เรียนต่อแคนาดา Greystone College แคมปัส Vancouver และ Toronto เรียนแบบเน้นการมีส่วนร่วม และการฝึกงาน มีหลักสูตร co-op ซึ่งเน้นด้านประสบการณ์การปฏิบัติงานจริงที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพที่คุณเลือกเรียน จะช่วยให้คุณสามารถรวบรวมสิ่งที่ได้เรียนผสมเข้ากับประสบการณ์การทำงานในโลกแห่งความเป็นจริง ซึ่งส่งผลให้คุณมีความมั่นใจในการทำงานในอนาคต

เรียนต่อแคนาดา Greystone College

Photo Credits : Greystone College

Greystone College

เรียนต่อแคนาดา Greystone College มีสาขาตั้งอยู่ที่เมือง Vancouver, Toronto และ Montréal ทางสถาบันเปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพที่มีคุณภาพมาเป็นเวลากว่า 15 ปี ทั้งสำหรับนักศึกษาในประเทศและนักศึกษาต่างชาติ

รับชม presentation นำเสนอสถาบัน

รับชมผ่าน YouTube คลิก

รูปแบบการเรียน

รูปแบบการเรียนของ Greystone College เน้นในด้านการมีส่วนร่วมและการฝึกงาน เพื่อช่วยให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ในการทำงานจริงในสาขาที่เรียน นักเรียนที่เรียนจบประกาศนียบัตรและประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง จะได้รับการรับรองในระดับประเทศหรือนานาชาติ ผ่านหน่วยงานดังต่อไปนี้ American Hotel and Lodging Association, Canadian Institute of Management, TESL Canada หรือ Cambridge ESOL

หลักสูตร

 BUSINESS PROGRAMS

Business เป็นหนึ่งในสาขาวิชาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของการศึกษาในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทั่วโลก มุ่งเน้นศึกษาพัฒนาด้านข้อมูลเชิงลึก และความรู้ความเข้าใจที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จมากขึ้นในการประกอบธุรกิจแขนงต่างๆ

สำหรับหลักสูตร Business ที่ Greystone College เปิดสอน ได้แก่ Business Communications, International Business Management, Project Management

โปรแกรมการเรียนมุ่งเน้นในหัวข้อสำคัญทางธุรกิจที่หลากหลาย เพื่อให้คุณสามารถพัฒนาความรู้ในวงกว้างเกี่ยวกับโลกของธุรกิจ หรือเพิ่มพูนทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ตอบสนองความสนใจส่วนบุคคลและเป้าหมายในการทำงานของคุณ

รายละเอียดหลักสูตร Business ที่ Greystone College แคนาดา คลิกที่นี่

HOSPITALITY PROGRAMS

พัฒนาความรู้และทักษะที่จะทำให้คุณเป็นที่ต้องการในตลาดโลกของโรงแรม, รีสอร์ท, การประชุม และอื่นๆ หากคุณชอบทำงานกับผู้คน อาชีพในสายงานการท่องเที่ยวและการบริการจะช่วยให้คุณได้เชื่อมต่อกับผู้คนที่หลากหลาย ทั้งที่เดินทางเพื่อธุรกิจและผู้ที่เดินทางเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ รวมถึงได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประสบการณ์ของการเดินทางที่ยอดเยี่ยมให้กับผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกอีกด้วย

ในส่วนนี้ Greystone College มีหลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ Customer Service, Hospitality Operations, Hospitality Skills Co-op

รายละเอียดหลักสูตร Hospitality ที่ Greystone College แคนาดา คลิกที่นี่

 DIGITAL MARKETING PROGRAMS

ทุกวันนี้ผู้คนใช้เวลาส่วนใหญ่ในโลกดิจิทัล ไม่ว่าจะเพื่อติดต่อกับเพื่อน, รับชมภาพยนตร์, ช้อปปิ้งสินค้าออนไลน์ รวมถึงการเรียนและการทำงาน จึงไม่น่าแปลกใจที่แพลตฟอร์มดิจิทัลได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญ สำหรับธุรกิจและองค์กรในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของตน ดังนั้น การเรียนรู้การตลาดบนแพลตฟอร์มดิจิทัลจึงนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากในโลกปัจจุบัน

ในด้านนี้ Greystone จะมีหลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ Digital Marketing Professional, Social Medial Professional และ Website Management & Design 

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทักษะด้านการสื่อสาร, การตลาดและการขาย, การออกแบบเว็บไซต์เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์ต่างๆ, การทำ SEO, การตลาดบนโซเชียลมีเดีย, การสร้างแบรนด์, การเขียนเว็บไซต์, การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ รวมถึงค้นพบวิธีใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์เว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย เพื่อพัฒนาแนวทางการวางแผนกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล และอื่นๆ อีกมากมาย

รายละเอียดหลักสูตร Digital Marketing ที่ Greystone College แคนาดา คลิกที่นี่

 TECH PROGRAMS

เตรียมตัวสำหรับอาชีพที่สร้างสรรค์ มีความยืดหยุ่น และเต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่มีรายได้สูง ถ้าคุณกำลังมองหาอาชีพที่ให้ความยืดหยุ่น รายได้ที่ยอดเยี่ยม และความท้าทายในเชิงสร้างสรรค์ อาจเป็นเวลาที่ควรพิจารณางานในวงการเทคโนโลยี! คนทำงานด้านเทคโนโลยีมีความต้องการสูงในแคนาดาและทั่วโลก และมันง่ายกว่าที่คุณคิดในการพัฒนาทักษะที่จะทำให้คุณได้งานครั้งแรก

โปรแกรมของวิทยาลัย Greystone ซึ่งรวมถึง Front End Development, Full Stack Development, Data Analytics และ Project Management กสามารถเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญสำหรับทางเลือกที่น่าตื่นเต้น และมีโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตในอาชีพต่อไป

รายละเอียดหลักสูตร Tech ที่ Greystone College แคนาดา คลิกที่นี่

Greystone College COOP

WORK AND STUDY

Greystone College มีหลักสูตรสหกิจศึกษา (co-op) และหลักสูตรการฝึกปฏิบัติด้านธุรกิจ การท่องเที่ยวและการบริการ โดยในส่วนนี้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

หลังจากเรียนจบหลักสูตรสหกิจศึกษา ซึ่งเน้นด้านประสบการณ์การปฏิบัติงานจริงที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพที่คุณเลือกเรียน จะช่วยให้คุณสามารถรวบรวมสิ่งที่ได้เรียนผสมเข้ากับประสบการณ์การทำงานในโลกแห่งความเป็นจริง ซึ่งส่งผลให้คุณมีความมั่นใจในการทำงานในอนาคต

Greystone College-Business_Coop_AD

Business Co-ops/Practicums

~ ตำแหน่งงานที่เปิดรับจะเป็นระดับเจ้าหน้าที่ในสายงานนั้นๆ เช่น เจ้าหน้าที่ธุรการ, พนักงานคีย์ข้อมูล, พนักงานต้อนรับ, ฝ่ายการตลาด เป็นต้น (การทำงานมีทั้งแบบได้ค่าตอบแทนและไม่ได้ค่าตอบแทน ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งและหลักสูตรที่เรียน)
~ นักเรียนสามารถหาตำแหน่งงานที่ต้องการได้จาก job board ของทางวิทยาลัย โดยมีผู้ประสานงานพร้อมให้การช่วยเหลือและให้คำแนะนำในการค้นหางานในตำแหน่งที่นักเรียนต้องการ

Hospitality Co-ops 

~ ตำแหน่งงานที่เปิดรับจะเป็นระดับเจ้าหน้าที่ในสายงานนั้นๆ ซึ่งเป็นงานที่ได้รับค่าตอบแทน เช่น พนักงานต้อนรับผู้เข้าพัก, พนักงานต้อนรับส่วนหน้า, แผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม, พนักงานขาย เป็นต้น
~ นักเรียนสามารถหาตำแหน่งงานที่ต้องการได้จาก job board ของทางวิทยาลัย โดยมีผู้ประสานงานพร้อมให้การช่วยเหลือและให้คำแนะนำในการค้นหางานในตำแหน่งที่นักเรียนต้องการ

WORK AND STUDY เหมาะกับใคร?

Work and study เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะ

~ สร้างเครือข่ายกับบริษัทในแคนาดาหรือออสเตรเลียในวงธุรกิจเดียวกันกับคุณ
~ นำความรู้ในชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้ในโลกการทำงานจริง
~ เพิ่มประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องและนำไปอ้างอิงเพิ่มในเรซูเม่

 

รายละเอียดหลักสูตร Co-op ที่ Greystone College แคนาดา คลิกที่นี่

Off-campus work
การทำงานภายนอกแคมปัส

นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนที่ Greystone College สาขา Vancouver หรือ Toronto ระยะเวลา 26 สัปดาห์ขึ้นไปสามารถทำงานภายนอกวิทยาเขตได้มากถึง 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตามข้อกำหนดคุณสมบัติที่ระบุโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประเทศแคนาดา

ที่พักอาศัย

HOMESTAY
สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านการใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัว

เจ้าหน้าที่แผนกจัดหาที่พักจะทำการคัดเลือกครอบครัวโฮมสเตย์ให้นักเรียนอย่างรอบคอบ เน้นครอบครัวที่มีอัธยาศัยดี ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือเมื่อนักเรียนประสบปัญหา รวมถึงมีบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเองพร้อมต้อนรับนักเรียนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว เนื่องจากแคมปัสของเราแต่ละแห่งนั้นตั้งอยู่ในเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม จึงส่งผลให้ครอบครัวโฮมสเตย์ก็มีความหลากหลายเช่นเดียวกัน

นักเรียนจะประหลาดใจเมื่อพบว่าทักษะการพูดของตัวเองนั้นพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษตลอดเวลาจากเช้าจรดค่ำ

ครอบครัวโฮมสเตย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ห่างจากแคมปัสประมาณ 45 นาที โดยการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะสะดวกสบาย ทางครอบครัวจัดเตรียมห้องส่วนตัวที่ตกแต่งพร้อมเข้าอยู่อาศัยให้กับนักเรียน มีห้องน้ำรวม รวมถึงมื้ออาหารเป็นทางเลือกให้อีกด้วย เจ้าหน้าที่แผนกจัดหาที่พักพร้อมให้ความช่วยเหลือ และคอยดูแลนักเรียนตลอดเวลา

RESIDENCE
อิสระในการอยู่อาศัย สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่
ร่วมกับเพื่อนนักเรียนหรือนักเดินทางคนอื่น

ทางเลือกนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการที่จะมีอิสระในการเลือกที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะอยู่คนเดียว อยู่กับเพื่อนนักเรียน หรืออยู่อาศัยร่วมกับนักเดินทางคนอื่น ก็สามารถทำได้

ทาง ILSC สามารถให้คำแนะนำตัวเลือกที่พักอาศัยที่หลากหลายเพื่อตอบสนองรสนิยมส่วนตัว รวมถึงงบประมาณที่แตกต่างกันของนักเรียนแต่ละคน

ถ้านักเรียนต้องการที่พักแบบอื่น เราสามารถให้คำแนะนำและบริการจัดหาให้ได้ ซึ่งตัวเลือกที่พักจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพื้นที่ของนักเรียน ตัวเลือกที่พักมีคล้ายกันดังต่อไปนี้

• หอพักนักศึกษา
• อพาร์ทเม้นท์ตกแต่งพร้อมเข้าอยู่อาศัย
• ห้องพักในแชร์เฮ้าส์
• โรงแรมและโฮสเทล

หมายเหตุ : ไม่จำเป็นต้องใช้ที่พักของสถาบัน

ตัวอย่างที่พัก

GEC VIVA TOWER
Vancouver Campus

ILSC Canada GEC-VIVA Tower

GEC VIVA TOWER ตั้งอยู่ห่างจาก ILSC Vancouver Campus เพียง 15 นาทีเท่านั้น สามารถมองเห็นวิวใจกลางเมือง Vancouver ภูเขา Towering และวิวทะเลได้ อีกทั้ง อยู่ในย่านที่รายล้อมไปด้วยร้านอาหาร คาเฟ่

ภายในที่พักมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจร อาทิ ห้องครัว wifi บริการทำความสะอาดห้อง fitness เครื่องซักและอบผ้า และ Sauna ให้อีกด้วย

Cr. รายละเอียดเพิ่มเติม  www.ilsc.com/gec-viva-tower

Photo Credits : ilsc.zenfolio.com

Greystone College Canada Staff

การสมัครเข้าเรียน

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในการรับเข้าเรียนของวิทยาลัย (สามารถตรวจสอบกับก้อปันกันได้)
ข้อกำหนดสามารถอ่านได้จากส่วนของนโยบายในแบบฟอร์มใบสมัคร
2. กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร
ในกรณีที่คุณต้องการลงเรียนหลักสูตรสหกิจศึกษา (Co-op) ที่ Greystone College ให้กรอกกรอกใบสมัครแยกเฉพาะหลักสูตรเพิ่มเติม
3. ส่งใบสมัครของคุณ
4. เตรียมความพร้อมก่อนมาเรียนที่ Greystone College
เผื่อเวลาสำหรับยื่นขอวีซ่าหรือใบอนุญาตการศึกษา และจัดทำประกันสุขภาพครอบคลุมตลอดช่วงระยะเวลาที่เรียนอยู่ต่างประเทศ

โปรดอ่านนโยบายของทางสถาบันในแบบฟอร์มใบสมัครหรือทางออนไลน์โดยละเอียด

 

รายละเอียดเพิ่มเติม Greystone College Canada คลิกที่นี่

ค่าเรียนที่ Greystone College

ProgramApplication FeeFee in CADFee in THB
Business Communications (Morning)2007,350191,100
Business Communications (Evening)2009,000234,000
International Business Management (Morning)2008,060209,560
International Business Management (Afternoon)2008,060209,560
International Business Management (Evening)2009,210239,460
Customer Service (Morning)2007,850204,100
Customer Service (Afternoon)20060015,600
Customer Service (Evening)2009,000234,000
Hospitality Operations (Evening)2009,120237,120
Social Media Professional - Afternoon2008,200213,200
Social Media Professional - Evening2009,350243,100
Website Management and Design - Afternoon20000
Website Management and Design - Evening2008,400218,400
Digital Marketing Professional - Afternoon20000
Digital Marketing Professional - Evening2009,300241,800
Project Management20010,550274,300
Data Analytics20010,830281,580
Front End Development20017,100444,600
Full Stack Development20012,200317,200
CAD1THB26.00
หมายเหตุ สำหรับราคาในหน้านี้

1. ราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่นปัจจุบันของสถาบัน

2. ราคา THB ในตารางรวมค่าเรียนและหนังสือเรียนแล้ว (ราคา THB ไม่ได้คำนวนรวม Application Fee) *ยังไม่หักส่วนลดค่าสมัครเรียน (ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการสมัครขอวีซ่า 150 CAD + biometric 85 CAD 

3. ขอให้พิจารณาข้อมูลด้วยสกุลเงิน CAD เป็นหลัก (ค่าใช้จ่าย THB จัดทำไว้เพื่อความสะดวกในการประมาณการเพียงเท่านั้น) สำหรับอัตราแลกเปลี่ยนที่นักเรียนจะชำระ จะเป็นอัตราแลกเปลี่ยน อิงตามธนาคาร ณ วันที่นักเรียนเลือกที่จะชำระค่าใช้จ่าย *หากมีคำถามหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ Line: @korpungun

ประสบการณ์นักเรียนไทย

ประสบการณ์เรียนต่อแคนาดา -Greystone-College-โดย-แซม-Rachata-01

“ผมชอบ เพราะว่าเรียนเข้ม หากใครต้องการมาที่นี่เพื่อที่จะเรียนให้ได้ความรู้จริง จะได้รับสิ่งนั้นแน่นอน” อ่านต่อ…

Rachata — หลักสูตร International Business Management Co-op

“เราต้องพยายามออกจากกรอบความคิดที่ประเทศไทยมี ชุดความคิดของแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน เราต้องรู้จักเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ” อ่านต่อ…

ปอม — หลักสูตร Marketing Professional Co-op

[vlog] A day in my life as an International Student in Vancouver, Canada
โดย Beam อ่านเรื่องราวของบีม

Credits : Beam , Brave Bubble

# เรียนต่อแคนาดา Greystone College

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ILSC Canada คลิกที่นี่

All Credits : ILSC Education Group

ขอรับคำปรึกษา

 

เรียนต่อแคนาดา อเมริกา

Line : @korpungun

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์

Line : @kpglearn

คอร์สออนไลน์ KPG LIVE

Line : @kpglive

TEL: 094-883-8778

นัดหมายพูดคุยผ่าน