UCSC Silicon Valley Extension

เรียนต่ออเมริกา UCSC Silicon Valley Extension ตั้งอยู่ในเมือง Santa Clara เป็นสาขาหนึ่งของ University of California, Santa Cruz หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำของสหรัฐอเมริกา มีชื่อเสียงไปทั่วโลกในความเป็นเลิศทางการศึกษา นำเสนอหลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับบัณฑิต ที่นำไปปฏิบัติงานได้จริงที่ใจกลาง Silicon Valley

เรียนต่ออเมริกา UCSC Silicon Valley Extension

Photo Credits : UCSC Silicon Valley Extension

UCSC Silicon Valley Extension

เรียนต่ออเมริกา UCSC Silicon Valley Extension ตั้งอยู่ในเมือง Santa Clara เป็นสาขาหนึ่งของ University of California, Santa Cruz หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำของสหรัฐอเมริกา มีชื่อเสียงไปทั่วโลกในความเป็นเลิศทางการศึกษา

นำเสนอหลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับบัณฑิต (Post-graduate Professional Certificate) ที่นำไปปฏิบัติงานได้จริงที่ใจกลาง Silicon Valley สถานที่ที่ดังไปทั่วโลกในเรื่องนวัตกรรม IT ธุรกิจระดับโลกและการลงทุน ผู้เรียนผู้มีสิทธิเข้าทำงานในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 1 ปี หลังจากสำเร็จหลักสูตร

UCSC Silicon Valley Extension มีเพื่อนบ้านเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศ อาทิ Apple, eBay, Intel และ Cisco ที่ตั้งอันสมบูรณ์แบบนี้ทำให้ UCSC Extention สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจต่างๆ

เกี่ยวกับ Silicon Valley

Silicon Valley เป็นชื่อเล่นของ San Francisco Bay Area ทางใต้ ซึ่งตั้งอยู่ใน Northern California Silicon Valley เป็นที่อยู่ของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ และบริษัท start-up อีกหลายพันแห่ง

UCSC Silicon Valley Extension Location

ทำไมควรเลือก UCSC ?

หลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับบัณฑิต (Post-graduate Professional Certificate)
เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณได้รับทักษะขั้นสูงในแต่ละสาขาวิชา คุณสามารถสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรได้ภายในเวลาน้อยกว่า 1 ปี และมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าปริญญาแบบดั้งเดิม

เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ
อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้เชี่ยวชาญที่กำลังทำงานอยู่ในสาขาที่เกี่ยวข้อง อาจารย์ผู้สอนมีประกาศนียบัตรวิชาการที่ชัดเจน และได้รับการอนุมัติจาก University of California

ได้รับประสบการณ์ทำงานที่ Silicon Valley
ได้รับผลประโยชน์จากการฝึกงานอย่างน้อย 1 ครั้ง ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่คุณเลือกเรียนที่ UCSC Extension

ทางเลือกในการทำงานหลังจบการศึกษา
หลังจากจบหลักสูตรประกาศนียบัตรแล้ว คุณอาจได้รับเลือกให้ทำงานในโครงการ Optional Practical Training (OPT)  ได้มากถึง 12 เดือนโดยใช้วีซ่านักเรียน โครงการนี้ได้ผ่านการอนุญาตจาก USCIS (United States Citizenshop and Immigration Service)

หลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับบัณฑิต (Post-graduate Professional Certificate)

คอร์สในหลักสูตรประกาศนียบัตรอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งขึ้นอยู่กับความว่างของตารางเวลา และ/หรือความเหมาะสมของนักเรียน หากมีการเปลี่ยนแปลงคอร์สที่มีหลักสูตรเท่าเทียมกันจะถูกนำมาแทนที่

Biosciences

Biotechnology
– Certificate & OPT: 3 Quarters (27 หน่วยกิต)

ได้เข้าใจระเบียบทางวิทยาศาสตร์ที่แฝงอยู่ในกิจกรรมต่างๆ ในธุรกิจอย่างถ่องแท้ เข้าใจระเบียบที่เป็นพื้นฐานในการค้นพบและพัฒนายา การประเมินการค้นคว้าและเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

UCSC Silicon Valley Extension Biotechnology

Photo Credit

Clinical Trials Design and Management
– Certificate & OPT: 3 Quarters (27 หน่วยกิต)

พัฒนาและเข้าใจทุกกระบวนการการทดลองทางคลินิก ตั้งแต่การพัฒนายาและอุปกรณ์ไปจนถึงการดูแลตรวจสอบ รวมถึงพัฒนาและเข้าใจพื้นฐานของระเบียบทางวิทยาศาสตร์ กฎเกณฑ์ และจริยธรรมที่สำคัญสำหรับการทำการทดลองทางคลินิก

UCSC Silicon Valley Extension Clinical-Trials-Design-and-Management

Business & Management

Business and Leadership
– Certificate & OPT: 3 Quarters (27 หน่วยกิต)
*ไม่มีการเริ่มเรียนในช่วง Winter

เรียนในคลาสที่คุณต้องการเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับหลักสูตรปริญญาโท Masters in Business and Leadership (MBA) และเรียนรู้ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจเพื่อที่จะได้เป็น Certified Public Accountant (CPA) หรือผู้ตรวจสอบบัญชี

Project and Program Management
– Certificate: 2 Quarters (15 หน่วยกิต)
– Certificate & OPT: 3 Quarters (27 หน่วยกิต)

เรียนกับคณาจารย์ที่ดีที่สุดใน Silicon Valley ทั้งหมดได้รับการรับรองจาก Project and Program Management (PPM) เมื่อรวมกับหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาอย่างดีทำให้โปรแกรมนี้พิเศษ บัณฑิตหลายๆ คนกล่าวว่า ประกาศนียบัตร PPM เป็นหนึ่งในหลักสูตรที่ทั่วโลกรู้จักเป็นอย่างดีและได้รับความนับถือเป็นอย่างมาก

UCSC Silicon Valley Extension Project-and-Program-Management

Photo Credit

Marketing Management
– Certificate 2 Quarters (15 หน่วยกิต)
*เริ่มเรียนในช่วง Winter และ Fall
เท่านั้น
– Certificate & OPT: 3 Quarters (27 หน่วยกิต)
*เริ่มเรียนในช่วง Winter และ Fall เท่านั้น

ได้รับความรู้ เรียนรู้วิธีการ เครื่องมือ และแง่คิดที่จำเป็นในการที่จะประสบความสำเร็จในฐานะนักการตลาดในประเทศที่ตลาดมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทุกวันนี้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาดเป็นที่ต้องการใน Silicon Valley มากอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

UCSC Silicon Valley Extension Marketing-Management

Human Resource Management
– Certificate & OPT: 3 Quarters (27 หน่วยกิต)

การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นวิชาชีพที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์จำเป็นที่จะต้องมีทักษะที่กว้าง และครอบคลุมการทำงานทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์เพื่อที่จะประสบความสำเร็จ

UCSC Silicon Valley Extension Human-Resource-Management

Education

TESOL : Teaching English to Speakers of Other Languages 
– Certificate & OPT: 4 Quarters* – (41 หน่วยกิต)
*เรียนช่วง Winter และ Summer เท่านั้น ฝึกงานในช่วง Fall และ Spring

ครูสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (ESL) ส่วนใหญ่จะทำงานร่วมกับผู้อพยพ และชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ประกาศนียบัตรนี้ประกอบไปด้วยคอร์สต่อเนื่องพิเศษที่เกี่ยวกับภาษาศาสตร์และการศึกษา เพื่อเตรียมครูผู้สอนให้พร้อมที่จะศึกษา TESOL ต่อไป

UCSC Silicon Valley Extension Teaching-English-to-Speakers-of-Other-Languages-TESOL

Engineering & Technology

Computer Programming
– Certificate 2 Quarters (15 หน่วยกิต)
– Certificate & OPT: 3 Quarters (27 หน่วยกิต)

สร้างความรู้เกี่ยวกับการทำงานเขียนโปรแกรมที่เหนือกว่าขั้นพื้นฐาน เรียนรู้วิธีนำความรู้ใหม่มาปรับใช้กับแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชั่นของทั้งองค์กร

UCSC Silicon Valley Extension Computer-Programming

Database and Data Analytics
– Certificate: 2 Quarters (15 หน่วยกิต)
– Certificate & OPT: 3 Quarters (27 หน่วยกิต)

เรียนรู้ระเบียบและธรรมเนียมปฏิบัติในการรับมือกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ ซึ่งเหมาะกับผู้ที่ออกแบบ จัดการ ปรับปรุง และใช้ระบบฐานข้อมูล

UCSC Silicon Valley Extension Database-and-Data-Analytics
UCSC Embedded Systems

Photo Credit

Embedded Systems
– Certificate: 2 Quarters (15 หน่วยกิต)
– Certificate & OPT: 3 Quarters (27 หน่วยกิต)

เตรียมตัวคุณให้พร้อมด้วยประสบการณ์ตรง และทักษะความรู้ที่จำเป็นเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญในระบบฝังตัว (Embedded System) มีอาชีพการงานและโอกาสทางธุรกิจรอคุณอยู่มากมายทั้งใน Silicon Valley และนานาชาติ

UCSC Silicon Valley Extension Embedded-Systems

Information Technology
– Certificate: 2 Quarters (15 หน่วยกิต)
– Certificate & OPT: 3 Quarters (27 หน่วยกิต)

เกาะติดเทรนด์ล่าสุดของธุรกิจผ่านหลักสูตรอันมีประสิทธิภาพ แต่ละคอร์สถูกสอนโดยผู้เชี่ยวชาญอาวุโสจากองค์กรยักษ์ใหญ่ใน Silicon Valley ประกาศนียบัตรนี้จะทำหน้าที่เป็นหนังสือรับรองทางวิชาชีพที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จใน Silicon Valley

Internet Programming and Development
– Certificate & OPT: 3 Quarters (27 หน่วยกิต)

ได้เข้าใจการพัฒนาอันยิ่งใหญ่ของ framework และ software architecture บนอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน ครอบคลุมทุกแพลตฟอร์มทั้ง Java Enterprise Edition, Microsoft, NET และ Open Source ขอบเขตของหัวข้อเริ่มจากภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน และการพัฒนา server ไปจนถึง Rich Internet Applications (RIA)

Linux Programming and Administration
– Certificate: 2 Quarters (15 หน่วยกิต)
– Certificate & OPT: 3 Quarters (27 หน่วยกิต)

พัฒนาพื้นฐานในการออกแบบ ปฏิบัติงาน และเขียนโปรแกรมแบบ open, multi-user, multi-tasking ในระบบปฏิบัติการ Linux ทักษะที่ได้เรียนรู้จากที่นี่ เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพในปัจจุบันเป็นอย่างมาก

UCSC Silicon Valley Extension Linux-Programming-and-Administration

Software Engineering and Quality
– Certificate & OPT: 3 Quarters (27 หน่วยกิต)

หลักสูตรที่มีลักษณะเฉพาะในการนำคอร์สวิศวกรรมซอฟต์แวร์, การทดสอบและการออกแบบซอฟต์แวร์มารวมอยู่ในหลักสูตรเดียวกัน หลักสูตรนี้ให้นักเรียนได้รับการฝึกฝนที่ครอบคลุมทุกสาขาที่จะทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จในวงการการพัฒนาซอฟต์แวร์

VLSI Engineering
– Certificate & OPT: 3 Quarters (27 หน่วยกิต)

ได้รับประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์จากการใช้อุปกรณ์ EDA รุ่นล่าสุดบน Linux ใน VLSI Lab ที่ทันสมัยที่สุดของ Santa Clara การเรียนไม่ได้โฟกัสแค่อุปกรณ์แต่ยังให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการออกแบบทั้งหมดอีกด้วย

UCSC Silicon Valley Extension VLSI-Engineering

User Experience and Web Design
– Certificate & OPT: 3 Quarters (27 หน่วยกิต)

ทำให้คุณเป็นที่ต้องการของบริษัทต่างๆ หลักสูตรประกาศนียบัตรที่ปรับปรุงใหม่นำเสนอคอร์สมากมาย เช่น visual design, design implementation, user experience design และ site management

UCSC Silicon Valley Extension User-Experience-and-Web-Design-1

Admission Requirements

หลักสูตรประกาศนียบัตร
(UCSC เป็นผู้ออกเอกสาร I-20)

สำหรับนักเรียนที่ต้องการสมัครเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรของ UCSC และมีคุณสมบัติตามที่กำหนด

 √  สำเนาใบปริญญาบัตรเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อยืนยันการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
   สำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ถ้ามี TOEFL iBT 70 /IELTS 6.0 / Duolingo 50 / TOEIC 760 / iTEP 3.7 หรือ Pearson (PTE Academic) 59 (หากสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในช่วง 2 ปีที่ผ่าน อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ผลสอบวัดระดับภาษา)
 ใบสมัครที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว (ติดต่อขอรับจากก้อปันกัน)
 √  สำเนาพาสปอร์ต
   Bank statement (ยอดเงินคงเหลืออย่างต่ำ $30,000 USD*)
 √  นักเรียน Transfer จะต้องมี:
    › สำเนาสแตมป์ Visa
    › สำเนาเอกสาร I-20 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
    › บันทึก I-94 แบบอีเล็กทรอนิกส์
* $30,000 USD ครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่ากินอยู่สำหรับหนึ่งปีการศึกษา ไม่ใช่ข้อกำหนดสำหรับการสมัครเรียนแต่เพื่อขอเอกสาร I-20

Optional Practical Training (OPT)

Optional Practical Training อนุญาตให้นักเรียนที่ถือวีซ่า F-1 ที่ได้สำเร็จการศึกษาเต็มเวลาเป็นระยะเวลา 3 ภาคเรียนและได้รับประกาศนียบัตรแล้ว สามารถสมัครเข้าทำงานในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 12 เดือนได้

การฝึกงานสำคัญมากสำหรับการหาตำแหน่งใน OPT ผู้ว่าจ้างหลายๆ คนมีความต้องการนักศึกษาที่มีประสบการณ์มากขึ้น UCSC มีเวิร์คช็อปและแนะแนว OPT สำหรับนักศึกษานานาชาติด้วย

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับ U.S. Department of Homeland Security และ UCSC จะเก็บหลังจากที่คุณทำเรื่องสมัคร OPT เรียบร้อยแล้ว

ค่าใช้จ่าย :

ค่าสมัครเรียน:  $150
ค่าจัดส่ง I-20:  $50

ปีการศึกษา 2019

UCSC Silicon Valley Extension Fee

**program tuition คือ ค่าเล่าเรียนทั้งหมดตลอดหลักสูตร (quarter คือค่าเล่าเรียนในแต่ละเทอม)

**ค่าใช้จ่ายนี้รวม ค่าธรรมเรียมการบริการนักเรียน ค่าปฐมนิเทศน์ และค่าธรรมเนียมการรับรองประกาศนียบัตรแล้ว แต่จะยังไม่รวมค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน

**ค่าใช้จ่ายจะยังไม่รวม ค่าธรรมเนียมที่เป็น optional คือ $100 Optional Practical (OPT) advising fee สำหรับการแนะนำเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตทำงาน OPT หลังเรียนจบ, ค่าธรรมเนียมประกันสุขภาพ, ค่าธรรมเนียม late registration, และค่าธรรมเนียมของหลักสูตรการเรียน

** การขอเปลี่ยนหลักสูตรการเรียน หลังทำเรื่องสมัครเข้าเรียนอาจะมีค่าธรรมเนียม

Photo Credits : UCSC Silicon Valley Extension

Credit

[รีวิว] San Francisco เมืองแห่งวัยรุ่น ความหวัง และอนาคตของคนรุ่นใหม่ คลิก

ขอรับคำปรึกษา

บริการในการสมัคร ประสานงาน

แนะนำในการศึกษาต่อต่างประเทศ และเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ฟรี!

โทร 095-909-3960