เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี ?

เริ่มต้นพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษโดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง

กับ KorPunGun Learn

สำหรับผู้เรียนที่ต้องการศึกษาความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษและการสื่อสารด้วยตัวเอง เพื่อปรับพื้นฐานและสร้างความเข้าใจ ที่จะช่วยให้สื่อสารภาษาสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในยุคของความแตกต่างหลากหลายทางสังคม

พัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษ
โดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง

กับ KorPunGun Learning Platform

สำหรับผู้เรียนที่ต้องการศึกษาความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษและการสื่อสารด้วยตัวเอง เพื่อปรับพื้นฐานและสร้างความเข้าใจ ที่จะช่วยให้สื่อสารภาษาสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในยุคของความแตกต่างหลากหลายทางสังคม

3 อุปสรรค ทำไมคนไทยไม่เก่งอังกฤษ? 

อ้างอิงถึงจากบทความ “ไขความลับ คนไทยทำไมไม่เก่งภาษา” จากเว็บไซต์มติชนออนไลน์ ที่ได้สำรวจปัจจัยต่างๆว่า ทำไมวิชาภาษาอังกฤษของประเทศไทยถึงไม่สามารถพัฒนาเด็กไทยได้จริง ถึงแม้ระยะเวลาการเรียนภาษาอังกฤษของเด็กไทยตั้งแต่ระดับชั้นประถมจนถึงมัธยมรวมเวลาเป็น 12 ปี รวมถึงการส่งลูกหลานไปเรียนพิเศษเสริมภาษาอังกฤษ บ่อยครั้งเรายังพบว่า คนไทยจำนวนมากยังไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารหรือทำงานได้จริง ซึ่งปัญหาหลักของคนไทยที่มักพบเจอประกอบด้วย

ก้าวข้ามอุปสรรค

พัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษให้ใช้งานได้จริง

เรียนภาษาอังกฤษอังกฤษที่ไหนดี ถึงจะได้ผล และนำไปใช้งานได้จริง? 

คงเป็นคำถามที่หลายๆคนกำลังค้นหาคำตอบ เราจึงต้องการนำเสนอแนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยทฤษฎีที่อิงจากประสบการณ์จริง ที่เชื่อว่าการเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้เกิดผล ผู้เรียนจะต้องคำนึงถึง 3 องค์ประกอบที่สำคัญ ที่จะช่วยให้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ สำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน การเดินทางท่องเที่ยว การศึกษาต่อ การทำงาน การประชุม การนำเสนองาน เป็นต้น

สิ่งที่จะช่วยให้คุณใช้ภาษาอังกฤษได้จริง

แนะนำ KorPunGun Learn

ไม่ใช่แค่การฟังบรรยาย

คอร์สเรียนบันทึกบน KorPunGun Learning Platform มี 4 จุดเด่น ที่สำคัญต่อการเรียนรู้ เพื่อการเก็บเกี่ยวความรู้ ความเข้าใจด้านภาษาองักฤษ และพัฒนาทักษะการสื่อสาร โดยคำนึงถึงประสบการณ์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้แก่

คอร์สเรียนปรับพื้นฐานแนะนำ

คอร์ส Basics For Beginners

10 พื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น

  • ทำความเข้าใจ 10 ประเด็นพื้นฐานที่สำคัญของภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น และมีพื้นฐานที่แน่นขึ้นสำหรับการต่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง
  • ลดความกลัว คลายความกังวลในการเรียนและฝึกใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ ทั้งในรูปแบบของการเรียนออนไลน์ และการเรียนในต่างประเทศ
ดูรายละเอียด

คอร์ส Essential English

10 บทเรียนสำคัญสำหรับ Intermediate

  • ควรรู้ ก่อนต่อยอดทักษะภาษาอังกฤษ เฉพาะทาง อาทิ เพื่อการศึกษาต่อ เพื่อการทำงาน เพื่อการเตรียมสอบ รวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษทั่วไปในระดับที่สูงขึ้น
  • ควรรู้ ก่อนเรียนอินเตอร์ ก่อนต่อนอก ควรเข้าใจ
  • ควรรู้ ที่ก่อนฝึกเขียน essay ภาษาอังกฤษ ควรรู้
ดูรายละเอียด

ผู้สอน: ครูจิ๊บ ภัณฑิรา วรานุเคราะห์โชค

ครูจิ๊บ เป็นผู้ที่คร่ำหวอดในวงการการสอนภาษาอังกฤษแบบเน้นใช้ได้จริงมามากกว่า 10 ปี มีประสบการณ์ศึกษาและการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองในประเทศไทย และการใช้ชีวิตและศึกษาในเมือง New York และ London ด้านภาษาอังกฤษและการศึกษา