Green River College

เรียนต่ออเมริกา Green River College วิทยาลัยทางตอนใต้เมือง Seattle รัฐ Washington มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เป็นมิตร วิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรการศึกษา 2 ปี มีหลักสูตรอนุปริญญาและประกาศนียบัตร ต่างๆ มากกว่า 75 หลักสูตร มีหอพัก มี homestay มีหลักสูตร Gap Year

เรียนต่อ Green River College

Photo Credits : Green River College

Green River College

เรียนต่อ Green River College เปิดสอนหลักสูตรการศึกษา 2 ปี มีหลักสูตรอนุปริญญาและประกาศนียบัตรต่างๆมากกว่า 75 หลักสูตร ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่อุดมไปด้วยต้นไม้สูงและทิวทัศน์แบบสวนสาธารณะ มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เป็นมิตร สงบสุขและเหมาะสำหรับการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

รับชม presentation นำเสนอสถาบัน

รับชมผ่าน YouTube คลิก

ภาพรวมและจุดเด่น

• มีที่พักในวิทยาเขต
• มีบริการต้อนรับและดูแลนักเรียนนานาชาติใหม่ที่มีคุณภาพ
• มีศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
• มีศูนย์เครื่องบินจำลอง และหลักสูตร Aviation
• มี KGRG สถานีวิทยุดำเนินการโดยนักศึกษา
• แคมปัสมีสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ
• มีหลักสูตรด้านการบินและหลักสูตร Gap Year (U.S.A., New Zealand, Australia)

สถานที่ตั้ง

Green River College (GRC) ตั้งอยู่ในบริเวณเมือง Auburn ทางตอนใต้ของเมือง Seattle รัฐ Washington ที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของอเมริกาติดคาบมหาสมุทรแปซิฟิก(Pacific Northwest) ซึ่งเป็นภูมิภาคที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่ามีทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดในประเทศอเมริกา และอยู่ห่างจากเมือง Vancouver ประเทศ Canada ประมาณ 2 ชั่วโมง บริเวณเมือง Seattle เป็นถิ่นที่ตั้งของบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลก อาทิเช่น Microsoft, Adobe, Amgen, Boeing, Starbucks, Tully’s, Harborview Medical Center


View Larger Map

หลักสูตร

1. หลักสูตร 2+2 University Transfer (2+2 University Transfer Program)

โปรแกรม การศึกษาแบบ 2+2 คือเส้นทางสู่มหาวิทยาลัยในของสหรัฐอเมริกา นักศึกษาจะเรียน 2 ปีแรกของหลักสูตรปริญญาตรีที่ Green River  และสามารถวางแผนการโอนหน่วยกิตเพื่อที่จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยโดยมีอาจารย์ ที่ปรึกษาด้านวิชาการคอยให้ความช่วยเหลือ โดยที่วิชาที่ลงเรียนจะเป็นวิชาพื้นฐานในสาขาทั่วไปและสาขาของเอกวิชาของ นักศึกษา

โดย ทั่วไปแล้วการศึกษาใน 2 ปีแรกในอเมริกาทั้งใน Community College และ University มีความคล้ายคลึงกัน คือ ไม่ว่านักศึกษาตั้งใจที่จะเรียนเอกวิชาไหน นักศึกษาจะต้องลงเรียนวิชาพื้น ฐานให้ครบ 90 หน่วยกิต จากแขนงวิชาต่างๆ รวมถึง

• วิชาพื้นฐาน General Educational Development เช่น English หรือ Math
• มนุษยศาสตร์ Humanities เช่น Arts, Communications, Music หรือ Languages
• สังคมศาสตร์ Social Science เช่น  Business, History, Economic, Psychology หรือ Politics
• วิทยาศาสตร์ Natural Science เช่น Biology, Chemistry หรือ Physic
• วิชาพื้นฐานของเอกวิชาที่เลือก Pre-major courses เช่น ถ้าหากเรียน Business ต้องลงเรียน Accounting and Business Law เป็นต้น

เมื่อ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้ นักศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรระดับอนุปริญญา (Associate Degree) จาก Green River College หลังจากนั้นสามารถโอนหน่วยกิตไปเรียต่อที่มหาวิทยาลัยและจะใช้เวลาเรียน เพิ่มอีก 2 ปีเพื่อที่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

ซึ่งในระหว่างเรียนจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านวิชาการประจำตัว (Academic Advisor) ที่จะคอยช่วยทำให้แน่ใจว่าวิชาที่นักเรียนลงเรียนนั้นสามารถที่โอนไปยัง มหาวิทยาลัยที่หมายของนักเรียนได้

หลักสูตร 2+2 University Transfer ที่ Green River
แบ่งหลักสูตรการเรียนรู้ออกเป็น 10 ประเภทหลัก ดังนี้

1. Associate in Arts

2. Associate in Business Degree

3. Associate in Elementary Education

4. Associate in Arts in Art

5. Associate in Math Education

6. Associate in Pre-Nursing Degree

7. Associate in Science Transfer Degree Option 1 (Biology, Environmental Science, Chemistry, Geology or Earth Science)

8. Associate in Science Transfer Degree Option 2 (Associate in Engineering, Computer Science, Physics or Atmospheric Science)

9. Associate in Science Transfer Degree Option 2/ Major Related Program (Associate in Mechanical, Civil, Aeronautical, Industrial or Materials Science Pre‐Engineering)

10. Associate in Science Transfer Degree Option 2/Major Related Program (Associate in Bioengineering and Chemical Pre‐Engineering)

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

สาขาการเรียนรู้ที่ Green River มีให้เลือกเรียน

ตัวอย่างหนังสือรับรองการโอนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย 4 ปี จาก Green River ตามเงื่อนไขที่กำหนด

หมายเหตุ : จดหมายเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่าง รายละเอียดบางส่วนของบางมหาวิทยาลัยอาจจะถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งนักเรียนจะได้รับอัพเดทหากต้องการ จาก academic advisor ในช่วงที่พูดคุยปรึกษาเรื่องการวางแผนโอนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

ศิษย์เก่าของ Green River College โอนไปเรียนต่อที่ไหนกันบ้าง?

University of Southern California (USC) • UC Berkeley • UCLA • Cal Poly-Pomona • Stanford • M.I.T. • Boston University • University Oregon • University of Washington • Michigan State University • University of Michigan • New York University • Columbia • Texas A&M • University of Texas-Austin • Indiana University • Purdue • Seattle University • Cornell University – ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

Green River College Transfer

2. หลักสูตรมัธยมปลายควบคู่ (High School Completion Plus)

นักเรียนที่ที่ยังไม่จบการศึกษาระดับมัธยม สามารถที่จะเข้าหลักสูตร High School Completion Plus เพื่อที่จะเรียนในระดับมัธยมและปริญญาควบคู่กันไป เนื่องจากวิชาส่วนใหญ่ที่นักเรียนจะต้องลงเรียนในหลักสูตรนี้สามารถที่จะใช้สำหรับการจบหลักสูตรอนุปริญญาและปริญญาตรีได้ด้วย นักเรียนจึงสามารถเรียนและสำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาและมัธยมศึกษาได้ในเวลาเดียวกัน เมื่อจบการศึกษาในหลักสูตรนี้นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรจบมัธยมศึกษาของรัฐวอชิงตัน

• ข้อกำหนดในการเข้ารับหลักสูตรนี้
• TOEFL iBT 61, CBT 173, PBT 500 หรือ IELTS 5.5
• อายุอย่างน้อย 16 ปี
• ยังไม่จบชั้นมัธยมศึกษา

3. หลักสูตรภาษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ (English as a Second Language program, ESL)

English Program for University and Academic Preparation

เรียนต่อ Green River College มีหลักสูตรภาษาสำหรับนักเรียนนานาชาติที่ต้องการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ เพื่อเข้าศึกษาในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในอเมริกา วิทยาลัยมีห้องเรียนขนาดย่อมที่อาจารย์ผู้สอนจะใส่ใจและดูแลนักเรียนได้ อย่างทั่วถึง และนักเรียนจะสามารถเรียนและพัฒนาภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อม ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักสำหรับการสื่อสาร

Study English Near Seattle, Washington to Prepare for Transfer to American Universities

เมื่อลงเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น นักเรียนจะมีโอกาสในการลงเรียนวิชาต่างๆในระดับวิทยาลัย นักเรียนในหลักสูตรนี้ส่วนมากของ Green River มักจะเรียนต่อในระดับชั้นปีที่ 1 และ 2 ที่ Green River และโอนไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยในปีที่ 3 และ 4 เพื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับการศึกษาต่อในปีที่ 3 และ 4 นักเรียนที่ Green River ได้โอนเพื่อเข้ารับการศึกษาต่อที่ University of Washington, University of Southern California, Purdue University, University of Michigan, University of North Carolina-Chapel Hill และมหาวิทยาลัยอื่นๆในอเมริกาอีกมากมาย

Learn important skills

นักเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษจะเรียนทักษะที่สำคัญต่างๆที่จะช่วยเตรียมพร้อมสำหรับการศึกษาเชิงวิชาการในระดับวิทยาลัย ซึ่งรวมถึง

• English skills (ไวยากรณ์, การเขียน, การอ่าน และการพูด)
• Academic skills (กระบวนการเขียน, การนำเสนอ, การค้นหาข้อมูลและการจดบันทึก)
• Study skills (การบริหารจัดการ, การทำงานกลุ่ม, การประเมินตนเอง)
• Culture skills (การมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนักเรียนนานาชาติและนักเรียนอเมริกัน, การเรียนรู้แล้ทำความเข้าใจชีวิตคนอเมริกันโดยการสังเกตและวิเคราะห์, การใช้งานบริการและทรัพยการณ์ที่สนับสนุนการเรียนรู้ของวิทยาลัยและชุมชน)

รายละเอียดหลักสูตรภาษาอังกฤษ

• การเรียนการสอนอาทิตย์ละ 20 ชั่วโมง : วันละ 4 ชั่วโมงและ 4-5 วันต่อสัปดาห์
• แบ่งเป็น 5 ระดับ จากพื้นฐานสู่การเตรียมพร้อมด้านวิชาการ แต่ละระดับใช้เวลา 1 เทอมหรือประมาณ 3 เดือนในการจบ
• หลักสูตรครอบคลุมถึงเรื่องไวยากรณ์ การอ่าน การเขียน การฟังและการพูด อีกทั้งยังมีการสอนเพื่อเตรียมสอบ TOEFL
• Green River College อำนวยการสอบ TOEFL PBT ในทุกเทอมสำหรับนักเรียนที่ต้องการจะสอบอีกด้วย

Small Classes and Highly Qualified English Instructors

อาจารย์ ที่ Green River มีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษและใช้ชีวิตในต่างประเทศ อีกทั้ง Green River ยังมีบริการสนับสนุนการเรียนภาษาที่รวมถึง

• Free Tutor
• อาจารย์ที่ปรึกษาที่จะช่วยเหลือในการวางแผนการศึกษา การลงเรียน ที่พักอาศัยและการปรับตัวทางวัฒนธรรม
• กิจกรรมที่เตรียมไว้ทั้งในและนอกวิทยาลัยสำหรับนักเรียนของ Green River
• Computer Lab

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร?

1. นักเรียนที่ต้องการฝึกและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
2. นักเรียนที่ต้องการเข้ารับการศึกษาในระดับวิทยาลัยที่ Green River  College : เมื่อเรียนจบ ESL ที่ Green River ในระดับสุดท้ายแล้ว นักเรียนสามารถเข้าเรียนในระดับวิทยาลัยได้ทันที

4. Gap Year Program (หลักสูตร Gap Year 10 เดือนใน 3 ประเทศ อเมริกา นิวซีแลนด์และออสเตเรีย)

โปรแกรม Gap Year Green River (U.S.A.) to Australia / New Zealand เป็นโปรแกรมระยะเวลา 10 เดือน (ตั้งแต่กันยายนถึงมิถุนายน) เพื่อให้ไปเรียนรู้และหาประสบการณ์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ โดยนักเรียนจะได้ใช้เวลาในช่วง 3 เดือนแรกที่วิทยาลัย Green River (กันยายน – ธันวาคม) และอีก 10 สัปดาห์ที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (มกราคม – มีนาคม) หลังจากนั้นก็กลับมาที่ Green River ในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของโปรแกรม

รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร Gap Year เพิ่มเติม คลิกที่นี่

5. หลักสูตรประกาศนียบัตรเฉพาะทาง

เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในด้านที่สนใจเพื่อประกอบอาชีพทางด้านนั้นๆ เมื่อจบหลักสูตรแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการจบ และมีโอกาสฝึก/ทำงานในอเมริกาได้เป็นเวลาอย่างต่ำ 1 ปี

รายละเอียดหลักสูตรประกาศนียบัตรเฉพาะทาง คลิกที่นี่

สำหรับหลักสูตรนักเรียนนานาชาติจะต้องทำการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษออนไลน์ของ Green River แทนการใช้ผลสอบ IELTS หรือ TOEFL ได้และถ้าหากได้คะแนนตามความต้องการของวิทยาลัยก็สามารถเริ่มเรียนระดับ Academic ได้เลย

ข้อดีและรายละเอียดของการสอบวัดระดับใน Green River College

• ฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสอบ
• สามารถสอบออนไลน์ได้
• ใช้เวลา 1 ชั่วโมงในการสอบ
• มีทั้งหมด 4 ส่วน รวมเป็น 100 คำถาม
• นักเรียนจะรู้ผลสอบทันทีที่สอบเสร็จ
• การสอบออนไลน์สามารถทำได้แค่ครั้งเดียว และสามารถลองสอบใหม่อีกทีได้ตอนปฐมนิเทศน์ที่วิทยาลัย กรีนริเวอร์จะใช้ผลคะแนนที่สูงกว่าสำหรับการเรียน IESL Program
• นักเรียนสามารถนำคะแนนไปประกอบการตัดสินใจได้ว่าควรเรียนภาษาอังกฤษอยู่ระดับไหน ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่
• นักเรียนที่คิดว่าผลระดับภาษาอังกฤษของตนเองดี โดยไม่เคยมีผลสอบ IELTS หรือ TOEFL และไม่เคยเรียนหลักสูตรไฮสคูลมาก่อน ถ้าคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเกิน 85% ก็สามารถเริ่มเรียนระดับ Academic ได้เลย
• การสอบจำเป็นต้องดำเนินการผ่านเอเจนซี่ของกรีนริเวอร์ในประเทศบ้านเกิดของนักเรียน

ที่พักอาศัย

1. หอพักในแคมปัส (Campus Apartment)

Green River College Campus Apartment

นักเรียนที่อายุมากกว่า 17 ปี สามารถพักในหอพักของ Green River ได้

ค่าเช่าหอพักของ Green River

สำหรับราคาและรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เป็นปัจจุบัน ติดต่อขอรับจากเจ้าหน้าที่ของก้อปันกัน

2. พักกับครอบครัวในชุมชน (Home stay)

การพักอาศัยอยู่กับครอบครัวในชุมชนจะทำให้นักเรียนได้มีประสบการณ์การใช้ชีวิตในวัฒนธรรมของครอบครัวอเมริกัน อีกทั้งยังจะช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง ครอบครัวเหล่านี้จะเตรียมอาหารให้และทานอาหารร่วมกับนักเรียน สำหรับการพักกับครอบครัวในชุมชนของ Green River นักเรียนจะได้รับบริการเหล่านี้อีกด้วย

• ทักทายและรับจากสนามบิน
• เยี่ยมชมวิทยาลัย
• พาไปเปิดบัญชีธนาคารและทำบัตรประจำตัวของรัฐ
• ช่วยเหลือในการเดินทางไปและกลับจากวิทยาลัย

ค่าใช้จ่าย

ค่าเทอมของ Green River College นั้นถูกกว่ามหาวิทยาลัย 4 ปีส่วนใหญ่ โดยเฉลี่ยประมาณ 50-70% รายละเอียดมีดังนี้

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

GRC Tuition Fees : https://www.greenriver.edu/international/costs-payments/

หมายเหตุ:

• ค่าใช้จ่ายของวิทยาลัยรวมถึงที่พัก นักเรียนสามารถชำระถึงวิทยาลัยได้โดยตรงในอัตราปกติ โดยไม่ต้องชำระผ่านก้อปันกัน *สามารถชำระเป็นรายเทอมได้

• การประมาณค่าใช้จ่ายนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตประจำวัน (pocket money) และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าแลกเปลี่ยน

• สำหรับราคาและรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เป็นปัจจุบัน ติดต่อขอรับจากเจ้าหน้าที่ของก้อปันกัน

ข้อกำหนดในการสมัครเข้าเรียน

ใบสมัครของ Green River College
หนังสือรับรองจากธนาคาร (มียอดบัญชีอย่างต่ำ 8 แสนบาท)
ค่าธรรมเนียมการสมัคร $50
สำเนา passport
ใบแสดงผลการเรียน
ใบรับรองการจบการศึกษาระดับมัธยม (ถ้าหากว่าจบแล้ว)
ใบสมัครสำหรับที่พักอาศัย (หากต้องการ)
คะแนน TOEFL/IELTS
+ TOEFL 61/173/500, IELTS 5.5, no band lower than 5.0
+ ไม่ใช้ TOEFL or IELTS ถ้าหากต้องการเข้าเรียนหลักสูตรปรับภาษา

*ตรวจสอบ application deadline ของ Green River – Link

ปฏิทินการศึกษา

ประสบการณ์นักเรียนไทย

mai green river college High School

“เรารู้สึกว่าแผนก international ที่นี่ค่อนข้างได้รับการ support ดี เขาจะมี events บ้าง จัดประมาณว่าวิธี transfer ควรทำยังไง” อ่านต่อ...

มาย — หลักสูตร High School Completion
และ 2+2 University Transfer

Kongkwan Green River College

“ในวิทยาลัยปลอดภัยมาก มี Safety Life ค่ะ จะมี Security ในวิทยาลัยและหอพัก ค่อนข้างแน่นหนา เดินตรวจเช็คตลอด” อ่านต่อ...

ของขวัญ — หลักสูตร High School Completion
และ 2+2 University Transfer

ประสบการณ์เรียนสาขาการบิน Green River College

“เพื่อนก็ดีอยู่ด้วยแล้วอบอุ่น เวลามีปัญหาอะไร Advisor ก็เต็มใจช่วย มีปัญหาอะไร E- Mail ไปเขาก็ตอบเราภายใน 24 ชั่วโมงเลย” อ่านต่อ...

เจมส์ — หลักสูตร High School Completion

# เรียนต่ออเมริกา Green River College
All Credits : Green River College

ขอรับคำปรึกษา

 

เรียนต่อแคนาดา อเมริกา

Line : @korpungun

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์

Line : @kpglearn

คอร์สออนไลน์ KPG LIVE

Line : @kpglive

TEL: 094-883-8778

JOIN

นัดหมายพูดคุยผ่าน