แนะนำ Bachelor of Applied Degree ป.ตรีสายอาชีพในอเมริกา แคนาดา

สำหรับคนที่สนใจเรียนต่อต่างประเทศในระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะสำหรับ เรียนต่ออเมริกา หรือ เรียนต่อแคนาดา ซึ่งเป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาที่เปิดกว้าง มีทางเลือกในการศึกษาต่อที่แตกต่างจากประเทศไทยเป็นอย่างมาก เพื่อให้น้องๆและผู้ปกครองได้มีข้อมูลสำหรับการพิจารณาอย่างครบถ้วน ในบทความนี้เราขอแนะนำอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ นั่นคือ การเรียนต่อป.ตรี ในอเมริกา หรือแคนาดา ด้วยหลักสูตร Bachelor of Applied Degree

Bachelor of Applied Degree น่าสนใจอย่างไร?

ด้วยหลักสูตร Bachelor of Applied Degree ผู้เรียนจะได้

Bachelor of Applied Degree

คืออะไร?

Bachelor of Applied Degree คือ หลักสูตรปริญญาตรีแบบประยุกต์ เรียกอีกอย่างว่า Applied Degree ที่ผสมผสานการเรียนรู้เชิงวิชาการ หรือการศึกษาทฤษฏีและองค์ความรู้ เข้าไว้กับการเรียนรู้จากประสบการณ์ 

เมื่อจบการศึกษาในระยะเวลา 4 ปีแล้ว บัณฑิตจะมีความรู้ ทักษะและประสบการณ์เฉพาะทางที่พร้อมสำหรับการเข้าทำงานในระดับที่สูงกกว่างานระดับเริ่มต้น (entry-level jobs) เนื่องจากหลักสูตร Bachelor of Applied Degree จะช่วยพัฒนาทักษะความคิดที่ซับซ้อน (high-order thinking) และทักษะการแก้ไขปัญหาปัจจุบันของอุตสาหกรรมของสายอาชีพ และโดยทั่วไปแล้ว Bachelor of Applied Degree จะแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ 

  • Bachelor of Applied Arts และ
  • Bachelor of Applied Sciences

อ้างอิงจาก Alberta.ca และ Upenn.edu

Bachelor of Applied Degree

เหมาะกับใคร?

หลักสูตรปริญญาตรีแบบประยุกต์นี้เหมาะสำหรับ 

– ผู้เรียนที่ต้องการเรียนให้จบป.ตรีแบบเฉพาะทาง เพื่อการเข้าทำงานในระดับที่สูงกว่า entry level jobs ที่นักเรียนที่จบหลักสูตร certificate/diploma ที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อนอาจจะต้องเริ่มต้นทำ

– ผู้เรียนทราบและค่อนข้างชัดเจนกับตนเองแล้วว่าต้องการที่จะประกอบอาชีพประมาณไหนและในสายงานใด เนื่องจากหลักสูตรที่วิชาเรียนมุ่งเน้นไปที่การเรียนและการสอนความรู้ ทักษะและให้ประสบการณ์ในสายงานที่สนใจ 

หลักสูตรป.ตรีนี้ไม่เหมาะกับ

– ผู้เรียนที่ยังไม่แน่ใจว่าจะเรียนต่ออะไรดี เนื่องจากในหลักสูตรนี้ นักเรียนจะไม่ได้ศึกษาแบบกว้างๆ (ไม่เหมือนในหลักสูตร liberal arts) นั่น คือ นักเรียนจะมีวิชาเรียนในภาควิชาอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพเป็นสัดส่วนที่น้อย ดังนั้นหากเรียนไป และต้องการสายการเรียน อาจจะมีหน่วยกิตที่ไม่สามารถใช้ในการนับจบหลักสูตรใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนไปเรียนได้มากนัก

Bachelor of Applied Degree

แตกต่างจาก Bachelor แบบปกติอย่างไร?

คำตอบของคำถามนี้แบบที่สุดได้สั้นๆและกระชับมากที่สุด อ้างอิงจาก northseattle.edu คือ Bachelor of Applied Degree จะมุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้จากประสบการณ์ การลงมือปฏิบัติจริง มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับสายงานในชั้นเรียน ในขณะที่ Bachelor of Arts และ Bachelor of Science อาจจะให้ความสำคัญกับการศึกษาเชิงทฤษฏีมากกว่า

เพื่อความชัดเจน เราจะอธิบายเพิ่มเติมให้ดังนี้

– ในหลักสูตร Bachelor of Arts และ Bachelor of Science ที่ไม่ใช่ applied degree ในช่วงชั้นปีที่ 1-2 นักเรียนจะได้เรียนแบบ liberal arts ที่จะรวมการศึกษาในหลากหลายสาขาเรียนเข้าไว้ด้วยกัน รวมถึง วิชาการสื่อสารเชิงวิชาการ (ภาษาอังกฤษ) การคิดคำนวณ (Math) วิชาด้านมนุษยศาสตร์ (Humanities) วิชาด้านสังคมศาสตร์ (Social Science) วิชาด้านวิทยาศาสตร์ (Natural Science) และวิชาที่เตรียมสำหรับสาขาการเรียนที่สนใจ (Pre-major) ก่อนที่จะได้ศึกษาวิชาเรียนสำหรับเอกวิชา (major) ที่สนใจแบบลงลึกในช่วงปี 3-4

– ในขณะที่ในหลักสูตรแบบ Applied จะมุ่งเน้นศึกษาวิชาเรียนในสายอาชีพที่ต้องการตั้งแต่ปี 1 เลย และอาจมีรายวิชาการเรียนที่กำหนดว่าจะต้องเรียนในแต่ละเทอมไว้แบบตายตัว (fixed) มากกว่า

แนะนำสถาบันและหลักสูตร

Bachelor of Applied Degree ในอเมริกา

Lake Washington Institute of Technology (LWTech)

LWTech ตั้งอยู่ใกล้บริษัทชั้นนำในรัฐ Washington อาทิ Microsoft เปิดสอนหลักสูตรป.ตรีที่หลากหลาย อาทิ

• Management Entrepreneurship
• Behavioral Healthcare
• Dental Hygiene
• Design
• Digital Gaming & Interactive Media
• Early Childhood Education
• Information Technology Computing and software Development และ
• Transportation, Logistics, and Supply Chain Management

เลือกดูรายละเอียดหลักสูตรป.ตรีที่ LWTech เปิดสอน

ค่าเล่าเรียน LWTech

• Associate Degree (ปี 1-2) ปีละ 10,896 USD
• Applied Bachelor’s (ปี 3-4) ปีละ 20,250 USD


Bellevue College

Bellevue วิทยาลัยตั้งอยู่ในรัฐ Washington ใกล้บริษัท Microsoft ในย่านเมือง Bellevue ที่ทันสมัย เปิดสอนหลักสูตรป.ตรีประยุกต์ที่หลากหลายและน่าสนใจดังนี้

• Applied Accounting
• Computer Science
• Data Management and Analysis
• Digital Marketing
• Health and Wellness
• Healthcare Informatics
• Healthcare Management and Leadership
• Information Systems and Technology
• Interior Design
• Molecular Biosciences
• Nursing
• Radiation and Imaging Science

เลือกดูรายละเอียดหลักสูตรป.ตรีที่ Bellevue เปิดสอน

ค่าเล่าเรียน Bellevue

• Associate Degree (ปี 1-2) ปีละ 9,947 USD
• Applied Bachelor’s (ปี 3-4) ปีละ 19,302 USD

Edmonds College

Edmonds วิทยาลัยทางตอนเหนือของ Seattle มีอาคารเรียนด้าน STEM ที่ทันสมัย และเป็นหนึ่งในวิทยาลัยที่มีบริการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ครบวงจรมากที่สุด ตั้งอยู่ในรัฐ Washington ซึ่งเปิดสอนหลักสูตรป.ตรี

• Advanced Manufacturing and Materials Engineering Technology
• Child, Youth, and Family Studies
• Information Technology – Application Development
• Integrated Healthcare Management
• Robotics and Artificial Intelligence

เลือกดูรายละเอียดหลักสูตรป.ตรีที่ Edmonds เปิดสอน

ค่าเล่าเรียน Edmonds

• ปีละ 9,950 USD

Green River College (GRC)

GRC วิทยาลัยทางตอนใต้ของเมือง Seattle มีหลักสูตรเฉพาะทางด้านการบิน และเปิดสอนหลักสูตรป.ตรีด้านอื่นๆอีกด้วย อาทิ 

• Aeronautical Science
• Applied Management
• Early Childhood Education
• I.T. in Cybersecurity and Networking
• I.T. in Software Development
• Marketing & Entrepreneurship
• Natural Resources in forest Resource Management

เลือกดูรายละเอียดหลักสูตรป.ตรีที่ GRC เปิดสอน

ค่าเล่าเรียน GRC

• Associate Degree (ปี 1-2) ปีละ 10,545 USD
• Applied Bachelor’s (ปี 3-4) ปีละ 19,500 USD

แนะนำสถาบันและหลักสูตร

Bachelor of Applied Degree ในแคนาดา

Algonquin College, O.N.

วิทยาลัยแห่งเดียวของรัฐบาลใน Ottawa เมืองหลวงของประเทศแคนาดา มีงานรองรับมากมาย โดยเฉพาะด้าน I.T., Business, Hospitality มีอัตราการจ้างงานหลังเรียนจบสูง เปิดสอนหลักการเรียนหลักสูตรป.ตรีประยุกต์ที่หลากหลาย มี co-op เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร โดยมีตัวเลือกที่น่าสนใจ ดังนี้

• Automation and Robotics
• Building Science
• Commerce (e-Supply Chain Management)
• Culinary Arts and Food Science
• Digital Marketing Communication
• Early Learning and Community Development
• Hospitality and Tourism
• Information Technology
• Interior Design

เลือกดูรายละเอียดหลักสูตรป.ตรีที่ Algonquin เปิดสอน

ค่าเล่าเรียน Algonquin

• ปีละประมาณ 16,200 – 22,000 CAD

British Columbia Institute of Technology (BCIT)

BCIT สถาบันชั้นนำด้านการฝึกฝนความรู้และทักษะวิชาชีพใน Vancouver แคนาดา ขึ้นชื่อเรื่องความเข้มข้นของหลักสูตร และการมีอัตราการจ้างงานหลังเรียนจบที่สูง โดย BCIT เปิดสอนหลักสูตรป.ตรีที่น่าสนใจในหลากหลายสาขา ดังนี้

• Biochemistry and Forensic Science
• Ecological Restoration
• Environmental Engineering
• Food Technology and Operations Management
• Geomatics
• Biotechnology
• Accounting
• Business Administration
• Computer Systems (Game Development, or Network Security Applications Development)
• Architectural Science
• Civil Engineering
• Construction Management
• Interior Design

เลือกดูรายละเอียดหลักสูตรป.ตรีที่ BCIT เปิดสอน

ค่าเล่าเรียน BCIT

• ปีละประมาณ 22,000 CAD

Langara College (B.C.)

Langara เป็นวิทยาลัยในย่านเมือง Vancouver ที่ขึ้นชื่อด้านการเปิดสอนวิชาเรียนให้นักศึกษาได้เริ่มต้นเรียนปี 1-2 ของระดับปริญญาตรี เพื่อโอนศึกษาปี 3-4 ใน B.C. เช่น UBC และ SFU อย่างไรก็ตาม Langara ได้เปิดสอนหลักสูตรป.ตรีแบบประยุกต์ที่น่าสนใจ รวมถึง

• Accounting
• Business Administration
• Business Management
• Informational Business Management
• Marketing Management
• Bioinformatics

เลือกดูรายละเอียดหลักสูตรป.ตรีที่ Langara เปิดสอน

ค่าเล่าเรียน Langara

• ปีละประมาณ 19,000 CAD

Douglas College (B.C.)

Douglas เป็นอีกหนึ่งวิทยาลัยในย่านเมือง Vancouver ที่เปิดสอนหลักสูตรการฝึกฝนทักษะและความรู้เฉพาะทางที่หลากหลาย ซึ่งมีหลักสูตรที่น่าสนใจ ดังนี้

• Accounting
• Applied Psychology
• Applied Criminology
• Child and Youth Care
• Financial Services
• Management
• Marketing
• Physical Education and Coaching

เลือกดูรายละเอียดหลักสูตรป.ตรีที่ Douglas เปิดสอน

ค่าเล่าเรียน Douglas

• ปีละประมาณ 19,000 CAD

 

Okanagan College (B.C.)

Okanagan ตั้งอยู่ในย่านเมือง Kelowna เมืองขนาดย่อม ค่าครองชีพอัตราประหยัด พร้อมโอกาสทำงานมากมาย ได้เปิดสอนหลักสูตรป.ตรีแบบประยุกต์ดังนี้

• Business Administration (โดยมีตัวเลือก Specialty เช่น Accounting, Finance, Human Resources Management, Management, Marketing, Tourism and Hospitality Management)
• Computer Information Systems

เลือกดูรายละเอียดหลักสูตรป.ตรีที่ Okanagan เปิดสอน

ค่าเล่าเรียน Okanagan College

• ปีละประมาณ 15,000 CAD

 

Seneca College (O.N.)

หนึ่งในวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในแคนาดา ตั้งอยู่ในย่านเมือง Toronto เปิดสอนหลากหลายสาขาการเรียนมีอัตราการจ้างงานหลังเรียนจบสูง เปิดสอนหลักสูตรป.ตรีดังนี้

•  Engineering (Software Engineering)
•  Aviation Technology
• Behavioral Psychology
• Child Development
• Accounting & Finance
• Business Management
• Business Technology Management
• Financial Planning
•  Human Resources Management
•  International Business Management
•  Marketing
•  Community Mental Health
•  Data Science and Analysis
•  Interactive Media
•  Healthcare Management
• Software Development

เลือกดูรายละเอียดหลักสูตรป.ตรีที่ Seneca เปิดสอน

ค่าเล่าเรียน Seneca College

• ปีละประมาณ 20,000 CAD

Humber College, O.N.

Humber เป็นอีกหนึ่งวิทยาลัยขนาดใหญ่ที่ขึ้นชื่อด้าน Media, Engineering และ Business มีอัตราการจ้างหลังเรียนจบที่สูง และเปิดสอนหลักสูตรป.ตรี หลากหลายสาขา มีที่น่าสนใจดังนี้

• Engineering – Information Systems
• Engineering – Mechatronics
• Engineering – The Built Environment

เลือกดูรายละเอียดหลักสูตรป.ตรีที่ Humber เปิดสอนด้าน Applied Science & Technology

• Accounting
• Digital Business Management
• Fashion Management
• Finance
• Healthcare Management
• Human Resources Management
• Marketing
• Paralegal Studies
• Supply Chain Management 

เลือกดูรายละเอียดหลักสูตรป.ตรีที่ Humber เปิดสอนด้าน Business

• Nursing
• Workplace Health and Wellness

เลือกดูรายละเอียดหลักสูตรป.ตรีที่ Humber เปิดสอนด้าน Health Sciences & Wellness

• Creative Advertising
• Digital Communications
• Film and Media Production
• Journalism
• Music
• Public Relations

เลือกดูรายละเอียดหลักสูตรป.ตรีที่ Humber เปิดสอนด้าน Media Arts

• Addictions and Mental Health
• Behavioral Science
• Child and Youth Care
• Community Development
• Criminal Justice

เลือกดูรายละเอียดหลักสูตรป.ตรีที่ Humber เปิดสอนด้าน Community Services

ค่าเล่าเรียน Humber College

• ปีละประมาณ 20,000 CAD


Fanshawe College, O.N.

Fanshawe วิทยาลัยของรัฐบาลในเมือง London รัฐ Ontario เมืองขนาดย่อม ค่าครองชีพในอัตราที่ประหยัด มีงานรองรับ และวิทยาลัยขึ้นชื่อด้าน Health Science และ Business  โดยมีหลักสูตรป.ตรีที่น่าสนใจดังนี้

• Applied Technology – BioTechnology
• Commerce (Accounting)
• Commerce (Digital Marketing)
• Commerce (Human Resources Management)
• Commerce (Management)
• Early Childhood Leadership
• Environmental Design and Planning
• Interior Design

เลือกดูรายละเอียดหลักสูตรป.ตรีที่ Fanshawe เปิดสอน

ค่าเล่าเรียน Fanshawe College

• ปีละประมาณ 20,000 CAD

ขอรับคำปรึกษา

 

เรียนต่อแคนาดา อเมริกา

Line : @korpungun

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์

Line : @kpglearn

คอร์สออนไลน์ KPG LIVE

Line : @kpglive

TEL: 094-883-8778

JOIN

นัดหมายพูดคุยผ่าน