เรียนและทำงานในแคนาดา เก็บเกี่ยวประสบการณ์ Co-op กับวิทยาลัยเอกชน

เรียนและทำงานในแคนาดา

Work and Study

เรียนและทำงานในแคนาดา

สำหรับบุคคลที่สนใจ เรียนต่อแคนาดา เพื่อศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายงานที่สนใจ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงาน part-time ระหว่างที่เรียนต่อต่างประเทศ และการทำงาน full-time ในประเทศแคนาดาในรูปแบบของ co-op เป็นระยะเวลาประมาณครึ่งหนึ่งของหลักสูตรการเรียน

เราขอแนะนำโครงการ Work & Study ผู้เรียนจะได้พัฒนาความรู้ในด้านที่สนใจเพิ่มเติม พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้งจากการเรียนและการทำงาน และยังได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานที่มีโอกาสสร้างรายได้ให้กับตัวเองอีกด้วย

วิทยาลัยเอกชนในแคนาดา

วิทยาลัยเอกชนในแคนาดา เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรแบบ Diploma หรือ Certificate เฉพาะทางให้นักเรียนได้เข้ารับการศึกษาและโอกาสการทำงานเพื่อเก็บเกี่ยวทักษะและประสบการณ์จากสายงานที่สนใจในแคนาดา

หลักสูตร Work and Study ของวิทยาลัยเอกชน มักจะมีองค์ประกอบของหลักสูตรในการฝึกงาน ที่เรียกว่า co-op ซึ่งจะเปิดให้นักเรียนเลือกที่เข้าร่วมได้เกือบครึ่งหนึ่งของระยะของหลักสูตร เช่น หลักสูตร 98 สัปดาห์ จะได้เรียนประมาณ 48 สัปดาห์ ทำหรือฝึกงานอีก 48 สัปดาห์ และกลับเข้าวิทยาลัยเพื่อรีวิวและเรียนต่ออีก 2 สัปดาห์ เป็นต้น

Co-op คือ คำย่อมาจาก Co-operative education เป็นการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียนรู้ สามารถเข้าร่วมได้ผ่านโครงการ Work & Study (co-op) อาทิ โครงการของ ILAC international college หรือ Greystone College ซึ่งมีหลักสูตร diploma ที่มี co-op แบบเรียนครึ่งและทำงานอีกครึ่ของหลักสูตร

สรุป Work & Study (Co-op) แคนาดา

ตัวอย่างหลักสูตรการเรียนในโครงการ Work & Study with Co-Op ด้าน Business

• Business Communication
• Business Administration
• Sales & Marketing
• Service Excellence
• Digital Marketing
• International Business Management
• Project Management

ตัวอย่างหลักสูตรการเรียนในโครงการ Work & Study with Co-Op ด้าน Hospitality

• Food & Beverage
• Customer Services
• Hospitality Management
• Hospitality Operation
• Hospitality Sales & Marketing

ตัวอย่างหลักสูตรการเรียนในโครงการ Work & Study with Co-Op ด้าน Digital

• UI Design
• UX Design
• Web Developer
• Digital Marketing Specialist

ตัวอย่างหลักสูตรการเรียนในโครงการ Work & Study with Co-Op ด้าน I.T. เช่น

• Network & Solution Specialist
• Web and Mobile App Development
• Data Analytics
• Front End Development
• Full Stack Web Development

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาต่อแคนาดา นอกเหนือจากการศึกษากับวิทยาลัยของเอกชนในแคนาดา สามารถเลือกดูและเยี่ยมชมได้ดังนี้

ข้อดี/ความน่าสนใจ

ของการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรโครงการ Co-op ของวิทยาลัยเอกชน

• เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น นักเรียนที่มีทักษะภาษาอังกฤษที่ยังไม่ถึงเกณฑ์สำหรับการเข้าเรียนหลักสูตรภาษาของวิทยาลัย อาทิ ILSC สำหรับ Greystone College หรือ ILAC สำหรับ ILAC international College และเข้าเรียนต่อในหลักสูตรของวิทยาลัยได้หลังจากที่จบหลักสูตรภาษาในระดับที่กำหนด โดยไม่ต้องใช้ผลสอบ TOEFL/IELTS

• ค่าเล่าเรียนที่มักจะประหยัดกว่าวิทยาลัยของรัฐบาล และมีโปรโมชั่น

• ความยืดหยุ่น: สามารถเริ่มเรียนได้ทุกเดือน และระยะเวลาของหลักสูตรที่เปิดสอนจะมีตั้งแต่ 48 – 98 สัปดาห์ หรือมากกว่า

• สามารถทำงานระหว่างเรียนได้อย่างถูกกฎหมาย สัปดาห์ละ 20 ชั่วโมง และสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง ในช่วง Co-op

• วิทยาลัยเอกชน มักจะให้ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์ในวงการการทำงานที่เกี่ยวกับสาขาการเรียนของหลักสูตรมาช่วยจัดการเรียนการสอน แบ่งปันประสบการณ์ และให้นักเรียนได้พบเพื่อสร้างเครือข่าย

ข้อจำกัด

ของการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรโครงการ Co-op ของวิทยาลัยเอกชน

• นักเรียนในชั้นเรียนส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนนานาชาติ แต่จะมีความหลากหลายทั้งวัยและสัญชาติ

• เมื่อโครงการสิ้นสุดแล้ว จะไม่สามารถขอ Post-Graduation-Work-Permit (PGWP) ใบอนุญาตสำหรับการทำงานในแคนาดา ที่จะนำไปสู่การยื่นขอสถานะผู้พักอาศัยถาวร (PR: Permanent Resident) ได้ … ดังนั้นหากสิ้นสุดโครงการแล้ว ผู้เรียนประสงค์จะอยู่ในแคนาดาต่อจะมีตัวเลือก คือ การลงทะเบียนเรียนต่อ หากไม่มีผู้ว่าจ้างสปอนเซอร์สถานะการทำงานให้

หากสนใจตัวเลือกการเรียนที่สามารถขอ PGWP เพื่อทำงานหลังเรียนจบ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

วีดีโอแนะนำเรียนต่อในแคนาดา

เรียนต่อแคนาดา เลือกโปรแกรมการเรียนอย่างไรดี?

Co-op ของวิทยาลัยเอกชนในแคนาดาเหมาะสำหรับใคร ?

1. บุคคลที่ต้องการไปพัฒนาตนเอง

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ รวมถึงทักษะและความรู้สำหรับการทำงานเฉพาะทาง จากการเรียนรู้ในห้องเรียน และการปฏิบัติใช้งานจริง

2. บุคคลที่ต้องการความยืนหยุ่นด้านระยะเวลาเรียนของหลักสูตร

เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการทำงาน การลงมือปฏิบัติ และผู้คนในสายงานที่สนใจ ก่อนพิจารณาเรียนต่อวิทยาลัยในแคนาดาหรือประเทศอื่นๆ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Work & Study แคนาดา

จบโครงการแล้ว ขอใบอนุญาตอยู่ทำงานในแคนาดาต่อได้ไหม?

หลังจากจบโปรแกรม Work & Study หากไม่มีนายจ้างที่นู่น sponsor วีซ่าและการทำงานต่อให้ จะต้องออกนอกประเทศแคนาดา

*หากสนใจที่จะขอใบอนุญาตเพื่ออยูทำงานหลังเรียนจบ แนะนำให้พิจารณาตัวเลือกหลักสูตรการเรียนของสถาบันของรัฐ

วิทยาลัยจะมีแผนกช่วยแนะนำและเตรียมความในการจัดหางาน เช่น job fairs หาผู้ว่าจ้างมาแนะนำและจ้างงาน รวมถึง workshop การเขียน resume / การสัมภาษณ์งาน ทั้งนี้สำหรับการจะหางานที่ดีได้ ผู้สมัครอาจจะต้องขวนขวาย หาคอนเนคชั่น ทำเรื่องสมัครและสัมภาษณ์ด้วยตนเอง
ทั้งนี้ ก้อปันกัน (KPG Overseas) เป็น partner กับองค์กร Empower ในแคนาดาที่จะช่วยนักศึกษาต่างชาติเตรียมตัวหางานที่ดีในแคนาดาได้ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

สำหรับค่าสมัคร ค่าแบบเรียน และค่าเล่าเรียนจะอยู่ประมาณ 180,000 – 400,000 THB *ขึ้นอยู่กับหลักสูตร

*สำหรับค่าครองชีพ (ค่าที่พัก และใช้จ่ายส่วนตัว) เดือนละประมาณ 1,000 – 1,500 CAD

ระยะเวลา work & study program with co-op มีตั้งแต่ 1-2 ปี (เรียนและทำงานอย่างละ 6 เดือน หรือ เรียนและทำงานอย่างละ 12 เดือน)

จะต้องใช้ผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษในการสมัครเข้าเรียนโปรแกรม Work & Study ซึ่งจะต้องใช้ผลสอบ IELTS 5.0 – 6.5 *ขึ้นอยู่กับหลักสูตร เพื่อที่จะไม่ต้องเรียนปรับภาษา

ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถติดต่อขอทำแบบทดสอบวัดระดับภาษาฟรีของสถาบันเพื่อประเมินระดับภาษาอังกฤษของตนก่อนได้

หรือหากต้องการ สามารถที่จะลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษกับสถาบันสอนภาษา และเมื่อจบในระดับที่กำหนดแล้ว สามารถเข้าร่วมโปรแกรม Work & Study ได้โดยไม่ต้องยื่นผลสอบ IELTS

วีดีโอแนะนำเรียนต่อ ทำงานในแคนาดา

เรียนต่อปริญญาตรี ปริญญาโทแคนาดา

ประสบการณ์เรียนและทำงานในแคนาดา

แนะนำวิทยาลัยโครงการ Co-op แคนาดา

Greystone College
เมือง Vancouver, Toronto และ Montreal

Greystone College เป็นวิทยาลัยของเอกชน ภายใต้เครือการศึกษา ILSC Education Group เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (Diploma) ด้าน Business, Hospitality, Interpreting and Translation และ Teaching Training  เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการไปศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้เฉพาะทางเพื่อเตรียมตัวเข้าทำงาน วิทยาลัยมีหลักสูตร co-op ให้นักเรียนเลือกเรียนและทำงาน 50% ของระยะเวลาที่ลงเรียนหลักสูตร diploma อีกด้วย

ตารางหลักสูตรและราคา Greystone College
ProgramApplication FeeFee in CADFee in THB
Business Communications (Morning)2007,350191,100
Business Communications (Evening)2009,000234,000
International Business Management (Morning)2008,060209,560
International Business Management (Afternoon)2008,060209,560
International Business Management (Evening)2009,210239,460
Customer Service (Morning)2007,850204,100
Customer Service (Afternoon)20060015,600
Customer Service (Evening)2009,000234,000
Hospitality Operations (Evening)2009,120237,120
Social Media Professional - Afternoon2008,200213,200
Social Media Professional - Evening2009,350243,100
Website Management and Design - Afternoon20000
Website Management and Design - Evening2008,400218,400
Digital Marketing Professional - Afternoon20000
Digital Marketing Professional - Evening2009,300241,800
Project Management20010,550274,300
Data Analytics20010,830281,580
Front End Development20017,100444,600
Full Stack Development20012,200317,200
CAD1THB26.00
หมายเหตุ สำหรับราคาในหน้านี้

1. ราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่นปัจจุบันของสถาบัน

2. ราคา THB ในตารางรวมค่าเรียนและหนังสือเรียนแล้ว (ราคา THB ไม่ได้คำนวนรวม Application Fee) *ยังไม่หักส่วนลดค่าสมัครเรียน (ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการสมัครขอวีซ่า 150 CAD + biometric 85 CAD 

3. ขอให้พิจารณาข้อมูลด้วยสกุลเงิน CAD เป็นหลัก (ค่าใช้จ่าย THB จัดทำไว้เพื่อความสะดวกในการประมาณการเพียงเท่านั้น) สำหรับอัตราแลกเปลี่ยนที่นักเรียนจะชำระ จะเป็นอัตราแลกเปลี่ยน อิงตามธนาคาร ณ วันที่นักเรียนเลือกที่จะชำระค่าใช้จ่าย *หากมีคำถามหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ Line: @korpungun

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Greystone College

ILAC International College
เมือง Vancouver และ Toronto

วิทยาเขตบูติกของ ILAC International College ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโตรอนโตและแวนคูเวอร์ ละแวกใกล้เคียงมีความหรูหรา ปลอดภัย และอยู่ไม่ไกลจากสถานที่สำคัญและสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมือง วิทยาเขตอันทันสมัยและตามทันโลกมอบสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเรียนรู้และการเข้าสังคม

สัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิตในประเทศแคนาดาเมื่อคุณสมัครเรียนหลักสูตร Co-op ของ ILAC International College ซึ่งคุณจะได้ฝึกฝนทักษะความรู้จากในห้องเรียน พัฒนาการทำความรู้จักอย่างมืออาชีพภายในอุตสาหกรรมการทำงาน พร้อมกับสร้างสรรค์ประวัติเรซูเม่ของคุณขณะที่กำลังเรียนไปด้วย คณะจารย์ผู้สอนของ ILAC International College เป็นผู้นำในอุตสาหรรมการทำธุรกิจจริงที่พร้อมไปด้วยความรู้และความเชี่ยวชาญในสายงานของตนเอง พวกเขาทำให้บรรยากาศในห้องเรียนเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนได้อย่างง่ายดาย การเรียนหลักสูตร Diploma ที่ ILAC International College ประกอบด้วยหลักสูตรเกี่ยวกับ Customer Service, Sales & Marketing, Business Administration

ตารางหลักสูตรและราคาของ ILAC College

ProgramApplication FeeFee in CADFee in THB
SEB 48 Service Excellence for Business DiplomaNo Database#VALUE!No Database
SEB 40 Service Excellence for Business DiplomaNo Database#VALUE!No Database
SEB 26 Service Excellence for Business CertificateNo Database#VALUE!No Database
CSE 60 Communication & Service Essentials DiplomaNo Database#VALUE!No Database
CSE 30 Communication & Service Essentials CertificateNo Database#VALUE!No Database
SM 92 Sales & Marketing DiplomaNo Database#VALUE!No Database
SM 54 Sales & Marketing CertificateNo Database#VALUE!No Database
SM 52 Sales & Marketing DiplomaNo Database#VALUE!No Database
BA 92 Business Administration DiplomaNo Database#VALUE!No Database
BA 52 Business Administration DiplomaNo Database#VALUE!No Database
CAD1THB26.00
หมายเหตุ สำหรับราคาในหน้านี้

1. ราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่นปัจจุบันของสถาบัน

2. ราคา THB ในตารางรวมค่าเรียนและหนังสือเรียนแล้ว (ราคา THB ไม่ได้คำนวนรวม Application Fee) *ยังไม่หักส่วนลดค่าสมัครเรียน (ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการสมัครขอวีซ่า 150 CAD + biometric 85 CAD 

2. ขอให้พิจารณาข้อมูลด้วยสกุลเงิน CAD เป็นหลัก (ค่าใช้จ่าย THB จัดทำไว้เพื่อความสะดวกในการประมาณการเพียงเท่านั้น) สำหรับอัตราแลกเปลี่ยนที่นักเรียนจะชำระ จะเป็นอัตราแลกเปลี่ยน อิงตามธนาคาร ณ วันที่นักเรียนเลือกที่จะชำระค่าใช้จ่าย *หากมีคำถามหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ Line: @korpungun

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ILAC International College

VGC International College
เมือง Vancouver

VGC International College รับสมัครผู้เข้าเรียนจากกว่า 70 ประเทศทั่วโลกเพื่อมาเรียนยังประเทศแคนาดา ห้องเรียนของคุณจะเต็มไปด้วยผู้เรียนที่มีภูมิหลังและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน สิ่งนี้จะช่วยให้คุณขยายขอบเขตของการติดต่อกับเพื่อนนานาชาติ และกลายเป็นพลเมืองของโลกตัวจริง

ตัวอย่างหลักสูตร Co-op ที่ VGC เปิดสอน ได้แก่ หลักสูตร Diploma in Business Communications และ Diploma in Managing Customer Relationships ประสบการณ์การทำงาน Co-op ถือเป็นส่วนสำคัญของหลักสูตรเหล่านี้ ผู้เรียนจะได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่ได้เรียนมาในชั้นเรียน ณ​ โลกแห่งการทำงานจริง

พิเศษ ! เรียนภาษาและทำงานในแคนาดากับ VGC

หลักสูตร  Diploma in Business Communications ระยะเวลาเรียนขั้นต่ำ 1 ปี  ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อการศึกษาต่อและการทำงาน โดยที่ผู้เรียนจะสามารถ
• ใช้ผลจบระดับภาษาอังกฤษจากหลักสูตรนี้ แทนผลสอบ IELTS / TOEFL ยื่นสมัครเข้าเรียนต่อในสถาบันในสถาบันที่เป็นพันธมิตรกับ VGC ได้ โดยเลือกดูได้จาก https://vgc.ca/list-of-university-pathways/ ซึ่งรวมถึง BCIT, Douglas College, Camosun College, Capilano University และอื่นๆอีกมากมาย
• สามารถทำงาน part-time ระหว่างเรียนได้ด้วย

ตารางหลักสูตรและราคาของ VGC

ProgramFee in CADFee in THB
Diploma in Business Communications6,787176,462
Diploma in Managing Customer Relationships6,805176,930
Diploma in Business Communication with Co-op8,045209,170
Diploma in Managing Customer Relationships with Co-op8,045209,170
Diploma in Applied Communications10,135263,510
Diploma in Applied Communications with Co-op11,375295,750
CAD1THB26.00
หมายเหตุ สำหรับราคาในหน้านี้

1. ราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่นปัจจุบันของสถาบัน

2. ราคา THB ในตารางรวมค่าเรียนและหนังสือเรียนแล้ว (ราคา THB ไม่ได้คำนวนรวม Application Fee) *ยังไม่หักส่วนลดค่าสมัครเรียน (ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการสมัครขอวีซ่า 150 CAD + biometric 85 CAD 

2. ขอให้พิจารณาข้อมูลด้วยสกุลเงิน CAD เป็นหลัก (ค่าใช้จ่าย THB จัดทำไว้เพื่อความสะดวกในการประมาณการเพียงเท่านั้น) สำหรับอัตราแลกเปลี่ยนที่นักเรียนจะชำระ จะเป็นอัตราแลกเปลี่ยน อิงตามธนาคาร ณ วันที่นักเรียนเลือกที่จะชำระค่าใช้จ่าย *หากมีคำถามหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ Line: @korpungun

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ VGC International College

Tamwood Careers
เมือง Vancouver, Toronto, และ Whistler

สถาบัน Tamwood Careers มีหลักสูตร Diploma และ Certificate ที่โดดเด่น สถาบันก่อตั้งขึ้นในปี 1992 ประกอบด้วย 3 สาขาในประเทศแคนาดา มีหลักสูตร Co-Op Diploma 48 สัปดาห์ ประกอบด้วย Work and Study 24 สัปดาห์ และ Co-Op 24 สัปดาห์

หลักสูตร Co-op ที่ Tamwood Careers เปิดสอน ได้แก่ Essential Skills in Hospitality Service and Tourism, Foundations of Food and Beverage, International Business and management, Digital Marketing, Web Developer Professional, UI Design Professional และ UX Design Professional

ตารางหลักสูตรและราคาของ Tamwood

ProgramApplication FeeFee in CADFee in THB
International Business & ManagementNo Database8,070209,820
Digital MarketingNo Database8,070209,820
Tourism and HospitalityNo Database8,270215,020
User Interface (UI) DesignNo Database10,000260,000
User Experience (UX) DesignNo Database10,000260,000
Web DevelopmentNo Database10,000260,000
Innovation & EntrepreneurshipNo Database11,760305,760
CAD1THB26.00
หมายเหตุ สำหรับราคาในหน้านี้

1. ราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่นปัจจุบันของสถาบัน

2. ราคา THB ในตารางรวมค่าเรียนและหนังสือเรียนแล้ว (ราคา THB ไม่ได้คำนวนรวม Application Fee) *ยังไม่หักส่วนลดค่าสมัครเรียน (ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการสมัครขอวีซ่า 150 CAD + biometric 85 CAD 

2. ขอให้พิจารณาข้อมูลด้วยสกุลเงิน CAD เป็นหลัก (ค่าใช้จ่าย THB จัดทำไว้เพื่อความสะดวกในการประมาณการเพียงเท่านั้น) สำหรับอัตราแลกเปลี่ยนที่นักเรียนจะชำระ จะเป็นอัตราแลกเปลี่ยน อิงตามธนาคาร ณ วันที่นักเรียนเลือกที่จะชำระค่าใช้จ่าย *หากมีคำถามหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ Line: @korpungun

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tamwood Careers

Cornerstone International Community College (CICCC)
เมือง Vancouver

 

เรียนต่อแคนาดา Cornerstone International Community College of Canada (CICCC) สถาบันสำหรับหลักสูตร Work & Study (co-op) ของเอกชน มีหลักสูตรให้เลือกเรียนหลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนได้รับทักษะและการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับสายงานที่ต้องการ

หลักสูตร Co-op ที่ CICCC เปิดสอน ได้แก่ UI/UX Design Co-op Diploma, Network and System Solutions Specialist Co-op Diploma, Digital Marketing Specialist Co-op Diploma, Web & Mobile App Development Co-op Diploma Customer Relations Specialist Co-op Diploma, Hospitality Management Co-op Diploma, International Business Management Co-op Diploma.

ตารางหลักสูตรและราคาของ CICCC

ProgramFee in CADFee in THB
Network and Systems Solutions14,640380,640
Web Development14,990389,740
Mobile Application Development3509,100
Digital Marketing Specialist9,195239,070
Digital Marketing Specialist & Advanced15,190394,940
UX/UI Design Specialist9,195239,070
UX/UI Design Specialist & Advanced15,190394,940
Hospitality Management 8 months5,995155,870
Hospitality Management 1 Year8,495220,870
Hospitality Management 2 Years11,990311,740
Cusomter Relations Specialist5,995155,870
Cusomter Relations Specialist6,995181,870
International Business & Management8,495220,870
ESL 4 weeks95024,700
ESL 8 weeks1,75045,500
ESL 12 weeks2,55066,300
ESL 16 weeks3,35087,100
ESL 20 weeks4,150107,900
ESL 24 weeks4,950128,700
ESL 28 weeks5,750149,500
ESL 32 weeks6,550170,300
ESL 36 weeks7,350191,100
CAD1THB26.00
หมายเหตุ สำหรับราคาในหน้านี้

1. ราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่นปัจจุบันของสถาบัน

2. ราคา THB ในตารางรวมค่าเรียนและหนังสือเรียนแล้ว (ราคา THB ไม่ได้คำนวนรวม Application Fee) *ยังไม่หักส่วนลดค่าสมัครเรียน (ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการสมัครขอวีซ่า 150 CAD + biometric 85 CAD 

2. ขอให้พิจารณาข้อมูลด้วยสกุลเงิน CAD เป็นหลัก (ค่าใช้จ่าย THB จัดทำไว้เพื่อความสะดวกในการประมาณการเพียงเท่านั้น) สำหรับอัตราแลกเปลี่ยนที่นักเรียนจะชำระ จะเป็นอัตราแลกเปลี่ยน อิงตามธนาคาร ณ วันที่นักเรียนเลือกที่จะชำระค่าใช้จ่าย *หากมีคำถามหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ Line: @korpungun

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ CICCC

สุดท้ายนี้ …

หากใครมีโอกาสและสนใจไปศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในประเทศตะวันตก เรียนต่อวิทยาลัยในแคนาดา เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับ และหากสนใจเรียนต่อแคนาดา สามารถติดต่อขอรับคำปรึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม และใช้บริการสมัครเข้าเรียน สมัครขอวีซ่า และเตรียมตัวก่อนเดินทางกับก้อปันกันได้ ฟรี !

เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรียนต่อแคนาดา Study in Canada คลิก

# เรียนและทำงานในแคนาดา
Photo Credits : Greystone College, ILAC, VGC International College, Tamwood Careers, CICCC, iStock

ขอรับคำปรึกษา

 

เรียนต่อแคนาดา อเมริกา

Line : @korpungun

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์

Line : @kpglearn

คอร์สออนไลน์ KPG LIVE

Line : @kpglive

TEL: 094-883-8778

JOIN

นัดหมายพูดคุยผ่าน