ประโยชน์ของการเรียนต่อนอก

# ประโยชน์ของการเรียนต่อนอก

ประโยชน์ของการเรียนต่อนอก

สำนักงานบริการจองตั๋วเครื่องบินและจัดหาที่พักอาศัยสำหรับนักเรียน StudentUniverse ได้ทำการสำรวจผู้ใช้บริการที่ไปศึกษาในต่างประเทศเป็นเวลา 1 เทอม ภายใต้คำถามที่ว่าการไปศึกษาในต่างประเทศส่งผลต่อพวกเขาอย่างไรบ้าง

ผลสำรวจชุดแรก ที่ StudentUniverse นำเสนอ

94% ของผู้สำรวจบันทึกประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาต่อในต่างประเทศใน Resume

83% ของผู้สำรวจเชื่อว่าทักษะต่างๆที่พวกเขาได้จากการศึกษาต่อในต่างประเทศทำให้ Resume ของพวกเขาโดนเด่นกว่าคนอื่น

75% ของผู้สำรวจบอกว่าการศึกษาต่อในต่างประเทศมีผลต่อการพิจารณาอาชีพการงานของพวกเขา

85% ของผู้สำรวจบอกว่าได้ใช้ประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาในต่างประเทศในการสัมภาษณ์งาน

60% ของผู้สำรวจที่มีงานทำอยู่ ณ ตอนนี้ หางานได้ภายใน 3 เดือน

70% ของผู้สำรวจที่มีงานทำอยู่ ณ ตอนนี้ ทำงานในตำแหน่งที่เกี่ยวกับการบริหารบุคคล

ผลสำรวจชุดที่สอง ที่ StudentUniverse นำเสนอ

97% ของผู้สำรวจบอกว่าการศึกษาในต่างประเทศช่วยทำให้พวกเขามีความมั่นในตัวเองมากขึ้น

99% ของผู้สำรวจบอกว่าการศึกษาในต่างประเทศช่วยทำให้พวกเขามีความเข้าใจเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเองมากขึ้น

96% ของผู้สำรวจบอกว่าพวกเขาต้องการที่จะไปศึกษาในต่างประเทศอีก

96% ของผู้สำรวจบอกว่ายังคงติดต่อกับผู้คนที่พวกเขาได้รู้จักในช่วงที่ศึกษาในต่างประเทศ

โดยส่วนตัว ผมมองว่าข้อมูลที่ StudentUniverse นำเสนอนี้มีข้อเสียคือขาดคำอธิบายถึงรายละเอียดของวิธีการสำรวจและจำนวนผู้คนที่สำรวจ แต่ผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ถูกกล่าวถึงเหล่านี้มีความเป็นจริงสูง เพราะ การเรียนต่อนอก ได้ช่วยให้ผมค้นพบสิ่งผมรักที่จะทำเป็นอาชีพ ผมได้ใช้ประสบการณ์การศึกษาในต่างประเทศของผมพูดคุยกับผู้คน อีกทั้งความมั่นใจในตัวเองและความรู้จักตนเองของผมที่ได้มีการเติบโตขึ้น รวมถึงความสัมพันธ์กับเพื่อนๆนานาชาติของผมก็ยังคงอยู่

# ประโยชน์ของการเรียนต่อนอก