เรียน Nursing อเมริกา

Photo Credit : Shoreline CC

เรียน Nursing อเมริกา

ในบทความนี้ เราจะมาแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนต่อ Nursing ในอเมริกา ระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรี ไม่ว่าจะเป็น ตัวเลือกสถาบัน ตัวเลือกหลักสูตร ข้อกำหนดด้านความสามารถภาษาอังกฤษ และเงื่อนไขในการสมัครเรียน ให้กับผู้ที่สนใจเรียนต่อ Nursing ได้ศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสมัครเรียน

สถาบันที่แนะนำ

สำหรับผู้ที่สนใจเรียนต่อ Nursing อเมริกา ระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรี ก้อปันกันขอแนะนำ 2 สถาบัน

Shoreline Community College

วิทยาลัยทางตอนเหนือของเมือง Seattle ด้วยบริการสนับสนุนนักเรียนต่างชาติที่ดี โปรแกรมการเรียน Nursing ที่มีคุณภาพ และ Shoreline, WA ยินดีต้อนนักเรียนต่างชาติเข้าเรียน Nursing เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Shoreline CC

Lake Washington Institute of Technology : LWTech

วิทยาลัยเฉพาะทาง ทางตอนเหนือของ Seattle, WA ที่เปิดสอนหลักสูตร Nursing สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เพิ่มเติมเกี่ยวกับ LWTech

2 ทางเลือกการศึกษา

สำหรับการเรียน Nursing ในระดับที่ต่ำกว่าปริญญาโทในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทั่วไปจะมี 2 ทางเลือกหลัก ดังนี้

A) เรียนหลักสูตร Associate in Pre-Nursing Program

เพื่อเก็บหน่วยกิตพื้นฐานด้านการพยาบาล 2 ปีแรกของระดับปริญญาตรี เพื่อโอนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรีด้านการพยาบาลในมหาวิทยาลัยอีก 2 ปี เพื่อที่จะเรียนจบป.ตรีด้าน Nursing ในอเมริกา

• Shoreline CC หลักสูตร Pre-Nursing สำหรับการโอนศึกษาต่อ รายละเอียด
• LWTech หลักสูตร Pre-Nursing สำหรับการโอนศึกษาต่อ รายละเอียด

สำหรับทางเลือก A

ผู้เรียนสามารถสมัครเข้าเรียนและโอนหน่วยกิตสำหรับการศึกษาต่อหลักสูตร Bachelor ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ในอเมริกา ที่เปิดรับนักศึกษาต่างชาติเข้าได้เรียนได้ โดยวิทยาลัยจะมี academic advisor คอยแนะนำในการวางแผนและการลงทะเบียนเรียน

ตัวอย่างมหาวิทยาลัยสำหรับโอนศึกษาต่อใน Washington

Gonzaga University
Heritage University
Northwest University
University of Washington – Seattle
Washington State University (Spokane, Tri-Cities, Yakima)
Pacific Lutheran University
Seattle Pacific University
Seattle University
Walla Walla University (Portland, OR) เป็นต้น

B) เรียนหลักสูตร Associate in Applied Science Nursing

เป็นการเรียนเฉพาะทางด้านการพยาบาลใช้เวลาประมาณ 2 ปีการศึกษา เมือจบแล้วสามารถสอบ NCLEX Registered Nurse examination เพื่อขอ license เป็นพยาบาลในอเมริกาได้เลย โดยที่ไม่ต้องจบป.ตรี

• Shoreline CC หลักสูตร Associate in Applied Science Nursing รายละเอียด
• LWTech หลักสูตร Associate in Applied Science Nursing รายละเอียด

สำหรับทางเลือก B

ผู้เรียนจะต้องลงเรียนเพื่อเก็บหน่วยกิต pre-requisite ให้ครบ (สำหรับ Shoreline คลิก) ซึ่งปกติจะใช้เวลาเรียนประมาณ 1 ปีการศึกษา ก่อนที่จะทำเรื่องสมัครเข้าหลักสูตร Associate in Applied Science Nursing ได้

ทั้งนี้ จะไม่มีการการันตีได้ว่าจะได้รับการตอบรับเข้าเรียนในหลักสูตร Applied Nursing โดยวิทยาลัยจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากผลการเรียนของวิชา pre-req, ชั่วโมงประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง (เก็บก่อนไปเรียนต่อ หรือในช่วงที่เรียน pre-req) และการสัมภาษณ์ (โดยเฉพาะสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่จะแข่งขันกับ native จำเป็นที่จะต้องเตรียมระดับภาษาอังกฤษให้ดี)

และหากได้รับเข้าเรียนในหลักสูตร Associate in Applied Science Nursing เมื่อเรียนจบ และสอบ license ผ่าน และได้ทำงานเป็นพยาบาลในอเมริกาแล้ว หลังจากนั้นอาจจะสมัครขอสถานะ residence ได้ และเมื่อได้สถานะ residence แล้วอาจจะเลือกเรียนต่อให้จบป.ตรี ในอัตราค่าเล่าเรียนที่ถูกลงในรัฐของ residence ได้

ต้องมีผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษไหม?

มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยยินดีรับผู้ที่ไม่มีผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษในการสมัครเข้าเรียนครับ แต่จะต้องไปสอบวัดระดับที่วิทยาลัย ซึ่งอาจจะต้องเรียนปรับภาษาก่อน หรืออาจจะเข้าเรียน college (หากต้องเรียน จะต้องเรียนนานแค่ไหน ขึ้นอยู่กับผลสอบ)

กรณีที่มีผลสอบ TOEFL / IELTS หรือ Duolingo จะมีความเป็นไปได้ 2 กรณี คือ

1) มีผลสอบที่ถึงเกณฑ์ที่จะเข้าเรียน Academic Program ได้เลย

โดยที่ไม่ต้องไปเรียนปรับภาษาใดๆ คือ เริ่มเรียนเก็บหน่วยกิตเพื่อใช้จบหลักสูตรหรือวุฒิการศึกษาที่สมัครไปได้เลย

2) มีผลสอบที่ถึงเกณฑ์ที่จะเข้าเรียน Academic Program โดยเรียนเพื่อเก็บหน่วยกิตบางส่วน ไปพร้อมกับการเรียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (EAP)

เพื่อเตรียมตัวด้านภาษาเพิ่มเติมสำหรับการศึกษาต่อ ซึ่ง EAP (English for Academic Purpose) จะไม่สามารถนับเป็นหน่วยกิตในการใช้จบวุฒิการศึกษาได้ *จะต้องเรียนกี่ระดับขึ้นอยู่กับผลสอบที่วิทยาลัยอีกครั้ง

กรณีที่ไม่มีผลสอบ หรือผลสอบวัดระดับภาษาไม่ถึงเกณฑ์ จะต้องไปสอบวัดระดับภาษาอังกฤษกับวิทยาลัยอีกครั้ง และกรณีที่ระดับภาษาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่าข้อ 2 จะต้องเรียนปรับภาษาเต็มเวลา หลักสูตร ESL ครับ ในส่วนนี้จะยังไม่สามารถเรียนเก็บหน่วยกิตไปพร้อมกับการเรียนปรับภาษาได้

เงื่อนไขในการสมัครเรียน

สิ่งสำคัญที่ผู้สมัครจะต้องเตรียมสำหรับการสมัครเรียนประกอบด้วย

– Passport ที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
– Transcript แสดงผลการเรียน ของระดับการศึกษาสูงสุดที่จบ เป็นภาษาอังกฤษ
– Bank guarantee ของผู้สนับสนุนทางการเงินที่มียอดคงเหลือในบัญชี ณ วันที่ออกไม่ต่ำกว่า 24,000 USD
– ผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (optional) *แต่แนะนำให้สอบ

ขอรับคำปรึกษา

 

เรียนต่อแคนาดา อเมริกา

Line : @korpungun

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์

Line : @kpglearn

คอร์สออนไลน์ KPG LIVE

Line : @kpglive

TEL: 094-883-8778

JOIN

นัดหมายพูดคุยผ่าน