สมัครวีซ่านักเรียนแคนาดาอย่างไร ไม่ให้โดนแบน?

เพื่อเป็นแนวทางในการยื่นสมัครขอวีซ่านักเรียนแคนาดา KPG ขอนำเสนอ 3 ทางเลือกและแนวทางในดำเนินการ ที่จะเลี่ยงไม่ให้คุณโดนแบนจากการยื่นสมัคร

บริการ RCIC ยื่นขอวีซ่าแคนาดา by KPG Overseas

RCIC ชาวแคนาดามีใบอนุญาตและประสบการณ์ให้คำแนะนำ ปรึกษา เป็นตัวแทนยื่นขอวีซ่าแคนาดา อย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีความเชี่ยวชาญ รู้ข้อกฎหมาย ช่วยลดความเสี่ยงที่จะถูกปฏิเสธในการขอวีซ่า