เรียนป.โท ในแคนาดา พร้อมโอกาสขอใบอนุญาตทำงานในแคนาดา (PGWP)

เรียนป.โท ในแคนาดา Post Graduate Programs Canada

Post-Graduate Programs in Canada

เรียนป.โท ในแคนาดา

หากคุณจบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว และมีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อในประเทศแคนาดา เพื่อวุฒิการศึกษา ตลอดจนโอกาสที่จะขอใบอนุญาตทำงานในแคนาดา (PGWP: Post-Graduation Work Permit) หลังจบการศึกษา คุณจะอยู่ในกลุ่มที่จะสนใจหลักสูตร Post-Graduate Programs โดยเราได้สรุปข้อมูล 2 ทางเลือกในการเรียนต่อแคนาดาหลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรีมาให้ไว้ในบทความนี้แล้ว

Post-Graduate Programs คืออะไร?

หลักสูตร Post-Graduate Programs คือ การศึกษาต่อในหลักสูตรสำหรับผู้ที่จบปริญญาตรีแล้ว ซึ่งจะประกอบด้วย 2 ทางเลือก ได้แก่

1) Master’s Degree คือ การศึกษาต่อระดับปริญญาโท

2) Post-Degree Diploma หรืออาจเรียกว่า Post-Baccalaureate คือ การศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับบัณฑิต (ที่จบป.ตรีแล้ว)

เปรียบเทียบ 2 ทางเลือก

Postgraduate Certificate/DiplomaMaster’s Degree
หลักสูตรCareer-focused: เพื่อการเตรียมตัวสำหรับการทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง

มีองค์ประกอบของ co-op ในหนึ่งช่วงเทอมการศึกษาเพื่อประสบการณ์การทำงานและการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ
Theory and research-focused: เพื่อการศึกษาเชิงทฤษฎีและการค้นคว้าวิจัย

สำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับการค้นคว้าวิจัย การสอนหนังสือในมหาวิทยาลัย หรือการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
เป้าหมายโอกาสสำหรับการเปลี่ยนสายอาชีพหรือพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

เพื่อการพัฒนาความรู้และการเลื่อนขั้นในบริษัทหรือสายงาน

เงื่อนไขในการสมัครเข้าเรียน

จบปริญญาตรีด้วย GPA ไม่ต่ำกว่า 2.0 - 2.5 

*ขึ้นอยู่กับสถาบัน

จบปริญญาตรีด้วย GPA ไม่ต่ำกว่า 3.0 +

*บางสถาบันอาจมีเกณฑ์ที่ยืดหยุ่นกว่า

สามารถขอ PGWP หลังจบการศึกษาได้ไหม?ได้ 1 ปี หากหลักสูตรเรียน 1 ปี หรือ
ได้ 3 ปี หากหลักสูตรเรียน 2 ปี
ได้ 3 ปี หากหลักสูตรเรียน 2 ปี

นอกจากจาก 2 ตัวเลือกนี้แล้ว ยังมีตัวเลือกอื่นอีกไหม? 

• หากความตั้งใจของคุณ คือ การไปแคนาดาเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษา พร้อมเก็บเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์การทำงานระยะสั้น 1-2 ปี โดยไม่ได้มุ่งหวังที่จะไปอยู่และทำงานในประเทศแคนาดาระยะยาว คุณอาจจะเหมาะสมกับโครงการ Work & Study มากกว่า – อ่านเพิ่มเติมที่นี่

• หากคุณประสงค์ที่จะเรียนและศึกษาต่อหลังจบป.ตรีแล้ว และต้องการขอ PGWP แต่ไม่สามารถเข้าเรียนในหลักสูตรที่สนใจได้ คุณอาจจะลองดูทางเลือกในการเรียน Undergraduate Programs ใหม่ – อ่านเพิ่มเติมที่นี่

ทำไมการเรียนต่อแคนาดาถึงน่าสนใจ?

1. การทำงานระหว่างเรียน :

ระหว่างที่ศึกษาในหลักสูตรเชิงวิชาการ (ไม่รวมการเรียนปรับภาษาอังกฤษ) นักเรียนสามารถทำงานได้สัปดาห์ละ 20 ชั่วโมง

2. การทำงานเต็มเวลาช่วงปิดเทอม :

ช่วงปิดเทอม สามารถทำงานเต็มเวลาได้สัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง +

3. โอกาสทำงานในแคนาดาหลังเรียนจบ :

เมื่อจบการศึกษาในระดับ Post-Graduate Diploma (หลักสูตรระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป) หรือปริญญาโทแล้ว ผู้เรียนสามารถขอใบอนุญาตทำงาน (PGWP : Post-Graduate Work Permit) ได้นานถึง 3 ปี

4. โอกาสเป็น Permanent Residence :

หากทำงานด้วย PGWP อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1 ปี สามารถสมัครขอ PR : Permanent Residence ของแคนาดาได้อีกด้วย

5. อัตราแลกเปลี่ยนที่ประหยัดกว่า :

อัตราแลกเปลี่ยน THB-CAD ต่ำกว่า THB-USD จึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ หากเปรียบเทียบกับการเรียนต่ออเมริกา

Photo Credit : Charlotte May from Pexels

เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรที่แคนาดา

สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนต่อแคนาดา มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยมีหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ Post-Graduate Diploma สำหรับความรู้ละทักษะสำหรับผู้ที่จบปริญญาตรีแล้ว เพื่อการเตรียมความพร้อมด้านทักษะและความรู้สำหรับการทำงานเฉพาะทาง

ตัวอย่างสาขาการเรียน Post-Graduate Diploma

• Accounting
• Business Law
• Financial Analysis
• Financial Planning
• Global Banking and Economics
• Hospitality Management
• Hospitality Marketing
• Human Resources Management
• Information and Communication Technology
• International Business Management
• Journalism
• Marketing
• Project Management
• Sales
• Supply Chain Management
• Computer and Information
• Data Analytic
• Health Information Management
• Hospitality Services Management
• International Supply Chain Management
• Web & Mobile App Design
• Web & Mobile App Development
• Supply Chain and Logistic
• 3D Animation
• Visual Effect
• Game Design

วีดีโอแนะนำเรียนต่อ ทำงานในแคนาดา

เรียนต่อปริญญาตรี ปริญญาโทแคนาดา

ประสบการณ์เรียนและทำงานในแคนาดา

สรุปเรื่องการขอ PGWP หลังจบการศึกษา

ทางเลือกสำหรับการเรียนประกาศนียบัตรและปริญญาโทที่แคนาดา เพื่อให้สามารถขอ PGWP : Post-Graduation Work Permit สำหรับการทำงานในแคนาดาหลังเรียนจบได้ ได้แก่

1. เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร ที่ใช้เวลา 1 ปี

สามารถขอ PGWP สำหรับทำงานในแคนาดาได้ 1 ปี

2. เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร ที่ใช้เวลา 1 ปี 2 หลักสูตร

สามารถขอ PGWP สำหรับทำงานในแคนาดาได้ 3 ปี

3. เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรหรือปริญญาโท ที่ใช้เวลา 2 ปี

สามารถขอ PGWP สำหรับทำงานในแคนาดาได้ 3 ปี

สถาบันบางส่วนที่แนะนำสำหรับผู้ที่จบป.ตรีแล้ว

นอกจากนี้แล้วเรายังมีสถาบันอื่นๆอีกที่สามารถแนะนำและให้บริการได้
สามารถติดต่อเข้ามาพูดคุยและสอบถามได้ครับ

สุดท้ายนี้ …

หากใครมีโอกาสและสนใจไปศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในประเทศตะวันตก เรียนต่อวิทยาลัยในแคนาดา เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับ และหากสนใจเรียนต่อแคนาดา สามารถติดต่อขอรับคำปรึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม และใช้บริการสมัครเข้าเรียน สมัครขอวีซ่า และเตรียมตัวก่อนเดินทางกับก้อปันกันได้ ฟรี !

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Study in Canada คลิก

# เรียนป.โท ในแคนาดา
Photo Credits : iStock, Pexels

ขอรับคำปรึกษา

บริการในการสมัคร ประสานงาน

แนะนำในการศึกษาต่อต่างประเทศ และเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ฟรี!

โทร 095-909-3960