Co op คืออะไร ? … Co-op แล้วขอ PGWP ได้ไหม?

เพิ่มเติมจาก 5 สิ่งสำคัญ รวมถึง คุณภาพด้านการศึกษา ความปลอดภัย วิถีแบบแคนาดาเดียน สิทธิ์ในการทำงานระหว่างเรียน และโอกาสในการอพยพย้ายไปแคนาดา ที่ทำให้เราสนใจไป เรียนต่อแคนาดา กันแล้ว อีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การศึกษาในแคนาดามีความโดดเด่นและแตกต่างจากการศึกษาในประเทศอื่นๆคงจะเป็น Work Integrated Learning (WIL) คือ รูปแบบหนึ่งของการศึกษาอิงประสบการณ์ (experiential education) ซึ่งจะผสมผสานการเนื้อหาการเรียนในชั้นเรียนกับโอกาสที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ผ่านการลงมือทำในสถานที่ทำงานจริง

WIL สำหรับการศึกษาต่อแคนาดา ไม่ได้มีเพียงแค่ Co-op ซึ่งเป็นเพียงรูปแบบหนึ่งของ WIL ดังนั้นในบทความนี้เราจะมีแนะนำ WIL ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงตอบคำถามที่มักพบบ่อยเกี่ยวกับ Co-op ในแคนาดา

 Community and Industry Research & Project

(หรือ Applied Research Project)

Community and Industry Research & Project (หรือ Applied Research Project) คือ การค้นคว้าวิจัยในสถานที่ทำงานเป็นโครงการ อาทิ การให้คำปรึกษา (consulting) การออกแบบ หรือการสืบค้นข้อมูลจากชุมชน

Apprenticeship

Apprenticeship คือ การฝึกงานที่มีข้อตกลงร่วมระหว่างผู้ฝึกงานที่ต้องการเรียนรู้ทักษะ และผู้ว่าจ้างที่ต้องการบุคลากรที่มีทักษะ หรือสามารถที่จะจ้างผู้ฝึกงาน สำหรับการฝึกทำงานผ่านประสบการณ์จริง ภายใต้การกำกับของบุคลากรที่มีคุณสมบัติ ในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้ฝึกงาน โดย Apprenticeship มักจะประกอบด้วยการฝึกฝนในสถานที่ทำงานจริง 80% และ การเรียนในชั้นเรียน 20% และอาจจะใช้เวลาเรียน 2-5 ปีในการจบโครงการ

Co-operative Education (co-op)

Co-operative Education (co-op) คือ การเรียนรู้เชิงประสบการณืที่ประกอบด้วย เทอมสำหรับการเรียนเชิงวิชาการในชั้นเรียน และเทอมการทำงานผ่านประสบการณ์ในสถานที่ทำงานจริง ซึ่งเทอมทำงานนั้น ผู้เรียนจะต้องทำงานในสถานที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับที่สิ่งที่ได้เรียนมา สำหรับระยะเวลา จำนวนเทอม co-op ที่จะต้องเข้าร่วมเพื่อจบการศึกษาจะขึ้นอยู่กับหลักสูตรของผู้เรียน

** โดยทั่วไปแล้ว โปรแกรมการเรียน Co-op (Work and Study Co-op) ของวิทยาลัยเอกชนในแคนาดา เมื่อจบแล้ว จะไม่สามารถขอ PGWP เพื่อการทำงาน หลังจบหลักสูตรได้ ในทางตรงกันข้าม ผู้เรียนในหลักสูตรของสถาบันของรัฐโดยทั่วไป จะสามารถขอ PGWP ได้ หากหลักสูตรเข้าเงื่อนไขในการขอ PGWP ถึงแม้หลักสูตรนั้นจะมี co-op ให้เข้าร่วม

Entrepreneurship

Entrepreneurship คือ การริเริ่มกิจการ โดยผู้เรียนจะได้ใช้ทรัพยากร พื้นที่ ที่ปรึกษา (mentor) และอาจรวมถึงเงินทุนในการพัฒนา business start-up หรือเพื่อพัฒนาไอเดียทางธุรกิจที่จะตอบโจทย์ความต้องการในโลกแห่งความเป็นจริง โดยจะได้รับหน่วยกิต ที่จะใช้สำหรับการจบการศึกษาด้วย

Field Placement

Field Placement คือ ประสบการณ์ทำงานแบบเข้มข้นในรูปบบ part-time ระยะสั้นที่เน้นการฝึกฝนลงมือปฏิบัติจริงในส่วนของงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาเรียน โดยอาจจะมีผู้บังคับบัญชีกำกับงานหรือ หรือบุคลากรวิชาชีพกำกับงานก็ได้ และอาจจะไม่ได้กำหนดชั่วโมงทำงาน

Internship

Internship คือ การฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับสายงานใดสายงานหนึ่ง มีผู้บังคับชากำกับงาน อาจมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ได้ และจะได้รับหน่วนกิตจากการฝึกงาน ซึ่งอาจมีการฝึกงานในช่วงของหลักสูตรการเรียน หรือหลังจากหลักสูตรการเรียนวิชาการสิ้นสุดแล้ว (ก่อนจบการศึกษา) โดยอาจมีระยะเวลานานแค่ไหนก็ได้ ทั้งนี้ โดยทั่วไปแล้วอาจจะมีเวลา 12-16 เดือน

Mandatory Professional Practicum/Clinical Placement

Mandatory Professional Practicum/Clinical Placement คือ การเก็บประสบการณ์ทำงานโดยมีผู้บังคับบัญชากำกับงาน ซึ่งจำเป็นสำหรับการที่จะสอบขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ซึ่งสำหรับรูปแบบนี้ โดยทั่วไปแล้วอาจจะเป็นงานที่ unpaid

Service Learning

Service Learning ย่อมาจาก Community Service Learning (CSL) คือการเรียนรู้ผ่านการบริการชุมชนอย่างมีความหมาย ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งของชั้นเรียน ผู้เรียนจะได้เชื่อมโยงและสะท้อนความคิดผ่านประสบการณ์การทำงานกับชุมชน

Work Experience

Work Experience คือ เทอมทำงานหนึ่งหรือสองเทอมรูปแบบ full-time ที่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียน ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ผ่านประสบการณ์การทำงานจริง ในงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาการเรียนและเป้าหมายวิชาชีพของผู้เรียน

Tip ทิ้งท้าย

หากคุณเป็นนักศึกษาต่างชาติที่ได้เข้าร่วม WIL ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง นอกจากคุณจะได้เรียนรู้จากการทำงานจริงแล้ว คุณจะยังได้สร้าง connection กับผู้ว่าจ้าง และเก็บเกี่ยว Canadian Work Experience ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการงานที่ดีทำหลังจากจบการศึกษาได้อีกด้วย ดังนั้น หากคุณสามารถเลือกหลักสูตรที่มี WIL ในหลักสูตรที่สนใจได้นั้น จะเป็นตัวช่วยสำหรับการก้าวสู่เป้าหมายของคุณ

… และหากคุณสนใจที่จะเตรียมตัวหางานที่ดีในแคนาดาแล้วละก็ เราขอแนะนำบริการโดยพันธมิตรของเรา IS Empower ในประเทศแคนาดา

ขอรับคำปรึกษา

 

ศึกษาต่อต่างประเทศ

Line : @korpungun

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

Line : @kpglearn

TEL: 094-883-8778

JOIN

นัดหมายพูดคุยผ่าน