เรียนและทำงานในแคนาดา เก็บเกี่ยวประสบการณ์ Co-op กับวิทยาลัยเอกชน

เรียนและทำงานในแคนาดา

Study and Work

เรียนและทำงานในแคนาดา

สำหรับบุคคลที่ต้องการเดินทางประเทศแคนาดาเพื่อศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายงานที่สนใจ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงาน part-time ระหว่างที่เรียน และการทำงาน full-time ในประเทศแคนาดาในรูปแบบของ co-op หรือหลังจากที่สำเร็จการศึกษา

เราขอแนะนำโครงการ Work & Study ผู้เรียนจะได้พัฒนาความรู้ในด้านที่สนใจเพิ่มเติม พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้งจากการเรียนและการทำงาน และยังได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานที่มีโอกาสสร้างรายได้ให้กับตัวเองอีกด้วย

วิทยาลัยเอกชนในแคนาดา

วิทยาลัยเอกชนในแคนาดา เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรแบบ Diploma หรือ Certificate เฉพาะทางให้นักเรียนได้เข้ารับการศึกษาและโอกาสการทำงานเพื่อเก็บเกี่ยวทักษะและประสบการณ์จากสายงานที่สนใจในแคนาดา และมักจะมีองค์ประกอบของหลักสูตรในการฝึกงาน ที่เรียกว่า co-op ซึ่งจะเปิดให้นักเรียนเลือกที่เข้าร่วมได้เกือบครึ่งหนึ่งของระยะของหลักสูตร เช่น หลักสูตร 98 สัปดาห์ จะได้เรียนประมาณ 48 สัปดาห์ ทำหรือฝึกงานอีก 48 สัปดาห์ และกลับเข้าวิทยาลัยเพื่อรีวิวและเรียนต่ออีก 2 สัปดาห์ เป็นต้น

Co-op คือ คำย่อมาจาก Co-operative education เป็นการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียนรู้ สามารถเข้าร่วมได้ผ่านโครงการ Work & Study (co-op) อาทิ โครงการของ ILAC international college หรือ Greystone College ซึ่งมีหลักสูตร diploma ที่มี co-op แบบเรียนครึ่งและทำงานอีกครึ่ของหลักสูตร 

ตัวอย่างหลักสูตรการเรียนในโครงการ Work & Study with Co-Op ด้าน Business

• Business Communication
• Business Management
• Sales & Marketing
• Service Excellence
• Digital Marketing
• International Business Management

ตัวอย่างหลักสูตรการเรียนในโครงการ Work & Study with Co-Op ด้าน Hospitality

• Food & Beverage
• Customer Services
• Hospitality Management
• Hospitality Operation
• Hospitality Sales & Marketing

ตัวอย่างหลักสูตรการเรียนในโครงการ Work & Study with Co-Op ด้าน Digital

• UI Design
• UX Design
• Web Developer

ตัวอย่างหลักสูตรการเรียนในโครงการ Work & Study with Co-Op ด้านอื่นๆ เช่น

• Network Administration
• Software Development
• Healthcare Administration

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาต่อแคนาดา นอกเหนือจากการศึกษากับวิทยาลัยของเอกชนในแคนาดา สามารถเลือกดูและเยี่ยมชมได้ดังนี้

วีดีโอแนะนำเรียนต่อในแคนาดา

เรียนต่อแคนาดา เลือกโปรแกรมการเรียนอย่างไรดี?

ข้อดี/ความน่าสนใจ

ของการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรโครงการ Co-op ของวิทยาลัยเอกชน

• เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น นักเรียนที่มีทักษะภาษาอังกฤษที่ยังไม่ถึงเกณฑ์สำหรับการเข้าเรียนหลักสูตรภาษาของวิทยาลัย อาทิ ILSC สำหรับ Greystone College หรือ ILAC สำหรับ ILAC international College และเข้าเรียนต่อในหลักสูตรของวิทยาลัยได้หลังจากที่จบหลักสูตรภาษาในระดับที่กำหนด โดยไม่ต้องใช้ผลสอบ TOEFL/IELTS

• ค่าเล่าเรียนที่มักจะประหยัดกว่าวิทยาลัยของรัฐบาล และมีโปรโมชั่น

• ความยืดหยุ่น: สามารถเริ่มเรียนได้ทุกเดือน และระยะเวลาของหลักสูตรที่เปิดสอนจะมีตั้งแต่ 48 – 98 สัปดาห์ หรือมากกว่า

• สามารถทำงานระหว่างเรียนได้อย่างถูกกฎหมาย สัปดาห์ละ 20 ชั่วโมง และสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง ในช่วง Co-op

• วิทยาลัยเอกชน มักจะให้ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์ในวงการการทำงานที่เกี่ยวกับสาขาการเรียนของหลักสูตรมาช่วยจัดการเรียนการสอน แบ่งปันประสบการณ์ และให้นักเรียนได้พบเพื่อสร้างเครือข่าย

ข้อจำกัด

ของการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรโครงการ Co-op ของวิทยาลัยเอกชน

• นักเรียนในชั้นเรียนส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนนานาชาติ แต่จะมีความหลากหลายทั้งวัยและสัญชาติ

• เมื่อโครงการสิ้นสุดแล้ว จะไม่สามารถขอ Post-Graduation-Work-Permit (PGWP) ใบอนุญาตสำหรับการทำงานในแคนาดา ที่จะนำไปสู่การยื่นขอสถานะผู้พักอาศัยถาวร (PR: Permanent Resident) ได้ … ดังนั้นหากสิ้นสุดโครงการแล้ว ผู้เรียนประสงค์จะอยู่ในแคนาดาต่อจะมีตัวเลือก คือ การลงทะเบียนเรียนต่อ หากไม่มีผู้ว่าจ้างสปอนเซอร์สถานะการทำงานให้

หากสนใจตัวเลือกการเรียนที่สามารถขอ PGWP เพื่อทำงานหลังเรียนจบ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

วิทยาลัยเอกชนและโครงการ Co-op ในแคนาดาเหมาะสำหรับใคร ?

1. บุคคลที่ต้องการไปพัฒนาตนเอง

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ รวมถึงทักษะและความรู้สำหรับการทำงานเฉพาะทาง จากการเรียนรู้ในห้องเรียน และการปฏิบัติใช้งานจริง

2. บุคคลที่ต้องการความยืนหยุ่นด้านระยะเวลาเรียนของหลักสูตร

เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการทำงาน การลงมือปฏิบัติ และผู้คนในสายงานที่สนใจ ก่อนพิจารณาเรียนต่อวิทยาลัยในแคนาดาหรือประเทศอื่นๆ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเรียนต่อ Work & Study แคนาดา

จบโครงการแล้ว ขอใบอนุญาตอยู่ทำงานในแคนาดาต่อได้ไหม?

หลังจากจบโปรแกรม Work & Study หากไม่มีนายจ้างที่นู่น sponsor วีซ่าและการทำงานต่อให้ จะต้องออกนอกประเทศแคนาดา 

*หากสนใจที่จะขอใบอนุญาตเพื่ออยูทำงานหลังเรียนจบ แนะนำให้พิจารณาตัวเลือกหลักสูตรการเรียนของสถาบันของรัฐ

จะหางานได้อย่างไร?
วิทยาลัยจะมีแผนกช่วยแนะนำและเตรียมความในการจัดหางาน เช่น job fairs หาผู้ว่าจ้างมาแนะนำและจ้างงาน รวมถึง workshop การเขียน resume / การสัมภาษณ์งาน ทั้งนี้สำหรับการจะหางานที่ดีได้ ผู้สมัครอาจจะต้องขวนขวาย หาคอนเนคชั่น ทำเรื่องสมัครและสัมภาษณ์ด้วยตนเอง
 
ทั้งนี้ ก้อปันกัน (KPG Overseas) เป็น partner กับองค์กร Empower ในแคนาดาที่จะช่วยนักศึกษาต่างชาติเตรียมตัวหางานที่ดีในแคนาดาได้ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ 
ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?

สำหรับค่าสมัคร ค่าแบบเรียน และค่าเล่าเรียนจะอยู่ประมาณ 180,000 – 250,000 *ขึ้นอยู่กับหลักสูตร

*สำหรับค่าครองชีพ (ค่าที่พัก และใช้จ่ายส่วนตัว) เดือนละประมาณ 1,000 – 1,500 CAD

โครงการใช้เวลานานแค่ไหน?

ระยะเวลา work & study program with co-op มีตั้งแต่ 1-2 ปี (เรียนและทำงานอย่างละ 6 เดือน หรือ เรียนและทำงานอย่างละ 12 เดือน) 

ต้องใช้คะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษไหม?

จะต้องใช้ผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษในการสมัครเข้าเรียนโปรแกรม Work & Study ซึ่งจะต้องใช้ผลสอบ IELTS 5.0 – 6.5 *ขึ้นอยู่กับหลักสูตร เพื่อที่จะไม่ต้องเรียนปรับภาษา ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถติดต่อขอทำแบบทดสอบวัดระดับภาษาฟรีของสถาบันเพื่อประเมินระดับภาษาอังกฤษของตนก่อนได้

หรือหากต้องการ สามารถที่จะลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษกับสถาบันสอนภาษา และเมื่อจบในระดับที่กำหนดแล้ว สามารถเข้าร่วมโปรแกรม Work & Study ได้โดยไม่ต้องยื่นผลสอบ IELTS

วีดีโอแนะนำเรียนต่อ ทำงานในแคนาดา

เรียนต่อปริญญาตรี ปริญญาโทแคนาดา

ประสบการณ์เรียนและทำงานในแคนาดา

แนะนำวิทยาลัยโครงการ Co-Op ในแคนาดา
บางส่วนที่เราเคยไปเยี่ยมชม

Greystone College
เมืองแวนคูเวอร์ และโทรอนโต้

Greystone College เป็นวิทยาลัยของเอกชน ภายใต้เครือการศึกษา ILSC Education Group เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (Diploma) ด้าน Business, Hospitality, Interpreting and Translation และ Teaching Training โดยมีทั้งนักเรียนต่างชาติและนักเรียนชาวแคนาเดียนเข้าศึกษา เหมาะสำหรับนักเรียนทต้องการไปศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้เฉพาะทางเพื่อเตรียมตัวเข้าทำงาน วิทยาลัยมีหลักสูตร co-op ให้นักเรียนเลือกเรียนและทำงาน 50% ของระยะเวลาที่ลงเรียนหลักสูตร diploma อีกด้วย

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Greystone College คลิก

ILAC International College
เมืองแวนคูเวอร์ และโทรอนโต้

วิทยาเขตบูติกของ ILAC International College ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโตรอนโตและแวนคูเวอร์ ละแวกใกล้เคียงมีความหรูหรา ปลอดภัย และอยู่ไม่ไกลจากสถานที่สำคัญและสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมือง วิทยาเขตอันทันสมัยและตามทันโลกมอบสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเรียนรู้และการเข้าสังคม

สัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิตในประเทศแคนาดาเมื่อคุณสมัครเรียนหลักสูตร Co-op ของ ILAC International College ซึ่งคุณจะได้ฝึกฝนทักษะความรู้จากในห้องเรียน พัฒนาการทำความรู้จักอย่างมืออาชีพภายในอุตสาหกรรมการทำงาน พร้อมกับสร้างสรรค์ประวัติเรซูเม่ของคุณขณะที่กำลังเรียนไปด้วย คณะจารย์ผู้สอนของ ILAC International College เป็นผู้นำในอุตสาหรรมการทำธุรกิจจริงที่พร้อมไปด้วยความรู้และความเชี่ยวชาญในสายงานของตนเอง พวกเขาทำให้บรรยากาศในห้องเรียนเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนได้อย่างง่ายดาย การเรียนหลักสูตร Diploma ที่ ILAC International College ประกอบด้วยหลักสูตรเกี่ยวกับ Customer Service, Sales & Marketing, Business Administration, Health Care Administration*

* กรณีที่ไม่ได้มี background ด้าน Healthcare มาก่อน จะไม่สามารถสมัครเรียนโปรแกรม Health Care Administration Co-op ของสถาบัน ILAC International College ได้ (หากไม่มี background สมัครเรียนได้แค่ academic program ไม่สามารถเข้าร่วม co-op ได้)

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ILAC International College คลิก

VGC International College
เมืองแวนคูเวอร์

VGC International College รับสมัครผู้เข้าเรียนจากกว่า 70 ประเทศทั่วโลกเพื่อมาเรียนยังประเทศแคนาดา ห้องเรียนของคุณจะเต็มไปด้วยผู้เรียนที่มีภูมิหลังและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน สิ่งนี้จะช่วยให้คุณขยายขอบเขตของการติดต่อกับเพื่อนนานาชาติ และกลายเป็นพลเมืองของโลกตัวจริง

ตัวอย่างหลักสูตร Co-op ที่ VGC เปิดสอน ได้แก่ หลักสูตร Diploma in Business Communications และ Diploma in Managing Customer Relationships ประสบการณ์การทำงาน Co-op ถือเป็นส่วนสำคัญของหลักสูตรเหล่านี้ ผู้เรียนจะได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่ได้เรียนมาในชั้นเรียน ณ​ โลกแห่งการทำงานจริง

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ VGC International College คลิก

Tamwood Careers
เมืองแวนคูเวอร์, โทรอนโต้ และวิสต์เลอร์

สถาบัน Tamwood Careers มีหลักสูตร Diploma และ Certificate ที่โดดเด่น สถาบันก่อตั้งขึ้นในปี 1992 ประกอบด้วย 3 สาขาในประเทศแคนาดา มีหลักสูตร Co-Op Diploma 48 สัปดาห์ ประกอบด้วย Work and Study 24 สัปดาห์ และ Co-Op 24 สัปดาห์

หลักสูตร Co-Op ที่ Tamwood Careers เปิดสอน ได้แก่ Essential Skills in Hospitality Service and Tourism, Foundations of Food and Beverage, International Business and management, Digital Marketing, Web Developer Professional, UI Design Professional และ UX Design Professional

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tamwood Careers คลิก

สุดท้ายนี้ …

หากใครมีโอกาสและสนใจไปศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในประเทศตะวันตก เรียนต่อวิทยาลัยในแคนาดา เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับ และหากสนใจเรียนต่อแคนาดา สามารถติดต่อขอรับคำปรึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม และใช้บริการสมัครเข้าเรียน สมัครขอวีซ่า และเตรียมตัวก่อนเดินทางกับก้อปันกันได้ ฟรี !

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Study in Canada คลิก

# เรียนและทำงานในแคนาดา
Photo Credits : Greystone College, ILAC, VGC International College, Tamwood Careers, iStock

ขอรับคำปรึกษา

บริการในการสมัคร ประสานงาน

แนะนำในการศึกษาต่อต่างประเทศ และเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ฟรี!

Line : @korpungun โทร 095-909-3960