แคนาดา ประเทศแห่งการศึกษาคุณภาพ จริงหรือ ?

เรียนต่อแคนาดา ดีไหม ?

‘มหาอำนาจด้านการศึกษา’ สำหรับแคนาดาแล้วนี่คือชื่อเสียงที่ได้รับการขนานนามไว้ โดยชื่อเสียงนี้อ้างอิงได้จากโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment) หรือ PISA ประเทศแคนาดาจัดอยู่ในกลุ่ม 10 ประเทศที่เยาวชนมีผลการเรียนเป็นเลิศในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน รวมถึงผลการประเมินขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ OECD บอกไว้อีกว่า วัยรุ่นแคนาดาได้รับการศึกษาดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ( อ้างอิง : BBC THAILAND )

และหากมองถึงเหตุผลว่าทำไมแคนาดาจึงได้ชื่อว่าประเทศแห่งการศึกษาคุณภาพ คำตอบพอจะสรุปออกมาได้ ดังนี้ 

1. หลักสูตรเรียนต่อแคนาดายึดหลักการแห่ง ‘ความเสมอภาค’ ทางการศึกษา
2. ครูได้รับค่าจ้างในระดับดีตามมาตรฐานสากล และได้รับการคัดเลือกมาเป็นอย่างดี
3. ไม่มีการวางระบบการศึกษาแห่งชาติ แนวนโยบายด้านการศึกษาของแต่ละรัฐจะถูกกำหนดโดยฝ่ายบริหารในท้องถิ่นซึ่งจะปรับตามสภาพแวดล้อม/สังคมนั้น ๆ

นอกจากนี้แคนาดานับเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยความหลากหลายคนหลายเชื้อชาติมีผู้คนมากมายอพยพเข้าสู่ประเทศ แต่ด้วยหลักการเน้นความเสมอภาคทำให้การศึกษาเข้าถึงได้ทุกหย่อมหญ้า ผู้คนหลากหลายชาติจึงเลือกแคนาดาเป็นประเทศในการเรียนต่อ และถือเป็นคำตอบยืนยันได้เลยว่า แคนาดานี่แหละประเทศแห่งการศึกษาคุณภาพถ้าอยากมาเพื่อพัฒนาแล้วหละก็ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน!

อ้างอิง : ​​https://www.bbc.com/thai/international-40801962

ขอรับคำปรึกษา

 

ศึกษาต่อต่างประเทศ

Line : @korpungun

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

Line : @kpglearn

TEL: 094-883-8778

JOIN

นัดหมายพูดคุยผ่าน