หลักสูตร 2+2 University Transfer

2+2 University Transfer

หลักสูตร 2+2 University Transfer

สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) ในอเมริกา โดยจะเรียน 2 ปีแรกในวิทยาลัย (college) และโอนเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย (university) อีก 2 ปีเพื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยวุฒิปริญญาตรีที่ได้จะเป็นวุฒิที่เหมือนกันกับนักเรียนที่ในมหาวิทยาลัย 4 ปีโดยตรง ซึ่งนักเรียนชาวอเมริกันกว่าเกือบ 50% จึงเลือกทางเลือกนี้ *อ้างอิงจากบทความ The Role of Two-Year Institutions in Four-Year Success โดย National Student Clearinghouse Research Center ระบุว่า สถิติในเดือนตุลาคมปี 2014 มีนักเรียนทั่วประเทศอเมริกากว่า 46 % ที่เข้าเรียนในวิทยาลัยชุมชนก่อนที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 4 ปี ซึ่งเพิ่มขึ้น 1 % จากสถิติในปี 2010-11

University-Transfer

การศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในอเมริกาในรูปแบบ 2+2 University Transfer กับวิทยาลัยชุมชนเป็นที่ได้รับการยอมรับมากขึ้น โดยเฉพาะวิทยาลัยชุมชนที่ KorPunGun แนะนำจะประหยัด สมัครเข้าเรียนง่าย และที่สำคัญมีบริการสนับสนุนนักเรียนนานาชาติโดยเฉพาะ ซึ่งจะช่วยนักเรียนในการปรับตัวและโอนเข้ามหาวิทยาลัยง่ายขึ้น หากเปรียบเทียบกับการเข้าเรียนมหาวิทยาลัย 4 ปี โดยตรง

หลักสูตร 2+2 University Transfer ทำงานอย่างไร?

โดยทั่วไปแล้ว นักเรียนที่ต้องการเรียนหลักสูตรปริญญาตรีในอเมริกาจะต้องใช้เวลาเรียน 4 ปี หรือมีหน่วยกิตทั้งหมด 180 หน่วย และในการที่จะสำเร็จหลักสูตรปริญญาตรีในอเมริกา นักเรียนจะมี 2 ตัวเลือก คือ :

1. เรียนที่มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย 4 ปีโดยตรง หรือ
2. เรียนต่อ Community College 2 ปี และโอนหน่วยกิตไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัย โดยที่จะใช้เวลาเรียนเพิ่มอีก 2 ปีเพื่อที่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (นักเรียนอเมริกามากกว่า 50% เลือกทางเลือกนี้)

โดยทั่วไปแล้วการศึกษาใน 2 ปีแรกในอเมริกาทั้งใน Community College และ University มีความคล้ายคลึงกัน คือ ไม่ว่านักศึกษาตั้งใจที่จะเรียนเอกวิชาใด นักศึกษาจะต้องลงเรียนวิชาพื้นฐานให้ครบ 90 หน่วยกิต จากแขนงวิชาต่างๆ รวมถึง General Educational Development, Humanities, Social Science, Natural Science, และ Pre-major courses

เมื่อจบการศึกษาจาก Community College แล้วนักศึกษาจะได้รับวุฒิอนุปริญญาสำหรับการโอนศึกษาต่อ (Associate in Transfer Degree) และจะสามารถโอนเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยได้ ซึ่งนักศึกษาจะใช้เรียนเพิ่ม 2 ปีเพื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree)

อยากเข้าใจ community College ? ชมคลิปนี้เลย !

รายละเอียดการโอนจาก community college เข้า university

รูปแบบของการโอนหน่วยกิตจาก college เข้าเรียนต่อ university ในอเมริกา แบบ 2+2 University Transfer จะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1. Conditional Guarantee Transfer :
การตอบรับจากมหาวิทยาลัยโดยอัตโนมัติ ในกรณีสำเร็จการศึกษาเงื่อนไข

นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยมหาวิทยาลัยที่เป็นพันธมิตรกับวิทยาลัย (Partner University) จะได้รับการรับรองเพื่อโอนเข้ามหาวิทยาลัยนั้นๆ โดยอัตโนมัติ ซึ่งปกติแล้ว มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ย (G.P.A.) จำนวนหน่วยกิตของนักเรียนเป็นหลัก

ดังนั้น เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 2 ปีในวิทยาลัย เรารับรองได้ว่านักเรียนจะมีมหาวิทยาลัยให้เรียนต่ออย่างแน่นอน

2. General Transfer :
การโอนเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยโดยที่ไม่มี Guarantee Transfer

นักเรียนสามารถโอนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้เป็นพันธมิตรกับ community college ของตนได้ สำหรับ top universities ในอเมริกาส่วนใหญ่มักจะไม่ทำ guarantee transfer กับ college ใด อาทิ Cornell University, UCLA, University of California of Berkeley, University of Texas-Austin, Columbia University, University of Southern California และ New York University เป็นต้น เหตุผลที่ top universities จะไม่ทำ conditional guarantee เพื่อรับรองการเข้าเรียนต่อร่วมกับ college ตามเงื่อนไข เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยที่มีนักเรียนสมัตรเรียนมากอยู่แล้ว แต่หากนักเรียนมีผลการเรียนที่ดี มีส่วนร่วมในกิจกรรมในขณะที่ศึกษาอยู่ในวิทยาลัย มีความชัดเจนใน purpose ของการศึกษาและการเรียนรู้จะทำให้มีโอกาสได้รับการตอบรับมากขึ้น

ทำไมถึงเลือกเรียนต่อ community college ?

EASY TO TRANSFER …
การโอนเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยไม่ใช่เรื่องยาก

เพราะ community college ที่เป็นพันธมิตรกับก้อปันกันมี

1. International Programs : วิทยาลัยมีบริการดูแลการโอนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สำหรับนักเรียนนานาชาติโดยเฉพาะ
2. Personalized Academic Advisor : อาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการที่มีประสบการณ์ ช่วยค้นหาข้อมูล คัดเลือกมหาวิทยาลัยและสมัครเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรี
3. Transfer in and out of the State : หน่วยกิตของวิทยาลัยสามารถใช้โอนเข้าเรียนต่อได้ในมหาวิทยาลัยทั้งในและนอกรัฐ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการจะเป็นผู้ช่วยพิจารณาและแนะนำในการลงเรียน
4. University Transfer Fair ปีละ 2 ครั้ง : โดยเชิญชวนเจ้าหน้าที่ Admission ของมหาวิทยาลัยจากทั่วอเมริกามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการโอนเข้าเรียนต่อ
5. Transfer Workshop ทุกเทอม : เพื่อช่วยให้คำแนะนำในการเตรียมตัวโอนเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย รวมถึงคำแนะนำในการเขียน statement of purpose

อ่านคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Community College คลิกที่นี่

หลักสูตรพิเศษ!

แนะนำหลักสูตร High School Completion อายุ 16 ปี+ ยังไม่จบม.ปลาย เริ่มเรียนเก็บหน่วยกิตปี 1 กับ College ในรัฐ Washington ได้เลย เพื่อช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการจบม.ปลายและป.ตรี สำหรับคนที่สนใจ เรียนต่ออเมริกา

สรุป | หลักสูตร University Transfer และ High School Completion
แตกต่างกันอย่างไร?

ประสบการณ์นักเรียนโอนจาก community college เข้า university

Community College ที่แนะนำ
สำหรับหลักสูตร 2+2 University Transfer

 รัฐ Washington 

shoreline-community-college

Shoreline Community College ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของ Seattle เป็นย่านที่พักอาศัย สะดวกสบาย เข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและห้างได้ง่าย การเรียนต่อที่ Shoreline จะเป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับชีวิตทางการศึกษาของนักเรียนต่างชาติ เนื่องจาก Shoreline ทราบดีว่าการเดินทางไปศึกษาในต่างประเทศนั้นเป็นก้าวที่ใหญ่สำหรับนักเรียน อาจารย์และพนักงานของ Shoreline จึงพร้อมที่จะช่วยเหลือนักเรียนด้วยความเจตนารมที่ตั้งมั่นในการช่วยส่งเสริมความสำเร็จของนักเรียน

รายละเอียดของ Shoreline CC คลิกที่นี่

edmonds college

Edmonds College ตั้งอยู่ในเมือง Lynwood เป็นวิทยาลัยที่มีหอพักและ homestay ให้เลือกพักอาศัย นักเรียนของ Edmonds สามารถโอนเข้าศึกษาต่อที่ UC Berkeley ได้เป็นจำนวนมาก ที่ Edmonds นักศึกษาสามารถศึกษาในระดับอนุปริญญาเปรียบเทียบเท่ากับกับการศึกษาปี 1 และ ปี 2 ของระดับปริญญาตรี เมื่อจบจาก Edmonds แล้วนักศึกษาสามารถโอนไปเรียนต่อยังมหาวิทยาลัยทั่วไปทั้งในและนอกรัฐ Washingtonได้

รายละเอียดของ Edmonds CC คลิกที่นี่

Seattle-Central-College

Seattle Central College (SCC) Seattle Central มีหลักสูตรการศึกษาที่หลากหลายให้นักเรียนได้เลือกเรียน มีงานบริการและทรัพยากรที่พร้อมช่วยเหลือให้นักเรียนประสบความสำเร็จ โดยเฉลี่ยแล้วนักเรียนนานาชาติที่ Seattle Central มีเกรดเฉลี่ยที่ 3.3 (ระหว่าง 0-4)

รายละเอียดของ SCC คลิกที่นี่

green-river-college

Green River College (GRC) ตั้งอยู่ในเมือง Auburn ทางตอนใต้ของ Seattle  เปิดสอนหลักสูตรการศึกษา 2 ปี มีหลักสูตรอนุปริญญาและประกาศนียบัตรต่างๆมากกว่า 75 หลักสูตร ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่อุดมไปด้วยต้นไม้สูงและทิวทัศน์แบบสวนสาธารณะ มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เป็นมิตร สงบสุขและเหมาะสมกับการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

รายละเอียดของ GRC คลิกที่นี่

Bellevue College

Bellevue College : ตั้งอยู่ในเมือง Bellevue ซึ่งเปรียบเสมือนตัวเมืองใหม่ของ Seattle ก่อตั้งในปี 1966 ได้รับการยกย่องให้เป็นวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการในระดับประเทศและระดับนานาชาติ มีมากกว่า 135 ประกาศนียบัตรและหลักสูตรการศึกษา ซึ่งรวมถึง ปริญญาตรี 6 สาขา อนุปริญญาสำหรับการโอนหน่วยกิตมากกว่า 60 สาขา และมากกว่า 75 ประกาศนียบัตรเฉพาะทาง

รายละเอียดของ Bellevue College คลิกที่นี่

Skagit Valley College (SVC) : ตั้งอยู่ในย่าน Mt Vernon ประมาณ 90 กิโลเมตรทางตอนเหนือของเมือง Seattle และประมาณ 90 กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมือง Vancouver, Canada วิทยาลัยตั้งอยู่ในรัฐ Washington ติดคาบมหาสมุทรแปซิฟิก (Pacific Northwest) ภูมิภาคที่ถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวางว่ามีทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดในสหรัฐอเมริกา

รายละเอียดของ SVC  คลิกที่นี่

Whatcom Community College

Whatcom Community College : ตั้งอยู่ในเมืองเบลลิงแฮม รัฐวอชิงตัน มีประชากรประมาณ 80,000 คน รวมทั้งนักศึกษาระดับอุดมศึกษามากกว่า 20,000 คน มีนักศึกษาโดยเฉลี่ย 7,000 คน นักศึกษานานาชาติมากกว่า 150 คนจากมากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐบาล ใช้เวลาขับรถเพียง 90 นาทีไปยังเมืองซีแอตเติล และ 60 นาทีไปยังเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดา

รายละเอียดของ Whatcom CC คลิกที่นี่

Lake Washington Institute of Technology

Lake Washington Institute of Technology : หนึ่งใน Community College ของเมืองซีแอตเทิล มีหลักสูตรประกาศนียบัตรมากกว่า 100 หลักสูตร ครอบคลุมทั้ง 40 สาขาวิชา ตั้งแต่สายวิทยาศาสตร์ ไปจนถึงสายศิลปศาสตร์ รวมทั้งมีหลักสูตรการออกแบบเกม หลายๆ โปรแกรมจะมีผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในแต่ละด้านมาสอนด้วยตัวเอง และยังจับมือกับบริษัทชั้นนำต่างๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างสถาบันและโลกแห่งความเป็นจริง มีทั้งบริษัทซอฟต์แวร์, ร้านอาหาร, กราฟิก เฮ้าส์ เป็นต้น

รายละเอียดของ LW Tech คลิกที่นี่

 รัฐ Oregon

Lane Community College Logo

Lane Community College : วิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเมือง Eugene, Oregon เป็นชุมชนสำรับนักเรียนศึกษา อยู่ร่วมกับ University of Oregon มีทุนจำนวน $500-3,500 USD ให้กับนักเรียนใหม่ที่สมัครเข้าเรียนในทุกเทอม และมีหอพักสำหรับนักศึกษาที่ตั้งอยู่ในตัวเมือง Eugene ซึ่งค่าเช่าอยู่ในอัตราที่ต่ำถ้าเทียบกับวิทยาลัยในรัฐ Washington และ California

รายละเอียดของ Lane CC คลิกที่นี่

 รัฐ California

Diablo Valley College (DVC) : ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1949 (พ.ศ. 2492) ในเมือง Pleasant Hill รัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นวิทยาลัยชุมชนของรัฐบาลที่ตั้งอยู่ในบริเวณของภูเขา Diablo ใกล้เมืองเบิร์กลีย์และเมืองซานฟรานซิสโก DVC มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการศึกษาและปลอดภัย ส่วนหนึ่งของภารกิจของ DVC ก็คือการให้การศึกษาระดับสูงและเปิดเส้นทางที่เหมาะสมในการศึกษาต่อระดับ ปริญญาในมหาวิทยาลัยเแก่สมาชิกทุกคนในชุมชน ด้วยการให้การศึกษาในระดับสองปีแรกของการศึกษาระดับปริญญาตรีในสหรัฐอเมริกา DVC มีโปรแกรมการโอนย้ายหน่วยกิตในระดับมหาวิทยาลัยที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด ในรัฐแคลิฟอร์เนีย

รายละเอียดของ DVC คลิกที่นี่

santamonica college

Santa Monica College (SMC) : ตั้งอยู่ใจกลางชุมชนของเมืองซานตา โมนิก้า รัฐแคลิฟอร์เนีย ห่างจากทะเลประมาณ 2 ไมล์ ทำให้อากาศไม่ร้อนและไม่หนาวจนเกินไป อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 24 องศาเซลเซียส และมีลมพัดเอื่อยตลอดทั้งปี โดยวิทยาลัยแห่งนี้จะเปิดสอนแบบ 2 ปีเพื่อให้โอนหน่วยกิตไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยจนครบ 4 ปี หรือจะเลือกรับเป็นวุฒิอนุปริญญาก็ได้ มีหลักสูตรให้เลือกเรียนมากมายเพื่อรองรับความต้องการของนักศึกษาทั้งในและนอกประเทศและได้รับการรับรองในระดับภูมิภาคจาก Western Association of Schools and Colleges (WASC) นักศึกษาสามารถพักอาศัยมากมาย เช่น อพาร์ทเมนต์ บ้านเช่าส่วนตัว บ้านเช่าร่วมกับผู้อื่น

รายละเอียดของ SMC คลิกที่นี่

★ รัฐ Illinois

เรียนต่อ College of Lake County Community College Chicago

College of Lake County วิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุดของวิทยาลัยอยู่ที่เมืองเกรย์สเลค (Grayslake) ตัวเมืองมีประชากรประมาณ 20,300 คน College of Lake County ห่างจากตัวเมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ และเมืองมิลโวคี รัฐวิสคอนซิลประมาณ 1 ชั่วโมง เปิดสอนหลักสูตร University Transfer มีการรับรองโอนเข้าศึกษาต่อ Illinois State University, DePaul University, the University of Iliinois at Chicago และอื่นๆอีกมากมาย

รายละเอียดของ College of Lake County คลิกที่นี่

 รัฐ Virginia

Richard Bland College (RBC) of William & Mary  วิทยาลัย Richard Bland of William and Mary ตั้งอยู่ใจกลางของรัฐ Virginia ประมาณ 30 นาทีทางตอนใต้ของเมืองหลวงประจำรัฐ (Richmond) มีหลักสูตรที่มุ่งเน้นในการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสำหรับการโอนย้ายไปยังสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับต้นๆ กว่า 40 แห่งในรัฐเวอร์จิเนีย แนะนำเป็นอย่างยิ่งสำหรับบุคลที่ต้องการศึกษาในรัฐเวอร์จิเนีย ในระดับปริญญาตรี โดยที่จะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในช่วงปี 1-2 ของหลักสูตรระดับปริญญาตรี มีการรับรองการโอนเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในรัฐ Virginia กว่า 40 สถาบัน รวมถึง William & Mary, University of Virginia, Virginia Tech และ Virginia Commonwealth University

รายละเอียดของ RBC คลิกที่นี่

# หลักสูตร 2+2 University Transfer

บริการ University Transfer โดย ก้อปันกัน

ในปี 2018 ก้อปันกันได้ขยายสถาบันที่เป็นพันธมิตรในอเมริกา รวมถึงมหาวิทยาลัย 4 ปี เพื่อการให้คำแนะนำ และบริการนักเรียนใน college เพื่อโอนเข้าศึกษามหาวิทยาลัยปี 3-4 โดยเราให้ชื่อบริการนี้ว่า University Transfer Service โดย ก้อปันกัน

ทำไมควรใช้บริการนี้?

• Guaranteed Transfer : รับรองการโอนเข้าศึกษาต่อวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย 4 ปีหลังจาก college เมื่อนักเรียนมีเงื่อนไขตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

• Free of charge : สำหรับนักเรียนที่ใช้บริการของก้อปันกันในการศึกษาระดับอนุปริญญา, high school school completion และต้องการใช้บริการ University Transfer by ก้อปันกัน ในการแนะนำและบริการโอนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย 4 ปี จะไม่ต้องเสียค่ามัดจำของก้อปันกัน 5,000 บาท

• Working and Earning Opportunity : โอกาสที่จะได้เป็น ambassador ประจำมหาวิทยาลัยให้กับก้อปันกัน ในการให้ข้อมูล คำปรึกษาและแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ชีวิตและการเรียนที่มหาวิทยาลัยนั้นๆ เพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณ์การทำงานและมีโอกาสได้รับค่าตอบแทน

เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ University Transfer คลิกที่นี่

ขอรับคำปรึกษา

 

ศึกษาต่อต่างประเทศ

Line : @korpungun

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

Line : @kpglearn

TEL: 094-883-8778

JOIN

นัดหมายพูดคุยผ่าน