พาส่องค่าใช้จ่ายเรียนต่ออเมริกา

เรียนต่ออเมริกา ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่? ในบทความนี้เราได้สรุปค่าใช้จ่าย เพื่อการประมาณการสำหรับการเรียนอเมริกา โดยเฉพาะในระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยไว้ให้แล้ว ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายของแต่ละสถาบันและในแต่ละปีการศึกษา อาจจะแตกต่างกันออกไป

ค่าใช้จ่ายเรียนต่อ High School Completion

High School Completion คือ หลักสูตรการเรียนมัธยมปลายควบคู่กับปี 1-2 กับวิทยาลัยในรัฐบาล Washigton ได้ตั้งแต่อายุ 16 ปี+ (เพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการจบป.ตรีในอเมริกา)

ค่าใช้จ่ายนี้เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณที่อ้างอิงจากการเรียน Community Colleges ในเครือข่ายของก้อปันกัน สนใจขอคำปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับการเรียนต่ออเมริกากับก้อปันกันเราคือผู้เชี่ยวชาญ!

• Tuition and fees: ค่าเทอม ค่าธรรมเนียมของวิทยาลัย 10,500 USD
• Medical Insurance: ค่าประกันสุขภาพ 1,050 USD
• Housing: ค่าที่พัก 7,650 USD
• Book & Supplies: ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน 900 USD

ค่าใช้จ่ายรวมเรียนต่อ High School Completion คือ USD 20,100 USD หรือราว 623,100 บาท

ค่าใช้จ่ายเรียนต่ออนุปริญญา

สำหรับค่าใช้จ่ายเรียนต่ออนุปริญญาที่อเมริกาเพื่อการโอนศึกษาต่อปริญญาตรี (หลักสูตร 2+2 University Transfer) อยู่ที่ประมาณ $8,000 – $9,000 USD ต่อปี ทั้งนี้สำหรับค่าใช้จ่ายโดยรวมจะอยู่ที่ประมาณ $20,000 – $28,000 USD ต่อปีการศึกษา รวมค่าเรียน ค่าที่พัก ค่าประกัน หนังสืออุปกรณ์การเรียน โดยชี้แจงค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ดังนี้

• Tuition and fees: ค่าเทอม ค่าธรรมเนียมของวิทยาลัย 10,500 USD
• Medical Insurance: ค่าประกันสุขภาพ 1,050 USD
• Housing: ค่าที่พัก 7,650 USD
• Book & Supplies: ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน 900 USD

ค่าใช้จ่ายเรียนต่ออนุปริญญาที่อเมริกา รวม USD 20,100 USD หรือ รวมราว 623,100 บาท

ค่าใช้จ่ายเรียนต่อปริญญาตรี

สำหรับค่าใช้จ่ายเรียนต่อปริญญาตรีอเมริกา กรอบค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ประมาณ $30,000 – $60,000 USD+ ต่อปี รวมค่าเรียน ค่าที่พัก ค่าประกัน หนังสืออุปกรณ์การเรียนทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับสถาบันนั้น ๆ

ค่าใช้จ่ายเรียนต่อปริญญาโท

สำหรับค่าใช้จ่ายการเรียนต่ออเมริกาสำหรับค่าใช้จ่ายระดับปริญญาโทของผู้เรียนที่จะศึกษา

• ในมหาวิทยาลัยรัฐบาล เริ่มต้นที่ $17,000-30,000 USD+ต่อปี และ
• มหาวิทยาลัยเอกชน เริ่มต้นที่ 18,000-45,000 เหรียญต่อปี และค่ากินอยู่

และค่าใช้จ่ายทั่วไปของผู้เรียนอยู่ที่ราคา 7 แสนบาทต่อปี โดยค่าใช้จ่ายนี้ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับช่วงปิดเทอมของผู้เรียน

ขอรับคำปรึกษา

 

เรียนต่อแคนาดา อเมริกา

Line : @korpungun

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์

Line : @kpglearn

คอร์สออนไลน์ KPG LIVE

Line : @kpglive

TEL: 094-883-8778

นัดหมายพูดคุยผ่าน