Edmonds College

เรียนต่ออเมริกา Edmonds College เมือง Lynnwood รัฐ Washington การศึกษาคุณภาพในราคาประหยัด นักศึกษาสามารถศึกษาในระดับอนุปริญญาเปรียบเทียบเท่ากับกับการศึกษาปี 1 และ ปี 2 ของระดับปริญญาตรี เมื่อจบจาก Edmonds แล้วนักศึกษาสามารถโอนไปเรียนต่อยังมหาวิทยาลัยทั่วไปทั้งในและนอกรัฐ Washingtonได้

เรียนต่ออเมริกา Edmonds College

Photo Credits : Edmonds College

Edmonds College

เรียนต่ออเมริกา Edmonds College นักศึกษาสามารถศึกษาในระดับอนุปริญญาเปรียบเทียบเท่ากับกับการศึกษาปี 1 และ ปี 2 ของระดับปริญญาตรี เมื่อจบจาก Edmonds แล้วนักศึกษาสามารถโอนไปเรียนต่อยังมหาวิทยาลัยทั่วไปทั้งในและนอกรัฐ Washingtonได้

การศึกษาคุณภาพในราคาประหยัด …”มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย Berkeley เล็งเห็นถึงคุณภาพที่สูงของนักเรียนจาก Edmonds College เพราะมีจำนวนมากที่โอนมาเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยของเรา”- Linda Larson, ผู้ช่วยผู้อำนวยการระดับสูงในสำนักงานการรับนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีจาก University of California, Berkeley

ทำไม? ควรเรียนต่อ Edmonds College

• มีหลักสูตรการเรียนที่หลากหลาย และมีหลักสูตรพิเศษด้าน Culinary & Hospitality Management ร่วมกับ Les Roches International School of Hotel Management : เรียน 2 ปีในอเมริกา 2 ปีในสวิตเซอร์แลนด์ พร้อมฝึกงาน และแนะนำสำหรับการเรียนต่อด้าน STEM!
• Edmonds มี partner universities ที่รับรองการโอนเข้าเรียนต่อเป็นจำนวนมาก ทำให้โอนไปศึกษาต่อมหาวิทยาลัยได้ง่าย และมีนักเรียนโอนเข้าเรียนต่อ UC Berkeley ได้เป็นจำนวนมาก
• บริการปรึกษาแนะแนวทางการศึกษาสำหรับนักเรียนนานาชาติโดยเฉพาะ
• หอพักภายในแคมปัส และ homestay
• มีหลักสูตร High School Completion สำหรับนักเรียนที่อายุ 16 ปี ยังไม่จบ high school เข้าวิทยาลัยได้เลย (เรียน 2 ปี จบ ได้ทั้งวุฒิม.ปลายและวุฒิอนุปริญญา)
• No TOEFL requirement !

Edmonds infographic

สถานที่ตั้ง

เรียนต่ออเมริกา Edmonds College (EDCC) ตั้งอยู่ในบริเวณเมือง Lynwood ที่มีเส้นทางเดินธรรมชาติ ติดชายฝั่ง มีสนามกอล์ฟ แหล่งช้อปปิ้งและอาหารเย็นจำนวนมากในบริเวณใกล้เคียง Lynwood ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมือง Seattle รัฐ Washington ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของอเมริกาติดคาบมหาสมุทรแปซิฟิก(Pacific Northwest)

ซึ่งเป็นภูมิภาคที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่ามีทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดในประเทศอเมริกา และอยู่ห่างจากเมือง Vancouver ประเทศ Canada ประมาณ 2 ชั่วโมง

EDCC เป็นสถานศึกษาที่ปลอดภัย เงียบสงบในบริเวณเมือง Lynwood อยู่ใกล้หาดและชุมชนย่านที่พักอาศัยของผู้คน สะดวกในการเดินทางไปห้างสรรพสินค้าภายในตัวเมือง Edmonds หรือเข้าถึงธรรมชาติ เช่น ชายหาดและสวนสาธารณะ มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

อีกทั้ง บริเวณเมือง Seattle เป็นถิ่นที่ตั้งของบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลก อาทิเช่น Microsoft, Adobe, Amgen, Boeing, Starbucks, Tully’s, Harborview Medical Center อีกด้วย


View Larger Map

หลักสูตรการศึกษา

1. หลักสูตร 2+2 University Transfer

โดยทั่วไปแล้ว นักเรียนที่ต้องการเรียนหลักสูตรปริญญาตรีในอเมริกา จะต้องใช้เวลาเรียน 4 ปี หรือมีหน่วยกิตทั้งหมด 180 หน่วยกิต

ในการที่จะสำเร็จหลักสูตรปริญญาตรีในอเมริกา นักเรียนจะมี 2 ตัวเลือกคือ :

1. เรียนที่มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย 4 ปีโดยตรง หรือ
2. เรียนที่ Community College 2 ปีและโอนหน่วยกิตไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยโดยที่จะใช้เวลาเรียนเพิ่มอีก 2 ปีเพื่อที่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (นักเรียนอเมริกามากกว่า 50% เลือกทางเลือกนี้)

โดยทั่วไปแล้วการศึกษาใน 2 ปีแรกในอเมริกาทั้งใน Community College และ University มีความคล้ายคลึงกัน คือ ไม่ว่านักศึกษาตั้งใจที่จะเรียนเอกวิชาไหน นักศึกษาจะต้องลงเรียนวิชาพื้น ฐานให้ครบ 90 หน่วยกิต จากแขนงวิชาต่างๆ รวมถึง

• วิชาพื้นฐาน General Educational Development เช่น English หรือ Math
• มนุษยศาสตร์ Humanities เช่น Arts, Communications, Music หรือ Languages
• สังคมศาสตร์ Social Science เช่น Business, History, Economic, Psychology หรือ Politics
• วิทยาศาสตร์ Natural Science เช่น Biology, Chemistry หรือ Physic
• วิชาพื้นฐานของเอกวิชาที่เลือก Pre-major courses เช่น ถ้าหากเรียน Business ต้องลงเรียน Accounting and Business Law เป็นต้น

ดังนั้นเมื่อจบการศึกษาจาก Community College แล้วนักเรียนสามารถโอนไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยได้โดยทันที และนักเรียนจะใช้เรียนเพิ่ม 2 ปีเพื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree)

ในขณะที่ศึกษาอยู่ นักเรียนจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการช่วยทำให้แน่ใจ ว่าวิชาที่นักเรียนลงเรียนนั้นเหมาะสมและตรงความต้องการของนักเรียน รวมถึงการช่วยดูแลการโอนหน่วยกิตเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อเรียนต่อปริญญาตรี

หลักสูตร 2+2 University Transfer ที่ Edmonds CC

จะช่วยเตรียมนักเรียนสำหรับศึกษาต่อระดับปริญญาในสาขาการเรียนที่หลากหลาย

สาขาการเรียนรู้ที่ Edmonds มีให้เลือกเรียน 

ตัวอย่างหนังสือรับรองการโอนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย 4 ปี จาก Edmonds College ตามเงื่อนไขที่กำหนด

หมายเหตุ : จดหมายเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่าง รายละเอียดบางส่วนของบางมหาวิทยาลัยอาจจะถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งนักเรียนจะได้รับอัพเดทหากต้องการ จาก academic advisor ในช่วงที่พูดคุยปรึกษาเรื่องการวางแผนโอนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

ศิษย์เก่าของ Edmonds CC โอนไปเรียนต่อที่ไหนกันบ้าง?

University of Washington • Cornell University • Purdue University • University of California, Berkeley • Michigan State University • University of Indiana • University of Southern California • Seattle University • University of Texas • San Francisco State University • University of Wisconsin • Georgia Institute of Technology • Ohio State University • Central Washington University  • Pennsylvania State University

ดูเพิ่มเติมได้ คลิกที่นี่

Edmonds University Transfer

*นักเรียนของ Edmonds สามารถจะเรียนอยู่ที่แคมปัสของ Edmonds ตั้งแต่ปี 1-4 ได้ เพราะว่าในแคมปัสของ Edmonds CC มีสาขาของ Central Washington University ที่เปิดสอนในสาขา Accounting, Business Administration, Information Technology and Administration Management, Law and Justice, Social Sciences, and Master’s degree in Accounting ตั้งอยู่ด้วย

2. หลักสูตรมัธยมศึกษาควบคู่ (High School Completion)

ถ้าหากว่านักเรียนมีอายุ 16 ปี หรือมากกว่า นักเรียนสามารถที่จะเข้าหลักสูตร High School Completion เพื่อที่จะเรียนในระดับมัธยม และปริญญาควบคู่กันไป เนื่องจากวิชาส่วนใหญ่ที่นักเรียนจะต้องลงเรียนในหลักสูตรนี้ สามารถที่จะใช้สำหรับการจบหลักสูตรอนุปริญญาและปริญญาตรีได้ด้วย นักเรียนจึงสามารถเรียนและสำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา (2 ปีแรกของระดับปริญญาตรี) และมัธยมศึกษาได้ภายใน 2 ปี เมื่อจบการศึกษาในหลักสูตรนี้นักเรียนจะได้รับวุฒิการศึกษาของวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองโดยรัฐบาลชของรัฐวอชิงตัน

Edmonds เริ่มโปรแกรมนี้ตั้งแต่ปี 1993 ตั้งแต่นั้นมา มีนักเรียนกว่า 500 คนที่ได้รับทั้งประกาศนียบัตรในระดับ High school และ Associate degree เมื่อจบการศึกษาจากทีนี่ Edmonds เชื่อว่าสถาบันของเขามีประสบการณ์มากที่สุดสำหรับ High School Completion program

ตัวอย่างวุฒิ

3. หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ (English as a Second Language Program)

สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษ หรือต้องการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับวิทยาลัย สามารถเข้าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ESL) ของ Edmonds ได้ หลักสูตร ESL จะช่วยเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน เพื่อการศึกษาระดับ College นักเรียนจะเรียนประมาณวันละ 4 ชั่วโมง โดยเนื้อหาการเรียนจะครอบคลุม Reading, Grammar, Writing, Speaking, Listening, Pronunciation และ Listening

เกี่ยวกับหลักสูตร Intensive ESL
เป้าหมายของหลักสูตรนี้คือการช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ต้องการในสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้เชิงบวก

รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร
• มีนักเรียนกว่า 250 คนจาก 20 ประเทศ
• จำนวนนักเรียน 15 คนต่อห้อง
• 5 ระดับจากเริ่มเต้นสู่หลักสูตรชั้นสูง
• มี computer lab สำหรับหลักสูตร ESL
• อาจารย์สอนเฉพาะด้าน ESL ที่มีคุณภาพและประสบการณ์สูง
• Intensive Study คือ การเรียนภาษาอังกฤษในห้องเรียนภาษาอังกฤษ มีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทำการบ้านอย่างสม่ำเสมอ และมีบททดสอบมากมายเพื่อทดสอบการพัฒนา

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิชาเรียนในแต่ละระดับของหลักสูตร Intensive ESL ได้ที่นี่

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร?

1. นักเรียนที่ต้องการฝึกและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
2. นักเรียนที่ต้องการเข้ารับการศึกษาในระดับวิทยาลัยที่ Edmonds College : เมื่อเรียนจบ ESL ที่ Edmonds ในระดับสุดท้ายแล้ว นักเรียนสามารถเข้าเรียนในระดับวิทยาลัยได้ทันที

4. หลักสูตรประกาศนียบัตรเฉพาะทาง

เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในด้านที่สนใจเพื่อประกอบอาชีพทางด้านนั้นๆ เมื่อจบหลักสูตรแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการจบ และมีโอกาสฝึกทำงานในอเมริกาได้เป็นเวลา 1 ปี

รายละเอียดหลักสูตรประกาศนียบัตรเฉพาะทาง คลิกที่นี่

NEW!! STEM & Nursing Building

วิทยาลัย Edmonds ได้เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนแห่งใหม่ STEM & Nursing Building ตั้งแต่เทอม Fall ปี 2018

อาคารเรียนแห่งใหม่นี้จะมีพื้นที่เกือบ 70,000 ตารางฟุต! ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของอาคาร Mountlake Terrace Hall ประกอบด้วยห้องเรียนของสาขาวิชา health, nursing, physics, chemistry, engineering, math รวมถึงห้องปฏิบัติการ และสำนักงาน

Edmonds นั้นเป็นวิทยาลัยที่มีบทบาทสำคัญในการให้ความรู้ และการฝึกอบรมสำหรับนักศึกษาในสายวิชา Science, Technology, Engineering, Mathematics หรือ STEM ที่กำลังเป็นสายงานที่มาแรง และมีความต้องการเป็นอย่างมากใน Snohomish County รัฐ Washington

STEM & Nursing Building จะมีส่วนช่วยให้วิทยาลัยสามารถดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตร STEM คุณภาพสูง ที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ให้กับนักศึกษาจากนานาประเทศ (เริ่มเปิดทำการตั้งแต่เทอม Fall 2020 เป็นต้นไป)

ตัวเลือกที่พักอาศัย (Housing)

1. หอพักใน (Residence)

A) หอพักใน Triton Court

 

Triton Court ประกอบด้วย

• ห้องพักแบบ 1 / 2 / 3 เตียงนอน
• เครื่องซักผ้าและเครื่องอบแห้งทุกชั้น
• พื้นที่สำหรับเรียนทุกชั้น
• ยูนิตประกอบด้วย ห้องครัวและห้องนั่งเล่น พร้อม furniture
• ADA Accessible (ห้องพักที่เข้าถึงได้สำหรับ ADA : American Disability Act จำนวน 1 ยูนิตเต็มและ 4 ยูนิตย่อย)
• พื้นที่รวมส่วนกลางในชั้น 2
• Resident Assistants คอยดูแลและให้คำปรึกษา
• Limited wireless internet
• หอพักปราศจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สารเสพติดและกัญชา

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยว Triton Court คลิก

B) หอพักใน Rainier Place

นักเรียนของ Edmonds สามารถที่จะพักอยู่ในหอพักสูง 4 ชั้นของวิทยาลัยชื่อ Rainier Place สำหรับนักเรียน 180 คน อายุ 17 ปี+ หอพักนี้ตั้งอยู่ในบริเวณแคมปัสหลัก โดยที่จะอาศัยอยู่รวมกับนักเรียน Americans และนักเรียนนานาชาติ แต่ละห้องจะมีส่วนประกอบดังนี้

ชมบรรยากาศ Rainier Place แบบ 360 องศา คลิก

Edmonds Rainier-Place-360

Credit. eyespy360

Edmonds Rainier-Place

Rainier Place ประกอบด้วย

• ห้องพักแบบ 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ รวมห้องครัวและห้องนั่งเล่น พร้อม furniture จำนวน 37 ยูนิต
• ห้องพักแบบ 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ รวมห้องครัวและห้องนั่งเล่น พร้อม furniture จำนวน 9 ยูนิต
• ห้องพัก studio สำหรับผู้พักคนเดียว จำนวน 9 ยูนิต
• ADA Accessible (ห้องพักที่เข้าถึงได้สำหรับ ADA : American Disability Act จำนวน 1 ยูนิตเต็มและ 4 ยูนิตย่อย)
• พื้นที่รวมส่วนกลางในชั้น 3
• Limited Wireless Internet, phone, TV connection
• เครื่องซักผ้าและเครื่องอบแห้ง
• Resident Assistants คอยดูแลและให้คำปรึกษา
• หอพักปราศจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สารเสพติดและกัญชา

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยว Rainier Place คลิก

Edmonds Homestay-Students

2. พักอาศัยกับครอบครัวในชุมชน (Homestay)

 

ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1980 เป็นต้นมา ครอบครัวได้ต้อนรับนักเรียนนานาชาติสู่ชุมชนของพวกเขา ครอบครัวพร้อมต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ครอบครัวของเขาในฐานะส่วนหนึ่งของ ครอบครัวหรือผู้ร่วมพักอาศัย Homestay : สร้างสายสัมพันธ์กับผู้คนและเพื่อนใหม่ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ทานอาหารร่วมกันกับครอบครัว ได้เรียนรู้ที่ใช้ชีวิตกับครอบครัวในชุมชน และที่สำคัญมีคนคอยช่วยเหลือในการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรม American

 

ความคาดหวังต่อนักเรียน
เข้าร่วมใน homestay program อย่างน้อย 1 เทอม
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับ host family เราจะพยายามแก้ไขปีญหากับ host family ก่อน และหากจำเป็น วิทยาลัยจะเปลี่ยน host family ให้ใหม่
นักเรียนจะต้องเคารพและปฏิบัติตาม guideline ของโฮสต์แฟมมิลี่
นักเรียนจะไม่ทำสิ่งใดๆที่ผิดต่อกฎหมายในช่วงที่พักอาศัยอยู่กับโฮสต์แฟมมิลี่
แจ้งโฮสต์แฟมมิลี่และแผนก housing ของวิทยาลัยให้ทราบ 20 วันล่วงหน้าก่อนที่จะย้ายออกจากบ้าน
ชำระค่าที่พักกับวิทยาลัยเป็นรายเทอม 1 เดือนล่วงหน้าก่อนเทอมถัดไปจะเริ่มต้น (สำหรับเทอมแรกชำระในช่วงสัปดาห์แรกที่ไปถึง)

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ homestay คลิก

ค่าใช้จ่าย (Cost)

ค่าเทอมของ Edmonds นั้นถูกกว่ามหาวิทยาลัย 4 ปี ส่วนใหญ่ โดยเฉลี่ยประมาณ 50-70% รายละเอียดมีดังนี้

คิดจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 USD = 32 THB

หมายเหตุ: การประมาณค่าใช้จ่ายด้านบน ยังไม่รวมค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตประจำวัน (pocket money) และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าอัตราแลกเปลี่ยน

Edmonds Homestay-Costs-2019-2020

คิดจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 USD = 32 THB

หมายเหตุ:

ค่าใช้จ่ายของวิทยาลัยรวมถึงที่พัก นักเรียนสามารถชำระถึงวิทยาลัยได้โดยตรงในอัตราปกติ โดยไม่ต้องชำระผ่านก้อปันกัน *สามารถชำระเป็นรายเทอมได้
ค่าใช้จ่าย ค่าเล่าเรียน และค่าที่พักอาศัยด้านบน เป็นเพียงค่าใช้จ่ายโดยประมาณ สำหรับราคาและรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เป็นปัจจุบัน ติดต่อขอรับจากเจ้าหน้าที่ของก้อปันกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม Edmonds Fees : คลิกที่นี่

ทุนการศึกษา

การสมัครทุนนักเรียนนานาชาติใหม่

ทุนลดหย่อนค่าเล่าเรียน 3 ประเภท

New Student College or High School Scholarship ($1,000) : สําหรับนักเรียนใหม่ที่สมัครเข้า เรียนและได้ I-20 สําหรับการเรียนระดับวิทยาลัยหรือ High School โดยมี GPA ของระดับชั้นการศึกษาสูงสุดที่ไม่ต่ำกว่า 3.3
> การสมัครจะต้องใช้ใบแสดงผลการเรียนของชั้นการศึกษาล่าสุดเป็นภาษาอังกฤษ

Intensive ESL to College or High School Scholarship ($300) : สําหรับนักเรียนที่สําเร็จ ESL ระดับ 5 และกําลังเตรียมเข้าศึกษาในระดับวิทยาลัยหรือ High School โดยมีผลการเรียนภาษาไม่ต่ำกว่า 3.5
> การสมัครจะต้องใช้ใบแสดงผลการเรียน ESL และสําเนาหลักฐานการลงทะเบียนเรียนที่ระบุว่าผู้สมัครลงเรียนไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต

College or High School Merit Scholarship ($300) : ทุนสําหรับนักเรียนที่ปัจจุบันกําลังศึกษาในระดับวิทยาลัยหรือ High School ของวิทยาลัย โดยมี GPA เทอมล่าสุดไม่ต่ำกว่า 3.5
> การสมัครจะต้องใช้ใบแสดงผลการเรียน ESL และสําเนาหลักฐานการลงทะเบียนเรียนที่ระบุว่าผู้สมัครลงเรียนไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต

รายละเอียดและเงื่อนไข
สมัครเข้าเรียนที่ Edmonds College กับก้อปันกันแล้ว
การสมัครเป็นระบบ first-come-first-serve หมายความว่า หากสมัครก่อนจะมีโอกาสได้ทุนสูงกว่า ดังนั้นเราขอแนะนําให้สมัครให้เร็วที่สุดเท่าที่ทําได้ เมื่อวิทยาลัยประกาศเปิดรับสมัครขอทุน
เป็นนักเรียนเต็มเวลา (Full-time) ในสถานะของ F-1 นักเรียนนานาชาติ ที่มี I-20 ของ Edmonds
ทุนลดหย่อนค่าเรียนจะได้จากการหักจากค่าเทอมของวิทยาลัยในเทอมถัดไป
นักเรียนที่ศึกษาอยู่ที่ Edmonds เทอมสุดท้าย ไม่สามารถสมัครขอทุนได้
นักเรียนที่ได้เคยได้รับทุน ISS Scholarship ในเทอมก่อนหน้า ไม่สามารถสมัครขอทุนในเทอมถัดไปได้
เอกสารจะต้องถูกส่งเพื่อทําเรื่องสมัครภายในเวลา 5.00 P.M. ของวันที่กําหนดในการสมัครขอทุน
สำหรับทุนประเภทที่ต้องการสมัครให้วิทยาลัยพิจารณา ก้อปันกันไม่สามารถการันตีผลลัพธ์ของการขอทุนได้

ขั้นตอนและกําหนดการสมัครดูได้ที่
http://www.edcc.edu/International/scholarships.html

ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษาของ Edmonds โดยละเอียด – Link

การสมัครเข้าเรียนที่ Edmonds

• กรอกใบสมัครของ Edmonds
• หนังสือรับรองจากธนาคาร (มียอดบัญชีอย่างต่ำ 8 แสนบาท)
• ค่าธรรมเนียมการสมัคร $50 USD
• ค่าธรรมเนียมการส่งพัสดุแบบ Express Mail $35 USD (ไม่บังคับ)
• สำเนา Passport (เฉพาะหน้าที่มีรูปของนักเรียน)
• ใบแสดงผลการเรียนของระดับการศึกษาระสูงสุดที่จบเป็นภาษาอังกฤษ
• ใบรับรองจบมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นภาษาอังกฤษ (ถ้าหากว่าจบแล้ว)
• กรอกใบสมัครสำหรับที่พักอาศัย (หากต้องการ)

Edmonds ไม่บังคับสอบ TOEFL/IELTS

ในกรณีที่นักเรียนไม่มีคะแนน TOEFL/IELTS นักเรียนจะต้องสอบวัดประเมินความสามารถทางภาษาเมื่อถึงวิทยาลัย โดยนักเรียนจะถูกจัดให้เริ่มเรียนในระดับหรือวิชาที่เหมาะสม ความเหมาะสมระหว่างความสามารถทางภาษาและวิชาที่ลงเรียนนี้สำคัญมาก เพราะว่ามันจะช่วยให้นักเรียนเรียนได้ดี ซึ่งสำคัญมากต่อโอกาสของนักเรียนในการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยที่มีการแข่งขันในการสมัครเข้าเรียนสูง

สำหรับนักเรียนที่ต้องการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ เพื่อประเมินระดับภาษาสำหรับการลงทะเบียนเรียน Edmonds College จะแบ่งคะแนนออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้

1) สำหรับเข้าเรียนเก็บหน่วยกิตเต็มเวลา
TOEFL IBT ใช้ 72 (Writing 21+) หรือ
IELTS ใช้ 6.0 (คะแนนแต่ละส่วนต้องไม่ต่ำกว่า 5.5)

2) สำหรับการข้ามระดับ ESL เพื่อเรียนเก็บหน่วยกิตพร้อมกับการเรียนปรับภาษา (EAP)
TOEFL IBT ใช้ 54
IELTS ใช้ 5.0

*รายละเอียดการใช้ผลสอบภาษาและคณิตของ Edmonds คลิกที่นี่
*ตรวจสอบ application deadline ของ Edmonds คลิกที่นี่

ประสบการณ์นักเรียนไทย
เรียนต่ออเมริกา Edmonds College

[รีวิว] ประสบการณ์ไปใช้ชีวิตและเรียนที่อเมริกา โดย พีพี

[รีวิว] ความแตกต่างด้านการเรียนภาษาในอเมริกาและไทย โดย โบนัส

[รีวิว] ประสบการณ์จาก Edmonds College สู่ Indiana University โดย แปม

[รีวิว] จาก Edmonds College สู่ Johns Hopkins University โดย Porsche

[รีวิว] ประสบการณ์การเรียนที่ Edmonds College แถมยังได้ทำงานที่ฝัน โดย ซาซ่า

[สัมภาษณ์] พลอย เรียน High School Completion
ที่ Edmonds College และ Gap Year

เรียนต่ออเมริกา Edmonds College

Photo Credits : Scott Eklund /Red Box Pictures , Edmonds College

ขอรับคำปรึกษา

บริการในการสมัคร ประสานงาน

แนะนำในการศึกษาต่อต่างประเทศ และเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ฟรี!

Line : @korpungun โทร 095-909-3960