Edmonds College

เรียนต่ออเมริกา Edmonds College เมือง Lynnwood รัฐ Washington วิทยาลัยแรกที่เปิดหลักสูตร High School Completion มีบริการครบวงจร มีหอพักและโฮสต์สำหรับนักเรียนต่างชาติ นักศึกษาสามารถเรียนปี 1 และ ปี 2 ของระดับปริญญาตรี เมื่อจบจาก Edmonds แล้วนักศึกษาสามารถโอนไปเรียนต่อยังมหาวิทยาลัยทั่วไปทั้งในและนอกรัฐ Washington ได้ 100%

เรียนต่ออเมริกา Edmonds College

All Credits : Edmonds College

Edmonds College

เรียนต่ออเมริกา Edmonds College ก่อตั้งขึ้นในปี 1967 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (Public College) ตั้งอยู่ที่เมือง Lynnwood รัฐ Washington นักศึกษาสามารถศึกษาในระดับอนุปริญญาเปรียบเทียบเท่ากับกับการศึกษาปี 1 และ ปี 2 ของระดับปริญญาตรี เมื่อจบจาก Edmonds แล้วนักศึกษาสามารถโอนไปเรียนต่อยังมหาวิทยาลัยทั่วไปทั้งในและนอกรัฐ Washingtonได้

วีดีโอบรรยากาศ Edmonds College

รับชม presentation นำเสนอสถาบัน

รับชมผ่าน YouTube คลิก

ภาพรวมและจุดเด่น

• มีหลักสูตรการเรียนที่หลากหลาย และมีหลักสูตรพิเศษด้าน Culinary & Hospitality Management ร่วมกับ Les Roches International School of Hotel Management : เรียน 2 ปีในอเมริกา 2 ปีในสวิตเซอร์แลนด์ พร้อมฝึกงาน และแนะนำสำหรับการเรียนต่อด้าน STEM!
• Edmonds มี partner universities ที่รับรองการโอนเข้าเรียนต่อเป็นจำนวนมาก ทำให้โอนไปศึกษาต่อมหาวิทยาลัยได้ง่าย และมีนักเรียนโอนเข้าเรียนต่อ UC Berkeley ได้เป็นจำนวนมาก
• บริการปรึกษาแนะแนวทางการศึกษาสำหรับนักเรียนนานาชาติโดยเฉพาะ
• หอพักภายในแคมปัส และ homestay
• มีหลักสูตร High School Completion สำหรับนักเรียนที่อายุ 16 ปี ยังไม่จบ high school เข้าวิทยาลัยได้เลย (เรียน 2 ปี จบ ได้ทั้งวุฒิม.ปลายและวุฒิอนุปริญญา)

รับชมวีดีโอแนะนำสถาบัน Credit : Edmonds College

สถานที่ตั้ง

เรียนต่ออเมริกา Edmonds College ตั้งอยู่ในบริเวณเมือง Lynwood ที่มีเส้นทางเดินธรรมชาติ ติดชายฝั่ง มีสนามกอล์ฟ แหล่งช้อปปิ้งและอาหารเย็นจำนวนมากในบริเวณใกล้เคียง Lynwood ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมือง Seattle รัฐ Washington ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของอเมริกาติดคาบมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งเป็นภูมิภาคที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่ามีทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดในประเทศอเมริกา และอยู่ห่างจากเมือง Vancouver ประเทศ Canada ประมาณ 2 ชั่วโมง มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้ง บริเวณเมือง Seattle เป็นถิ่นที่ตั้งของบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลก อาทิเช่น Microsoft, Adobe, Amgen, Boeing, Starbucks, Tully’s, Harborview Medical Center อีกด้วย

หลักสูตร

1. หลักสูตร 2+2 University Transfer

โดยทั่วไปแล้ว นักเรียนที่ต้องการเรียนหลักสูตรปริญญาตรีในอเมริกา จะต้องใช้เวลาเรียน 4 ปี หรือมีหน่วยกิตทั้งหมด 180 หน่วยกิต

ในการที่จะสำเร็จหลักสูตรปริญญาตรีในอเมริกา นักเรียนจะมี 2 ตัวเลือกคือ :

1. เรียนที่มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย 4 ปีโดยตรง หรือ
2. เรียนที่ Community College 2 ปีและโอนหน่วยกิตไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยโดยที่จะใช้เวลาเรียนเพิ่มอีก 2 ปีเพื่อที่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (นักเรียนอเมริกามากกว่า 50% เลือกทางเลือกนี้)

โดยทั่วไปแล้วการศึกษาใน 2 ปีแรกในอเมริกาทั้งใน Community College และ University มีความคล้ายคลึงกัน คือ ไม่ว่านักศึกษาตั้งใจที่จะเรียนเอกวิชาไหน นักศึกษาจะต้องลงเรียนวิชาพื้น ฐานให้ครบ 90 หน่วยกิต จากแขนงวิชาต่างๆ รวมถึง

• วิชาพื้นฐาน General Educational Development เช่น English หรือ Math
• มนุษยศาสตร์ Humanities เช่น Arts, Communications, Music หรือ Languages
• สังคมศาสตร์ Social Science เช่น Business, History, Economic, Psychology หรือ Politics
• วิทยาศาสตร์ Natural Science เช่น Biology, Chemistry หรือ Physic
• วิชาพื้นฐานของเอกวิชาที่เลือก Pre-major courses เช่น ถ้าหากเรียน Business ต้องลงเรียน Accounting and Business Law เป็นต้น

ดังนั้นเมื่อจบการศึกษาจาก Community College แล้วนักเรียนสามารถโอนไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยได้โดยทันที และนักเรียนจะใช้เรียนเพิ่ม 2 ปีเพื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree)

ในขณะที่ศึกษาอยู่ นักเรียนจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการช่วยทำให้แน่ใจ ว่าวิชาที่นักเรียนลงเรียนนั้นเหมาะสมและตรงความต้องการของนักเรียน รวมถึงการช่วยดูแลการโอนหน่วยกิตเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อเรียนต่อปริญญาตรี

หลักสูตร 2+2 University Transfer ที่ Edmonds

จะช่วยเตรียมนักเรียนสำหรับศึกษาต่อระดับปริญญาในสาขาการเรียนที่หลากหลาย

ศิษย์เก่าของ Edmonds College โอนไปเรียนต่อที่ไหนกันบ้าง?

University of Washington • Cornell University • Purdue University • University of California, Berkeley • Michigan State University • University of Indiana • University of Southern California • Seattle University • University of Texas • San Francisco State University • University of Wisconsin • Georgia Institute of Technology • Ohio State University • Central Washington University • Pennsylvania State University – ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

Edmonds University Transfer

ตัวอย่างหนังสือรับรองการโอนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย 4 ปี จาก Edmonds College ตามเงื่อนไขที่กำหนด คลิกที่นี่

หมายเหตุ : หนังสือรับรองดังกล่าวเป็นเพียงตัวอย่าง รายละเอียดบางส่วนของบางมหาวิทยาลัยอาจจะถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งนักเรียนจะได้รับอัพเดทหากต้องการ จาก academic advisor ในช่วงที่พูดคุยปรึกษาเรื่องการวางแผนโอนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

2. หลักสูตรมัธยมศึกษาควบคู่ (High school completion)

ถ้าหากว่านักเรียนมีอายุ 16 ปี หรือมากกว่า นักเรียนสามารถที่จะเข้าหลักสูตร High School Completion เพื่อที่จะเรียนในระดับมัธยม และปริญญาควบคู่กันไป เนื่องจากวิชาส่วนใหญ่ที่นักเรียนจะต้องลงเรียนในหลักสูตรนี้ สามารถที่จะใช้สำหรับการจบหลักสูตรอนุปริญญาและปริญญาตรีได้ด้วย นักเรียนจึงสามารถเรียนและสำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา (2 ปีแรกของระดับปริญญาตรี) และมัธยมศึกษาได้ภายใน 2 ปี เมื่อจบการศึกษาในหลักสูตรนี้นักเรียนจะได้รับวุฒิการศึกษาของวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองโดยรัฐบาลชของรัฐวอชิงตัน

Edmonds เริ่มโปรแกรมนี้ตั้งแต่ปี 1993 ตั้งแต่นั้นมา มีนักเรียนกว่า 500 คนที่ได้รับทั้งประกาศนียบัตรในระดับ High school และ Associate degree เมื่อจบการศึกษาจากทีนี่ Edmonds เชื่อว่าสถาบันของเขามีประสบการณ์มากที่สุดสำหรับ High School Completion program

ตัวอย่างวุฒิ

3. หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ (English as a Second Language Program)

สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษ หรือต้องการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับวิทยาลัย สามารถเข้าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ESL) ของ Edmonds ได้ หลักสูตร ESL จะช่วยเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน เพื่อการศึกษาระดับ College นักเรียนจะเรียนประมาณวันละ 4 ชั่วโมง โดยเนื้อหาการเรียนจะครอบคลุม Reading, Grammar, Writing, Speaking, Listening, Pronunciation และ Listening

เกี่ยวกับหลักสูตร Intensive ESL
เป้าหมายของหลักสูตรนี้คือการช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ต้องการในสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้เชิงบวก

รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร
• มีนักเรียนกว่า 250 คนจาก 20 ประเทศ
• จำนวนนักเรียน 15 คนต่อห้อง
• 5 ระดับจากเริ่มเต้นสู่หลักสูตรชั้นสูง
• มี computer lab สำหรับหลักสูตร ESL
• อาจารย์สอนเฉพาะด้าน ESL ที่มีคุณภาพและประสบการณ์สูง
• Intensive Study คือ การเรียนภาษาอังกฤษในห้องเรียนภาษาอังกฤษ มีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทำการบ้านอย่างสม่ำเสมอ และมีบททดสอบมากมายเพื่อทดสอบการพัฒนา

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิชาเรียนในแต่ละระดับของหลักสูตร Intensive ESL ได้ที่นี่

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร?

1. นักเรียนที่ต้องการฝึกและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
2. นักเรียนที่ต้องการเข้ารับการศึกษาในระดับวิทยาลัยที่ Edmonds College : เมื่อเรียนจบ ESL ที่ Edmonds ในระดับสุดท้ายแล้ว นักเรียนสามารถเข้าเรียนในระดับวิทยาลัยได้ทันที

4. หลักสูตรประกาศนียบัตรเฉพาะทาง

เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในด้านที่สนใจเพื่อประกอบอาชีพทางด้านนั้นๆ เมื่อจบหลักสูตรแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการจบ และมีโอกาสฝึกทำงานในอเมริกาได้เป็นเวลา 1 ปี

รายละเอียดหลักสูตรประกาศนียบัตรเฉพาะทาง คลิกที่นี่

NEW!! STEM & Nursing Building

วิทยาลัย Edmonds ได้เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนแห่งใหม่ STEM & Nursing Building ตั้งแต่เทอม Fall ปี 2018

อาคารเรียนแห่งใหม่นี้จะมีพื้นที่เกือบ 70,000 ตารางฟุต! ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของอาคาร Mountlake Terrace Hall ประกอบด้วยห้องเรียนของสาขาวิชา health, nursing, physics, chemistry, engineering, math รวมถึงห้องปฏิบัติการ และสำนักงาน

Edmonds นั้นเป็นวิทยาลัยที่มีบทบาทสำคัญในการให้ความรู้ และการฝึกอบรมสำหรับนักศึกษาในสายวิชา Science, Technology, Engineering, Mathematics หรือ STEM ที่กำลังเป็นสายงานที่มาแรง และมีความต้องการเป็นอย่างมากใน Snohomish County รัฐ Washington

STEM & Nursing Building จะมีส่วนช่วยให้วิทยาลัยสามารถดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตร STEM คุณภาพสูง ที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ให้กับนักศึกษาจากนานาประเทศ (เริ่มเปิดทำการตั้งแต่เทอม Fall 2020 เป็นต้นไป)

ที่พักอาศัย

1. หอพักใน

A) หอพักใน Triton Court

ประกอบด้วย
• ห้องพักแบบ 1 / 2 / 3 เตียงนอน
• เครื่องซักผ้าและเครื่องอบแห้งทุกชั้น
• พื้นที่สำหรับเรียนทุกชั้น
• ยูนิตประกอบด้วย ห้องครัวและห้องนั่งเล่น พร้อม furniture
• ADA Accessible (ห้องพักที่เข้าถึงได้สำหรับ ADA : American Disability Act จำนวน 1 ยูนิตเต็มและ 4 ยูนิตย่อย)
• พื้นที่รวมส่วนกลางในชั้น 2
• Resident Assistants คอยดูแลและให้คำปรึกษา
• Limited wireless internet
• หอพักปราศจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สารเสพติดและกัญชา

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Triton Court คลิก

B) หอพักใน Rainier Place

นักเรียนของ Edmonds สามารถที่จะพักอยู่ในหอพักสูง 4 ชั้นของวิทยาลัยชื่อ Rainier Place สำหรับนักเรียน 180 คน อายุ 17 ปี+ หอพักนี้ตั้งอยู่ในบริเวณแคมปัสหลัก โดยที่จะอาศัยอยู่รวมกับนักเรียน Americans และนักเรียนนานาชาติ

ประกอบด้วย
• ห้องพักแบบ 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ รวมห้องครัวและห้องนั่งเล่น พร้อม furniture จำนวน 37 ยูนิต
• ห้องพักแบบ 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ รวมห้องครัวและห้องนั่งเล่น พร้อม furniture จำนวน 9 ยูนิต
• ห้องพัก studio สำหรับผู้พักคนเดียว จำนวน 9 ยูนิต
• ADA Accessible (ห้องพักที่เข้าถึงได้สำหรับ ADA : American Disability Act จำนวน 1 ยูนิตเต็มและ 4 ยูนิตย่อย)
• พื้นที่รวมส่วนกลางในชั้น 3
• Limited Wireless Internet, phone, TV connection
• เครื่องซักผ้าและเครื่องอบแห้ง
• Resident Assistants คอยดูแลและให้คำปรึกษา
• หอพักปราศจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สารเสพติดและกัญชา

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Rainier Place คลิก

2. พักอาศัยกับครอบครัวในชุมชน (Homestay)

ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1980 เป็นต้นมา ครอบครัวได้ต้อนรับนักเรียนนานาชาติสู่ชุมชนของพวกเขา ครอบครัวพร้อมต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ครอบครัวของเขาในฐานะส่วนหนึ่งของ ครอบครัวหรือผู้ร่วมพักอาศัย Homestay : สร้างสายสัมพันธ์กับผู้คนและเพื่อนใหม่ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ทานอาหารร่วมกันกับครอบครัว ได้เรียนรู้ที่ใช้ชีวิตกับครอบครัวในชุมชน และที่สำคัญมีคนคอยช่วยเหลือในการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรม American

ความคาดหวังต่อนักเรียน
• เข้าร่วมใน homestay program อย่างน้อย 1 เทอม
• ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับ host family เราจะพยายามแก้ไขปีญหากับ host family ก่อน และหากจำเป็น วิทยาลัยจะเปลี่ยน host family ให้ใหม่
• นักเรียนจะต้องเคารพและปฏิบัติตาม guideline ของโฮสต์แฟมมิลี่
• นักเรียนจะไม่ทำสิ่งใดๆที่ผิดต่อกฎหมายในช่วงที่พักอาศัยอยู่กับโฮสต์แฟมมิลี่
• แจ้งโฮสต์แฟมมิลี่และแผนก housing ของวิทยาลัยให้ทราบ 20 วันล่วงหน้าก่อนที่จะย้ายออกจากบ้าน
• ชำระค่าที่พักกับวิทยาลัยเป็นรายเทอม 1 เดือนล่วงหน้าก่อนเทอมถัดไปจะเริ่มต้น (สำหรับเทอมแรกชำระในช่วงสัปดาห์แรกที่ไปถึง)

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ homestay คลิก

ค่าใช้จ่ายและทุนการศึกษา

ค่าเทอมของ Edmonds นั้นถูกกว่ามหาวิทยาลัย 4 ปี ส่วนใหญ่ โดยเฉลี่ยประมาณ 50-70% รายละเอียดมีดังนี้

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายโดยประมาณสำหรับ 1 ปีการศึกษา

*ชำระเป็นรายเทอม
1 ปีการศึกษา = 3 เทอม (9 เดือน)

หมายเหตุ

• อัตราแลกเปลี่ยนในตารางประมาณค่าใช้จ่าย คือ 1 USD = 33 THB
• ค่าใช้จ่ายของวิทยาลัยรวมถึงที่พัก นักเรียนสามารถชำระถึงวิทยาลัยได้โดยตรงในอัตราปกติ โดยไม่ต้องชำระผ่านก้อปันกัน *สามารถชำระเป็นรายเทอมได้
• การประมาณค่าใช้จ่ายนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตประจำวัน (pocket money) และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าแลกเปลี่ยน
• สำหรับราคาและรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เป็นปัจจุบัน ติดต่อขอรับจากเจ้าหน้าที่ของก้อปันกัน

ทุนการศึกษา

• New Student College or High School Scholarship : $1,000

สําหรับนักเรียนใหม่ที่สมัครเข้าเรียน และได้ I-20 สําหรับการเรียนระดับวิทยาลัยหรือ High School โดยมี GPA ของระดับชั้นการศึกษาสูงสุดที่ไม่ต่ำกว่า 3.3
> การสมัครจะต้องใช้ใบแสดงผลการเรียนของชั้นการศึกษาล่าสุดเป็นภาษาอังกฤษ

• College or High School Merit Scholarship : $300

ทุนสําหรับนักเรียนที่ปัจจุบันกําลังศึกษาในระดับวิทยาลัยหรือ High School ของวิทยาลัย โดยมี GPA เทอมล่าสุดไม่ต่ำกว่า 3.5
> การสมัครจะต้องใช้ใบแสดงผลการเรียน ESL และสําเนาหลักฐานการลงทะเบียนเรียนที่ระบุว่าผู้สมัครลงเรียนไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต

รายละเอียดและเงื่อนไข

• สมัครเข้าเรียนที่ Edmonds College กับก้อปันกันแล้ว
• การสมัครเป็นระบบ first-come-first-serve หมายความว่า หากสมัครก่อนจะมีโอกาสได้ทุนสูงกว่า ดังนั้นเราขอแนะนําให้สมัครให้เร็วที่สุดเท่าที่ทําได้ เมื่อวิทยาลัยประกาศเปิดรับสมัครขอทุน
• เป็นนักเรียนเต็มเวลา (Full-time) ในสถานะของ F-1 นักเรียนนานาชาติ ที่มี I-20 ของ Edmonds
• ทุนลดหย่อนค่าเรียนจะได้จากการหักจากค่าเทอมของวิทยาลัยในเทอมถัดไป
• นักเรียนที่ศึกษาอยู่ที่ Edmonds เทอมสุดท้าย ไม่สามารถสมัครขอทุนได้
• นักเรียนที่ได้เคยได้รับทุน ISS Scholarship ในเทอมก่อนหน้า ไม่สามารถสมัครขอทุนในเทอมถัดไปได้
• เอกสารจะต้องถูกส่งเพื่อทําเรื่องสมัครภายในเวลา 4 p.m. PST ของวันที่กําหนดในการสมัครขอทุน
• สำหรับทุนประเภทที่ต้องการสมัครให้วิทยาลัยพิจารณา ก้อปันกันไม่สามารถการันตีผลลัพธ์ของการขอทุนได้

รายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงขั้นตอนและกําหนดการสมัคร คลิก

ข้อกำหนดในการสมัครเข้าเรียน

• กรอกใบสมัครของ Edmonds College
• หนังสือรับรองจากธนาคาร (มียอดบัญชีอย่างต่ำ 8 แสนบาท)
• ค่าธรรมเนียมการสมัคร $50 USD
• สำเนา Passport (เฉพาะหน้าที่มีรูปของนักเรียน)
• ใบแสดงผลการเรียนของระดับการศึกษาระสูงสุดที่จบเป็นภาษาอังกฤษ

ผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

สำหรับ Edmonds นักเรียนจะต้องมีผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ เพื่อได้รับการตอบรับการวิทยาลัย ซึ่งคะแนนจะออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ดังนี้

1) สำหรับเข้าเรียนเก็บหน่วยกิตเต็มเวลา (ENG 101)

 TOEFL IBT ใช้ 72 (Writing 21+) หรือ
 IELTS Academic ใช้ 6.0 (Writing 5.5+) หรือ
DUOLINGO ใช้ 95+ หรือ

2) เพื่อเรียนเก็บหน่วยกิตพร้อมกับการเรียนปรับภาษา (EAP)

เกณฑ์นี้เป็นเกณฑ์ขั้นต่ำที่ต้องมี เพื่อได้รับการตอบจากวิทยาลัย

TOEFL IBT ใช้ 54+ หรือ
IELTS Academic ใช้ 5.0 (แต่ละด้านไม่ต่ำกว่า 4.5) หรือ
DUOLINGO ขั้นต่ำ 75

**  หรือ สามารถขอสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของ edmonds ผ่านระบบออนไลน์ หลังจากที่สมัครเรียนแล้ว แทนการใช้ผล TOEFL/IELTS/DUOLINGO ได้ *

*รายละเอียดการใช้ผลสอบภาษาและคณิตของ Edmonds คลิกที่นี่
*ตรวจสอบ application deadline ของ Edmonds คลิกที่นี่

ปฎิทินการศึกษา

ประสบการณ์นักเรียนไทย

“อยากแนะนำให้เรียน Community College ก่อนเพราะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการปรับตัวได้ดีก่อนเข้ามหาวิทยาลัยใหญ่” อ่านต่อ...

แปม— หลักสูตร 2+2 ศึกษาต่อ Indiana University

“ที่นี่มีกองงานบริการนักเรียนนานาชาติที่ทำงานได้อย่างน่าทึ่ง เขาคอยช่วยเหลือนักเรียนนานาชาติในทุกๆ เรื่อง” อ่านต่อ…

พอร์ช — หลักสูตร 2+2 ศึกษาต่อ Johns Hopkins University

“แกรมม่าหนูดีขึ้นมากค่ะ ดีจนน่าตกใจ ครูเขามีวิธีการสอนที่ดึงความสนใจหนูได้ ทำให้หนูรู้สึกอยากเรียน อยากทำการบ้าน” อ่านต่อ…

โบนัส — หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ESL)

“เรื่องภาษาก็ฟังได้ พูดได้ ทุกอย่างได้มากกว่าอยู่ที่ไทย ตอนมาแรกๆ หนูก็เขินมากไม่ค่อยกล้าพูดเลย ให้เพื่อนช่วยตลอด ตอนนี้ก็ทำทุกอย่างเองได้อยู่แล้ว” อ่านต่อ…

พีพี — หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ESL)

“ชอบที่มีโปรแกรม High School Completion ทำให้สามารถเรียนจบได้เร็วกว่าหลักสูตรปกติ และสถานที่ตั้งของวิทยาลัยอยู่ในเมืองที่ขนาดกำลังพอดีค่ะ” อ่านต่อ…

ซาซ่า — หลักสูตร 2+2 ศึกษาต่อ Washington State University

# เรียนต่ออเมริกา Edmonds College
Photo Credits : Scott Eklund /Red Box Pictures , Edmonds College

ขอรับคำปรึกษา

 

เรียนต่อแคนาดา อเมริกา

Line : @korpungun

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์

Line : @kpglearn

คอร์สออนไลน์ KPG LIVE

Line : @kpglive

TEL: 094-883-8778

JOIN

นัดหมายพูดคุยผ่าน