Shoreline Community College

เรียนต่ออเมริกา Shoreline Community College เมือง Seattle รัฐ Washington มีหลักสูตร high school completion เพื่อเรียนม.ปลายและวิทยาลัยควบคู่ วิชาการเข้มข้น มีคุณภาพ เมื่อเรียนจบจาก Shoreline สามารถเข้าเรียนต่อ University of Washington, Cornell University, UCLA, University of California, Berkeley และอื่นๆ อีกมากมาย

เรียนต่ออเมริกา Shoreline Community College

All Credits : Shoreline CC

Shoreline Community College

เรียนต่ออเมริกา Shoreline Community College ทางวิทยาลัยตระหนักเป็นอย่างดีว่าการเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศเป็นความท้าทายสำหรับนักเรียน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของ Shoreline จึงพร้อมที่จะสนับสนุนนักเรียนด้วยเจตนาที่ตั้งมั่นในการส่งเสริมความสำเร็จของนักเรียน เริ่มต้นที่ Shoreline ประหยัดอย่างมีคุณภาพและเข้าเรียนต่อ University of Washington, Cornell University, UCLA, University of California, Berkeley และอื่นๆ อีกมากมาย

รับชม presentation นำเสนอสถาบัน

รับชมผ่าน YouTube คลิก

ภาพรวมและจุดเด่น

มีสถิติของนักเรียนที่โอนไปเรียนต่อมหาวิทยาลัย 4 ปีสูง (โดยเฉพาะ University of Washington, Seattle)
Shoreline ตั้งอยู่ในย่านที่พักอาศัยในเขตชานเมืองของ Seattle เงียบสงบ เหมาะสมกับการเรียนรู้ และไม่ห่างไกลจากสิ่งอำนวยความสะดวก
Shoreline มีทีม academic advisor สำหรับนักเรียนนานาชาติที่มีประสบการณ์ และมี advisors ในอัตราที่เหมาะสมกับจำนวนนักเรียนนานาชาติ
มีหลักสูตร Honors Program สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนรู้เชิงวิจัย เรียนรู้ในหัวข้อที่ตนเองสนใจอย่างลึกซึ้ง ภายใต้การสนับสนุนและดูแลของคณาจารย์อย่างใกล้ชิด
มีหลักสูตร High School Completion สำหรับนักเรียนที่อายุ 16 ปี ยังไม่จบ high school เข้าวิทยาลัยได้เลย (เรียน 2 ปี จบได้ทั้งวุฒิม.ปลายและวุฒิอนุปริญญา)
No TOEFL requirement !
กันต์พงศ์ ทวีสุข ผู้ก่อตั้งก้อปันกัน จบการศึกษาและเคยทำงานที่ Shoreline

สถานที่ตั้ง

Shoreline Community College (SCC) ตั้งอยู่ในบริเวณตอนเหนือของเมือง Seattle รัฐ Washington ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของอเมริกาติดคาบมหาสมุทรแปซิฟิก(Pacific Northwest) ซึ่งเป็นภูมิภาคที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่ามีทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดในประเทศอเมริกา และอยู่ห่างจากเมือง Vancouver ประเทศ Canada ประมาณ 2 ชั่วโมง บริเวณเมือง Seattle เป็นถิ่นที่ตั้งของบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลก อาทิเช่น Microsoft, Adobe, Amgen, Boeing, Starbucks, Tully’s, Harborview Medical Center

SCC เป็นสถานศึกษาที่ปลอดภัย เงียบสงบในบริเวณชานเมืองของ Seattle ซึ่งมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสำหรับการศึกษาเป็นอย่างมากยิ่ง

หลักสูตร

1. หลักสูตร 2+2 University Transfer

โดยทั่วไปแล้ว นักเรียนที่ต้องการที่จะเรียนหลักสูตรปริญญาตรีในอเมริกา จะต้องใช้เวลาเรียน 4 ปี หรือมีหน่วยกิตทั้งหมด 180 หน่วยกิต ทั้งนี้ ในการที่จะสำเร็จหลักสูตรปริญญาตรีในอเมริกา นักเรียนจะมี 2 ตัวเลือก คือ :

1. เรียนที่มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย 4 ปีโดยตรง หรือ
2. เรียนต่อ Shoreline Community College 2 ปีและโอนหน่วยกิตไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัย โดยที่จะใช้เวลาเรียนเพิ่มอีก 2 ปีเพื่อที่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (นักเรียนอเมริกามากกว่า 50% เลือกทางเลือกนี้)

เรียนต่ออเมริกา Shoreline Community College 2+2

โดยทั่วไปแล้วการศึกษาใน 2 ปีแรกในอเมริกาทั้งใน Community College และ University มีความคล้ายคลึงกัน คือ ไม่ว่านักศึกษาตั้งใจที่จะเรียนเอกวิชาไหน นักศึกษาจะต้องลงเรียนวิชาพื้น ฐานให้ครบ 90 หน่วยกิต จากแขนงวิชาต่างๆ รวมถึง

• วิชาพื้นฐาน General Educational Development เช่น English หรือ Math
• มนุษยศาสตร์ Humanities เช่น Arts, Communications, Music หรือ Languages
• สังคมศาสตร์ Social Science เช่น Business, History, Economic, Psychology หรือ Politics
• วิทยาศาสตร์ Natural Science เช่น Biology, Chemistry หรือ Physic
• วิชาพื้นฐานของเอกวิชาที่เลือก Pre-major courses เช่น ถ้าหากเรียน Busiess ต้องลงเรียน Accounting and Business Law เป็นต้น​

ดังนั้นเมื่อจบการศึกษาจาก Community College แล้วนักเรียนสามารถโอนไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยได้โดยทันที ซึ่งในระหว่าง เรียนจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านวิชาการประจำตัว (Academic Advisor) ที่จะคอยช่วยทำให้แน่ใจว่าวิชาที่นักเรียนลงเรียนนั้นสามารถที่โอนไปยัง มหาวิทยาลัยที่หมายได้

สาขาที่ Shoreline CC มีให้เลือกศึกษา

 

ตัวอย่างหนังสือรับรองการโอนเข้าศึกษาต่อ ในมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย 4 ปี จาก Shoreline Community College ตามเงื่อนไขที่กำหนด คลิกที่นี่

หมายเหตุ : จดหมายเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่าง รายละเอียดบางส่วนของบางมหาวิทยาลัยอาจจะถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งนักเรียนจะได้รับอัพเดทหากต้องการ จาก academic advisor ในช่วงที่พูดคุยปรึกษาเรื่องการวางแผนโอนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

ศิษย์เก่าของ Shoreline โอนไปเรียนต่อที่ไหนกันบ้าง

University of Southern California (USC) • UC Berkeley • UCLA • Cal Poly-Pomona • Stanford • M.I.T. • Boston University • University Oregon • University of Washington • Michigan State University • University of Michigan • New York University • Columbia • Texas A&M • University of Texas-Austin • Indiana University • Purdue • Seattle University • Cornell University – ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

2. หลักสูตรมัธยมศึกษาควบคู่ (High school completion)

Shoreline High School Completion

นักเรียนที่ยังไม่จบการศึกษาระดับมัธยมสามารถที่จะเข้าหลักสูตร High School Completion เพื่อที่จะเรียนในระดับมัธยมและปริญญาควบคู่กันไป เนื่องจากวิชาส่วนใหญ่ที่นักเรียนจะต้องลงเรียนในหลักสูตรนี้สามารถที่จะใช้สำหรับการจบหลักสูตรอนุปริญญาและปริญญาตรีได้ด้วย นักเรียนจึงสามารถเรียนและสำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาและมัธยมศึกษาได้ในเวลาเดียวกัน เมื่อจบการศึกษาในหลักสูตรนี้นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรจบมัธยมศึกษาของรัฐวอชิงตัน

สำหรับโปรแกรมนี้ นักเรียนควรที่จะ:

มีความแข็งแรงทางด้านวิชาการ
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปีที่ 3 แล้ว
มีอายุอย่างน้อย 16 ปี

3. หลักสูตรภาษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ (ESL)

การเรียนภาษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ (ESL) ที่ Shoreline Community College มีอยู่ทั้งหมด 5 ระดับ เมื่อนักเรียนเดินทางไปถึงวิทยาลัย นักเรียนจะต้องสอบวัดมาตรฐานทางภาษา (ตัวอย่าง English Placement Test) และจะถูกจัดให้เรียนภาษาในระดับที่เหมาะสมกับสามารถของตนเอง

นักเรียน ที่อยู่ในระดับนี้ต้องเรียนตามหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ออกแบบโดยสถาบันเป็น เวลาสัปดาห์ละ 15 ชั่วโมง หลักสูตรครอบคลุมถึงการอ่าน การเขียน การพูด การฟังและหลักไวยากรณ์ เมื่อนักเรียนขึ้นสู่ระดับกลางแล้วสามารถลงเรียนวิชาทั่วไปของวิทยาลัยได้ เลย (หากต้องการ) ข้อดีของการการเรียนปรับพื้นฐานให้ภาษาแข็งแรงก่อนจะช่วยให้นักเรียนเรียนใน ระดิบวิทยาลัยได้ดีขึ้น

การสนับสนุนการเรียนรู้

Shoreline มี Language Lab ที่นักเรียนสามารถเข้ามาศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเองจากสื่อวีดีทัศน์และโปรแกรม ที่ออกแบบมาพิเศษเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในห้องเรียน มีบริการ tutor 1:1 ด้านการอ่าน การเขียนฟรี ที่ Writing and Learning Studio และ Learning Support Centers สำหรับ tutor วิชาเรียนต่างๆ

หลักสูตร ESL ของ Shoreline เหมาะกับใคร?

1. นักเรียนที่ต้องการฝึกและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
2. นักเรียนที่ต้องการเข้ารับการศึกษาในระดับวิทยาลัยที่ Shoreline Community College : เมื่อเรียนจบ ESL ที่ Shorelineในระดับสุดท้ายแล้ว นักเรียนสามารถเข้าเรียนในระดับวิทยาลัยได้ทันที

4. หลักสูตรประกาศนียบัตรเฉพาะทาง

เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในด้านที่สนใจเพื่อประกอบอาชีพทางด้านนั้นๆ เมื่อจบหลักสูตรแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการจบ และมีโอกาสฝึก/ทำงานในอเมริกาได้เป็นเวลา 1 ปี

รายละเอียดหลักสูตรประกาศนียบัตรเฉพาะทาง คลิกที่นี่

ที่พักอาศัย

ตัวเลือกที่นิยมมากที่สุดสำหรับนักเรียนต่างชาติใหม่ของ Shoreline คือการพักอยู่กับครอบครัวของคนในชุมชน โดยพักอาศัยอยู่กับครอบครัวอเมริกันในรูปแบบของ Homestay พวกเขาเป็นมิตรและรู้จักชุมชนที่พักอาศัยเป็นอย่างดี ดังนั้นพวกเขาสามารถที่จะช่วยให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆได้อีกด้วย

อย่างไรก็ตามนักเรียนหลายคนก็เลือกที่จะอยู่เองโดยการเช่าบ้านที่แชร์กับนักเรียนคนอื่น หรือการเช่าอพาร์ทเม้นท์ส่วนตัว

Apartment ใกล้ Shoreline ที่น่าสนใจ

• Echo Lake Apartment
• Linden Square
• Linden Highlands Apartment
• Nelson Apartment

On-Campus Housing

Shoreline-On-Campus-Housing-7000

หอพักภายในแคมปัส : (เริ่มเปิดทำการตั้งแต่เทอม Fall 2019 เป็นต้นไป) ตั้งอยู่ใจกลางวิทยาลัย มีพื้นที่กว่า 83 เอเคอร์ แบ่งเป็น 68 ยูนิต แชร์ห้องพักได้ 216 เตียง สามารถเลือกได้ว่าจะพักห้อง 4 เตียง, 2 เตียง หรือห้องสตูดิโอ ภายในห้องพักมีเตียง, โต๊ะเครื่องแป้ง, โต๊ะอ่านหนังสือ ครบครัน มาพร้อมกับห้องนั่งเล่นและห้องครัวสำหรับใช้ร่วมกัน นักศึกษาจะได้อาศัยอยู่ร่วมกับเพื่อนๆ ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้ในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ที่ Shoreline

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในหอพัก : ห้องครัว ห้องนั่งเล่น และห้องซักรีดส่วนกลาง, อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง, ระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม., พื้นที่ล็อบบี้หลัก สำหรับการพักผ่อนและการเรียนรู้, สำนักงานของ Resident Advisor (RA), ห้องสำหรับการจัดประชุมและอีเว้นท์ต่างๆ

รับชมทัวร์หอพักเสมือนจริงแบบ 360 องศา คลิก

ค่าใช้จ่ายและทุนการศึกษา

ค่าเทอมของ Shoreline นั้นถูกกว่ามหาวิทยาลัย 4 ปีส่วนใหญ่ โดยเฉลี่ยประมาณ 50-70% รายละเอียดมีดังนี้

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายโดยประมาณสำหรับ 1 ปีการศึกษา

*ชำระเป็นรายเทอม
1 ปีการศึกษา = 3 เทอม (9 เดือน)

ค่าที่พักแบบ homestay ของ Shoreline คลิกที่นี่

หมายเหตุ

• อัตราแลกเปลี่ยนในตารางประมาณค่าใช้จ่าย คือ 1 USD = 33 THB
• ค่าใช้จ่ายของวิทยาลัยรวมถึงที่พัก นักเรียนสามารถชำระถึงวิทยาลัยได้โดยตรงในอัตราปกติ โดยไม่ต้องชำระผ่านก้อปันกัน *สามารถชำระเป็นรายเทอมได้
• การประมาณค่าใช้จ่ายนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตประจำวัน (pocket money) และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าแลกเปลี่ยน
• สำหรับราคาและรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เป็นปัจจุบัน ติดต่อขอรับจากเจ้าหน้าที่ของก้อปันกัน

ทุนการศึกษา

• ฟรี! ค่าจัดส่งพัสดุตอบกลับแบบเร่งด่วน $35 USD

• ทุนนักเรียนนานาชาติใหม่ ลดหย่อนจากค่าเล่าเรียน : $500 – $1,000 USD
ไม่ต้องสมัครขอรับทุน : ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของวิทยาลัยโดยอัตโนมัติ

ข้อกำหนดในการสมัครเข้าเรียน

• กรอกใบสมัครของ Shoreline
• หนังสือรับรองจากธนาคาร (มียอดบัญชีอย่างต่ำ 8 แสนบาท)
• ค่าธรรมเนียมการสมัคร $50 USD
• ค่าธรรมเนียมการส่งพัสดุแบบ Express Mail $35 USD (ไม่บังคับ)
• สำเนา Passport (เฉพาะหน้าที่มีรูปของนักเรียน)
• ใบแสดงผลการเรียนของระดับการศึกษาระสูงสุดที่จบเป็นภาษาอังกฤษ
• ใบรับรองจบมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นภาษาอังกฤษ (ถ้าหากว่าจบแล้ว)
• กรอกใบสมัครสำหรับที่พักอาศัย (หากต้องการ)

Shoreline ไม่บังคับสอบ TOEFL !

ในกรณีที่นักเรียนไม่มีคะแนน TOEFL/IELTS นักเรียนจะต้องสอบวัดประเมินความสามารถทางภาษาเมื่อถึงวิทยาลัย โดยนักเรียนจะถูกจัดให้เริ่มเรียนในระดับหรือวิชาที่เหมาะสม ความเหมาะสมระหว่างความสามารถทางภาษาและวิชาที่ลงเรียนนี้สำคัญมาก เพราะว่ามันจะช่วยให้นักเรียนเรียนได้ดี ซึ่งสำคัญมากต่อโอกาสของนักเรียนในการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยที่มีการแข่งขันในการสมัครเข้าเรียนสูง

สำหรับนักเรียนที่ต้องการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ เพื่อประเมินระดับภาษาสำหรับการลงทะเบียนเรียน Shoreline Community College จะแบ่งคะแนนออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้

1) สำหรับเข้าเรียนเก็บหน่วยกิตเต็มเวลา
• TOEFL IBT ใช้ 72 (Writing 21+) หรือ
• IELTS ใช้ 6.5 (Writing 6.0+)

2) สำหรับการข้ามระดับ ESL เพื่อเรียนเก็บหน่วยกิตพร้อมกับการเรียนปรับภาษา (EAP)
• TOEFL IBT ใช้ 54
• IELTS ใช้ 5.0

*รายละเอียดการใช้ผลสอบภาษาและคณิตของ Shoreline คลิกที่นี่

ปฎิทินการศึกษา

ประสบการณ์นักเรียนไทย

“อยากแนะนำ High School Completion นะคะ เพราะย่นเวลาการเรียนไปได้ตั้ง 2 ปี และประหยัดค่าใช้จ่าย” อ่านต่อ...

ใหม่ — หลักสูตร 2+2 ศึกษาต่อ New York University

“ช่วงทำงาน part-time ระหว่างเรียนเป็นที่ปรึกษาและจัดกิจกรรมให้นักเรียนนานาชาติ เป็นความทรงจำหนึ่งที่เราจะจดจำไปตลอด” อ่านต่อ…

ทิศา — หลักสูตร 2+2 ศึกษาต่อ University of Washington

“Community College เป็นการเรียนอีกรูปแบบนึง ที่ทำให้เราสามารถเข้ามหาวิทยาลัยที่ดีได้ในอีกทางนึง” อ่านต่อ…

พลอย — หลักสูตร 2+2 ศึกษาต่อ University of Florida

“ผมประทับใจครู และ Advisor เขาเอาใส่ใจนักเรียนรายบุคคลเลย พยายามเข้าใจนักเรียน และเราสามารถติดต่อเขาไปได้ทุกเมื่อ” อ่านต่อ…

ตะไคร้ — หลักสูตร 2+2 ศึกษาต่อ Seattle University

“ที่ผ่านมามันเป็นอคติเราเองที่ไม่ชอบเรียนภาษาอังกฤษ ตอนนี้เอ้ชอบภาษาอังกฤษมากกว่าเดิมมาก” อ่านต่อ…

เอ้ — หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ESL)

 

# เรียนต่ออเมริกา Shoreline Community College
Photo Credits : Shoreline Community College

ขอรับคำปรึกษา

 

เรียนต่อแคนาดา อเมริกา

Line : @korpungun

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์

Line : @kpglearn

คอร์สออนไลน์ KPG LIVE

Line : @kpglive

TEL: 094-883-8778

JOIN

นัดหมายพูดคุยผ่าน