UCSC Silicon Valley Extension

เรียนต่ออเมริกา UCSC Silicon Valley Extension ตั้งอยู่ในเมือง Santa Clara เป็นสาขาหนึ่งของ University of California, Santa Cruz หนึ่งในสถาบันการศึกษาของรัฐบาลชั้นนำของสหรัฐอเมริกา มีชื่อเสียงไปทั่วโลกในความเป็นเลิศทางการศึกษา นำเสนอหลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับบัณฑิต ที่นำไปปฏิบัติงานได้จริงที่ใจกลาง Silicon Valley

เรียนต่ออเมริกา UCSC Silicon Valley Extension

Photo Credits : UCSC Silicon Valley Extension

UCSC Silicon Valley Extension

เรียนต่ออเมริกา UCSC Silicon Valley Extension ตั้งอยู่ในเมือง Santa Clara เป็นสาขาหนึ่งของ University of California, Santa Cruz หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำของสหรัฐอเมริกา มีชื่อเสียงไปทั่วโลกในความเป็นเลิศทางการศึกษา นำเสนอหลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับบัณฑิต (Post-graduate Professional Certificate) ที่นำไปปฏิบัติงานได้จริงที่ใจกลาง Silicon Valley สถานที่ที่ดังไปทั่วโลกในเรื่องนวัตกรรม IT ธุรกิจระดับโลกและการลงทุน ผู้เรียนมีสิทธิเข้าทำงานในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 1 ปี หลังจากสำเร็จหลักสูตร

รับชม PRESENTATION นำเสนอสถาบัน

รับชมผ่าน YouTube คลิก

จุดเด่น

หลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับบัณฑิต (Post-graduate Professional Certificate)
เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณได้รับทักษะขั้นสูงในแต่ละสาขาวิชา คุณสามารถสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรได้ภายในเวลาน้อยกว่า 1 ปี และมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าปริญญาแบบดั้งเดิม

เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ
อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้เชี่ยวชาญที่กำลังทำงานอยู่ในสาขาที่เกี่ยวข้อง อาจารย์ผู้สอนมีประกาศนียบัตรวิชาการที่ชัดเจน และได้รับการอนุมัติจาก University of California

ได้รับประสบการณ์ทำงานที่ Silicon Valley
ได้รับผลประโยชน์จากการฝึกงานอย่างน้อย 1 ครั้ง ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่คุณเลือกเรียนที่ UCSC Extension

ทางเลือกในการทำงานหลังจบการศึกษา
หลังจากจบหลักสูตรประกาศนียบัตรแล้ว คุณอาจได้รับเลือกให้ทำงานในโครงการ Optional Practical Training (OPT)  ได้มากถึง 12 เดือนโดยใช้วีซ่านักเรียน โครงการนี้ได้ผ่านการอนุญาตจาก USCIS (United States Citizenshop and Immigration Service)

สถานที่ตั้ง

UCSC Silicon Valley Extension ตั้งอยู่ที่ Santa Clara, California มีเพื่อนบ้านเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศ อาทิ Apple, eBay, Intel และ Cisco ที่ตั้งอันสมบูรณ์แบบนี้ทำให้ UCSC Extention สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจต่างๆ

เกี่ยวกับ Silicon Valley

Silicon Valley เป็นชื่อเล่นของ San Francisco Bay Area ทางใต้ ซึ่งตั้งอยู่ใน Northern California Silicon Valley เป็นที่อยู่ของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ และบริษัท start-up อีกหลายพันแห่ง

UCSC Silicon Valley Extension Location

หลักสูตร

สามารถคลิกที่รายชื่อหลักสูตรที่สนใจ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Photo Credit

Bioscience Certificate Programs

Silicon Valley สนับสนุนการค้นพบสิ่งใหม่ เนื่องจากมีบริษัท biopharma ขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ใกล้กับ genetic labs และบริษัทสตาร์ทอัพใหม่ๆ ผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง หลักสูตรและรายวิชาได้รับการพัฒนาร่วมกับผู้นำในภาคอุตสาหกรรม ที่มีส่วนร่วมในการสอน รวมถึงให้คำแนะนำในคณะกรรมการที่ปรึกษา

Biotechnology
– 3 Quarters (30 units) เริ่มเรียนเทอมใดก็ได้

Clinical Trials Design and Management
– 3 Quarters (30 units) เริ่มเรียนเทอมใดก็ได้

Regulatory Affairs
– 3 Quarters (30 units) เริ่มเรียนเทอมใดก็ได้

Photo Credit

Business Certificate Programs

Silicon Valley เป็นฐานที่มั่นสำหรับผู้ประกอบการ เนื้อหาการเรียนการสอนของสถาบันสะท้อนให้เห็นถึงหัวใจและวิสัยทัศน์ดังกล่าว มีหลายหลักสูตรให้เลือกเรียนที่สอดคล้องกับ professional certifications และ higher education program

Business Administration
– 3 Quarters (30 units) เริ่มเรียนเทอมใดก็ได้

Human Resource Management
– 3 Quarters (30 units) เริ่มเรียนเทอมใดก็ได้

Marketing Management
– 3 Quarters (30 units) เริ่มเรียนเทอม Winter, Spring

Project and Program Management
– 3 Quarters (30 units) เริ่มเรียนเทอมใดก็ได้

Procurement and Supply Chain Management
– 3 Quarters (30 units) เริ่มเรียนเทอมใดก็ได้

Photo Credit

Design Certificate Program

ทุกไอเดียที่ดี สามารถทำให้ดียิ่งขึ้นได้โดยนักออกแบบที่ทำให้ไอเดียนั้นเกิดขึ้นจริง เนื้อหาการเรียนมุ่งเน้นด้านการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบใหม่ๆ มีหลักสูตรแบบ a la carte หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรที่ครอบคลุมเพื่อส่งเสริมด้านการทำงาน

User Experience and Web Design
– 3 Quarters (30 units) เริ่มเรียนเทอม Winter, Summer

Photo Credit

Education Certificate Programs

สาขาวิชาการศึกษากำลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้อาชีพครูต้องเสริมสร้างทักษะใหม่ๆ และมีความเข้าใจที่มากขึ้น เกี่ยวกับความแตกต่างด้านการเรียนรู้ การตระหนักรู้ด้านวัฒนธรรม รวมถึงนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี

Early Childhood Education
– 3 Quarters (37 units) เริ่มเรียนเทอม Fall, Spring

TESOL
– 3 Quarters (30 units) เริ่มเรียนเทอม Fall, Spring

UCSC Embedded Systems

Photo Credit

Technology Certificate Programs

Silicon Valley เสมือนศูนย์รวมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผู้เรียนจะได้เรียนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา (อย่างต่อเนื่อง) ร่วมกับผู้นำภาคอุตสาหกรรมในท้องถิ่น ได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชั้นนำที่มาเยี่ยมเยือนในฐานะวิทยากรรับเชิญ ผู้ให้คำปรึกษา เจ้าหน้าที่สรรหา

Computer Programming
– 3 Quarters (30 units) เริ่มเรียนเทอมใดก็ได้

Database and Data Analytics
– 3 Quarters (30 units) เริ่มเรียนเทอมใดก็ได้

Embedded Systems
– 3 Quarters (30 units) เริ่มเรียนเทอมใดก็ได้

Linux Programming and Administration
– 3 Quarters (30 units) เริ่มเรียนเทอมใดก็ได้

Software Engineering and Quality
– 3 Quarters (30 units) เริ่มเรียนเทอมใดก็ได้

VLSI Engineering
– 3 Quarters (30 units) เริ่มเรียนเทอมใดก็ได้

ค่าใช้จ่าย

ค่าสมัครเรียน:  $150
ค่าจัดส่ง I-20:  $50

ปีการศึกษา 2021

**program tuition คือ ค่าเล่าเรียนทั้งหมดตลอดหลักสูตร (quarter คือค่าเล่าเรียนในแต่ละเทอม)

**ค่าใช้จ่ายนี้รวม ค่าธรรมเรียมการบริการนักเรียน ค่าปฐมนิเทศน์ และค่าธรรมเนียมการรับรองประกาศนียบัตรแล้ว แต่จะยังไม่รวมค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน

**ค่าใช้จ่ายจะยังไม่รวม ค่าธรรมเนียมที่เป็น optional คือ $100 Optional Practical (OPT) advising fee สำหรับการแนะนำเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตทำงาน OPT หลังเรียนจบ, ค่าธรรมเนียมประกันสุขภาพ, ค่าธรรมเนียม late registration, และค่าธรรมเนียมของหลักสูตรการเรียน

** การขอเปลี่ยนหลักสูตรการเรียน หลังทำเรื่องสมัครเข้าเรียนอาจมีค่าธรรมเนียม

ข้อกำหนดในการสมัครเข้าเรียน

หลักสูตรประกาศนียบัตร
(UCSC เป็นผู้ออกเอกสาร I-20)

สำหรับนักเรียนที่ต้องการสมัครเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรของ UCSC และมีคุณสมบัติตามที่กำหนด

 √  สำเนาใบปริญญาบัตรเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อยืนยันการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
   สำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ถ้ามี TOEFL iBT 70 /IELTS 6.0 / Duolingo 95 หรือ TOEIC 760 (หากสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในช่วง 2 ปีที่ผ่าน อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ผลสอบวัดระดับภาษา)
 ใบสมัครที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว (ติดต่อขอรับจากก้อปันกัน)
 √  สำเนาพาสปอร์ต
   Bank statement (ยอดเงินคงเหลืออย่างต่ำ $30,000 USD*)
 √  นักเรียน Transfer จะต้องมี:
    › สำเนาสแตมป์ Visa
    › สำเนาเอกสาร I-20 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
    › บันทึก I-94 แบบอีเล็กทรอนิกส์
* $30,000 USD ครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่ากินอยู่สำหรับหนึ่งปีการศึกษา ไม่ใช่ข้อกำหนดสำหรับการสมัครเรียนแต่เพื่อขอเอกสาร I-20

Optional Practical Training (OPT)

Optional Practical Training อนุญาตให้นักเรียนที่ถือวีซ่า F-1 ที่ได้สำเร็จการศึกษาเต็มเวลาเป็นระยะเวลา 3 ภาคเรียนและได้รับประกาศนียบัตรแล้ว สามารถสมัครเข้าทำงานในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 12 เดือนได้

การฝึกงานสำคัญมากสำหรับการหาตำแหน่งใน OPT ผู้ว่าจ้างหลายๆ คนมีความต้องการนักศึกษาที่มีประสบการณ์มากขึ้น UCSC มีเวิร์คช็อปและแนะแนว OPT สำหรับนักศึกษานานาชาติด้วย

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับ U.S. Department of Homeland Security และ UCSC จะเก็บหลังจากที่คุณทำเรื่องสมัคร OPT เรียบร้อยแล้ว

# เรียนต่ออเมริกา UCSC Silicon Valley Extension
All Credits : UCSC Silicon Valley Extension

ขอรับคำปรึกษา

 

เรียนต่อแคนาดา อเมริกา

Line : @korpungun

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์

Line : @kpglearn

คอร์สออนไลน์ KPG LIVE

Line : @kpglive

TEL: 094-883-8778

JOIN

นัดหมายพูดคุยผ่าน