บริการ RCIC ยื่นขอวีซ่าแคนาดา by KPG Overseas

เนื่องจากบริษัทให้คำปรึกษาด้านการศึกษาต่อต่างประเทศโดยทั่วไป (หากไม่ได้มี Immigration Lawyer / Immigration Consultant ที่มีใบอนุญาตเป็นตัวแทนในการขอวีซ่าแคนาดา) จะไม่สามารถเป็นตัวแทนในการยื่นขอวีซ่าแคนาดาให้ได้ เนื่องจากกฎหมายของประเทศแคนาดาได้สงวนบทบาทและหน้าที่ดังกล่าวนี้ไว้ให้ทนายที่มีใบอนุญาตด้านความเป็นพลเมืองและการอพยพ (Citizen & Immigration) ทำได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเพียงเท่านั้น 

สำหรับผู้ที่ต้องการ KPG (ก้อปันกัน) จึงขอนำเสนอทางเลือกในการบริการโดย Regulated Canadian Immigration Consultant (RCIC) ในการสมัครขอวีซ่าแคนาดา เพื่อนำเสนอทางเลือกและบริการเสริมให้กับบุคลที่มีความสนใจยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศแคนาดา ซึ่ง RCIC จะช่วยตรวจสอบ ดำเนินการจัดการและเป็นตัวแทนในการยื่นสมัครขอวีซ่าให้กับผู้สมัครที่เลือกใช้บริการนี้

แนะนำ RCIC ที่เราร่วมงานด้วย

Murat Koçak

Murat Koçak

 • ICCRC Member – RCIC # R707694
 • University of Toronto Graduate
  • RCIC ชาวแคนาดามีใบอนุญาต ในการให้คำแนะนำ คำปรึกษาและเป็นตัวแทนในการยื่นขอวีซ่าแคนาดา อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
  • มีสำนักงานอยู่ที่ Toronto ประเทศแคนาดา พร้อมบริการเสริมฟรี สำหรับการเปิดบัญชีธนาคาร และการเปิดซิมการ์ดในแคนาดา 
  • RCIC มีประสบการณ์ ตลอดจนความเชี่ยวชาญ รู้ข้อกฎหมาย ดังนั้นจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะถูกปฏิเสธในการขอวีซ่า

  Parwinder Sadana

  • RCIC. ((R418095),ICCRC.,CAPIC.,CMI
  • Citizenship & Immigration Practitioner, Commissioner of Oats, BC. Canada.
  • Member: Canada-ASEAN Business Council., CANCHAM Thailand.
   • RCIC ชาวแคนาดามีใบอนุญาต และประสบการณ์กว่า 17 ปี + ในการให้คำแนะนำ คำปรึกษาและเป็นตัวแทนในการยื่นขอวีซ่าแคนาดา อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
   • RCIC ที่เราร่วมงานด้วยมีสำนักงานอยู่ที่ Vancouver ประเทศแคนาดา ได้ช่วยให้นักเรียนของเราที่มีประวัติและความเสี่ยงที่จะโดนปฏิเสธวีซ่า รวมถึงนักเรียนที่มีประวัติโดนปฏิเสธวีซ่าอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ผู้สมัครที่มีเอกสารและรายละเอียดด้านการเงินที่จำกัด ผู้สมัครที่มี sponsor ที่มีสัมพันธ์ที่ห่างไกลจากตัวผู้สมัครเอง (ทั้งนี้แผนการ ข้อมูลและเอกสารของผู้สมัครสำหรับการยื่นขอวีซ่าแคนาดาควรจะเป็นไปตามรายละเอียดที่เหมาะสมด้วย)
   • RCIC มีประสบการณ์ ตลอดจนความเชี่ยวชาญ รู้ข้อกฎหมาย ดังนั้นจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะถูกปฏิเสธในการขอวีซ่า (หากโดยปฏิเสธวีซ่าจากการยื่นโดยไม่ใช้ทนาย และต้องการยื่นใหม่โดยใช้ทนาย ค่าธรรมเนียมของทนายในการแก้ไขเคสจะสูงกว่าในการใช้บริการทนายครั้งแรก)
   หมายเหตุ:
   • RCIC ที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ KPG นั้นจะดูแลและบริการให้เพียงเฉพาะเคสของผู้สมัครที่เลือกใช้บริการ RCIC ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเพียงเท่านั้น และ KPG ไม่บังคับให้ผู้สมัครเรียนต่อแคนาดาทุกคนใช้บริการของ RCIC
   • สำหรับผู้สมัครวีซ่านักเรียนและวีซ่าท่องเที่ยวที่ไม่ได้ใช้บริการ RCIC … KPG จะให้คำแนะนำบริการและช่วยเตรียมเคสสำหรับการสมัครขอวีซ่า โดยอิงจากรายละเอียดของ IRCC (หน่วยงานของรัฐบาลแคนาดาด้านการอพยพ ลี้ภัยและพลเมืองเพียงเท่านั้น) และผู้ใช้บริการของ KPG ทุกคนจะได้ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารทุกอย่างที่จะถูกใช้ในการยื่นสมัครวีซ่าด้วยตนเอง
   • KPG แนะนำบริการนี้สำหรับบุคคลที่ต้องการขอรับคำปรึกษาและการใช้บริการ RCIC เพื่อลดความเสี่ยงในการโดนปฏิเสธ เพิ่มโอกาสที่จะได้รับอนุมัติการยื่นขอวีซ่า ด้วยประสบการณ์และความรู้ของ RCIC เพียงเท่านั้น  และไม่สามารถการันตีผลในการยื่นขอวีซ่าได้โดยสมบูรณ์

   ประเภทของวีซ่าแคนาดาที่เราเปิดให้บริการ

   วีซ่านักเรียนแคนาดา (Study Permit) คือ เอกสารที่อนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถเข้ารับการศึกษาในสถาบันต่างๆ ที่กำหนดในประเทศแคนาดาได้ ชาวต่างชาติส่วนมากจำเป็นที่จะต้องใช้วีซ่านักเรียนเพื่อเข้ามาศึกษาในประเทศแคนาดา โดยเฉพาะสำหรับการเข้ารับการศึกษาที่ใช้เวลานานกว่า 6 เดือน ซึ่งก่อนที่จะสมัครขอวีซ่านักเรียนได้ ผู้สมัครจะต้องมีเอกสารการตอบรับ (LOA) จากสถานศึกษาก่อน

   บริการของ KPG ร่วมกับ RCIC จะครอบคลุมถึง
   • การยื่นขอ study permit รวมถึง VISA และ permit สำหรับผู้ติดตาม
   • การยื่นใหม่ แก้ไขกรณีโดนปฏิเสธการขอ study permit
   • การต่ออายุ study permit ในแคนาดา
   • การเปลี่ยนสถานะจากวีซ่าท่องเที่ยว TRV เป็นวีซ่านักเรียน (study permit) หรือวีซ่าทำงาน (work permit)
   • การยื่นขอ PGWP เพื่อการทำงานหลังการจบการศึกษา

   อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่านักเรียนแคนาดา คลิก

   ใบอนุญาตทำงานหลังสำเร็จการศึกษาในแคนาดาจากสถาบันที่เป็น DLI และอยู่ในกลุ่มที่ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถขอ PGWP ได้

   PGWP หรือ Post-Graduation Work Permit คือ การขอใบอนุญาตทำงานหลังจบการศึกษา สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่กำหนดในแคนาดา (DLI) จะสามารถมีสิทธิ์ได้รับใบอนุญาตทำงาน โดยจะต้องจบการการศึกษาที่หลักสูตรมีระยะเวลาเรียน 8 เดือนขึ้นไป สำหรับระยะเวลาที่จะสามารถอยู่ต่อได้นั้น คือสูงสุดนาน 3 ปี

   บริการของ KPG ร่วมกับ RCIC จะครอบคลุมถึง
   • แนะนำการเตรียมตัวสมัครขอ PGWP
   • การยื่นขอ PGWP เพื่อการทำงานหลังการจบการศึกษา

   อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PGWP คลิก

   Permanent Residence (PR) for International Students กระบวนการยื่นสมัครขอสถานะ PR สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและมีประสบการณ์ทำงานในช่วงที่ถือ PGWP ที่ต้องการขออพยพ หรือขอสถานะเป็นผู้พักอาศัยถาวรในประเทศแคนาดา

   อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

   วีซ่าท่องเที่ยว (หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวีซ่าชั่วคราว Temporary Resident Visa – TRV) คือเอกสารทางการที่อยู่ในหนังสือเดินทาง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสามารถเดินทางเข้าประเทศแคนาดาได้ตามข้อกำหนด โดยวีซ่าท่องเที่ยวนั้น สามารถดำเนินการสมัครได้ทั้งในรูปแบบออนไลน์และเอกสาร

   นักท่องเที่ยวส่วนมากจำเป็นที่จะต้องใช้วีซ่าท่องเที่ยวในการเดินทางเข้าประเทศแคนาดา ซึ่งบุคคลสัญชาติไทยยังคงต้องใช้วีซ่าท่องเที่ยวในการเดินทางเข้าประเทศแคนาดา

   บริการของ KPG รวมกับ RCIC จะครอบคลุมถึง
   • การยื่นขอ Visitor Permit ครั้งแรก
   • การยื่นใหม่ แก้ไขกรณีโดนปฏิเสธการขอ Visitor Permit
   ระยะเวลาที่สามารถพำนัก

   นักท่องเที่ยวส่วนมากสามารถพำนักได้นานถึง 6 เดือนในประเทศแคนาดา ต่อการเดินทางเข้าประเทศ 1 ครั้ง

   ณ สนามบิน เจ้าหน้าที่อาจให้นักท่องเที่ยวพำนักได้น้อยกว่าหรือมากกว่า 6 เดือน โดยวันที่นักท่องเที่ยวต้องเดินทางออกจากประเทศแคนาดาจะถูกระบุไว้ในหนังสือเดินทาง นอกจากนี้ ทางเจ้าหน้าที่อาจให้เอกสารบันทึกการเดินทางที่ระบุวันที่ต้องเดินทางออกจากประเทศแคนาดาเช่นกัน

   หากไม่มีตราประทับบนหนังสือเดินทาง นักท่องเที่ยวสามารถพำนักได้ 6 เดือนหลังจากวันที่เดินทางมาถึงประเทศแคนาดาหรือจนกว่าหนังสือเดินทางจะหมดอายุ หากต้องการตราประทับ นักท่องเที่ยวสามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้ หากสนามบินที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงใช้เครื่องตรวจคนเข้าเมือง ให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่หลังจากที่ใช้เครื่องตรวจคนเข้าเมืองเสร็จเรียบร้อยแล้ว

   อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่าท่องเที่ยวแคนาดา คลิก

   โปรแกรมวีซ่า Start-up ของประเทศแคนาดามีขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการชาวต่างชาติที่มีทักษะและความสามารถในการสร้างธุรกิจในประเทศแคนาดาที่:

   • เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ
   • สามารถสร้างอาชีพให้กับพลเมืองในประเทศแคนาดาได้
   • สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก

   อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

   บุคคลที่จะมีคุณสมบัติที่จะยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ จะต้องเป็นคู่สมรส คู่ครองชีพ (รวมถึงที่ไม่ได้จะเทียนทางกฎหมาย และคู่ครองชีพเพศเดียวกัน) หรือบุตรของผู้อุปถัมภ์

   โดยจะผู้อุปถัมภ์จะต้องสามารถ:

   • ให้การสนับสนุนทางการเงินได้
   • ทำให้แน่ใจว่าผู้รับการอุปถัมภ์จะไม่ต้องได้รับการช่วยเหลือทางสังคมจากรัฐบาล

   อ่านเพิ่มเติม คลิก

   วีซ่าท่องเที่ยว (หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวีซ่าชั่วคราว Temporary Resident Visa – TRV) คือเอกสารทางการที่อยู่ในหนังสือเดินทาง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสามารถเดินทางเข้าประเทศแคนาดาได้ตามข้อกำหนด โดยวีซ่าท่องเที่ยวนั้น สามารถดำเนินการสมัครได้ทั้งในรูปแบบออนไลน์และเอกสาร

   นักท่องเที่ยวส่วนมากจำเป็นที่จะต้องใช้วีซ่าท่องเที่ยวในการเดินทางเข้าประเทศแคนาดา ซึ่งบุคคลสัญชาติไทยยังคงต้องใช้วีซ่าท่องเที่ยวในการเดินทางเข้าประเทศแคนาดา

   บริการของ KPG รวมกับทนายจะครอบคลุมถึง
   • การยื่นขอ Visitor Permit ครั้งแรก
   • การยื่นใหม่ แก้ไขกรณีโดนปฏิเสธการขอ Visitor Permit
   ระยะเวลาที่สามารถพำนัก

   นักท่องเที่ยวส่วนมากสามารถพำนักได้นานถึง 6 เดือนในประเทศแคนาดา ต่อการเดินทางเข้าประเทศ 1 ครั้ง

   ณ สนามบิน เจ้าหน้าที่อาจให้นักท่องเที่ยวพำนักได้น้อยกว่าหรือมากกว่า 6 เดือน โดยวันที่นักท่องเที่ยวต้องเดินทางออกจากประเทศแคนาดาจะถูกระบุไว้ในหนังสือเดินทาง นอกจากนี้ ทางเจ้าหน้าที่อาจให้เอกสารบันทึกการเดินทางที่ระบุวันที่ต้องเดินทางออกจากประเทศแคนาดาเช่นกัน

   หากไม่มีตราประทับบนหนังสือเดินทาง นักท่องเที่ยวสามารถพำนักได้ 6 เดือนหลังจากวันที่เดินทางมาถึงประเทศแคนาดาหรือจนกว่าหนังสือเดินทางจะหมดอายุ หากต้องการตราประทับ นักท่องเที่ยวสามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้ หากสนามบินที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงใช้เครื่องตรวจคนเข้าเมือง ให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่หลังจากที่ใช้เครื่องตรวจคนเข้าเมืองเสร็จเรียบร้อยแล้ว

   อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่าท่องเที่ยวแคนาดา คลิก

   วีซ่านักเรียนแคนาดา (Study Permit) คือ เอกสารที่อนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถเข้ารับการศึกษาในสถาบันต่างๆ ที่กำหนดในประเทศแคนาดาได้ ชาวต่างชาติส่วนมากจำเป็นที่จะต้องใช้วีซ่านักเรียนเพื่อเข้ามาศึกษาในประเทศแคนาดา โดยเฉพาะสำหรับการเข้ารับการศึกษาที่ใช้เวลานานกว่า 6 เดือน ซึ่งก่อนที่จะสมัครขอวีซ่านักเรียนได้ ผู้สมัครจะต้องมีเอกสารการตอบรับ (LOA) จากสถานศึกษาก่อน

   บริการของ KPG รวมกับทนายจะครอบคลุมถึง
   • การยื่นขอ study permit
   • การยื่นใหม่ แก้ไขกรณีโดนปฏิเสธการขอ study permit
   • การต่ออายุ study permit ในแคนาดา
   • การเปลี่ยนสถานะจากวีซ่าท่องเที่ยว TRV เป็นวีซ่านักเรียน (study permit) หรือวีซ่าทำงาน (work permit)
   • การยื่นขอ PGWP เพื่อการทำงานหลังการจบการศึกษา

   อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่านักเรียนแคนาดา คลิก

   Express Entry กระบวนการยื่นสมัครสำหรับแรงงานฝีมือ (skilled worker immigration) ที่ต้องการขออพยพ หรือขอสถานะเป็นผู้พักอาศัยถาวรในประเทศแคนาดา

   อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

   โปรแกรมวีซ่า Start-up ของประเทศแคนาดามีขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการชาวต่างชาติที่มีทักษะและความสามารถในการสร้างธุรกิจในประเทศแคนาดาที่:

   • เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ
   • สามารถสร้างอาชีพให้กับพลเมืองในประเทศแคนาดาได้
   • สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก

   อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

   บุคคลที่จะมีคุณสมบัติที่จะยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ จะต้องเป็นคู่สมรส คู่ครองชีพ (รวมถึงที่ไม่ได้จะเทียนทางกฎหมาย และคู่ครองชีพเพศเดียวกัน) หรือบุตรของผู้อุปถัมภ์

   โดยจะผู้อุปถัมภ์จะต้องสามารถ:

   • ให้การสนับสนุนทางการเงินได้
   • ทำให้แน่ใจว่าผู้รับการอุปถัมภ์จะไม่ต้องได้รับการช่วยเหลือทางสังคมจากรัฐบาล

   อ่านเพิ่มเติม คลิก

   ขั้นตอนการดำเนินการ

   1) การให้คำปรึกษาโดย RCIC

   ทางเราสามารถให้คำปรึกษาได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยมีค่าใช้จ่าย ในครั้งแรกการให้คำปรึกษาอาจใช้เวลาถึง 40 นาที สามารถเข้ารับคำปรึกษาด้วยตนเอง และ/หรือพร้อมคู่สมรส/คู่ครองชีพ ผ่านทางโทรศัพท์หรือ Zoom ซึ่งในระหว่างการให้คำปรึกษา เราจะทำการประเมินข้อมูลพื้นฐานคุณสมบัติ รวมถึงรายละเอียดส่วนตัวโดยไม่มีพันธะผูกพันใดๆ

   *การให้คำปรึกษาในเบื้องต้นนี้จะมีค่าบริการ 4,600 บาท (หากเลือกจะดำเนินการต่อ สามารถนำค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไปหักจากค่าบริการในการสมัครขอวีซ่าได้)

   **หากสนใจติดต่อ LINE @KORPUNGUN

   หลังจากการประเมินในเบื้องต้น หากมีความประสงค์ที่จะดำเนินการ เราจะมีการดำเนินการเซ็นสัญญาเพื่อรับและให้บริการ ซึ่งสำหรับค่าใช้จ่ายและค่าดำเนินการ จะสามารถชำระเป็นส่วนๆตามขั้นตอนได้ ขึ้นกับความละเอียดซับซ้อนของแต่ละกรณี

   *ค่าใช้และค่าดำเนินการจะขึ้นอยู่วัตถุประสงค์และรูปแบบของวีซ่า รวมถึงเงื่อนไข รายละเอียดและความซับซ้อนของกรณี ซึ่งผู้ใช้บริการจะได้รับแจ้งให้ทราบสำหรับการพิจารณาก่อนดำเนินการต่อไป

   หลังจากที่แสดงความประสงค์ที่จะขอรับบริการแล้ว ผู้ใช้บริการจะต้องทำการเซ็นสัญญากับที่ปรึกษาทางการย้ายถิ่นฐาน โดยในสัญญานั้นจะระบุขอบเขตของการให้บริการ ระยะเวลาในการชำระค่าดำเนินการ รวมถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบของทั้งสองฝ่าย

   ในขั้นตอนนี้จะรวมถึง การกรอกเอกสารการย้ายถิ่นฐาน การจัดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการดำเนินการ รวมทั้งแนะนำขั้นตอนในการขอใบรับรองทางการแพทย์ และใบรับรองจากกรมตำรวจด้านประวัติอาชญากรรม

   หลังจากที่มีการตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดครบถ้วนแล้ว ที่ RICC จะทำการเตรียมเอกสารโดยอ้างอิงกฎหมายและสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่นฐาน เพื่อส่งให้กับทางผู้มีอำนาจในการอนุมัติการดำเนินการย้ายถิ่นฐาน

   เอกสารทั้งหมดจะถูกยื่นเสนอพิจารณาโดย RCIC

   หลังจากการยื่นเสนอพิจารณา ที่ปรึกษาทางการย้ายถิ่นฐานจะทำการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ออกเอกสารวีซ่า เพื่อติดตามผลและสถานะของเอกสาร เตรียมเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีที่เจ้าหน้าร้องขอ ทำสำเนาบันทึกของเจ้าหน้าที่เพื่อให้ทราบการดำเนินเอกสารได้อย่างชัดเจน โดยระหว่างการดำเนินการเอกสารนั้น ทางที่ปรึกษาทำการแจ้งกับผู้ใช้บริการในทุกขั้นตอน

   ในบางกรณี อาจมีการสัมภาษณ์จากทางเจ้าหน้าที่ออกเอกสารวีซ่า ทางเราจะเป็นผู้ช่วยเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการสัมภาษณ์ โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของแต่ละคำถามเพื่อสร้างความมั่นใจในการสัมภาษณ์ให้กับผู้ใช้บริการสมัครขอวีซ่า

   ประสานงานและร่วมดำเนินการโดย

   Kanpong Thaweesuk

   กันต์พงศ์​ ทวีสุข

   ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการบจก.ก้อปันกัน กิจการให้คำปรึกษาและบริการศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ตลอดจนการเรียนภาษาอังกฤษในประเทศฟิลิปปินส์ และการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับครูต่างชาติ ภายใต้แบรนด์ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศก้อปันกัน (KorPunGun Overseas Education)