ทุนเรียนต่อ Community College อเมริกา

ทุนเรียนต่อ Community College อเมริกา

ในปัจจุบัน community college เป็นทางเลือกสำหรับการศึกษาต่อในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรีและเรียนภาษาอังกฤษในอเมริกาสำหรับคนไทยมากขึ้น ซึ่งศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศก้อปันกันภาคภูมิใจที่ได้เราเป็นหนึ่งในศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศที่เป็นพันธมิตรหลักกับ community college ชั้นนำของอเมริกา

เราได้แนะนำให้และให้บริการนักเรียนไปศึกษาต่อใน community college อเมริกา ติดตามดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง และเราได้รับความไว้วางใจจาก community college ที่เป็นพันธมิตรกับเราในการบริการนักเรียนไทยอย่างดีเยี่ยม

หนึ่งในคำถามที่เรามักพบบ่อยในการให้บริการคือ

Community College มีทุนการศึกษาไหม? และมีงานให้ทำในระหว่างศึกษาไหม?

คำตอบ : ในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ Community College บางแห่งมีทุนการศึกษาให้นักเรียนนานาชาติปัจจุบัน (current students) โดยเฉลี่ยนประมาณ $300 – $500 USD ต่อเทอม (คิดเป็น 10-15% ของค่าเทอม) และมีงานสำหรับนักเรียนนานาชาติที่มีค่าเหนื่อยตอบแทนประมาณ $200-$700 USD ต่อเดือน ทั้งนี้ค่าตอบแทนขึ้นอยู่กับสถาบันและงานที่ได้ทำด้วย

ทุนสำหรับนักเรียนใหม่ (New Student Scholarships)

อย่างไรก็ตามในฐานะที่ก้อปันกันเป็นหนึ่งในตัวแทนของ community college หลักที่ได้รับความไว้วางใจจากสถาบัน เราสามารถบริการแนะนำและเสนอ ทุนสำหรับนักเรียนใหม่  ที่สมัครเข้าเรียนกับสถาบันที่เป็นพันธมิตรกับเราได้ โดยเงื่อนไขคือ นักเรียนจะต้องสมัครเข้าเรียนในสถาบันนั้นๆ โดยใช้บริการของก้อปันกัน

รายละเอียดทุนสำหรับนักเรียนใหม่

ทุนของ Lane Community College
(รัฐ Oregon)

Lane Community College Logo

•  ทุนนักเรียนใหม่ $500 – $3,500 USD
แบ่งการลดหย่อนเป็น 3 ส่วน โดยนำไปหักจากค่าเล่าเรียน 3 เทอม :
ต้องสมัครขอรับทุน :โดยพิจารณาจากผลการเรียนและการทำกิจกรรมก่อนหน้า *ก้อปันกันไม่สามารถการันตีได้ว่านักเรียนจะได้รับทุน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทางวิทยาลัย

•  ทุนลดหย่อนค่าที่พัก Titan Court (อพาร์ทเม้นท์ของวิทยาลัย) $500 USD
โดยจะถูกนำไปหารกับจำนวนเดือนที่ทำสัญญาเช่าและหักออกจากค่าเช่ารายเดือน :
ได้รับอัตโนมัติ : เมื่อทำเรื่องสมัครเข้าเรียนที่ Lane กับก้อปันกัน

•  ทุน Diversity ลดหย่อนค่าเล่าเรียน 1,000 USD
(เพิ่มเติมจากทุนนักเรียนใหม่ในข้อแรก) แบ่งการลดหย่อนเป็น 3 ส่วน โดยนำไปหักจากค่าเล่าเรียน 3 เทอม :
ได้รับอัตโนมัติ : เมื่อทำเรื่องสมัครเข้าเรียนที่ Lane กับก้อปันกัน *ตามเงื่อนไขที่กำหนด

เพิ่มเติม – คลิกที่นี่

ทุนของ Shoreline Community College
(รัฐ Washington)

•  ฟรี! ค่าจัดส่งพัสดุตอบกลับแบบเร่งด่วน $35 USD

•  ทุนนักเรียนใหม่ $500 – $1,000 USD
ลดหย่อนจากค่าเล่าเรียน :
ไม่ต้องสมัครขอรับทุน : ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของวิทยาลัยโดยอัตโนมัติ

ทุนของ Edmonds Community College
(รัฐ Washington)

Edmonds CC

•  ทุนนักเรียนใหม่ $1,000 USD
สําหรับนักเรียนใหม่ที่สมัครเข้าเรียนและได้ I-20 สําหรับการเรียนระดับวิทยาลัย หรือ High School (มีผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามที่สถาบันกำหนด) :
ต้องสมัครขอรับทุน : โดยมี GPA ของระดับชั้นการศึกษาสูงสุดที่ไม่ต่ำกว่า 3.3 – การสมัครจะต้องใช้ใบแสดงผลการเรียนของชั้นการศึกษาล่าสุดเป็นภาษาอังกฤษ *ก้อปันกันไม่สามารถการันตีได้ว่านักเรียนจะได้รับทุน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทางวิทยาลัย

เพิ่มเติม – คลิกที่นี่

ทุนของ Seattle Central College
(รัฐ Washington)

Seattle-Central-College-logo

•  ฟรี! ค่าจัดส่งพัสดุตอบกลับแบบเร่งด่วน $50 USD

•  ทุนนักเรียนใหม่ $500 USD
ลดหย่อนจากค่าเล่าเรียนในเทอมที่สอง :
ได้รับอัตโนมัติ : เมื่อทำเรื่องสมัครเข้าเรียนที่ Seattle Central กับก้อปันกัน *ตามเงื่อนไขที่กำหนด

เพิ่มเติม – คลิกที่นี่

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ community college อเมริกา คลิกที่นี่

2-plus-2-KorPunGun Community College Campaign

# ทุนเรียนต่อ Community College อเมริกา