Whatcom Community College

เรียนต่อ Whatcom Community College (WCC) ตั้งอยู่ในเมือง Bellingham ชุมชนนักศึกษาขนาดเล็กทางตอนเหนือของรัฐ Washington ใกล้ Western Washington University และแคนาดา มีประชากรประมาณ 80,000 คน รวมทั้งนักศึกษาระดับอุดมศึกษามากกว่า 20,000 คน มีนักศึกษาโดยเฉลี่ย 7,000 คน นักศึกษานานาชาติมากกว่า 150 คนจากมากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก

เรียนต่อ Whatcom Community College

Photo Credits : Whatcom Community College

Whatcom Community College

เรียนต่อ Whatcom Community College (WCC) ตั้งอยู่ในเมืองเบลลิงแฮม รัฐวอชิงตัน มีประชากรประมาณ 80,000 คน รวมทั้งนักศึกษาระดับอุดมศึกษามากกว่า 20,000 คน มีนักศึกษาโดยเฉลี่ย 7,000 คน นักศึกษานานาชาติมากกว่า 150 คนจากมากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก

เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐบาล ใช้เวลาขับรถเพียง 90 นาทีไปยังเมืองซีแอตเติล และ 60 นาทีไปยังเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดา WCC ตั้งอยู่ในเมืองเบลลิงแฮมที่สวยงาม ปลอดภัย เดินทางสะดวก ล้อมรอบด้วยเทือกเขา ทะเลและทะเลสาบ และยังเป็นที่ตั้งของ Western Washington University มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

ทำไม Whatcom Community College?

•  ตั้งอยู่ในเมือง Bellingham ชุมชนนักศึกษาขนาดเล็กทางตอนเหนือของรัฐ Washington ใกล้ Western Washington University และประเทศแคนนาดา
•  มีกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่หลากหลาย
•  มีจำนวนนักเรียนต่อห้องเรียนที่น้อย ดังนั้นนักเรียนได้รับความสนใจอย่างทั่วถึง
•  โอนไปศึกษาต่อมหาวิทยาลัยได้ง่าย
•  อาจารย์เน้นการเรียนรู้และการสอนมากกว่าการทำงานวิจัย
•  มีบริการปรึกษาแนะแนวทางการศึกษาที่เป็นส่วนตัว
•  No TOEFL requirement !

หลักสูตร 2+2 University Transfer Program

โดยทั่วไปแล้ว นักเรียนที่ต้องการเรียนหลักสูตรปริญญาตรีในอเมริกาจะต้องใช้เวลาเรียน 4 ปี หรือมีหน่วยกิตทั้งหมด 180 หน่วย และในการที่จะสำเร็จหลักสูตรปริญญาตรีในอเมริกา นักเรียนจะมี 2 ตัวเลือกคือ :

1) เรียนที่มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย 4 ปีโดยตรง หรือ
2) เรียนที่ Community College 2 ปีและโอนหน่วยกิตไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยโดยที่จะใช้เวลาเรียนเพิ่มอีก 2 ปีเพื่อจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (นักเรียนอเมริกามากกว่า 50% เลือกทางเลือกนี้)

Whatcom CC 22

โดยทั่วไปแล้วการศึกษาใน 2 ปีแรกในอเมริกาทั้งใน Community College และ University มีความคล้ายคลึงกัน คือไม่ว่านักเรียนตั้งใจที่จะเรียนเอกวิชาใด นักเรียนต้องลงเรียนวิชาพื้นฐานให้ครบ 90 หน่วยกิต จากแขนงวิชาต่างๆ รวมถึง General Educational Development, Humanities, Social Science, Natural Science, และ Pre-major courses

ดังนั้นเมื่อจบการศึกษาจาก Community College แล้วนักเรียนสามารถโอนไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยได้โดยทันที และนักเรียนจะใช้เรียนเพิ่ม 2 ปีเพื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree)

ในขณะที่ศึกษาอยู่ นักเรียนจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ (Academic Advisor) คอยดูแลและบริการ เพื่อช่วยทำให้แน่ใจว่าวิชาที่นักเรียนลงเรียนนั้นเหมาะสมและตรงความต้องการของนักเรียน รวมถึงการช่วยดูแลในเรื่องการโอนหน่วยกิตเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อเรียนต่อปริญญาตรีอีกด้วย

หลักสูตรและสาขาที่ Whatcom CC มีให้เลือกศึกษา

หลักสูตร 2+2 University Transfer ที่ Whatcom CC มีให้เลือกเรียนหลากหลายหลักสูตรดังนี้

Associate in Science (AS)

– Computer Information Systems
– Accounting
– Finance
– Business Administration
– Criminal Justice
– Hospitality and Tourism Business Management
– Massage Practitioner
– Medical Assisting
– Paralegal Studies
– Physical Therapist Assistant

Associate in Arts (AA)

– Early Childhood Education
– Nursing
– Visual Communications

Associate in Applied Science-Transfer (AAS-T)

– Cybersecurity

นักศึกษานานาชาติของ Whatcom ได้เข้าศึกษาต่อที่ :

• Art Institute of Chicago • Central Washington University • Eastern Washington University • Indiana University • Montana State University • Penn State • University of British Columbia • University of Idaho • University of California,Berkeley • University of California,Los Angeles • University of Colorado • University of Massachusetts,Amherst • University of Michigan • University of Nevada,Las Vegas • University of Oregon • University of Puget Sound • University of Washington • University of Wisconsin • Washington State University • Western Washington University และมหาวิทยาลัยอื่นๆ อีกหลายแห่ง

วิชาเอกที่ได้รับความนิยม :

• ธุรกิจ
• คณิตศาสตร์
• วิทยากร การสื่อสาร
• คอมพิวเตอร์
• ชีววิทยา
• การโรงแรมและการท่องเที่ยว
• เคมี
• ฟิสิกส์
• ศิลปศาสตร์
• วิศวกรรมศาสตร์ และอื่นๆอีกมากมาย

หลักสูตรประกาศนียบัตรทาง (Certificates)

หลักสูตร 1 ปี หรือ 2 ปี ปริญญาและประกาศนียบัตรในสาขาการบริหารธุรกิจ การบริหารงานธุรการ การบริหารธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยแพทย์ ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (การบริหารเครือข่าย การรักษาความปลอดภัยทางข้อมูล ความช่วยเหลือทางเทคนิค) และอื่นๆอีกมากมาย

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร ศึกษาต่อได้ที่นี่

หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ESL)

การเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ESL) ของ Whatcom จะช่วยเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน เพื่อการศึกษาระดับ College นักเรียนจะเรียนประมาณวันละ 4 ชั่วโมง โดยเนื้อหาการเรียนแบ่งออกเป็น 2 คอร์สหลักๆคือ Intensive courses และ College Transition Courses จะครอบคลุม Reading, Grammar, Writing, Speaking, และ Listening และยังสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกอื่นๆได้ เช่นวิชาประวัติศาสตร์ของชาวอเมริกัน เป้าหมายของหลักสูตรนี้คือการช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการเรียนรู้เชิงบวก

รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร

• มีอาจารย์สอนเฉพาะด้าน ESL ที่มีคุณภาพและประสบการณ์
• มีจำนวนนักเรียนเฉลี่ย 15 คนต่อห้อง
• มี 5 ระดับ เริ่มเต้นสู่หลักสูตรชั้นสูงเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อระดับวิทยาลัย
• Intensive Study คือ การเรียนภาษาอังกฤษในห้องเรียนภาษาอังกฤษ มีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทำการบ้านอย่างสม่ำเสมอ และมีบททดสอบเพื่อทดสอบการพัฒนา
• มี computer lab,ห้องสมุด,ชมรมกีฬา และศูนย์การเรียนรู้ สำหรับหลักสูตร ESL

รายละเอียดเกี่ยวกับวิชาเรียนในแต่ละระดับของหลักสูตร Intensive ESL ได้ที่นี่

หลักสูตรมัธยมควบคู่ (High School Completion)

พิเศษ High School Completion สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปลายที่ อายุ16ปี หรือมากกว่า

Whatcom CC มีหลักสูตร High School Completion สำหรับนักเรียนที่ยังไม่จบชั้นมัธยม ต้องการเรียนในระดับมัธยมและปริญญาควบคู่ในอเมริกา เนื่องจากวิชาส่วนใหญ่ที่นักเรียนจะต้องลงเรียนในหลักสูตรนี้สามารถใช้จบหลักสูตรอนุปริญญาและปริญญาตรีได้ด้วย นักเรียนจึงสามารถเรียนและสำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาและมัธยมศึกษาได้ในเวลาเดียวกัน เมื่อจบการศึกษาในหลักสูตรนี้นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรจบมัธยมของรัฐวอชิงตัน

สำหรับโปรแกรมนี้ นักเรียนควรที่จะ :

• มีความแข็งแรงทางด้านวิชาการ
• สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปีที่ 4 แล้ว
• มีอายุอย่างน้อย 16 ปี
• ได้เกรดเฉลี่ย 3.0 จากผลการเรียนที่ผ่านมา

ปฏิทินการศึกษาของ Whatcom โดยละเอียด – Link

Whatcom CC Campus

ค่าใช้จ่าย

Whatcom CC Costs

Whatcom Fee : http://whatcom.edu/get-started/tuition-fees

หมายเหตุ:

•  ค่าใช้จ่ายของวิทยาลัยรวมถึงที่พัก นักเรียนสามารถชำระถึงวิทยาลัยได้โดยตรงในอัตราปกติ โดยไม่ต้องชำระผ่านก้อปันกัน *สามารถชำระเป็นรายเทอมได้
•  การประมาณค่าใช้จ่ายนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตประจำวัน (pocket money) และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าแลกเปลี่ยน
•  สำหรับราคาและรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เป็นปัจจุบัน ติดต่อขอรับจากเจ้าหน้าที่ของก้อปันกัน

การสมัครเข้าเรียน (Admission)

•  ใบสมัครของ Whatcom
•  หนังสือรับรองจากธนาคาร (มียอดบัญชีอย่างต่ำ 8 แสนบาท)
•  ค่าธรรมเนียมการสมัคร $50 – Credit Card Payment Form
•  สำเนา passport
•  ใบแสดงผลการเรียนชั้นล่าสุด (ภาษาอังกฤษ)

Whatcom ไม่บังคับสอบ TOEFL และแนะนำให้นักเรียนสอบวัดประเมินความสามารถทางภาษาของวิทยาลัย เพื่อที่จะได้จัดให้นักเรียนได้เริ่มเรียนในระดับที่เหมาะสม ความเหมาะสมระหว่างความสามารถทางภาษาและวิชาที่ลงเรียนสำคัญมาก เพื่อนักเรียนจะได้มีความพร้อมสำหรับการเรียนในวิทยาลัย ความพร้อมนี้จะมีผลต่อโอกาสของ นักเรียนในการสมัครโอนเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยในชั้นปีที่ 3-4 โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่มีการแข่งขันในการสมัครเข้าเรียนสูง อย่างไรก็ตาม นักเรียนทุกคนที่จะสมัครเข้าเรียนระดับวิทยาลัย จะถูกจัดให้สอบวัดระดับภาษาก่อนเริ่มเรียน

อย่างไรก็ตาม หากผู้สมัครมีผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ วิทยาลัยจะสามารถตอบรับให้เข้าเรียนเก็บหน่วยกิตได้เลย

1. IELTS 5.5 หรือ TOEFL 61 : สามารถเรียนเก็บหน่วยกิตได้อย่างน้อย 1 วิชาในเทอมแรก พร้อมกับกับเรียนภาษาอังกฤษ

2. IELTS 6.0 (ไม่มีคะแนนด้านใดที่ต่ำกว่า 5.5) หรือ TOEFL 70 (writing ไม่ต่ำกว่า 70) จะสามารถเริ่มเรียนเก็บหน่วยกิตระดับวิทยาลัยได้เต็มเวลา

*ตรวจสอบ application deadline ของ Whatcom – Link

ประสบการณ์นักเรียนไทย
เรียนต่อ Whatcom Community College 

[รีวิว] เรียนต่อ Journalism ที่ Whatcom Community College โดย โทนี่
[รีวิว] ประสบการณ์การเรียนที่ Whatcom Community College โดย โบว์

Photo Credits : Whatcom Community College

ขอรับคำปรึกษา

 

เรียนต่อแคนาดา อเมริกา

Line : @korpungun

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์

Line : @kpglearn

คอร์สออนไลน์ KPG LIVE

Line : @kpglive

TEL: 094-883-8778

JOIN

นัดหมายพูดคุยผ่าน