี่ Titan Court.

Lane Titan Court

ค่าใช้จ่าย (Cost)

ค่าเทอมของ Lane Community College นั้นถูกกว่ามหาวิทยาลัย 4 ปีส่วนใหญ่ โดยเฉลี่ยประมาณ 50-70% รายละเอียดมีดังนี้

Lane International Tuition & Fees คลิก

หมายเหตุ:

• ค่าใช้จ่ายของวิทยาลัยรวมถึงที่พัก นักเรียนสามารถชำระถึงวิทยาลัยได้โดยตรงในอัตราปกติ โดยไม่ต้องชำระผ่านก้อปันกัน *สามารถชำระเป็นรายเทอมได้
• การประมาณค่าใช้จ่ายนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตประจำวัน (pocket money) และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าแลกเปลี่ยน
• สำหรับราคาและรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เป็นปัจจุบัน ติดต่อขอรับจากเจ้าหน้าที่ของก้อปันกัน

การสมัครเข้าเรียนที่ Lane (Admission)

• กรอกใบสมัครสำหรับนักเรียนนานาชาติของ Lane
• หนังสือรับรองจากธนาคาร (มียอดบัญชีอย่างต่ำ 700,000 บาท)
• ค่าธรรมเนียมการสมัคร $50 USD
• ใบแสดงผลการเรียนของระดับการศึกษาระสูงสุดที่จบเป็นภาษาอังกฤษ
• ใบรับรองจบมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นภาษาอังกฤษ (ถ้าหากว่าจบแล้ว)
• สำเนา Passport (เฉพาะหน้าที่มีรูปของนักเรียน)

ผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ :

ระดับที่ 1
เข้าเรียน College Bridge (Writing 93) ใช้คะแนน TOEFL 46-60 หรือ IELTS 5.5

ระดับที่ 2
เข้าเรียน College level 1 (Writing 115) ใช้คะแนน TOEFL 61-78 หรือ iELTS 6.0

ระดับที่ 3
เข้าเรียน College level 2 (Writing 121) ใช้คะแนน TOEFL 79+ หรือ IELTS 6.5+

*ทั้งนี้ Lane ไม่บังคับสอบ TOEFL/IELTS สำหรับการเข้ารับการศึกษา นักเรียนทุกคนที่ไม่มีผลสอบวัดระดับภาษา หรือมีคะแนนที่ไม่ถึงเกณฑ์ตามที่กำหนดในด้านบนจะถูกทดสอบความสามารถด้านภาษาเมื่อเดินทางไปถึงยังวิทยาลัย การลงเรียนจะขึ้นอยู่กับผลการสอบวัดความสมารถด้านภาษาอังกฤษ

ตรวจสอบ application deadline ของ Lane คลิก

.

ประสบการณ์นักเรียนไทยใน Lane Community College

[รีวิว] ประสบการณ์การเป็นนักเรียนใหม่ โดย เพ่ยเพ่ย คลิก

[รีวิว] ประสบการณ์การเรียน โดย ฟ้า คลิก

เรียนต่ออเมริกา Lane Community College

Photo Credits : Lane Community College

ขอรับคำปรึกษา

บริการในการสมัคร ประสานงาน

แนะนำในการศึกษาต่อต่างประเทศ และเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ฟรี!

Line : @korpungun โทร 095-909-3960