เรียนต่อป.โท MBA, Energy Management, Cyber Security แวนคูเวอร์ แคนาดากับ NYIT – Vancouver (New York Institute of Technology) – Vancouver ได้รับการรับรองรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หลังจากสำเร็จการแล้ว สามารถขอ PGWP เพื่ออยู่ทำงานในแคนาดาได้สูงสุดถึง 3 ปี ขอมีสิทธิ์ที่จะสมัครขอ PR

Photo Credits : NYIT-Vancouver

NYIT – Vancouver

เรียนต่อป.โท แวนคูเวอร์ แคนาดากับ NYIT – Vancouver (New York Institute of Technology) – Vancouver ได้รับการรับรองรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หลังจากสำเร็จการแล้ว สามารถขอ PGWP เพื่ออยู่ทำงานในแคนาดาได้สูงสุดถึง 3 ปี ขอมีสิทธิ์ที่จะสมัครขอ PR

หลักสูตรป.โท ที่ NYIT – Vancouver ด้าน Business ได้รับการรับรองมาตรฐาน โดย AACSB International หลักสูตรด้าน Engineering และ Computer ได้รับการรับรองโดย ABET หลักสูตรด้าน Energy Management และ Cyber Security จบแล้วสามารถสมัครเข้าร่วม BC PNP ในการขอ PR ได้

รับชม PRESENTATION นำเสนอสถาบัน

รับชมผ่าน YouTube คลิก

ภาพรวมและจุดเด่น

• เปิดวิทยาเขตใน Vancouver ตั้งแต่ปี 2000 เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน non-for-profit ที่จบแล้วขอ PGWP ได้
เปิดสอนหลักสูตร Professional Master Degrees ที่มีคุณภาพเปิดสอนหลักสูตร Applied Master Degrees ที่มีคุณภาพ ได้รับการรับรองโดยหน่วยงานประเมินคุณภาพสากล อาทิ AACSB (สำหรับ M.B.A.)
หลักสูตร Energy Management และ Cyber Security สามารถสมัครเข้าร่วม BC PNP ในการยื่นขอ PR ได้
สามารถโอนไปศึกษาต่อที่ New York Tech New York (U.S.A.) Campus หรือ จะจบที่ NYIT – Vancouver ก็ได้
เปิดรับนักเรียนใหม่ปีละ 3 ครั้ง (January, May และ September)

สถานที่ตั้ง

NYIT Vancouver ตั้งอยู่ในย่าน Broadway ของเมือง Vancouver ตอบโจทย์คุณภาพชีวิตที่ดี การเดินทางที่สะดวก ใกล้ชิเกับบริษัทจำนวนมาก

หลักสูตร

หลักสูตร  Master of Business Administration – M.B.A.

ได้รับการรับรองโดย AACCSB International ซึ่งมีเพียง 5% ของ business schools ในโลกนี้ได้รับการรับรองนี้
• สอนโดยผู้สอนที่พักอาศัยใน Vancouver และจาก New York
• ให้ความสำคัญกับนวัตกรรม, เทคโนโลยี และสหวิทยาการ เมื่อจบการศึกษาแล้ว สามารถทำงานในตำแหน่งเหล่านี้ได้ Business Developer, Financial Analyst, Data Analyst, Management Consultant 

เปิดสอน 3 รูปแบบ ได้แก่

1) Master of Business Administration

หลักสูตรการเรียน 2 ปีการศึกษา (31.5 credits) *หากมีเงื่อนไขตาม pre-requisites

2) Master of Business Administration – Business Analytics

หลักสูตรการเรียน 2 ปีการศึกษา (43.5 credits) *หากมีเงื่อนไขตาม pre-requisites

3) Master of Business Administration – Finance

หลักสูตรการเรียน 2 ปีการศึกษา (43.5 credits) *หากมีเงื่อนไขตาม pre-requisites

เงื่อนไขในการสมัครเรียน

• GPA 2.75 + สำหรับนักเรียนไทย
• ผลสอบภาษาอังกฤษ (IELTS 6.5 no band less than 6.0) หรือผลจบภาษาอังกฤษจาก ILAC, ILSC, VGC

หมายเหตุ:

• Pre-requisites รวมถึงวิชาเรียนดังนี้ (Accounting, Principles of Economics, Finance, Management information Systems, Business Statistics, Production and Operations Management)
• ต้องใช้ resume/C.V. สำหรับการสมัครด้วย

หลักสูตร  Master of Science in Cybersecurity

• หลักสูตรการเรียนป.โท 31.5 credits รูปแบบ non-thesis ตามที่เปิดสอนใน New York เฉพาะทางด้านการบริหารจัดการระบบความมั่นคงทางไซเบอร์
• แนะนำสำหรับผู้เรียนที่มี background ด้าน Computer Science, I.T. หรือ Engineering
•  เมื่อจบการศึกษาแล้ว สามารถทำงานในตำแหน่งเหล่านี้ได้ Cybersecurity Specialists, Cybersecurity Engineers, Network Administrators, Cyber Threat Analysts, Information Systems Managers, Security Analysts

เงื่อนไขในการสมัครเรียน

• GPA 2.85 + สำหรับนักเรียนไทยที่จบป.ตรีด้าน computer science, information technology, engineering, physics, chemistry, statistics, mathematics หรือที่เกี่ยวข้อง
• ผลสอบภาษาอังกฤษ (IELTS 6.5) หรือผลจบภาษาอังกฤษจาก ILAC, ILSC, VGC

หมายเหตุ:

• ต้องใช้ resume/C.V. สำหรับการสมัครด้วย

หลักสูตร  Master of Energy Management

• หลักสูตรการเรียนป.โท 31.5 credits สำหรับการทำงานด้านเทคโนโลยีการจัดการด้านพลังงานซึ่งมีความต้องการในตลาดงานของรัฐ B.C. สูง ตามนโยบายด้านพลังงานของรัฐ
•  เมื่อจบการศึกษาแล้ว สามารถทำงานในตำแหน่งเหล่านี้ได้ Distributed Generation Project Manager, Energy Consultant, Energy Management Specialist, Environmental Solutions Engineer, Renewable Energy Professional

เงื่อนไขในการสมัครเรียน

• GPA 2.85 + สำหรับนักเรียนไทยที่จบป.ตรีด้าน applied science, engineering, general science หรือที่เกี่ยวข้อง
• ผลสอบภาษาอังกฤษ (IELTS 6.5 โดยมีคะแนนแต่ละด้านไม่ต่ำกว่า 6.0) หรือผลจบภาษาอังกฤษจาก ILAC, ILSC, VGC

หมายเหตุ:

• ต้องใช้ resume/C.V. สำหรับการสมัครด้วย

ศิษย์เก่าของ NYIT – Vancouver

ทำงานที่ไหนกันบ้าง?

ค่าใช้จ่ายและทุนการศึกษา

ค่าเล่าเรียนของ NYIT จะชำระเป็นอัตราสกุลเงิน USD
โดยสามารถดูประมาณการได้ด้านล่าง

หมายเหตุ :

• ค่าใช้จ่ายของวิทยาลัยรวมถึงที่พัก นักเรียนสามารถชำระถึงมหาวิทยาลัยได้โดยตรงในอัตราปกติ โดยไม่ต้องชำระผ่านก้อปันกัน *สามารถชำระเป็นรายเทอมได้
• การประมาณค่าใช้จ่ายนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตประจำวัน (pocket money) และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าแลกเปลี่ยน

ทุนการศึกษา

NYIT – Vancouver มีทุนลดหย่อนค่าเรียน 6,000 USD ให้กับนักเรียน 20 คน ที่สมัครเรียนหลักสูตร MBA ในแต่ละเทอม โดยจะพิจารณาอัตโนมัติ

ข้อกำหนดในการสมัครเรียน

• ค่าธรรมเนียมการสมัคร $50 USD
• ใบแสดงผลการเรียนของระดับการศึกษาระดับสูงสุดที่จบเป็นภาษาอังกฤษ
• ใบรับรองการจบการศึกษาระดับป.ตรี
• ผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
• C.V./resume

ติดต่อ Line @korpungun

# เรียนต่อป.โท แวนคูเวอร์ แคนาดากับ NYIT – Vancouver
All Credits : NYIT-Vancouver

ขอรับคำปรึกษา

 

เรียนต่อแคนาดา อเมริกา

Line : @korpungun

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์

Line : @kpglearn

คอร์สออนไลน์ KPG LIVE

Line : @kpglive

TEL: 094-883-8778

นัดหมายพูดคุยผ่าน