University Canada West

เรียนต่อแคนาดา University Canada West มหาลัยวิทยาลัยเอกชน ใจกลางเมือง Vancouver รัฐ British Columbia มีหลักสูตรปริญญาโท MBA สามารถทำงาน Part-time ระหว่างเรียน และสามารถขอ Post-Graduation Work Permit เพื่อทำงานต่อในแคนาดาหลังเรียนจบได้อีก 3 ปี

Photo Credits : University Canada West

University Canada West

เรียนต่อแคนาดา University Canada West (UCW) ตั้งอยู่ที่ downtown Vancouver ซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดติดอันดับท็อปของโลก ด้วยสภาพภูมิประเทศที่แวดล้อมไปด้วยมหาสมุทรและภูเขาต่างๆ เมือง Vancouver ยังเป็นศูนย์กลางของการทาธุรกิจและการค้าต่างๆ จึงทำให้เมืองนี้เป็นเมืองศูนย์รวมของความเจริญและวัฒนธรรม UCW ตั้งอยู่ใกล้กับ Historic London Building ซึ่งสะดวกในการเดินทาง และแวดล้อมไปด้วยร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้าและสิ่งสันทนาการต่างๆ มากมาย

รับชม presentation นำเสนอสถาบัน

รับชมผ่าน YouTube คลิก

ข้อดีของการเรียนที่ University Canada West

มหาลัยวิทยาลัยเอกชนใน Downtown Vancouver ในประเทศแคนาดา ที่เปิดสอนปริญญาโท หลักสูตร MBA – University Canada West เหมาะสำหรับคนที่อยากเรียนต่อปริญญาโท

ปริญญาโทหลักสูตร MBA ของ University Canada West ได้รับการรับรองจาก EduCanada, BC EQA, ACBSP, Language Canada เหมือนกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ อยู่ในฐานข้อมูลที่ กพ อ้างอิงการรับรองคุณวุฒิ

สามารถ transfer credits ระหว่างมหาลัยวิทยาลัยรัฐ / เอกชนอื่นๆ ได้ เนื่องจาก University Canada West อยู่ใน BC Transfer System (BCCAT) เช่นเดียวกับ University of British Columbia (UBC), Simon Fraser University (SFU), British Columbia Institute of Technology (BCIT) และ University Victory เป็นต้น

ทำงาน Part-time ระหว่างเรียน และสามารถขอ Post Grad Work permit (3 ปี) เพื่อทำงานต่อหลังเรียนจบได้ สำหรับทุกโปรแกรมการเรียน (Undergraduate & Post Graduate)

หากไม่สามารถเข้าหลักสูตร MBA โดยตรงได้ สามารถเข้าหลักสูตร MBA Foundation (3 เดือน) ก่อนเข้าเรียนปริญญาโท โดยไม่ต้องมีผลสอบ GMAT/GRE หรือไม่มีประสบการณ์ทำงาน

เรียนต่อเนื่องได้ 4 ภาคการศึกษาต่อปี ทำให้ใช้เวลาเรียนไม่นาน พร้อมทำงานที่ประเทศแคนาดาหลังเรียนจบ

มหาวิทยาลัยเพรียบพร้อมไปด้วยคณาจารย์ที่มากไปด้วยประสบการณ์ในสาขาอาชีพโดยเฉพาะ และสอนในมหาลัยวิทยาลัยรัฐอื่นๆ เช่น UBC, FDU, University of Toronto, McGill University

หลักสูตรการสอนต่างๆ มีการปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อตอบโจทย์กับความต้องการของโลกธุรกิจสมัยใหม่ และความต้องการของตลาด

Accreditations, Memberships and Designations

สถานที่ตั้ง

University Canada West (UCW) ตั้งอยู่ที่ downtown Vancouver ประกอบด้วย 2 แคมปัส ได้แก่ Vancouver House Campus และ West Pender Campus ใช้เวลาเดินทางระหว่างแคมปัสประมาณ 15 นาทีโดยขนส่งสาธารณะ

รับชมรายละเอียด Vancouver House Campus :
https://www.ucanwest.ca/our-campuses/vancouver-house/

รับชมรายละเอียด West Pender Campus :
https://www.ucanwest.ca/our-campuses/west-pender/

หลักสูตรที่เปิดสอน

Master of Business Administration (MBA)

นำเสนอหลักสูตร Comprehensive MBA program ที่ได้รับการยอมรับระดับโลกและได้รับการรับรองโดย ACBSP ซึ่งเหมาะสำหรับผู้สนใจจากทุกสาขาอาชีพ ศิษย์เก่าของ UCW ได้รับโอกาสการทำงานในบริษัท multi-national และ international เช่น CIBC, TD, BMO, RBC , Shaw, Bombardier และอื่นๆ อีกมากมาย

ระยะเวลาเรียน 2 ปี
เริ่มเรียนได้ทุกภาคการศึกษา ดังนี้ Fall เดือนตุลาคม, Winter เดือนมกราคม, Spring เดือนเมษายน, Summer เดือนกรกฏาคม
ค่าเรียน C$35,100 สามารถแบ่งชำระตามภาคการศึกษาได้

นักศึกษาสามารถเลือกหลักสูตร Elective Clusters ในหลักสูตร MBA ได้ :

• Business Analytics : includes classes in Machine Learning Tools and Techniques, Predictive Analytics: What Works?, Cloud Computing Technologies

• Consulting : includes classes in Consulting Practice, Change Management, Capstone Project

• Entrepreneurship : includes classes in Design Thinking, Prototyping for Entrepreneurs, Entrepreneurship 

• Finance : includes classes in Investment Analysis and Management, Personal Financial Planning, Global Financial Institutions Management, Green Finance

• Human Resources Management : includes classes in Human Resource Management in the Global Environment, HR Strategy, Recruiting & Retaining Talent, Management & Employee Relations

• Leadership : includes classes in Change Management, Negotiation, Leadership and Decision Making, Intercultural Communication

• Marketing : includes classes in Digital Marketing Strategies, Marketing Promotion, International Marketing

• Digital Marketing : includes classes in Digital Marketing Strategies, E-Commerce

• Project Management : includes classes in Advanced Project Management, Agile Project Management, 

คุณสมบัติในการสมัครเรียน

1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี CGPA ไม่น้อยกว่า 2.9 / 4.0 (3.0 on 4.33 scale)

2. ผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS คะแนนรวมอย่างน้อย 6.5 (คะแนน Writing อย่างน้อย 6.0) หรือ TOEFL คะแนนรวมอย่างน้อย 87

3. และมีผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

• ปริญญาตรีด้าน Business Administration (BBA) หรือ Commerce (BComm) หรือเทียบเท่า
• ประสบการณ์ทำงานขั้นต่ำ 3 ปีขึ้นไป ในระดับการจัดการ
• ผลสอบ GMAT/GRE ในระดับกลาง (ถ้ามี)

*** หากขาดคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง สามารถสมัครเรียนหลักสูตร MBA Foundation ก่อนได้

ศึกษารายละเอียดหลักสูตร MBA :
https://www.ucanwest.ca/graduate-programs/master-of-business-administration/

MBA Foundation 

UCW เปิดหลักสูตร Foundation เพื่อรองรับนักศึกษาที่สนใจเรียนต่อ MBA ที่ไม่มีดีกรีทางด้านธุรกิจหรือประสบการณ์ทางานตามที่โปรแกรม MBA Entry level ระบุไว้ โดยหลักสูตรนี้โฟกัสในด้าน:

– Business and Academic Writing
– Quantitative skills for business
– Economics from a business prospective

ระยะเวลาเรียน 3 เดือน 4 คอร์ส: 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
เริ่มเรียนได้ทุกภาคการศึกษา ดังนี้ Fall เดือนตุลาคม, Winter เดือนมกราคม, Spring เดือนเมษายน, Summer เดือนกรกฏาคม
ค่าเรียน C$7,020

คุณสมบัติในการสมัครเรียน

1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี เกรดเฉลี่ยอย่างน้อย 2.20 / 4.0 (2.33 on 4.33 scale)

2. ผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS คะแนนรวมอย่างน้อย 6.5 (คะแนน Writing อย่างน้อย 6.0) หรือ TOEFL คะแนนรวมอย่างน้อย 87

3. ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงาน

• ปริญญาตรีด้าน Business Administration (BBA) หรือ Commerce (BComm) หรือเทียบเท่า
• ประสบการณ์ทำงานขั้นต่ำ 2 ปีในระดับ Manager ขึ้นไป
• ผลสอบ GMAT/GRE ในระดับกลาง (ถ้ามี)

*** หากผลสอบ IELTS ไม่คะแนนไม่ถึง 6.5 สามารถสมัครเรียนหลักสูตร University Access Program ก่อนได้

University Access Program (UAP)

UAP เป็นหลักสูตร Academic English Preparation สำหรับเข้ามหาวิทยาลัยในระดับปริญญา ได้รับการรับรองโดย Language Canada หลักสูตรนี้จะโฟกัส academic skills ในด้าน Essay writing, Research methods, Note taking และ Critics thinking

เริ่มเรียนได้ทุกภาคการศึกษา ดังนี้ Fall เดือนตุลาคม, Winter เดือนมกราคม, Spring เดือนเมษายน, Summer เดือนกรกฏาคม

คุณสมบัติในการสมัครเรียน

Intermediate
– IELTS คะแนนรวม 5.0 (คะแนน Writing อย่างน้อย 4.5) หรือเทียบเท่าสำหรับ UAC 010 Academic English Preparation
– ระยะเวลา: 9 เดือน
– ค่าเรียน: C$4950 x 3 = C$14,850

Upper Intermediate
– IELTS คะแนนรวม 5.5 (คะแนน Writing อย่างน้อย 5.0) หรือเทียบเท่าสำหรับ UAC 020 Academic English Preparation
ระยะเวลา: 6 เดือน
ค่าเรียน: C$4950 x 2 = C$9,900

Advanced
– IELTS คะแนนรวม 6.0 (คะแนน Writing อย่างน้อย 5.5) หรือเทียบเท่าสำหรับ UAC 030  Academic English Preparation
– ระยะเวลา: 3 เดือน
– ค่าเรียน: C$4,950

Bachelor Degrees

หลักสูตรปริญญาตรี 120 เครดิต ที่ได้รับการรับรองโดย Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP) ผู้เรียนจะได้เรียนรู้แบบผสมผสานระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้มีความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับธุรกิจสมัยใหม่ ประกอบด้วย

Bachelor of Arts in Business Communication รายละเอียดหลักสูตร

Bachelor of Commerce รายละเอียดหลักสูตร

รวมเรียน 40 วิชา (120 เครดิต)

ระยะเวลาเรียน 2.5 ปี (Accelerate) หรือ 4 ปี (Full Term)
เริ่มเรียนได้ทุกภาคการศึกษา ดังนี้ Fall เดือนตุลาคม, Winter เดือนมกราคม, Spring เดือนเมษายน, Summer เดือนกรกฏาคม
ค่าเรียน C$69,600 สามารถแบ่งชำระตามภาคการศึกษาได้
– ปี 1 – 3 : C$18,900
– ปี 4 : C$6,300

คุณสมบัติในการสมัครเรียน

1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 2.0 (หรือเกรดรวม C ขึ้นไป)

2. ผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS คะแนนรวมอย่างน้อย 6.5 (ถ้าผลสอบต่ำกว่าที่กำหนดสามารถเข้าเรียนหลักสูตร University Pathway Program ได้)

All Credits : University Canada West
# เรียนต่อแคนาดา University Canada West (UCW)

ขอรับคำปรึกษา

 

เรียนต่อแคนาดา อเมริกา

Line : @korpungun

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์

Line : @kpglearn

คอร์สออนไลน์ KPG LIVE

Line : @kpglive

TEL: 094-883-8778

JOIN

นัดหมายพูดคุยผ่าน