Free Talking

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ Free Talking กับ KPG LIVE ใช้แบบเรียนประกอบด้วยบทความข่าวสาร และประเด็นต่างๆ ในสังคม ที่เหมาะสำหรับการนำมาอภิปราย สามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองได้โดยอิสระ

English Express 1 (A2)

แบบเรียนนี้ออกแบบมาสำหรับผู้เรียนที่มีเวลาเรียนจำกัด และต้องการฝึกฝนทักษะการพูดภาษาอังกฤษผ่านการอภิปรายและการตอบบทสัมภาษณ์ โดยในแต่ละบทผู้เรียนได้เรียนรู้คำศัพท์และสำนวนใหม่ๆ ที่จะมีส่วนช่วยให้สามารถพูดและสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ

* เรียนผ่านไฟล์ pdf ยังไม่ใช้ระบบการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน

บทเรียน 1-8

1. Self-Introduction
2. New Year’s Resolutions Difficult to Keep
3. Description of Specific Places
4. The Beauty in A Woman
5. Stating and Supporting Opinions
6. Cultural Differences
7. Explanation of Past Experiences
8. Job Interview Questions

Let’s Discuss 1 (B1)

แบบเรียนนี้สำหรับผู้เรียนที่มีทักษะภาษาอังกฤษระดับปานกลาง บทเรียนสุดท้าทายประกอบด้วยการอ่านเพื่อทำความเข้าใจ และการอนุมานหาข้อสรุปผ่านการตอบคำถาม โดยประยุกต์จากภูมิหลัง องค์ความรู้ และประสบการณ์ของผู้เรียน

บทเรียน 1-20

1. Stealing Food Not a Crime, Says Italian Court
2. Top Spam E-Mail Sender Stays in Prison
3. Divorce Rate Explosion Expected in Japan
4. World Bank Boss Sorry For Payout to Girlfriend
5. Shocking State of World’s Toilets
6. Retirement Age may be Extended to 85
7. Men Suffer From Compulsive Shopping Too
8. Internet Chaos in Asia
9. Sibling Rivalry
10. Face Your Fear
11. Understanding Depression
12. Character or Reputation?
13. Third World Country
14. Credit Card- Make Your Settlements Carefully
15. Stepfamilies- We’re Here to Stay
16. Extreme Eating
17. Human Population Crisis
18. Hazing
19. Different Ways to Say Thank You
20. The English Boom

Let’s Discuss 2 (B1)

แบบเรียนนี้ออกแบบมาสำหรับผู้เรียนที่มีทักษะภาษาอังกฤษระดับสูง ที่ต้องการที่จะเพิ่มพูนทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ และทักษะการพูด บทเรียนประกอบด้วยหัวข้อที่น่าสนใจและคำถาม ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ข้อมูลที่แตกต่างหลากหลาย ที่จะช่วยให้สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างชัดเจนและมีความมั่นใจ

บทเรียน 1-20

1. Small New York Town Makes English the Law
2. Coping With Stress
3. Human Cloning
4. California Woman Earns College Diploma at Age 94
5. Moral Decline
6. Whatever Happened to the Hole in the Ozone Layer?
7. Murdered Chinese Man Reappears After 10 Years
8. Future Transportation
9. Euthanasia
10. How Polite Are We?
11. Ten Steps to be a Millionaire
12. Dreams
13. Computers to Match Man by 2029
14. Earth Hour
15. Synthetic Life
16. Pass the Football Tests
17. Cancer Risks
18. Six-month-old Babies Can Tell Right from Wrong
19. No to Fast Food Toys
20. Raw Milk

Let’s Discuss 3 (B2)

แบบเรียนนี้เป็นการรวบรวมบทความที่น่าสนใจจากเว็บไซต์และข่าวสารต่างๆ ที่จะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องราวในแต่ละประเด็นได้อย่างอิสระ

บทเรียน 1-20

1. Jelly Bean Personality Test
2. Odd Jobs
3. 10 Activities that will help Increase Your Ability to Laugh, Play and Have Fun
4. Resentment
5. In Karachi Slum, a 5K-seat Mega Church
6. Police Stereotypes are Incorrect, Unfair to Most Officers
7. Man Divorces and Sues Wife for Being Ugly, Wins
8. Ten Minute Test Could Spot Killers
9. When Taboo is not taboo: World’s Oddest Practices
10. Human Physiognomy
11. “Vampire” Skeleton with Spikes Discovered in Britain
12. Real Benjamin Buttons Brothers: Matthew and Michael Clark are Aging Backwards
13. Bond-style Weapons Carried by North Korean Assassin Unveiled
14. 407-pound Woman Denied Flights Home, Dies Abroad
15. Seas Rising 60% Faster than UN Forecast: Study
16. Norway Princess in Secret India Trip to Play Nanny
17. Doomsday Tourists Flock to Tiny French Towns for Safety
18. $150 Million Dowry for Chinese Businessman’s Daughter
19. Deaf Belgian Twins, 45, Helped to Die after Losing Sight
20. Human Heads held by Chicago Airport Customs no Mystery after all, were Used for Research

Let’s Discuss 4 (B2)

แบบเรียนนี้ออกแบบมาสำหรับผู้เรียนที่มีทักษะภาษาอังกฤษระดับสูง บทเรียนมีเนื้อหาเกี่ยวกับความเชื่อ วัฒนธรรม ข่าวสาร และความแตกต่างหลากหลายของผู้คนทั่วโลก มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนเกิดจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ เปิดกว้างทางความคิด และมีความมั่นใจในการแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องราวในแต่ละประเด็นได้

บทเรียน 1-20

1. The Tradition of Body Piercing
2. Black Death Facts
3. How to Deal with Difficult People
4. Why Do Women Stay in Abusive Relationship
5. Aztec Tattoo Designs
6. NYC Gym Teacher Claims 6-Year-Old Student Beat Him UP
7. To Sleep, or Not to Sleep, That is the Question
8. Dealing with Rejection
9. Bullying and Social Media
10. Reduce, Reuse, Recycle Mania
11. Aliens and their Proof of Existence
12. World’s Strangest Souvenirs
13. Guinness Records
14. 5 Most Baffling Things Ever Discovered in a Human Body
15. Unusual Ways to Honor the Dead
16. Odd and Extreme Sports
17. What is an Energy Vampire
18. Samoan Boys Brought Up As Girls
19. Alcohol: Fat Booster
20. Is College Degree Really Worth the Time and Money Spent?

Let’s Discuss 5 (C1)

แบบเรียนนี้เป็นการรวบรวมเหตุการณ์ที่น่าสนใจในโลก สำหรับผู้เรียนที่มีทักษะภาษาอังกฤษระดับสูง ในแต่ละบทเรียนประกอบด้วยความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนโลก นอกจากนี้ยังการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เพิ่มพูนทักษะการพูดแสดงความคิดเห็นของตัวเองอีกด้วย

บทเรียน 1-20

1. Child soldiers: children of war
2. Identity theft
3. Japan’s earthquake: Nuclear power plant evacuated
4. Boy, 14, arrested for cyber-bullying 12-year-olds
5. Facebook will end on March 15th, 2012!
6. Gun control
7. Fast food can cause senility
8. Michael Jackson’s life cut shockingly short
9. Five North Korea players flunk steroid test
10. Teen, 15, robs 73-year-old man 7 cents
11. Baldness cure a step closer: scientists regrow in Mice
12. Spain’s Catalonia region bans centuries-old bullfighting
13. NASA’s UARS satellite falls off West Coast of US
14. Thinking Caps and Super Brains
15. Women in Saudi Arabia to be allowed to vote in 2015
16. US condemns Iranian pastor’s conviction
17. Germany to hand back stolen Namibian skulls
18. Censor’s kill off China’s ‘Super Girl’
19. N. Zealand ‘runaway millionaire’ arrested in HK
20. Maathai: World mourns passing of ‘true African heroine’

ขอรับคำปรึกษา

 

เรียนต่อแคนาดา อเมริกา

Line : @korpungun

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์

Line : @kpglearn

คอร์สออนไลน์ KPG LIVE

Line : @kpglive

TEL: 094-883-8778

JOIN

นัดหมายพูดคุยผ่าน