British Columbia Institute of Technology (BCIT)

BCIT (British Columbia Institute of Technology) เปิดสอนหลักสูตรเฉพาะทางด้าน Business & Marketing, I.T., Engineering, Media & Design ในระดับ certificate, diploma รวมถึงปริญญาตรี มี 5 วิทยาเขตในย่านเมือง Vancouver รัฐ British Columbia ในแต่ละปีจะมีนักเรียนลงทะเบียนเรียนมากกว่า 50,000 คน อัตราการจ้างงานสำหรับผู้ที่เรียนจบระดับปริญญาสูงถึง 98%

เรียนต่อแคนาดา สถาบัน BCIT

Photo Credits : BCIT

BCIT
British Columbia Institute of Technology

เรียนต่อแคนาดา สถาบัน BCIT : British Columbia Institute of Technology ก่อตั้งในปี 1964 ได้เปิดสอนและฝึกอบรมให้กับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญ และผู้ที่ริเริ่มสิ่งใหม่ๆ จากรัฐ BC และทั่วโลก สาขาการเรียนที่เปิดสอน ประกอบด้วย Applied and Natural Sciences, Business and Media, Computing and IT, Engineering, Health Sciences และ Trades

มีนักศึกษาลงเรียนใหม่มากกว่า 50,000 คน เป็นประจำทุกปี ที่มุ่งมั่นศึกษาหาความรู้นอกเหนือจากตำรา และการเรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว BCIT เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท, ปริญญาตรี, diploma, certificate นักศึกษาสามารถเลือกเรียนหลักสูตรที่เหมาะสม เพื่อที่จะค้นพบศักยภาพของตนเอง

รับชม presentation นำเสนอสถาบัน

รับชมผ่าน YouTube คลิก

ภาพรวมและจุดเด่น

การเรียนรู้ที่นำไปประยุกต์ใช้ได้

นักศึกษาจะได้มีประสบการณ์จริงตามสาขาที่เรียน ผ่านการฝึกอบรมแบบเข้มข้น นักศึกษาสามารถที่จะนำความรู้ที่ร่ำเรียนมาไปปฏิบัติจริงได้โดยตรงภายในห้องเรียน และห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยของ BCIT

สอดคล้องกับสายอาชีพ

เรียนรู้จากผู้นำสายอาชีพต่างๆ และอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขา พร้อมสัมผัสประสบการณ์การทำงานจริงผ่านการฝึกงาน co-op ซึ่งมีส่วนช่วยให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงนายจ้างในอนาคตได้โดยตรง

การทำงานเป็นทีม

นักศึกษาจะได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเพื่อนนักเรียนในรุ่น ได้เรียนรู้และทำงานร่วมกันตลอดระยะเวลาของหลักสูตร ระหว่างนั้น นักศึกษาจะได้ทำงานร่วมกับทีม ได้ฝึกทักษะการแก้ไขปัญหาร่วมกันกับเพื่อนๆ ซึ่งนักศึกษาจะได้ใช้ไปตลอดอาชีพการงานในอนาคต

ชั้นเรียนมีขนาดเล็ก

มีจำนวนนักศึกษาประมาณ 16 – 25 คน ทำให้อาจารย์สามารถเอาใจใส่นักศึกษาแต่ละคนอย่างใกล้ชิดอีกทั้ง นักศึกษายังมีโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนในสาขาเดียวกันเพิ่มมากขึ้น

จุดเด่นของ BCIT

หลักสูตรให้เลือกเรียนมากกว่า 300 หลักสูตร

อัตราการจ้างงานสำหรับผู้ที่เรียนจบระดับปริญญาสูงถึง 98%

ในแต่ละปีจะมีนักเรียนลงทะเบียนเรียนมากกว่า 50,000 คน

ศิษย์เก่าที่จบการศึกษามากกว่า 190,000 คน

*Source: BCStudent Outcomes, Baccalaureate Graduates Survey, prepared by BCStats (2019)

สถานที่ตั้ง

BCIT มีวิทยาเขตทั้งหมด 5 แห่ง

DOWNTOWN CAMPUS

BCIT Downtown Campus ตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจและเทคโนโลยีหลักของเมือง Vancouver เป็นที่ตั้งของพื้นที่การเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ด้านไอที Technology Education and Collaboration (TEC) Hub ที่ทันสมัย

BURNABY CAMPUS

BCIT Burnaby Campus เป็นวิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุดของสถาบัน BCIT เป็นที่ตั้งของพื้นที่การเรียนรู้เฉพาะทางหลายร้อยแห่ง ประกอบด้วย ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เครื่องจำลอง ห้องถ่ายทำรายการ เครือข่ายพลังงาน รวมถึง ป่าไม้ และทางน้ำ

ANNACIS ISLAND CAMPUS

BCIT Annacis Island Campus วิทยาเขตนี้ตั้งอยู่ในเมือง Delta มีพื้นที่ 142,000 ตารางฟุต เป็นที่ตั้งของ heavy mechanical trades programs และศูนย์ทดสอบและวิจัยการลดการปล่อยมลพิษ (ERRTH) รวมถึงอุตสาหกรรมรถไฟที่ได้รับการรับรอง

AEROSPACE TECHNOLOGY CAMPUS

BCIT Aerospace Technology Campus วิทยาเขตตั้งอยู่ที่เมือง Richmond, BC ใกล้กับอาคารผู้โดยสารทิศใต้ของท่าอากาศยานนานาชาติแวนคูเวอร์ มีพื้นที่กว่า 300,000 ตารางฟุต สำหรับเครื่องบิน 20 ลำ สถาบัน BCIT มีหลักสูตร post-secondary, aerospace trainer ที่ใหญ่ที่สุดในแคนาดา

MARINE CAMPUS

BCIT Marine Campus วิทยาเขตริมน้ำตั้งอยู่ที่ North Vancouver มีเครื่องจำลองการเดินเรือ (bridge and engine room simulators) และสระน้ำในร่ม เพื่อให้นักศึกษาวิศวกรรมการเดินเรือ (nautical and marine engineering) ได้รับประสบการณ์กับสถานการณ์จริงในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

หลักสูตร

Applied and Natural Sciences

การศึกษาแบบ BCIT จะเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับการพัฒนานวัตกรรมเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ นักศึกษาจะได้เรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีล่าสุด เพื่อให้นักศึกษาสามารถเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย

จุดเด่น

มีหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มากกว่า 30 หลักสูตรให้เลือกเรียน ตั้งแต่ Chemical and Environmental Technology ไปจนถึง Sustainable Energy Management

หลักสูตร Forensic Science and Technology ที่ครอบคลุมที่สุดในประเทศแคนาดา

Ecological Restoration เป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพียงหลักสูตรเดียว ที่เปิดสอนร่วมกับ Simon Fraser University

รายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้ที่ bcit.ca/applied-sciences

หลักสูตรที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ และข้อกำหนดในการสมัครเข้าเรียน คลิก

Business and Media

BCIT Business and Media programs เตรียมความรู้ให้นักศึกษาทุกคนพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง โดยการเรียนรู้จากผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา Accounting, Broadcast, Technical Arts, Real Estate และอีกมากมาย นักศึกษาจะได้รับการฝึกฝน และประสบการณ์ที่สามารถนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพในอนาคตได้

จุดเด่น

เป็นสถาบันที่เปิดสอน Business and Media ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในแคนาดาตะวันตก

มีหลักสูตรให้เลือกเรียนมากกว่า 100 หลักสูตร พร้อมตัวเลือกการเรียนแบบ full-time และ part-time

หลักสูตรที่มีเอกลักษณ์ เช่น Operations Management, Supply Chain และ Logistics

เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสาขา บริหารธุรกิจและการบัญชี (Business Administration and Accounting)

รายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้ที่ bcit.ca/business-media

หลักสูตรที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ และข้อกำหนดในการสมัครเข้าเรียน คลิก

Computing and IT

ผู้เรียนจะได้พัฒนาและเติบโตอย่างรวดเร็ว พร้อมรับทักษะด้านเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับการตลาดในปัจจุบัน เตรียมพร้อมสำหรับการรับมือ และการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ขอบข่ายการเรียนประกอบด้วย การใช้งานเครือข่ายไอทีที่เชื่อมต่อกับทั่วโลก ปกป้องความเป็นส่วนตัวจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ และสร้างแอปที่เราใช้งานกันอยู่เป็นประจำทุกวัน

จุดเด่น

สถาบันที่เปิดสอน computing diploma grads ที่ใหญ่ที่สุดใน BC

ตัวเลือกรายวิชา IT part-time ที่มีชื่อเสียง

เป็นที่แรกในแคนาดา ที่เปิดสอนหลักสูตร Diploma สาขา Industrial Network Cybersecurity

มีหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชา Technology in Computer Systems ที่มุ่งเน้นด้านการพัฒนาเกมและความปลอดภัยของเครือข่าย

รายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้ที่ bcit.ca/computing-it

หลักสูตรที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ และข้อกำหนดในการสมัครเข้าเรียน คลิก

Engineering

BCIT ขอแนะนำตัวเลือกหลักสูตรวิศวกรรมระดับปริญญาและ diploma ที่เน้นด้านนวัตกรรม ประกอบด้วย mechanical, electrical, civil, environmental, building science, mining และ mineral resource engineering

จุดเด่น

มีการเรียนการสอนที่ได้รับการรับรองสำหรับ 4 สาขาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ คือ สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่

สถาบันหลักใน BC ที่เปิดสอนหลักสูตร Industrial Instrumentation และ Power Engineering

เป็นสถาบันแห่งเดียวในแคนาดาตะวันตกที่มีเปิดสอนวิชาเหล่านี้ : Bachelor of Engineering in Mining and Mineral Resource Engineering, Master of Engineering in Building Science และ Master of Applied Science in Building Engineering/Building Science

รายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้ที่ bcit.ca/engineering

หลักสูตรที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ และข้อกำหนดในการสมัครเข้าเรียน คลิก

Health Sciences

สถาบัน BCIT แนะนำหลักสูตรการเรียน Healthcare เชิงลึก ที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้ผ่านการใช้เทคโนโลยีจำลอง รวมถึงได้ฝึกฝนทักษะการพยาบาล ณ สถานพยาบาลและห้องปฏิบัติการจริง

จุดเด่น

หลักสูตรพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาค

เป็นสถาบันแห่งเดียวในแคนาดาตะวันตกที่มีเปิดสอนวิชาเหล่านี้ : Clinical Genetics, Cardiovascular Perfusion และ Electroneurophysiology

เปิดสอนหลักสูตร Nuclear Medicine, Magnetic Resonance Imaging, และ Radiation Therapy เฉพาะที่ BC เท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้ที่ bcit.ca/health-sciences

หลักสูตรที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ และข้อกำหนดในการสมัครเข้าเรียน คลิก

Trades, Apprenticeship, and Technician

นักศึกษาจะได้รับมือกับประสบการณ์ที่หลากหลายของสายอาชีพอาชีวะ และสามารถเข้าถึงครูผู้สอนและอุปกรณ์ต่างๆ ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น เครื่องบินไอพ่น เรือและเครื่องจักรกลหนักไปจนถึง อุปกรณ์ยานยนต์สมัยใหม่ เครื่องเชื่อม และเครื่องมือช่างไม้

จุดเด่น

เปิดสอนการเรียนหลักสูตร Trades ที่ใหญ่ที่สุดใน BC

อัตราการว่าจ้างผู้ฝึกงานที่สำเร็จการศึกษาสูงถึง 98% *

ผู้นำระดับประเทศในหลักสูตร trades programming สำหรับผู้หญิง

*Source: BCStudent Outcomes, Apprenticeship
Survey, prepared by BCStats (2019)

รายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้ที่ bcit.ca/trades

หลักสูตรที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ และข้อกำหนดในการสมัครเข้าเรียน คลิก

บริการนักศึกษา

ช่วงเวลาที่คุณศึกษาอยู่ที่ BCIT คุณจะมีโอกาสที่จะเพิ่มพูนประสบการณ์ ผ่านโอกาสในการเป็นผู้นำ การเข้าร่วมสโมสรนักศึกษา การแข่งขันและกิจกรรมต่างๆ ทาง BCIT และสมาคมนักศึกษา BCIT Student Association (BCITSA) มีเครือข่ายบริการสนับสนุนมากมาย ตั้งแต่เรื่องส่วนตัวการเข้าสังคม รวมถึงการสนับสนุนด้านวิชาการและการเรียนรู้วัฒนธรรม ที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้

ACADEMIC SUPPORT

เข้าถึงการเรียนรู้แบบ peer tutoring ที่เป็นกันเอง และการสนับสนุนการเขียนผ่าน Learning Commons และเข้าถึงเครื่องมือในการก้าวข้ามขีดจำกัด และอุปสรรคต่างๆ ผ่าน Accessibility Services รวมถึงใช้ประโยชน์จากการสนับสนุนผู้ประกอบการแบบตัวต่อตัวผ่าน Summit Center และการสนับสนุนด้านการออกแบบและการผลิตผ่าน Media Works

HEALTH AND WELLNESS

นักศึกษาสามารถเข้าใช้ยิม ปีนหน้าผาจำลอง และฟิตเนสเซ็นเตอร์ได้ฟรี ผ่าน Recreation Services รวมถึงสมารถนัดหมายหรือเข้าพบแพทย์แบบวอล์คอินได้ผ่าน Student Health Services รวมถึงการให้คำปรึกษา การพัฒนาศักยภาพ ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้บริการได้ทั้งแบบ in-person และแบบ virtual

SOCIAL AND STUDENT LIFE

นักศึกษาจะได้รับมิตรภาพจากกลุ่มเพื่อนในรุ่นเดียวกัน รวมถึงมีโอกาสที่จะเข้าสังคมนอกห้องเรียนผ่านสโมสร การแข่งขัน/ประกวดของนักศึกษา และกีฬาภายใน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับเพื่อนก่อนจบการศึกษา

LIVING ON CAMPUS

หอพักนักศึกษาตั้งอยู่ในวิทยาเขต Burnaby เป็นตัวเลือกที่ดีที่จะแบ่งปันประสบการณ์กับผู้คนที่มาจากพื้นเพที่แตกต่างกัน รวมถึงนักศึกษาสามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมและได้ใช้วิถีชีวิตร่วมกับเพื่อนๆ ภายในแคมปัสอีกด้วย

CAREER SUPPORT

นักศึกษาจะได้เริ่มเรียนรู้การทำงานในสายอาชีพของตัวเองตั้งแต่วันแรก ระหว่างเรียนที่ BCIT นักศึกษาสามารถเข้าถึง Centre for Workplace Education และ BCITSA Career Services ที่จะช่วยให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ สร้างสายสัมพันธ์ และนำนักศึกษาสู่การแข่งขันในตลาดแรงงาน

Global Impact

เมื่อเข้าศึกษาที่ BCIT นักศึกษาจะได้เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมนักศึกษา คณาจารย์ และศิษย์เก่า ผู้ที่สร้างความแตกต่างทั่วโลก นักศึกษาจะเป็นทั้งผู้ลงมือทำ ผู้แสวงหาความจริง และผู้สร้างความเปลี่ยนแปลง ที่ทุ่มเทเพื่อค้นหาวิธีแก้ปัญหาสำหรับโลกในปัจจุบันที่มีความซับซ้อน

ทุกอย่างจะเริ่มขึ้นได้ที่นี่ นักศึกษาจะได้เพิ่มพูนประสบการณ์ที่ประยุกต์เข้ากับเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ของโลกในปัจจุบัน ตั้งแต่การปกป้องระบบนิเวศที่เปราะบาง ไปจนถึงการช่วยเหลือชุมชนในการสร้างและฟื้นฟูหลังจากเกิดภัยพิบัติ

The Applied Research department ของ BCIT ร่วมกับ สถาบันระหว่างประเทศ องค์กร ผู้ประกอบการ และหุ้นส่วนอุตสาหกรรม ร่วมมือกันพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนด้วยนวัตกรรมใหม่และนำองค์ความรู้ที่ได้เผยแพร่ออกสู่ภาคธุรกิจต่างๆ ต่อไป

ที่พักอาศัย

• หอพักใน

BCIT ให้บริการหอพักใน Burnaby Campus มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แบ่งปันประสบการณ์ร่วมกับเพื่อนใหม่ และสามารถมีส่วนร่วมกิจกรรมของต่างๆ อีกมากมาย เพิ่มเติมกี่ยวกับ BCIT Student Housing

• หอพักนอก

นักศึกษาสามารถหาที่พักอาศัยภายนอกแคมปัสด้วยตัวเอง จะมีตัวเลือกที่แตกต่างกัน ตัวอย่างผู้ให้บริการข้อมูลหอพัก Places4Students

• โฮมสเตย์

พักอาศัยอยู่กับครอบครัวชาวแคนาเดียน เป็นตัวเลือกที่เหมาะในการเรียนรู้วัฒนธรรมแคนาดาและทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมใหม่ ตัวอย่างผู้ให้บริการ Canada Homestay Network

ค่าใช้จ่ายและทุนการศึกษา

ค่าเล่าเรียนของแต่ละโปรแกรมการเรียนจะมีความแตกต่างกัน สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่
https://www.bcit.ca/international-applicants/tuition-fees/

ทุนการศึกษา

ศึกษาเกี่ยวกับทุนการศึกษาของ BCIT ได้ที่
https://www.bcit.ca/international-students/student-services/academic-awards/

หมายเหตุ :

– การได้รับคัดเลือกขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทางสถาบัน
– รายละเอียดของทุนการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลง
– เงื่อนไขและเอกสารในการสมัครเพิ่มเติม สอบถามกับเจ้าหน้าที่ของก้อปันกัน

ข้อกำหนดในการสมัครเข้าเรียน

• กรอกใบสมัครของ BCIT พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
• ใบแสดงผลการเรียนของระดับการศึกษาระดับสูงสุดที่จบเป็นภาษาอังกฤษ
• ผลสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ*
• ค่าธรรมเนียมการสมัคร $154 CAD (non-refundable)
• รอการตอบรับเข้าเรียนจากทางสถาบัน

*สามารถดูระดับภาษาอังกฤษที่ต้องใช้ของ BCIT ได้ที่
https://www.bcit.ca/admission/entrance-requirements/english-requirements/

# เรียนต่อแคนาดา สถาบัน BCIT
All Credits : British Columbia Institute of Technology (BCIT)

ขอรับคำปรึกษา

 

ศึกษาต่อต่างประเทศ

Line : @korpungun

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

Line : @kpglearn

TEL: 094-883-8778

JOIN

นัดหมายพูดคุยผ่าน