ทุนการศึกษา – เรียนต่ออเมริกา

ทุนการศึกษาต่อในต่างประเทศนั้นมีหลากหลาย เราจะต้องเลือกสรรให้เข้ากับคุณสมบัติของตนได้มากที่สุด ในโพสนี้เราจะแนะนำทุนการศึกษาของประเทศอเมริกาให้ได้ศึกษากันครับ

ทุนเรียนต่ออเมริกา Edmonds College

ก้อปันกัน ร่วมกับ Edmonds College มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน $500 รายละเอียดเพิ่มเติม Click

ทุนเรียนต่ออเมริกา Lane Community College

ก้อปันกัน ร่วมกับ Lane Community College มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ทั้งทุนลดหย่อนค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก To learn more..Click!

ทุน Seattle Central $500 USD

ก้อปันกัน ร่วมกับวิทยาลัย Seattle Central มอบทุนลดหย่อนค่าเรียน $500 ให้กับนักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ To learn more..Click!

ทุนเรียนต่อ Community College อเมริกา

วิทยาลัยชุมชนในอเมริกาที่เป็นพันธมิตรกับก้อปันกัน มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนใหม่ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ To learn more..Click!