สมัครวีซ่านักเรียนแคนาดาอย่างไร ไม่ให้โดนแบน?

ด้วยเจตนาของหน่วยงานด้านการอพยพย้านถิ่นฐานของประเทศแคนาดาในการป้องกันและหลีกเลี่ยง fraud application คือ เอกสารการสมัครวีซ่าที่มีการปลอมแปลง หรือข้อมูลของผู้สมัครที่ไม่เป็นไปตามจริง ไม่ได้สะท้อนรายละเอียดที่แท้จริงของผู้สมัคร ซึ่งทำให้เกิด misrepresentation ขึ้นและอาจมีโทษสูงสุด คือ การที่ผู้สมัครจะโดนปฏิเสธและโดนแบนในการยื่นสมัครขอวีซ่าแคนาดาได้

ดังนั้น ผู้สมัครขอวีซ่าแคนาดาควรที่จะได้ตรวจสอบและรับทราบถึงรายละเอียดของข้อมูลและเอกสารทั้งหมดที่จะถูกใช้ในการยื่นสมัคร ว่าเป็นข้อมูลและรายละเอียดที่ถูกต้องที่สุดแล้ว

และเพื่อเป็นแนวทาง KPG ขอนำเสนอ 3 ทางเลือกและแนวทางในดำเนินการ ที่จะเลี่ยงไม่ให้คุณโดนแบนจากการยื่นสมัครขอวีซ่าแคนาดา

ทางเลือกที่ 1 ใช้บริการของ RCIC

RCIC คือ Regulated Canadian Immigration Consultant หรือ ผู้ที่ให้คำปรึกษาที่มี license เป็น consultant ด้านการยื่นขอวีซ่าและการอพยพย้านถิ่นฐาน และการเป็นตัวแทน (representative) ของผู้สมัครในการยื่นยื่นสมัครขอวีซ่า permit ต่างๆ รวมถึงสถานะของการเป็นผู้อพยพหรือพลเมืองของแคนาดา อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

สำหรับการเลือกใช้บริการของ RCIC

• โดยปกติ RCIC จะคิดค่าธรรมเนียมในการให้บริการและเป็นตัวแทนในการยื่นสมัคร สำหรับ rate ค่าใช้จ่ายอาจจะขึ้นอยู่กับประเภทของใบสมัคร ประวัติของผู้สมัคร และประสบการณ์ของ RCIC (ทั้งนี้โดยทั่วไปแล้ว กรณีการยื่นสมัครขอ VISA และ study permit นอกแคนาดา อาจจะมีค่าบริการอยู่ที่ประมาณ 800 – 1,500 CAD)

• RCIC แต่ละรายอาจมีแนวทางการดำเนินการที่แตกต่างกัน และ RCIC อาจจะไม่ได้เปิดเผยเอกสารและข้อมูลทั้งหมดที่จะถูกใช้ในการยื่นสมัครให้กับผู้สมัครได้ตรวจสอบก่อนยื่นสมัคร 

KPG ขายของ

RCIC แต่ละรายมีประสบการณ์ที่แตกต่างกัน อาจจะไม่ใช่ทุก RCIC ที่จะมีความแม่นยำในสิ่งที่ทำ ดังนั้นควรจะเลือก RCIC ดีๆ และหากคุณประสงค์ที่จะใช้บริการของ RCIC KPG มีบริการ RCIC แนะนำ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

ทางเลือกที่ 2 ให้ Agencyเรียนต่อแคนาดา ช่วยแนะนำ

Agency ด้านการศึกษาต่อแคนาดา คือ ผู้ให้บริการและคำปรึกษาในการเรียนต่อแคนาดา (educational agent) ซึ่งผู้ให้บริการแต่ละเจ้า อาจมีวิธีการและการดำเนินการในการยื่นสมัครขอวีซ่าแคนาดาให้กับผู้ใช้บริการที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ส่วนมาก agency อาจจะไม่ได้คิดค่าบริการ หรือ คิดค่าบริการในอัตราที่ต่ำกว่า RCIC (ทางเลือกที่ 1) เนื่องจาก agency โดยทั่วไปแล้ว จะมีรายได้หลักจาก commission จากสถานศึกษา เมื่อผู้ใช้บริการเดินทางไปเรียนแล้ว

สำหรับการเลือกใช้บริการของ Agency

เลือก agency ให้ดี อย่าให้เอเจนท์ทำให้หมดทุกอย่าง โดยที่ผู้สมัครไม่ทราบเลยว่า มีเอกสารอะไร และข้อมูลอะไรที่ถูกใช้ในการยื่นสมัครขอวีซ่าไปบ้าง เนื่องจากหากข้อมูลและเอกสารไม่ตรงกับข้อเท็จจริง มันเสี่ยงสูงมากที่จะทำให้ถูกพิจารณาว่าเป็น misrepresentation (*)

หาก agency ช่วยแนะนำในการเตรึยมวีซ่า โดยการใช้ความคิดวิเคราะห์ ในการแนะนำ และบริการ ส่วนนี้ก็อาจจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความคิดเห็นของผู้ให้บริการแต่ละเจ้า ทั้งนี้ผู้สมัครควรตรวจสอบว่าความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง โดยเฉพาะว่าข้อมูลนั้นได้อ้างอิงข้อมูลตามที่แสดงผลในหน้าเว็บของ canada.ca หรือไม่?

• Agency ไม่ควรที่จะตกแต่ง ปลอมแปลงเอกสารทำเอกสารให้ผู้ใช้บริการ โดยที่ไม่ได้อิงตามข้อมูล ข้อเท็จจริงของผู้ใช้บริการ และโดยที่ผู้ใช้บริการไม่ได้รับทราบถึงรายละเอียดและเอกสารที่ถูกใช้ในการยื่นสมัคร เพื่อลดความเสี่ยงในการที่จะเกิด misrepresentation (*)

• Agency โดยทั่วไป ไม่สามารถที่จะเป็น representative หรือตัวแทนของผู้สมัครในการยื่นสมัครขอวีซ่าแคนาดาให้กับผู้สมัครได้นะครับ … สำหรับใครที่สามารถเป็น representative ในการยื่นสมัครขอวีซ่าแคนาดาให้ได้บ้าง อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

*Misrepresentation คือ การที่ยื่นสมัครโดยที่ไม่ได้ใช้เอกสาร หรือข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงของผู้สมัครเอง

KPG ขายของ

สำหรับบุคคลเลือกใช้บริการสมัครเรียนต่อแคนาดากับก้อปันกัน

KPG มีทีมช่วยกรอกแบบฟอร์ม ตามข้อมูลที่ได้รับจากน้อง ๆ
มีคำถาม และไกด์ไลน์ให้ในการเขียน study plan/S.O.P พร้อมช่วยรีวิว และแนะนำในการปรับแก้
มีคำแนะนำให้ในการเตรียม รวบรวมและเรียบเรียงเอกสาร โดยอ้างอิงจาก canada.ca
แชร์รายละเอียด ข้อมูล และเอกสารทั้งหมดให้กับผู้สมัครเพื่อตรวจสอบ ก่อนยื่นสมัคร เพื่อผู้สมัครได้ตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดทั้งหมดและข้อเท็จจริงก่อนที่จะยื่นสมัคร
มีคำแนะนำในการทำ biometric และการส่ง passport และบริการสนับสนุนอื่นๆในการติดตามผล เมื่อถึงเวลา

ดังนั้น หากผู้ใช้บริการกับ KPG ได้เตรียมเอกสารและข้อมูลทั้งหมดที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงแล้ว ไม่ต้องกังวลเรื่อง misrepresentation และการโดนแบนครับ 😊

ทางเลือกที่ 3 ดำเนินการด้วยตนเอง

ผู้สมัครสามารถศึกษา ดำเนินการ และทำเรื่องเองทั้งหมด โดยไม่ใช้บริการ RCIC ไม่ใช้คำแนะนำ คำปรึกษาหรือบริการของ Agency 

สำหรับการดำเนินการตัวตนเอง

• ผู้สมัครที่ประสงค์จะดำเนินกาด้วยตนเองสามารถหาข้อมูลและดำเนินการด้วยตนเองโดยปฏิบัติตามคำแนะนำและรายละเอียดได้ที่ https://www.canada.ca/en/services/immigration-citizenship.html 

หากทำผิดพลาด ไม่ครบถ้วน ไม่ครอบคลุม ตามที่ควรจะเป็น ผู้สมัครจะเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการแก้ไขเคส

KPG ขายของ

• หากยังไม่ได้สมัครเข้าเรียน ก่อนที่จะเลือกดำเนินการสมัครเรียนต่อแคนาดาด้วยตนเอง เราขอแนะนำบทความแนะนำสมัครเรียนต่อแคนาดาด้วยตนเองหรือใช้บริการของ KPG ดีนี้ให้ได้ศึกษากันก่อนครับ จะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆ 🙂

สรุปทิ้งท้าย

• ไม่ว่าจะเลือกทางเลือกใดๆ ขอให้รับทราบโดยทั่วกันว่าไม่มีใครที่จะสามารถการันตีผลการอนุมัติวีซ่าให้กับผู้สมัครได้ ไม่ว่าจะ RCIC หรือ educational agency ใด รวมถึง KPG เอง ดังนั้นจงอย่าหลงเชื่อบุคคลใดที่การันตีผลให้กับคุณ

• ไม่ว่าจะเลือกทางเลือกใดๆ ผู้สมัครจะต้องเตรียมเอกสารด้วยตนเอง เลี่ยงการปลอมแปลงเอกสาร ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และควรจะที่ตรวจสอบเอกสารและข้อมูลทั้งหมดที่จะถูกใช้ในการยื่นสมัครให้ถูกต้อง

• สมัครเรียนต่อด้วยตนเอง อาจจะดูง่ายและเหมือนจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ KPG เองเป็น professional education agency ที่มีระบบ portal สนับสนุนและแนะนำในการดำเนินการต่างๆให้อย่างเป็นระบบ โดยที่ไม่ได้คิดค่าบริการเพิ่มเติมจากผู้สมัคร และเราจะแนะนำในการดำเนินการสมัครขอวีซ่าด้วยแนวทางที่ถูกต้อง เพื่อเลี่ยงโอกาสที่คุณจะโดนแบนจากการยื่นขอสมัครวีซ่าแคนาดาครับ … สนใจเรียนต่อแคนาดา? เริ่มต้นศึกษาข้อมูลและเลือกดูสถานศึกษาที่เป็นพันธมิตรกับ KPG ได้ที่นี่

ขอรับคำปรึกษา

 

เรียนต่อแคนาดา อเมริกา

Line : @korpungun

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์

Line : @kpglearn

คอร์สออนไลน์ KPG LIVE

Line : @kpglive

TEL: 094-883-8778

JOIN

นัดหมายพูดคุยผ่าน