เรียนต่ออเมริกาใช้อะไรบ้าง?

นบทความนี้ เราจะสรุปและแนะนำสิ่งที่ต้องเตรียม พร้อมทั้ง 5 ขั้นตอนสำหรับใครที่สนใจเรียนต่ออเมริกา … เบื้องต้น

สิ่งที่จะต้องเตรียมในสำหรับสมัครเข้าเรียนต่ออเมริกา ประกอบด้วย

• สำเนา passport แนะนำให้มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 1-2 ปี (สำหรับการต่ออายุ passport สามารถดำเนินการได้ที่นี่)

• Transcript หรือใบแสดงผลการเรียนล่าสุด

• เอกสารรับรองการจบการศึกษาล่าสุด (หากจบแล้ว)

• หนังสือรับรองการเงิน (Bank Guarantee) ที่มียอดคงเหลือ ไม่ต่ำกว่าที่สถานศึกษากำหนด

• ผลสอบหรือเงื่อนไขอื่นๆตามที่สถาบันและหลักสูตรที่สนใจสมัครต้องการ เช่น IELTS/ TOEFL / Duolingo หรือ SAT, GMAT, GRE เป็นต้น

ซึ่งเราสามารถดำเนินการสมัครได้ตั้งแต่ช่วงที่กำลังศึกษาอยู่ได้เลย เพราะหลายๆสถานศึกษาจะเริ่มเปิดรับสมัครช่วงที่เรากำลังศึกษาอยู่ และเมื่อจบการศึกษาแล้ว สามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมไปยังสถานศึกษาในภายหลังได้ 

ในส่วนของการดำเนินการทำเรื่องเรียนต่ออเมริกา จะมี 5 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1: School & Program Search

 เราจะต้องค้นหาตัวเลือกสถาบันและหลักสูตรที่สนใจสมัครไปเรียน พร้อมจัดลำดับและคัดเลือกตัวเลือกให้ได้เสียก่อนว่าจะสมัครที่สถาบันและสมัครเข้าเรียนหลักสูตรใด 

ขั้นตอนที่ 2: Admission

เมื่อเลือกได้แล้ว เราจะต้องทำเรื่องสมัครเข้าเรียนในสถาบันนั้นๆ โดยขั้นตอนนี้เรียกว่า admission ทั้งนี้กรณีที่เราถือ Thai passport เราจะถูกนับเป็น international student หรือนักเรียนต่างชาติ ดังนั้นเวลาที่จะเงื่อนไขและรายละเอียดการสมัคร ขอให้ดูในส่วนที่เป็น International Student Admission

  • เมื่อเราทำความเข้าใจเงื่อนไขและรายละเอียดการสมัครเรียน (admission requirement) แล้ว เราสามารถทำเรื่องสมัครเข้าเรียนได้ด้วยตนเอง หรือติดต่อเอเจนท์ที่เป็นตัวแทนของสถานศึกษาเพื่อทำเรื่องสมัครเข้าเรียนให้ก็ได้

  • เมื่อสมัครเข้าเรียนและสถานศึกษาตอบรับแล้ว  เราจะได้เอกสารสำคัญที่จะต้องใช้ในการดำเนินการต่อไป คือ I-20 ซึ่งจะระบุข้อมูลของเรา พร้อมกับชื่อสถานศึกษา วันเดือนปีที่จะเริ่มเรียน และหลักสูตรการเรียนอีกด้วย

ขั้นตอนที่ 3: VISA Application

เมื่อได้ I-20 มาแล้ว เราถึงจะเริ่มต้นทำเรื่องวีซ่านักเรียนอเมริกา ประเภท F-1 ได้ โดยจะต้องดำเนินการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม Ds-160 เพื่อการสมัครวีซ่า และสร้างบัญชี US Travel Doc เพื่อการนัดหมายสัมภาษณ์ขอวีซ่า และจะต้องเดินทางไปสัมภาษณ์วีซ่าด้ววยนตนเอง

  • ข้อควรรู้ 1: สัมภาษณ์วีซ่านักเรียนจะมีคิวเปิดให้สัมภาษณ์เรื่อยๆ ไม่เหมือนกับวีซ่าท่องเที่ยว และสามารถขอคิวสัมภาษณ์พิเศษ เพื่อให้ได้สัมภาษณ์ทันเวลาที่จะต้องเดินทางไปเรียนได้ (แต่จะอนุมัติหรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกงสุล)

  • ข้อควรรู้ 2: วีซ่านักเรียนอเมริกา สัมภาษณ์เสร็จแล้วทราบผลเลย ในวันสัมภาษณ์ และสามารถรอรับเล่ม passport คืนได้ ทางไปรษณีย์ภายใน 3-7 วันทำการหลังจากที่สัมภาษณ์

  • ข้อควรรู้ 3: ไม่จำเป็นต้องจองที่พักและตั๋วเครื่องบินก่อนสัมภาษณ์วีซ่า

ขั้นตอนที่ 4: เตรียมตัวก่อนเดินทาง

หลังจากที่วีซ่าผ่านแล้ว สามารถทำเรื่องเตรียมตัวก่อนเดินทางได้เลย รวมถึง การจองที่พัก การจองตั๋วเครื่องบิน และการเตรียมสิ่งของ เอกสาร ข้าวของก่อนเดินทาง 

-> ข้อควรรู้ 1: วีซ่านักเรียน F-1 อเมริกา สามารถเดินทางเข้าประเทศอเมริกาได้เร็วสุด 30 วันก่อนเริ่มเรียน

-> ข้อควรรู้ 2: สถานศึกษาแต่ละแห่งมีบริการและเงื่อนไขเกี่ยวกับที่พักที่แตกต่างกัน และอาจมีกำหนดวันที่แนะนำให้เดินทางไปถึง และวันที่จะย้ายเข้าที่พักได้แตกต่างกัน ควรเช็คกับสถานศึกษาก่อนจองตั๋วเครื่องบิน

-> ข้อควรรู้ 3: I-20 เป็นไฟล์สำคัญ ที่จะต้องใช้ในการเดินทางเข้าประเทศอเมริกา พร้อมกับ F-1 วีซ่า

ขอรับคำปรึกษา

 

เรียนต่อแคนาดา อเมริกา

Line : @korpungun

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์

Line : @kpglearn

คอร์สออนไลน์ KPG LIVE

Line : @kpglive

TEL: 094-883-8778

JOIN

นัดหมายพูดคุยผ่าน